ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange
D23-MEVLANA-01
Alan kodu
Field code
Derece
Yükseköğretim Kurumu
Higher Education Institution
Degree
Toplam
Total
Ön Lisans
Kod
Ad
Code
Field Name
Associate
Degree
Lisans
Bachelor
Degree
Yüksek
Lisans
MA
Doktora
PhD
Gönderen
Kabul eden
Home
Institution
Host
Institution
Uludağ
Üniversitesi
13.3
Kimya
Chemistry
Uludag
University
X
Belarus
Devlet
Üniversitesi
Belarusian
State
University
Uludağ
Üniversitesi
Uludag
University
08.3
Tarih
History
X
Belarus
Devlet
Üniversitesi
Belarusian
State
University
Uludağ
Üniversitesi
Uludag
University
Fizik
Physics
X
Belarus
Devlet
Üniversitesi
Belarusian
State
University
Uludağ
Üniversitesi
Uludag
University
İktisat
Economics
X
Belarus
Devlet
Üniversitesi
Belarusian
State
University
Öğrenci
Sayısı
Değişim
Süresi
(Ay)
Student
Number
Exchange
Duration
(Month)
4
4+4
4
4+4
4
4+4
4
4+4
Belarus
Devlet
Üniversitesi
Belarusian
State
University
Uludağ
Üniversitesi
Uludag
University
Belarus
Devlet
Üniversitesi
Belarusian
State
University
Uludağ
Üniversitesi
Uludag
University
Belarus
Devlet
Üniversitesi
Belarusian
State
University
Uludağ
Üniversitesi
Uludag
University
Belarus
Devlet
Üniversitesi
Belarusian
State
University
Uludağ
Üniversitesi
Uludag
University
ÖEH: Öğretim Elemanı Hareketliliği ASM: Academic Staff Mobility
D23-MEVLANA-01
Alan
Kodu
Ders Verilen Alan
veya Faaliyetler
Field
Code
Field of Teaching or
Activities
Öğretim
Üyesi Sayısı
Number of
Academic
Staff
Yükseköğretim Kurumu
Higher Education Institution
Gönderen
Kabul eden
Home Institution
Host Institution
Uludağ Üniversitesi
Uludag University
13.3
Kimya
Chemistry
3
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Uludağ Üniversitesi
Uludag University
08.3
Tarih
History
3
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Uludağ Üniversitesi
Uludag University
Fizik
Physics
3
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Uludağ Üniversitesi
Uludag University
İktisat
3
Economics
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Between
Uludağ Üniversitesi
İlköğretim
Öğretmenliği
Uludag University
Department of
Elementary
Education
and
Coğrafi Ekoloji
Bölümü
Department of
Geographical
Ecology
Dönem Olarak
Toplam Süre
Haftalık Ders
Saati
Total Duration
in Period
Weekly
Course Hour
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Uludağ Üniversitesi
1 hafta- 3 üç ay
One week-three
months
6-10
Uludag University
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Uludağ Üniversitesi
Uludag University
1 hafta- 3 üç ay
One week-three
months
6-10
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
1 hafta- 3 üç ay
Uludağ Üniversitesi
Uludag University
One week-three
months
6-10
Uludağ Üniversitesi
Uludag University
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Uludağ Üniversitesi
1 hafta- 3 üç ay
One week-three
months
6-10
Uludag University
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
1 hafta- 3 üç ay
4
Belarus Devlet
Üniversitesi
Belarusian State
University
Uludağ Üniversitesi
One week-three
months
6-10
Uludag University
2
Download

Belarusian State University - Mevlana