(TÜRKÇE)
I. (Ana sayfada görünecektir.)
Adı Soyadı (Unvanı)
Doktora:
E-posta: (kurum/özel)
Web sayfası
Santral No:
Dahili No:
Fax:
Cep Telefonu:
İş Adresi:
Yazışma Adresi:
Bölümü/Anabilim Dalı:
İdari Görevi:
Songül Solmaz KAHYA (Araştırma Görevlisi)
[email protected], [email protected]
Maliye / Maliye Tarihi
Araştırma Görevlisi
II. (Link olarak verilecektir.)
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Post-Doc
Yabancı Diller
Üyelikleri
Araştırma ve Çalışma
Alanları
Özel ilgi alanları
Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Doktora Tezi
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 2007.
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.
İngilizce, İspanyolca (temel düzey)
Osmanlı Maliye Tarihi, İslam'da vergi hukuku,
Gezi, Tenis, Farklı Diller, Bireysel ve Toplumsal Gelişim
Akademik ve Mesleki Geçmiş (İdari görevi olanlar ekleyebilir.)
Araştırma Görevlisi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, SBF, Maliye Bölümü, Maliye Tarihi Anabilim
Dalı, 2014.
(İNGİLİZCE)
I. (Ana sayfada görünecektir.)
Name Surname (Title)
Doctorate:
E-mail: (official/private)
Web Page:
Central number:
Internal number:
Fax:
Songül Solmaz KAHYA (Research Assistant.)
[email protected], [email protected]
Gsm:
Official Address:
Private Address:
Department / SubDepartment
Administrative Duty:
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 ÇankayaANKARA/TÜRKİYE
Public Finance / Public Finance History
Research Assistant
II. (Link olarak verilecektir.)
Bachelor of Arts
Master of Arts
Doctorate
Languages
Memberships
Research Interests
Personal Insterests
Undergraduate Thesis
Master’s Thesis
Doctoral Thesis
Gazi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Public Administration, 2007.
Gazi University, Graduate School of Social Sciences, Public Finance
English, Spanish (beginner)
Public Finance History of the Ottoman Empire;Tax law in Islam,
Travel, Individualand Social Development, Tennis
Academic Duties
Research Asistant
Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Public Finance,
Public Finance History, 2014.
Download

Songül Solmaz KAHYA (Araştırma Görevlisi)