2015 MALİ YILI BURDUR İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ
BÜTÇEYE ORANI %
2015
10.000,00
GENEL SEKRETERLİK
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
0,00
0,00
0,02
10.000,00
70.000,00
Mahkeme Harç Giderleri
60.000,00
0,02
0,15
60.000,00
389.500,00
ÖZEL KALEM
0,00
10.000,00
Valilik AB Birimleri Proje Hazırlama Faaliyet Gid.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
0,02
0,00
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yatırım Gid.
Valilik AB Birimi
280.000,00
400.000,00
0,13
0,85
Mal ve Hizmet Alım Gid. (Elekt, Tel, Su, Yak. Akaryakıt, Temsil Ağırlama vb.)
3.970.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
8,63
50.000,00
0,11
İç Borçlanma Faiz Giderleri (04.2.9.01)
850.000,00
1,85
Vilayetler Hiz. Bir. Payı (05.3.1.01)
5355 S.Mah. İdare Birl. Kanunu 15/a Md. Ve Birlik Tüz.24. Md. Büt. % 1'i
460.000,00
1,00
Derneklere Yardım (05.3.1.01)
5253 SK. 27. Mad. (Kamu Yararına Çalışan)
30.000,00
0,07
İnsuyu ve Çendik Birl. Ort. Pay. (05.3.1.01)
Hisse Oranı % 86
20.000,00
0,04
Sultan Pın.Tur.Tes.Birl.Ort. Pay. (05.3.1.01)
Hisse Oranı % 51
10.000,00
0,02
Kalkınma Ajansları Kat. Payı (07.1.9.12)
5449 SK. 19. Mad. 1. dık. d Bendi Kesin Hesabın % 1'i
180.000,00
0,39
İller Bankası Ortaklık Payı (05.8.9.51)
6107 SK. 4/a Maddesi Kesin Hesabın % 2'i
350.000,00
0,76
20.000,00
0,04
2.000.000,00
4,35
Diğer Vergi Resim ve Harçlar (03.4.3.90)
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (05.4.7.51)
4109 SK. 11. Md. Kesin Hesabın enfazla % 2'i
Yedek Ödenek (09.6.1.01)
Mah.İd.Büt. ve Muh.Usl.Yön. 38.Md. En Az %5 En Fazla %10
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
9.200.000,00
Encümen
525.000,00
Meclis ve Emcümen Maaş Öd.
Sosyal Güv. Primi Öd.
Yolluklar
Personel
20,00
1,14
508.000,00
1,10
12.000,00
0,03
5.000,00
8.675.000,00
0,01
18,86
Memur ve İşçi Maaşları
6.497.500,00
14,13
Sosyal Güv. Primi Öd.
1.097.500,00
2,39
Yolluk ve Kurslara Katılım
290.000,00
0,63
Emekli İkr. Ve SGK %20 Ek Karşılıklar
290.000,00
0,63
Personel Gid. Karşılama Ödeneği
500.000,00
1,09
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
3.473.000,00
GENEL İDARE HİZMETLERİ
Mal ve Hizmet Alım Gid.(Kırt.Elk.Su.Telf.Yak.Büro Malz.Al.Gid.)
112 ACİL YARDIM HİZMETLERİ
112 Acil Yardım Hiz. Demirbaş Alım Gid.
GENÇLİK SPOR MÜD.
Dinlenme ve Spor Hizmetleri (spor Malz. Al.+ Kar Ezme Mak Hangar Yap.)
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür Hizmetleri (Temsil ve Tanıtma Gid.+ Hacılar Kazı Evi Onr.)
MİLLİ EĞİTİM MÜD.
2.713.000,00
2.713.000,00
5,90
50.000,00
0,11
60.000,00
0,13
50.000,00
0,11
600.000,00
1,30
50.000,00
60.000,00
50.000,00
600.000,00
Eğitim Hizmetleri
YATIRIM VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ
7,55
3.747.620,00
GENEL İDARE HİZMETLERİ
Etüd Proje ve Expertiz Gid.
Hizmet Binalarının Engeli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi
EMNİYET HİZMETLERİ
807.620,00
1,76
57.620,00
750.000,00
50.000,00
MOBESE Bakım ve Onr. Gid.
MİLLİ EĞİTİM MÜD.
8,15
0,13
1,63
0,11
50.000,00
2.890.000,00
0,11
6,28
222 SK. 76/b Mad. 2012 Yılı Kesin Hesabının %20'si
İlan Giderleri
40.000,00
0,09
Okul Mefruşat Alım Gid.
25.000,00
0,05
670.000,00
1,46
1.500.000,00
3,26
655.000,00
1,42
İ.Ö.O. Bakım ve Onarım Gid.
Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
Okul Yapım Giderleri
180.000,00
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tıbbi Malz. Ve İlaç Alım Gid. + Özel Malz. Alım Gid. (Tıbbi Demirbaş)
Halk Sağlığı Gezici Kanser Tarama Aracı Alım Gid.
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
0,39
100.000,00
0,22
80.000,00
0,17
110.000,00
0,24
Organize San. Katılım Payı
50.000,00
0,11
Harita Alım ve Yapımı ile Diğer Vergi Resim ve Harçlar
10.000,00
0,02
Hizmet Binası ve Lojmanların Sigorta Gid.
50.000,00
0,11
TARIMSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
6.000.000,00
13,04
Mal ve Hizmet Alım Gid.
20.000,00
0,04
Canlı Hayvan Alım Bak Gid. 4631 S. Hayvan Islahı Kanunu
Kanalizasyon Yapım Gid.
20.000,00
0,04
1.000.000,00
2,17
İçmesuyu Tesisi Yap. Gid. + İçme Suyu Analiz Gid.
4.960.000,00
10,78
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
16.300.000,00
Sigorta ve Vergi Resim Harç Gid.
Taşıt ve İşmakinesi Onarım Gid.
Taşıt Kiralama Giderleri
Makine Teçhizat Bakım ve Onr. Giderleri
Müteahhitlik Hiz.Al.(İşmakinesi ve Araçlar İçin Şoför Al.)
35,43
270.000,00
950.000,00
700.000,00
50.000,00
850.000,00
0,59
2,07
1,52
0,11
1,85
Bilgisayar Yazılım Al. Diğer Day. Mal ve Mlz. Al.
70.000,00
0,15
Diğer Gid. (Yiyecek Al., Karayolları Geçiş Ücreti)
6.000,00
0,01
Akaryakıt Alım ve Yakacak Alım Giderleri
Asfalt Alımı, Çimento Alımı, Patlayıcı Madde Alımı, Trafik Levhası Alımı, Sanat
Yapıları Alımı ve Yapım Gid.
4.504.000,00
9,79
8.900.000,00
19,35
39.000,00
RUHSAT VE DENETİM HİZ. MÜD.
Mal ve Hizmet Al.Gid.
39.000,00
1.126.130,00
İLÇE ÖZEL İDARELERİ
0,08
0,00
0,08
2,45 0,00
AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARESİ
83.690,00
0,18 0,00
ALTINYAYLA İLÇE ÖZEL İDARESİ
92.440,00
0,20 0,00
BUCAK İLÇE ÖZEL İDARESİ
106.940,00
0,23 0,00
ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARESİ
106.940,00
0,23 0,00
ÇELTİKÇİ İLÇE ÖZEL İDARESİ
108.440,00
0,24 0,00
GÖLHİSAR İLÇE ÖZEL İDARESİ
105.940,00
0,23 0,00
KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARESİ
103.440,00
0,22 0,00
KEMER İLÇE ÖZEL İDARESİ
112.940,00
0,25 0,00
TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARESİ
150.680,00
0,33 0,00
YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARESİ
154.680,00
0,34 0,00
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİR.
YAR.
1.384.750,00
3,01
AĞLASUN
81.250,00
0,18
ALTINYAYLA
76.250,00
0,17
BUCAK
182.500,00
0,40
ÇAVDIR
82.500,00
0,18
ÇELTİKÇİ
77.500,00
0,17
GÖLHİSAR
95.000,00
0,21
KARAMANLI
80.000,00
0,17
KEMER
78.750,00
0,17
TEFENNİ
87.500,00
0,19
YEŞİLOVA
185.000,00
0,40
MERKEZ İLÇE
358.500,00
0,78
GENEL TOPLAM
46.000.000,00 46.000.000,00 100,00
100,00
Download

2015 mali yılı burdur il özel idaresi bütçesi