Merkezi evirici Aksesuarları
SUNNY STRING-MONITOR
SSM8-21 / SSM16-21 / SSM24-21
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11 | 98-4000011 | Sürüm 1.1
TR
SMA Solar Technology AG
İçindekiler
İçindekiler
1 Bu dokümanla ilgili uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Güvenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Kullanım amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Uzmanların niteliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Güvenlik uyarıları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 Teslimat kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4 Ürün açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Sunny String-Monitor SSM8-21 / SSM16-21 /SSM24-21 . . . . . . .
Etiket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dizi akım denetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC devre kesici anahtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dizi sigortaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yıldırım ve yüksek gerilim koruması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
String-Monitor Unit üzerindeki LED'ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
20
21
22
22
5 Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1 Duvara montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.1 Montaj yerinin seçilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.2 Sunny String-Monitor'un monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2 Ayaklı montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2.1 Montaj yerinin seçilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2.2 Ayağın kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.2.3 Sunny String-Monitor'un ayağa monte edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . 27
6 Elektrik bağlantısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.1
6.2
6.3
6.4
Elektrik bağlantısında güvenlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kabloların kumanda panosuna alınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bağlantı bölgesine genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dizi kablolarının bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
33
35
6.4.1 Dizi kablolarının SUNCLIX DC bağlantı fişleri bağlanması . . . . . . . 35
6.4.2 Dizi kablolarının sigorta tutucusuna bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
3
İçindekiler
SMA Solar Technology AG
6.5 DC ana kablolarının bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.5.1 Kabloda aranan koşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.5.2 DC ana kablolarının bağlantı terminallerine bağlanması . . . . . . . . 39
6.5.3 DC ana kablosunun dağıtım barasına bağlanması . . . . . . . . . . . . . 40
6.6 Topraklama kablosunun bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.7 Veri kablolarının bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.7.1 Kabloda aranan koşullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.7.2 Veri kablolarının Sunny String-Monitor'a bağlanması . . . . . . . . . . . 42
6.7.3 Veri kablolarının Sunny Central'a bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.8 Uzaktan tetikleme düzeneğinin ve bildirim kontağının bağlanması . . 45
7 Devreye alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.1 Devreye almada güvenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.2 Sunny String-Monitor'un devreye alınması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.2.1 Devreye alma ön koşulları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.2.2 Veri kablolarının sonlandırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.2.3 String-Monitor Unit'lerin seri numaralarının not edilmesi . . . . . . . . . 49
7.2.4 Devreye alma protokolünün doldurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.3 Sunny String-Monitor'un devreye alınması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.4 DC devre kesici anahtarın tetiklendikten sonra yeniden devreye alınması
50
8 Sunny String-Monitor'un elektrik bağlantısının kesilmesi. . . . 51
9 Devre dışı bırakma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9.1 Sunny String-Monitor'un sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9.2 Sunny String-Monitor'un bertaraf edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
10 Arıza giderme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
11 Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
12 İletişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
1 Bu dokümanla ilgili uyarılar
1 Bu dokümanla ilgili uyarılar
Geçerlilik alanı
Bu doküman aşağıdaki cihaz tipleri için geçerlidir:
• SSM8-21
• SSM16-21
• SSM24-21
Hedef grup
Bu doküman uzman personel içindir. Bu dokümanda açıklanmış etkinlikler sadece uygun niteliklere
sahip kişiler tarafından yerine getirilebilir (bakın Bölüm 2.2 „Uzmanların niteliği“, sayfa 8).
Ayrıntılı bilgiler
Ayrıntılı bilgilerle ilgili bağlantıları www.SMA-Solar.com sayfasında bulabilirsiniz.
Doküman başlığı
Doküman türü
Product details ‒ features and installation options for the installation of Teknik bilgi
SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21/SSM16-21/SSM24-21
Plant communication in large-scale PV power plants
Teknik bilgi
SUNNY CENTRAL - Operating Manual
İşletim kılavuzu
Patentli model
Sunny String-Monitor SSM8-21 / SSM16-21 / SSM24-21 patentli model olarak tescil edilmiştir.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
5
1 Bu dokümanla ilgili uyarılar
SMA Solar Technology AG
Semboller
Sembol
Açıklama
7(+/ĝ.(
8<$5,
Dikkate alınmaması halinde ani ölüme veya ağır yaralanmalara yol
açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir
Dikkate alınmaması halinde ölüme veya ağır yaralanmalara yol
açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir
'ĝ..$7
Dikkate alınmaması halinde hafif veya orta derecede yaralanmalara yol
açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir
%6:636
Dikkate alınmaması halinde maddi hasara neden olabilecek bir durumu
belirtir
Belirli bir konu veya hedef için önemli olan ancak güvenlikle ilgili olmayan
bilgi
☐
Belirli bir hedef için yerine getirilmiş olması gereken koşul
☑
İstenen sonuç
✖
Ortaya çıkabilecek problemler
Adlandırma
Bu dokümanda Sunny String-Monitor SSM8-21, Sunny String-Monitor SSM16-21 ve
Sunny String-Monitor SSM24-21 bir araya toplanmıştır ve "Sunny String-Monitor" olarak tanımlanmıştır.
Kısaltmalar
6
Kısaltma
Adlandırma
Açıklama
AC
Alternating Current
Alternatif akım
DC
Direct Current
Doğru akım
ESD
Electrostatic Discharge
Elektrostatik deşarj
FV
Fotovoltaik
‒
LED
Light-Emitting Diode
Diyot lamba
NH
Düşük voltaj yüksek güç
‒
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
2 Güvenlik
2 Güvenlik
2.1 Kullanım amacı
Sunny String-Monitor, birden fazla FV dizinin paralel bağlanabileceği bir FV dize bağlantı
panosudur. Sunny String-Monitor, FV dizisinin giriş akımlarını denetler, kesintileri algılar ve böylece
güç ve verim kaybının azalmasına katkı sağlar.
Şekil 1: Şebeke bağlantılı FV sisteminin prensibi
Pozisyon
Tanım
A
FV dize
B
Sunny String-Monitor
C
Sunny Central
D
Transformatör
E
Elektrik şebekesi
Sunny String-Monitor açık ve kapalı alanda kullanıma uygundur.
Sunny String-Monitor büyük ölçekli FV sistemlerde Sunny Central merkezi eviricileri ile birlikte
çalıştırılabilir. Sunny String-Monitor'un ideal biçimde çalışmasını sağlamak için montaj yeri ile ilgili ön
koşulları dikkate alın (bakın Bölüm 11 „Teknik veriler“, sayfa 54).
Üründe değişiklik yapılması veya SMA Solar Technology AG tarafından özel olarak bu ürün için
açıkça önerilmeyen veya satılmayan parçaların monte edilmesi güvenlik nedenleriyle yasaktır.
• Sunny String-Monitor'u yanıcı inşaat malzemesi üzerine monte etmeyin.
• Sunny String-Monitor'u kolay tutuşabilen maddelerin bulunduğu bölgelere monte etmeyin.
• Sunny String-Monitor'u patlama tehlikesi bulunan bölgelere monte etmeyin.
Ekte bulunan doküman, ürünün bir parçasıdır.
• Sunny String-Monitor'u kurallara uygun ve ideal şekilde kullanabilmek için ekteki dokümanları
okuyun ve dikkate alın.
• Dokümanları ileride başvurmak için uygun bir yerde saklayın.
Sunny String-Monitor'u sadece beraberinde bulunan dokümantasyondaki bilgiler doğrultusunda
devreye alın. Başka bir kullanım maddi hasara veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
7
2 Güvenlik
SMA Solar Technology AG
2.2 Uzmanların niteliği
Bu dokümanda açıklanmış etkinlikleri sadece uzmanlar yerine getirebilir. Uzmanlar şu niteliklere sahip
olmalıdır:
• Cihazın çalışma şekline ve işletimine ilişkin bilgiler
• Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike
ve risklerle ilgili eğitim
• Elektrikli cihazların kurulumu ve devreye alınması için eğitim
• Geçerli standart ve yönergeler hakkında bilgi
• Bu dokümanın tüm güvenlik uyarılarıyla birlikte bilinmesi ve dikkate alınması
2.3 Güvenlik uyarıları
7(+/ĝ.(
Mevcut gerilim nedeniyle hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması
Sunny String-Monitor'un gerilim olan parçalarında yüksek gerilim mevcuttur. Gerilim olan parçalara
dokunulduğunda elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
• Sunny String-Monitor üzerinde yapılacak çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanım giyin.
• Gerilim olan parçalara dokunmayın.
• Her türlü çalışmadan önce, yapılacak iş için gerilim olması şart değilse, Sunny
String-Monitor'un elektrik bağlantısını kesin.
– Eğer varsa Sunny String-Monitor içerisindeki DC devre kesici anahtarı kapatın.
– Merkezi eviricideki veya DC ana dağıtıcısındaki DC sigortalarını akımsız durumdayken
çekin. Bunun için NH sigorta takma maşası kullanın.
– Sunny String-Monitor içerisindeki sigorta tutucularını sadece akımsız durumdayken açın.
– Sunny String-Monitor'deki DC bağlantı fişini sadece akımsız durumdayken çekin.
• Yanlışlıkla açılmaması için emniyete alın.
• Gerilimsiz olduğundan emin olun.
• Topraklayın ve kısa devre yapın.
• Yanındaki gerilimli parçaların üzerini örtün veya araya bariyer koyun. Koruyucu kapaklar her
zaman takılı olmalıdır.
Gerilim olan DC kablolar nedeniyle hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması
Güneş ışığına maruz kalan FV modüllere bağlı DC kabloları gerilimlidir. Gerilim olan DC kablolara
dokunulması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
• DC kablolarını bağlamadan önce DC kablolarının gerilimsiz olduğundan emin olun.
• Sunny String-Monitor üzerinde yapılacak tüm çalışmalar sırasında uygun kişisel koruyucu
donanım giyin.
8
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
2 Güvenlik
7(+/ĝ.(
Topraklama hatası nedeniyle hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması
Topraklama hatası varsa topraklanan FV sistemleri gerilimli olabilir. Yanlış topraklanan sistem
parçalarına dokunulduğunda elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana
gelebilir.
• FV sistemi ile ilgili her türlü çalışmadan önce topraklama hatası olmadığından emin olun.
• Her türlü çalışma sırasında uygun kişisel koruyucu donanım giyin.
Hasarlı Sunny String-Monitor nedeniyle hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması
Hasarlı Sunny String-Monitor nedeniyle işletim sırasında elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır
yaralanma ile sonuçlanabilecek tehlikeli durumlar meydana gelebilir.
• Sunny String-Monitor'u sadece teknik olarak sorunsuz durumdayken ve işletim güvenliği
sağlanmış iken çalıştırın.
• Sunny String-Monitor'u düzenli olarak görünen hasarlar bakımından kontrol edin.
• Tüm harici güvenlik donanımlarına her zaman rahatça ulaşılabileceğinden emin olun
• Tüm güvenlik donanımlarının çalışır durumda olduğundan emin olun.
8<$5,
Sunny String-Monitor'un kilitli olmaması nedeniyle hayati tehlike yaratabilecek elektrik
çarpması
Sunny String-Monitor'un kilitli olmaması yetkisiz kişilerin hayati tehlike yaratabilecek gerilim olan
parçalara erişmesine yol açabilir. Gerilim olan parçalara dokunulduğunda elektrik çarpması
sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
• Sunny String-Monitor'u her zaman kilitleyin.
• Anahtarı kapı kilitlerinin üzerinden alın.
• Anahtarları güvenli bir yerde saklayın.
Akım ileten cıvatalı bağlantılar için öngörülen sıkma torklarına uyulmaması nedeniyle
yangın tehlikesi
Talep edilen sıkma torklarına uyulmaması sonucu akım ileten cıvatalı bağlantıların akım iletkenliği
azalır ve geçiş dirençleri artar. Bunun sonucunda parçalar aşırı ısınarak alev alabilir.
• Akım ileten cıvatalı bağlantıların her zaman bu dokümanda belirtilen sıkma torklarına uygun
olduğundan emin olun.
• Her türlü çalışma için sadece uygun aletler kullanın.
• Akım ileten cıvatalı bağlantıları sonradan yeniden sıkmaktan kaçının, aksi halde izin
verilmeyen yükseklikte sıkma torkları oluşabilir.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
9
2 Güvenlik
SMA Solar Technology AG
'ĝ..$7
Sıcak parçalar veya bileşenler nedeniyle yanma tehlikesi
Sunny String-Monitor'un bazı parçaları işletim sırasında çok ısınabilir. Bu parçalara dokunulması
yanmalara yol açabilir.
• Parçalar üzerindeki uyarıları dikkate alın.
• İlgili şekilde belirtilen parçalara veya bileşenlere işletim sırasında dokunmayın.
• FV sisteminin elektrik bağlantısını kestikten sonra sıcak parçalar yeterince soğuyana kadar
bekleyin.
• Her türlü çalışma sırasında uygun kişisel koruyucu donanım giyin.
%6:636
Bileşenler, toz veya içeri sızan nem nedeniyle hasar görebilir
Toz veya nem girmesi sonucu Sunny String-Monitor'un parçaları hasar görebilir veya işlevleri
olumsuz etkilenebilir.
• Sunny String-Monitor'u kum fırtınası, yağış veya % 95'in üzerinde nem varsa açmayın.
• Sunny String-Monitor'un bakımını sadece kuru ve kumsuz bir ortamda yapın.
• Sunny String-Monitor'u her zaman kilitleyin.
Elektrostatik deşarj nedeniyle elektronik parça hasarı
Elektrostatik deşarj sonucu elektronik parçalar hasar görebilir veya bozulabilir.
• Sunny String-Monitor ile ilgili çalışmalarda ve yapı grubu ile ilgili işlemlerde ESD koruma
talimatlarını dikkate alın.
• Eviricideki her türlü çalışma sırasında uygun kişisel koruyucu donanım giyin.
• Boyasız, topraklanmış gövde parçalarına dokunarak elektrostatik yükünüzü boşaltın (örn.
kapıların PE bağlantısında). Ancak ondan sonra elektronik parçalara dokunun.
10
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
3 Teslimat kapsamı
3 Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamını eksiksizlik ve dıştan görünebilen hasarlar bakımından kontrol edin.
Teslimat kapsamı tam olmadığında veya hasar olması durumunda satıcınızla iletişime geçin.
Duvara montaj için Sunny String-Monitor SSMxx-21
Şekil 2: Duvara montaj teslimat kapsamının içeriği
Pozisyon
Adet
Tanım
A
1
Sunny String-Monitor
B
1
Kumanda dolabı anahtarı
C
2
Duvara montaj kızağı
D
8
Duvara montaj kızağı için cıvata
E
0/8/16/24/32/48
Silindirik köprüler*
F
0/8/16/24/32/48
Sigortalar*
G
0/8/16/24/32/48
DC bağlantı fişi +kutbu*
H
0/8/16/24/32/48
DC bağlantı fişi ‒kutbu*
I
0/16/32/48/64/96
Bağlantı fişi için yalıtım tapası*
K
0/2/4/6/8/12
Vidalı kablo bağlantısı için yalıtım takımı*
L
1
Kurulum kılavuzu, devre şeması
* Adet, sipariş opsiyonuna göre değişmektedir
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
11
3 Teslimat kapsamı
SMA Solar Technology AG
Ayaklı montaj için Sunny String-Monitor SSMxx-21
Şekil 3: Ayaklı montaj teslimat kapsamının içeriği
Pozisyon
Adet
Tanım
A
1
Sunny String-Monitor
B
1
Kumanda dolabı anahtarı
C
0/8/16/24/32/48
Silindirik köprüler*
D
0/8/16/24/32/48
Sigortalar*
E
0/8/16/24/32/48
DC bağlantı fişi +kutbu*
F
0/8/16/24/32/48
DC bağlantı fişi ‒kutbu*
G
0/2/4/6/8/12
Vidalı kablo bağlantısı için yalıtım takımı*
H
0/16/32/48/64/96
Bağlantı fişi için yalıtım tapası*
I
1
Kurulum talimatı, devre şeması
K
1
Ayak
L
4
Somun
M
4
Dişli parça
12
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
3 Teslimat kapsamı
Pozisyon
Adet
Tanım
N
4
Tampon pulu
O
2
Ayak paneli için emniyet cıvatası
* Adet, sipariş opsiyonuna göre değişmektedir
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
13
4 Ürün açıklaması
SMA Solar Technology AG
4 Ürün açıklaması
4.1 Sunny String-Monitor SSM8-21 / SSM16-21 /SSM24-21
Sunny String-Monitor, birden fazla FV dizinin paralel bağlanabileceği bir FV dize bağlantı
panosudur. Sunny String-Monitor, FV dizilerinin giriş akımlarını denetler, kesintileri algılar ve böylece
güç ve verim kaybının azalmasına katkı sağlar.
Şekil 4: Sunny String-Monitor'un blok devre şeması
Dizi akımları, Sunny String-Monitor içerisinde yer alan String-Monitor Unit (SMU) ölçüm kartı
vasıtasıyla denetlenmektedir.
Sunny String-Monitor içerisindeki dizi sigortaları, FV dizilerinin FV modüllerini ters akımlara karşı
korumaktadır.
14
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
4 Ürün açıklaması
4.2 Etiket
Etiket, Sunny String-Monitor'u açıkça tanımlar. Sunny String-Monitor üzerinde 2 etiket bulunmaktadır.
Etiketler sağ kapının iç tarafında ve Sunny String-Monitor'un sağ dış paneli üzerinde yer almaktadır.
Şekil 5: Tip etiketinin yapısı (örnek)
Pozisyon
Açıklama
A
Cihaz tipi ve opsiyon kodu
B
Cihazın seri numarası
C
Üretim versiyonu
Etiket üzerindeki bilgiler ürünün güvenli kullanım ve SMA Servis Hattına soracağınız sorular için
gereklidir. Etiket her zaman ürün üzerinde bulunmalıdır.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
15
4 Ürün açıklaması
SMA Solar Technology AG
Tip etiketi üzerindeki semboller
Sembol
Tanım
Açıklama
Yüksek gerilim
nedeniyle hayati
tehlike
Cihazda yüksek gerilim var. Sunny String-Monitor
üzerindeki bütün çalışmalar sadece, uzman elektrikçiler
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Sıcak yüzey nedeniyle Sunny String-Monitor işletim sırasında ısınabilir. İşletim
yanma tehlikesi!
sırasında temas etmekten kaçının. İş ayakkabısı giyin.
Dokümantasyonu
dikkate alın
Sunny String-Monitor ile birlikte teslim edilen bütün
dokümanları dikkate alın.
CE işareti
Sunny String-Monitor geçerli AB yönergelerinin
taleplerini karşılamaktadır.
Usule uygun olarak
bertaraf edilmesi
Sunny String-Monitor evsel atıklar ile birlikte bertaraf
edilmemelidir.
Koruma sınıfı IP54
Sunny String-Monitor toz ve nem girişine karşı
korumalıdır. Sunny String-Monitor açık alanda kullanıma
uygundur.
4.3 Dizi akım denetimi
Dizi akım denetimi, String-Monitor Unit ölçüm kartı üzerinden gerçekleşir. String-Monitor Unit, dizi
akımlarını ölçer ve sürekli olarak dizi akımlarının ortalama değerlerini hesaplar. Dizi akımları ortalama
değerlerle karşılaştırılır. Bir dizi akımı ortalama değeri, ayarlanmış olan tolerans kadar aşarsa veya
altına düşerse 380 SMU uyarısı görüntülenir.
Kullanılan merkezi eviricilere bağlı olarak dizi akım denetimi parametrelerini ayarlamak ve ortalama
değerleri okumak için çeşitli yöntemler vardır (ilgili merkezi eviricinin işletim kılavuzuna bakın).
Merkezi evirici
Veri kayıt cihazı
HE-11 serisi Sunny Central
Takılı Sunny Central Control veri kayıt cihazı
veya bilgisayardaki Sunny Data Control ile
CP serisi Sunny Central
Bilgisayarda SC-COM kullanıcı arayüzü
üzerinden
HE-20 serisi Sunny Central
Parametreleme sayesinde FV dizisinin elektriğinin kesildiği saptanabilir. Az oranda artan dizi akımları
birden fazla tarama aralığında güvenle tespit edilir ve FV dizenin sıradan akım dalgalanmalarından
ayırt edilir.
16
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
4 Ürün açıklaması
Aşağıda açıklananlar:
• Dizi akım denetiminin hangi ön koşullar sağlandığında yapıldığı
• Hangi aralıklarla verilerin aktarıldığı
• Dizi akım denetiminin hassasiyeti için hangi parametrelerin önemli olduğu.
Dizi akım denetiminin etkinleştirilmesi için ön koşullar
☐ FV dizenin DC gücü PDC Sunny Central'ın AC nominal gücünü PAC Nom % 5 aşmalıdır.
PDC > 0,05 * PAC Nom
☐ Münferit grupların IM Dizi dizi akımlarının ortalama değeri 0,5 A veya daha büyük.
IM Dizi ≥ 0,5 A
Hata toplamı
Hata toplamı, dizi akım denetiminin hassasiyeti için ölçüdür. Hata toplamı, tetiklenme süresi ve
tolerans üzerinden parametrelenebilir ve aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
Ölçüm kanallarının münferit hata toplamları saat 0:00'da sıfırlanır.
Tarama aralıkları
Sunny String-Monitor dizi akımlarını sürekli ölçer ve periyodik olarak kaydeder. Veri kayıt cihazı bu
değerleri 5 dakikada bir okur.
Tetikleme süresi
Tetikleme süresi, bir hatanın ortaya çıkmasından hata mesajının verilmesine kadar geçen süredir.
Tetikleme süresi fabrika çıkışında 180 dakika olarak ayarlanır. Tetikleme süresi parametresini 2
dakika ila 1 440 dakika arasında ayarlayabilirsiniz.
Tolerans
Tolerans, dizi akımının ortalama değerden ne kadar saptığını belirtir. Dizi akımı, tolerans sınırları
dışında ise veri kayıt cihazı bu sapmayı algılar ve kaydeder. Tolerans, % 10 ve % 100 arasında
ayarlanabilir.
Dizilerin gruplanması
Denetimi kolaylaştırmak için dizileri 8 ölçüm kanalına atayabilirsiniz. Bazı FV dizilerinin gölgede
kalması, farklı biçimlerde konumlandırılması veya farklı FV modülleri ile donatılmış olması durumunda
münferit ölçüm kanalları da gruplanabilir. Bu sayede aynı özeliklere sahip ölçüm kanalları birbiriyle
karşılaştırılabilmektedir.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
17
4 Ürün açıklaması
SMA Solar Technology AG
Karşılaştırma
Veri kayıt cihazı, 5 dakikada bir dizi akımını grubun ortalama değeri ile karşılaştırır. Dizi akımı,
tolerans sınırlarını aştığında veri kayıt cihazı bu sapmayı kaydeder. Bir sonraki taramada hala dizi
akımı ve ortalama değer arasında sapma varsa, sapmalar toplanır. Sapma toplamı hata toplamını
aşarsa veri kayıt cihazı 380 SMU uyarısını gönderir. Hatanın teyit edilmesi ile hata toplamı sıfırlanır
ve uyarı iptal edilir.
Sunny Central Control'da veya SC-COM üzerinden hangi Sunny String-Monitor'un ve hangi ölçüm
kanallarının grubun ortalama değerinden saptığı belirlenebilir.
Örnek:
t0 zamanında bir grubun ortalama değerinin 5 A olduğu varsayılır. Ayarlanan tolerans % 10.
Böylelikle tolerans aralığı 4,5 A … 5,5 A arasındadır. Tetikleme süresi olarak 10 dakika
ayarlanmıştır. Tarama aralığı 5 dakikadır. Bu durumda hata toplamı şu şekilde hesaplanabilir:
Tüm dizi akımları 5 dakikalık tarama aralığında bu ortalama değer ile karşılaştırılır. Tüm dizi akımları
% 10 olarak ayarlanan tolerans dahilinde ise toplama işlemi gerçekleştirilmez.
Bir FV dizisi, 6 A'lık dizi akımına sahipse gerçek dizi akımı olan 6 A ve tolerans sınırı olan 5,5 A
arasındaki fark toplanır. Fark 0,5 A, ki bu da ortalama değerden % 10 sapmaya denk gelir.
Bu % 10'luk fark sadece % 20'lık hata toplamına ulaşılana kadar toplanır.
Aynı hata devam ederse iki tarama aralığından sonra hata toplamına ulaşılmış olur. Veri kayıt cihazı
380 SMU uyarısını gönderir.
18
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
4 Ürün açıklaması
Bir FV dizisi devre dışı kalırsa yukarıda verilen örneğin akım farkı 4,5 A olur. Bu ise ortalama
değerden % 90 oranında sapma anlamına gelir. Yukarıda verilen örnekteki ayarlar
değiştirilmemişse, yani tolerans %10 ve tetikleme süresi 10 dakika ise % 20'lik hata toplamına daha
ilk 5 dakikalık tarama aralığında ulaşılmış olur. Veri kayıt cihazı bu durumda bir SMU uyarısı
gönderir.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
19
4 Ürün açıklaması
SMA Solar Technology AG
4.4 DC devre kesici anahtar
Sunny String-Monitor'un elektrik bağlantısı isteğe bağlı bir DC devre kesici anahtar ile eviriciden
ayrılabilir. DC devre kesici anahtar kullanımına sadece eviricide veya DC ana dağıtıcısında önceden
devreye giren gFV karakteristikli NH sigortaları varsa izin verilir.
FV dizenin tasarımına göre DC devre kesici anahtar 200 A veya 280 A nominal akımı ile seçilebilir.
Sipariş opsiyonuna göre DC devre kesici anahtar bir bildirim kontağına veya bildirim kontaklı bir
uzaktan tetikleme düzeneğine sahiptir.
Sipariş opsiyonu
Açıklama
Bildirim kontağı
DC devre kesici anahtar, anahtar konumuna göre bildirim kontağını açan
veya kapatan bir yardımcı anahtar ile donatılmıştır.
Uzaktan tetikleme
düzeneği
DC devre kesici anahtar, alçak gerilim tetikleyicisi şeklinde tasarlanmış
olan bir uzaktan tetikleme düzeneği ile donatılmıştır. Alçak gerilim
tetikleyicili uzaktan tetikleme düzeneği, DC devre kesici anahtarı
elektriksel olarak kumanda ederek kapatır. Entegre bildirim kontağı
üzerinden o anki kumanda durumu sorgulanabilir.
DC devre kesici anahtarın nominal akım gücüne göre alçak gerilim tetikleyicisinin çalışma aralığı
değişir. Nominal akım gücü 200 A olan DC devre kesici anahtar, alçak gerilim tetikleyicisindeki
gerilim UN nominal geriliminin % 85'i altına düşerse devreye girer. Devreye girdikten sonra DC devre
kesici anahtar, gerilim alçak gerilim tetikleyicisinin UN nominal geriliminin % 85'ini aşarsa yeniden
açılabilir.
Nominal akım gücü 280 A olan DC devre kesici anahtar, alçak gerilim tetikleyicisindeki gerilim UN
nominal geriliminin % 30 ila % 75 aralığına düşerse devreye girer. Devreye girdikten sonra DC devre
kesici anahtar, gerilim alçak gerilim tetikleyicisinin UN nominal geriliminin % 85'ini aşarsa yeniden
açılabilir.
İstem dışı devreye girmesini önlemek için SMA Solar Technology AG, kesintisiz akım beslemesi
sağlanmasını tavsiye eder.
Alçak gerilim tetikleyicisi sürekli işletim için tasarlanmıştır. Kumanda işlemi bir açıcı kontak üzerinden
gerçekleşir. Alçak gerilim tetikleyicisinin güvenle devreye girmesi için kesinti süresi minimum 1 saniye
olmalıdır.
Uzaktan tetiklemeden sonra DC devre kesici anahtar, manuel olarak yeniden açılmalıdır (bakın Bölüm
7.4 „DC devre kesici anahtarın tetiklendikten sonra yeniden devreye alınması“, sayfa 50).
Kurulum yerindeki yasal düzenlemelere bağlı olarak açma işlevli uzaktan tetikleme talep edilebilir.
Alçak gerilim tetikleyicili uzaktan tetikleme düzeneği bu talebi karşılamaktadır.
Güvenli işletim sağlamak için iletken kesitinin minimum 2,5 mm2 olması ve toplam kablo uzunluğunun
1 000 m olması tavsiye edilmektedir.
20
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
4 Ürün açıklaması
4.5 Dizi sigortaları
Dizi sigortaları, FV sistemlerinin FV modüllerini ters akımlara karşı korumaktadır. Sadece
SMA Solar Technology AG tarafından Sunny String-Monitor'lar için teslim edilen veya onaylı dizi
sigortaları kullanılmalıdır.
Şekil 6: Ters akım prensibi
Paralel bağlanmış FV modüllerinde farklı boşta çalışma gerilimleri varsa ters akım oluşabilir. Bu
durumda ters akım, FV modüllerinin kısa devre akımından birkaç kat daha büyük olabilir. Ters akım
ne kadar yüksekse hatalı FV dizilerinin FV modülleri de o denli ısınır. Aşırı ısınma, hatalı FV dizisinin
modüllerinin bozulmasına yol açabilir.
Ters akım nedenleri şunlar olabilir:
• Bir veya birden fazla modülde kısa devre
• Modüldeki bir veya birden fazla hücrede kısa devre
• Bir modülde çift topraklama hatası
• Kablo tesisatında çift topraklama hatası
Dizi sigortaları, yüksek dizi akımlarında devreye girer ve hatalı FV dizisinin FV modüllerini korur.
FV dizisinin devre dışı kaldığı Sunny String-Monitor tarafından eviriciye bildirilir.
Topraklanmış FV dizelerinde eviricideki artı veya eksi kutbu topraklanmış olabilir. Bunun için
Sunny String-Monitor'da dizi sigortaları yerine silindirik köprüler kullanılmaktadır.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
21
4 Ürün açıklaması
SMA Solar Technology AG
4.6 Yıldırım ve yüksek gerilim koruması
Sunny String-Monitor, isteğe bağlı olarak yıldırım veya yüksek gerilim koruması için bir parafudur ile
donatılmaktadır. Parafudur, eviriciyi geçici yüksek gerilimlere karşı korumaktadır. Entegre parafudur,
Sunny String-Monitor üzerinden denetlenebilir. Yıldırım ve yüksek gerilim korumasının çalışmasını
sağlamak için parafudur, harici topraklamaya bağlanmalıdır.
4.7 String-Monitor Unit üzerindeki LED'ler
String-Monitor Unit üzerine LED'ler takılıdır. LED'lerden iletişim, gerilim beslemesi veya parafudurun
durumunu okuyabilirsiniz.
Şekil 7: String-Monitor Unit üzerindeki LED'ler
Tanım
LED tanımı
Durum
Açıklama
A
DIN1
yeşil yanıyor
Yüksek gerilim parafudurun etkin.
B
RS485
C
22
Error
SSMxx-21-IA-tr-11
sönük
Yüksek gerilim parafuduru devreye girdi.
sönük
RS485 arayüzü üzerinden veri alışverişi
gerçekleşmiyor.
sarı yanıyor
RS485 arayüzü üzerinden veri alışverişi
gerçekleşiyor.
sönük
String-Monitor Unit doğru çalışıyor.
kırmızı yanıyor
String-Monitor Unit arızalı.
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
5 Montaj
5 Montaj
5.1 Duvara montaj
5.1.1 Montaj yerinin seçilmesi
7(+/ĝ.(
Yangın ve patlama nedeniyle hayati tehlike
• Sunny String-Monitor'u yanıcı inşaat malzemesi üzerine monte etmeyin.
• Sunny String-Monitor'u kolay tutuşabilen maddelerin bulunduğu bölgelere monte etmeyin.
• Sunny String-Monitor'u patlama tehlikesi bulunan bölgelere monte etmeyin.
Montaj yeri şartları:
☐ Montaj yeri, yaşama alanı veya çalışma alanı olmamalıdır.
☐ Montaj nedeniyle acil durum kaçış yolları kapanmamalıdır.
☐ Montaj yeri her zaman açıkta ve ilave yardımcı araçlar (örn. iskeleler veya kaldırma
platformları) kullanılmadan erişilebilir bir yerde olmalıdır. Aksi halde, muhtemel servis
çalışmaları sadece kısıtlı şekilde yapılabilir.
☐ Montaj yeri Sunny String-Monitor'un ağırlığına ve boyutlarına uygun olmalıdır
(bakın Bölüm 11 „Teknik veriler“, sayfa 54).
☐ Montaj yeri doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
Montaj şartları
• Sunny String-Monitor'u, bağlantı bölgesi aşağıya bakacak şekilde monte edin.
• Sunny String-Monitor'u yatık veya eğik olarak monte etmeyin.
• Harici kablo tutma barası kullanın.
Örnek: Sunny String-Monitor montajı
FV dize açık alanda iskeleye kurulduğunda
Sunny String-Monitor, FV dizenin iskelesine
gölgeye konumlandırılabilir. Modül yüzeyinden
Sunny String-Monitor'un gövdesine yağmur suyu
akmamasına dikkat edin.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
23
5 Montaj
SMA Solar Technology AG
5.1.2 Sunny String-Monitor'un monte edilmesi
'ĝ..$7
Sunny String-Monitor'un düşmesi nedeniyle ezilme tehlikesi
• Montajı yaparken Sunny String-Monitor'un 70 kg ağırlığında olduğunu dikkate alın.
• Sunny String-Monitor montajı için 2 kişi gereklidir.
%6:636
Usulüne uygun olmayan nakliye ve montaj nedeniyle vidalı kablo bağlantılarının ve
bağlantı fişlerinin hasar görmesi
Vidalı kablo bağlantıları ve bağlantı fişleri gövdeden çıkık durumdadır.
• Nakliye ve montaj sırasında vidalı kablo bağlantılarının ve bağlantı fişlerinin hasar
görmemesine dikkat edin.
Ek olarak gerekli olan montaj malzemeleri (teslimat kapsamında yoktur):
• 4 adet M8 cıvata. Cıvata seçiminde duvar yapısını göz önünde bulundurun.
• 4 adet pul
• Gerektiğinde 4 adet dübel. Dübel seçiminde duvar yapısını göz önünde bulundurun.
Şekil 8: Sunny String-Monitor'un boyutları
24
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
5 Montaj
Yapılacaklar:
1. Duvara veya dize iskelesine delinecek deliklerin pozisyonunu işaretleyin.
2. İşaretli yerlere delikler delin.
3. Gerekirse dübel kullanın.
4. 2 montaj kızağını birlikte teslim edilen cıvatalarla
Sunny String-Monitor'a sabitleyin (sıkma torku:
15 Nm).
5. Sunny String-Monitor'u uygun cıvatalar ve pullar
ile duvara veya iskeleye sabitleyin.
6. Sunny String-Monitor'un sağlam bir şekilde yerine yerleştiğinden emin olun.
5.2 Ayaklı montaj
5.2.1 Montaj yerinin seçilmesi
7(+/ĝ.(
Yangın ve patlama nedeniyle hayati tehlike
• Sunny String-Monitor'u yanıcı inşaat malzemesi üzerine monte etmeyin.
• Sunny String-Monitor'u kolay tutuşabilen maddelerin bulunduğu bölgelere monte etmeyin.
• Sunny String-Monitor'u patlama tehlikesi bulunan bölgelere monte etmeyin.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
25
5 Montaj
SMA Solar Technology AG
Montaj yeri şartları:
☐ Montaj yeri, yaşama alanı veya çalışma alanı olmamalıdır.
☐ Montaj nedeniyle acil durum kaçış yolları kapanmamalıdır.
☐ Montaj yeri her zaman açıkta ve ilave yardımcı araçlar (örn. iskeleler veya kaldırma
platformları) kullanılmadan erişilebilir bir yerde olmalıdır. Aksi halde, muhtemel servis
çalışmaları sadece kısıtlı şekilde yapılabilir.
☐ Montaj yeri Sunny String-Monitor'un ağırlığına ve boyutlarına uygun olmalıdır
(bakın Bölüm 11 „Teknik veriler“, sayfa 54).
☐ Montaj yeri doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
5.2.2 Ayağın kurulması
%6:636
İçeri sızan nem nedeniyle Sunny String-Monitor'un hasar görmesi
İçeri sızan nem yoğuşmaya, korozyona ve kaçak akımlara neden olabilir. Ayak dolgusu kullanımı,
yoğuşma oluşumunu önler.
• Ayaklı kurulumda ayak dolgusu kullanın.
Şekil 9: Ayak temeli için ölçüler
Yapılacaklar:
1. Çukur kazın. Ayağı gömme derinliğini göz önünde bulundurun. İpucu: Sunny String-Monitor'un
yanlarında maksimum gömme derinliği belirtilmiştir.
2. Ayağı kazdığınız çukura, ayak panelinin olduğu taraf öne bakacak şekilde yerleştirin.
3. Üst ayak panelini çıkarın.
4. Tüm bağlantı kablolarını önceden tasnif ederek ayağa yerleştirin.
5. Çukuru yarıya kadar kum veya ince çakıl ile doldurun.
6. Kalan ayak bölmesini ayak dolgusu ile doldurun.
26
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
5 Montaj
5.2.3 Sunny String-Monitor'un ayağa monte edilmesi
'ĝ..$7
Sunny String-Monitor'un düşmesi nedeniyle ezilme tehlikesi
• Montajı yaparken Sunny String-Monitor'un 70 kg ağırlığında olduğunu dikkate alın.
• Sunny String-Monitor montajı için 2 kişi gereklidir.
%6:636
Usulüne uygun olmayan nakliye ve montaj nedeniyle vidalı kablo bağlantılarının ve
bağlantı fişlerinin hasar görmesi
Vidalı kablo bağlantıları ve bağlantı fişleri gövdeden çıkık durumdadır.
• Nakliye ve montaj sırasında vidalı kablo bağlantılarının ve bağlantı fişlerinin hasar
görmemesine dikkat edin.
Yapılacaklar:
1. Sunny String-Monitor'un zemin plakasındaki 4 kapağı çıkarın.
2. 4 dişli parçasını zemin plakasının dişli yuvalarına alttan vidalayın.
3. Sunny String-Monitor'u ayağın üzerine koyun.
4. Sunny String-Monitor'u 4 tampon pulu ve 4 somun
ile ayağa vidalayın (sıkma torku: 10 Nm).
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
27
5 Montaj
SMA Solar Technology AG
5. Sunny String-Monitor'un sağlam yerleştiğinden emin olun.
6. Kabloları bağladıktan sonra ayak panelini 2 emniyet
cıvatası ile zemin plakasının iç tarafına sabitleyin.
28
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
6 Elektrik bağlantısı
6.1 Elektrik bağlantısında güvenlik
7(+/ĝ.(
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Sunny String-Monitor'un gerilim olan parçalarında yüksek gerilim mevcuttur. Bu nedenle
Sunny String-Monitor üzerinde yapılacak çalışmalar sırasında gerilim mutlaka kesilmeli ve
kurulum yerinde geçerli olan yönergeler dikkate alınmalıdır.
• Elektrik bağlantısının kesilmesi:
– Eğer varsa Sunny String-Monitor içerisindeki DC devre kesici anahtarı kapatın.
– Merkezi eviricideki veya DC ana dağıtıcısındaki DC sigortalarını akımsız durumdayken
çekin. Bunun için NH sigorta maşası kullanın.
– Sunny String-Monitor içerisindeki sigorta tutucularını sadece akımsız durumdayken açın.
– Sunny String-Monitor'deki DC bağlantı fişini sadece akımsız durumdayken çekin.
• Yanlışlıkla devreye girmemesi için emniyete alın.
• Gerilimsiz olduğundan emin olun.
• Topraklayın ve kısa devre yapın.
• Yanındaki gerilimli parçaların üzerini örtün veya araya bariyer koyun. Koruyucu kapaklar her
zaman takılı olmalıdır.
6.2 Kabloların kumanda panosuna alınması
SUNCLIX DC bağlantı fişlerinin yer aldığı Sunny String-Monitor'un alttan
görünümü
Şekil 10: SUNCLIX DC bağlantı fişlerinin yer aldığı Sunny String-Monitor'un alttan görünümü (örnek)
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
29
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
Pozisyon
Tanım
Açıklama
A
Yoğuşma akışı
‒
B
SUNCLIX bağlantı fişi
Dizi kablolarını bağlamak için
C
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
Veri kablolarını bağlamak için
D
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
Uzaktan tetikleme düzeneğini veya
bildirim kontağını bağlamak için*
E
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
DC ana kablolarını bağlamak için
F
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
Topraklama kablosunu bağlamak için
G
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
Bildirim kontağını bağlamak için*
* sipariş opsiyonuna göre değişmektedir
Vidalı kablo bağlantıların yer aldığı Sunny String-Monitor'un alttan görünümü
Şekil 11: Vidalı kablo bağlantıların yer aldığı Sunny String-Monitor'un alttan görünümü (örnek)
Pozisyon
Tanım
A
Yoğuşma çıkışı
‒
B
Yalıtım tapalı çoklu vidalı kablo
bağlantısı
Dizi kablolarını bağlamak için
C
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
Veri kablolarını bağlamak için
D
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
Uzaktan tetikleme düzeneğini veya
bildirim kontağını bağlamak için*
E
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
DC ana kablolarını bağlamak için
30
SSMxx-21-IA-tr-11
Açıklama
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
Pozisyon
Tanım
Açıklama
F
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
Topraklama kablosunu bağlamak için
G
Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip
vidalı kablo bağlantısı
Bildirim kontağını bağlamak için*
* sipariş opsiyonuna göre değişmektedir
Kabloların çoklu vidalı kablo bağlantısından geçirilmesi
%6:636
İçeri sızan nem nedeniyle Sunny String-Monitor'un hasar görmesi
Sızdıran vidalı kablo bağlantılar nedeniyle Sunny String-Monitor'a nem sızabilir.
• İhtiyaç duymadığınız yalıtım tapalarını yalıtım takımında bırakın.
Yapılacaklar:
1. Vidalı kablo bağlantılarındaki kör tapaları çıkartın.
2. Birlikte verilen yalıtım takımlarından gerekli sayıda yalıtım tapası alın. İhtiyaç duymadığınız
yalıtım tapalarının yalıtım takımında kalmasına dikkat edin.
3. Dizi kablolarını vidalı kablo bağlantısının rakor somunundan geçirin. Rakor somunun dişlisinin
yukarı bakmasına dikkat edin.
4. Dizi kablolarını yalıtım takımından geçirin.
5. Yalıtım takımını dizi kabloları ile birlikte vidalı kablo bağlantısına yerleştirin.
6. Dizi kablolarını kısaltın.
7. Vidalı kablo bağlantısını iyice sıkın
(sıkma torku: 5 Nm).
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
31
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
Kabloların, kesilerek çıkarılabilir contalara sahip vidalı kablo bağlantılarından
geçirilmesi
%6:636
İçeri sızan nem nedeniyle Sunny String-Monitor'un hasar görmesi
Sızdıran vidalı kablo bağlantılar nedeniyle Sunny String-Monitor'a nem sızabilir.
• Kesilerek çıkarılabilir contalara sahip vidalı kablo bağlantısından sadece kablo çapına uygun
sayıda conta çıkartın.
Her kabloyu aşağıda açıklananları yaptıktan sonra vidalı kablo bağlantılarından geçirin.
Yapılacaklar:
1. Yalıtım tapasını vidalı kablo bağlantısından alın.
2. Yalıtım tapasını, geçirilecek olan kablonun çapına uyarlayın. Bunun için yalıtım tapası
merkezinden gerekli sayıda conta kesip çıkarın.
3. Kabloyu vidalı kablo bağlantısının rakor somunundan geçirin. Rakor somunun dişlisinin yukarı
bakmasına dikkat edin.
4. Kabloyu yalıtım tapasından geçirin.
5. Yalıtım tapasını kablo ile birlikte vidalı kablo bağlantısına yerleştirin.
6. Kabloyu kısaltın.
7. Vidalı kablo bağlantısını iyice sıkın (sıkma torku: 5 Nm).
32
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
6.3 Bağlantı bölgesine genel bakış
Sunny String-Monitor'un donanımı sipariş opsiyonuna göre değişmektedir. Genel bakış şemalarında
Sunny String-Monitor'un maksimum konfigurasyonu gösterilmiştir.
Dizi kabloları için vidalı kablo bağlantıları olan Sunny String-Monitor
Şekil 12: Bağlantılar (DC ana kablosunun bağlantı terminallerine bağlandığı SSM24-21 örneği üzerinde)
Pozisyon
Tanım
A
Dizi kablolarının bağlantıları, +kutbu
B
Uzaktan tetikleme düzeneğinin veya bildirim kontağının bağlantısı*
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
33
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
Pozisyon
Tanım
C
Topraklama kablosunun bağlantısı
D
Bildirim kontağının bağlantısı*
E
Dizi kablolarının bağlantıları, ‒kutbu
F
DC ana kablosunun bağlantısı, ‒kutbu
G
DC ana kablosunun bağlantısı, +kutbu
H
Veri kablolarının bağlantısı
* sipariş opsiyonuna göre değişmektedir
SUNCLIX DC bağlantı fişli Sunny String-Monitor
Şekil 13: Bağlantılar (DC ana kablosunun dağıtım baralarına bağlandığı SSM24-21 örneği üzerinde)
34
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
Pozisyon
Tanım
A
Uzaktan tetikleme düzeneğinin veya bildirim kontağının bağlantısı*
B
Topraklama kablosunun bağlantısı
C
Bildirim kontağının bağlantısı*
D
Dizi kablolarının bağlantıları, ‒kutbu
E
DC ana kablosunun bağlantısı, ‒kutbu
F
DC ana kablosunun bağlantısı, +kutbu
G
Dizi kablolarının bağlantıları, +kutbu
H
Veri kablolarının bağlantısı
* sipariş opsiyonuna göre değişmektedir
6.4 Dizi kablolarının bağlanması
6.4.1 Dizi kablolarının SUNCLIX DC bağlantı fişleri bağlanması
Sunny String-Monitor isteğe bağlı olarak SUNCLIX bağlantı fişleri ile donatılmaktadır.
Yapılacaklar:
• Dizi kablolarının SUNCLIX bağlantı fişleri ile birleştirilmesi
• Birleştirilen dizi kablolarının Sunny String-Monitor'a bağlanması
Dizi kablolarının SUNCLIX bağlantı fişleri ile birleştirilmesi
Şekil 14: SUNCLIX DC bağlantı fişi
Pozisyon
Tanım
A
DC bağlantı fişi ‒kutbu
B
DC bağlantı fişi +kutbu
Kabloda aranan koşullar:
☐ PV1-F kablosu mevcut olmalı.
☐ Kablo çapı: 5 mm … 10 mm
☐ Fiş büyüklüğüne bağlı olarak iletken kesiti: 2,5 mm2 … 6 mm2 / 6 mm2 … 16 mm2
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
35
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
Yapılacaklar:
1. Kabloyu 12 mm soyun.
2. Soyulmuş kabloyu dayanana kadar DC bağlantı
fişinin içine yerleştirin. Doğru kutuplamaya dikkat
edin.
3. Terminal braketini aşağıya bastırın.
☑ Terminal braketi, bir tıklama sesiyle yerine
oturur.
☑ Tel uçları terminal braketinin yuvası içinde
görünüyor olmalı.
✖ Tel uçları yuvada görünmüyor mu?
Tel uçları hatalı.
• Terminal braketini açın. Terminal braketine
bir tornavida sokun ve terminal braketini
kanırtarak açın (uç genişliği: 3,5 mm).
Kabloyu çıkarın ve yeniden 2. adım ile başlayın.
36
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
4. Rakor somununu dişlinin üzerine geçirin ve iyice
sıkın (sıkma torku: 2 Nm).
Birleştirilen dizi kablolarının Sunny String-Monitor'a bağlanması
1. Tüm cihaz fişlerindeki tozdan koruyucu kapakları çıkartın.
2. Birleştirilen dizi kablolarını cihaz fişlerine bağlayın.
☑ DC bağlantı fişleri duyulacak şekilde yerine oturur.
3. Bütün DC bağlantı fişlerinin sıkı oturduğunu kontrol edin.
4. Birlikte verilen yalıtım tapalarını gerekli olmayan
bağlantı fişlerine yerleştirin. Bu şekilde gerekli
olmayan bağlantı fişlerinin yalıtımı sağlanmış olur.
Yalıtım tapaları yalnızca bağlantı fişleri içindir
Birlikte verilen yalıtım tapaları yalnızca bağlantı fişleri için uygundur.
• Yalıtım tapalarını Sunny String-Monitor'un cihaz fişlerine takmayın.
5. Yalıtımı sağlanmış olan bağlantı fişlerini cihaz fişlerine bağlayın. Bu şekilde
Sunny String-Monitor'un sızdırmazlığını sağlarlar.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
37
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
6.4.2 Dizi kablolarının sigorta tutucusuna bağlanması
SMA Solar Technology AG, dizi kablolarını sigorta tutucularına bağlamak için kablo yüksükleri
kullanılmasını tavsiye etmektedir.
Kabloda aranan koşullar:
☐ PV1-F kablosu mevcut olmalı.
☐ Sigorta tutucularına 1 dizi kablosu bağlanırken dizi kablosunun iletken kesiti:
2,5 mm2 … 16 mm2
☐ Sigorta tutucularına 2 dizi kablosu bağlanırken dizi kablosunun iletken kesiti:
2,5 mm2 … 10 mm2
☐ Sigorta tutucularına 3 dizi kablosu bağlanırken dizi kablosunun iletken kesiti:
2,5 mm2 … 6 mm2
Yapılacaklar:
1.
2.
3.
4.
Dizi kablolarını bir kablo tutma barasına sabitleyin.
Dizi kablolarını kısaltın ve 11 mm soyun.
Kablo yüksüğü kullanıyorsanız kablo yüksüklerini takın ve gaz sızdırmayacak şekilde sıkıştırın.
Dizi kablolarını sigorta tutucularının vidalı terminallerine bağlayın (sıkma torku: 2,5 Nm).
Doğru kutuplamaya dikkat edin.
6.5 DC ana kablolarının bağlanması
6.5.1 Kabloda aranan koşullar
%6:636
Yanlış kablo döşemesi nedeniyle veri aktarımının devre dışı kalması
DC ana kabloları ve veri kablosu arasında uygun olan asgari mesafenin tutulmaması halinde veri
aktarımı devre dışı kalabilir. Sonuç olarak üretim kaybı oluşur.
• DC ana kablolarını döşerken veri kabloları ile arasında minimum 400 mm mesafe
olduğundan emin olun.
Terminallere bağlanacak DC ana kablolarında aranan koşullar:
☐ Sadece bakır veya alüminyum kablolar kullanınız.
☐ DC ana kablolarının iletken kesitleri doğru seçilmiş olmalıdır:
İletken türü
38
İletken kesiti
Yuvarlak, tek telli
25 mm2 … 150 mm2
Yuvarlak, çok telli
25 mm2 … 300 mm2
Dilim şeklinde, tek telli
25 mm2 … 240 mm2
Dilim şeklinde, çok telli
25 mm2 … 240 mm2
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
DC ana kablolarında ve kablo pabuçlarında aranan koşullar:
☐ Sadece bakır veya alüminyum kablolar kullanınız.
☐ Bakır kablolar için sadece kalay kaplı bakır halka kablo pabuçlar veya alüminyum kablolar için
bimetal halka kablo pabuçlar kullanabilirsiniz.
☐ Kablo pabucunun oturma yüzeyinin genişliği, pulların çapından (32 mm) büyük olmalıdır.
6.5.2 DC ana kablolarının bağlantı terminallerine bağlanması
Bakır kabloların bağlantı terminallerine bağlanması
1. DC ana kablolarını 35 mm soyun.
2. DC ana kablolarını bağlantı terminallerine bağlayın:
• Vidayı alyan anahtar ile döndürerek açın.
• DC ana kablolarını alttan bağlantı terminaline sokun. Doğru kutuplamaya dikkat edin.
• Vidayı sıkın (sıkma torku: 32 Nm).
3. DC ana kablolarının sıkı oturduğundan emin olun.
Alüminyum kabloların bağlantı terminallerine bağlanması
Alüminyum yüzeylerde oksijen ile temas etmesi halinde bir oksit tabakası oluşur. Oksit tabakası geçiş
dirençlerinin artmasına yol açar. Bu nedenle alüminyum kabloların damarları, bağlanmadan hemen
önce temizlenmelidir. Bağlantı temizlik yapıldıktan hemen sonra yapılmayacaksa kablo uçlarının
greslenmesi gerekir. SMA Solar Technology AG, greslenmiş olan damarların 8 saat içerisinde
terminallere bağlanmasını tavsiye etmektedir.
8<$5,
Kirli veya oksitlenmiş alüminyum kabloların bağlanması nedeniyle yangın tehlikesi
Kirli veya oksitlenmiş DC ana kablolarının bağlanması sonucu akım ileten terminal bağlantılarının
akım iletkenliği azalır ve geçiş dirençleri artar. Bunun sonucunda parçalar aşırı ısınarak alev alabilir.
• Sadece iletkenleri temizlenmiş ve oksitsiz olan alüminyum kablolar bağlayın.
• İletkenlerde demir partikülleri olmadığından emin olun.
• Damarları, temizledikten sonraki 10 dakika içerisinde terminallere bağlayın.
Yapılacaklar:
1. DC ana kablolarını 35 mm soyun.
2. Damarlardaki olası mevcut oksit tabakasını örn. keskin bir bıçak ile temizleyin. Bu işlem için
törpü, zımpara kağıdı veya fırça kullanmayın.
3. Damarlarda yeniden kir oluşmadığından emin olun.
4. Damarları, temizledikten sonraki 10 dakika içerisinde bağlamayacaksanız damarları gresleyin.
Bu şekilde oksit tabakası oluşmasını önlemiş olursunuz.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
39
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
5. Vidayı alyan anahtar ile döndürerek açın.
6.
8<$5,
Vida ile kontak arasına gres girmesi sonucu kontak hatasından yangın tehlikesi
Vida üzerindeki gres, sıkma torkuna ulaşılamamasına yol açabilir. Sonucunda kontak devre dışı
kalabilir ve geçiş dirençleri artabilir.
• İzole edilmiş kabloları alttan bağlantı terminaline sokun. Bu esnada vida ve kontağa gres
gelmediğinden emin olun.
7. Vidayı sıkın (sıkma torku: 32 Nm).
8. DC ana kablolarının sıkı oturduğundan emin olun.
6.5.3 DC ana kablosunun dağıtım barasına bağlanması
Şekil 15: Halka kablo pabucu olan bağlantının yapısı
Pozisyon
Tanım
A
Cıvata M12
B
kertikli pul
C
tampon pulu
D
Kalaylanmış bakır bara
E
Kalaylanmış halka kablo pabucu
F
Somun M12
40
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
Ek olarak gerekli olan malzemeler (teslimat kapsamında yoktur):
☐ Halka kablo pabucu (Büyüklük: cıvata M12 için)
☐ Temiz bez
☐ Etanollü temizlik maddesi
Yapılacaklar:
1. DC ana kablolarını soyun.
2. DC ana kablolarına halka kablo pabucu takın.
3. Kontak yüzeylerini temiz bir bez ve etanollü temizlik maddesi ile temizleyin.
4. Kontak yüzeylerine, temizledikten sonra dokunmayın.
5. DC ana kablolarını devre şemasına göre bağlayın (sıkma torku: 60 Nm). Bunun için sadece
birlikte verilen cıvata malzemesini kullanın ve her dağıtım barasına yan yana maksimum 2 DC
ana kablosu bağlayın.
6. DC ana kablolarını tutma barasına sabitleyin.
6.6 Topraklama kablosunun bağlanması
İsteğe bağlı olarak entegre edilen yıldırım ve yüksek gerilim koruma parafudurunun çalışmasını
sağlamak için parafudur, harici topraklamaya bağlanmalıdır.
Kabloda aranan koşullar:
☐ İletken kesiti: minimum 16 mm2
Yapılacaklar:
1. Topraklama kablosunu 16 mm soyun.
2. Topraklama kablosunu parafudurun vidalı terminaline bağlayın. Bunu yaparken uygun sıkma
torkuna uyun:
Parafudur tipi
Sıkma torku
Kombine Parafudur
3,5 Nm
Tip 2 Parafudur
2,5 Nm
3. Topraklama kablosunun sağlam yerleştiğinden emin olun.
4. Topraklama kablosunu Sunny String-Monitor'a yakın bir yerde topraklayın, örneğin bir
topraklama çubuğu ile.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
41
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
6.7 Veri kablolarının bağlanması
6.7.1 Kabloda aranan koşullar
Ön koşul:
☐ Gerilim beslemesi ve iletişim bağlantısı tek kablodan geçmelidir.
İdeal gerilim beslemesini sağlamak için SMA Solar Technology AG, gerilim beslemesi terminaline her
biri 0,5 mm2 kesitli iki damar bağlanmasını tavsiye etmektedir. Aynı şekilde GND_EXT sinyali için de
bir terminale 2 damar bağlayabilirsiniz.
Tavsiye edilen kablo tipi: Li2YCYv (TP) 4x2x0,5 mm2.
6.7.2 Veri kablolarının Sunny String-Monitor'a bağlanması
Sunny String-Monitor'ları RS485 iletişim veri yoluna bağlanmalıdır. Her bir Sunny String-Monitor'a
2 veri kablosu bağlanır. Son Sunny String-Monitor'a sadece bir 1 veri kablosu bağlanır ve
sonlandırma takılır.
Şekil 16: Sunny String-Monitor'larının RS485 iletişim veri yoluna bağlanması (örnek)
Her Ethernet bağlantı merkezi için sınırlı sayıda String-Monitor Unit bağlanır
Ölçüm kartının veri kablosu üzerinden sağlanan gerilim beslemesi nedeniyle bağlanan
String-Monitor Unit sayısı sınırlandırılmıştır.
• Her Ethernet bağlantı merkezine maksimum 10 String-Monitor Unit bağlayın.
Farklı Sunny String-Monitor'ları farklı sayıda String-Monitor Unit'e sahiptir:
• Sunny String-Monitor SSM8-21: 1 String-Monitor Unit
• Sunny String-Monitor SSM16-21: 2 String-Monitor Unit
• Sunny String-Monitor SSM24-21: 3 String-Monitor Unit
Veri kabloları, bir bağlantı soketi ile en alttaki String-Monitor ölçüm kartına bağlanır.
42
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
Yapılacaklar:
Veri kablolarını Sunny String-Monitor'a bağlamak için aşağıdaki işlemleri belirtilen sırada uygulayın.
Ayrıntılı süreç sonraki bölümlerde açıklanmıştır.
• Veri kablolarının hazırlanması
• Veri kablolarının bağlantı soketine bağlanması
• Bağlantı soketlerinin String-Monitor Unit'e bağlanması
Veri kablolarının hazırlanması
Ön koşul:
☐ Veri kabloları, vidalı kablo bağlantısı içerisinden Sunny String-Monitor'a ulaştırılmalıdır
(bakın Bölüm 6.2 „Kabloların kumanda panosuna alınması“, sayfa 29)
Ek olarak gerekli olan malzemeler (teslimat kapsamında yoktur):
☐ 6 mm2 iletken kesiti için 1 kablo yüksüğü
Yapılacaklar:
1. Veri kablolarının kaplamasını 100 mm soyun.
2. Veri kablolarının kablo korumasını sökün.
3. Sökülen kablo korumasını veri kablosunun bir tarafına getirin ve bükün.
4. 2 veri kablosu bağlayacaksanız veri kablolarının kablo korumalarını birbiriyle burun.
5. Burulu kablo korumasını 20 mm olacak şekilde kısaltın.
6. Kablo yüksüğünü burulu kablo korumasına takın ve sıkıştırın.
Veri kablolarının bağlantı soketlerine bağlanması
Ek olarak gerekli olan malzemeler (teslimat kapsamında yoktur):
☐ 3 kablo bağı (ölçüler: 100 mm x 2,5 mm)
Yapılacaklar:
1. Veri kablolarının damarlarını 10 mm soyun.
2. En alttaki String-Monitor Unit'in bağlantı soketini çıkartın.
3. Yalıtılmış veri kablolarını aşağıdaki devre şemasına göre dişi bağlantı fişine bağlayın:
• Kullanım mandalını basılı tutun.
• Yalıtılmış telleri içeri sokun:
Terminal
Sinyal
Pin 1
GND_EXT
Damar çifti: beyaz/kahverengi
Pin 2
RS485L
yeşil
Pin 3
RS485H
sarı
Pin 4
+60V_EXT
Damar çifti: gri/pembe
Kurulum kılavuzu
Damar rengi*
SSMxx-21-IA-tr-11
43
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
Terminal
Sinyal
Damar rengi*
Pin 5
GND_EXT
Damar çifti: beyaz/kahverengi
Pin 6
RS485L
yeşil
Pin 7
RS485H
sarı
Pin 8
+60V_EXT
Damar çifti: gri/pembe
* DIN EN 47100 uyarınca; damar rengi kabloya göre değişmektedir.
• Kullanım mandalını bırakın.
• Yalıtılmış tellerin sıkı oturduğundan emin olun.
4. Veri kablolarının yalıtılmış tellerini bir kablo bağı ile toplayın.
5. Kablo yüksüğünü veri kabloları ve bağlantı soketi
arasına konumlandırın.
6. Veri kablolarını 2 kablo bağı ile bağlantı soketine
sabitleyin.
44
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Elektrik bağlantısı
Bağlantı soketinin String-Monitor Unit'e bağlanması
• Veri kablolarının bağlı olduğu bağlantı fişini en
alttaki String-Monitor Unit'in yuvasına sokun.
6.7.3 Veri kablolarının Sunny Central'a bağlanması
Kullanılan merkezi eviriciye bağlı olarak veri kablolarını farklı şekillerde bağlayabilirsiniz.
Merkezi evirici
Bağlantı seçeneği
HE-11 serisi Sunny Central
Veri kablolarının doğrudan Ethernet merkezine bağlanması.
Her birine en fazla 10 String-Monitor Unit bağlanabilecek
2 iletişim bağlantısı mevcuttur (Sunny String-Monitor'ların HE-11
serisi Sunny Central'a bağlantısı ile ilgili bilgiler için ilgili merkezi
eviricinin kurulum kılavuzuna bakın.)
HE-20 serisi Sunny Central
Veri kablolarının bağımsız bir terminal barasına bağlanması.
Herbiri en fazla 10 String-Monitor Unit bağlanabilecek 3 iletişim
bağlantısı mevcuttur (Sunny String-Monitor'ların CP ve HE-20
serisi Sunny Central'a bağlantısı ile ilgili bilgiler için ilgili merkezi
eviricinin kurulum kılavuzuna bakın.)
CP serisi Sunny Central
6.8 Uzaktan tetikleme düzeneğinin ve bildirim kontağının
bağlanması
Sunny String-Monitor, sipariş opsiyonuna bağlı olarak bildirim kontaklı bir DC devre kesici anahtara
veya bildirim kontağı dahil bir uzaktan tetikleme düzeneğine sahiptir. Uzaktan tetikleme düzeneğinin
ve bildirim kontağının bağlantı kabloları bağlantı soketlerine bağlanır. Sunny String-Monitor'un sipariş
opsiyonuna bağlı olarak bağlantı soketlerinin yuvaları DC devre kesici anahtarın solunda veya
sağında yer almaktadır (bakın Bölüm 6.3 „Bağlantı bölgesine genel bakış“, sayfa 33).
Kablo koruyucusu gerekli
• Uzaktan tetikleme düzeneğinin bağlantı kablolarına uygun bir kablo koruyucusu takın.
Kesintisiz akım beslemesi gerekli
Kısa süreli gerilim kesintilerinde bile sistemin kesintisiz çalışması sağlanmalıdır.
• Uzaktan tetikleme düzeneğinin akım beslemesinin kesintisiz olmasını sağlayın.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
45
6 Elektrik bağlantısı
SMA Solar Technology AG
Uzaktan tetikleme düzeneğinin bağlanması
Kabloda aranan koşullar:
☐ Bağlantı kablosu en az 2 damarlı olmalı.
☐ İletken kesiti: minimum 2,5 mm2
☐ Toplam kablo uzunluğu: maksimum 1 000 m
Yapılacaklar:
1. Bağlantı kablolarının kaplamalarını soyun.
2. Damarları 14 mm soyun.
3. Bağlantı soketlerini çıkarın. Bunun için kilit mandallarına basın ve bağlantı soketini aşağı doğru
çekin.
4. Bağlantı kablolarını devre şemasına göre bağlantı soketine bağlayın. Terminal bağlantısını göz
önünde bulundurun.
5. Bağlantı kablolarının sıkı oturduğundan emin olun.
6. Bağlantı soketini yuvaya takın.
Bildirim kontağının bağlanması
Kabloda aranan koşullar:
☐ İletken kesiti: minimum 0,75 mm2
Yapılacaklar:
1. Bağlantı kablolarının kaplamalarını soyun.
2. Damarları 14 mm soyun.
3. Bağlantı soketlerini çıkarın. Bunun için kilit mandallarına basın ve bağlantı soketini aşağı doğru
çekin.
4. Bağlantı kablolarını devre şemasına göre bağlantı soketine bağlayın. Terminal bağlantısını göz
önünde bulundurun.
5. Bağlantı kablolarının sıkı oturduğundan emin olun.
6. Bağlantı soketini yuvaya takın.
46
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
7 Devreye alma
7 Devreye alma
7.1 Devreye almada güvenlik
7(+/ĝ.(
Mevcut gerilim nedeniyle hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpması
Sunny String-Monitor'un gerilim olan parçalarında yüksek gerilim mevcuttur. Gerilimli parçalara
dokunulduğunda elektrik çarpması sonucu ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
• Sunny String-Monitor üzerinde yapılacak çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanım giyin.
• Gerilimli parçalara dokunmayın.
• Her türlü çalışmadan önce, yapılacak iş için gerilim olması şart değilse,
Sunny String-Monitor'un elektrik bağlantısını kesin.
– Eğer varsa Sunny String-Monitor içerisindeki DC devre kesici anahtarı kapatın.
– Merkezi eviricideki veya DC ana dağıtıcısındaki DC sigortalarını akımsız durumdayken
çekin. Bunun için NH sigorta takma maşası kullanın.
– Sunny String-Monitor içerisindeki sigorta tutucularını sadece akımsız durumdayken açın.
– Sunny String-Monitor'deki DC bağlantı fişini sadece akımsız durumdayken çekin.
• Yanlışlıkla devreye girmemesi için emniyete alın.
• Gerilimsiz olduğundan emin olun.
• Topraklayın ve kısa devre yapın.
• Yanındaki gerilimli parçaların üzerini örtün veya araya bariyer koyun. Koruyucu kapaklar her
zaman takılı olmalıdır.
7.2 Sunny String-Monitor'un devreye alınması
7.2.1 Devreye alma ön koşulları
Devreye alırken devreye alma protokolü doldurulmalıdır. Devreye alma protokolü Sunny Central ile
birlikte verilmektedir.
Ön koşullar:
☐ DC devre kesici anahtar kapalı olmalı.
☐ DC ana kabloları eviriciye veya DC ana dağıtıcısına bağlı ve gerilimsiz olmalı.
☐ Eviricide ters gerilim olmamalı.
☐ Tüm bağlantılar bu talimatta açıklandığı gibi yapılmış olmalı (bakın Bölüm 6 „Elektrik
bağlantısı“, sayfa 29).
☐ Tüm bağlantıların doğru kutupluluğu sağlanmalı ve bu bilgiler kayıt altına alınmalı.
☐ Sunny String-Monitor çevresindeki zemin sağlam ve üzerine basılabilir olmalı.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
47
7 Devreye alma
SMA Solar Technology AG
7.2.2 Veri kablolarının sonlandırılması
Bir diziye ait son Sunny String-Monitor ve Sunny Central içerisindeki ethernet merkezleri sonlandırılır.
Sunny String Monitor'ler teslimatta sonlandırılmamışlardır. Bu sayede kurulum yerinde serbestçe
yapılandırılabilirler. Sunny Central içindeki Ethernet merkezleri teslimatta sonlandırılmışlardır.
Şekil 17: Sunny String-Monitor'larının sonlandırılması (örnek)
Ön koşul:
☐ Bir diziye ait tüm Sunny String-Monitor'ları RS485 iletişim veri yoluna bağlı olmalı
(bakın Bölüm 6.7 „Veri kablolarının bağlanması“, sayfa 42).
48
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
7 Devreye alma
Yapılacaklar:
1. Bir diziye ait son Sunny String-Monitor'da en
alttaki String-Monitor Unit'te bağlantı köprüsünü
S1 çoklu konektöründe T pozisyonuna takın.
2. Diziye ait diğer Sunny String-Monitor'larda en
alttaki String-Monitor Unit'teki bağlantı köprülerinin
S1 çoklu konektöründe P pozisyonuna takılı
olduğundan emin olun.
7.2.3 String-Monitor Unit'lerin seri numaralarının not edilmesi
Seri numarası, String-Monitor Unit'i açıkça tanımlar. Seri numarası, String-Monitor Unit'in sağ alt
kısmındaki etikette yazar.
String-Monitor Unit'lerin kaydı için seri numaraları gereklidir. String-Monitor Unit'lerin tüm seri
numaraları devreye alma protokolüne not edilmelidir.
Şekil 18: String-Monitor Unit'lerdeki seri numaralarının pozisyonu
Pozisyon
Tanım
A
String-Monitor Unit'lerin seri numaraları
Yapılacaklar:
• String-Monitor Unit'lerin seri numaralarını bulun ve devreye alma protokolüne not edin.
7.2.4 Devreye alma protokolünün doldurulması
Devreye alırken devreye alma protokolü doldurulmalıdır. Devreye alma protokolü Sunny Central ile
birlikte verilmektedir.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
49
7 Devreye alma
SMA Solar Technology AG
7.3 Sunny String-Monitor'un devreye alınması
8<$5,
Dizi sigortalarının yanlış döşenmesi veya yanlış dizi sigortalarının takılması nedeniyle
yangın tehlikesi
• Dizi sigortalarının doğru değerlerdede olduğundan emin olun.
• Sadece SMA Solar Technology AG tarafından Sunny String-Monitor'ları için teslim edilen
veya onaylı dizi sigortaları kullanın.
Ön koşul:
☐ String-Monitor Unit besleme gerilimi mevcut olmalı.
Yapılacaklar:
1. Sigorta tutucularını açın.
2.
7(+/ĝ.(
Sunny String-Monitor'un gerilimli parçalarına dokunulduğunda elektrik çarpması
sonucu hayati tehlike
• Dizi sigortalarını sadece Sunny String-Monitor akımsız durumdayken çıkarın.
3. Sigorta tutucularını kapatın.
4. DC devre kesici anahtarı devreye alın.
7.4 DC devre kesici anahtarın tetiklendikten sonra yeniden
devreye alınması
FV dize, Sunny String-Monitor'daki uzaktan tetikleme düzeneği tarafından eviriciden ayrıldıysa DC
devre kesici anahtarı manuel olarak yeniden devreye almalısınız.
Ön koşul:
☐ Tetiklenme nedeni araştırılarak sorun giderilmelidir.
1. Sunny String-Monitor'daki kapıları açın.
2. DC devre kesici anahtarı önce Kapalı konumuna ve ardından Açık konumuna alın.
☑ DC devre kesici anahtarının devirme şalteri Açık konumunda yerine oturur.
✖ DC devre kesici anahtarının devirme şalteri Açık konumunda yerine oturmuyor mu?
• Alçak gerilim tetikleyicisine gerilim geldiğinden emin olun.
3. Sunny String-Monitor'daki kapıları kapatın.
50
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
8 Sunny String-Monitor'un elektrik bağlantısının kesilmesi
8 Sunny String-Monitor'un elektrik bağlantısının kesilmesi
7(+/ĝ.(
Sunny String-Monitor'un gerilimli parçalarına dokunulduğunda elektrik çarpması
sonucu hayati tehlike
• Elektrik bağlantısını keserken aşağıdaki güvenlik kurallarını dikkate alın:
– Elektrik bağlantısının kesilmesi
– Yanlışlıkla cihazın tekrar devreye girmemesi için emniyete alınması
– Gerilim ve akım olmadığından emin olunması
– Topraklanması ve kısa devre yapılması
– Yanındaki gerilimli parçaların üzerini örtün veya araya bariyer koyun.
8<$5,
Sıcak parçalara dokunulması sonucu yanma tehlikesi
• Cihaz üzerinde yapılacak çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanım giyin.
Yapılacaklar:
1. Eğer varsa, DC devre kesici anahtarı kapatın. Bu şekilde Sunny String-Monitor'un akımı kesilir.
2. DC devre kesici anahtar yoksa Sunny Central'ın elektrik bağlantısını kesin (Sunny Central
kurulum kılavuzuna bakın).
Sunny Central içerisinde sigortalar varsa Sunny Central içerisindeki sigortaları çekin.
Bunun için NH sigorta takma maşası kullanın.
veya
Sunny Central içerisinde sigorta yoksa DC ana dağıtıcısı içerisindeki sigortaları çekin.
3. Sigorta tutucularını sadece Sunny String-Monitor akımsız durumdayken açın.
4. Tüm DC bağlantı fişlerini çıkarın.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
51
9 Devre dışı bırakma
SMA Solar Technology AG
9 Devre dışı bırakma
9.1 Sunny String-Monitor'un sökülmesi
Ön koşul:
☐ Sunny String-Monitor'un elektrik bağlantısı kesilmiş olmalı (bakın Bölüm 8 „Sunny
String-Monitor'un elektrik bağlantısının kesilmesi“, sayfa 51).
Yapılacaklar:
1. Sunny String-Monitor'un kapılarını açın.
2. Eğer varsa SUNCLIX DC bağlantı fişini Sunny String-Monitor'dan ayırın.
3. Vidalı kablo bağlantıları olan Sunny String-Monitor'da dizi kablolarını sigorta tutucularından
ayırın.
4. DC ana kablosunu ayırın.
5. Eğer varsa, uzaktan tetikleme düzeneğinin ve bildirim kontağının kablolarını ayırın.
6. Topraklama kablosunu ayırın.
7. Vidalı kablo bağlantılarını gevşetin.
8. Tüm kabloları vidalı kablo bağlantılarından çekip çıkarın.
9. Sunny String-Monitor'u sökün.
9.2 Sunny String-Monitor'un bertaraf edilmesi
• Sunny String-Monitor'u geçerli elektronik atıkların bertaraf edilmesi talimatları kapsamında
bertaraf edin.
52
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
10 Arıza giderme
10 Arıza giderme
Belirti
Nedeni ve çözüm
DIN1 LED'i sönük.
Yıldırım ve yüksek gerilim koruma parafuduru devreye girdi.
Çözüm:
• Sunny String-Monitor, modüler bir parafudur ile
donatılmışsa parafudurdaki arızalı koruma modülünü
değiştirin.
• Yıldırım ve yüksek gerilim koruma parafudurunun
çalıştığından emin olun.
Error LED'i yanıyor.
String-Monitor Unit arızalı.
Çözüm:
• SMA Servis Hattı ile temasa geçin.
LED RS485 5 dakikadan daha Veri kablosu hasarlı veya doğru bağlanmamış ve
uzun süre sönük kalıyor.
sonlandırılmamış.
Çözüm:
• Veri kablosunun doğru bağlandığından emin olun (bakın
Bölüm 6.7 „Veri kablolarının bağlanması“, sayfa 42).
• Sunny Central ve Sunny String-Monitor'ları arasındaki kablo
bağlantısının sorunsuz olduğundan emin olun.
• Bir dizinin son Sunny String-Monitor'undaki veri kablosunun
sonlandırıldığından emin olun (bakın Bölüm 7.2.2 „Veri
kablolarının sonlandırılması“, sayfa 48).
Seri iletişim arayüz doğru ayarlanmamış.
Çözüm:
• Seri iletişim arayüzü doğru ayarlayın (evirici işletim
kılavuzuna bakın).
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
53
11 Teknik veriler
SMA Solar Technology AG
11 Teknik veriler
Gövde
Dış mekanda kurulum
Malzeme
Gölgede
Cam elyaf takviyeli plastik
Yanma özellikleri
Kendiliğinden söner, halojen içermez
Renk
RAL7035
UV ışınlarına dayanıklı
Evet
Duvara montaj*
Evet
Ayaklı montaj*
Evet
Koruyucu izolasyon
Evet
Kilit silindiri**
İkili burgu uçlu kumanda dolabı anahtarı
Silindir uzunluğu
Kablo tutma barası***
30/10 veya 35/10
Evet
* isteğe bağlı
** müşteri tarafından yapılacak yarım profilli silindir montajı için hazırlanmıştır
*** sadece ayaklı montajda
Duvara montaj cihazın fiziksel verileri
Gövde genişliği
1 058 mm
Basınç dengeleme tapaları dahil gövde genişliği
1 088 mm
Gövde yüksekliği
848 mm
Vidalı kablo bağlantıları dahil gövde yüksekliği
898 mm
Gövde derinliği
245 mm
Kilit dahil gövde derinliği
273 mm
Ayaksız ağırlık*
70 kg
* sipariş opsiyonuna göre değişmektedir
Ayak montajlı cihazın fiziksel verileri
Gövde genişliği
1 058 mm
Basınç dengeleme tapaları dahil gövde genişliği
1 088 mm
Gövde yüksekliği
848 mm
Ayak yüksekliği
883 mm
54
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
11 Teknik veriler
Toplam yükseklik
1 731 mm
Gövde derinliği
245 mm
Kilit dahil gövde derinliği
273 mm
Ayak ağırlığı
16 kg
Ayak ile birlikte toplam ağırlık*
86 kg
Ayağın gömme derinliği
595 mm
* sipariş opsiyonuna göre değişmektedir
Elektriksel veriler
FV dize
Maksimum DC giriş gerilimi
Negatif topraklanmış /
pozitif topraklanmış / izolasyonlu
1 000 VDC
SSM8-21 için maksimum DC çıkış akımı
200 ADC
SSM16-21 için maksimum DC çıkış akımı
200 ADC / 280 ADC
SSM24-21 için maksimum DC çıkış akımı
200 ADC / 280 ADC
Maksimum ters akım
15 kADC
Sigorta karakteristiği
gPV
Dizi sigortalarının nominal akım gücü
Dizi sigortalarının büyüklüğü
6 ADC / 8 ADC / 10 A DC/ 12 ADC / 15 ADC /
20 ADC / 25 ADC / 30 ADC
10 x 38 mm
40 °C çevre sıcaklığında her bir sigorta için
maksimum akım
0,60 x Inom sigorta
50 °C çevre sıcaklığında her bir sigorta için
maksimum akım
0,55 x Inom sigorta
Her ölçüm girişi için maksimum akım
25 ADC
Her potansiyel için dizi giriş sayısı
8 / 16 / 24 / 32 / 48
Her potansiyel için dizi sigortası sayısı
8 / 16 / 24 / 32 / 48
Her potansiyel için ölçüm girişi sayısı
Harici DC besleme gerilimi*
DC devre kesici anahtar
8 / 16 / 24
35 VDC … 55 VDC
200 ADC / 280 ADC
Yüksek gerilim parafuduru
Tip 2 / Kombine (1/2)
Yüksek gerilim kategorisi
II
* RS485 iletişimi veri kablosu üzerinden
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
55
11 Teknik veriler
SMA Solar Technology AG
Alçak gerilim tetikleyicili uzaktan tetikleme düzeneği
Nominal gerilim
208 VAC … 240 VAC
Nominal frekans
50 Hz / 60 Hz
Genişletilmiş çalışma aralığı
‒% 15… +% 10
Çekilen güç
1,5 VA
AC-15 kullanım kategorili bildirim kontağı
Nominal gerilim
Nominal akım
230 VAC
2A
DC-13 kullanım kategorili bildirim kontağı
Nominal gerilim
Nominal akım
24 VDC
3A
Terminallere DC ana bağlantısı
Bağlantı terminalinin türü
V çerçeve terminal
Maksimum iletken kesiti
300 mm2
Uygun bağlantı malzemesi
Bakır / Alüminyum
Her potansiyel için kablo sayısı
1/2
Vidalı kablo bağlantısı
M40
Vidalı kablo bağlantısının yalıtım aralığı
13 mm … 32 mm
Dağıtım barasına DC ana bağlantısı
Dağıtım barası üzerinden bağlantı
Maksimum iletken kesiti
Vidalı kablo bağlantısı
Cıvata M12 için halka kablo pabucu
300 mm2 / 400 mm2
M40 / M63
Vidalı kablo bağlantıları M40/M63'ün yalıtım
aralığı
13 mm … 32 mm / 27 mm … 48 mm
Her potansiyele 2 kablo bağlamak için kablo
pabucu maksimum genişliği
55 mm
Uygun bağlantı malzemesi
Her potansiyel için kablo sayısı*
Bakır / Alüminyum
1/2
mm2 iletken kesitinde her potansiyel sadece bir kablo mümkündür, her potansiyel için 400
* 400
sadece "Açık zemin plakası" seçeneğinde mümkündür.
56
SSMxx-21-IA-tr-11
mm2 iletken kesitli 2 kablo
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
11 Teknik veriler
Dizi kablolarının SUNCLIX bağlantı soketine bağlantısı
Kablo tipi
PV1-F
İletken kesiti
2,5 mm2 … 6 mm2 / 6 mm2 … 16 mm2
Kablo çapı
5 mm … 8 mm
Dizi kablolarının sigorta tutucusuna bağlantısı
Her sigorta tutucusunda 1 dizi kablosu için
iletken kesiti
2,5 mm2 … 16 mm2
Her sigorta tutucusunda 2 dizi kablosu için
iletken kesiti
2,5 mm2 … 10 mm2
Her sigorta tutucusunda 3 dizi kablosu için
iletken kesiti
2,5 mm2 … 6 mm2
Çoklu vidalı kablo bağlantısı
Vidalı kablo bağlantısı sıkma aralığı
M50
5,0 mm … 5,5 mm / 5,6 mm … 6,0 mm /
6,1 mm … 7,0 mm / 7,1 mm … 8,0 mm /
8,1 mm … 9,0 mm / 9,1 mm … 10,0 mm
Topraklama bağlantısı
Bağlantı
Yüksek gerilim parafuduru
Tip 2 parafuduru için iletken kesiti
25 mm2
Tip1/2 kombine parafudur için iletken kesiti
35 mm2
Vidalı kablo bağlantısı
Vidalı kablo bağlantısının yalıtım aralığı
M25
8 mm … 17 mm
İletişim ve gerilim beslemesi bağlantısı
Bağlantı
İletken kesiti
Vidalı kablo bağlantısı
Vidalı kablo bağlantısının yalıtım aralığı
Tavsiye edilen kablo tipi
Kurulum kılavuzu
Ölçüm kartındaki bağlantı fişi
0,08 mm2 … 2,5 mm2
M25
7 mm … 14 mm
Li2YCYv (TP) 4x2x0,5 mm2
SSMxx-21-IA-tr-11
57
11 Teknik veriler
SMA Solar Technology AG
Alçak gerilim tetikleyicili uzaktan tetikleme düzeneği bağlantısı
Bağlantı
Bağlantı soketi
İletken kesiti
Vidalı kablo bağlantısı
Vidalı kablo bağlantısının yalıtım aralığı
0,25 mm2 … 2,5 mm2
M25
8 mm … 17 mm
Uzaktan tetikleme düzeneği için bildirim kontağı bağlantısı
Bağlantı
Bağlantı soketi
İletken kesiti
Vidalı kablo bağlantısı
Vidalı kablo bağlantısının yalıtım aralığı
0,25 mm2 … 2,5 mm2
M25
8 mm … 17 mm
Koruma sınıfı ve ortam koşulları
Koruma sınıfı*
IP54
Kirlilik derecesi
3
Ortam sıcaklığı
‒25 °C … +50 °C
Depolama sıcaklığı
‒40 °C … +70 °C
Bağıl hava nemi**
% 0 … % 95
DS üzerindeki maksimum yükselti
2 000 m
* DIN EN 60529 uyarınca
** sıvılaştırma mümkün
58
SSMxx-21-IA-tr-11
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
12 İletişim
12 İletişim
Ürünlerimizle ilgili teknik sorunlar halinde, SMA Servis Hattı ile temasa geçin. Size en iyi şekilde
yardımcı olabilmemiz için aşağıdaki veriler gereklidir:
• Sunny String-Monitor'un tipi
• Sunny String-Monitor'un seri numarası
• Bağlı olan FV modüllerinin tipi ve sayısı
• İletişim şekli
• Görüntülenen arıza veya uyarı numaraları
• Sunny Central ekran göstergesi
Australia
SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Toll free for
Australia:
1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International:
+61 2 9491 4200
Belgien/
Belgique/
België
SMA Benelux bvba/sprl
+32 15 28 67 30
Česko
SMA Central & Eastern Europe s.r.o. +420 235 010 417
Mechelen
Praha
Danmark
Se Deutschland (Tyskland)
Deutschland
SMA Solar Technology AG
Medium Power Solutions
Niestetal
Wechselrichter:
+49 561 9522-1499
Kommunikation:
+49 561 9522-2499
SMS mit „Rückruf“: +49 176 888 222 44
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island:
+49 561 9522-399
Power Plant Solutions
Sunny Central:
España
+49 561 9522-299
SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U. +34 900 14 22 22
Barcelona
France
SMA France S.A.S.
Medium Power Solutions
Lyon
Onduleurs :
Communication :
+33 (0)4 72 09 04 40
+33 (0)4 72 09 04 41
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island :
+33 (0)4 72 09 04 42
Power Plant Solutions
Sunny Central :
Kurulum kılavuzu
+33 (0)4 72 09 04 43
SSMxx-21-IA-tr-11
59
12 İletişim
SMA Solar Technology AG
India
SMA Solar India Pvt. Ltd.
+91 022 61713844
Mumbai
Italia
SMA Italia S.r.l.
+39 02 89347 299
Milano
Luxemburg/
Luxembourg
Siehe Belgien
Voir Belgien (Belgique)
Magyarország lásd Česko (Csehország)
Nederland
zie Belgien (België)
Österreich
Siehe Deutschland
Polska
Patrz Česko (Czechy)
Portugal
SMA Solar Technology Portugal,
Unipessoal Lda
+351 212377860
Lisboa
România
Vezi Česko (Cehia)
Schweiz
Siehe Deutschland
Slovensko
pozri Česko (Česká republika)
South Africa
SMA Solar Technology
South Africa Pty Ltd.
Toll free
worldwide:
+27 12 643 1785
Centurion (Pretoria)
United
Kingdom
Ελλάδα
SMA Solar UK Ltd.
+44 1908 304899
Milton Keynes
SMA Hellas AE
+30 210 9856 666
Αθήνα
България
대한민국
Виж Ελλάδα (Гърция)
SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
+66 2 670 6999
SMA Technology Korea Co., Ltd.
+82 2 508 8599
서울
中国
SMA Beijing Commercial Company +86 010 56701361
Ltd.
北京
SMA Japan K.K.
60
SSMxx-21-IA-tr-11
+81-(0)3-3451-9530
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
+971 2 698 5080
12 İletişim
SMA Middle East LLC
‫يبظ وبأ‬
Other
countries
Kurulum kılavuzu
International SMA Service Line
Niestetal
‫تارامإلا‬
‫ةيبرعلا‬
‫ةدحتملا‬
Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)
SSMxx-21-IA-tr-11
61
SMA Solar Technology AG
Yasal hükümler
Yasal hükümler
Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir. Tamamen veya kısmen yayınlanması,
SMA Solar Technology AG'nin yazılı onayına tabidir. Ürünün değerlendirilmesi veya usulüne uygun şekilde kullanımı amacıyla
işletme dahilinde yapılacak çoğaltmalara izin verilmektedir ve onaya tabi değildir.
SMA Üretici garantisi
Güncel garanti koşullarını, www.SMA-Solar.com internet adresinden indirebilirsiniz.
Ticari markalar
Ayrıca belirtilmiş olmasa bile, bütün ticari markalar tanınmaktadır. Eksik etiketleme, bir ürünün veya bir markanın ticari marka
olmadığı anlamına gelmez.
Bluetooth® marka sözcüğü ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. adına tescilli ürün markalarıdır ve bu işaretlerin
SMA Solar Technology AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.
QR Code®, DENSO WAVE INCORPORATED adına tescilli bir ticari markadır.
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Tel. +49 561 9522-0
Fax +49 561 9522-100
www.SMA.de
E-Mail: [email protected]
© 2004'ten 2013'ye SMA Solar Technology AG. Tüm hakları saklıdır.
Kurulum kılavuzu
SSMxx-21-IA-tr-11
63
SMA Solar Technology
www.SMA-Solar.com
SMA Solar Technology AG
www.SMA.de
SMA Solar India Pvt. Ltd.
www.SMA-India.com
SMA Australia Pty. Ltd.
www.SMA-Australia.com.au
SMA Italia S.r.l.
www.SMA-Italia.com
SMA Benelux bvba/sprl
www.SMA-Benelux.com
SMA Japan K.K.
www.SMA-Japan.com
SMA Beijing Commercial Company Ltd.
www.SMA-China.com.cn
SMA Technology Korea Co., Ltd.
www.SMA-Korea.com
SMA Central & Eastern Europe s.r.o.
www.SMA-Czech.com
SMA Middle East LLC
www.SMA-Me.com
SMA France S.A.S.
www.SMA-France.com
SMA Portugal - Niestetal Services Unipessoal Lda
www.SMA-Portugal.com
SMA Hellas AE
www.SMA-Hellas.com
SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
www.SMA-Thailand.com
SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U.
www.SMA-Iberica.com
SMA Solar UK Ltd.
www.SMA-UK.com
Download

PDF - Sunny String Monitör Kurulum Klavuzu