HAZIRLAYAN:
Hıdır CAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ
1312020020
Kısaca ; İngiliz kimya bilgini olan Joseph, düşünür ve
aynı zamanda din adamıdır. Birçok gazı
keşfederek(karbondioksit,kükürt dioksit ve amonyak)
ve oksijenin bulunmasına önemli katkılar sağlayarak
gazlar kimyasının temellerini atmış, 18. yüzyıl
İngiltere’sinde bilim ve din eğitiminin gelişmesine
katkıda bulunmuştur.
Mart 1733’de Yorkshire’da, Leeds
yakınlarındaki Bristal Fieldhead’de doğdu, 6 Şubat
1804’te ABD’nin Pennsylvania Eyaletindeki
Northumberland’da öldü. Altı çocuklu bir çuha
yapımcısının oğlu olan ve altı yaşında annesini
yitirdikten sonra teyzesinin yanında büyüyen
Priestley, sık sık hastalanan, sağlıksız bir çocuk
olduğundan düzenli bir öğrenim göremedi.
Yine Dindar bir Hristiyan olan teyzesinin
yardımıyla dil öğrenimine büyük bir yatkınlık
göstererek, papazların yardımıyla da İbranice,
Süryanice, Arapça ve Kaide dillerini öğrendi,
matematik ve doğa felsefesinin temel yapıtlarını
okudu
Bilimle sadece bir hobi olarak uğraşan Joseph
Priestley, 1765’te Amerikalı bilim adamı Benjamin
Franklin’le tanıştıktan sonra elektrik deneyleri
yapmaya başladı. Ertesi yıl meslektaşları
buluşlarından öylesine etkilendi ki onu
Londra’daki Royal Society (Kraliyet Derneği)
üyeliğine seçtiler.
On dokuz yaşına geldiğinde sağlığı düzelmiş,
çocukluk hayali olan papazlık eğitimine başlaması
için hiçbir engel kalmamıştı. 1752’de, Anglikan
Kilisesi’ne bağlı olmadığı için “Dissenters”
(Muhalifler) diye anılan bir İngiliz Protestan
topluluğunun Daventry’deki din Akademisine katıldı.
Üç yıl sonra, sıradan bir papaz okulu olmayıp, o
çağ İngiltere’sinin en seçkin öğretim kurumları
arasında yer alan bu akademiyi bitirdiğinde, dil
bilgisini Latince, Yunanca, Fransızca, İtalyanca ve
Almanca’yla zenginleştirmiş, tanrı bilim, mantık,
meta fizik, Locke’un deneyci felsefesi, Newton fiziği,
matematik ve kimya konusunda geniş bilgi sahibiydi.
1755’de, henüz 22 yaşındayken, küçük bir kasaba olan
Needham Market’ta, üç yıl sonra da Nantwich’te
dersler verdi ve öğretmen olarak göreve başladı. İleri
derecede kekeme olmasına ve vaazlarıyla Ortodoks
çevreleri huzursuz etmesine karşın, gerek
derslerindeki, gerek öğrencileri için düzenlediği fizik
ve elektrik deneylerin- deki başarısıyla dikkati çekerek,
1761’de Dissenter’ların Warrington’da yeni
kurdukları akademide dil ve edebiyat öğretmenliğine
atandı.
Ertesi yıl affedilen ve tekrar papazlığa
yükseltilen ve İngiltere’nin en büyük demir
fabrikatörlerinden birinin kız kardeşiyle evlenen
Priestley, Warrington’da çalıştığı altı yıl boyunca,
özellikle İngilizce dilbilgisi, konuşma sanatı, eleştiri,
tarih, siyaset ve eğitim konusunda beş kitap yazdı,
eğitim alanındaki çalışmaları nedeniyle Edinburgh
Üniversitesinin hukuk doktorasıyla ödüllendirildi.
Londra’ya yaptığı bir gezi sırasında
tanıştığı Benjamin Franklin’in desteğiyle The
History and Present State of Electricity
(“Elektriğin Tarihi ve Bugünkü Durumu”)
adlı kitabını yazmaya başlayarak bilim
dünyasına ilk adımını attı.
-Anglikan
Kilisesi, Ülke ve Kral” yandaşlarınca
Priestley bir baş belası olarak görülmekteydi
deneyleriyle yeni şeyler buluyor ve kilisenin
güvenini sarsıyordu.. 1792’de düşmanlarından
oluşan öfkeli bir güruh Priestley’in evini, kitaplığını,
laboratuvarını ve kilisesini yerle bir etti. Priestley
Londra’ya taşındı; ama düşmanlık orada da peşini
bırakmadı. Sonunda 1794’te ABD’ye göç etti; orada
kendisine bir bilim adamı ve aydın olarak büyük
saygı duyuluyordu.
George Washington’la (1732-1799) ve iki başkanla daha –John Adams
(1735-1826) ve Thomas Jefferson (1743-1826)– dost oldu. Pennsylvania
Üniversitesi’nde kimya profesörlüğü de dahil olmak üzere, çeşitli
akademik ve dinsel görev önerilerini geri çevirerek, yaşamının son on
yılını emekli olarak geçirdi. Bu yetenekli adam, yeni kimyaya
inanmadı ve muhtemelen filojiston kuramının son yandaşı olarak
1804’te mezarına girdi
1) Tarih ve genel derslerin başlangıcı
2) Yönetimin Temel İlkeleri Üstüne Deneme”)
3) Görme Olgusu, Işık ve Renklere İlişkin Buluşların Tarihi ve Bugünkü
Durumu
4) Çeşitli Gazlar Üstüne Deneyler ve Gözlemler
5) Eğitim Üstüne Çeşitli Gözlemler
6) Hıristiyanlığın Yoldan Çıkışının Tarihi
7) İngilizce Dilbilgisinin Temel İlkeleri
8)Özellikle Kimyayı Kapsayan Deneysel
9) Felsefe Derslerinin Başlangıcı
10) Tanrıbilim ve Çeşitli Konulardaki
Yapıdan Bahsetme
PRIESTLEY oksijen-karbondioksit deneylerini bir fare yardımıyla
gerçekleştirdi.Fareyi önce bir fanusa yerleştirdi ve farenin
tabanına bitki koyarak farenin hareketlerini gözlemlemeye
başladı.Fare gündüz olduğunda normal hareketlerine devam
etmişti;ama gece olunca farenin hareketlerinde anormallik
sezdi.Yani bir canlının yaşaması için gereken bir hava vardı ve bu
hava kütlesini bitki sabah temizliyor ama gece
temizleyemiyordu.Bu sayede bu deneylerine devam ederek
oksijen ve karbondiokside açıklık getirdi ve fotosentez olayının
temelini oluşturdu.
http://www.youtube.com/watch?v=T1vGBFIw7I0
Download

File