http://adanaziyapasaoo.meb.k12.tr/
Bilgi: Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünüdür.
Teknoloji: İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya koyduğu faydalı, faydasız veya zararlı her türlü aletler ve araçlardır.
Bilişim teknolojileri(BT):Bilişim Teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı
araçlardır.
ELEKTRONİK TABLO PROGRAMLARI
Microsoft Excel
Microsoft Excel Office programları içinde yer alan hesap tablolama programıdır. Programda çok basit hesaplar (dört işlem) yapılabileceği
gibi çok karmaşık hesaplamalarda (mantıksal, finansal, logaritmik) yapılabilir. Sayısal bilgiler düzenlenerek farklı şekillerde grafikler elde
edilebilir.
Sütun, Satır Ve Hücre Kavramları
Elektronik tablolarda, sayfada yatay olarak görünen ve sayılarla belirtilmiş bölümlere satır, dikey olarak görünün ve harflerle adlandırılan
bölüme ise sütun denir. Excel çalışma sayfasında, satır ve sütunları kesişiminden oluşmuş kutucuklara hücre denir. Bir hücreyi oluşturan
sütun harfi ile satırın numarası, o hücrenin adını belirtir. Bu hücrelerin oluşturduğu alana ise çalışma sayfası denir ve tüm işlemler bu
sayfada yapılır. Çalışma sayfalarının bir araya gelerek oluşturduğu dosyaya ise çalışma kitabı adı verilir.
Excel Arayüzü
Yazı tipi, büyüklüğü, rengi ve
hücrenin rengi özellikleri
ayarlanır
Hücre içinin nasıl
hizalanacağını
belirler
Hücreleri
birleştirmek için
kullanılır
Hücrelere girilen verilerin biçim
özeliklerinin istenilen şartlara
göre biçimlendirilmesini sağlar
Dosya Sekmesi: Doküman yönetimi ile ilgili Aç, Kaydet, Farklı Kaydet ve Yazdır gibi işlemler yer alır.
Giriş Sekmesi: Bir belge üzerinde çalışırken sıklıkla kullanılan Yazı Tipi ve Paragraf Düzenleme gibi araçlar yer alır.
Ekle Sekmesi: Dokümana eklenebilecek Tablo, Resim, Grafik ve Sayfa Numarası gibi nesneler veö zellikler yer alır.
Sayfa Düzeni Sekmesi: Kenar Boşlukları, Yönlendirme ve Sayfa Kenarlıkları gibi sayfa yapısı ile ilgili özellikler yer alır.
Formüller Sekmesi: Formüller sekmesinde hesaplama araçları, fonksiyonlar ve fonksiyonlara ait işlevler bulunur.
Veri Sekmesi: Veri sekmesinde Excel’in sık kullanılan alt toplam, doğrulama, dış veri, hedef ara ve senaryolar gibi veri analiz etme araçları
bulunur
Görünüm Sekmesi: Çalışma alanını şekillendirmek için kullanılan Belge Görünümleri ve Yakınlaştırma araçları yer alır.
Klavye Kısayolları
FORMÜLLER
http://adanaziyapasaoo.meb.k12.tr/
Şekildeki Tabloya göre:
=A1+B2 formülünün sonucu 24 dür
=Eğer(C4>45;”Geçer”;”Kaldı”) formülünün sonucu Geçer dir
=Mak(C1:C5) formülünün sonucu 150 dir
=Ortalama(A2:D2) formülünün sonucu 61,25 dir
Aşağıdaki tabloda formüller ve kullanımları örneklendirilmiştir.
Download

http://adanaziyapasaoo.meb.k12.tr/ FORMÜLLER