Türkiye İhracatçılar Meclisi
2014 İnovalig
Tanıtım dokümanı
Şubat 2014
İstanbul
İçerik
• İnovasyon Ligi 2014 süreci
• 2013 İnovasyon Haftası sürecindeki tanıtım çalışmaları
• A.T. Kearney inovasyon yönetimi metodolojisi
rXKurvQklQQllQRI1x
2
İnovalig, firmaların inovasyon yetkinlikleri temasında
yarışmasını amaç edinen bir etkinliktir
İnovalig Takvimi
Mart
Kayıt ve anket
Ağustos
Haziran
İlk tur
Kasım
Eylül
Yarı finaller
Final
İnovalig, Mart 2014’te kayıtlarla başlayıp, Kasım 2014’te İnovasyon Haftası’nda
final sunumları ile sonuçlanacaktır
Kaynak: A.T. Kearney
rXKurvQklQQllQRI1x
3
Kayıt ve anket
İlk safhada, firmalar kayıtlarını tamamlayıp, inovasyon anket
değerlendirmesini gerçekleştirirler
Mart
Kayıt ve anket
1
Ağustos
Haziran
Şampiyonada yer
almak isteyen firmalar,
Mart-Haziran ayı
içerisinde kayıt yaptırır,
Haziran ayına dek
inovasyon anketini
doldururlar
Kaynak: A.T. Kearney
İlk tur
2
İlk safha boyunca,
firmalar haftalık
inovasyon dokümanları
ve eğitimlerine erişme
olanağı kazanırlar
Yarı finaller
3
Kasım
Eylül
Firmalar aynı zamanda iki
ayda bir düzenlenen
inovasyon
konferanslarına katılma
imkanına sahip olurlar
Final
4
Firmalar, isterlerse direkt
telefon yardımından da
faydalanarak anketlerini
Haziran’da teslim ettikten
sonra özel firma
profillerine erişebilirler
rXKurvQklQQllQRI1x
4
İlk tur
Anketler sonrası ilk tur etkinliğine davet edilen 250 firmadan en
iyi skora sahip 50 firma, yarı finallere katılma hakkı kazanır
Mart
Kayıt ve anket
1
Ağustos
Haziran
İlk tur
İlk tur kapsamında, genel
inovasyon yönetimi
skorlamasında en iyi puanı alan
250 firma, düzenlenecek
inovasyon etkinliğine katılma
şansı yakalar
Yarı finaller
2
Kasım
Eylül
250 firma, 5 inovasyon yeterliliği
değerlendirme kategorisinde,
firmaların özel değerlendirme
raporları baz alınarak, bu
etkinlik kapsamında sıralanır
Final
3
250 davetli firmadan, 5
inovasyon yeterliliği
değerlendirme kategorisinde en
iyi sırayı alan 50 firma yarı
finallere katılmaya hak kazanır
250
davetli
Y O U A R E
I N V I T E D
50
Kaynak: A.T. Kearney
yarı finalist
rXKurvQklQQllQRI1x
5
Yarı finaller
Yarı finalistler, 15’er dakikalık inovasyon temalı sunumlar
gerçekleştirirler
Mart
Haziran
Kayıt ve anket
1
İlk tur
Sıralamada en iyi 50’de yer alan firmalar,
İnovalig yarı finallerinde 10-15 dakikalık
kısa sunumlarını gerçekleştirirler
Ağustos
Kasım
Eylül
Yarı finaller
2
Final
Her kategorideki 10 firmadan, en yüksek
sunum skorunu alan 5’i, İnovalig finaline
katılmaya hak kazanırlar
1
2
3
4
5
Kategori ilk 5’i
Kaynak: A.T. Kearney
rXKurvQklQQllQRI1x
6
Büyük final
Finalistler, 2014 İnovasyon Haftası’nda büyük jüri önünde
yarışır ve 5 inovasyon kategorisinde şampiyonlar belirlenir
Mart
Kayıt ve anket
1
Ağustos
Haziran
İlk tur
Finale kalan 25 firma, A.T. Kearney
ve TİM inovasyon danışmanları
tarafından ziyaret edilir ve ortak
toplantılar gerçekleştirilir
Yarı finaller
2
Kasım
Eylül
25 finalist, inovasyon yaklaşım ve
metodolojilerini, büyük jüriye 2014
İnovasyon Haftası kapsamında
sunar
Final
3
5 kategoriden 1’er firma, jüri
kararıyla ‘İnovalig Şampiyonları’ ilan
edilir
İnovalig
Şampiyonları
Kaynak: A.T. Kearney
rXKurvQklQQllQRI1x
7
İçerik
• İnovasyon Ligi 2014 süreci
• 2013 İnovasyon Haftası sürecindeki tanıtım çalışmaları
• A.T. Kearney inovasyon yönetimi metodolojisi
rXKurvQklQQllQRI1x
8
2013 İnovasyon Haftası sürecindeki tanıtım çalışmaları
2013 İnovasyon Haftası boyunca İnovasyon Ligi’nin tanıtımı
gerçekleştirilmiş olup, firmaların ön kayıtları alınmıştır
İnovasyon haftası – İnovasyon ligi sunumu
3 gün boyunca sunum
Ön kayıtlar
• Standımız üzerinden, İnovasyon Haftası
boyunca, katılımcılara inovasyon yönetimi
konusunda yayınlamış olduğumuz 8 farklı
makale dağıtılmıştır
• 80’in üzerinde firmanın ön-kaydı
gerçekleştirilmiştir
• 10 farklı üniversiteden 10’un üzerinde
akademisyen projeye içerik katkısında
bulunmak için ön kaydını gerçekleştirmiştir
• Proje hakkında bilgilendirilmek isteyen çeşitli
birliklerden, girişimcilerden ve medyadan 30’un
üzerinde kayıt gerçekleştirilmiştir
• 40 farklı üniversiteden 80’in üzerinde öğrenci
inovasyon yönetimi konusunda yetkinliklerini
geliştirmek amacıyla programa ön kayıt
gerçekleştirmiştir
Source: A.T. Kearney
rXKurvQklQQllQRI1x
9
İçerik
• İnovasyon Ligi 2014 süreci
• 2013 İnovasyon Haftası sürecindeki tanıtım çalışmaları
• A.T. Kearney inovasyon yönetimi metodolojisi
rXKurvQklQQllQRI1x
10
A.T. Kearney’nin inovasyon yaklaşımı, beş eksenden oluşan
“House of Innovation” çerçevesi üzerine inşa edilmiştir
A.T. Kearney "House of Innovation" çerçevesi
1
2
3
Fikir
yönetimi
4
İnovasyon
stratejisi
5
İnovasyon
sonuçları
1 İnovasyon stratejisi
Organizasyon ve
kültür
2
İnovasyonun
yaşam döngüsü
süreci
3
Ürün/Servis/İş
Yönetimi/
Organizasyon ya
da süreç geliştirme
Piyasaya
sunma ve
sürekli
iyileştirme
Olanak sağlayan faktörler, (örneğin İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi
Yönetimi, Proje ve Program Yönetimi, Denetim,
ve Bilgi-İşlem)
Kaynak: A.T. Kearney
Açıklama
4
5
• Vizyon ve inovasyonun stratejik önceliği
• Stratejinin hayata geçirilmesi
Organizasyon ve kültür
• Görev ve sorumluluklar
• Organizasyonun yapısı
• Organizasyonun kültürü ve şartları
İnovasyonun yaşam döngüsü süreci
• Fikir yönetimi
• Ürün/Servis/İş Yönetimi/Organizasyon
ya da süreç geliştirme
• Piyasaya sunma ve sürekli iyileştirme
Olanak sağlayan faktörler
• Proje yönetimi
• İnsan kaynakları ve teşvikler
• Bilgi-işlem ve bilgi yönetimi
İnovasyon sonuçları
rXKurvQklQQllQRI1x
11
Türkiye İnovasyon Ligi çalışmasında da bu 5 eksen kullanılacak
olup, firmalar 5 eksen çerçevesinde değerlendirilecektir
Türkiye İnovasyon Ligi değerlendirme eksenleri
Eksen bazında skorlar
Eksen profili (ör: İnovasyon Stratejisi)
İnovasyon Stratejisi
İnovasyon
sonuçları
Olanak sağlayan
faktörler
Firma
0%
İnovasyon
Organizasyonu
ve Kültürü
İnovasyon Yaşam
Döngüsü Süreçleri
Büyüme şampiyonları
Ortalama
50%
100%
İnovasyon
Vizyonu
(Soru 1)
İnovasyon
stratejisinin
karakteristikleri
(Soru 2)
İnovasyon
stratejisinin
yaygınlığı
(Soru 3)
Firma
Büyüme şampiyonları
Ortalama
İnovasyon Yönetimi yetkinlik değerlendirmesi, firmaların rekabetçilik ve
büyüme potansiyellerini çok net şekilde gösterebilmektedir
Kaynak: A.T. Kearney
rXKurvQklQQllQRI1x
12
Katılan firmalar, Avrupa Komisyonu ile ortak olarak
geliştirdiğimiz İnovasyon Yönetimi çalışmasında yer alacaklardır
İnovasyon yönetimi değerlendirmesi
Firmalar, öncelikle ~40 soruluk inovasyon
yönetimi anketini yanıtlayacaklardır
Ardından, her bir firma kendisine özel ~100
sayfalık bir benchmark raporuna ulaşacaktır
Anketin ve benchmark raporunun Türkçeleştirilmesi 2014 Ocak ayında
tamamlanacaktır
Kaynak: TIM, A.T. Kearney
rXKurvQklQQllQRI1x
13
İnovasyon yönetimi yetkinlikleri ile firmalar, orta vadeli büyüme
planlarına etki ederler
Orta ve uzun vadeli hedeflerimi
gerçekleştirmemi sağlayacak yeteri
kadar inovasyon projem var mı?
Satışlar/
Karlar
Orta-Vadeli
Plan
Mevcut inovasyon projelerimin katkısı
ne kadar olur?
Gelirlerimi ve karımı sabit tutmamı
sağlayacak inovasyon seviyesi nedir?
Eğer hiç inovasyona odaklanmazsak,
firmam ne noktaya gider?
2013
2014
Kaynak: A.T. Kearney
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
rXKurvQklQQllQRI1x
14
İnovasyon yönetimi metodolojimiz 4 ana noktada iyileştirmeyi
hedefler
İnovasyon yönetiminin katma-değeri
İnovasyon portföyü
İnovasyon yaşam-döngüsü
Devamlı iyileştirme
İnovasyon etkinliğini
artırmak
Cumulative
profit
Başarısız
projelere
yapılan
harcama (%)
Geliştirme verimliliğini
artırmak
Daha hızlı kara
geçmek
Zaman
Idea
Başarılı
projelere
yapılan
harcama (%)
T
T
Lansman
0
Time-toMarket
Time-to-Profit
Kaynak: A.T. Kearney
T
Kar
İnovasyon
yönetimi
değer noktaları
rXKurvQklQQllQRI1x
15
A.T. Kearney is a global team of forward-thinking, collaborative partners that delivers immediate, meaningful
results and long-term transformative advantage to clients.
Since 1926, we have been trusted advisors on CEO-agenda issues to the world’s leading organizations across
all major industries and sectors. A.T. Kearney’s offices are located in major business centers in 39 countries.
Americas
Atlanta
Calgary
Chicago
Dallas
Detroit
Houston
Mexico City
New York
San Francisco
São Paulo
Toronto
Washington, D.C.
Asia Pacific
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Jakarta
Kuala Lumpur
Melbourne
Mumbai
New Delhi
Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo
Europe
Amsterdam
Berlin
Brussels
Bucharest
Budapest
Copenhagen
Düsseldorf
Frankfurt
Helsinki
Istanbul
Kiev
Lisbon
Ljubljana
London
Madrid
Milan
Moscow
Munich
Oslo
Paris
Prague
Rome
Stockholm
Stuttgart
Vienna
Warsaw
Zurich
Middle East
and Africa
Abu Dhabi
Dubai
Johannesburg
Manama
Riyadh
rXKurvQklQQllQRI1x
16
Download

2014 İnovalig - Türkiye İhracatçılar Meclisi