T.C.
HONAZ KAYMAKAMLIĞI
Honaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
SAYI : B.08.4.MEM.2.20.53.ÇA.903.07[22]/
KONU : 2.Kanaat Dönemi Başı Öğretmenler
09/02/2015
Kurulu Toplantısı
HONAZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE
HONAZ
İLGİ : 2014-2015 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
2014-2015 Öğretim Yılı 2.kanaat dönemi başı öğretmenler kurulu toplantısı ile
çalışma takviminde belirtildiği üzere 09 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 16.30 ‘da okulumuz
öğretmenler odasında yapılacaktır. Gündem maddeleri aşağıya çıkartılmıştır.
Tüm öğretmen arkadaşların belirtilen gün ve saatte toplantıya hazırlıklı katılmanızı
önemle rica ederim.
Muhammetdin KIRLI
Okul Müdürü
GÜNDEM MADDELERİ :
1. Açılış ve Yoklama,
2. 2014-2015 Öğretim yılı alınan kararların uygulanması ve durumun değerlendirilmesi,
3. 2014-2015 Öğretim yılı 1.Kanaat döneminin ders ve sınıf bazında başarı durumunun
değerlendirilmesi,
4. Başarıyı arttırmak için yapılan çalışmalar ile ilgili öğretmenlerin görüşlerini
açıklamaları,(Deneme Sınavları,9.sınıflarda devamsızlık ve başarısızlık nedenleri
anketi,ortak sınav tarihleri)
5. Sınıf öğretmenliği, danışman öğretmenlik, rehberlik kurulu faaliyetlerinin
değerlendirilmesi,
6. Eğitici kulüp faaliyetlerinin değerlendirilmesi,(Sivil Savunma Panoları Düzenlenmesi)
Honaz Çok Programlı Anadolu Lisesi
Honaz/DENİZLİ
Telf: 0 258 8113316
Faks :0 258 8113295
e-Posta:[email protected]
T.C.
HONAZ KAYMAKAMLIĞI
Honaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
7. Okul disiplin kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 1.Dönem disiplin kurulu faaliyet
raporu okunması, takdir-teşekkür,onur belgesi ve ceza alanlarla ilgili görüşmeler,
8. Sorumluluk Sınavlarının Görüşülmesi
9. Öğretmen-Öğrenci, Öğretmen-İdare ve Veli ilişkileri,
10. Yetiştirme Kurslarının değerlendirmesi
11. Defne Projesi yönetim çalışmalarının değerlendirilmesi,
12. Okulun genel işleyişi ile ilgili konuların görüşülmesi (Nöbet,kılık,kıyafet,girişçıkış,ders araç-gereçlerinin bakımı ve onarımı, atölye ve laboratuarların düzenli
kullanımı.Sınıf defterlerinin doldurulması)
13. Projelerin (kitapla buluşma vakti projesi vb.) projelerin değerlendirilmesinin
yapılması,
14. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Çalışmaları
15. 2015-2016 Seçmeli derslerin belirlenmesi
16. 2014-2015 Öğretim yılı 2.döneminde yapılacak öneriler,
17. 2.Dönem öğretmenler kurulu zümre başkanları başkanlarının toplantılarının yapılması
ve tutanakların teslimi,
18. Tayin olup da giden öğretmenlerin olması sebebiyle sınıf öğretmenliklerinde,
danışman öğretmenliğinde, komisyonlarda, Eğitici kulüplerde görevlendirmelerin
yapılması,
19. Dilek ve Temenniler,
20. Kapanış.
Honaz Çok Programlı Anadolu Lisesi
Honaz/DENİZLİ
Telf: 0 258 8113316
Faks :0 258 8113295
e-Posta:[email protected]
Download

2.dönem öğretmenler kurulu toplantısı