T.C SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI
Antalya Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Manavgat Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü
Müdürlüðümüzde aþaðýda Adý Soyadý-Ünvaný ile sicil numarasý yazýlý iþverenlerin adlarýna tanzim olunan sigorta primi, iþsizlik sigortasý primi, iadari para cezasý, damga vergisi ve gecikme
zamlarýna ait ödeme emirleri 213 Sayýlý Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereðince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadýklarýndan tebligat yapýlamamýþtýr. Kendilerine süre ile kaim
olmak üzere tebligat yapýlacaðýndan 213. Sayýlý V.U.K.'nun105. Maddesi gereðince borçlu iþverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlikl Ýl Müdürlüðü Manavagat Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatý veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde iþbu ilanýn yayýn tarihinden bir aylýk sürenin sonunda
ayný kanunun 106. Mddesi gereðince tebligat yapýlmýþ sayýlacaðý, Limited Þirket ortaklarýnýn sorumluluðunun þirketteki hisseleri oraný kadar olduðu ilan olunur.
SIRANO TAKÝP NO
ÝÞYERÝ SÝCÝL NO BORÇ DÖNEMÝ
ÝÞYERÝ ÜNVANI
TÜRÜ
ASIL
G.ZAMMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
1088662
1088662
1088662
1088662
1088662
1088662
1050298
1050298
1050298
1050298
1050298
1050298
1050298
1050298
1073353
1073353
1073353
1073353
1073353
1015106
1015106
1015106
1015106
1015106
1015106
1083054
1083054
1083054
1083054
1078345
1061882
1061882
1061882
1082899
1076405
1080020
1089137
1087630
1069340
1071972
1060260
1085206
1092241
1092241
1092241
1091490
1091490
1091490
1078598
1078598
1078598
1080712
1080712
1080712
1080712
1080712
1080712
1083683
1083683
1083683
1083683
1083683
1083683
1078591
1078591
1078591
1078591
1078591
1078591
1099371
1099371
1099371
1099371
1099371
1099371
1099371
1099371
1099371
1091688
1091688
1091688
1091688
1069120
1100439
1100439
1100439
1100439
1100439
1100439
1088806
1098402
1098402
1098402
1078744
1078744
1098998
1022944
1022944
1022944
1022944
1022944
1022944
1085162
1085162
1085162
1085162
1085162
1085162
1085161
1085161
1085161
1085161
1085161
1085161
1085163
1085163
1085163
1085163
1085163
1085163
1085165
1085165
1085165
1085165
1085165
1085165
1086037
1086037
1086037
1086037
1086037
1086037
1032409
1032409
1032409
1032409
1032409
1032409
1069200
1069200
1069200
1069200
1094430
1092944
69530
69530
1081445
1052174
1052174
1052174
1052174
1052174
1052174
1052174
1084040
1033017
1085477
1085477
1085477
1053712
1053712
1053712
1053712
1080712
1080712
1080712
1080712
1080712
1080712
1086263
1086263
1086263
1086263
1025687
1025687
1025687
1025687
1025687
1025687
1025687
1025687
1025687
1025687
1015072
1015072
1084833
1084833
1092489
1077677
1061679
1074103
1074103
1091211
1088124
1088124
1088124
1052192
1085507
1095299
1086472
1094670
1073988
1099232
1065395
1065395
1082857
1082857
1088491
1094496
1094496
1094496
1094496
1098593
1098593
1098593
1098593
1098593
1098593
1100937
1100937
1100937
1048574
1048574
1048574
1048574
1048574
1048574
1084922
1084922
1084922
1077401
1077401
1077401
1077401
1094948
1094948
1094948
1094948
1084478
1084478
1045891
1099110
1037576
1088011
1088011
1088011
1088011
1075632
30757
1081126
1081126
1081126
1081126
1081126
1081126
1081126
1081126
1081126
1081126
1081126
1081126
1020121
1020121
1020121
1020121
1020121
1020121
1095179
1095179
1095179
1095179
1077401
1077401
1077401
1077401
1033535
1033535
1041666
1041666
1041666
1053398
1076656
1096619
1096619
1096619
1089708
1089708
1089708
1035426
1035426
1035426
1042133
1042133
1042133
1042133
1042133
1042133
1042133
1042133
1042133
1042133
1042133
1042133
1019509
1055295
1055295
1079581
1079581
A-AKTIF ORGANIZASYON TEM HIZM GIDA TUR IÇ VE DIS LTD STI
SADIK ÖZYURT
YÜKSEL BEYTOR
A-AKTIF ORGANIZASYON TEM HIZM GIDA TUR IÇ VE DIS LTD STI
SADIK ÖZYURT
YÜKSEL BEYTOR
AYDINLAR SOÐUTMA -ISITMA TUR.TÝC. VE SAN LTD. ÞTÝ
YUNUS GEMÝCÝ
ÝSA ÖZ
MUSTAFA ÖZ
AYDINLAR SOÐUTMA -ISITMA TUR.TÝC. VE SAN LTD. ÞTÝ
YUNUS GEMÝCÝ
ÝSA ÖZ
MUSTAFA ÖZ
AVCILAR TUR.TIC.LTD.ÞTI
TÜRKAY AVCI
KAZIM AVCI
MEHMET AKÝF AVCI
DOMINIKA AVCI
ALARA ÇAYI TUR.SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ
NASUH TEZCAN
MEÞHURE TEZCAN
ALARA ÇAYI TUR.SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ
NASUH TEZCAN
MEÞHURE TEZCAN
ÇÖL-TUR TURÝZM TÝC.VE NAK.A.Þ.
AHMET KUTLU
MELEK YAÞAR
ÖMER KUTLU
ALTAN ÇAKALOÐLU
ÝSMAÝL ÇÝVRÝLLÝ
ÝSMAÝL ÇÝVRÝLLÝ
ÝSMAÝL ÇÝVRÝLLÝ
AYHAN AÐGEDÝK
CELAL BÝRKAN ALPAY
HATÝCE AÐCA
HAYGANUÞ AYNAL
MUSTAFA ARSLANTAÞ
HÜSEYÝN KORAY AKCAN
MEHMET AYDINOÐLU
TAÞKIN ALOÐLU
ABDULLAH ARSLAN
AYDIN ELEK.TES.ÝNÞ.TÝC.LTD.ÞTÝ
FÝRDEVS AYDIN
EMEL AYDIN
AYDIN ELEK.TES.ÝNÞ.TÝC.LTD.ÞTÝ
FÝRDEVS AYDIN
EMEL AYDIN
ANFAMEK TESÝSAT SANAYÝ TURÝZM ÝNÞ.TAAH.TÝC.LTD.ÞTÝ.
MÝKAÝL TAYLAN UZAR
FATÝH ÖZTÜRK
AJANS SOKULLU REK.YAZILIM TUR.TEKS.INÞ.SAN.TIC.LTD.ÞTI.
MEHMET SÜLEYMAN TOKSÖZ
ALÝ ÖZDEMÝR
AJANS SOKULLU REK.YAZILIM TUR.TEKS.INÞ.SAN.TIC.LTD.ÞTI.
MEHMET SÜLEYMAN TOKSÖZ
ALÝ ÖZDEMÝR
APOLLO OTEL SEYH.TUR.TIC.LTD.ÞTI.
ABDUSSETTAR YILDIRIM
YILMAZ YILMAZ
APOLLO OTEL SEYH.TUR.TIC.LTD.ÞTI.
ABDUSSETTAR YILDIRIM
YILMAZ YILMAZ
ÇAÐATAY BOYA PAZ VE UYG.TÝC.SAN LTD ÞTÝ
MEHMET ÇETÝN
EKREM ÇETÝN
ÇAÐATAY BOYA PAZ VE UYG.TÝC.SAN LTD ÞTÝ
MEHMET ÇETÝN
EKREM ÇETÝN
ARDEM BEYAZ EÞYA SERVÝS TÝC LTD ÞTÝ
FÝLÝZ YILMAZ
BÜLENT BAKÝ YILMAZ
ARDEM BEYAZ EÞYA SERVÝS TÝC LTD ÞTÝ
FÝLÝZ YILMAZ
BÜLENT BAKÝ YILMAZ
ARDEM BEYAZ EÞYA SERVÝS TÝC LTD ÞTÝ
FÝLÝZ YILMAZ
BÜLENT BAKÝ YILMAZ
ATARPEN ÝNÞ.SAN.TUR.TÝC.LTD.ÞTÝ.
FATÝKE ATAR
ATARPEN ÝNÞ.SAN.TUR.TÝC.LTD.ÞTÝ.
FATÝKE ATAR
HÜSEYÝN ÇAÐLAR
ÇALI MOTORLU ARAÇLAR TÝC SAN LTD ÞTÝ
MURAT ÇALI
OSMAN ÇALI
ÝSMAÝL ÖZ
ÖMER TATLI
MEHMET NAZLI
FATÝH ÇERÇÝ
AYTAÞ NAKLÝYAT TAAHHÜT VE TÝCARET LTD.ÞTÝ.
HAKAN SOYYÝÐÝT
EROL SOYYÝÐÝT
SS ACARKENT KONUT YAPI KOOP
SEYFETTÝN BAKAL
SEVÝLAY AYGÜN
AKBO TUR.ÝTH.ÝHR.TÝC.LTD.ÞTÝ.
MARK JOSEF BOUWEN
NURETTÝN BENEK
HÜSEYÝN KARAMANCI
HALÝL GUBAÞ
FARUK AKAY
AKTÝF ORG TURZ GÜV SÝST VE TEM SAN TÝC LTD ÞTÝ
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF ORG TURZ GÜV SÝST VE TEM SAN TÝC LTD ÞTÝ
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF ORG TURZ GÜV SÝST VE TEM SAN TÝC LTD ÞTÝ
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF ORG TURZ GÜV SÝST VE TEM SAN TÝC LTD ÞTÝ
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF ORG TURZ GÜV SÝST VE TEM SAN TÝC LTD ÞTÝ
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF ORG TURZ GÜV SÝST VE TEM SAN TÝC LTD ÞTÝ
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF ORG TURZ GÜV SÝST VE TEM SAN TÝC LTD ÞTÝ
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF ORG TURZ GÜV SÝST VE TEM SAN TÝC LTD ÞTÝ
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF OTG.TUR.GÜV.SIS.VE TEM.HIZ.SAN.TIC.LTD.ÞTI
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AKTÝF OTG.TUR.GÜV.SIS.VE TEM.HIZ.SAN.TIC.LTD.ÞTI
ERCAN ÞAHÝNGÖZ
ÝSMAÝL AKSOY
AR KUYUMCULUK TUR.ÝNÞ.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ
BÝRGÜL BENGÜL
AZMÝ BENGÜL
AR KUYUMCULUK TUR.ÝNÞ.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ
BÝRGÜL BENGÜL
AZMÝ BENGÜL
AR-TUR TURÝZM ÝNÞAAT TÝCARET VE SANAYÝ LTD ÞTÝ
CANAN AKÇAY
AR-TUR TURÝZM ÝNÞAAT TÝCARET VE SANAYÝ LTD ÞTÝ
CANAN AKÇAY
KENAN ÇETÝN
MEHMET ÇETÝN
MEVLÜT ÇELÝK
MEVLÜT ÇELÝK
SEMA ÇEKEM
TASF.HAL. AK BEL TUROTEL.SAN VE TÝC.A.Þ
ALÝ EKMEL AKDENÝZ
ULUER BELEN
MÜNEVVER AK
MEHMET ALÝ AK
MÜJGAN BELEN
ALÝ ÖZDEMÝR
YAÞAR ÇETÝN
YENER ÇÝVÝLER
ÇAÐDAÞ MÜH.ELK.ORG.PAZ.LTD.ÞTÝ
ERDEMÞAH TORUN
BAHA ERTAÞ
AKTUR TURÝZM TÝCARET ÝNÞAAT TAAHHÜT LTD.ÞTÝ
SÜLEYMAN AKBAÞ
AKTUR TURÝZM TÝCARET ÝNÞAAT TAAHHÜT LTD.ÞTÝ
SÜLEYMAN AKBAÞ
AJANS SOKULLU REK.YAZILIM TUR.TEKS.INÞ.SAN.TIC.LTD.ÞTÝ
MEHMET SÜLEYMAN TOKGÖZ
ALÝ ÖZDEMÝR
AJANS SOKULLU REK.YAZILIM TUR.TEKS.INÞ.SAN.TIC.LTD.ÞTÝ
MEHMET SÜLEYMAN TOKGÖZ
ALÝ ÖZDEMÝR
ÇINAR-KA TUR.INÞ.TAAH.ITH.IHR.TIC.LTD.ÞTI
MUZAFFER ÇINAR
MUAMMER ÇINAR
MUHARREM ÇINAR
ALSER TURÝZM TÝCARET VE ÝÞLETMECÝLÝK LTD ÞTÝ
ALÝ HAYDAR KURTGÝL
SEBAHATTÝN IÞIK
ÖZGÜR ADIGÜZEL
KENNETH JOHN READY
ALSER TURÝZM TÝCARET VE ÝÞLETMECÝLÝK LTD ÞTÝ
ALÝ HAYDAR KURTGÝL
SEBAHATTÝN IÞIK
ÖZGÜR ADIGÜZEL
KENNETH JOHN READY
AGOP TARAKÇI
AGOP TARAKÇI
AHMET ALI KAPLAN
AHMET ALI KAPLAN
ALI KAYA
ALÝ TUR
ALI TÜRKMENSOY
ALI TÜRKMENSOY
ALI TÜRKMENSOY
ASLAN KOÇU
CANET TAVUKCULUK OTO ET.GýD.LT
ÝSMET KALKANDELEN
ERDUÐAN KALKANDELEN
CEMALETTÝN TANIR
DURMUÞ ALÝ KAYA
HASAN BASRÝ KAYMAKÇI
HASAN KARABOYUN
HASAN KUTU
HÜSEYÝN TAÞTEKÝN
HÜSEYÝN TUNÇ
KADIR TURGUT
KADIR TURGUT
KANGAL TUR TIC LTD þTI
MEHMET ELBUDAK
MUSTAFA KAYA
TAREL KUY TUR ÝNÞ SAN LTD ÞTÝ
TAREL KUY TUR ÝNÞ SAN LTD ÞTÝ
AGOP TARAKÇI
AGOP TARAKÇI
TROYA INVEST TÝCARET TURÝZM AÞ
ALF FRÝTZ AADNEVÝK
OYVIND ALBERT AADNEVÝK
TRYGVE FLOLLERAS
MORTEN JOHANSEN
BURÇÝN LEVENT ÜNAL
TASF.HAL.SAFAK TICRTVE TURIZM LTD STI
VEYSEL ÞAFAK
MESUT ÞAFAK
TASF.HAL.KAPLANOÐULLARI TUR. TÝC.LTD.Þ
HASAN ERKAN KAPLAN
MEHMET KAPLAN
TASF.HAL.KAPLANOÐULLARI TUR. TÝC.LTD.Þ
HASAN ERKAN KAPLAN
MEHMET KAPLAN
FÝDER ELEKTRÝK AYD.PAZ.MÜH.TIC.SAN.LTD.ÞTÝ
NEZÝH AKSOY
ALÝ BOZKURT
CAN KUYUMCULUK TURÝZM TÝCARET ÝÞLETMECÝLÝK LTD.ÞTÝ.
ENGÝN YILMAZ
AYSUN DOÐRU
ÝSMAÝL DOÐRU
KOLTEKS TUR.ÝNÞ.SAN.TEK.PETR.LTD.ÞTÝ
AHMET ZEKÝ SÜZEN
NURÞEN BACAKSIZ
FÝKRET SERT
MEHMET ALÝ KORKMAZ
MEHMET ALÝ KORKMAZ
MUSTAFA KIRIÞMAN
NÝHAL KESKÝN
RAMAZAN TAÞ
TSM SONDAJ MADENCÝLÝK TURÝZM SAN VE TÝC LTD ÞTÝ
TSM SONDAJ MADENCÝLÝK TURÝZM SAN VE TÝC LTD ÞTÝ
OSMAN ÞEN
OSMAN ÞEN
YAKUP TAY
T.C.TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI ÝLÇE MD
TUR-TEM TURÝZM TEM.MALZ.ÖZEL EÐT.HÝZM.ÝNÞ.TÝC.SAN.LTD.ÞTÝ
TUR-TEM TURÝZM TEM.MALZ.ÖZEL EÐT.HÝZM.ÝNÞ.TÝC.SAN.LTD.ÞTÝ
TUR-TEM TURÝZM TEM.MALZ.ÖZEL EÐT.HÝZM.ÝNÞ.TÝC.SAN.LTD.ÞTÝ
TUR-TEM TURÝZM TEM.MALZ.ÖZEL EÐT.HÝZM.ÝNÞ.TÝC.SAN.LTD.ÞTÝ
HAKKI YILMAZ
HAKKI YILMAZ
HAKKI YILMAZ
HAKKI YILMAZ
MESUT YILMAZ
MESUT YILMAZ
MESUT YILMAZ
MESUT YILMAZ
TÝNA TUR.SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ
TÝNA TUR.SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ
NUR SORGUÇ
NUR SORGUÇ
HERMAN DÜMANCIOÐLU
HERMAN DÜMANCIOÐLU
KCA TUR TÝC TEKS.GIDA OTO EML.LTD.ÞTÝ.
KCA TUR TÝC TEKS.GIDA OTO EML.LTD.ÞTÝ.
TUNCER KOYUNCUOÐLU
TUNCER KOYUNCUOÐLU
CAN KUYUMCULUK TURÝZM TÝCARET ÝÞLETMECÝLÝK LTD.ÞTÝ.
ENGÝN YILMAZ
AYSUN DOÐRU
ÝSMAÝL DOÐRU
SS ESRA TATÝL KÖYÜ KONUT YAPI KOOP
SS ESRA TATÝL KÖYÜ KONUT YAPI KOOP
HASAN ÖZÇELÝK
HASAN ÖZÇELÝK
HASAN ÖZÇELÝK
LEMAN CANAN ERDOÐAN
MUSTAFA METÝN EKÞÝ
PAMUKKALE GÝYÝM PAZ SAN TÝC LTD ÞTÝ
NEDÝM GÖKÇE
MUHAMMET KARAMAN
ELAZÝZ ORMAN ÜRÜNLERÝ SAN TÝC LTD ÞTÝ
MUSTAFA KAYA
SÝNAN KAYA
EROLDOÐAN TUR.SEY.TUR.TÝC.LTD.ÞTÝ.
ALPER DOÐAN
TÜRKEÞ DOÐAN
PENTAD OTEL TURÝZM A.Þ.
BEDRÝ KANTAV
MÝTHAT COÞKUN
MUSTAFA SAMÝ BARSHAN
ÝLHAN ÖZMEN
REFÝK SÜHA BÝRSURET
PENTAD OTEL TURÝZM A.Þ.
BEDRÝ KANTAV
MÝTHAT COÞKUN
MUSTAFA SAMÝ BARSHAN
ÝLHAN ÖZMEN
REFÝK SÜHA BÝRSURET
HÜSEYÝN ERSOY
MUSTAFA KEMAL ERDOÐAN
MUSTAFA KEMAL ERDOÐAN
EMEKSÝZ OTO KÝRALAMA TURÝZM
EMEKSÝZ OTO KÝRALAMA TURÝZM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.P.C
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
D.V
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
Ý.S.P
Ý.S.P
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
ÝSP
PRÝM
ÝSP
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
ÝSP
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
ÝSP
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
ÝSP
PRÝM
ÝSP
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
ÝSP
ÝSP
ÝSP
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
ÝSP
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
ÝSP
PRÝM
ÝSP
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
ÝSP
ÝSP
PRÝM
PRÝM
ÝSP
ÝSP
PRÝM
PRÝM
ÝSP
ÝSP
PRÝM
ÝSP
PRÝM
ÝSP
PRÝM
ÝSP
PRÝM
ÝSP
PRÝM
ÝSP
PRÝM
PRÝM
PRÝM
PRÝM
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
12.608,55
12.608,55
12.608,55
1.072,54
1.072,54
1.072,54
12.795,62
12.795,62
12.795,62
12.795,62
1.081,31
1.081,31
1.081,31
1.081,31
2.622,68
2.622,68
2.622,68
2.622,68
2.622,68
40.395,49
40.395,49
40.395,49
3.373,75
3.373,75
3.373,75
1.887,73
1.887,73
1.887,73
1.887,73
2.037,18
8.747,56
783,36
1.734,00
2.552,72
465,76
3.952,74
644,86
906,06
4.397,74
1.408,95
11.019,77
818,58
3.334,03
3.334,03
3.334,03
1.579,49
1.579,49
1.579,49
5.258,58
5.258,58
5.258,58
1.330,98
1.330,98
1.330,98
1.730,72
1.730,72
1.730,72
7.633,30
7.633,30
7.633,30
683,58
683,58
683,58
8.924,81
8.924,81
8.924,81
754,21
754,21
754,21
28.418,58
28.418,58
28.418,58
2.408,61
2.408,61
2.408,61
2.218,75
2.218,75
2.218,75
11.075,53
11.075,53
937,25
937,25
4.513,98
1.113,30
1.113,30
1.113,30
1.113,30
1.113,30
1.113,30
3.007,23
2.558,85
2.558,85
2.558,85
5.093,01
5.093,01
1.972,28
3.472,78
3.472,78
3.472,78
3.472,78
3.472,78
3.472,78
47.942,13
47.942,13
47.942,13
4.230,19
4.230,19
4.230,19
17.987,27
17.987,27
17.987,27
1.587,11
1.587,11
1.587,11
16.818,45
16.818,45
16.818,45
1.484,00
1.484,00
1.484,00
23.143,43
23.143,43
23.143,43
2.042,10
2.042,10
2.042,10
16.164,71
16.164,71
16.164,71
1.426,27
1.426,27
1.426,27
987,77
987,77
987,77
3.858,46
3.858,46
3.858,46
13.691,70
13.691,70
1.226,11
1.226,11
764,49
758,00
8.613,49
744,09
611,65
837,50
837,50
837,50
837,50
837,50
837,50
837,50
941,45
1.063,00
2.821,24
2.821,24
2.821,24
10.998,34
10.998,34
970,40
970,40
1.330,98
1.330,98
1.330,98
1.730,72
1.730,72
1.730,72
4.608,35
4.608,35
4.608,35
4.608,35
1.083,81
1.083,81
1.083,81
1.083,81
1.083,81
844,98
844,98
844,98
844,98
844,98
6.457,87
578,31
13.893,98
1.167,18
5.920,83
1.367,12
2.816,62
5.978,92
492,59
1.309,68
1.589,57
1.589,57
1.589,57
697,39
6.368,21
605,76
665,75
3.716,41
5.952,84
5.066,81
41.304,82
3.426,79
7.355,59
7.355,59
1.638,49
8.320,40
745,11
8.320,40
745,11
4.667,49
4.667,49
4.667,49
4.667,49
4.667,49
4.667,49
2.447,95
2.447,95
2.447,95
4.915,72
4.915,72
4.915,72
469,53
469,53
469,53
1.509,74
1.509,74
1.509,74
503,09
503,09
503,09
503,09
2.750,44
2.750,44
2.750,44
2.750,44
7.410,49
663,61
1.488,57
2.425,19
4.996,54
9.506,31
851,31
9.506,31
851,31
6.617,80
841,98
11.574,58
12.908,47
997,77
1.086,71
11.574,58
12.908,47
997,77
1.086,71
11.574,58
12.908,47
997,77
1.086,71
6.035,49
526,47
6.035,49
526,47
6.035,49
526,47
7.340,41
657,34
7.340,41
657,34
503,09
503,09
503,09
503,09
27.043,12
2.285,36
1.391,57
7.802,00
698,73
3.794,02
1.509,86
876,49
876,49
876,49
3.869,40
3.869,40
3.869,40
2.349,88
2.349,88
2.349,88
8,366,37
8,366,38
8,366,39
8,366,41
8,366,42
8,366,44
6.051,31
6.051,31
6.051,31
6.051,31
6.051,31
6.051,31
5.473,86
10.941,09
979,81
6.011,18
538,27
25.300,79
25.300,79
25.300,79
2.135,08
2.135,08
2.135,08
19.297,99
19.297,99
19.297,99
19.297,99
1.630,82
1.630,82
1.630,82
1.630,82
7.550,36
7.550,36
7.550,36
7.550,36
7.550,36
86.483,47
86.483,47
86.483,47
7.086,56
7.086,56
7.086,56
1.507,10
1.507,10
1.507,10
1.507,10
3.655,38
17.636,52
1.579,39
194,20
5.579,64
1.432,44
9.500,86
1.505,71
2.186,20
10.956,25
2.507,19
8.230,75
1.598,29
7.325,03
7.325,03
7.325,03
3.631,18
3.631,18
3.631,18
10.611,45
10.611,45
10.611,45
2.723,28
2.723,28
2.723,28
4.287,37
4.287,37
4.287,37
16.353,60
16.353,60
16.353,60
1.464,51
1.464,51
1.464,51
15.157,00
15.157,00
15.157,00
1.280,86
1.280,86
1.280,86
46.075,36
46.075,36
46.075,36
3.907,94
3.907,94
3.907,94
4.687,79
4.687,79
4.687,79
19.904,74
19.904,74
1.684,07
1.684,07
10.933,26
1.726,28
1.726,28
1.726,28
1.726,28
1.726,28
1.726,28
4.539,53
5.110,76
5.110,76
5.110,76
8.574,03
8.574,03
3.343,28
11.057,90
11.057,90
11.057,90
11.057,90
11.057,90
11.057,90
85.873,34
85.873,34
85.873,34
7.577,07
7.577,07
7.577,07
39.104,66
39.104,66
39.104,66
3.450,41
3.450,41
3.450,41
37.604,04
37.604,04
37.604,04
3.318,07
3.318,07
3.318,07
53.358,18
53.358,18
53.358,18
4.708,14
4.708,14
4.708,14
35.995,79
35.995,79
35.995,79
3.176,04
3.176,04
3.176,04
2.174,36
2.174,36
2.174,36
12.544,33
12.544,33
12.544,33
52.088,80
52.088,80
4.664,63
4.664,63
1.600,42
1.436,23
28.723,08
2.480,71
1.486,36
1.610,44
1.610,44
1.610,44
1.610,44
1.610,44
1.610,44
1.610,44
2.054,96
1.069,87
7.441,69
7.441,69
7.441,69
28.056,77
28.056,77
2.475,45
2.475,45
2.727,18
2.727,18
2.727,18
4.293,16
4.293,16
4.293,16
6.604,83
6.604,83
6.604,83
6.604,83
2.112,25
2.112,25
2.112,25
2.112,25
2.112,25
2.402,04
2.402,04
2.402,04
2.402,04
2.402,04
26.465,50
2.370,01
20.222,05
1.674,62
9.085,29
2.601,34
9.022,08
19.421,61
1.565,30
2.618,07
3.443,24
3.443,24
3.443,24
1.221,38
13.973,81
1.243,86
1.423,48
7.748,84
12.264,36
6.602,17
52.478,84
4.317,97
11.796,73
11.796,73
3.673,42
15.253,18
1.365,95
15.253,18
1.365,95
6.919,39
6.919,39
6.919,39
6.919,39
6.919,39
6.919,39
4.202,46
4.202,46
4.202,46
13.836,00
13.836,00
13.836,00
1.340,21
1.340,21
1.340,21
4.097,93
4.097,93
4.097,93
1.320,69
1.320,69
1.320,69
1.320,69
5.530,61
5.530,61
5.530,61
5.530,61
12.810,01
1.147,11
4.023,01
2.708,61
9.299,93
19.003,73
1.701,83
19.003,73
1.701,83
10.683,23
1.738,74
30.929,68
30.074,61
2.670,15
2.531,65
30.929,68
30.074,61
2.670,15
2.531,65
30.929,68
30.074,61
2.670,15
2.531,65
31.695,19
2.807,51
31.695,19
2.807,51
31.695,19
2.807,51
12.876,53
1.153,10
12.876,53
1.153,10
1.320,69
1.320,69
1.320,69
1.320,69
50.321,04
4.238,87
3.144,07
26.098,98
2.337,07
12.888,99
3.493,33
1.695,73
1.695,73
1.695,73
8.553,96
8.553,96
8.553,96
6.177,13
6.177,13
6.177,13
22.021,53
22.021,53
22.021,53
22.021,53
22.021,53
22.021,53
10.967,55
10.967,55
10.967,55
10.967,55
10.967,55
10.967,55
13.011,50
34.850,88
3.121,00
14.478,77
1.296,51
2007/10763
2007/10763
2007/10763
2007/10764
2007/10764
2007/10764
2013/162250
2013/162250
2013/162250
2013/162250
2013/162251
2013/162251
2013/162251
2013/162251
2010/50802
2010/50802
2010/50802
2010/50802
2010/50802
2009/45896
2009/45896
2009/45896
2009/45897
2009/45897
2009/45897
2012/37603
2012/37603
2012/37603
2012/37603
2006/14107
2010/56242
2010/56243
2013/169359
2008/18278
2010/43226
2009/48212
2010/40159
2005/14969
2009/36974
2010/43745
2013/49339
2009/53277
2009/28967
2009/28967
2009/28967
2013/45963
2013/45963
2013/45963
2011/21999
2011/21999
2011/21999
2010/23102
2010/23102
2010/23102
2010/40197
2010/40197
2010/40197
2006/15334
2006/15334
2006/15334
2006/15335
2006/15335
2006/15335
2008/11695
2008/11695
2008/11695
2008/11696
2008/11696
2008/11696
2007/20217
2007/20217
2007/20217
2007/20218
2007/20218
2007/20218
2013/103144
2013/103144
2013/103144
2007/12458
2007/12458
2007/12459
2007/12459
2012/78028
2010/15185
2010/15185
2010/15185
2010/15185
2010/15185
2010/15185
2010/14884
2012/36136
2012/36136
2012/36136
2009/47009
2009/47009
2009/47366
2010/24723
2010/24723
2010/24723
2010/24723
2010/24723
2010/24723
2007/18706
2007/18706
2007/18706
2007/18707
2007/18707
2007/18707
2006/10823
2006/10823
2006/10823
2006/10824
2006/10824
2006/10824
2006/10826
2006/10826
2006/10826
2006/10827
2006/10827
2006/10827
2006/10905
2006/10905
2006/10905
2006/10906
2006/10906
2006/10906
2006/11626
2006/11626
2006/11626
2006/11627
2006/11627
2006/11627
2013/45871
2013/45871
2013/45871
2013/45872
2013/45872
2013/45872
2005/12209
2005/12209
2005/12210
2005/12210
2007/25357
2009/49820
2007/21760
2007/21761
2010/39877
2013/42027
2013/42027
2013/42027
2013/42027
2013/42027
2013/42027
2013/42027
2009/49866
2013/34544
2009/25297
2009/25297
2009/25297
2009/28766
2009/28766
2009/28767
2009/28767
2010/23102
2010/23102
2010/23102
2010/40197
2010/40197
2010/40197
2009/25184
2009/25184
2009/25184
2009/25184
2013/59253
2013/59253
2013/59253
2013/59253
2013/59253
2013/128557
2013/128557
2013/128557
2013/128557
2013/128557
2009/35281
2009/35282
2009/45122
2009/45123
2009 / 33540
2010 / 46322
2010/71531
2005/011444
2005/011445
2010 / 012677
2010/015485
2010/015485
2010/015485
2013/042034
2006/010851
2013/037017
2009 / 051884
2010/048204
2007/016872
2011/023748
2009/023880
2009/023881
2008/018238
2008/018238
2010/056418
2007/015329
2007/015330
2007/015329
2007/015330
2010/044571
2010/044571
2010/044571
2010/044571
2010/044571
2010/044571
2010/016897
2010/016897
2010/016897
2012/021739
2012/021739
2012/021739
2012/021740
2012/021740
2012/021740
2009/34436
2009/34436
2009/34436
2013/021703
2013/021703
2013/021703
2013/021703
2010/47885
2010/47885
2010/47885
2010/47885
2009 / 037687
2009 / 037688
2013 / 118718
2011 / 022977
2010 / 024668
2006 / 014074
2006 / 014073
2006 / 014074
2006 / 014073
2008 / 020262
2012 / 030170
2005/010112
2005 / 013344
2005 / 010113
2005 / 013286
2005/010112
2005 / 013344
2005 / 010113
2005 / 013286
2005/010112
2005 / 013344
2005 / 010113
2005 / 013286
2009 / 038663
2009 / 038664
2009 / 038663
2009 / 038664
2009 / 038663
2009 / 038664
2007 / 011909
2007 / 011910
2007 / 011909
2007 / 011910
2013/021703
2013/021703
2013/021703
2013/021703
2007/19487
2007/19488
2013/41387
2013/41389
2013/41393
2005/11361
2010/16421
2009/52437
2009/52437
2009/52437
2007/16248
2007/16248
2007/16248
2010/25917
2010/25917
2010/25917
2005/10901
2005/10901
2005/10901
2005/10901
2005/10901
2005/10901
2007/18612
2007/18612
2007/18612
2007/18612
2007/18612
2007/18612
2007/24056
2009/45183
2009/45184
2006/15170
2006/15171
www.bik.gov.tr
2004/10-2005/12
2004/10-2005/12
2004/10-2005/12
2004/10-2005/12
2004/10-2005/12
2004/10-2005/12
2004/11-2005/12
2004/11-2005/12
2004/11-2005/12
2004/11-2005/12
2004/11-2005/12
2004/11-2005/12
2004/11-2005/12
2004/11-2005/12
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2004/06-2004/09
2005/07-08
2005/07-08
2005/07-08
2005/07-08
2005/08-2005/12
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/09-2005/12
2004/09
2004/06-2005/11
2004/10-2005/02
2004/10-12
2004/07-10
2005/05
2004/07
2005/10
2005/02-06
2005/02-06
2005/02-06
2004/12-2005/02
2004/12-2005/02
2004/12-2005/02
2004/07-2005/01
2004/07-2005/01
2004/07-2005/01
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2005/07-12
2005/07-12
2005/07-12
2005/07-12
2005/07-12
2005/07-12
2005/04-12
2005/04-12
2005/04-12
2005/04-12
2005/04-12
2005/04-12
2005/04-12
2005/04-12
2005/04-12
2005/01-12
2005/01-12
2005/01-12
2005/01-12
2004/06-2005/12
2005/08-10
2005/08-10
2005/08-10
2005/08-10
2005/08-10
2005/08-10
2004/11-2005/12
2005/06-10
2005/06-10
2005/06-10
2004/06-08-2005/04
2004/06-08-2005/04
2005/12
2004/06-2005/05
2004/06-2005/05
2004/06-2005/05
2004/06-2005/05
2004/06-2005/05
2004/06-2005/05
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/07-2005/12
2004/07-2005/12
2004/07-2005/12
2004/07-2005/12
2004/07-2005/12
2004/07-2005/12
2004/06-2005/07
2004/06-2005/07
2004/06-2005/07
2004/06-2005/07
2004/06-2005/07
2004/06-2005/07
2004/06-10
2004/06-10
2004/06-10
2004/06-10
2005/04-09
2005/10-12
2004/06-2005/06
2004/06-2005/06
2004/06-2005/12
2005/11
2005/11
2005/11
2005/11
2005/11
2005/11
2005/11
2004/07-2005/10-11-12
2004/06-2005/02
2004/06-09
2004/06-09
2004/06-09
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2004/06-2005/11
2005/09
2005/09
2005/09
2005/09
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/06-2005/12
2004/6,7,8,9
2004/6,7,8,9
2005/1,-12
2005/1,-12
2005/6,-12
2004/7,10-- 2005/10,11
2004/6--10
2004/6--10
2004/6--10
2005/7--10
2005/1--7
2005/1--7
2005/1--7
2005/8
2004/7-12--2012/1-8
2005/7--9
2004/7,12-2005/7-9
2005/5--9
2004/8--12,2005/1--12
2005/11,12
2004/6--12,2005/1--7
2004/6--12,2005/1--7
2004/12,--2005/1--12
2004/12,--2005/1--12
2004/10--12,-2005/1-7
2005/6--12
2005/6--12
2005/6--12
2005/6--12
2005/6,7,11
2005/6,7,11
2005/6,7,11
2005/6,7,11
2005/6,7,11
2005/6,7,11
2005/10--12
2005/10--12
2005/10--12
2004/6,8,10
2004/6,8,10
2004/6,8,10
2004/6,8,10
2004/6,8,10
2004/6,8,10
2004/5,6,7
2004/5,6,7
2004/5,6,7
2004/10,11
2004/10,11
2004/10,11
2004/10,11
2005/7--11
2005/7--11
2005/7--11
2005/7--11
2004/6,7,8,11,12-2005/1--12
2004/6,7,8,11,12-2005/1--12
2004/6--12
2005/9,11
2004/10--2005/11,12
2004/10,11-2005/7--12
2004/10,11-2005/7--12
2004/10,11-2005/7--12
2004/10,11-2005/7--12
2005/3,8-12
2004/10,12
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2004/6--12,2005/1-3
2005/3,4
2005/3,4
2005/3,4
2005/3,4
2005/3,4
2005/3,4
2005/9--12
2005/9--12
2005/9--12
2005/9--12
2004/10,11
2004/10,11
2004/10,11
2004/10,11
2004/6--12,2005/1-12
2004/6--12,2005/1-12
2005/1-2-3
2004/6--12,
2004/6--12
2004/9-10-11
2004/9-11, 2005/6-7-9-11
2005/7-8-9-11-12
2005/7-8-9-11-12
2005/7-8-9-11-12
2004/10-11-12, 2005/02--12
2004/10-11-12, 2005/02--12
2004/10-11-12, 2005/02--12
2004/6--12, 2005/01
2004/6--12, 2005/01
2004/6--12, 2005/01
2004/8--12
2004/8--12
2004/8--12
2004/8--12
2004/8--12
2004/8--12
2005/8--12
2005/8--12
2005/8--12
2005/8--12
2005/8--12
2005/8--12
2004/6--12,2005/1-11
2004/6--12,2005/1--11
2004/6--12,2005/1--11
2004/6--12,2005/1--12
2004/6--12,2005/1--12
bik: 3208
Download

25.06.2014 Mng SGK