Prof. Dr. Meral Aksoy
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağ-
Prof. Dr. Meral Aksoy completed her bache-
lık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
lors education Nutrition and Dietetics Depart-
Bölümü’nde tamamlayan Prof. Dr. Meral
ment of Hacettepe University, Faculty of He-
Aksoy, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
alth Sciences. She then studied Metabolism in
Metabolizma, Londra Üniversitesi, Queen Eli-
Istanbul University Faculty of Medicine, and
zabeth College’de Gıda Bilimleri eğitimi aldı.
Food Sciences in University of London, Que-
Doktora ve yüksek lisansını İngiltere’deki Sur-
en Elisabeth College. Receiving her Master’s
rey Üniversitesi’nde yapan, doktora sonrası
and Doctorate degrees in Surrey University,
Alman Kanser Araştırma Enstitüsü’nde onko-
England, studied oncology in German Can-
loji eğitimi alan Aksoy, 1990 yılında Hacet-
cer Researches Institute and received profes-
tepe Üniversitesi’nde profesör ünvanını aldı.
sor title from Hacettepe University.
1994-1995 yıllarında Kazakistan’da Aral
She worked as Expert in UN Aral Sea Prog-
Denizi Afeti Projesi’nde BM Uzmanı, 1999-
ramme (1994-95) and as visiting professor
2000 yıllarında King Saud Üniversitesi’nde
in King Saud University (1999-2000). Prof.
misafir profesör olarak çalışan Prof. Dr. Me-
Dr. Meral Aksoy during her academic life
ral Aksoy, akademik yaşamı boyunca yurt içi
participated in many scientific studies both at
ve yurt dışında çok sayıda bilimsel çalışmaya
home and abroad.
katıldı.
A member of many professional bodies, AkÇok sayıda mesleki örgütün üyesi olan Ak-
soy is currently the Head of Nutrition and
soy, halen Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bi-
Dietetics Department, Bahçeşehir University
limleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm
Faculty of Health Sciences.
Başkanlığı’nı yürütüyor.
Download

Prof. Dr. Meral Aksoy - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali