14 OCAK 2015
MODÜL ADI
FİYATI (TL)
STOK
CARİ
1 000
+Satın Alma Süreç Takibi +Satış Teklif Takibi
VERİ İŞLEME *
1 400
1 300
+ POS ve Yazar Kasalar ile Veri Alışverişi + PDKS’den Veri Aktarımı
+TXT ve XLS Dosyalarından Sipariş, Fatura, İrsaliye Transferi
SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ (3)
650
750
+ Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri
RAPORLAR *
TRANSFER *
1 450
+ Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi + Muh. Bağlantısı
BÜTÇE (5)
ETİKET YAZDIRMA *
525
+ Serbest Meslek Makbuzu + Mükellef ve Muhasebeci Kayıtlarının
Tek Yerden İşlenmesi
ÜRETİM
750
+ Stok ile Entegre Çalışabilme
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
1 200
650
1 100
+ Beyannameler + Ek Mali Tablolar + Yılsonu İşlemleri
İŞLETME DEFTERİ (2)
1 800
+ Özel Okul Bordrosu + Farklı Şube Takibi
DEMİRBAŞ
MUHASEBE IV Tek Kullanıcı
Çok Kullanıcı
750
485
790
995
485
995
850
+ Dövizli Raporlar + Dövizli Muhasebe + Kur Takibi
BORDRO
350
+ İnternetten Döviz Güncelleme
KARTOTEKS
DÖVİZLİ MUHASEBE (4)
ENFLASYON MUHASEBESİ OPSİYONU (6)
ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (4)
MİKTARLI MUHASEBE (5)
ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (5)
DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3)
520
520
+ Kredi Kartı İşlemleri
KUR TAKİBİ
850
+ Stok Rezerv Takibi
KASA
BANKA
750
+ Tekli ve Toplu Faturalama
SİPARİŞ (2)
790
+ Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi
İRSALİYE (1)
995
+ Masraf Merkezleri Takibi + Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi
ÇEK/SENET
790
+ Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları
MUHASEBE
790
+ Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi
FATURA
790
+ Depolar + Stok Grupları + Stokta 2 Birim + Barkodlu Çalışma Ops.
450
+SQL Komutlarının Kayıt edilmesi ve Çalıştırılması
E-FATURA (Sınırsız Firma için)* (8) (3)
E-DEFTER (Sınırsız Firma için) * (8) (5)
3 700
2 100
BİR BAKIŞTA ETA:V.8-SQL
Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs. gibi
programlardan direkt bağlantı yapılabilir ve SQL
veritabanı özellikleri kullanılarak işlemler tamamlanabilir.
ETA:V.8-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm
modüler arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon
mümkündür.
ETA:V.8-SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur.
Sistem yönetimi modülü ile şirketlerle ilgili işlemler,
kullanıcı tanımları ve kısıtlamaları, kullanıcı, menü, şirket,
grup ve işlem bazında yetkilendirmeler gibi güvenliğin ön
planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.
ETA:V.8-SQL gelişmiş raporlara sahiptir. Standart
raporlarda alan seçme, alan uzunlukları ve kolon
sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre
dökümleri sıralayabilme, raporların renk ve yazı tiplerini
belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme
gibi birçok özellik mevcuttur. Tüm raporları Excel,
HTML, txt, doc, pdf, bmp vb. formatlarda alabilme ve
e-posta olarak gönderebilme mümkündür.
ETA:V.8-SQL ile çok sayıda şirket ile çalışmak
mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik
olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.
Kullanıcı mevcut fiş tiplerinde kendi istediği şekilde
başlık, entegrasyon tipi, parametre vs. tanımlayabilir.
Ayrıca fişlerde kendisine gerekli alanları seçip onları
dilediği gibi sıralayabilir. Böylece pek çok noktada kısıtlı
sayıda tanımla yetinmek yerine isteğe bağlı olarak
tanımların geliştirilmesi mümkündür.
Kart ve hareket arama ve seçim pencerelerinde
aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak
kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri şekilde
dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini
değiştirme ve görüntülenen kayıtları kısıtlama gibi
işlemleri yapabilirler.
ETA:V.8-SQL ile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir.
Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz
türlerine göre girilerek takip edilir. Merkez Bankası web
sitesinden kurlar tek tuşla güncellenebilir.
ETA:V.8-SQL’de alışılmış ETA fonksiyon tuşları
sayesinde hem mouse hem klavye ile program seri
kullanılabilir. Daha kısa zamanda daha çok işlem yapılabilir.
OPSİYONLAR
FİYATI (TL)
E-ARŞİV (Sınırsız Firma için)* (8) (9)
CARİ BAZLI FİYAT TAKİBİ
DÖVİZLİ RAPORLAR
PARTİ TAKİBİ*
TİCARİ PAKETLER
1 200
400
650
800
FİYATI (TL)
Ticari işletmeler ve KOBİ’ler için özel paketlerdir.
E1
1 900
Stok + Cari + Fatura + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
E II
2 450
Stok + Cari + Fatura + İrsaliye + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
E III
3 250
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
E IV
3 850
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa
+ Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
EV
2 500
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Kasa + Banka + Dövizli
Raporlar + Kur Takibi
E VI
3 100
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka +
Dövizli Raporlar + Kur Takibi
E VIII
4 450
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye +
Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
E IX
3 600
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa +
Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
EX
5 250
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye +
Sipariş + Üretim+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
MALİ MÜŞAVİR PAKETLERİ ve
MUHASEBE IV
FİYATI (TL)
Sadece Muhasebeci ve Mali Müşavirlerimiz için geçerlidir.
MALİ MÜŞAVİR-1 PAKETİ (SMMM)
2 050
2 450
2 300
2 600
3 050
Muhasebe+Bordro+İşletme+Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri
+ Stok + Cari + Fatura + Miktarlı Muhasebe + MBO + Kasa
MUHASEBE IV Tek Kullanıcı
Çok Kullanıcı
2 300
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve
Yılsonu İşlemleri + MBO + Miktarlı Muhasebe
MALİ MÜŞAVİR-7 PAKETİ (SMMM)
• Aynı anda birçok
elemanınızın işyerinizde
UYGULAMALI EĞİTİMİ
Muhasebe + Bordro + İşletme + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri +
MBO + Miktarlı Muhasebe
MALİ MÜŞAVİR-6 PAKETİ (SMMM)
• Bir yıl işyerinizde
ÜCRETSİZ
SERVİS/DESTEK
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş +
Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Miktarlı Muhasebe
MALİ MÜŞAVİR-5 PAKETİ (SMMM)
• ETA Merkez’de sürekli,
ÜCRETSİZ ve
UYGULAMALI EĞİTİM **
Muhasebe + Bordro + İşletme + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri +
Miktarlı Muhasebe
MALİ MÜŞAVİR-4 PAKETİ (SMMM)
• Uzmanlarımızdan
uygulamalı TELEFON
DESTEĞİ *
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Miktarlı Muhasebe
MALİ MÜŞAVİR-3 PAKETİ (SMMM)
1 700
Muhasebe + Bordro + İşletme + Miktarlı Muhasebe
MALİ MÜŞAVİR-2 PAKETİ (SMMM)
B i z i f ar k l ı k ı l an
özellikleri
U N U T MAYIN …
Beyannameler + Ek Mali Tablolar + Yılsonu İşlemleri
650
900
* Bu hizmetin koşullarını değiştirme
hakkımız geçerli olmak kaydı ile
**Bazı paketler için, kampanya dahili
ya da harici satış koşulları gereği bu
şartlar geçerli değildir
1. Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.
2. ETA:V.8-SQL için önerilen maksimum kullanıcı sayısı 15’dir. 15 üstü kullanıcı sayısı için ETA:SQL önerilir.
3. ETA:V.8-SQL, Microsoft SQL Server 2005, 2008 veya 2012 Express Edition ile birlikte gelir. 5 kullanıcının üstü alımlarda
kullanım yoğunluğuna bağlı olarak ürünlerimizin Microsoft SQL Server Standard Edition ile çalışması gerekli olabilir.
4. ETA:V.8-SQL fiyat listemizdeki ürünler EĞİTİM VE BİR SENELİK SERVİS DESTEĞİ HİZMETİ ile birlikte pazarlanmaktadır.
5. Yukarıdaki fiyatlara programın yüklenmesi, kitap ve CD, aynı anda programı kullanacak olan tüm personelin EĞİTİMİ ve
bir senelik SERVİS garantisi dahildir.
Senelerdir binlerce müşterimize verdiğimiz hizmetin kazandırdığı tecrübe ile firmamız iyi netice alınabilmesi için ürünlerini
EĞİTİM ve SERVİS DESTEĞİ ile pazarlamayı prensip edinmiştir. Eğitim ve Servis desteği olmadan sadece CD ve kitap
şeklinde pazarlanan ürünlerle kıyaslama yaparken müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarını önemle rica ederiz.
6. ÇOK KULLANICILI’ uygulamalarda yukarıdaki fiyatlara; ana makine +1 terminale kadar Muhasebeci müşterilerimiz için
%10, Ticari Müşterilerimiz için %25 ilave edilir. Ana makine +1 terminale, +1 terminal daha ilave edildiğinde tek kullanıcı
fiyatının Muhasebeci müşterilerimiz için %10’u, Ticari müşterilerimiz için % 25’i ilave edilir. Daha sonraki her terminal
için tek kullanıcı fiyatı üzerinden %10 ilave edilir.
7. Aynı programların aynı versiyonlarının aynı ilde birden fazla bilgisayarda kullanılacağı durumlarda aynı şirkete ait ilave
makineler için Muhasebeci müşterilerimize % 50 indirimli, ticari firmalara % 30 indirimli; farklı illerdeki ilave makinalar
için ise % 10 indirimli fiyat uygulanır.
8. Uzaktan bağlantılı terminal kullanılacak sistemler özel satış ve fiyatlandırma koşullarına tabidir.
9. Diğer ana ETA versiyonlarından ETA:V.8-SQL’e geçişte bir senelik Eğitim/Servis garantisi verilir ve geçiş bedeli aşağıdaki
şekilde hesaplanır:
a. Versiyon 6’dan ETA:V.8-SQL’e geçişte ETA:V.8-SQL program bedelinin % 70’i talep edilir.
b. Versiyon 7’den ETA:V.8-SQL’e geçişte ETA:V.8-SQL program bedelinin % 55’i talep edilir.
c. ETA for Windows’dan ETA:V.8-SQL’e geçişte ETA:V.8-SQL program bedelinin % 50’si talep edilir.
10.
Eğer müşterimizin birden fazla sistemi varsa sadece ETA:V.8-SQL’e geçiş yapılan sistem için geçiş bedeli hesaplanır. Diğer
sistemler için indirim yapılmaz.
11.
Satıştan kaldırılmış eski versiyonlardan (Versiyon 6’dan önceki) ETA:V.8-SQL’e geçişte :
a. Versiyon 7 bedelinin % 50’si alınarak bu versiyona upgrade edilir.
b. Daha sonra 9. maddenin b şıkkı uygulanır.
12.
Diğer ana ETA versiyonlarından ETA:V.8-SQL’e geçişte, aynı zamanda daha büyük bir program paketine geçiliyorsa; önce
Madde 9 uygulanarak ana versiyon geçiş bedeli belirlenir. Daha sonra ETA:V.8-SQL’deki iki paket arasındaki fark geçiş
bedeline eklenerek fiyat hesaplanır. Paket dışında sahip olunan herhangi bir modül varsa, bu modülün fiyatı geçiş yapılan
paketin fiyatından düşülmez. Bu uygulama yalnızca ETA:V.8-SQL’e upgrade’lerde geçerlidir.
13.
Kullanıcının daha sonra alacağı ilave modüllerde paket indirimi uygulanmaz, fiyat listesinde belirlenmiş modül fiyatları
uygulanır. Sadece daha sonra alınan modüller için bir senelik Eğitim/Servis garantisi verilir.
14.
Peyderpey alınan modüller fiyat listemizde belirtilen paketlerden birinin içeriğini oluşturuyorsa daha sonraki her türlü
versiyon ve kullanıcı sayısı arttırımlarında fiyatlar bu paket fiyatı üzerinden hesaplanır.
15.
Paket alımlarında paket kapsamına giren modüller paket bölünerek farklı bilgisayarlara yüklenemez.
16.
Kullanıcıların değişiklikler ve/veya rapor dizaynları talep etmeleri halinde ETA teknik imkanlar çerçevesinde bu talebi
karşılayabilir ve uygun gördüğü bedeli talep edebilir.
17.
Hırsızlık ve doğal afetler (yangın, sel, vb.) sonucunda zayi edilen programların tekrar yüklenmesi için ilgili resmi evraklar
ibraz edildikten sonra yalnızca programların zayi olduğu durumda yeni set için versiyon yenileme bedeli talep edilir.
18.
Exe yenileme ve versiyon yenileme hizmettir, iade alınmaz.
19.
Ek modül ve terminal ilavesi siparişlerinde son versiyona uyumlu olması gerektiğinden versiyon yenileme bedeli alınır.
MODÜL VE PAKETLERLE İLGİLİ NOTLAR
1. Fatura modülü ile birlikte çalışır.
2. Stok modülü ile birlikte çalışır.
3. Ana modüller Muhasebe, Stok, Cari ve Fatura ile birlikte çalışır.
4. Muhasebe, Kur Takibi ve Dövizli Raporlar’la birlikte çalışır.
5. Muhasebe modülü ile birlikte çalışır.
6. Muhasebe ve Miktarlı / Dövizli Muhasebe modülleri ile birlikte çalışır.
7. “*” işaretli E-Fatura, E-Defter, Transfer, Raporlar, Etiket Yazdırma, Veri İşleme modülleri ile Parti Takibi
ve E-Arşiv Opsiyonu kullanıcı sayısından bağımsız fiyatlandırılır, fakat birlikte kullanılacağı diğer modüllerin
kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak verilir.
8. E-Fatura ve E-Defter modülleri ile E-Arşiv Opsiyonu, alım tarihinden itibaren ilk yıl hariç yıllık %10 “Yıllık
yenileme ve lisans bedeline” tabidir. Diğer modüllerin güncel versiyonda olması gereklidir.
9. E-Arşiv Opsiyonu, Fatura ve E-Fatura modülleri ile birlikte çalışır.
10.
Paket fiyatlarına ayrıca ücretlendirilmiş opsiyonlar dahil değildir. Örnek : Parti Takibi opsiyonu.
11.
Raporlar modülü için ilave olarak talep edilen her rapor niteliğine göre ETA / Bayimiz tarafından özel olarak
fiyatlandırılır.
12.
Ticari paketlere Kasa, Kartoteks, Dövizli Raporlar ve Kur Takibi modülleri dahil edilmiştir.
13.
Paket lll, lV, V, VI, Vlll, lX ve X alımlarında Banka modülü paketlere dahil edilmiştir.
14.
Mali Müşavir Paketi alımlarında Miktarlı Muhasebe ve Kartoteks modülleri paketlere dahil edilmiştir.
15.
V-6, V-7 ve EFW’de Yazar Kasa modülümüzün karşılığı ETA:V.8.SQL’de Transfer modülüdür. Geçiş bedeli
Transfer modülü fiyatı üzerinden hesaplanır.
16.
Ticari müşterilerimiz için Muhasebe IV modülü “tek kullanıcı” ve “çok kullanıcı” olarak ayrı
fiyatlandırılmaktadır. Çok kullanıcı fiyatı tüm kullanıcı adetleri için geçerlidir.
Download

eta v8-sql fiyat listesi