18
Sayfa
‘Medya’ya Özel Gazete
DMD YÖNETİMİ:
Başkan: Serkan Demirtaş, Başkan Yardımcısı: Gülsen
Solaker, Genel Sekreter: Sibel Karakuzu,
Sayman: Buket Güven, Üyeler: Duygu Güvenç, Servet
Yanatma, Mahmut Gürer
BYEGM
Yarışmasına
büyük ilgi
aşbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak,
yerel medya mensuplarının çalışmalarını desteklemek ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla düzenlenen“Yerel Medya Özendirme Yarışması” na ilgi büyük oldu.
Jüri üyeleri arasında; Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp
Can Sağlık, RATEM
Başkanı Dursun Güleryüz, Milliyet.Com.tr Yayın Yönetmeni Ercüment
İşleyen, TRT Türk Haber ve
Spor Yayınları Dairesi Başkanı
Nasuhi Güngör, Türkiye Foto Muhabirleri
Derneği Başkanı Rıza Özel, CNN Türk Ankara
Temsilcisi Hande Fırat gibi birçok önemli ismin yer aldığı yarışmaya son başvuru tarihi olan
20 Nisan’a kadar çok sayıda yerel gazeteci büyük ilgi gösterdi.
BYEGM yetkilileri, binlerce eser arasında jürinin değerlendirme yapacağını ve dereceye giren eserler ile eser sahiplerinin önümüzdeki aylar içerisinde açıklanacağını bildirdiler.
B
17 yıldır sesimizi
dışa duyuruyorlar
Gazeteciliğin branşlaşmış en önemli alanlarından biri de diplomasi muhabirliğidir. Bu alanda tecrübe
edinen gazeteciler, hem dış ülkelerde yaşananları ülke içine, hem de ülkemizde yaşananları ülke dışına
doğru ve tarafsız bir bakış açısıyla iletmek için yarışırlar.
edya İhtisas Gazetecileri
Federasyonu’nun da üyesi
olan ve diplomasi alanında
emek harcayan tüm gazetecileri bir araya toplayan
Diplomasi Muhabirleri
Derneği DMD’nin kuruluş öyküsü ve amaçlarını Dernek Başkanı Serkan Demirtaş şu şekilde dile getirdi:
Diplomasi Muhabirleri Derneği, basın sektöründe diplomasi muhabiri olarak görev yapan
gazetecileri biraraya getiren bir sivil toplum kuruluşu olarak 6 Ekim 1997 tarihinde Ankara’da
kuruldu.
DMD’nin kuruluş amacı, tüzüğünde de belirtildiği üzere, Türk dış politikasını ve diplomasi
alanını yakından takip eden gazetecileri bir çatı altında toplamaktır. Böylece, uzmanlık gerektiren bir alan olarak diplomasi muhabirliğinin hem basın sektörü içinde hem de ka-
M
AA muhabiri
olmak ister misiniz?
A
nadolu Ajansının (AA) 100. Yıl
Vizyonu çerçevesinde kurulan Haber
Akademisi, enerji muhabiri yetiş
mek ve insan kaynağı sağlamak amacıyla tir'İngilizce Enerji Muhabirliği Eğitimi'ni başlattı.
30 yaşını aşmamış, ileri seviyede İngilizce
bilen, kronik ve bedensel rahatsızlığı ile
yahat engeli olmayan, askerlikle ilişiği seAA'da çalışmasına engel yasal durumu ve
lunmayan dört yıllık fakülte mezunlabuenerji muhabirliği eğitimi için başvurdu rı,
.
muoyunda saygın bir konuma yükseltmeyi de
hedeflemektedir.
Diplomasi muhabirleri arasında sağlam bir dayanışma ortamı yaratmak, üyeler arasında
birlikteliği sağlamak, çalışma koşullarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak DMD’nin
temel hedefleri arasında yer almaktadır.
Merkezi Ankara’da olan DMD’nin şubesi
bulunmamaktadır. DMD, merkezi Ankara’da
olan ve basın alanında faaliyet gösteren dernekleri çatısı altında toplayan G-9 Platformu’nun da üyesidir.
Diplomasi muhabirleri arasında sağlam bir dayanışma ortamı oluşturmak ve çalışma koşullarını kolaylaştırmak için girişimlerde bulunmak DMD’nin öncelikli hedeflerinin başında
geliyor. Diplomasi muhabirliğinin bir uzmanlık alanı olarak önemini koruması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar DMD’nin
önemli bir misyonu olarak yürütülmektedir.
Dersler 5 Mayıs'ta başlayacak
"İngilizce Enerji Muhabirliği Eğitim
ramı" kapsamında iki ay sürecek dersProg
ler
5
Mayıs 2014 Pazartesi günü başlayacak,
27
Haziran 2014'te sona erecek. Katılımcılar,
320 saat teorik ve uygulamalı eğitimde
çecek. Eğitim programında, Türkiye'dnegedünyada enerjinin tarihçesi ve mevcut ve
rumu, petrol, gaz ve elektrik alanlarındaki dulişmeler ile enerji hukuku mesleki konugelarını içeren dersler ile Türkçe Haber Yazımı,
İngilizce Haber Yazımı, Fotoğraf ve Vide
Teknikleri, Yeni Nesil Gazetecilik, Med o
da Kriz Yönetimi, Yayın İlkeleri ve Röpyataj Teknikleri gibi ajans haberciliği dersorri yer alacak. Dersler, İngilizce olarak lenında uzman kişilerce verilecek. Başaalarılı
olanlar AA'da istihdam edilecek.
EMD YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı: Turgay Türker
Başkan Yardımcısı: Hüseyin Gökçe
Genel Sekreter: Hüseyin Tunçay
Genel Sayman: Güliz Demircan Yücel
Üyeler: Murat Ovucu, Ercan Baysal, Hülya Genç Sertkaya
Denetim Kurulu: Zafer Şahin, Hülya Gündüzalp,
Olcal Kıraç
Onur Kurulu
Taylan Erten, Vecdi Seviğ, Mehmet Ali Balo
Mayıs 2014
Yıl: 1 Sayı: 1
Yayın Sahibi
Medya htisas Gazetecileri Federasyonu Adına
ADNAN HASKOKAR
Genel Yayın Yönetmeni
KENAN MAC‹T
Yayın Koordinatörü
BÜLENT ÖZTÜRK
Haber Müdürü
VEDAT ÖZKELEŞ
Sor. Yazıişleri Müdürü
BERK ÖZER
Grafik Tasarım
Görsel Yönetmen
MUSTAFA C‹NGÖZ
Reklam Koordinatörleri
Ö. BEDR‹ AKKERMAN
F. NURAY ÖCALAN
VEC‹YE MUTLU
YAYIN DANIŞMANLARI
YILDIRAY ARSLAN
‹BRAH‹M GÜRKAN SARI
YUSUF ERBAŞ
MEHMET D. ÖZÜLKER
OSMAN AKKUŞ
YÖNETM YER:
Olgunlar Sokak No: 2 Sedir Apt.
Özel Bölüm Bakanlıklar/ANKARA
Tel
: 0 312 424 00 95
Faks
: 0 312 424 00 94
web
: www.migf.org
e-mail : [email protected]
YAYIN KURULU
Ahmet Recep Tekcan
Ömer Altan Bahadır
Ümit Kozan
Ali Oruç
Yalçın Malgil
Süreyya Oral
Nihat Alparslan
Damla Demirtaş
Aygül Akkuş
Abdullah Yüce
Aydın Koç
Süleyman Hasan Basa
Sinan Kabadayı
Erhan Konuk
Erdoan Güngördü
Baskı Yeri
: Turkuvaz Matbaac›l›k Yay›nc›l›k A.Ş
Tel
Yayın Türü
Baskı Tarihi
: 0 312 328 85 00
: Yaygın Süreli
: 01.05.2014
Esenboa Yolu 13. Km Pursaklar/Ankara
Bizim Medya Basın Meslek lkeleri’ne uymaya söz vermiştir. Bizim Medya Gazetesi’nde yayınlanan
yazılardan kaynak belirtmeksizin tamamen veya kısmen alıntı yapılamaz.
Bizim Medya Gazetesi’nde yayınlanan yazıların sorumluluu yazarlara reklamların sorumluu ise
reklam verenlere aittir.
FTM 01 CMYK
Ekonomimiz,
EMD ile dilleniyor
Ekonomi Muhabirleri
Derneği, ekonomi ilgili
bakanlıklar ve kamu
kuruluşları ile özel sektör,
mesleki kuruluşlar başta
olmak üzere, dünya
ekonomisi ve çalışma
hayatı ile direkt veya
endirekt gelişme-faaliyetleri
izlemekle görevlendirilen
gazetecileri bünyesinde
toplayan en güçlü
medya sivil toplum
kuruluşlarından biridir.
konomi muhabirliğini gazetecilik mesleğinin bir uzmanlık dalı haline getirmek,
bu doğrultuda faaliyette bulunmak amacıyla derneğin
kurulduğunu söyleyen EMD
Başkanı Turgay Türker, derneğin fiilen
ekonomi dalında çalışan gazetecileri kamuoyu önünde temsil ettiğini, üyelerinin
ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını koruyarak geliştirdiğini belirterek şöyle konuştu:
“EMD'ye katılan yeni genç arkadaşlarımızla ve Anadolu'daki örgütlenmemizle yolumuza daha güçlü devam edeceğimize inanıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz üzere
derneğimizi kurumsal bir yapıya taşımak,
bunun için sağlıklı bir altyapı oluşturmak, daha katılımcı bir yapı sağlamak ön-
E
celikli görevimiz olacaktır. Eğitim faaliyetlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üyelerimizden aldığımız olumlu görüşler, yarınlar için bizleri daha anlamlı projeleri yürütmeye sevk ediyor. Bu konuda
çalışmalarımız sürüyor.”
EMD, çatı örgütü olarak ilklerin hep adresi
olduğunu da sözlerine ekleyen EMD Başkanı Türker, konuşmasını şöyle sürderdü:
Yönetim olarak üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğu yerine getirip, mesleğe ve arkadaşlarımıza layık olabilmek için yürümüyor adeta koşuyoruz. Geçmişinden aldığı güçle, üyelerinin sahip olduğu birikimle
EMD'nin her zaman söyleyeceği bir sözü
vardır. İşte bizi biz yapan bu anlayıştır. Derneğimizi Bugün, Ankara ve İzmir ile Adana ve Erzurum'daki temsilciliklerimizle
350'yi aşan üyesiyle EMD, hatırı sayılır bir
meslek örgütü konumuna gelmiştir. EMD
yönetimi olarak, kapısını çaldığımız tüm kesimler büyük bir saygınlıkla bizleri kabul
etmiş ve görüşlerimize itibar etmiştir. Bu
görüntü, EMD'nin yarattığı saygınlığın
bir göstergesidir. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerde tüm üyelerimizin katılımı bizleri mutlu edecektir. Benden önceki başkanlara ve desteklerini 25 yıldır derneğe gidip gelerek gösteren tüm üyelerimize teşekkürü borç biliyoruz. Bugün
Anadolu'daki temsilcilerimizle ve İzmir'deki Şubemizle daha güçlü bir halde yolumuza devam etmekteyiz. Genç, yeni
muhabirlerin EMD çatısı altında buluşması
derneğin gücüne güç katmıştır. Anadolu'da
yeni açılacak temsilcilik ve şubelerle EMD
bugünden daha da güçlü yoluna devam edecektir.”
Download

20 Mart Ödevi - Kartanelerim.com