Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik
Felsefe ve Mantık
Adı Soyadı (Unvanı)
Doktora:
E-posta: (kurum/özel)
Web sayfası
Santral No:
Dahili No:
Fax:
İş Adresi:
Yazışma Adresi:
Bölümü/Anabilim Dalı:
İdari Görevi:
Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.)
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
[email protected]; [email protected]
www.ahmetkesgin.com.tr
(0312) 466 75 33
3575
(0312) 466 73 84
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. 16/A 06690 Çankaya - Ankara
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. 16/A 06690 Çankaya - Ankara
Felsefe / Sistematik Felsefe ve Mantık
Lisans
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2000.
Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, 2009.
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
İngilizce, Arapça
Türk Felsefe Derneği
Siyaset Felsefesi, Tarih Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Felsefe-Edebiyat
İlişkisi, Çevre Felsefesi, Medeniyet Felsefesi, Felsefe ve Dünya Sorunları.
Yüksek Lisans
Doktora
Yabancı Diller
Üyelikleri
Araştırma ve Çalışma
Alanları
Özel ilgi alanları
Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Doktora Tezi
KESGİN, Ahmet, “Muhammed İkbal’in Aksiyon Felsefesi”, Felsefe Tarihi
Anabilim Dalı, Ankara, 2000, Danışman: Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ.
KESGİN, Ahmet, “Niccolo Machiavelli’nin Siyaset Felsefesi ve
Dönemine Ektisi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe
ve Din Bilimleri (Felsefe Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara, 2004 Danışman:
Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR.
KESGİN, Ahmet, “Pragmatik Etik-Siyaset İlişkisi”, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Felsefe Tarihi)
Anabilim Dalı, Ankara, 2010, Danışman: Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR.
Akademik ve Mesleki Geçmiş
Öğretmen
Yrd. Doç. Dr.
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr.
Prof. Dr.
MEB, Gerede-Bolu, Batıkent-Ankara (2006-2011).
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı (2011- )
 Ocak 2012-Haziran 2012, Valdosta State Univ., Valdosta, Georgia,
ABD
 Haziran 2012-Ağustos 2013, Florida State Univ., Tallahassee, Florida,
ABD
YAYINLAR
I. KİTAP
1. KESGİN, Ahmet, Sömürgecilikten Küreselleşmeye Siyasetin Pragmatik Temelleri, Phoenix
Yay., Ankara 2011, (416 s.) ISBN No: 978-605-5738-70-9.
II. MAKALE
1. KESGİN, Ahmet, “Etik Üstüne”, Dini Araştırmalar Dergisi, ISSN No: 1301-966-X, 12/35,
Ankara 2009, s. 143-160.
2. KESGİN, Ahmet, “İnsanın Meşruiyet Kaygısı ya da Kendini Sağcı Olarak İnşa Etmek”,
Toplum Bilimleri Dergisi, ISSN: 1306-7877, cilt 5/9, Ankara 2011, s. 291-201.
3. KESGİN, Ahmet, “Bir Tarih İnşa Etme Çabası; Solculuk” Toplum Bilimleri Dergisi, ISSN:
1306-7877, 5/9, Ankara 2011, s. 213-221.
III. ÇEVİRİ
1. KESGİN, Ahmet, “Siyaset Felsefesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Alan
Gewirth, ISSN: 1301-0522, Ankara 2011, 52/1, 249-279.
IV. SEMPOZYUM
1. Turkish Education and American Pragmatism, PES 69. Annual Meeting, March 14-18, 2013
Portland, Oregon, USA
2. Effect of Pragmatism on Turkish Education System in Early Times of Turkish Republic,
Florida State University, April 2012, Tallahassee, Florida, USA
V. SUNUMLAR ve KURSLAR
1. Effectives of the History of Islamic Sciences on Western, Florida State Univ., Tallahassee,
Florida, USA
2. The History of Political Thoughts, FSU and Main Library, Tallahasee, FL, USA
3. Contemporary Political Events/Problems and The Period of American Presidential Election in
2012, Main Library and FSU, 2012-2013, Tallahassee, FL, USA
4. Debates on Different Cultures and Civilizations, Main Library, Tallahassee, FL, USA
5. Environment and Philosophy, FSU, Tallahasee, FL, USA
6. American History, Capitalism and Pragmatism, Main Library, Tallahasee, FL, USA
7. Philosophy of Education, FSU, Tallahassee, FL, USA
VI. PROJELER
1. The Paradigm of 2012 American Presidential Elections: Ideologies, Machiavellism and
Pragmatism in the Context of Problem of Power and Legitimacy in Anglo-American Political
Society, Research in Valdosta State Univ., Valdosta, Georgia and Florida State Univ.,
Tallahassee, Florida, USA
2. The Relationships between American Pragmatism and Turkish Politics, Research at FSU June
2012-August 2013, Tallahassee, Florida, USA
Asst. Prof. Dr. Ahmet KESGİN Faculty of Humanities and Social Sciences Department of
Philosophy, Sub-Department of Systematic Philosophy and Logic
Name Surname(Title):
Ahmet KESGİN (Assist. Prof. Dr.)
Doctorate:
Ankara University, Institute of Social Sciences, Philosophy ,2010
E-mail (official/private)
[email protected]; [email protected]
Web page:
www.ahmetkesgin.com.tr
Central Number:
(0312) 466 75 33
Internal Number:
35 75
Fax:
(0312) 466 73 84
Address:
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. 16/A 06690 Çankaya – Ankara/TURKIYE
Private Address:
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. 16/A 06690 Çankaya – Ankara/TURKIYE
Department / Subdepartment:
Philosophy/ Systematic Philosophy and Logic
Administrative Duty:
II.
BA:
MA:
Ankara University, Faculty of Theology, 2000
Anadolu University, Faculty of Economics, Public Administration, 2009.
Ankara University, Institute of Social Sciences, 2004.
Doctorate:
Ankara University, Institute of Social Sciences, 2010.
Foreign Languages:
Membership:
Türk Felsefe Derneği
Research Interests:
Political Science, History of Philosophy, Ethics, Philosophy- Literature
Relationship, Philosophy of Environment, Philosophy of Civilization, Problems
of philosophy and world
Personal Interests:
Undergraduate
Dissertation:
Post graduate
Dissertation:
PhD Dissertation:
KESGİN, Ahmet, “Muhammed İkbal’in Aksiyon Felsefesi”, Sub-department of
History of Philosophy, Ankara, 2000, Supervisor: Prof. Dr. Murtaza
KORLAELÇİ.
KESGİN, Ahmet, “Niccolo Machiavelli’nin Siyaset Felsefesi ve Dönemine
Ektisi”, Ankara University, Institute of Social Sciences, Sub- Department of
Philosophy and Teology (History of Philosophy), Ankara, 2004 Supervisor: Prof.
Dr. İbrahim ÖZDEMİR.
KESGİN, Ahmet, “Pragmatik Etik-Siyaset İlişkisi”, Ankara University, Institute
of Social Sciences, Sub- Department of Philosophy and Teology (History of
Philosophy), Ankara, 2010, Supervisor: Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR.
Academic Duties
Teacher:
MEB, Gerede-Bolu, Batıkent-Ankara (2006-2011).
Asistant Proffesor:
Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Department of Philosophy, Sub-department of Systematic Philosophy and
Logic (2011- )
January 2012-June 2012 Valdosta State University, Valdosta, Georiga,
USA
June 2012-August 2013 Florida State University, Tallahasee, Florida, USA
Visiting Scholar
Associate Proffesor:
Proffesor:
Publications
I.
BOOKS
KESGİN, Ahmet, Pragmatic Roots of Politics: from Imperialization to Globalization, Phoenix
Yay., Ankara 2011, (416 s.) ISBN No: 978-605-5738-70-9.
II.
ARTICLES



KESGİN, Ahmet, “On Ethics”, Dini Araştırmalar Dergisi, ISSN No: 1301-966-X, 12/35,
Ankara 2009, s. 143-160.
KESGİN, Ahmet, “Letimacy Concerns of Human Being or to Conduct Himself by Being
a Rightist/Conservative”, Toplum Bilimleri Dergisi, ISSN: 1306-7877, cilt 5/9, Ankara
2011, s. 291-201.
KESGİN, Ahmet, “The Struggling of Conduct of a History: Leftism” Toplum Bilimleri
Dergisi, ISSN: 1306-7877, 5/9, Ankara 2011, s. 213-221.
III. TRANSLATION
KESGİN, Ahmet, “Siyaset Felsefesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Alan
Gewirth, ISSN: 1301-0522, Ankara 2011, 52/1, 249-279.
IV. SYMPOSİUM
1. Turkish Education and American Pragmatism, PES 69. Annual Meeting, March 14-18, 2013
Portland, Oregon, USA
2. Effect of Pragmatism on Turkish Education System in Early Times of Turkish Republic,
Florida State University, April 2012, Tallahassee, Florida, USA
V. PRENSENTATİONS and COURSES
1. Effectives of the History of Islamic Sciences on Western, Florida State Univ., Tallahassee,
Florida, USA
2. The History of Political Thoughts, FSU and Main Library, Tallahasee, FL, USA
3. Contemporary Political Events/Problems and The Period of American Presidential Election in
2012, Main Library and FSU, 2012-2013, Tallahassee, FL, USA
4. Debates on Different Cultures and Civilizations, Main Library, Tallahassee, FL, USA
5. Environment and Philosophy, FSU, Tallahasee, FL, USA
6. American History, Capitalism and Pragmatism, Main Library, Tallahasee, FL, USA
7. Philosophy of Education, FSU, Tallahassee, FL, USA
VII.
PROJECTS
1. The Paradigm of 2012 American Presidential Elections: Ideologies, Machiavellism and
Pragmatism in the Context of Problem of Power and Legitimacy in Anglo-American Political
Society, Research in Valdosta State Univ., Valdosta, Georgia and Florida State Univ.,
Tallahassee, Florida, USA
2. The Relationships between American Pragmatism and Turkish Politics, Research at FSU June
2012-August 2013, Tallahassee, Florida, USA
Download

Öz Geçmiş - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi