EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA
TEKNİK FÖYÜ
EKOKAT
-IS 101YALITIMLI İÇ SIVA
1
EKOKAT – IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA TEKNİK FÖYÜ
EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA
TEKNİK FÖYÜ
ÜRÜN TANIMI :
EKOKAT - IS 101 Yalıtımlı İç Sıva, perlit esaslı iç cephe yalıtım sıvasıdır.
KULLANIM ALANLARI :
Yalıtımın dış cepheden yapılamadığı durumlarda ya da yalıtımın iç cepheden desteklenmesi gereken
durumlarda; yapıların iç cephelerinde tuğla, gazbeton, bims, brüt beton, biriket ve benzeri tüm
yüzeyler üzerine direkt uygulanır.
ÖZELLİKLERİ :








Yüksek ısı yalıtımı sağlar. (T1 Sınıfı)
Yanmaz malzemedir. (A1 Sınıfı)
Yüksek ses yalıtımı sağlar.
Difüzyon yapabilme özelliğine sahiptir. Nefes alır.
Sağlıklıdır. Binalarda nem, küf, mantar vs. oluşmasına neden olmaz.
Ekonomiktir. İnşaat ve enerji maliyetini düşürür.
Doğaldır ve çevre dostudur.
Kolay uygulanır.
TEKNİK ÖZELLİKLERi :
EKOKAT - IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA
RENK - GÖRÜNÜM
AMBALAJ
UYGULAMA SICAKLIĞI
UYGULAMA ŞEKLİ
ISIL İLETKENLİK DEĞERİ
YANGINA TEPKİ ÖZELLİĞİ
KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ
BASINÇ DAYANIMI
SU EMME KATSAYISI
SU BUHARI GEÇİRİMLİLİK DİRENÇ KATSAYISI
SARFİYAT (1cm kalınlık için)
BAĞ DAYANIMI
KURUMA SÜRESİ
RAF ÖMRÜ
Gri – Granül içerikli toz
Kraft Torba 16 Kg (33L)
+5 / +30 oC
Manuel / Sıva Makinası
0,086 W/Mk (T1)
A1
500±150 kg / m3
CS I
W1
<15
4,5 kg/m2 ± %3
≥ 0,2 N/mm2
4 - 6 Gün (hava sıcaklığı, sıva kalınlığı ve bağıl
nem oranına göre değişebilir.)
Depolama koşullarına uygun olarak 1 Yıl
o
Teknik bilgiler, +20 C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemine göre elde edilen yaklaşık değerlerdir.
Sarfiyat miktarları teorik olup, yüzeyin pürüzüne ve eğimine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uygulama
öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılması tavsiye edilir.
2
EKOKAT – IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA TEKNİK FÖYÜ
EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA
TEKNİK FÖYÜ
RENK :
Gri
YÜZEY HAZIRLAMA :
Yüzey düzgün, temiz, kuru, sağlam, kendini taşıyabilecek yapıda olmaldır. Mevcut binalarda
uygulama yapılacak yüzeyde boya, kireç, boşluklu sıva vb. varsa sağlam yüzeye kadar
temizlenmelidir. Tesisat boşlukları tamir harcı ile doldurulmalıdır. Yüzeyin eğiminden kaynaklanan
sarfiyatları önlemek için uygulama öncesinde yüzeyin doldurulması ve düzeltilmesi gerekmektedir.
ASTARLAMA :
Brüt beton benzeri parlak ve kaygan yüzeylerde sıva uygulamasından 1 gün önce aderansı arttırmak
için EKOKAT - AST 101 Yüzey Astarı (EKOASTAR) uygulanmalıdır.
Gazbeton benzeri tozuyan yüzeylerde sıva uygulamasından 2 saat önce, yüzeyin su emmesini
önlemek için EKOKAT - AST 301 Yüzey Astarı (ASTAR-T) uygulanmalıdır.
KARIŞIM :
El ile karıştırma : EKOKAT - IS 101 Yalıtımlı İç Sıva’nın homojen bir şekilde karışması için, torbanın
tamamı tek seferde kullanılmalıdır. 16 Kg’lık bir torba malzeme, hava koşullarına bağlı olarak 12,5 13,5 L (ağırlıkça %78 - %84) temiz ve ortam sıcaklığındaki su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek,
karışım topaksız hale gelene kadar düşük devirli bir karıştırıcı ile yaklaşık 3-5 dakika karıştırılır.
Karıştırılan harç 2 dakika dinlendirilir ve tekrar 2 dakika boyunca homojen hale gelene kadar
karıştırılır. Sertleşmiş veya katı malzemeye su ilave edilerek kullanılmamalıdır.
Makine ile karıştırma : 16 Kg’lık bir torba malzeme için 12,5 – 13,5 L (ağırlıkça %78 - %84) temiz ve
ortam sıcaklığındaki su ile karıştırılır. Karışım, hazır sıva karıştırma-püskürtme makinesi ile
yapılmalıdır.
Uyarı :
EKOKAT - IS 101 Yalıtımlı İç Sıva’sına karışım esnasında su haricine başka hiçbir madde ilave
edilmemelidir.
UYGULAMA :
Hazırlanan yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilir. Kolon, kiriş, hatıl ve benzeri birleşim noktalarında ve
çatlak oluşma riski yüksek olan bölgelerde, duvar yüzeylerinin üzerine 20 cm taşacak şekilde ve file
ek yerlerinde 20 cm bindirmeli olarak sıva donatı filesi yüzeye gömülerek yerleştirilir. Donatı filesi
sıva kalınlığının 1/3’ü kadar yüzeye yakın olmalıdır. Daha sonra tane kalınlığı kadar sıva ile kaplanır.
Kapı, pencere, kolon ve kiriş köşelerine fileli çelik köşe profili monte edilir. Ano çıtaları hesaplama
kalınlığına göre taze harç ile yerleştirilir. EKOKAT - IS 101 Yalıtımlı İç Sıva, çelik mala veya sıva
makinesi ile uygulanır. Doldurulan yüzey mastarlanır. Yüzey kurumadan ano çıtaları çıkarılır. Yerleri
taze harç ile doldurulur. Yüzey düzgün bir şekilde çelik malayla düzeltilir.
3
EKOKAT – IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA TEKNİK FÖYÜ
EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA
TEKNİK FÖYÜ
Uyarılar:
 Uygulama kalınlığı en az 1 cm en çok 2 cm olmalıdır. Ancak bu kalınlık teorik olup, yüzeyin
pürüzüne ve eğimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 Uygulamanın düzgün görünmesi için mastarlama işleminin dikkatli şekilde yapılması
gerekmektedir.
 Taze harç 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.
 Uygulama ve kuruma süresi boyunca hava sıcaklığının +5 / +30 oC arasında olmasına dikkat
edilmelidir.
 Uygulama sonrasında tüm makine, alet, ekipmanlar su ile temizlenir. Ürün sertleştikten
sonra ancak mekanik yöntemler ile yüzeyden temizlenir.
 Doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
 Rüzgarlı havada sıvanın sertleşme süresi dikkate alınmalıdır.
 Yağmura karşı korunmalıdır.
 İklim şartlarına bağlı olarak, uygulamadan 1 gün sonra, yüzey en az 3 gün boyunca sabah ve
akşam olmak üzere gölgede 2 kere sulanır.
 Uygulama sonrasında EKOKAT - AST 301 Yüzey Astarı (ASTAR-T) uygulaması yapılmalıdır.
KURUMA SÜRESİ :
Yaklaşık 4-6 gündür. Hava sıcaklığı, sıva kalınlığı ve bağıl nem oranına göre değişebilir.
SARFİYAT :
1 cm kalınlık için 4,5 Kg/m² (± %3)
Sarfiyat miktarları teorik olup, yüzeyin pürüzüne ve eğimine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Gerçek
tüketim miktarları yerinde uygulanacak numunelik yüzeylerde belirlenmektedir.
AMBALAJ :
Net : 16 Kg (± %2)’lik polietilen takviyeli kraft torba. (Yaklaşık 33 L)
DEPOLAMA :
Kullanım zamanına kadar yırtılma, delinme, ıslanma ve neme karşı korunmalıdır. Yerle teması
engellenmeli, ahşap palet üstüne en fazla 10 sıra olacak şekilde istiflenmelidir. Açılmamış ambalajın
raf ömrü su,nem, don ve direkt güneş ışığından korunmak suretiyle 1 yıldır. Ambalajlar açıldıktan
sonra 1 hafta içinde tüketilmelidir.
NAKLİYE :
Nakliyesi tehlikeli ürünlerden değildir.
4
EKOKAT – IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA TEKNİK FÖYÜ
EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA
TEKNİK FÖYÜ
GÜVENLİK UYARILARI :
Karıştırma ve uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve
maske kullanılmalıdır. Sıva çimento ve perlit içerdiğinden göz,ağız ve deriye temas ettirilmemeli;
temas ettirilmesi haline bol su ile yıkanmalıdır.
S22: Tozlarını solumayın.
S26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının
S37/39: Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.
RİSK İBARELERİ :
R37/38: Slunum sistemini ve cildi tahrişedicidir.
R41: Gözde ciddi hasar riski.
R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Firmamız AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürün formülasyonunu değiştirme hakkını saklı
tutar.
Teknik olarak yer alan veriler bilimsel ve denemiş bilgilerimize dayanmaktadır.
Bergama Madencilik İnşaat Makina Perlit Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sadece ürünün
kalitesinden sorumludur.
Hatalı uygulama nedeniyle oluşabilecek problemler uygulayıcının sorumluluğundadır.
Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan
detaylar için teknik destek birimimize danışınız. Bu bilgilerin dışındaki hatalı
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Bergama Madencilik İnşaat Makina Perlit
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulamaz.
Bu teknik döküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.





5
EKOKAT – IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA TEKNİK FÖYÜ
Download

teknık foy - ekokat - ıs 101 yalıtımlı ıc sıva