İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
Plaja ait bilgiler………………………………………………………………………………………………………………………………..
5
Web sayfasına konulmak üzere bilgiler……………………………………………………………………………………..........
5
Plaj Başvuru Formu ve Mavi Bayrak Sözleşmesi………………………………………………………………………….......
6-19
Başvuru Formu ile birlikte gönderilecek dokümanlar…………………………………………………………………………
20
EK-1 (Bir önceki yıl gerçekleştirilen Çevre Eğitim Etkinlikleri tablosu )………………………………….....……….
21
Fotokopisi alınarak bir kopyası başvuranda kalacak dokümanlar
EK-2 (Önümüzdeki sezon yapılması planlanan Çevre Eğitim Etkinlikleri tablosu)………………………....…..
23
EK-3 (Acil Durum Planı)……………………………………………………………………………………………………………………..
25
EK-4 (Taahhütname)………………………………………………………………………………………………………..……………….
27
EK-5 (Mavi Bayrak Ödüllü Plajda Bulundurulması Gerekenler)…………………………..................................
29-31
EK-6 (Plajın cankurtaran ve ilkyardım biriminde bulundurulması gerekenler)…………............................
32
EK-7 (Engelliler için tuvalet ve rampa standartları)……………………………………………………………………………
33
EK-8 (Deniz suyu analizlerinin işleneceği tablo)……………… ………………………………………………………………..
34
EK-9 (Cankurtaran kulesi ve plajda kullanılacak bayrakların açıklamaları)……………………………………..….
35
TAKVİM
10 Ekim 2014
Başvuru Formlarının dağıtılması
15 Kasım 2014
Başvuru Formları SON teslim tarihi
Ocak 2015
Ulusal Jüri Toplantısı
Şubat-Mart 2015 Dosyaların yurtdışına gönderilmesi
www.turcev.org.tr
www.mavibayrak.org.tr
Nisan 2015
Uluslararası Jüri
Mayıs 2015
Ödüllerin açıklanması
01 Temmuz 2015 Bayrakların asılması için
SON TARİH
Merkez Ofis
Antalya Şubesi
Mebusevleri Ayten Sok. No:28/1 TandoğanANKARA
Tel: 0 312 222 12 90-99 Faks: 0 312 222 11 42
[email protected]
Pınarbaşı Mah. 14. Cad. No:6/4
Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0 242 229 86 06 Faks: 0 242 229 86 07
[email protected]
Muğla Şubesi
İzmir, Aydın ve Kuzey Ege İlleri Şubesi
Kanuni Sultan Süleyman Cad. Mithatpaşa Sok.
C Blok No:3/2 Konacık-Bodrum-MUĞLA
Tel/Faks: 0 252 358 69 02
[email protected]
Adalet Mah. 1586/5 Sok. No:4/2 BayraklıBornova-İZMİR
Tel: 0 232 422 22 82 Faks: 0 232 486 22 87
[email protected]
1
mavibayrak.org.tr
2
mavibayrak.org.tr
ÖNSÖZ
Mavi Bayrak müracaatlarında bir standart oluşturulması ve daha pratik hale getirilebilmesi
amacı ile bu doküman hazırlanmıştır.
Mavi Bayrak Kriterleri her beş yılda bir gözden geçirilerek güncelleştirilmektedir. Bu “Mavi
Bayrak Başvuru Formu” 2010‟dan itibaren uygulanmak üzere yenilenmiştir. Aynı zamanda
kriterleri de içermektedir. Sıkça sorulan/açıklanması istenen sorulara ait açıklamalar, ilgili
sorunun altında italik olarak verilmektedir.
Müracaat aşamasında doldurulacak olan bu belgelerin bir yıl süre için geçerli olduğu, aynı
zamanda ödüle hak kazanıldığı zaman “Mavi Bayrak Ödülünün” bir yıl süre ile geçerli olduğu
ve her yıl tekrarlanması gerektiğinin bilinmesi ve süresi dolan bayrakların hiçbir nedenle
tekrar kullanılmaması çok büyük bir önem taşımaktadır.
Müracaat formunun ikinci sorusunda belirtilen „Çevre Eğitim Etkinlikleri‟ konusunda bir önceki
yıl sezon süresince yapılmış olan ve Ek-1 tablosuna işlenen etkinliklerin belgeleri, ayrı bir
dosya olarak bu başvuru formu ile birlikte gönderilmelidir.
Ayrıca Ek-4‟te yer alan taahhütnamenin müracaat dosyası ile birlikte imzalı olarak
gönderilmesi beklenmektedir. İmzalı taahhütnamesi olmayan dosyalar kabul
edilmeyecektir. Herhangi bir nedenle plaj ödül alamadığı taktirde söz konusu taahhütname
iade edilecektir.
Diğer taraftan, bir sonraki sezon gerçekleştirilmesi programlanan çevre eğitim etkinliklerini
içeren (Ek-2), acil durum planı (EK-3) ve taahhütname (Ek-4) sayfalarının birer kopyasını
dosyanızda saklamanız öngörülmektedir. EK-5, EK-6, EK-7, EK-8 ve EK-9 belgeleri, yaz
sezonunda plaj işletmeye açıldığında kullanılmak üzere elinizde bulunması için
düzenlenmiştir. Lütfen bu bilgileri dosyanızda saklayınız.
Başvuru formunun en son 15 Kasim 2014 itibariyle Vakfımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Mavi Bayrak Ödülü ile başarılı bir sezon geçirmenizi dilerim.
Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Adına
Erol GÜNGÖR
Genel Müdür
3
mavibayrak.org.tr
Ulusal ve uluslar arası web sayfalarında yer almasını istediğiniz plajın genel görüntüsünü
içeren fotoğraflarınızı lütfen dijital ortamda Vakfımıza aşağıdaki e-postalar aracılığıyla
gönderiniz.)
Antalya e-posta: [email protected]
Muğla e-posta: [email protected]
İzmir, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illeri için e-posta: [email protected]
Diğer iller e-posta: [email protected]
Plaj adı / Tesis adı (Beach/Establishment name):____________________________
Numune Noktası Adı (Sampling point name):_______________________________
Numune Noktası (Sampling Code):_______________________________________
4
mavibayrak.org.tr
TESİSİNİZİ TANITMAK ÜZERE
www.mavibayrak.org.tr ‘DE YER ALACAK
KENDİ SAYFANIZ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
Tesise Ait Bilgiler
Plaj/tesisin adı:
Bağlı olduğu şirket/kuruluş:
Tel:
Tesis web:
Faks:
Tesis e-posta:
Gen. Md adı:
Gen. Md e-posta:
Mavi Bayrak 1. sorumlusu adı ve görevi:
Mavi Bayrak sorumlusu
E-posta:
MB Temsilcisi sertifika no:
Mavi Bayrak 2. sorumlusu adı ve görevi:
E-posta:
MB Temsilcisi sertifika no:
Plaj/tesis hakkında Türkçe tanıtım bilgisi (lütfen e-posta olarak iletiniz):
Plaj/tesis hakkında İngilizce tanıtım bilgisi (lütfen e-posta olarak iletiniz):
Tesise Ait Ulusal Veya Uluslar Arası Sertifikalar/Ödüller
ISO 9001
ISO 22000
ISO 14001
OHSAS 18001
Yeşil Yıldız
ISO 10002
Green Key
Travelife
Diğer:
Konum Bilgileri
Havaalanına uzaklık:
Toplu taşıma:
Şehir merkezine uzaklık:
Var
Şehir merkezine ulaşım süresi:
Yok
Plaj Özellikleri
Plajın uzunluğu:
Plajın genişliği:
Plajın tipi:
Tesis plajı
Halk plajı
Tesis plajı ise;
Bakanlık belgeli
Denize uzaklığı: Denize sıfır
Beach Club
İkinci konut/yazlık
……. Yıldızlı veya Belediye belgeli
………sınıfı
Denize …….m
Kum
Çakıl
Kayalık
Ahşap iskele
Su sporları
Plaj sporları
Beton platform
Diğer:
Engelliler için Olanaklar
Tesise engelli müşteri kabul ediliyor mu? Evet
Hayır
Engelliler için şemsiye ve şezlong
Engelli WC’si:
Rampa:
Var
Plajda
Var
Yok
Denize girme olanağı: İskeleden asansör
Tesiste
Yok
Rampa ve tutamak ile
Denizde yüzebilen şezlong
Plajın Hassas Alan İle Bağlantısı
Özel Çevre Koruma Bölgesi
Doğal sit alanı
Hassas doğal alan
Arkeolojik sit alanı
Deniz kaplumbağası yuvalama alanı
Formu dolduran kişinin adı soyadı:
İmza:
Tarih: ……/……/20…
5
mavibayrak.org.tr
PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK BAŞVURU FORMU
BELEDİYE/BELDE İLE İLGİLİ BİLGİLER
Belediye adı
:
Adres
:
İl
:
İlçe/Belde
:
Tel
:
web sitesi
:
E-posta
:
İlgili kişinin ismi
ve görevi
:
İlgili kişinin izinli olması halinde iletişim
kurulacak kişinin adı ve görevi
Beldede sürekli
ikamet eden nüfus
:
E-posta
:
Yoğun sezonda
beldenin nüfusu
:
Belediye sınırları içinde yer alan plaj sayısı (Mavi Bayrak ödüllü-ödülsüz toplam sayı)
:
Belediye sınırları içinde Mavi Bayrak kapsamında numune alınan plaj sayısı
:
Belediye sınırları içinde Mavi Bayrak başvurusu yapan plaj sayısı
:
:
MAVİ BAYRAK ÖDÜL BAŞVURUSU YAPAN PLAJ İLE İLGİLİ BİLGİLER
a. Plaj adı:
b. Plajın koordinatları (GPS cihazı ile WGS 84’e göre ölçülmüş plajın orta noktasının enlem ve boylamı):
c. Plaj Mavi Bayrak sorumlusu ve görevi:
d. Mavi Bayrak temsilci sertifikası var mı? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Var ise no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e. Adresi:
f. Tel:
g. Faks:
h. E-Posta:
ı. web sayfası:
j. İlgili kişinin izinli olması halinde iletişim kurulacak kişi ve görevi:
k. Tesis plajı ise tesisin ve bağlı olduğu şirketin adı:
l. Tesis plajı ise tesis genel müdürünün ismi:
m. Tel:
n. Cep Tel:
o. Faks:
p. E-posta:
r. Plajdan yararlanan maksimum ziyaretçi sayısı (kişi/gün):
s. Plajdan yararlanan ortalama ziyaretçi sayısı (kişi/gün):
MAVİ BAYRAK YEREL SORUMLUSU İLE İLGİLİ BİLGİLER
a. Yerel sorumlu kuruluş (belediye, yerel dernek, turizm birliği vb.):
b. Sorumlu kişinin adı soyadı:
c. Görevi:
d. Tel:
e. Cep Tel:
f. Faks:
g. E-posta:
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
6
mavibayrak.org.tr
ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME
•
Plajda kaç adet mavi bayrak panosu bulunuyor? . . . . . . . . . . . . . •
Plajda bulunan panolar “Standart Mavi Bayrak Panosu” mu? Evet:
, Hayır:
(Vakfımız tarafından dizaynı yapılan standart panonun her plajda bulunması zorunludur. Standart pano talebi her yıl Mayıs ayında ödüller
açıklandıktan sonra yapılabilmektedir.)
1.
Mavi Bayrak Programı ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. (z)
(Bu bölümde yer alan bilgiler, standart Mavi Bayrak Panosunda bulunmaktadır.)
1.1. Mavi Bayrak Programı ile ilgili bilgiler plajda yer alan Mavi Bayrak panosunda yer alıyor mu? Evet:
, Hayır:
1.2. Bu bilgiler Mavi Bayrak Panosu dışında başka yerlerde de sergileniyor mu?
, Hayır:
Plaja ana giriş noktaları,
Park alanı,
Evet:
Cankurtaran birimi,
Diğer plaj olanakları, Turizm ofisi,
Diğer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Mavi Bayrak Programı ile ilgili verilen bilgiler aşağıdakileri içeriyor mu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yerel, ulusal ve uluslararası sorumlular:
Mavi Bayrak sezon aralığı:
Kriterlere uygun olmayan durumlarda bayrağın indirileceği:
........................................
........................................
Bölgelere Göre Sezon Aralıkları: Akdeniz Bölgesi: 15 Mayıs - 30 Eylül / Muğla: 15 Mayıs - 30 Eylül / Ege: 30 Mayıs - 30 Eylül
Marmara: 15 Haziran - 31 Ağustos / Karadeniz: 15 Haziran - 31 Ağustos / İç Sular: 15 Haziran - 31 Ağustos
2.
Sezon süresince farklı kategorilerde (eğitim semineri, kampanya, basılı doküman, sergi, basın yayın, vb.) en az beş çevre eğitim etkinliği gerçekleştirilmeli ve plaj kullanıcılarının katılımı teşvik edilmelidir. (z)
(Bu etkinliklerin koordinasyonunun tercihen belediye, değilse tesisler veya yerel sivil toplum örgütleri aracılığıyla yapılması öngörülmektedir.
Çevre eğitim etkinlikleri yerel sorumlu kurum/kuruluş ile beraber düzenleniyor ise bu kısmın yerel sorumludan gerekli bilgiler alındıktan
sonra doldurulması gerekmektedir. İlk başvuruda EK-1 formu doldurulmayacak, yalnız EK-2 formu doldurulacaktır. EK-2 formunda, ödüle hak
kazanılan yıl içinde yapılması programlanan etkinlilerin yazılası beklenmektedir. Yapılan etkinlikler sezon sonunda, EK-1 tablosu ile birlikte
”www.mavibayrak.org.tr” web sayfasında yer alan power point veya word dosyası formatının biri kullanılarak ikinci yılın başvurusu ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir.)
2.1. Önümüzdeki sezon için kaç tane çevre eğitimi, bilgilendirme etkinliği planlandı? . . . . . . . . . . . . . . etkinlik.
(Lütfen ilgili EK-2 tablosunu doldurunuz)
2.2. Bu etkinliklerde hangi grupların dahil edildiğini belirtin:
Sivil Toplum Örgütleri,
Plajda görev yapanlar,
Yerel Gündem 21 Koordinasyonu,
Denizcilikle ilgili gruplar,
Orman ve ağaçlandırma ile ilgili gruplar,
Turizm örgütleri,
Eko-okullar, Diğer (lütfen belirtin): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................
2.3. Lütfen planladığınız aktivitelerin aşağıda belirtilen başlıklarda açıklamalarını yapınız (Tablo EK-2)
a. Etkinliğin adı
b. Amacı
c. Hedef grup
d. Etkinliğin içeriği/verdiği mesaj
e. Kullanılan yöntem(seminer, broşür dağıtımı, sergi, kampanya vb.)
f. Ekler/belgelendirme
2.4. Plajı kullananların katılabileceği etkinlikler Mavi Bayrak panosunda sergileniyor mu? Evet:
, Hayır:
(Çevre eğitim etkinlikleri programının panoda bulundurulması zorunludur. Bu amaçla, www.mavibayrak.org.tr’de de bulunan EK-2 tablosunun doldurularak bir kopyası saklanıp, sezonda panoya asılmalıdır.)
2.5. Plaj yakınında hassas doğal alan (Deniz Koruma Alanları da dahil) bulunuyor mu? Evet:
, Hayır:
a. Evet ise açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
7
mavibayrak.org.tr
2.6. Beldede bir Çevre İnceleme ve Bilgilendirme Merkezi veya bu fonksiyonu
görecek çevre ile ilgili etkinliklerin organize edildiği bir merkez var mı?
Evet:
,
Hayır:
(Çevre İnceleme ve Bilgilendirme Merkezi’nden kasıt, belde veya ilçe bazında ilgililerin ziyaretine açık, ilgili yerleşmeye ait çevre sorun
veya uygulamalarının, yöreye özel çevre konularında bilgi ve dokümanın, maket, poster gibi açıklayıcı materyalin yer aldığı bir mekândır.
Yanıtı buna göre veriniz.)
a. Evet ise açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................................................................................
2.7. Eğer plaj, bir önceki yılda da mavi bayraklı ise lütfen bir önceki yıl yapılmış olan etkinlikleri, kısa birer değerlendirme yaparak belgeleri ile birlikte başvuru formuna ekleyerek gönderiniz.
3. Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. (z)
3.1. Yüzme suyu kalitesi bilgileri Mavi Bayrak Panosunda güncel olarak sergileniyor mu? (güncel, en son yazılan sonucun bir aydan öncesine ait olması anlamına geliyor)
3.2. Bu bilgiler Mavi Bayrak panosu dışında başka yerlerde de sergileniyor mu?
Plaja ana giriş noktaları,
Cankurtaran birimi,
Diğer plaj olanakları,
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Park alanı,
3.3. Bu bilgiler şunları içeriyor mu? Tablo ve sembollerle analiz sonucunun nasıl yorumlanacağı
Evet:
Turizm ofisi
, Analiz sonuçları limitleri aştığında bayrağın indirilmesi gerektiği
(Söz konusu semboller “
“ gibi panoda yer alan su analiz değerlerinin yazıldığı tabloda yer almaktadır. Bu nedenle cevap ‘evet’
olmalıdır. Tablonun bir örneğini web sayfamızda bulabilirsiniz. www.mavibayrak.org.tr )
3.4. Bu bilgiler herkesin anlayabileceği bir formatta veriliyor mu? 4. Evet:
,
Hayır:
a. Lütfen formatın nasıl olduğunu belirtiniz (cevaba ’standart pano’ yazılabilir): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................
Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili bilgiler verilmelidir. (z)
(Plajda veya yakın çevresinde doğal sit, özel çevre koruma, deniz koruma alanı, tarihi veya arkeolojik, endemik türlerin bulunduğu alanlar
kastediliyor)
4.1 Plajın bulunduğu kıyı alanında hassas-doğal veya
, Hayır:
tarihi/kültürel alan (Deniz Koruma Alanları da dahil) var mı?
Evet:
a. Evet ise, bu alanlarla ilgili bilgiler plajda yer alan Mavi Bayrak Panosunda sergileniyor mu? Evet:
(Hayır ise nedenini açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
b. Evet ise, bu bilgiler başka yerlerde de sergileniyor mu?
Hassas alanda,
Turistik bölgelerde,
Turizm ofisinde,
,
Hayır:
Turizm broşürü/gazetesinde
c. Evet ise, bu bilgiler belirtilen hassas alanda uyulacak davranış kurallarını da içeriyor mu?
d. Evet ise, yörede bulunan hassas alanlarla ilgili kısaca bilgi veriniz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................
e. Hassas alan denizin altında ise dalış yapanlar ve şnorkel kullanıcıları için ayrıca bilgi veriliyor mu? f. Evet ise, hassas alanların yönetimi (Deniz Koruma Alanları da dahil) ile ilgili olarak hangi yerel organizasyonlardan bilgi alınabilir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................
z:
zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
8
mavibayrak.org.tr
Evet:
Evet:
,
,
Hayır:
Hayır:
5.
Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir. (z)
(İlk defa başvuracakların, Mavi Bayrak Panosuna konulmak üzere yatay A3 boyutunda ve bilgisayar ortamında yaptırılmış bir harita hazırlanması
ve 5.2 de belirtilen ünitelerin haritada işaretlenerek başvuru formu ile birlikte gönder ilmesi gerekmektedir. Harita panoya konulduğu zaman
haritadaki denizin yönü ile denizin konumu uyumlu olmalıdır. Haritanın nasıl hazırlanacağına ilişkin yönergeleri www.mavibayrak.org.tr de
bulabilirsiniz)
5.1. Plaj haritası Mavi Bayrak Panosunda sergileniyor mu?
Evet:
,
Hayır:
5.2. Plaj haritasında aşağıdakilerin yerleri işaretlenmiş mi?
1
“Şimdi buradasınız” işareti Evet:
2. Yön işareti (kuzey)
Evet:
3. Mavi Bayraklı plaj sınırları
Evet:
4. Cankurtaran ve malzemeleri
Evet:
5. Cankurtaran(lar)ın bulunduğu noktalar ve kontrol ettiği alanlar
Evet:
6. İlkyardım malzemeleri/birimi
Evet:
7. Telefonlar
Evet:
8.
TuvaletlerEvet:
9. Engelli tuvaleti
Evet:
10. İçme suyu
Evet:
11. Bisiklet ve motorlu taşıtlar park alanı Evet:
12. Plajda ya da yakınında izinli kamp alanı
Evet:
13. Çöplerin ana noktada toplandığı yer
Evet:
14. Geri dönüşüm kutularının bulunduğu yerler
Evet:
15. Numune noktası
Evet:
16. Plaja giriş noktaları
Evet:
17. Engelliler için plaja giriş ve rampalı yollar
Evet:
18. Yürüyüş yolları
Evet:
19. Yüzme sınırı, su sporları sınırı
Evet:
20. Yağmur suyu çıkış noktaları
Evet:
21. Plaja akan dere veya kanallar
Evet:
22. Yakında bulunan hassas doğal alanlar
Evet:
23. Mavi bayrağın asılacağı yer
Evet:
24. Mavi Bayrak Panosu
Evet:
25. En yakın toplu taşıma noktası
Evet:
26. Plajda bulunan büfe, kafeterya, vb.
Evet:
27. Varsa yörenin simgesi olup plaj sınırları içinde kalan yer(ler)
Evet:
28. Haritanın lejantı
Evet:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
a. Yukarıdakilerden ’hayır’ı işaretledikleriniz varsa neden haritada gösterilmediğini açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................
.................................................................................................
5.3. Yukarıda belirtilen noktaları işaretlerken her birine ait olan ikonlar mı kullanılmış? (işaretlenen yerlerde kullanılan simgelerin açıklamalarını içeren bölüm)
29. Haritanın ölçeği
Evet:
,
Hayır:
(söz konusu ikonları Vakfımızdan temin edebilirsiniz, www.mavibayrak.org.tr )
6. Plajda davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. (z)
6.1. Plaj davranış kuralları Mavi Bayrak panosunda sergileniyor mu? 6.2 Plaj davranış kuralları aşağıdakileri içeriyor mu? Evcil hayvanlarla ilgili uyulması gereken kurallar,
Çöp kutularının kullanımı,
Cankurtaran çalışma saatleri ve kontrol edilen alan,
Cankurtarma bayrakları açıklamaları,
Evet:
,
Hayır:
,
Hayır:
Farklı kullanım alanlarının ayrılması, Plajda bulunan araçlar,
Kamp,
Ateş yakılmaması,
İlkyardımın sağlanabileceği saatler,
Acil durum telefonları
(Bu bilgiler standart panoda yer almaktadır.)
6.3. Plaj kullanımını içeren yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabiliyor mu?
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
9
mavibayrak.org.tr
Evet:
YÜZME SUYU KALİTESİ
(Bu bölümdeki sorular yanıtlanırken İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yardım alınabilir.)
(2015 yaz sezonu başvurularında geçmiş dört yılın (2011, 2012, 2013 ve 2014) analiz sonuçlarına bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda
her yıl en az 5 numune ve son 4 yılda en az toplam 20 numune alınmış olması ile analiz değerlerinin 95 yüzdelik hesaplamasına göre uygun çıkması
gereklidir. Numune alma takvimlerini ve alınan numunelere ait analiz sonuçlarını lütfen ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden takip ediniz.)
7.
Numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. (z)
(Numune alım yöntemi ile sıklığı konusundaki açıklamalar için lütfen Plajlar İçin Mavi Bayrak Kriterleri ve Kılavuz Notlar Kitabını inceleyiniz,
www.mavibayrak.org.tr )
7.1. Numuneler doğru aralıklarla alınmış mı?
Evet:
,
Hayır:
7.2. Kıyıya dökülen herhangi bir dere veya bir akıntı var mı?
Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, yöresel adı nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Evet ise, dere ağzından numune alınıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
c. Evet ise, dere ağzından alınan numunelerin sonuçlarında plajın önünden alınan
numuneleri etkileyecek bir kirlilik görülüyor mu?
8.
Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. (z)
8.1. Plajda kaç adet numune noktası var? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2. Numuneyi alan kişi, bu konuda eğitim almış ve yetkilendirilmiş birisi midir?
Evet:
,
Hayır:
,
Hayır:
8.3. Numunenin analizinin yapıldığı laboratuvarın adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faks: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4. Analizlerin yapıldığı laboratuvarın ulusal veya uluslararası akreditasyonu var mı?
Evet:
(Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Laboratuvarları ulusal düzeyde akredite kabul edilmektedir.)
8.5. Laboratuvar aşağıda belirtilen analizler için hangi yöntemleri kullanıyor ?
a. Fekal koliform/E.Coli bakteri
,
Membran filtre
c. Fekal Streptokok/Intestinal Enterekok?
d. Fiziksel-kimyasal ölçümler?
9.
,
,
Membran filtre
Görsel
Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. Beldede toplanan atıksular Ulusal Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’ne uygun olarak bertaraf edilmelidir. (z)
9.1. Sanayiden veya şehir atık su şebekesinden plaja deşarj yapılıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, bu deşarjların yüzme suyu kalitesini, halk ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemesi nasıl önleniyor ve
etkilemediği nasıl belgelendiriliyor açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................
9.2. Plaj yakınlarında, plajı veya yakın çevresini etkileyebilecek herhangi bir sanayi tesisi var mı? Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, bu tesislerin neler olduğunu ve plaj üzerinde ki olası etkilerini açıklayınız:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................
b. Evet ise, bu tesislerin halk ve çevre sağlığı için tehdit unsuru oluşturmamasının nasıl sağlandığını açıklayınız: . . . . . . . . .
......................................................................................................
zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
10
mavibayrak.org.tr
9.3. Plaj açıktan gelen atıklardan etkileniyor mu?
Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, hangi önlemler alınıyor ve gelen atıklar nasıl temizleniyor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4. Beldede toplanan atık suların; toplanması, arıtımı ve de şarjı, Ulusal Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’ne uygun olarak bertaraf ediliyor mu?
Evet:
,
Hayır:
a. Hayır ise, nedenini ve şuanda atıksuların nasıl bertaraf edildiğini açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................
9.5. Beldede arıtılmadan bırakılan atıksu mevcut mu? Evet:
,
Hayır:
(Burada kastedilen hiçbir işlem yapılmadan denize veya denize dökülen akarsuya verilen pis sudur. Eğer varsa plajı etkileme
yoğunluğu açıklanmalıdır. Derin deşarj bu gruba girmemektedir.)
a. Evet ise, nerelerden olduğunu ve belde içerisinde toplam kaç adet bu tip deşarj noktasının olduğunu belirtin: . . . . . . . .
......................................................................................................
9.6. Yüzme suyu profili var mı?
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
9.7. Beldenin nüfusu ne kadardır? (Yaz nüfusu)
2.000-10.000 kişi,
10.000-15.000 kişi,
15.000 kişiden fazla
9.8. Plajın bağlı olduğu beldenin atıksu şebekesi (kanalizasyon) var mı?
a. Evet ise, beldenin % kaçını kapsıyor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9. Plajın atıksuyu beldenin kanalizasyonuna mı bağlı?
a. Evet ise, belde atıksuyu kanalizasyon sistemi ile toplandıktan sonra hangi yöntem ile bertaraf ediliyor?
Herhangi bir arıtma yapılmadan direk deşarj
Ön arıtmalı derin deşarj
Biyolojik (ikincil)arıtma
Atıksu hassas kıyı alanlarına boşaltıldığı için üçüncül arıtmayla (azot ve fosfor giderilerek)
b. Arıtma tesisi var ise, bağlı olduğu merkezi arıtmanın adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Arıtma tesisi var ise, arıtma tesisinin kapasitesi nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kişi/gün)
(ARITMA DEŞARJ SUYU ANALİZ RAPORLARI EKTE VERİLMELİDİR.)
9.10. Plajın atıksuyu belediye kanalizasyon sistemine bağlı değil ve plaj üzerinde tek bir tesis var ise;
Plajın üzerinde yer alan tesisin biyolojik arıtması var.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak alternatif arıtma sistemleri
(doğal arıtma v.s.) Açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Beyan edilen arıtma tesisi veya tesislerinin kapasitesi nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kişi/gün)
(ARITMA DEŞARJ SUYU ANALİZ RAPORLARI EKTE VERİLMELİDİR.)
b. Plaj üzerindeki tesisin yatak kapasitesi nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.11. Plajın atıksuyu belediye kanalizasyon sistemine bağlı değil ve plaj üzerinde birden fazla tesis var ise;
Plajın üzerinde yer alan tesislerin münferit biyolojik arıtmaları var.
Plajın üzerinde yer alan tesislerin ortak biyolojik arıtmaları var.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak alternatif arıtma sistemleri
(doğal arıtma v.s.) Açıklayınız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a.Beyan edilen arıtma tesisi veya tesislerinin kapasitesi nedir?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kişi/gün)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kişi/gün)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kişi/gün)
(ARITMA DEŞARJ SUYU ANALİZ RAPORLARI EKTE VERİLMELİDİR.)
zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
11
mavibayrak.org.tr
b. Plaj üzerinde yer alan tesislerin toplam yatak kapasitesi nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Fekal Koliform(E.Coli), Fekal Streptekok/Enterekok (FS/IE) değerleri, Mavi Bayrak için belirlenen limitler içerisinde olmalıdır. (z)
10.1. Fekal Koliform (E.Coli) değerleri limitler içerisinde mi? Evet:
,
Hayır:
10.2. Fekal Streptekok (enterekok) değerleri limitler içerisinde mi? Evet:
,
Hayır:
11. Yüzme suyu, fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen kriterlere uygun olmalıdır. (z)
11.1. Plaj yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler (yağlar, yüzen maddeler, şeffaflık, , Hayır:
renk, yüzey aktif maddeler) açısından kontrol ediliyor mu? Evet:
11.2. Yüzme suyunun rengi, şeffaflığı ve bulanıklığında bir anormal durum tespit edilmiş mi?
Evet:
,
Hayır:
ÇEVRE YÖNETİMİ
12. Plajın bağlı bulunduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Birimi oluşturmalıdır. (k)
12.1. Böyle bir plaj yönetim birimi var mı?
12.2. Evet ise plaj yönetim biriminde kimlerin görev aldığını işaretleyiniz.
Tesis Mavi Bayrak sorumlusu ,
Cankurtaran ,
Eğitimci
,
Belediye Mavi Bayrak sorumlusu ,
Altyapı birliği ,
Evet:
,
Hayır:
İlgili dernek Mavi Bayrak sorumlusu ,
Deniz Koruma Alanı temsilcisi , Diğer (açıklayınız): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................
12.3. Plaj yönetim biriminin bir önceki sezon yapmış olduğu aktiviteleri açıklayınız:
Mavi Bayrak başvuru dosyalarının hazırlanması ,
Denetimlere hazırlık ,
Diğer(açıklayınız) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çevre eğitim etkinliklerinin organizasyonu ,
......................................................................................................
13. Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara (kıyı yönetim planı ve çevre mevzuatı) uymalıdır. (z)
(Plaj üzerindeki yapılar ve çevre düzeni imar planına uygun olmalıdır.)
13.1. Plajın bulunduğu kıyı alanı için bir arazi kullanım ve gelişim planı var mı? Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, plaj ve gerisinde bulunan yapılar (konum ve olanakların işletmesi de dahil , Hayır:
olmak üzere) bu arazi kullanım ve gelişim planına ya da ilgili çevre mevzuatına uygun mu? Evet:
b. Hayır ise nedenini açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................
13.2. Plaj işletmesine yönelik yasal izin (işletme ruhsatı, belgesi) kullanıcılar için sergileniyor mu? Evet:
,
Hayır:
,
Hayır:
14. Hassas alanların yönetiminde ilgili yasalara uyulmalıdır. (z)
14.1. Plaj, Deniz Koruma Alanı bölgesinde mi yoksa plajın yakınında Deniz Koruma Alanı var mı? Evet:
a. Evet ise, ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin korunması için ilgili Deniz Koruma Alanı , Hayır:
Bölgesel Yönetimi’ne danışılıyor mu? Evet:
b. Evet ise, açıklayınız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Plaj temiz olmalıdır. (z)
15.1. Plajdaki çöpler ulusal yasalara uygun şekilde toplanıyor ve bertaraf ediliyor mu? Evet:
,
Hayır:
15.2. Plaj ve etrafında bulunan plaja giriş yolu, park alanı gibi yerler de temiz tutuluyor mu? Evet:
,
Hayır:
15.3. Hangi sıklıkla temizleniyor?
Günde bir defa ,
15.4. Hangi yöntemle temizleniyor?
Personel ile ,
Günde iki defa ,
Makine ile ,
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
12
mavibayrak.org.tr
Diğer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diğer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.5. Plajin temizlik seviyesini “Plaj Kirliliği Ölçüm Yöntemi” ne göre ölçtünüz mü? Evet:
,
Hayır:
15.6. Plajın “Plaj Kirliliği Ölçüm Yöntemi” ne göre ortalama temizlik seviyesi nedir? (Plajın sezon içerisindeki durumu göz
önüne alınarak cevaplandırılmalıdır. Temizlik seviyeleri en yüksekten en düşüğe A+, A, B, C, D olarak sınıflandırılmaktadır.)
16.
15.7. Plaj veya yakınında deniz kaplumbağası yuvalama alanı var mı?
Evet:
,
Hayır:
15.8. Plajda temizlik yapılırken, bu üreme alanlarına dikkat ediliyor mu?
Evet:
,
Hayır:
Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır. (z)
16.1. Plajda alg ve diğer bitkilerden bulunuyor mu? Evet:
,
Hayır:
16.2. Evet ise, plajda bulunan alg ve diğer bitkiler, kötü bir görüntü yaratmadığı
sürece plajda çürümeye bırakılıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
a. Hayır ise, nedenini açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.3. Plajdan toplanan alg ve bitkiler çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf ediliyor mu?
Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise nasıl bertaraf edildiğini açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.
Plajda yeterli sayıda çöp kutusu ve atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır. (z)
17.1. Plajda yeterli sayıda, temiz/bakımlı ve belli aralıklarla çöp kutusu ve plaj giriş
noktalarında daha büyük çöp konteynırları bulunduruluyor mu?
Evet:
,
Hayır:
17.2. Çöp kutuları düzenli olarak boşaltılıyor mu? Evet:
,
Hayır:
a. Yoğun sezonda çöpler hangi sıklıkla boşaltılıyor?
Günde bir ,
Günde iki ,
Günde üç ,
17.3. Toplanan çöpler lisanslı bir alana mı boşaltılıyor?
Evet:
Diğer: . . . . . . . . .
,
Hayır:
a. Evet ise, lisanslı alanın neresi olduğunu belirtin. (Belediye encümenince karar altına alınmış çöp depolama alanının mevki ismi
yazılmalıdır): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. İlk defa başvuranlar için bu alanın lisans veya izin numarasını belirtiniz. (belediyeden çöplerin lisanslı bir alana bırakıldığına
dair resmi belgeyi eklemesi yeterlidir): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Hayır ise, çöplerin hangi şartlarda ve ne şekilde bertaraf ediliyor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Plajda veya yakınında geri dönüştürülebilen atıkları toplamak için imkanlar olmalıdır. (z)
18.1. Plajın bağlı olduğu belediyede, geri dönüşümlü atıklar toplanıyor mu? Evet:
,
Hayır:
18.2. Plajda geri dönüştürülebilen atıklardan en az 3 tanesi için toplama olanağı var mı?
Evet:
,
Hayır:
(Geri dönüşüm kutularının üzerine iki dilde kutunun ait olduğu atık isminin yazılması ve aynı zamanda o malzemenin görselinin olduğu
etiket ile de belirtilmesi önem taşımaktadır.)
a. Lütfen hangi geri dönüşümlü atıklar için toplama imkanının olduğunu belirtin:
Kağıt ,
Plastik ,
Cam ,
Metal ,
Diğer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.3. Düzenli olarak boşaltılıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
18.4. Eğer geri dönüşümlü atıklardan en az 3 tanesi için toplama imkanı yok ise nedenini açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................
19. Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunmalıdır. (z)
19.1. Yoğun sezonda ziyaretçilere hitap edebilecek sayıda sıhhi olanaklar var mı?
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
a. Plajda bulunan tuvalet sayısı:
b. Tuvaletlerde lavabo, sabun, kurutucu veya havlu bulunuyor mu?
20. Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) temiz tutulmalıdır. (z)
20.1. Sıhhi olanaklar sürekli temiz tutuluyor mu?
a. Ne kadar sıklıkla temizleniyor?
15 dakikada bir ,
Yarım saatte bir ,
b. Sıhhi olanaklarda kullanılan malzemeler çevre dostu mu?
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
13
mavibayrak.org.tr
Saatte bir ,
Diğer . . . . . . . . . . . . . .
Evet:
,
Hayır:
21.
Sıhhi olanaklar (duş – tuvalet) kanalizasyon sistemine bağlı olmalıdır. (z)
Evet:
, Hayır:
21.1. Tuvalet atıklarının hangi sisteme bağlı olduğunu açıklayın.
Kanalizasyon ,
22.
Foseptik ,
Mobil tank ,
Diğer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. (z)
22.1. Plajda araç kullanımına izin veriliyor mu?
Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, bu durum nasıl kontrol ediliyor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Kamping
Evet:
,
Hayır:
Araç kullanımı
Evet:
,
Hayır:
Atık boşaltımı Evet:
,
Hayır:
Kamping
Evet:
,
Hayır:
Araç kullanımı
Evet:
,
Hayır:
Atık boşaltımı
Evet:
,
Hayır:
22.5. Plajda araç kullanımını veya kamp yapmayı gerektiren aktiviteler düzenleniyor mu?
Evet:
,
Hayır:
22.6. Plaja yakın bir yerde, acil durum araçlarının girişi için park alanı ayrılmış mı? Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
22.2. Plajda kamp yapılmasına izin veriliyor mu?
a. Evet ise, bunun için ayrılmış özel alanda ve kapasitesini aşmayacak şekilde mi yapılıyor? 22.3. Plaj alanlarında kamp, araç kullanımı ve atık boşaltımını düzenleyen yönetmelikler var mı?
(Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu, İmar planı vb. mevzuat kastedilmektedir)
22.4. Plajda, aşağıdakiler izinsiz olarak yapılıyor mu?
23.
Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır. (z)
(Mavi Bayrak Programına göre sahipsiz evcil hayvanların plaja girmesi yasaktır.
Bunun yanında sahipli hayvanlar için uyarı levhaları bulunmalıdır.)
23.1. Evcil hayvanların plaja girişlerini düzenleyen ulusal yasa veya yönetmelikler var mı?
(24.06.2004 tarih ve 5199 sayılı kanun var, lütfen inceleyiniz.)
23.2. Evcil hayvanların plaja girişine izin veriliyor mu? a. Evet ise, plajda evcil hayvanların kontrolüne yönelik uygulanan kurallar nelerdir açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................
b. Evet ise, evcil hayvanlardan kaynaklanan dışkıların plajı kirletmesinin nasıl engellendiğini, ne gibi önlemler alındığını
açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır. (z)
24.1. Plajdaki tüm yapı ve ekipmanlar bakımlı mı? Evet:
,
Hayır:
24.2. Bina ve ekipmanların bakımı için çevre dostu ürünler kullanılıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
24.3. Plajda devam eden bir inşaat çalışması var mı? Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
14
mavibayrak.org.tr
25.
Yörede mercan kayalıkları varsa, bunları izleme programı uygulanmalıdır. (z)
25.1. Plajın herhangi bir noktasından 500 m mesafe içerisinde mercan kayalıkları bulunuyor mu? Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, uluslararası ”Reef Check mercan kayalıkları izleme programı” uygulanıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
b. Evet ise, ”Reef Check mercan kayalıkları izleme programı” ilk defa mı uygulanıyor?
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
İlk defa uygulanmıyor ise en son hangi yılda uygulandı? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Evet ise yerel düzeyde “Reef Check” ekibi kuruldu mu?
d. Evet ise lütfen hangi bilgilerin izleme programı kapsamında derlendiğini işaretleyin.
Yer analizi (çevresel koşullar ve insan etkisinin düzeyi),
Balık sayımı ,
Yumuşakçaların sayımı
Substrat çeşidi ölçümleri (mercanların üzerinde yaşadığı alt tabakanın tespiti, kaya, sünger, vb.)
e. Derlenen bilgiler “Reef Check” uluslararası koordinasyonuna bildirildi mi?
26.
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Plaj alanına ve belde içerisinde toplu taşıma teşvik edilmelidir. (k)
26.1. Beldede ve plaj yöneticisi tarafından toplu taşıma teşvik ediliyor mu?
a. Evet ise nasıl teşvik edildiğini açıklayınız:
Bisiklet yolu ,
Toplu taşıma servisi ,
26.2. Mavi Bayrak başvurusunda bulunan plajın, plaja ve plajdan
Diğer: . . . . . . . . . . . . .
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
,
Hayır:
trafiği kontrol eden bir trafik yönetim planı var mı?
(Ana yoldan plaja/tesise giriş trafik kurallarına göre düzenlenmelidir. Soruda bu kastedilmektedir.)
26.3. Toplu taşıma araçları ile ilgili bilgiler plajda veya tesisteki bilgi panolarında yer alıyor mu?
CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER
27.
İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeler plajda bulundurulmalıdır. (z)
27.1. Plajla ilgili Risk Değerlendirmesi yapıldı mı?
Evet:
(Risk Değerlendirmesi; plaj sınırları içerisinde kaç cankurtarana, ne kadar ve hangi tipte cankurtaran malzemesine, ilkyardımın personelli mi
personelsiz mi olacağına, ilkyardım malzemelerine ve bunların plajın neresinde bulunması gerektiğine, dalga ve morfolojik yapı nedeniyle
plajda nerelerin risk taşıdığına, nerelerde yürüyüş yollarının ve rampaların olması gerektiğine, yüzme alanı ve diğer etkinliklerin nasıl ayrılması
gerektiğine, bağımsız ve Uluslararası Cankurtarma Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş bir uzman tarafından rapor edilmesini içermektedir.
Plajın bu raporu hazırlatması isteğe bağlıdır.)
a. Evet ise hangi yılda? . . . . . . . . . . . .
b. Evet ise, Risk Değerlendirmesine uygun olarak yapılması gerekenlerle sağlandı mı?
Evet:
,
Hayır:
c. Lütfen açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
15
mavibayrak.org.tr
27.2. Plaj görevlileri yüzme sezonu boyunca görev yapıyorlar mı? Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, sezonda hangi tarihlerde ve günün hangi saatlerinde çalıştıklarını belirtiniz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.3. Plajda görev yapan cankurtaran(lar)ın ulusal/uluslararası sertifikaları var mı? Evet:
,
Hayır:
a. Cankurtaran(lar) gümüş bröveli mi? Evet:
,
Hayır:
b. Cankurtaran(lar)ın brövesi geçerlilik süresi içinde mi?(bröveler her iki yılda bir yenileniyor) Evet:
,
Hayır:
c. Cankurtaran(lar) cankurtaranlık dışında başka bir görevde çalıştırılıyor mu? Evet:
,
Hayır:
27.4. Plajda görev yapan cankurtaranlar uluslararası standartlara uygun giyiniyorlar mı? Evet:
,
Hayır:
27.5. Cankurtaran görev alanı
a. plaj haritasında belirtilmiş mi? Evet:
,
Hayır:
b. bayraklar ve işaretlerle mi belirtilmiş? Evet:
,
Hayır:
(Cankurtaran uyarı bayrakları açıklamaları başvuru formunun sonunda bulunan EK-9’da yer almaktadır)
Evet:
,
Hayır:
27.6. Plajı kullananların kendilerinin kullanabileceği cankurtarma ekipmanı plajda bulunduruluyor mu?
Cankurtaran istasyonu ,
a. Hangi cankurtarma malzemeleri var?
Megafon ,
Dürbün ,
İp ,
Suda yüzebilen omur tahtası ,
Acil durum telefonu veya telsiz ,
Şnorkel,
Düdük ,
bot ,
Can simidi ,
Can yeleği, Standartlara uygun cankurtaran kıyafeti ,
Cankurtaran uyarı bayrakları ,
Kurtarma kemeri ,
Cankurtaran malzemeleri kullanma talimatı ,
Fırlatma ipi ,
Maske ,
Palet ,
Diğer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Cankurtaran malzemeleri plajdan ne kadar uzaklıkta: c. Ekipmanları hangi resmi kurum onayladı?
d. Cankurtaran malzemeleri hangi sıklıkla kontrol ediliyor?
TSE ,
Diğer: . . . . . . . . . . . . . . Günlük ,
Haftalık ,
Diğer: . . . . . . . . . 27.7. Cankurtaran çalışma saatleri ve plaj kullanıcılarının kendilerinin kullanabileceği cankurtaran , Hayır:
malzemelerinin yeri plaj haritasında veya cankurtarma biriminde sergileniyor mu?
Evet:
27.8. Cankurtaran uyarı bayraklarının anlamları açıklanmış mı? Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
28. Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. (z)
28.1. Plajda ilk yardım var mı? a. Personelli mi personelsiz mi?
Personelli ,
Personelsiz 28.2. Plaj haritasında ilkyardımın yeri belirtilmiş mi? 29. Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır. (z)
(Ek-3’te verilen formu doldurup aşağıdaki soruları buna göre cevaplayınız)
29.1. Belde, kirlilik kazaları ile mücadele için hazırlanmış yerel veya bölgesel acil durum planının bir parçası mı? Evet:
, Hayır:
29.2. Acil durum planı ulusal yasalarda plajın bulunduğu yörede , Hayır:
uyulması gereken yönetmeliklerle de örtüşüyor mu? Evet:
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
16
mavibayrak.org.tr
29.3. Acil durum planı, kirlilik kazalarında halkın nasıl bilgilendirileceğini açıklıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
29.4. Acil durum planı kirliliğin nasıl temizleneceğini açıklıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
29.5 Acil durum planı yerel yetkililerin sorumluluklarını açıklıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
29.6 Acil durumlarda yapılması gerekenlerin her yıl bir tatbikatı yapılıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
29.7. Acil durum telefonları plaj panosunda yazıyor mu?
Evet:
,
Hayır:
(Plajda bir kirlilik kazası olduğunda plaj yöneticisi MB’ı indirmek, indirme nedenini plajda yazılı olarak duyurmak, kirlilik ortadan kalktıktan sonra da bayrağı tekrar asmakla yükümlüdür.)
30.
Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. (z)
30.1. Plajda farklı kullanımlar var mı? (Su sporları, yüzme amaçlı kullanım gibi.)
a. Evet ise hangi kullanımlar var?
Su sporları ,
Plaj sporları,
Evet:
,
Hayır:
Sualtı sporları ,
Diğer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Evet ise farklı kullanımlar hangi yöntemle bölgelere ayrılıyor?
Şamandıra ,
Yönlendirme levhaları,
Cankurtaran uyarı bayrakları,
30.2. Plaj, nesli tehlikede olan canlılar (caretta kaplumbağaları gibi) ve hassas alanlara
(kumullar gibi) duyarlı bir şekilde yönetiliyor mu?
Diğer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evet:
,
Hayır:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
31.3. Plaj alanında güvenlik servisi var mı?
Evet:
,
Hayır:
31.4. Güvenlik ekibi kolayca tanınabilecek şekilde giyiniyorlar mı?
Evet:
,
Hayır:
a. Evet ise, açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.3. Plajın doğal olarak hassas bir yapısı var ise, hangi yerel çevre koruma grupları ile işbirliği yapılıyor?
...................................................................................
30.4. Farklı kullanımlar arasındaki sınırlar plaj haritasında da belirtilmiş mi?
31.
Evet:
Plaj kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. (z)
31.1. Plaja güvenli erişim nasıl sağlanıyor?
Ahşap yürüyüş yolları ,
Basamaklar ,
Rampalar ,
a. Rampa var ise, eğimi rahat kullanım için uygun mu?
31.2. Tesis plajı ise plajı halk kullanabiliyor mu?
a. Plaj için ücret ödeniyor mu?
Yaya yolu ,
Diğer: . . . . . .
Evet ise, lütfen plaj ücretini belirtiniz: . . . . . . . . . . . . . . .
32.
Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. (k)
(Bu kriter yönlendirici olup olsa iyi olur mahiyetindedir. Plajdaki herhangi bir içilebilir su şebekesinin –ayak yıkama musluğu, büfelerde
kullanılan su gibi- bulunması bu kriteri yerine getirebilir.)
32.1. Plajda içme suyu olanağı var mı?
Evet:
a. Evet ise, hayvanlardan nasıl korunduğunu açıklayınız?
Damacana, Pet şişe,
Düzenli temizlik kontrol, z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
17
mavibayrak.org.tr
Diğer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
Hayır:
33.
Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve erişim rampası bulunmalıdır. (z)
(Bu kriterle ilgili ülkemizde T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından önerilen iki TSE standardı şöyledir:
1.
TS 9111/Nisan 1991 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları
2.
TS 12576/Nisan 1999 Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve
İşaretlemelerinTasarımKuralları(Özelliklepiktogramlariçin.)
Ayrıca,bubaşvuruformununensonundaEK-7‘deyineÖzürlülerİdaresitarafındanönerilenvepratikbilgileriiçerenbirbroşürün
kopyasınıbulacaksınız.Engellituvaletininkapısıdışarıyadoğruaçılmalıvegirişteeşikolmamalıdır.Eşikvarsarampakonulmalıdır.)
33.1. Plajda engelliler için erişim rampası var mı?
a. Evet ise erişim rampasının eğimi engelli aracının geçişi için uygun mu?
33.2. Plajda engelliler için tuvalet var mı?
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
Evet:
,
Hayır:
33.3. Engelliler için tuvalet sayısı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. 33.1 ve 33.2 sorularının ikisi de hayır ise, beldede hangi Mavi Bayraklı plaj(lar)da bu olanakların olduğunu açıklayınız:
.....................................................................................................
b. Eğer beldede hiçbir Mavi Bayraklı plajda engelliler için olanak yok ise nedenini açıklayınız: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................
33.4. Engelliler için plaja erişim rampaları ve tuvalet olanakları
ulusal/uluslararası standartlara uygun mu?
Evet:
,
Hayır:
33.5. Engelliler için park alanı ayrılmış mı? Evet:
,
Hayır:
33.6. Engelliler için aşağıda önerilen olanaklar var mı? (klavuz kriter)
Denize girme olanağı ,
Şezlong ,
Şemsiye
z: zorunlu kriter, k: kılavuz kriter
18
mavibayrak.org.tr
MAVİ BAYRAK SÖZLEŞMESİ
Bu başvuru formu belediye, plaj işletmecisi ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) arasında bir kontrat olarak kabul edilecektir.
Yukarıda verilen bilgilerin doğru olduğunu ve yükümlülüklerin yerine getirileceğini formu imzalayarak taahhüt ediyoruz.
Herhangi bir zorunlu kriterin uygulanmadığı durumda sorumlu yerel yönetim ve plaj yöneticisi, Mavi Bayrak’ın indirilmesini ve
takiben Ulusal Mavi Bayrak Koordinasyonu’nu bu konuda bilgilendirmeyi taahhüt eder.
Ulusal/Uluslararası Jüri ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın; ulusal yönetmeliklere ve Mavi Bayrak Kampanyası’nın gereklilikleri
ve ruhuna uymayan belediye veya plaj yöneticisini tespit ettiğinde Mavi Bayrağı indirme yetkisine sahip olduğu konusunda
bilgilendirildiğimizi beyan ediyoruz.
Belediye Bşk veya Yrd
Plaj işletmecisi veya Tesis plajı ise Genel Müdür
Adı soyadı:
Adı Soyadı:
Tarih:
Tarih:
İmza ve kaşe
İmza ve kaşe
19
mavibayrak.org.tr
BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEK DOKÜMANLAR
Daha önce Mavi Bayrak Ödülü almış ve dosya yenileyecek olan plajlar için yalnızca X işaretli belgeler eklenecek, ilk kez başvuruda
bulunanlar tümünü ekleyeceklerdir.
•
Mavi Bayraklı plaj sınırları içerisinde kalan alanı gösteren büyük ölçekli bir harita (1/1000 lik veya 1/5000 lik). Bu haritada;
plajın etkisi altında bulunduğu alan gösterilmeli, plaja giriş yolları, plajı çevreleyen alanın özelliği (tesis mi, şehir içi mi,
hassas veya korunan alan mı), plajdan itibaren 200 m.lik alandan gelebilecek potansiyel kirlilik kaynakları (atıksu deşarjı,
yağmur suyu deşarjı, dere veya herhangi bir akıntı) belirtilmelidir.
•
Mavi Bayrak panosunda kullanılmak üzere, A3 boyutunda, yatay ve aşağıda belirtilenleri gösteren detaylı bir vaziyet planı
(örnek plan web sayfamızda bulunmaktadır, www.mavibayrak.org.tr )
1.“Şimdi buradasınız” işareti
2.
Yön işareti (kuzey)
3.
Mavi Bayraklı plaj sınırları
4.
Cankurtaran ve malzemeleri
5.
Cankurtaran(lar)ın bulunduğu noktalar ve kontrol ettiği alanlar
6.
İlkyardım malzemeleri/birimi
7.
Telefonlar
8.
Tuvaletler
9.
Engelli tuvaleti
10.
İçme suyu
11.
Bisiklet ve motorlu taşıtlar park alanı
12.
Plajda ya da yakınında izinli kamp alanı
13.
Çöplerin ana noktada toplandığı yer
14.
Geri dönüşüm kutularının bulunduğu yerler
15.
Numune noktası
16.
Plaja giriş noktaları
17.
Engelliler için plaja giriş ve rampalı yollar
18.
Yürüyüş yolları
19. Yüzme sınırı, su sporları sınırı
20. Yağmur suyu çıkış noktaları
21. Plaja akan dere veya kanallar
22. Yakında bulunan hassas doğal alanlar
23. Mavi Bayrağın asılacağı yer (bayrak direği)
24. Mavi Bayrak Panosu
25. En yakın toplu taşıma noktası
26. Plajda bulunan büfe, kafeterya, vb.
27. Varsa yörenin simgesi olup plaj sınırları içinde kalan yer(ler)
28. Haritanın lejantı (işaretlenen yerlerde kullanılan simgelerin açıklamalarını içeren bölüm)
29. Haritanın ölçeği
• Beldenin çöp yönetim planının plajla ilgili olan kısmın bir kopyası (ilk kez başvuranlar için 17. Kriter de
istenen belgedir)
• Beldenin bir trafik yönetim planı var ise plaja ait bir kopyası (trafik yükünü ve hava kirliliğini azaltmak için
alınan önlemlerin bir listesi)
• Eğer plajda veya plajın bulunduğu yörede hassas doğal alan var ise bu alanla ilgili plajda sergilenen
bilginin bir kopyasını başvuru dosyasına ekleyiniz.
• Acil durum planı (Ek-3)
• Plajın bağlı olduğu arıtma tesisi çıkış suyundan yaz sezonunca alınan örneklerin analiz sonuçları
20
mavibayrak.org.tr
EK-1
2014 YILINDA GERÇEKLEġTĠRILMĠġ ÇEVRE EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ
ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES PERFORMED IN THE YEAR 2014
Eğitim etkinliğinin adı
GerçekleĢtirilen tarih
Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme
(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüĢleri neler oldu, etkinlik faydalı oldu diyebilir misiniz gibi)
Date
Short Assesment of the activity (did many people participate,
what was the outcome, etc).
Name of educational activity
1
2
3
4
5
ETKĠNLĠKLERĠN HĠTAP ETTĠĞĠ BÖLGE( REGION OF SCOPE ) ……………………………………………..
ETKĠNLĠKLERĠ ORGANĠZE EDEN BELEDĠYE-DERNEK VEYA ĠġLETME( ACTIVITIES ORGANIZED BY ) : ………………………………………………………………….




5’ten fazla yapılmış olan eğitim etkinlikleri için lütfen sayfayı çoğaltarak ekleyiniz.
Lütfen bu tabloyu yapılan etkinliklerin belgeleri ile birlikte ayrı bir dosya olarak gönderiniz.
Lütfen bu tabloyu elektronik ortamda da Vakfımıza gönderiniz.
Bu sayfayı word dokümanı olarak www.mavibayrak.org.tr ‘den indirebilirsiniz.
21
mavibayrak.org.tr
22
mavibayrak.org.tr
EK-2
2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ *
ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES PROGRAMMED FOR 2015**
Etkinlik adı
Name of the activity
Hedef grup
Target Group
Etkinlik yeri
Place of activity
Planlanan tarih
Date
1
2
3
4
5
ETKİNLİKLERİ ORGANİZE EDECEK BELEDİYE, DERNEK VEYA İŞLETME:………………………………………………….
(ACTIVITIES TO BE ORGANİZED AND HELD BY)
ETKİNLİKLERİN HİTAP ETTİĞİ BOLGE (REGION OF ACTIVITES):……………………………………………………………..
* Bu tablo yaz sezonunda gerçekleştirilmesi planlanan çevre eğitim etkinliklerini içerir ve ödüller belli olduktan sonra bir kopyasının plajdaki Mavi
bayrak Panosunda ayrılan göze konulması gerekmektedir. Beşten fazla etkinlik için lütfen bu sayfadan kopyalayıp ekleyiniz.
** This table shows the environmental education activities programmed for the next Blue Flag season and must be posted on Blue Flag Panel on
the awarded beach. For more than five activities please copy this page and add.
 Lütfen bu tabloyu elektronik ortamda da gönderiniz.
 Bu sayfayı word dokümanı olarak www.mavibayrak.org.tr ‘den indirebilirsiniz.
23
mavibayrak.org.tr
24
mavibayrak.org.tr
EK - 3
MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN
ACİL DURUM PLANI
Plajı kullananların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek beklenmeyen deniz kirliliği ile kıyıda veya denizde meydana gelebilecek kazaları kapsamaktadır.
Yöntem:
1 – Deniz Kirliliği:
Deniz suyunun, insan sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyecek boyutta kirlendiğinin gözle görülmesi (kanalizasyonun arıtılmadan doğrudan denize
boşalması gibi) veya 15 gün ara ile yapılan deniz suyu analizlerinin tehlike sınırını aştığı durumlarda izlenecek yol:
1.1.
Acil durum uygulama sorumlusu, kirlenmeye neden olan kaynak biliniyorsa yetkilisine ve aynı zamanda kaynak bilinsin veya bilinmesin Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı bulunduğu Belediyeye en kısa süre içinde haber vermelidir. Ayrıca ihtiyaç durumunda kaymakamlık veya valilik
bilgilendirilmelidir.
1.2.
Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik durumunda: Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yetki devri yapılmış olan Antalya, İstanbul, Kocaeli ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri, Limanlarda; (yat limanı, balıkçı barınağı gibi yat bağlama
yerleri hariç) Liman Başkanlıkları, bunların dışında kalan deniz alanlarında ise; doğrudan Sahil Güvenlik Bot Komutanları yetki ve sorumluluğa
sahiptir.
1.3.
Atıklarını boşalttığını tespit ettiğiniz veya şüphelendiğiniz kirlilik kaynağı varsa, bununla ilgili kanıt olarak sunabilecek fotoğraf, video çekimi,atık numunesi gibi bulguların mutlaka belgelendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
1.4.
Kirlilik, kirliliğe sebep olanlarca, eğer sebep olanlar bilinmiyorsa belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca temizlenir.
1.5.
Kirliliğe neden olan faaliyetin durdurulması için mahallin en büyük mülki idare amiri aracılığıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlığı’nın İl veya İlçe teşkilatına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Belediye Başkanlıklarına en kısa sürede haber verilmelidir.
1.6.
Acil durum uygulama sorumlusu, kirlenme kaynağı etkisiz hale gelinceye kadar aşağıdaki yöntemlerden bir veya bir kaçı ile denize girmenin
sakıncalı olduğunu nedeni ile birlikte açıklanmasını sağlamalıdır. Açıklama, Türkçe ve yöreyi ziyaret eden turistlerin kompozisyonuna göre
yabancı bir dilde yapılmalıdır.
1.7.
•
Plajda megafon ile sık sık anons yapılması,
•
Plajın görünür yerlerine, birden çok uyarı levhası koyulması,
•
Belediye hoparlörü ile uyarılar yapılması,
•
Plajın görünür yerine pankart asılması,
•
Yerel radyo veya TV ile yayın yapılması,
ile
Sağlık
Kirlilik oluşturan neden ortadan kalkıncaya kadar Mavi Bayrak indirilir ve Mavi Bayrak panosunda bayrağın indirilme nedeni ilan edilir.
(panoda ilan edilecek yazı örneği www.mavibayrak.org.tr sayfamızdan temin edilebilir.)
2 – Kıyı veya denizde meydana gelebilecek kazalar ve yangın:
2.1.
Plajdaki ilk yardım birimine haber verilmelidir.
2.2.
Kazadan etkilenenler en seri araç ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sağlık ocağına /hastaneye ulaştırılmalıdır veya
aşağıdaki merkezlere haber verilmelidir.
Sağlık Ocağı veya Hastane Telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.
Yangın durumunda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiye Merkezi Telefonu : 110
2.4.
Güvenlik ve asayişle ilgili durumlarda Polis tel: 155, Jandarma tel: 156
3– Deniz kirliliği durumunda Acil Durum Planı kapsamında Bilgi Verilecek Sorumlular:
Sorumlu Kişi
Telefon*
Plaj ve Tesiste
Sahil Güvenlik
Liman Başkanlığı
Belediye
Kaymakamlık
İl Çevre ve Şehircilik Müd.
* Bu telefona günün her saati ulaşılmalıdır.
Lütfen bu sayfanın bir kopyasını dosyanızda saklayınız.
25
mavibayrak.org.tr
26
mavibayrak.org.tr
EK-4
TAAHHÜTNAME
Bu taahhütname müracaat dosyası ile birlikte gönderilecektir. Taahhütnamesi imzalanmamıĢ olan dosyalar kabul
edilmeyecektir. Uluslararası Jüri’de plajınızın Mavi Bayrak Ödülü için yeterli bulunmaması halinde yatırmış
olduğunuz katılım payı bir hafta içinde iade edilecektir. Ancak Ödül almaya hak kazanan plajların Uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı(FEE) tarafından açıklanmasından sonra her ne nedenle olursa olsun Mavi Bayrak Ödülü’nü
istememeniz halinde katılım payı iade edilmeyecektir.
01 Temmuz 2015 tarihine kadar kriterleri eksiksiz olarak yerine getirmeyen tesislere daha sonra
kriterleri yerine getirse dahi Mavi Bayrağı verilmeyecek, ödül iptal edilerek katkı payı da iade edilmeyecektir.
Lütfen doldurmuĢ olduğunuz taahhütnamenin bir kopyasını kendinizde saklayınız.
Mavi Bayrak Ödülü için müracaatınızı takiben, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), prosedür gereği
yapılması gereken iĢlemleri tamamlamıĢ ve Uluslararası Jürinin değerlendirmesi sonucunda, plajınız Mavi
Bayrak Ödülüne hak kazanmıĢtır. Bu kapsamda;
1. Plajınızın bir yıl süre ile ödüle hak kazandığı ve bu ödülün kriterler yerine getirilmesi halinde
geçerli olduğunu,
2. TÜRÇEV veya Uluslararası Koordinasyonun yapacağı denetimler sırasında (bir kriter eksikse 10
gün süreyle,birden fazla kriter eksikse tüm sezon süresi için) bayrağın TÜRÇEV tarafından
indirileceği,
3. 30 Nisan 2016 tarihinden sonra üzerinde “2015” yazan bayrağın kullanılmayacağını
4. Plaj üzerinde yer alan ilave tesisler için; Mavi Bayrak baĢvurumuzu, plajımıza özgü numune
noktası olmaması sebebiyle yakınımızdaki numune noktası değerleriyle yaptığımızı ve bu
değerleri kabul ettiğimizi,
5. Mavi Bayrak ödülüne iliĢkin yürütülen hizmetler, uluslararası koordinasyona ödenen katılım payı
ve bayrak giderleri karĢılığı olarak aĢağıda verilen
Halk Plajları için: 430 Euro veya karĢılığı TL'yi
Tesise Ait Plajlarla İlgili Başvurular için: 300 (Üçyüz) Euro’dan az olmamak üzere;
Tesisin yatak sayısı: ………….. X 1.3 Є = …………. Euro veya karĢılığı TL’yi
03 Nisan 2015 tarihine kadar TÜRÇEV’in banka hesabına yatıracağımı(zı),
Beyan ve taahhüt ederim (ederiz)
Türkiye Çevre Eğitim Vakfının, Akbank-Tandoğan ġubesi’ndeki
IBAN TL: TR730004600395888000108474
IBAN EURO: TR170004600395036000108477
6. Mavi Bayrak Ödülü’nün geçerli olduğu tarih: Nisan 2015-30 Nisan 2016
ĠĢ bu beĢ maddeden oluĢan taahhütname tarafımızdan imza altına alınmıĢ olup, anlaĢmazlık halinde
Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
Not: Kayıtlarda karıĢıklık olmaması açısından dekontun üzerine katkı payının ait olduğu plajın adının yazdırılması
gerekmektedir.
TÜRKĠYE ÇEVRE EĞĠTĠM VAKFI
Erol GÜNGÖR
Genel Müdür
Rıza EPĠKMEN
Yönetim Kur. BĢk.
Plajın adı
Ġmzalayan yetkilinin
Adı Soyadı*
Tarih
Ġmza
KaĢe
:
:
:
:
:
* Ġmza yetkisine sahip olduğumu beyan ederim
(imza sirküleri ektedir)
Not: Lütfen doldurduğunuz taahhütnamenin bir kopyasını kendinizde saklayınız.
27
mavibayrak.org.tr
28
mavibayrak.org.tr
EK - 5
MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR
1.
Mavi Bayrak Sorumlusu
•
Alınmış olan Mavi Bayrak ödülünü koruyabilmek ve sonraki yıla taşımak ancak bu kriterleri eksiksiz yerine getirmekle mümkündür.
Bu nedenle plajda Mavi Bayraktan sorumlu bir yetkilinin görevlendirilmesi ve o kişinin yukarıda belirtilen kriterleri takip etmesi ve
işini hakkıyla yapması büyük önem taşımaktadır. Sorumlu kişinin yapacağı görev plaj için olduğu kadar ülkemiz prestiji açısından
da büyük önem taşımaktadır.
•
Görevlendirilecek kişi en az bir departman müdürü düzeyinde konusuyla ilgili olmalıdır.
•
Sorumlu kişinin olmadığı durumlar için ikinci bir sorumlu belirlenmesinde yarar görülmektedir.
•
Mavi Bayrak sorumlularının Vakfımız tarafından açılacak eğitime katılmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bölgede açılacak
eğitimler ilgililere duyurulacaktır.
2.
Bayrak
•
Ödüllerin Mayıs ayında açıklanmasından ve denetimlerin yapılmasının ardından verilecek olan o yıla ait tarihli Mavi Bayrak, bir
sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar kullanılabilir. Bu kullanım sadece plajda kriterler sağlandığı sürece mümkün olacaktır.
•
Süresi geçen ve yıpranmış olan bayraklar kullanılmamalıdır.
3.
Pano
•
Pano, plajın Mavi Bayrak ödülüne sahip olduğunu belgeleyen bayraktan sonra ikinci gösterge olup plajı kullananların
bilgilendirilmelerini sağlayan en önemli kaynaktır. Panonun plajın en çok kullanılan bir noktasında olması öngörülmektedir.
•
Standart panonun bulundurulması zorunludur.
•
Standart panonun alt kısmında yer alan 4 info göze cankurtaran bröve fotokopisi, deniz suyu analiz değerleri, o yıla ait çevre
eğitim etkinlik programı ve plaja ilişkin çevre ile ilgili bilgiler yer almalıdır. Bu dokümanların güneşten ve yağmurdan korunması
için pvc ile kaplatılması gerekmektedir.
•
Standart pano için talep formu web sayfamızda ilan edilmektedir. Formun doldurularak İl Koordinatörlüklerine veya Vakfımız
Genel Müdürlüğü’ne dekontu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
4.
Bayrak Direği
•
Mavi Bayrağın asılması için panonun hemen yanında 6-7 m. Uzunluğunda bir bayrak direğinin bulunması gerekmektedir. Asılacak
olan Mavi Bayrağın ölçüleri 1,5 X 2,25 olduğundan, direk kalınlığı ona uygun yaptırılmalıdır.
•
Şayet Mavi Bayrağın yanına Türk Bayrağı da dikilecekse, Türk Bayrağının direk uzunluğu en az yarım metre daha uzun olmalıdır.
5.
Cankurtaran ve Malzemeleri
•
Plajın büyüklüğüne göre en az bir gümüş bröveli bir cankurtaran çalışma saatleri süresince görev yapmalıdır.
•
Cankurtaranlar sadece bu görevi yapmalı, su sporları veya servis elemanı gibi işlerde
çalıştırılmamalıdır.
•
Çalışma saatleri, plajın kullanımına bağlı olarak maksimum seviyede tutulmalıdır. En geç sabah 09.00’da başlatılmasına ve en
erken 18.00’da bitimine dikkat edilmelidir. Özellikle halk plajlarında ihtiyaca göre bu saatler daha da uzatılabilir. Cankurtaranlar
için öğlen saatlerinde uygun flama takmak sureti ile ara verilebilir.
•
Cankurtaranın yüzücülere hakim olabileceği bir noktada cankurtaran kulesi yapılmalıdır. Bazı kule örnekleri web sayfamızın
fotoğraf arşivi bölümünde yayınlanmaktadır. Kule yerine şayet iskele var ise üzerinde cankurtaran istasyonu için uygun bir yer
oluşturulabilir. İstasyonun işlevselliğine ve estetik olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
29
mavibayrak.org.tr
•
Cankurtaran malzemeleri eksiksiz ve kullanılabilir şekilde cankurtaran istasyonunda bulunmalıdır. (Ek-6 ) Malzemeler için uygun
bir kapalı dolap yapılmalıdır.
•
•Uluslararası standartlara uygun cankurtaran flamalarının kulede ve plajda standartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir.
(EK-9)
6.
İlkyardım Malzemeleri
•
Ek-6 ‘da verilen ilkyardım malzemelerinin tamamı bir ilkyardım çantasında plajda kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurulması
gerekmektedir. Plajda ilk müdahaleyi cankurtaran yapacağından malzemelerin cankurtaran istasyonunda bulunması tavsiye
edilmektedir.
•
Malzemelerin hijyenik ve kullanılabilir olmasına özen gösterilmelidir.
7.
Çöp Kutuları ve Geri Dönüşüm Kutuları
•
Plaja belli aralıklarla çöp kutuları yerleştirilip düzenli olarak boşaltımı sağlanmalıdır.
•
Geri dönüşümlü atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için en az 3 çeşit ve plaj estetiğine uygun ayrıştırma kutusu plajın görünür bir
yerinde bulunmalıdır. Geri dönüşüm için ayrıştırma kutuları sayısı ihtiyaca göre sağlanmalıdır.
•
Kutuların üzerindeki yapıştırmaların farklı dillerde ve şekilli olmasına dikkat edilmelidir.
8.
Duş-Soyunma Kabini-Tuvalet
•
Plajda kolay ulaşılabilir noktalarda ve düzenli olarak temizliği sağlanan duş-tuvalet ve soyunma kabini olanakları olmalıdır.
9.
Deniz Suyu Analizleri
•
15 günde bir yapılan deniz suyu analizlerinin güncel olarak Mavi Bayrak panosunda mutlaka ilan edilmesi gerekmektedir.
•
Analiz sonuçları Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Vakfımız web sayfasından alınabilir.
10. Yüzme Sınırı
•
Yüzme amaçlı kullanılan alanlarla su sporları için kullanılan alanların güvenlik açısından mutlaka ayrılması gerekmektedir.
11. Engelliler İçin Olanaklar
•
Her plajda erişim rampaları ve belde içerisinde en az bir MB ödüllü plajda standartlara uygun engelli tuvaleti (EK-7) bulunması
gerekmektedir.
•
Engelli otoparkı zorunlu olup plajda uygun bir noktada en az birer tane şezlong ve şemsiye bulunmasında yarar görülmektedir.
•
Engelli olanakları için yönlendirmeler de yapılmalıdır.
•
Özellikle halk plajlarında engelliler için suya girebilme düzeneğinin oluşturulmasında yarar görülmektedir.
12. Çevre Eğitim Etkinlikleri
•
Beldede kriterler içerisinde belirtilen çerçevede farklı kategorilerde en az beş etkinlik yapılması ve bunların belgelendirilmesi
gerekmektedir. Bu konuda yerel sorumlu koordinasyonunda tesislerle bir araya gelinemiyorsa tesis bazında etkinlikler yapılmalıdır.
13. Yönlendirme Levhaları
•
Plajda duş-tuvalet-ilkyardım-cankurtaran-telefon-otopark ve benzeri ünitelerin yerlerini belirten uyarı levhaları plajın görünür
yerlerine yerleştirilmelidir.
14. Evcil Hayvanlar
•
Kedi, köpek, at gibi sahipli veya başıboş hayvanların kontrol altında tutulması gerekir. Bunların kumul alanı kullanmaları
engellenmeli, sağlık ve güvenlik açısından olası riskleri önlenmelidir.
30
mavibayrak.org.tr
15. Plaj Temizliği
•
Plajın temiz ve bakımlı olmasına özen gösterilmelidir.
•
Kriterlerde belirtilen plaj temizliği ölçüm metoduna göre en az B sınıfında temiz olmalıdır.
16. Peyzaj
•
Plaj ve çevresinde tüm yapıların bakımlı olması gerekmektedir.
17. Hassas Alanlar
•
Yöredeki hassas alanlar, bitki ve hayvan türleri hakkında turist enformasyonunda ve halka açık yerlerde bilgi verilebilmesi
gerekmektedir. Ayrıca panoda özel bir not ile açıklanmalıdır. Buralarda dikkat edilmesi gereken hususlar en az iki dilde
açıklanmalıdır.
18. Plaja Erişim
•
Plaja ulaşımın güvenli olması ve toplu taşım olanaklarının sağlanması ve özendirilmesi gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT:
Alınmış olan Mavi Bayrak ödülünü koruyabilmek ve gelecek yıla da taşımak ancak bu kriterleri eksiksiz yerine getirmekle mümkündür.
Plajlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde denetlenecektir. Denetimler sırasında plajda bir kriter eksik ise, bayrak 10 gün süre ile
indirilmekte ve nedeni panoda ilan edilmektedir. Birden çok kriter eksik ise, bayrak sezon süresince indirilmektedir. Yani o plaj bir yıl
süre ile bayrağını kaybetmektedir.
•
Bu bilgileri www.mavibayrak.org.tr adresinden de indirebilirsiniz.
31
mavibayrak.org.tr
EK - 6
MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJIN
İLK YARDIM BİRİMİNDE BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER
1.
İlkyardım çantası (Su geçirmez kumaş ya da plastik kutudan imal edilmiş, sarı, turuncu ya da kırmızı renklerde, steril
malzemeleri koymak için bölmeler olmalıdır.)
2.
Airway (Suni solunum için havayolu aparatı.)
3.
Ambu (Suni solunum cihazı.)
4.
Yara bandı
5.
Üçgen sargı veya boyun askısı
6.
Steril yara bohçaları / pedleri
7.
Steril göz sargısı / pedleri
8.
Steril gazlı bez
9.
Elastik bandaj
10. Çengelli iğne ve pansuman makası
11. Ayarlı turnike veya serum lastiği
12. Yapışkan flaster
13. Steril eldiven
14. Ağzı kilitlenebilen sızdırmaz poşet (2 adet)
15. Boyunluk (Sert çene destekli olmalıdır). Bebek, çocuk, yetişkin için birer adet ya da ayarlanabilir boyunluk olmalıdır.
16. Not defteri ve kalem, deri üzerine silinmeye dayanıklı yazı yazabilen bir kalem
17. İlk yardım kitapçığı
MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJIN CANKURTARAN BİRİMİNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN EKİPMAN VE MALZEMELER
1.
Cankurtaran istasyonu (Kule, Kulube veya Hakim Nokta)
2.
Bot (Plajda su sporları birimindeki motorlu kurtarma botu kabul edilebilir.)
3.
Can Simidi (Straforlu, kolay atılabilen, en az 10 mt. yüzen ipe bağlı olmalı.)
4.
Megafon (Kalabalıkta rahat duyuru yapılabilecek güçte, sireni bulunan.)
5.
Kurtarma kemeri ( Kazazedeyi sarabilen tipte olmalı. )
6.
Fırlatma ipi (Torba içinde toplanabilen en az 10 mt uzunluğunda yüzer ip olmalı.)
7.
Düdük
8.
Dürbün
9.
Standartlara uygun cankurtaran üniforması
10. Plaj güvenliğini gösteren Uluslararası standartlarda flamalar (Plaj Dikkat ve Uyarı Bayrakları)
11. Yüzen omur sedyesi ( Kazazedeyi su içinde sedyelemeye yarayan aparat.)
12. Cankurtarana yakın yerde acil durum telefonu veya telsiz
13. Maske, palet, şnorkel (Kazazedeye hızla ulaşabilmek ve gerekirse sualtında arama kurtarma yapabilmek için.)
•
Bu bilgileri www.mavibayrak.org.tr adresinden de indirebilirsiniz.
32
mavibayrak.org.tr
EK-7
ENGELLİLER İÇİN STANDART YÜKSEKLİKLER
İnşaat maaliyetine fazla yük getirmeyecek aşağıdaki küçük ayrıntılar, bir insanın yaşamını tamamiyle değiştirebilir.
Asansör
Düğmeleri
200 cm
Diğer
Alarm
Düğmeler Telefonu
150 cm
140 cm
100 cm
Lamba
Düğmeleri
Kapı Kolları
80 cm
50 cm
25 cm
Yangın
Alarmı
1
2
3
4
5
Asılı
aksesuarlar
Elektrikli
El kurutma cihazı
Dokunmatik lamba
düğmeleri,
kabartma rakamlar,
kolay anlaşılır ses
sitemi
Priz
(minimum yük.)
Yönlendirme
İşaretleri
Isıtma ve
Havalandırma
Düğmeleri
Tezgahlar
Kenarda hafif
çıkıntı
Ankesörlü
telefonlar zor
işitenler için
ses yükeltici
Ayak Boşluğu
Tekerlekli sandalye
için alt boşluk
ULAŞILABİLİRLİK
Tekerlekli sandalye, koltuk değneği veya herhangi bir
teknik yardım kullanan kişiler bazı mekanlara ve yapılara
girmekte zorlanabilir. Sosyal yaşamlarının kısıtlanmaması
için özürlü kişilerin tüm mekanlara rahatça ulaşabilmeleri
sağlanmalıdır.
Özürlü kişilerin bazı mekanlara daha kolay ulaşabilmesi
için gerekli standart ölçüler
100 cm
BİR DÜZLEMDEN DİĞERİNE GEÇME
RAMPALAR
140 cm
Eğimler yüzde sekizden fazla olmamalı.
90 cm
EV İÇİNDE DOLAŞMA
KORİDORLAR
14 cm
Düz gidişlerde genişlik: 120 cm
90 cm
90 cm
Köşelerde, dönüş için gerekli açıklık: 160 cm
150 cm
KAPILAR
Kapı genişliği en az: 90 cm
120 cm
TUVALETLER
160 cm
90 cm
150 cm
Eşikler 2 cm ya da daha alçak.
En küçük kullanım alanı: 150 cm x 150 cm
90 cm
120 cm
Tuvaletin yanında tutunma kolu olmalı. Tuvaletin
karşısında lavabo bulunmalı. Kapı dışarı açılmalı ve burada
tekerlekli sandayle için yeterli manevra alanı bulunmalı.
DIŞ MEKANLARDA DOLAŞMA
KALDIRIMLAR
Kaldırımlarda yüzde 30’dan fazla eğim olmamalı.
OTOPARKLAR
Özürlülerin araçları için uygun yerler ayrılmalı. İki araç
arasında 120 cm mesafe bırakılmalı.
33
mavibayrak.org.tr
•
Bu bilgileri www.mavibayrak.org.tr
adresinden de indirebilirsiniz.
34
mavibayrak.org.tr
Tarih (Date)
Analizin yapıldığı laboratuar (Analysed in): ..............................................
Numune kodu ( Code of sampling point): .............................................................
F.K.
F.S.
FS < 100
EC /FC < 250
•
Bu bilgileri www.mavibayrak.org.tr adresinden de indirebilirsiniz.
SON DÖRT YILA AİT DENİZ SUYU ANALİZLERİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
95. YÜZDELİK DİLİM METODU KULLANILMAKTADIR.
(AB YÜZME DİREKTİFİ 2006/7/EC)
Fecal Streptokok (cfu/100 ml)
Tel: ..........................................
Tel: ..........................................
E. Coli /Fecal Coliform (cfu/100 ml)
MAVİ BAYRAK DENİZ SUYU LİMİT DEĞERLERİ
SONUÇLAR NE ANLAMA GELİYOR? / WHAT DO THE RESULTS MEAN?
F.K.: FEKAL KOLİFORM SONUÇLARI (RESULTS FOR FECAL COLIFORM
F.S.: FEKAL STREPTEKOK SONUÇLARI (RESULT FOR FECAL STREPTOCOCCI)
Sezon Aralığı: .............................................................
Numuneyi alan kurum (Samples taken by): ..............................................
Plaj adı ( Beach name): .............................................................
DENİZ SUYU ANALİZ DEĞERLERİ (BATHING WATER QUALITY RESULTS)
EK-8
35
mavibayrak.org.tr
EK-9
•
Bu bilgileri www.mavibayrak.org.tr adresinden de indirebilirsiniz.
CANKURTARAN KULELERİNDE
KULLANILACAK BAYRAKLAR
(Flags To Be Used on Lifeguard Towers)
Download

ÖNSÖZ Plaja ait bilgiler