TURKISH
How to make a complaint or provide feedback
Family Tax Benefit Part A (FTB—Part A)
Uygun Olmak
Family Tax Benefit Part A, çocuk büyütme giderlerinin karşılanmasına yardımcı olan bir ödemedir.
Family Tax Benefit Part A her çocuk için ödenir. Alacağınız tutar, ailenizin bireysel koşullarına
bağlıdır.
Şu koşullardaki bağımlı bir çocuğa bakıyorsanız Family Tax Benefit Part A için hakkınız olabilir:
 0-15 yaşları arasında veya
 16-19 yaşları arasında ise, 19 yaşına girdikleri takvim yılının sonuna kadar, şu koşullarda ise
ödenir:
o Year 12 veya bunun dengi bir nitelik edinmeye yönelik onaylı bir kursta tam-gün
eğitim veya öğretim alıyorsa
o kabul edilebilir bir eğitim yükü varsa veya
o eğitim veya öğretim koşullarından muaf tutulmuşsa.
Ayrıca bir income test’ten geçmeniz, ikamet koşullarına uymanız ve zamanınızın en az yüzde
35’inde bir çocuğa bakıyor olmanız gerekir. Family Tax Benefit Part A için asset test yoktur.
Ödeme oranları
Aldığınız Family Tax Benefit Part A tutarı ailenizin gerçek gelirine, kaç çocuğunuz olduğuna ve
kaç yaşında olduklarına bağlıdır.
En üst ödeme oranları
Her çocuk için alabileceğiniz en üst düzeyde Family Tax Benefit Part A tutarı her yıl 1 Temmuz’da
güncellenir.
Ödeme oranları hakkında daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/ftb internet sitesini ziyaret
edin.
Family Tax Benefit Part A’nın temel oranı
Şu koşullarda ödemeleriniz temel oranla sınırlanabilir:
 bir çocuk destek değerlendirmesi için başvurmanız gerekiyorsa ve bunu yapmamışsanız
veya
 siz veya çocuğunuz altı hafta boyunca Avustralya dışındaysanız.
En son ödeme oranlarına ilişkin bilgi için humanservices.gov.au/ftb sitesini veya bir hizmet
merkezini ziyaret edin.
11899TUR.1406
PAGE 1 OF 3
Family Tax Benefit Part A supplement
Ödemeleriniz mali yılın sonunda dengelendiğinde her çocuk için ayrıca Family Tax Benefit Part A
supplement alabilirsiniz. Bu, siz ve (varsa) eşiniz, vergi beyannamelerinizi yatırdığınızda ve gelir
ayrıntılarınız Australian Taxation Office tarafından doğrulandığında olacaktır. Sizin veya eşinizin
bir vergi beyannamesi yatırması gerekmiyorsa, bize söylemeniz ve o yıl için gelirinizi doğrulamanız
gerekir. Alacağınız ek ödemenin tutarı ailenizin gelirine veya koşullarına bağlı olacaktır.
Çocuğunuz dört yaşına giriyorsa ve bizden veya Department of Veterans’ Affairs’den bir gelir
destek ödemesi alıyorsanız, okula başladığında öğrenim için sağlıklı, zinde ve hazır olduğundan
emin olmak üzere çocuğunuz bir sağlık kontrolünden geçmezse, ek ödemeniz verilmeyebilir.
Ek ödeme ayrıca, çocuk bir, iki ve beş yaşlarında aşı olmamışsa da verilmeyebilir. Aşı gereklerini
yerine getirmek için çocukların ‘tam olarak aşılanmış’ olması, kabul edilen bir aşı tamamlama
programında bulunması veya onaylı bir muafiyete sahip olması gerekir.
Income test
Family Tax Benefit Part A için income test her yıl 1 Temmuz’da güncellenir.
Income test siz veya eşiniz emeklilik, yardım veya ödenek ya da Department of Veterans’ Affairs
service pension’ı gibi bir gelir-destek ödemesi alıyorsanız, uygulanmaz.
Income test hakkındaki en son bilgiler için humanservices.gov.au/ftb sitesini veya bir hizmet
merkezini ziyaret edin.
Maintenance-income test
Temel orandan fazla bir Family Tax Benefit Part A alıyorsanız, bir maintenance-income test de
uygulanabilir.
Maintenance-income test siz veya eşiniz bir çocuk desteği ya da eş nafakası alıyorsanız veya alma
hakkınız varsa ve Family Tax Benefit Part A temel oranından fazlasını almaya hakkınız varsa,
uygulanır. Siz veya eşiniz kalıcı bir şekilde görme engelliyseniz ve belirli emeklilik ödemeleri
alıyorsanız, maintenance-income test’ten muaf tutulabilirsiniz.
Maintenance-income test’in olmadığı alanlar (yılda)
Maintenance-income test’in olmadığı alanlarından daha fazla çocuk desteği/eş nafakası alıyorsanız,
bu, Family Tax Benefit Part A ödemenizi, Family Tax Benefit Part A temel oranına inene kadar her
dolar için 50 sent azaltabilir.
Düzenli ödemelerinizi, tahmini bir Family Tax Benefit fazla ödemesinden kaçınmak veya bunu
azaltmak için otomatik olarak ayarlayabiliriz. Bu, ödemenizi iki haftalık taksitler halinde
alıyorsanız size uygulanacaktır.
Maintenance-income test’in olmadığı alanlara ilişkin en son bilgiler için humanservices.gov.au/ftb
sitesini veya bir servis merkezini ziyaret edin.
11899TUR.1406
PAGE 2 OF 3
FAMILY TAX BENEFIT PART A
Department of Human Services
Maintenance Income Credit
Bir mali yıldan uzun bir zaman içinde düzensiz çocuk desteği alıyorsanız, Maintenance Income
Credit, çocuk destek ödemelerini zamanında alan bir kişi ile (zaman içinde) aynı tutarda Family Tax
Benefit Part A almanızı sağlar.
Maintenance Income Credit sadece Child Support Collect müşterileri için mevcuttur.
Maintenance Income Credit, önceki mali yıllardan unused Maintenance Income Free Area
bakiyenizi ‘devretmenizi’ olanaklı kılacak şekilde çalışır. Daha sonraki bir mali yılda alacaklı
olduğunuz çocuk destek paralarını alırsanız, mevcut olan herhangi bir Maintenance Income Credit
bakiyesini, Family Tax Benefit haklarınız dengelendiğinde Family Tax Benefit Part A’nız
üzerindeki etkiyi azaltmak için kullanabiliriz.
Çocuk desteği alıyorsam ne olacak?
Daha önceki bir ilişkiden olan 18 yaşına kadarki bir çocuk için Family Tax Benefit Part A temel
oranından fazlasını almak üzere, siz veya eşiniz bir çocuk destek değerlendirmesi için
başvurmalısınız.
18 yaşına girmek üzere ve tam-gün orta öğrenimini sürdürmekte olan bir çocuğunuz varsa, Family
Tax Benefit Part A temel oranından daha fazlasını almak üzere, çocuk destek değerlendirmeniz ya
da anlaşmanızın okul yılının son gününe kadar sürmesi için başvurmanız gerekir. Bunu çocuğunuz
18 yaşına girmeden önce yapmalısınız.
Başvurmazsanız, Family Tax Benefit’iniz, çocuğunuz 18 yaşına girdiğinde temel orana düşecektir.
Sizin veya eşinizin diğer ebeveynden çocuk desteği almak için başvurmanızı güçleştirecek herhangi
bir şey varsa veya siz ya da eşiniz ne yapacağınızdan emin değilseniz, durumu görüşmek üzere
131 272 numaralı telefondan bizimle ilişkiye geçmelisiniz.
Çocuklarımın bakımını paylaşıyorsam ne olacak?
Çocuklarınızın bakımını paylaşıyorsanız, size ne kadar Family Tax Benefit ödeneceğine dair özel
kurallar vardır.
Daha fazla bilgi
Family Tax Benefit Part A hakkında daha fazla bilgi için:
- humanservices.gov.au/ftb sitesini ziyaret edin
- kendi dilinizde birisiyle konuşmak için 131 202 numaralı telefonu arayın veya
- bir hizmet merkezini ziyaret edin.
Bu bilgiler Haziran 2014 itibariyle doğrudur. Bu bilgilendirme belgesini bu tarihten sonra
kullanıyorsanız, ayrıntıların doğru olup olmadığını lütfen bizden kontrol edin.
11899TUR.1406
PAGE 3 OF 3
FAMILY TAX BENEFIT PART A
Department of Human Services
ENGLISH
How to make a complaint or provide feedback
Family Tax Benefit Part A (FTB—Part A)
Eligibility
Family Tax Benefit Part A is a payment to help with the cost of raising children. Family Tax
Benefit Part A is paid for each child. The amount you get is based on your family’s individual
circumstances.
You may be eligible for Family Tax Benefit Part A if you care for a dependent child who is:
 aged 0-15 years, or
 aged 16-19 years, paid until the end of the calendar year in which they turn 19, and:
o undertaking full-time education or training in an approved course leading towards a
Year 12 or equivalent qualification
o with an acceptable study load, or
o has been granted an exemption from education or training requirements.
You also need to satisfy an income test, meet residence requirements and be caring for the child at
least 35 per cent of the time. There is no asset test for Family Tax Benefit Part A.
Payment rates
The amount of Family Tax Benefit Part A you get paid depends on your actual family income, how
many children you have, and how old they are.
Maximum payment rates
The maximum amounts of Family Tax Benefit Part A you can get for each child is updated on
1 July each year.
For more information on payment rates visit humanservices.gov.au/ftb
Base rate of Family Tax Benefit Part A
Your payments could be limited to base rate if:
 you need to apply for a child support assessment and have not done so, or
 you or your child have been outside Australia for more than six weeks.
For the latest payment rates information visit humanservices.gov.au/ftb or a service centre.
11899ENG.1406
PAGE 1 OF 3
Family Tax Benefit Part A supplement
You can also get Family Tax Benefit Part A supplement for each child, when your payments have
been balanced after the end of the financial year. This will happen after you and your partner (if you
have one) have lodged your tax returns and your income details are confirmed by the Australian
Taxation Office. If you or your partner do not need to lodge a tax return, you need to tell us and
confirm your income for the year. The amount of supplement you receive will depend on your
family income or circumstances.
If your child is turning four years old and you receive an income support payment from us or the
Department of Veterans’ Affairs, your supplement may be withheld if your child does not get a
health check to ensure they are healthy, fit and ready to learn when they start school.
The supplement may also be withheld if a child is not fully immunised at age one, two and five. To
meet the immunisation requirements, children will need to be 'fully immunised', be on a recognised
immunisation catch up schedule, or have an approved exemption.
Income test
The income test for Family Tax Benefit Part A is updated on 1 July each year.
The income test does not apply if you or your partner get an income-support payment, such as a
pension, benefit, or allowance or a Department of Veterans’ Affairs service pension.
For the latest information on the income test visit humanservices.gov.au/ftb or a service centre.
Maintenance-income test
If you get more than the base rate of Family Tax Benefit Part A, a maintenance-income test may
also apply.
The maintenance-income test applies if you or your partner receives, or is entitled to receive child
support or spousal maintenance, and you are eligible to get more than the base rate of Family Tax
Benefit Part A. If you or your partner is permanently blind and on specific pension payments, you
may be exempt from the maintenance-income test.
Maintenance-income test free areas (per year)
If you get more child support/spousal maintenance than the maintenance-income test free areas, it
may reduce your Family Tax Benefit Part A by 50 cents in the dollar, until it reaches the base rate
of Family Tax Benefit Part A.
We may automatically adjust your regular payments to avoid or reduce a projected Family Tax
Benefit overpayment. This will apply to you if you get your payment in fortnightly instalments.
For the latest maintenance-income test free areas information visit humanservices.gov.au/ftb or a
service centre.
11899ENG.1406
PAGE 2 OF 3
FAMILY TAX BENEFIT PART A
Department of Human Services
Maintenance Income Credit
If you get irregular child support payments over more than one financial year, the Maintenance
Income Credit makes sure you receive the same amount of Family Tax Benefit Part A (over time)
as a person who receives their child support payments on time.
The Maintenance Income Credit is only available to Child Support Collect customers.
The Maintenance Income Credit works by allowing you to ‘carry over’ your unused Maintenance
Income Free Area balance from previous financial years. If you receive child support arrears in a
later financial year, we can use any available Maintenance Income Credit balance to reduce the
impact on your Family Tax Benefit Part A, when your Family Tax Benefit entitlements are
balanced.
What if I’m receiving child support?
To receive more than the base rate of Family Tax Benefit Part A for a child up to 18 years of age
from a previous relationship, you or your partner must apply for a child support assessment.
If you have a child who is about to turn 18 and is in full-time secondary education, you must apply
for your child support assessment or agreement to continue until the last day of the school year to
receive more than the base rate of Family Tax Benefit Part A. You need to do this before your
child turns 18.
If you do not apply, your Family Tax Benefit will reduce to the base rate once your child turns 18.
If there is anything that makes it difficult for you or your partner to apply for child support from the
other parent, or you or your partner are unsure of what to do, you should contact us on 131 272 to
discuss the situation.
What if I’m sharing the care of my children?
If you share the care of your child, there are special rules about how much Family Tax Benefit you
can be paid.
More information
For more information about Family Tax Benefit Part A:
- visit humanservices.gov.au/ftb
- call 131 202 to speak to someone in your language, or
- visit a service centre.
This information is accurate as at June 2014. If you use this fact sheet after this date, please check
with us that the details are current.
11899ENG.1406
PAGE 3 OF 3
FAMILY TAX BENEFIT PART A
Department of Human Services
Download

Family Tax Benefit Part A - Turkish