Mimarlar Derneği 1927
25 Şubat 2014 Salı, saat 19:30
Sunum: Eti Maden İşletmesi Eyüboğlu mozaiklerinin taşınması ve restorasyon
çalışması
Ali Cengizkan, Selçuk Yaşar Şener, Bekir Eskici
Prof. Dr. Ali Cengizkan
Ali Cengizkan (Ankara, 1954) Mimar; mimarlık ve kent tarihçisi; ayrıca şair.
2012 Ağustos’undan beri ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı olan Cengizkan, 2002-2012
arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Derleyeni olarak görev yaptı. Mezun olduğu ODTÜ
Mimarlık Bölümü’nde konut tasarımı ve konut tarihi dersleri vermektedir. Başlıca kitapları
Modernin Saati, Ankara’nın İlk Planı 1924-25 Lörcher Planı, Mübadele Konut ve Yerleşimleri
ve makaleleri, uzmanlaşmış olduğu erken Türkiye Cumhuriyeti dönemi mimarlık ve kent
tarihçiliği ve konut tasarımı ile tarihi üzerine çalışmaları barındırır.
Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener
Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Lisans
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat
Tarihi Anabilim Dalı, Bitirme Tezi: "İnegöl İshak Paşa Külliyesi" (1988).
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Sanat Tarihi)
Bölümü, Bitirme Tezi: "14. Yüzyıl Bursa Yapılarında Erken Osmanlı Duvar Örgüsü" (1993).
İtalya-Sicilia-Salemi- "A. De Stefano" Restorasyon ve Konservasyon Yüksekokulu, Arkeolojik
Eserlerin restorasyonu (1989-92) İtalya-Roma-İstituto Centrale Del Restauro (Merkezi
Restorasyon Enstitüsü),
Taş Eserlerin Restorasyonu Uzmanlık Kursu (1992).
Fransa, Soissons, CEPMR (Roma Duvar Resimleri Araştırma Merkezi) Duvar Resimleri
Restorasyonu Konservasyonu Stajı (Ekim 1996-1 ay).
Fransa, Vienne’de Belediye Restorasyon Laboratuarı Cam ve Seramik restorasyonu staj
çalışması (Eylül 1997-1 ay).
Doktora
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Sanat Tarihi)
Bölümü, Bitirme Tezi: “Kayseri İl Merkezindeki Selçuklu Türbelerinde Mevcut Korunma
Durumlarının Tespiti” (2000).
İş Deneyimi
Uzman (1991-2000) (Ankara Üniversitesi, Başkent M. Y., Tek. Prog. Böl. , RestorasyonKonservasyon Programı)
Uzman Dr. (2000-2004) (Ankara Üniversitesi, Başkent M. Y., Tek. Prog. Böl. , RestorasyonKonservasyon Programı)
Öğr. Gör. Dr. (2004-2008) (Ankara Üniversitesi, Başkent M. Y., Tek. Prog. Böl. , RestorasyonKonservasyon Programı)
Yard.Doç.Dr. (2008-2009) (Ankara Üniversitesi, Başkent M. Y., Tek. Prog. Böl. , RestorasyonKonservasyon Programı)
Doç.Dr. (2009-20011) (Ankara Üniversitesi, Başkent M. Y., Tek. Prog. Böl. , RestorasyonKonservasyon Programı)
Doç.Dr. (2011-Devam ediyor) (Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım Bölümü)
Prof.Dr. (2013-Devam ediyor) (Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım Bölümü)
Doğum Yeri, Artvin
Doğum Tarihi, 1968
Yabancı Diller, İtalyanca,
İlgi Alanları
Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarımı (Taş, Duvar Resmi, Mozaik ve Seramik Eserlerin
Konservasyonu-Restorasyonu), Mimari Anıtlarda Malzeme Koruma, Sit Alanları ve Arkeolojik
Alanlarda Koruma, Ortaçağ Türk Mimarisinde Malzeme Kullanımı, Sanat Tarihi, Arkeoloji,
Mimarlık Tarihi, Fotoğraf
Prof. Dr. Bekir Eskici
Güzel Sanatlar Fakültesi > Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Lisans
1988- Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi / Sanat
Tarihi Ana Bilim Dalı, 1989 -1992 - İtalya, Sicilya, Salemi, “A. De Stefano” adlı Restorasyon ve
Konservasyon Yüksekokulu’nda “Arkeolojik Eserler Konservasyonu” bölümünde öğrenim,
1992 (6 ay) - Roma’da Merkezi Restorasyon Laboratuarı (L’Instituto Centrale del Restauro),
“Taş Eserlerin Restorasyonunda uzmanlık” kursu (teori ve uygulama).
Yüksek Lisans
1993- Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi / Sanat Tarihi
Ana Bilim Dalı, Tez Konusu:“Eski Malatya’da Türk İslam Eserleri” - Tez Danışmanı: Prof. Dr.
M. Oluş Arık.
Doktora
1998- Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi / Sanat Tarihi
Ana Bilim Dalı, Tezi Konusu : “Ankara Mihrabları” - Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Oluş Arık
İş Deneyimi
1991- Uzman- Ankara Ünv. Başkent Meslek Y.O. 2003- Yard Doç. Dr. Ankara Ünv. Başkent
Meslek Y.O. 2009- Doç.Dr. Ankara Ünv. Başkent Meslek Y.O.Ankara Ünv. Başkent Meslek
Y.O. 2002 - 2010 Müdür Yard. Ankara Ünv. Başkent Meslek Y.O.
Doğum Yeri, Salihli, 16. 12. 1965
Yabancı Diller, İtalyanca
İlgi Alanları
Arkeoloji ve Sanat tarihi, Kültürel mirasın korunması
Download

Özgeçmişler - Mimarlar Derneği 1927