2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ
İÇİNDEKİLER
SIRA
NO
1
TARİFENİN NEV'İ
İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR
NO
KARAR
TARİHİ
SAYFA
NO
28.İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
1
İskan Muayene Ücretleri
1.1
1.Grup İnşaatlar Muaf Tutulmuştur
1.2
2.Grup İnşaatlar İçin m²' sinden
m2
0.64
TL
1.3
3.Grup İnşaatlar İçin m²'sinden
m2
1.04
TL
1.4
4.Grup İnşaatlar İçin m²' sinden
m2
1.99
TL
1.5
5.Grup İnşaatlar İçin m²' sinden
m2
2.42
TL
1.6
6.Grup İnşaatlar İçin m²' sinden
m2
5.57
TL
2
İtfaiye Araçları Ve Motopomp Ücretleri
2.1
Motopomp ( 1 Saat Ücreti )
saat
465.85
TL
2.2
Dalgıç Pompa - Jenereratörlü ( 1 Saat Ücreti )
saat
266.2
TL
2.3
Dalgıç Pompa ( 1 Saat Ücreti )
saat
176.66
TL
2.4
Merdivenli Araç Saat Ücreti
saat
2,422.42
TL
2.5
Su İkmal Aracı Saat Ücreti
saat
889.11
TL
2.6
Çok Maksatlı Araç (1 Saat Ücreti)
saat
1,331
TL
2.7
Çok Maksatlı Araç Parlayıcı Ve Patlayıcı Madde Taşıyan Tır' lara Arabalı
Vapurla Geçişler Refakat Etmek İçin ( 1 Seferde En Çok 2 Araç Geçer ).
saat
1,839.2
TL
2.8
Hortum Aracı
saat
2,994.75
TL
2.9
Vinçli Kamyon
saat
2,237.4
TL
2.10
Çok.Fonk.Robotik Müd.Aracı Ferrara ( Koca Yusuf )
saat
2,994.75
TL
2.11
TFF SÜPER LİG Spor Müsabakalarına Görevlendirilecek İtfaiye Aracının 3
Saatlik Ücreti
adet
1,815
TL
2.12
TFF 1. LİG Spor Müsabakalarına Görevlendirilecek İtfaiye Aracının 3 Saatlik
Ücreti
adet
1,210
TL
2.13
TFF 2. LİG Spor Müsabakalarına Görevlendirilecek İtfaiye Aracının 3 Saatlik
Ücreti
adet
605
TL
3
İtfaiye Eğitim Merkezi Tarafından Yapılacak Eğitim, Yangın Tatbikat,
Tesis Kira Ücretleri
3.1
Özel Kurum Elamanlarına İtfaiye Eğitim Merkezinde Verilen 18 Saat Süreli
Yangın Güvenlik Eğitimi
kişi
270
TL
3.2
Yurtiçi ve Yurtdışında Özel Kurumlara Yerinde 18 Saat Süreli Yangın
Güvenlik Eğitimi Grup Başına (1 Grup 40 Kişiyi Geçemez)
saat
190
TL
3.3
Tatbikat
adet
500
TL
3.4
Tesis Kiralama
adet
300
TL
4
Soba Bacaları Birim Fiyatı
4.1
Bir Adet Soba Bacası
baca başı
75.9
TL
4.2
Birden Beşe Kadar (Baca Başına)
baca başı
58.3
TL
4.3
Beşten Yukarısı (Baca Başına )
baca başı
38.5
TL
4.4
Kat Kaloriferleri Bacası
baca başı
75.9
TL
4.5
Şömine Bacası
baca başı
166.1
TL
4.6
Tıkalı Bacanın Açılması
baca başı
203.5
TL
TL
28.İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
4.7
Tıkalı Ve Ziftli Bacanın Açılması
baca başı
242
TL
4.8
Ziftli Baca Temizliği
baca başı
173.8
TL
4.9
Şönt Baca Temizliği
baca başı
166.1
TL
5
15 Daireye Kadar Olan Birimlerdeki Kalorifer Bacaları İcin
5.1
Tek Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
185.9
TL
5.2
Çift Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
204.6
TL
5.3
Üç Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
220
TL
5.4
Dört Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
306.9
TL
6
15 Daireden 30 Daireye Kadar Olan Birimlerdeki Kalorifer Bacaları
6.1
Tek Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
193.6
TL
6.2
Çift Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
220
TL
6.3
Üç Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
306.9
TL
6.4
Dört Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
322.3
TL
7
30 Daireden 50 Daireye Kadar Olan Birimlerdeki Kalorifer Bacaları
7.1
50 Daireden Yukarı Birimler Tek Kazan
baca başı
222.2
TL
7.2
50 Daireden Yukarı Birimler Çift Kazan
baca başı
322.3
TL
7.3
Tek Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
357.5
TL
7.4
Çift Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
423.5
TL
7.5
Üç Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
242
TL
7.6
Dört Kazanlı Kalorifer Bacası
baca başı
322.3
TL
8
Yağlı Kanal Temizliği
8.1
Davlumbaziçi Ve Motoru Temizliği
adet
121
TL
8.2
40*40 Cm'e Çapına Kadar Yağlı Kanal Temizliği 1 Metre İçin
m
48.4
TL
8.3
40*40 Cm'ye Çapın Yukarısı Yağlı Kanal Temizliği 1 Metre İçin
m
36.3
TL
AÇIKLAMALAR
1- Ücretlere KDV dahildir.
2- Baca Temizliğinin İtfaiye Daire Başkanlığından yetki belgesi alan firmalar tarafından yapılması halinde ücret pazarlığa tabidir.
3- Sanayi tipi bacalar yerinde görülerek fiyatlandırılır.
4- Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan TIR 'lara arabalı vapurla geçişine refakat etmek için (itfaiye araçları) (1 seferde en çok 2 araç geçer)
5-1. Grup İnşaatlar iskan muayene ücretinden muaftır.1.Grup inşaat : Resmi binalar,Camiler v.s.
6- 2 Grup İnşaat : Konutlar.
7- 3 Grup İnşaat : Tiyatro,Spor salonu,Yuva,Kreş,Yurt
8- 4 Grup İnşaat : Büro,Dükkanlar
9- 5 Grup İnşaat : Alışveriş merkezleri,Sinema,Özel Okul,Dershaneler,Katlı mağazalar,İşhanı,İşmerkezi,Sanayi siteleri,İşyeri
10-6 Grup İnşaat : Hastahaneler,Oteller,Fabrika binaları,Katlı Otoparklar
28.İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
11-Kamu kurumları KİT'ler,BİT'ler,kamu yararına çalışan Dernek ve Vakıfların eğitimleri ücrete tabi değildir.
12- Bu tarife hükümleri İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülür.
13- Bu tarife 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında geçerlidir.
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
Download

itfaiye destek hizmetleri müdürlüğü