Yrd. Doç. Dr. Deniz VURUŞKAN
Gaziantep TGB Müdür V.
İÇİNDEKİLER
1. TEKNOPARK KAVRAMI
2. TEKNOPARK GÖREVLERİ
3. NEDEN TEKNOPARK’TA OLMALIYIM
4. GAZİANTEP TEKNOPARK
2
TEKNOPARK KAVRAMI
Araştırma
Kurumu
Üniversite
Sanayi
Kuruluşu
Teknoloji
Bilgi
Ar-Ge ve İnovasyon
3
TEKNOPARK GÖREVLERİ
• İleri teknoloji veya yazılım geliştirme alanında faaliyet
gösteren firmalara uygun çalışma ortamlarını hazırlamak,
• Bu firmaların bir arada ortak çalışmalar yapmalarını
sağlayarak, sinerji yaratmak,
• İleri teknoloji üretebilecek yeni girişimlerin kurulmasını
sağlamak,
• Akademisyenlerin
yaptıkları
ticarileştirmelerini sağlamak.
4
teknolojik
çalışmaların
NEDEN TEKNOPARKTA OLMALIYIM?
Mali
Kurumsal
Personel istisnaları
Seçkin bir kampüs
Ürün vergi indirimleri
Nitelikli ofis
Sinerji
5
TEKNOPARK FİRMA FAALİYET ALAN LİSTESİ
6
Faaliyet Alanı
Toplam
Yazılım-Bilişim
20
Eğitim-Danışmanlık
6
Makine
3
Sanayi
29
Tekstil
1
Akademik
12
Gıda
2
Tekno Girişim
2
Biyoteknoloji-Medikal-Tıp 5
Kuluçka
0
Bilgisayar-Elektronik
3
Toplam
43
Enerji
3
Toplam
43
Toplam
YENİ DÖNEM HEDEFLER
•
•
•
•
•
7
Eğitim
Yönlendirme
Kuluçka ve hızlandırma programları
Hobi odası
Tekno Kafe
GAZİANTEP TEKNOPARK
www.gaziantepteknopark.com
[email protected]
Tel: +90 342 361 01 18
Fax: +90 342 361 01 19
8
Download

TeknoPark Tanıtım