SMA eviricileri için iletişim arayüzü
485 - Veri Modülü
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18 | Sürüm 1.8
TÜRKÇE
Yasal hükümler
SMA Solar Technology AG
Yasal hükümler
Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir. Tamamen veya kısmen
yayınlanması, SMA Solar Technology AG'nin yazılı onayına tabidir. Ürünün değerlendirilmesi veya
usulüne uygun şekilde kullanımı amacıyla işletme dahilinde yapılacak çoğaltmalara izin verilmektedir
ve onaya tabi değildir.
SMA Garantisi
Güncel garanti koşullarını, www.SMA-Solar.com internet adresinden indirebilirsiniz.
Ticari markalar
Ayrıca belirtilmiş olmasa bile, bütün ticari markalar tanınmaktadır. Eksik etiketleme, bir ürünün veya
bir markanın ticari marka olmadığı anlamına gelmez.
Bluetooth® marka sözcüğü ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. adına tescilli ürün markalarıdır ve bu
işaretlerin SMA Solar Technology AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.
Modbus®, Schneider Electric'in tescilli bir ticari markasıdır ve Modbus Organization, Inc. tarafından
lisanslıdır.
QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED adına tescilli bir ticari markadır.
Phillips® ve Pozidriv®, Phillips Screw Company adına tescilli ticari markalardır.
Torx®, Acument Global Technologies, Inc. adına tescilli bir ticari markadır.
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Tel. +49 561 9522-0
Fax +49 561 9522-100
www.SMA.de
E-Mail: [email protected]
© 2004'ten 2014'e SMA Solar Technology AG. Tüm hakları saklıdır.
2
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
İçindekiler
İçindekiler
1 Bu doküman hakkında bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Güvenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1 Amacına uygun kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Uzman elektrikçilerin niteliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Teslimat kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1 485 veri modülü eviricinin içinde monteli sipariş opsiyonu . . . . . . . . . 8
3.2 485 veri modülü ek donanım seti sipariş opsiyonu . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Ürün açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.1 485 veri modülü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.2 Etiket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.3 Vidalı kablo bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5 Bağlantı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1 Cihaza genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.2 485 veri modülünün, eviricinin içine takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.3 485 veri modülünün bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6 Devre dışı bırakma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.1 485 veri modülünün demonte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.2 485 veri modülünün sevkiyat için ambalajlanması . . . . . . . . . . . . . . 18
6.3 485 veri modülünün bertarafı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7 Hata giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8 Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9 İletişim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
3
1 Bu doküman hakkında bilgiler
SMA Solar Technology AG
1 Bu doküman hakkında bilgiler
Geçerlilik alanı
Bu doküman, "485I-MOD-G1 BGCB" cihazı için donanım sürümü B5 ve yazılım sürümü 4.00 ve
sonrasında geçerlidir.
Hedef grup
Bu doküman, uzman elektrikçiler içindir. Bu dokümanda açıklanmış olan etkinlikler sadece, uygun
niteliklere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilebilir (bakın Bölüm 2.2 „Uzman elektrikçilerin niteliği“,
sayfa 6).
Semboller
Sembol
Açıklama
7(+/ĝ.(
Dikkate alınmaması halinde ani ölüme veya ağır yaralanmaya yol açan
tehlikeli bir durumu belirtir
8<$5,
Dikkate alınmaması halinde ölüme veya ağır yaralanmaya yol açabilecek
tehlikeli bir durumu belirtir
'ĝ..$7
%6:636
Dikkate alınmaması halinde hafif veya orta derecede yaralanmaya yol
açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir
Dikkate alınmaması halinde maddi hasarlara yol açabilecek tehlikeli bir
durumu belirtir
Belirli bir konu veya hedef için önemli olan, ancak güvenlikle ilgili olmayan
bilgi
4
☐
Belirli bir hedef için yerine getirilmiş olması gereken koşul
☑
İstenen sonuç
✖
Ortaya çıkabilecek sorunlar
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
1 Bu doküman hakkında bilgiler
Biçimler
Biçim
Açıklama
kalın
Örnek
• Ekran metinleri
• Bir kullanıcı arabirimindeki
elemanlar
• Bağlantılar
• Seçmeniz gereken elemanlar
• Enerji alanında değer
okunabilir.
• Ayarlar seçeneğini seçin.
• Dakika alanında 10 değerini
girin.
• Girmeniz gereken elemanlar
>
• Seçmeniz gereken birden
fazla elemanı birleştirir
• Ayarlar > Tarih kısmını seçin.
[Düğme/Tuş]
• Seçmek veya basmak
istediğiniz düğme ya da tuş
• [Devam] öğesini seçin.
Adlandırma
Tam adı
Bu dokümandaki adı
Electronic Solar Switch
ESS
Fotovoltaik sistem
Sistem
SMA evirici
Evirici
Kısaltmalar
Kısaltma
AC
DC
Adlandırma
Alternating Current
Direct Current
Açıklama
Alternatif akım
Doğru akım
Şekiller
Bu dokümanda yer alan şekiller, STP 1x000TL-10, STP xx000TLHE-10, STP xx000TLEE-10,
STP xx000TL-30, SB x000TL-21 ve WB xx00TL-21 tipi eviricilerden bir miktar farklı olabilir.
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
5
2 Güvenlik
SMA Solar Technology AG
2 Güvenlik
2.1 Amacına uygun kullanım
485 veri modülü, aşağıda yer alan tiplerdeki SMA eviricilerinin kablolu RS485 bağlantısına olanak
tanır:
Sunny Boy
Sunny Tripower
Windy Boy
SB 3000TL-20
STP 8000TL-10
WB 3600TL-20
SB 3600TL-20
STP 10000TL-10
WB 5000TL-20
SB 4000TL-20
STP 12000TL-10
WB 3000TL-21
SB 5000TL-20
STP 15000TL-10
WB 3600TL-21
SB 3000TL-21
STP 17000TL-10
WB 4000TL-21
SB 3600TL-21
STP 15000TLHE-10
WB 5000TL-21
SB 4000TL-21
STP 20000TLHE-10
SB 5000TL-21
STP 15000TLEE-10
SB 6000TL-21
STP 20000TLEE-10
SB 2500TLST-21
STP 20000TL-30
SB 3000TLST-21
STP 25000TL-30
485 veri modülü sadece, yukarıda yer alan evirici tiplerinde kullanılmak için uygundur.
485 veri modülünü, ek donanım seti olarak veya eviricinin içinde monteli halde alırsınız. Ürünün
takılmasından sonra da eviricinin norma uygunluğu yine saklı kalır.
Üründe değişiklik yapılması veya SMA Solar Technology AG tarafından özel olarak bu ürün için
açıkça önerilmeyen veya satılmayan parçaların monte edilmesi, güvenlik nedenleriyle yasaktır.
485 veri modülünü sadece, ekte verilen dokümanlardaki bilgilere uygun şekilde kullanın. Başka türlü
kullanım, maddi hasara veya yaralanmalara neden olabilir.
Ekte bulunan dokümanlar, ürünün bir parçasıdır.
• Dokümanları okuyun ve dikkate alın.
• Dokümanları, her zaman başvurulabilecek şekilde saklayın.
2.2 Uzman elektrikçilerin niteliği
Bu dokümanda açıklanan etkinlikleri, sadece uzman elektrikçiler yerine getirebilir. Uzman elektrikçiler
şu niteliklere sahip olmalıdır:
• Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve devreye alınması konusunda mesleki eğitim
• Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike
ve risklerle ilgili bilgi
• Geçerli standartlar ve yönergeler hakkında bilgi
• Bir eviricinin çalışma şekli ve işletimi konusunda bilgi
• Bu dokümanın tüm güvenlik bilgileriyle birlikte bilinmesi ve dikkate alınması
6
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
2 Güvenlik
2.3 Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpması
Eviricinin gerilim ileten parçalarında, hayati tehlikeye neden olabilecek gerilimler mevcuttur.
• Eviricideki tüm çalışmalardan önce, eviricinin AC ve DC tarafını gerilimsiz hale getirin
(bkz. Eviricinin kurulum kılavuzu).
Yanmalar
Eviricinin gövde parçaları işletim sırasında ısınabilir.
• İşletim sırasında sadece eviricinin gövde kapağına dokunun.
Elektrostatik deşarj
Elektronik parçalara dokunduğunuzda, elektrostatik deşarja neden olarak eviriciye hasar verebilir
veya bozabilirsiniz.
• Eviricinin bir bileşenine dokunmadan önce, kendinizi topraklayın.
AC elektrik kablosu nedeniyle, veri aktarımında arıza
AC elektrik kabloları işletim sırasında, sistem iletişimine zarar verebilecek olan elektromanyetik bir
alan üretir.
• RS485 iletişim kablosunu, uygun sabitleme malzemesi kullanarak ve AC elektrik kablolarına
asgari 50 mm mesafe kalacak şekilde döşeyin.
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
7
3 Teslimat kapsamı
SMA Solar Technology AG
3 Teslimat kapsamı
3.1 485 veri modülü eviricinin içinde monteli sipariş opsiyonu
Teslimat kapsamının eksiksiz olduğunu ve dıştan görünebilen hasarları kontrol edin. Teslimat kapsamı
tam olmadığında veya hasar olması durumunda, satıcınızla iletişime geçin.
Şekil 1: 485 veri modülü eviricinin içinde monteli teslimat kapsamında yer alan parçalar
Konum
Adet
Tanım
A
1
Kurulum kılavuzu
B
1
Teknik açıklama "RS485 kablo bağlantı planı"
C
1
Vidalı kablo bağlantısı
3.2 485 veri modülü ek donanım seti sipariş opsiyonu
Teslimat kapsamının eksiksiz olduğunu ve dıştan görünebilen hasarları kontrol edin. Teslimat kapsamı
tam olmadığında veya hasar olması durumunda, satıcınızla iletişime geçin.
Şekil 2: 485 veri modülü ek donanım seti teslimat kapsamında yer alan parçalar
Konum
Adet
Tanım
A
1
485 veri modülü ve:
• 2 adet iletken yapıştırma folyosu
• 1 adet soket
• 1 adet, sonlandırma direnci bağlantısı yapılmış soket
B
1
Vidalı kablo bağlantısı
C
1
Kurulum kılavuzu
D
1
Teknik açıklama "RS485 kablo bağlantı planı"
8
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
4 Ürün açıklaması
4 Ürün açıklaması
4.1 485 veri modülü
485 veri modülü, SMA eviricilerinin kablolu RS485 bağlantısına olanak tanır.
Şekil 3: 485 veri modülünün yapısı
Konum
Tanım
A
İmbus cıvata
B
Soket
C
Direnç bağlantısı yapılmış soket
D
Şerit kablonun soketi
E
Şerit kablo
F
Etiket
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
9
4 Ürün açıklaması
SMA Solar Technology AG
4.2 Etiket
Etiket, 485 veri modülünü net olarak tanımlar. Etiket, 485 veri modülünün arka tarafında sağ altta yer
almaktadır.
Şekil 4: Etiket üzerindeki bilgiler
Konum
Tanım
Açıklama
A
Serial No.
485 veri modülünün seri numarası
B
Version
485 veri modülünün donanım sürümü
C
Type
Cihaz tipi
Etiket üzerindeki bilgiler, 485 veri modülünün güvenli kullanımı ve SMA Servis Hattına soracağınız
sorular için gereklidir. Etiket her zaman, 485 veri modülünün üzerinde takılı olmalıdır.
Etiket üzerindeki sembol
Sembol
10
Tanım
Açıklama
CE işareti
485 veri modülü, geçerli AB
yönergelerinin gereklerini
karşılamaktadır.
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
4 Ürün açıklaması
4.3 Vidalı kablo bağlantısı
Vidalı kablo bağlantısı kabloyu, eviricinin gövdesine sıkıca ve yalıtılmış olarak birleştirir. Burada vidalı
kablo bağlantısı, toz ve nemin eviricinin içine girmesini engeller.
Şekil 5: Vidalı kablo bağlantısının ürün açıklaması
Konum
Tanım
A
Kör tapa
B
Conta
C
Rakor somunu
D
Kontra somun
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
11
5 Bağlantı
SMA Solar Technology AG
5 Bağlantı
5.1 Cihaza genel bakış
Şekil 6: Bağlantı bölgesine genel bakış
Konum
Tanım
A
Yukarı kaldırılmış ekran, vida ile birlikte
B
485 veri modülünün soketleri için kablo yolu
C
Vidalı kablo bağlantısı için, eviricinin gövdesindeki boşluk
D
485 veri modülünün, evirici üzerindeki montaj yeri
5.2 485 veri modülünün, eviricinin içine takılması
1.
7(+/ĝ.(
Evirici açıldığında elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike Ölüm veya ağır
yaralanmalar
• Eviricinin AC ve DC tarafını gerilimsiz hale getirin ve açın (bkz. Eviricinin kurulum
kılavuzu).
2. Ekrandaki vidayı, ekran yukarı kaldırılabilene
kadar gevşetin.
3. Ekranı, yerine oturana kadar yukarı kaldırın.
12
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
5 Bağlantı
4. Eviricinin gövdesinde soldan ikinci boşlukta takılmış
olan kör tapayı bastırarak yerinden çıkartın.
5. Vidalı kablo bağlantısını kontra somunla birlikte,
gövdedeki boşluğa yerleştirin.
6. 485 veri modülünü oturtun ve şerit kabloyu ekranın
arkasından yukarı doğru sürün. Bu sırada 485 veri
modülünün üst tarafındaki yönlendirme ucu,
eviricideki plastik tutucuda bulunan deliğe denk
gelmelidir.
7. 485 veri modülünü, imbus cıvatayı kullanarak el
yordamıyla sıkın (AA 3, tork: 1,5 Nm).
8. Ekranı aşağı indirin.
9. Şerit kablonun soketini, ortadaki soket yuvasına
takın.
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
13
5 Bağlantı
SMA Solar Technology AG
5.3 485 veri modülünün bağlanması
İyi bir sinyal kalitesi elde etmek için, kabloyla ilgili öneriyi dikkate alın (bkz. Teknik açıklama
"RS485 kablo bağlantı planı").
AC elektrik kablosu nedeniyle, veri aktarımında arıza
AC elektrik kabloları işletim sırasında, sistem iletişimine zarar verebilecek olan elektromanyetik
bir alan üretir.
• RS485 iletişim kablosunu, uygun sabitleme malzemesi kullanarak ve AC elektrik
kablolarına asgari 50 mm mesafe kalacak şekilde döşeyin.
Yapılacaklar:
485 veri modülünü bağlamak için aşağıdaki işlemleri belirtilen sırada uygulayın. Ayrıntılı süreç,
sonraki bölümlerde açıklanmıştır.
• Kablonun hazırlanması
• Kablonun 485 veri modülüne bağlanması
Kablonun hazırlanması
1. Kablonun 485 veri modülüne bağlanacak olan ucunda, kablo kılıfını 40 mm soyun.
2. Kablo korumasını 15 mm kadar kısaltın.
3. Fazla gelen kablo korumasını, kablo kılıfının
üzerine sarın.
4. Kablo korumasını, iletken yapıştırıcı folyoyla
çepeçevre yapıştırın.
5. 3 kablo telini 6 mm soyun. Buradaki 2 kablo teli, iletişim için birbirine sarılmış bir çift olmalıdır.
6. Geri kalan kablo tellerini, kablo kılıfına kadar kısaltın.
14
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
5 Bağlantı
Kablonun 485 veri modülüne bağlanması
1. Ekranı, yerine oturana kadar yukarı kaldırın.
2. Eviricideki vidalı kablo bağlantısının rakor
somununu gevşetin.
3. Vidalı kablo bağlantısının contasını bastırarak
dışarı çıkartın.
4. Kabloyu, gevşetilmiş olan rakor somununun ve vidalı kablo bağlantısının arasından eviricinin
içine geçirin.
5. Her kablo için bir kör tapayı contadan sökün.
6. Kabloyu contaya geçirin.
7. Contayı, vidalı kablo bağlantısının içine bastırın. Bu sırada, kullanılmayan geçişlerin kör tapayla
kapatıldığından emin olun.
8. Vidalı kablo bağlantısının rakor somununu gevşekçe sıkın.
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
15
5 Bağlantı
SMA Solar Technology AG
9. Sonlandırma direncini sökün veya takın:
• 2 kablo bağlandığında, soketteki sonlandırma direncinin bağlı olduğu yay baskılı
terminalleri açın ve sonlandırma direncini yerinden çıkartın.
• 1 kablo bağlandığında, kullanılmayan soketteki sonlandırma direnci terminal 2 ve 7
üzerinde bağlı kalmalıdır.
10. Soketteki yay baskılı terminalleri açın.
11. Kablo tellerini soketin terminallerine bağlayın ve kablo teli renklerini not edin. Burada kabloların
soketlere göre yerleşimi rastgeledir.
Sinyal
GND
Data+
Data-
485 veri modülü
5
2
7
RS485-Bus
5
2
7
Kablo teli rengi
12. Yay baskılı terminalleri kapatın.
13. Kabloyu korumasıyla birlikte, 485 veri modülündeki koruma bağlantı terminalinin içine bastırın.
☑ 2 kablo, 485 veri modülüne bağlanmıştır.
veya
☑ 1 kablo, 485 veri modülüne bağlanmıştır.
16
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
5 Bağlantı
14. Vidalı kablo bağlantısının rakor somununu el yordamıyla sıkın. Böylece, kabloların üzerindeki
çekme yükü alınır.
15. Ekranı aşağı indirin ve ekranın vidasını el yordamıyla sıkın.
16. Eviriciyi kapatın (bkz. Eviricinin kurulum kılavuzu).
17. Diğer kablo ucunun RS485-Bus bağlantısını yapın (Sistemdeki bağlantıların yerleşimi ve kablo
döşemeyle ilgili bilgiler, bkz. Teknik açıklama "RS485 kablo bağlantı planı").
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
17
6 Devre dışı bırakma
SMA Solar Technology AG
6 Devre dışı bırakma
6.1 485 veri modülünün demonte edilmesi
1.
7(+/ĝ.(
Evirici açıldığında elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Ölüm veya ağır yaralanmalar
• Eviricinin AC ve DC tarafını gerilimsiz hale getirin ve açın (bkz. Eviricinin kurulum
kılavuzu).
2. Sol ve sağ kilitleme kancasını dışarı doğru bastırın
ve şerit kablonun soketini, eviricinin ortadaki soket
yuvasından çekerek çıkartın.
1
1
2
3. Ekrandaki vidayı, ekran yukarı kaldırılabilene kadar gevşetin.
4. Ekranı, yerine oturana kadar yukarı kaldırın.
5. Vidalı kablo rakorunun somununu gevşetin.
6. 485 veri modülündeki soketin yay baskılı terminallerini açın.
7. Kabloyu 485 veri modülünden çıkartın.
8. Vidalı kablo bağlantısının kontra somununu gevşetin.
9. Vidalı kablo bağlantısını ve kabloyu eviriciden çıkartın.
10. 485 veri modülünün vidasını gevşetin ve 485 veri modülünü çıkartın.
11. 485 veri modülündeki soketin yay baskılı terminallerini kapatın.
12. Ekranı aşağı indirin ve ekranın vidasını el yordamıyla sıkın.
13. Eviricinin gövdesindeki boşluğu, gövde geçişlerinde kullanılan kör tapayla kapatın.
14. Eviriciyi kapatın (bkz. Eviricinin kurulum kılavuzu).
6.2 485 veri modülünün sevkiyat için ambalajlanması
• 485 veri modülünü ambalajlayın. Bunun için, 485 veri modülünün orijinal ambalajını veya
ağırlığı ve büyüklüğü için uygun olan bir ambalaj kullanın.
18
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
6 Devre dışı bırakma
6.3 485 veri modülünün bertarafı
• 485 veri modülünü kurulum yerinde geçerli olan, elektronik atıkların bertaraf edilmesi
talimatlarına göre bertaraf edin.
veya
485 veri modülünü, maliyetlerini kendiniz üstlenerek "BERTARAF İÇİN" bilgisiyle birlikte
SMA Solar Technology AG adresine gönderin (bakın Bölüm 9 „İletişim“, sayfa 22).
Kurulum kılavuzu
485i-Module-IA-tr-18
19
7 Hata giderme
SMA Solar Technology AG
7 Hata giderme
Sorun
Nedeni ve çözümü
İletişim ürününde (örn. Sunny WebBox, 485 veri modülü bir eviricinin içine, eviricinin AC ve DC
Sunny Explorer), acil durum kanal listesi tarafı önceden ayrılmadan takılmıştır. Bu nedenle evirici,
yeni kurulmuş olan 485 veri modülünü algılayamıyor.
"Emergncy" veya "EmgncyXX"
gösteriliyor.
Çözüm:
Sunny Portal'da evirici, cihaz sınıfı
• Eviricideki tüm çalışmalardan önce, eviricinin AC ve
"Diğerleri" şeklinde gösteriliyor.
DC tarafını gerilimsiz hale getirin (bkz. Eviricinin
kurulum kılavuzu).
Çok sayıda SMA iletişim ürünü aynı anda, Bluetooth
(örn. Bluetooth olan Sunny Explorer, Sunny Beam) ve
RS485 iletişimi (örn. Sunny WebBox) üzerinden cihazları
sorguluyor.
Bu durum, çok fazla verinin gelmesiyle birlikte veri
yığılmasına yol açabilir. Bu durumun 5 dakikadan fazla
sürmesi halinde evirici, 485 veri modülünde bir sıfırlama
işlemi yapar. Veri yığılması nedeniyle evirici, yeni
kurulmuş olan 485 veri modülünü sıfırlamadan sonra
algılayamıyor.
Çözüm:
• Evirici ertesi sabah yeniden başlatılana kadar
bekleyin, bu sırada evirici 485 veri modülünü
algılar.
veya
Eviricinin AC ve DC tarafını gerilimsiz hale getirin ve
tekrar devreye alın (bkz. Eviricinin kurulum
kılavuzu).
20
485i-Module-IA-tr-18
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
8 Teknik veriler
8 Teknik veriler
Fiziksel değerler
Genişlik x Yükseklik x Derinlik
Ağırlık
73 mm x 88 mm x 34 mm
71 g
İletişim
İletişim arayüzü
Azami kablo uzunluğu
RS485
1.200 m
Bağlantılar
Soket tipi
RS485 bağlantılarının sayısı
4 kutuplu yay baskılı terminal
2
İşletim sırasındaki ortam koşulları
Ortam sıcaklığı
Bağıl hava nemi, yoğuşmayan
Deniz seviyesi üzerindeki maksimum yükselti
− 25 °C … +85 °C
% 5 … % 95
3.000 m
Depolama/nakliye sırasındaki ortam koşulları
Ortam sıcaklığı
Bağıl hava nemi, yoğuşmayan
Deniz seviyesi üzerindeki maksimum yükselti
Kurulum kılavuzu
− 40 °C … +85 °C
% 5 … % 95
3.000 m
485i-Module-IA-tr-18
21
9 İletişim
SMA Solar Technology AG
9 İletişim
Ürünlerimizle ilgili teknik sorunlar halinde, SMA Service Hattına başvurun. Size doğrudan yardım
edebilmemiz için, aşağıdaki verileri bildirmeniz gerekir:
• Eviricinin tipi, seri numarası ve ürün yazılımı sürümü
• 485 veri modülünün tipi, seri numarası, donanım ve ürün yazılımı sürümü
• Bağlı olan 485 veri modüllerinin sayısı
Australia
SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Belgien/
Belgique/
België
SMA Benelux BVBA/SPRL
Brasil
Vide España (Espanha)
Česko
SMA Central & Eastern Europe
s.r.o.
Toll free for
Australia:
1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International:
+61 2 9491 4200
+32 15 286 730
Mechelen
+420 235 010 417
Praha
Chile
Ver España
Danmark
Se Deutschland (Tyskland)
Deutschland
SMA Solar Technology AG
Medium Power Solutions
Niestetal
Wechselrichter:
Kommunikation:
+49 561 9522-1499
+49 561 9522-2499
SMA Online Service Center:
www.SMA.de/Service
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island:
+49 561 9522-399
PV-Diesel
Hybridsysteme:
+49 561 9522-3199
Power Plant Solutions
Sunny Central:
España
22
+49 561 9522-299
SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Llamada gratuita en 900 14 22 22
España:
Barcelona
Internacional:
485i-Module-IA-tr-18
+34 902 14 24 24
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology AG
France
9 İletişim
SMA France S.A.S.
Medium Power Solutions
Lyon
Onduleurs :
Communication :
+33 472 09 04 40
+33 472 09 04 41
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island :
+33 472 09 04 42
Power Plant Solutions
Sunny Central :
India
SMA Solar India Pvt. Ltd.
+33 472 09 04 43
+91 22 61713888
Mumbai
Italia
SMA Italia S.r.l.
+39 02 8934-7299
Milano
Κύπρος/
Kıbrıs
Βλέπε Ελλάδα/
Bkz. Ελλάδα (Yunanistan)
Luxemburg/
Luxembourg
Siehe Belgien
Voir Belgique
Magyarország lásd Česko (Csehország)
Nederland
zie Belgien (België)
Österreich
Siehe Deutschland
Perú
Ver España
Polska
Patrz Česko (Czechy)
Portugal
SMA Solar Technology Portugal,
Unipessoal Lda
Isento de taxas em
Portugal:
800 20 89 87
Lisboa
Internacional:
+351 2 12 37 78 60
România
Vezi Česko (Cehia)
Schweiz
Siehe Deutschland
Slovensko
pozri Česko (Česká republika)
South Africa
SMA Solar Technology
South Africa Pty Ltd.
08600 SUNNY
(08600 78669)
Centurion (Pretoria)
International:
United
Kingdom
SMA Solar UK Ltd.
+44 1908 304899
Ελλάδα
SMA Hellas AE
801 222 9 222
Αθήνα
International:
България
Kurulum kılavuzu
+27 (12) 643 1785
Milton Keynes
+30 212 222 9 222
Вижте Ελλάδα (Гърция)
485i-Module-IA-tr-18
23
9 İletişim
SMA Solar Technology AG
SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
대한민국
+66 2 670 6999
SMA Technology Korea Co., Ltd. +82 2 508-8599
서울
中国
SMA Beijing Commercial
Company Ltd.
+86 10 5670 1350
北京
+971 2 234-6177
SMA Middle East LLC
Other
countries
24
International SMA Service Line
Niestetal
485i-Module-IA-tr-18
!
Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)
Kurulum kılavuzu
SMA Solar Technology
www.SMA-Solar.com
Download

Kurulum kılavuzu - 485 - Veri Modülü