1
www.sexologycongress2014.com
www.evefestival.org
www.sexologycongress2014.org
2
First International-Anatolian Congress on Sexual Health and
Disorders will be an outstanding and pioneering conference
mainly focusing on female orgasm and female orgasm disorders expected to be held on 11-14, September, 2014 at Green
Park International Convention Center, Pendik–İstanbul, Turkey,
a superb, silent, seaside suburban area location, which can
hold up to 1300 people in a single five star hotel, while also
containing other resorts and hotels around, just 10 minutes
away from the Sabiha Gökçen Airport. The details of the conference can be reached at: www.sexologycongress2014.com, a
web site which will bear main details of the conference for at
least five years, including congress abstracts, proceedings,
short articles, and videos of congress events, posters, feed
backs, forums and discussions. Also, you can use the mirror
web site www.sexologycongress2014.org for registration and
other issues. This year also there will be a public Sexual Health
Festival activity along with the Congress. Please follow the web
site: www.evefestival.org for the details.
Contact:
E-mail: [email protected] [email protected]
[email protected]
Skype: congress.2014
Facebook: https://www.facebook.com/anatolian.congress?ref=ts&fref=ts
Until February 2014, Twenty one internationally famous and
distinguished academicians and professors have been invited
as speakers, who will give long lectures (1 hr.) and also participate various panels and workshops . There will also be poster
sessions, oral presentations, symposiums or panels, workshops
and many other scientific activities. A great social program,
including an opening cocktail on the boat for a sight-seeing of
İstanbul at sun set and evening, and a free touristic tour for
İstanbul’s historical places, live music programs, surprise festivals and contests, open buffets and coffee breaks during the
conference will also bring a cozy friendship and empathy atmosphere to the unification of this great scientific program.
The Conference is already supported by İstanbul University,
Marmara University, FIAS (Finnish NACS), EFS (European
Federation of Sexology), and NACS (Nordic Association for
Clinical Sexology).
“Birinci Uluslararası-Anadolu Cinsel Sağlık Kongresi”, temel olarak “kadın orgazmı ve kadınlarda orgazm bozuklukları” konusuna
odaklanmasına karşın, cinsel terapi alanında pek çok konuyu
işleyecek olan alanındaki ilk, olağandışı ve öncü bir kongredir.
Kongremiz 11-14 Eylül, 2014 tarihinde “Green Park Uluslararası
Kongre Merkezinde ve 5 Yıldızlı Otelinde”, Pendik-İstanbul’da
yapılacaktır. Bu bölge sessiz, deniz kenarında, İstanbul’un karmaşasından ve olaylı merkezlerinden uzak; Sabiha Gökçen Havalimanına yaklaşık servisle 10 dakika ötede ve ulaşımı çok kolay bir
bölgedir. Görkemli salonlara ve alanlara sahip olan Green Park
Oteli, kongre için aynı anda yaklaşık 1300 kişiye hizmet verebilmektedir. Etrafında kalış için başka oteller de mevcuttur. Kongrenin detaylarına www.sexologycongress2014.com adresinde en az
5 yıl süreyle kalacak olan web sitesinden ulaşabilirsiniz. Beş yıl
boyunca kongre bildirileri, posterleri, kısa makaleler, forumlar,
kongre videoları bu adresde saklı tutulacaktır. Ayrıca
www.sexologycongress2014.org adresinden de kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıca bu yıl halka açık bir Cinsel Sağlık Festivali de yapmaktayız. Bu festivali www.evefestival.org sitesinden izleyiniz:
http://www.evefestival.org
İletişim:
E-Posta: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Skype: congress.2014
Facebook: https://www.facebook.com/anatolian.congress?ref=ts&fref=ts
Şubat 2014 ayına kadar kendi konularında dünyaca ünlü 21 akademisyen ve bilim adamı bu kongreye gelip, uzun konferans (1
saat) vermeyi kabul etmiştir; ayrıca bu bilim adamları paneller ve
workshoplara da (atölyelere) katılacaklardır. Ayrıca poster seansları, oral prezantasyonlar, sempozyum ve paneller, atölyeler
(workshoplar) de gerçekleştirilecektir. Sizin için hazırlamakta olduğumuz sosyal programlar ve aktiviteler, yarışmalar, sürpriz festivaller, eğlence akşamları, ödüller, kongre sırasında verilecek olan
kahve ve açık büfe yemek molaları, kongre atmosferiyle bütünleşmenizi sağlayacak ve sizlere dünyaca ünlü bilim adamları ile tanışma, kaynaşma şansı sunacaktır. NACS, EFS, FIAS gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenen bu olağanüstü ve pek
alışık olmadığınız kongrede, sunacağımız bilimsel ve sosyal programla hiç yaşamadığınız, bir bilimsel ortamın keyfini çıkaracağınızı şimdiden garanti ederiz. Kongremiz sizlerin katılımıyla daha da
başarılı olacak ve büyük kitlelere ulaşacaktır; Türkiye’de uluslararası kongre açısından yaşanacak olan bir “ilk”e tanık olma şansını
lütfen kaçırmayınız!
3
www.sexologycongress2014.com
The main theme of the conference is: From Fantasy to Pleasure and Variations, From Variations to Orgasms
The scientific program, long lectures, panels, workshops will
include:
The basic sexual physiology of female/ male sexuality
and orgasm
Novel advances in sex therapy and DSM-5
The long and hot story of G-Spot
Novel f(MRI) imaging and novel findings on female/male
orgasm
Sleep disorders and sexual disorders; sexsomnia
The future of sex therapy; Analysis of current DSM-5
DSM-5 vaginismus and dyspareunia criteria and its
analysis
Psychology of female orgasm
Neurochemistry of female orgasm and love
Clitoral versus vaginal orgasm discussions; deep vaginal erogenous zones
Hormonal and neuroendocrine aspects of female orgasm and its disorders
Neuroscience and Neurochemistry of male and female
sexual response and orgasm; their disorders
Neuroimaging during sexual behavior and orgasm
(male/female)
New theories on female orgasm and four nerve theory
Sex education/sex therapy education and social demographic statistics in Europe, USA, Turkey and Scandinavia
Fantasy, sexual variations, pleasure and orgasm
Disorders of male/female sexual functions and their
treatments
Gynecological and plastic surgery and procedures to
promote sexual pleasure in females (Labial, intravaginal surgery, G-Shot etc.)
Treatment and psychotherapy to the disorders due to
sexual abuse and child molestation.
Sexual dysfunctions due to psychiatric medication in
depression, psychosis and schizophrenia
Alternative theories on female orgasm; promoting
sexual pleasure in woman; cultural aspects of female sexual response
Expanded Sexual Response (ESR) and expanded orgasm in females
The usage of vibrators and sex toys in sex therapy,
research on vibes
Trans-Gender Health
www.evefestival.org
Kongremizin temel teması: “Fanteziden, Hazza ve Orgazma”
konusudur. Bilimsel program, uzun konferanslar, paneller ve
workshoplar aşağıdaki konuları da içerecektir:
Erkekte ve kadında temel cinsel fizyoloji, orgazmın fizyolojisi
Cinsel terapide ve DSM-5’te yeni gelişmeler
G-Noktasının uzun ve görkemli hikayesi
f(MRI) görüntüleme teknikleri ve bunların cinsel fonksiyonlar sırasında kullanılması; bu konudaki yeni buluşlar
Uyku bozuklukları ve cinsellik; seksomnia
Cinsel terapinin geleceği; cinsel terapi açısından DSM5’in analizleri
DSM-5 vajinismus ve dispareni kriterleri ve bunların analizleri
Kadın orgazmının psikolojisi
Kadın orgazmının ve aşkın nörokimyası
Klitoral-Vajinal orgazm ikilemi; derin vajinal erojen bölgeler (DVZ)
Kadın orgazmının ve bozukluklarının hormonal ve nöroendokrin yönleri
Erkek ve kadın cinselliğinin ve cinsel fonksiyon bozukluklarının nörobilimi, nörokimyası
Cinsel davranış sırasında nörolojik görüntüleme teknikleri
Kadın orgazmı hakkındaki yeni teoriler; dört sinir teorisi
Avrupa, İskandinavya, Finlandiya ve Amerika’da cinsellik
ve cinsel terapi eğitimi; Bu ülkelere ait demografik
veriler ve istatistikler
Fantezi, cinsel varyasyonlar, haz ve orgazm; bunların
cinsel terapideki önemi
Erkekte ve kadında cinsel fonksiyon bozuklukları ve tedavileri
Kadınlarda cinsel hazzı artırmak için uygulanan jikenolojik
ve plastik cerrahi teknikleri (labial, vajinal cerrahi, Gshot)
Çocuklukta geçirilen, cinsel tacizlerle gelişen cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi ve psikoterapisi
Depresyon, psikoz ve şizofrenideki ilaç tedavisine bağlı
olarak ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları
Kadın orgazmı üzerine alternatif teoriler; kadınlarda cinsel
hazzı artırmak; kadınlardaki cinsel davranışın farklı
kültürlere göre irdelenmesi
Artırılmış Cinsel Doyum (ESR; Expanded Sexual Response)
Vibratör ve cinsel oyuncakların cinsel terapide kullanılması, bu konudaki araştırmalar.
Cinsel-Kimlik ve Cinsel Kimlik Sorunları
4
THE LECTURERS THAT ARE CERTAIN TO GIVE LONG
KEY NOTE LECTURES (1 h) AND PANELS
5
6
7
8
9
10
11
12
EXPANDED SEXUAL RESPONSE ● TANTRIC SEXUALITY ● ENHANCING PLEASURE AND ORGASM IN WOMEN ● USE OF
SEX TOYS AND VIBRATORS IN SEX THERAPY: PROF. ÜMİT SAYIN
ARTIRILMIŞ CİNSEL DOYUM (ESR) ● TANTRIK CİNSELLİK ● KADINLARDA HAZZI VE ORGAZMI GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ ● UCİNSEL TERAPİDE CİNSEL OYUNCAKLARIN VE VAYBLARIN KULLANILMASI:
Doç. Dr. ÜMİT SAYIN
THE BRAIN IN LOVE: HAS NEUROSCIENCE STOLEN THE SECRET OF LOVE? : PROF. SULTAN TARLACI
AŞIK BEYİN : NÖROBİLİM AŞKIN GİZEMİNİ ÇALDI MI?: Doç. Dr. SULTAN TARLACI
VAGINISMUS AND DYSPAREUNIA CASES IN TURKEY: AN OVERVIEW OF VAGINISMUS EXPLOSION AND CASE STUDIES
IN TURKEY ● COSMETIC AND GYNECOLOGICAL SURGERY TO ENHANCE SEXUAL PLEASURE : DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ
VAJİNİSMUS VE DİSPARENİ-TÜRKİYE’DEKİ VAKALAR: TÜRKİYE’DE VAJİNİSMUS PATLAMASININ BİR ÖZETİ ● HAZZI VE
ORGAZMI ARTIRMAK İÇİN KOZMETİK VE JİNEKOLOJİK CERRAHİ : DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ
UROLOGICAL FACTORS IN THE SEXUAL DYSFUNCTIONS OF MALES AND FEMALES : PROF. FEHMİ NARTER
ERKEKLERDE CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARINA YOL AÇAN ÜROLOJİK FAKTÖRLER : Doç. Dr. FEHMİ NARTER
ANORGASMIA AND THE TREATMENT OF ANORGASMIA IN GYNECOLOGY: DR. AKİF POROY
ANORGAZMİ VE JİNEKOLOJİDE ANORGAZMİNİN TEDAVİSİ: DR. AKİF POROY
VAGINISMUS AND VAGINISMUS TREATMENT. USE OF HIPNOSIS IN VAGINISMUS TREATMENT: Dr. MURAT ULUSOY
VAJİNİSMUS TEDAVİSİ VE HİPNOZUN VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE KULLANILMASI: DR. MURAT ULUSOY
SOCIAL PROGRAMME
Opening Cocktail on Boat / Bosphorus-Marmara Trip
Disco-Masquerade Night-the Green
Park Hotel
GALA Night With Special Programme
Sight Seeing Tour of Istanbul
Free Movie/Documentary ExhibitFilm Festival
Public Sexual Health Festival- EVE
FESTIVAL
Various Public Scientific Lectures
Exhibits/Stands/Adult MaterialsToys/Novel Products
Music Festival / Book Festival
SOSYAL PROGRAM
BOĞAZ TURU VE DENİZDE AÇILIŞ
KOKTEYLİ
Disko ve Maskeli Balo -the Green
Park Hotel
Özel Programlı GALA Gecesi
İstanbula Özel Gezi Turu
Ücretsiz Film ve Dokümenter Gösterimi- FİLM Festivali
Halka Açık Cinsel Sağlık Festivali EVE FESTIVAL
Çeşitli Halka Açık Bilimsel Konuşmalar
Standlar/ Yetişkin Materyelleri/
Cinsel Oyuncaklar/ Yeni Ürünler
Muzik Festivali / Kitap Festivali
13
14
15
16
SEXUAL HEALTH FESTIVAL (EVE-FESTIVAL)- TOPICS
SAFE SEX EDUCATION
SAFE SEX MATERIALS
AIDS-HIV EDUCATION AND CONDOM USE IN TURKEY
AIDS-HIV MATERIALS
VENEREAL DISEASE (VD) EDUCATION
VD MEDICINE AND RELATED DRUG COMPANIES
TRANS-GENDER HEALTH
SEX EDUCATION MATERIALS
SEX THERAPY EDUCATION MATERIALS
INSTRUMENTS AND DEVICES USED IN THE RESEARCH OF
HUMAN SEXUALITY AND SEX THERAPY
BOOKS ON SEXUAL HEALTH AND SEXUALITY (TURKISH &
ENGLISH)
BOOKS ON SEX THERAPY (TURKISH & ENGLISH)
FOOD AND SEXUAL HEALTH/ HEALTHY FOOD AND
SEXUAL HEALTH EDUCATION MATERIAL
APHRODISIACS
HEALTHY FOOD THAT PROMOTE SEXUAL HEALTH
MEDICINE AND DRUGS TO TREAT MALE SEXUAL DISORDERS-DRUG COMPANIES
MEDICINE AND DRUGS TO TREAT FEMALE SEXUAL DISORDERS-DRUG COMPANIES
EDUCATION ON THE MISUSES OF SEXUALITY MARKET
(FAKE DRUGS, NONE-SCIENTIFIC USE OF SEXUALITY
FOR MARKETING)
SEXUAL HEALTH RELATED UROLOGICAL MEDICAL MATERIAL
SEXUAL HEALTH RELATED GYNECOLOGICAL MEDICAL
MATERIAL
SEXUAL HEALTH RELATED PSYCHOLOGY/PSYCHIATRY
MATERIAL
SEXY LINGERIE AND EROTIC UNDERWEAR & DRESSES
TANTRA AND SEXUAL HEALTH
EDUCATION ON ADULT TOYS AND VIBES
ADULT VIDEOS/ EROTIC VIDEOS /TANTRIC VIDEOS
SEX THERAPY EDUCATION VIDEOS
DILATORS FOR THE TREATMENT OF VAGINISMUS
SPECIAL SYSTEMS FOR THE TREATMENT OF VAGINISMUS
AND ANORGASMIA
DEVICES AND SYSTEMS TO PROMOTE SEXUAL PLEASURE
TANTRIC ACCESSORIES (TANTRA TOYS)
ADULT TOYS
17
SEXUAL HEALTH FESTIVAL (EVE-FESTIVAL)- TOPICS
GÜVENLİ CİNSELLİK EĞİTİMİ NEDİR?
GÜVENLİ CİNSELLİK MATERYELLERİ
AIDS-HIV EĞİTİMİ
TÜRKİYE’DE KONDOM KULLANIMI
AIDS-HIV MATERYELLERİ
ZÜHREVİ HASTALIKLAR (VD) EĞİTİMİ
VD İLAÇLARI VE İLGİLİ İLAÇ ŞİRKETLERİ
TRANS-GENDER HEALTH
CİNSEL EĞİTİM MATERYELLERİ
CİNSEL TERAPİ MATERYELLERİ
İNSAN CİNSELLİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN MATERYELLER-ALETLER VE SİSTEMLER
CİNSEL SAĞLIK VE CİNSELLİK HAKKINDA KİTAPLAR
(TÜRKÇE VE İNGİLİZCE)
CİNSEL TERAPİ KİTAPLARI (TURKISH & ENGLISH)
SAĞLIKLI YİYECEKLER
AFRODİZYAKLAR
ERKEKLERDE VE KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON
BOZUKLUKLARININ TEDAVİ EDEN İLAÇLAR VE
BU İLAÇ ŞİRKETLERİ
CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ ÜROLOJİ-KADIN & DOĞUM-PSİKİYATRİ-PSİKOLOJİ ALETLERİ VE MATERYELLERİ
TANTRİK ÜRÜNLER VE TANTRİK AKSESUARLAR
CİNSEL OYUNCAKLAR KONUSUNDA EĞİTİM
BU FESTİVAL VE KONGRENİN AMAÇLARINDAN BİRİSİ DE
DAHA ÖNCE HİÇ DOKUNULMAMIŞ KONULARI VE ÇOK YENİ BİLİMSEL BULGULARI ELE ALMAKTIR. AYRICA TEMEL
HİPOTEZLERİNDEN BİRİSİ DE: CİNSEL TERAPİ VE SEKSOLOJİ BİLİMİ SADECE PATOLOJİLERLE DEĞİL, AYNI ZAMANDA
CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN İNSANLARDA
DA AYNI ESKİ TANTRİSTLERİN YAPTIĞI GİBİ CİNSEL HAZZIN VE ORGAZMIN GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALI; İNSANIN SINIRLARINI ARAŞTIRMALIDIR!
CİNSEL OYUNCAKLAR VE VAYBLAR/DİLATÖRLER
CİNSEL TERAPİ EĞİTİM VİDEOLARI
VAJİNİSMUS TEDAVİSİ İÇİN DİLATÖRLER VE SİSTEMLER
CİNSEL HAZZI VE ORGAZMI GÜÇLENDİREN ALETLER VE SİSTEMLER
TANTRIC ACCESSORIES (TANTRA TOYS
18
LECTURERS:
International:
Prof. Osmo KONTULA (Finland)
Prof. Beverly WHIPPLE (USA)
Prof. Barry KOMISARUK (USA)
Prof. Charles MOSER (USA)
Prof. Irv BINIK (Canada)
Prof. Carlos SCHENCK (USA)
Prof. Erwin HAEBERLE (Germany)
Prof. Karoline BISCHOF (Switzerland)
Prof. Allen LAAN (Netherlands)
Prof. Sheryl KINGSBERG (USA)
Prof. Susan DAVIS (Australia)
Prof. Roy LEVIN (United Kingdom)
Prof. Elsa Mari ALMAS (Norway)
Prof. Esben Esther P. BENESTAD
(Norway)
Prof. Joshua ROSENBERGER (USA)
Prof. Vanessa SCHICK (USA)
Prof. Janniko GEORGIADIS (Netherlan.)
Dr. Maaret KALLIO (Finland)
Dr. Tommi PAALANEN (Finland)
Dr. Debra HERBENICK (USA)
Dr. Talli ROSENBAUM (Israel)
National:
Prof. Selçuk ASLAN
Prof. Ümit SAYIN
Prof. Asiye KOCATÜRK
Prof. Fehmi NARTER
Prof. Sultan TARLACI
Prof. Nilüfer ÖZAYDIN
Dr. Süleyman ESERDAĞ
Dr. Akif POROY
Dr. Murat ULUSOY
Dr. Şermin KARTAL
Dr. Mehmet KARAV
Dr. Barış Çoban
Dr. Berk Karaoğlu
Uzm. Psk. Sinem Cankardeş
Uzm. Psk. Elif Can GÜRSOY
Uzm. Psk. Irmak DEDECAN
Psk. Neslihan KORKMAZ
To be added…
FREE EVE-FESTIVAL PUBLIC TALKS (25-30 minutes)
BASIC SEXUALITY AND SEX THERAPY EDUCATION
Basic Sexual Physiology in Males ● Basic Sexual Physiology in Females ●
Orgasm in Women ● ESR: Expanded Sexual Response ● An Overview:
Sexual Disorders in Males and Females ● Erectile Dysfunction in Males
and Treatment ● Premature Ejaculation in Males and Treatment ●
Sexual Arousal and Libido Problems in Males ● Tantra and Tantric Sexuality ● Anorgasmia in Women and Treatment ● Vaginismus in Women
and Treatment ● Vaginismus in Women and Treatment-2 ● Arousal
and Libido Problems in Women and Treatment ● The History of Sex
Toys, Vİbrators and Their Use in Sex Therapy: PC-Muscle Training, Electronical Orgasms and Sex Therapy
SEXUALITY AND PUBLIC HEALTH
What is Safe Sex? ● AIDS and HIV ● Venereal Disease and Prevention:
Bacterial Diseases ● Venereal Disease and Prevention: Viral Diseases
● AIDS-HIV Treatment ● Treatment of VDs ● Importance of Sexual
Education ● How Should the Sexual Therapy Education be? ● The Problems Faced in Sexual Therapy Education in Turkey ● History of Courtesans and Prostitution in Turkey and the World ● Selling Sex and Public
Health ● Paid Sex and VDs ● Condom Use in Turkey
SOME SPECIFIC TOPICS ON SEXUALITY
Sexuality and Women’s Freedom ● Sexual Revolution and Women’s
Movements ● Feminism on the Globe and Turkey ● Eroticism and
Pornography ● Violation of Women’s Rights in Turkey: Child Brides,
Domestic Violence and Rape ● Violation of Women’s Rights in Turkey:
General ● Eroticism in the Global Cinema ● Eroticism in the Turkish
Cinema ● In Memoriam of Duygu Asena: Duygu Asena and Woman Liberation Movement in Turkey ● Sex Toys, Vibes and Women’s Liberation ● Aganist Our Will: RAPE ● Women’s Rights and Sexuality During
Ottoman Times ● Sex in the Ottomans ● Sexuality During the Ancient
History of Anatolia: Hittites, Greeks, Helens, Byzantiums and other Cultures ● Underground Erotic Literature since the Times of Queen Victoria
● Should Feminism be Hostile to MEN? ● Wierd News about Sexuality
from Turkish Mass Media and Social Media ● Monogamy, Polygamy
and Women’s Liberation: Are all the Women Monogamous? ● CHEATING ON: Why Women Cheat on? Why Males Cheat on? ● The Brain
Chemistry of LOVE: Is Neuroscience Stealing the Mystery of LOVE?
TRANS-GENDER HEALTH (WITH SIMULTANOUS TRANSLATION, ENGLISHTURKISH LECTURES) LAST DAY
Lesbians ● Homophobia ● Homosexuality in Males ● LGBT Rights ●
DSM-V and LGBT ● DSM-V and Paraphilia ● Why is LGBT a Sexual
Preference and NOT a Psychiatric Disorder? ● DSM-V and Hypersexual
Disorder Proposal ● Different Sexual Preferences during the Ottoman
Times and in Anatolia ● BDSM as Variation
19
KONUŞMACILAR
Uluslararası :
Prof. Osmo KONTULA (Finland)
Prof. Beverly WHIPPLE (USA)
Prof. Barry KOMISARUK (USA)
Prof. Charles MOSER (USA)
Prof. Irv BINIK (Canada)
Prof. Carlos SCHENCK (USA)
Prof. Erwin HAEBERLE (Germany)
Prof. Karoline BISCHOF (Switzerland)
Prof. Allen LAAN (Netherlands)
Prof. Sheryl KINGSBERG (USA)
Prof. Susan DAVIS (Australia)
Prof. Roy LEVIN (United Kingdom)
Prof. Elsa Mari ALMAS (Norway)
Prof. Esben Esther P. BENESTAD (Norway)
Prof. Joshua ROSENBERGER (USA)
Prof. Vanessa SCHICK (USA)
Prof. Janniko GEORGIADIS (Netherlands)
Dr. Maaret KALLIO (Finland)
Dr. Tommi PAALANEN (Finland)
Dr. Debra HERBENICK (USA)
Dr. Talia ROSENBAUM (Israel)
Ulusal
Prof. Selçuk ASLAN
Doç. Dr. Ümit SAYIN
Yard Doç. Dr. Asiye KOCATÜRK
Doç. Dr. Fehmi NARTER
Doç. Dr. Sultan TARLACI
Yard. Doç. Dr. Nilüfer ÖZAYDIN
Dr. Süleyman ESERDAĞ
Dr. Akif POROY
Dr. Murat ULUSOY
Dr. Şermin KARTAL
Dr. Mehmet KARAV
Dr. Barış Çoban
Dr. Berk Karaoğlu
Uzm. Psk. Sinem Cankardeş
Uzm. Psk. Elif Can GÜRSOY
Uzm. Psk. Irmak DEDECAN
Psk. Neslihan KORKMAZ
To be added…
Konuşmacı Sayısı Kongre ve
Festivale kadar artacaktır…
FREE EVE-FESTIVAL PUBLIC TALKS- TURKISH-NO SIMULTANOUS
TRANSLATION (FUAR ÜCRETSİZ BİLİMSEL KONUŞMALARI-TÜRKÇE-)
TEMEL CİNSELLİK VE CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ (BASIC SEXUALITY AND
SEX THERAPY EDUCATION)
Erkeklerde Temel Cinsel Fizyoloji (Basic Sexual Physiology in Males) ● Kadınlarda Temel Cinsel Fizyoloji (Basic Sexual Physiology in Females) ● Kadınlarda
Orgazm (Orgasm in Women) ● Kadınlarda Artırılmış Cinsel Doyum: ESR (ESR:
Expanded Sexual Response) ● Erkek ve Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları : Genel Bakış (An Overview: Sexual Disorders in Males and Females) ● Erkeklerde Erektil Disfonksiyon ve Tedavisi (Erectile Dysfunction in Males and Treatment) ● Erkeklerde Erken Boşalma Sorunları ve Tedavisi (Premature Ejaculation in Males and Treatment) ● Erkeklerde Cinsel İsteksizlik ve Libido Sorunları
(Sexual Arousal and Libido Problems in Males) ● Tantra and Tantrik Cinsellik
(Tantra and Tantric Sexuality) ● Kadınlarda Anorgazmi ve Tedavisi
(Anorgasmia in Women and Treatment) ● Kadınlarda Vajinismus ve Tedavisi-1
(Vaginismus in Women and Treatment-1) ● Kadınlarda Vajinismus ve Tedavisi2 (Vaginismus in Women and Treatment-2) ● Kadınlarda Cinsel İsteksizlik ,
Uyarılma Sorunlar ı ve Tedavisi (Arousal and Libido Problems in Women and
Treatment) ● Cinsel Oyuncakların Tarihi, Vibratörler ve Cinsel Terapide Kullanılması: PC-Kası Eğitimi, Elektronik Orgazmlar ve Cinsel Terapi (The History of
Sex Toys, Vİbrators and Their Use in Sex Therapy: PC-Muscle Training, Electronical Orgasms and Sex Therapy) 45-50 dk (minutes)
HALK SAĞLIĞI VE CİNSELLİK (SEXUALITY AND PUBLIC HEALTH)
Güvenli Cinsellik Nedir? (What is Safe Sex?) ● AIDS ve HIV (AIDS and HIV)
● Zührevi Hastalıklar ve Korunma: Bakteriyel Hastalıklar (Venereal Disease and
Prevention: Bacterial Diseases) ● Zührevi Hastalıklar ve Korunma: Viral Hastalıklar (Venereal Disease and Prevention: Viral Diseases) ● AIDS-HIV Tedavisi
(AIDS-HIV Treatment) ● Zührevi Hastalıklar Tedavisi (Treatment of VDs)
● Cinsel Eğitimin Önemi (Importance of Sexual Education) ● Cinsel Terapi
Eğitimi Nasıl Olmalı? (How Should the Sexual Therapy Education be?) ● Türkiye’de Cinsel Terapi Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar (The Problems Faced in
Sexual Therapy Education in Turkey) ● Türkiye’de ve Dünyada Kortezanlık ve
Hayat Kadınlarının Tarihi (History of Courtesans and Prostitution in Turkey and
the World) ● Seks Ticareti ve Halk Sağlığı (Selling Sex and Public Health)
● Paralı Seks ve Zührevi Hastalıklar (Paid Sex and VDs) ● Cinsel Kimlik Seçimi
ve Cinsel Kimlik Sorunları (Trans-Gender Health)
Kadın Özgürlüğü ve Cinsellik (Sexuality and Women’s Freedom) ● Cinsel Devrim ve Kadın Hareketleri (Sexual Revolution and Women’s Movements)
● Dünya’da ve Türkiye’de Feminizm (Feminism on the Globe and Turkey)
● Erotizm ve Pornografi ( Eroticism and Pornography) ● Türkiye’de Kadın
Hakları İhlalleri-1: Çocuk Gelinler, Aile İçi Şiddet ve Tecavüz (Violation of
Women’s Rights in Turkey: Child Brides, Domestic Violence and Rape) ● Türkiye’de Kadın Hakları İhlalleri-2: Genel (Violation of Women’s Rights in Turkey:
General ) ● Dünya Sinemasında Erotizm (Eroticism in the Global Cinema) ●
Türk Sinemasında Erotizm (Eroticism in the Turkish Cinema) ● Duygu Asena’nın Anısına: Duygu Asena ve Türkiye’de Kadın Özgürlüğü Hareketi (In Memoriam of Duygu Asena: Duygu Asena and Woman Liberation Movement in Turkey) ● Cinsel Oyuncaklar, Vayblar ve Kadın Özgürlüğü (Sex Toys, Vibes and
Women’s Liberation) ● İrademize Karşı: TECAVÜZ (Aganist Our Will: RAPE) ●
Osmanlı’da Kadın Hakları ve Cinsellik (Women’s Rights and Sexuality During
Ottoman Times) ● Osmanlı’da Seks (Sex in the Ottomans) ● Eski Anadolu Tarihi Boyunca Cinsellik: Hititler, Yunanlılar, Helenler, Bizanslılar ve Diğer Kültürler
(Sexuality During the Ancient History of Anatolia: Hittites, Greeks, Helens,
Byzantiums and other Cultures) ● Kraliçe Viktorya Devirlerinden Beri Yer altı
Erotik Literatürü ve Edebiyatı (Underground Erotic Literature since the Times of
Queen Victoria) ● Feminizm Erkek Düşmanlığı mıdır? (Should Feminism be
Hostile to MEN?) ● Türkiye’de Basından ve Sosyal Medya’dan Cinsellikle İlgili
Garip Haberler (Wierd News about Sexuality from Turkish Mass Media and
Social Media) ● Monogami, Poligami ve Kadın Özgürlüğü: Bütün Kadınlar Monogamik midir? (Monogamy, Polygamy and Women’s Liberation: Are all the
Women Monogamous?) ● ALDATMA: Kadınlar Neden Aldatır? Erkekler Neden Aldatır ?(CHEATING ON: Why Women Cheat on? Why Males Cheat on?
● Aşkın Beyin Kimyası: Nörobilim Aşkın Gizemini Çalıyor mu? ( The Brain Chemistry of LOVE: Is Neuroscience Stealing the Mystery of LOVE?) Dr. Sultan
Tarlacı
20
FIRST 100 REGISTRATIONS WILL HAVE 10 % DISCOUNTS BOTH FOR
CONGRESS REGISTRATION AND HOTEL EXPENSES
DEADLINE FOR DISCOUNT REGISTERATION,
ABSTRACT and SHORT ARTICLE SUBMISSION:
th
JUNE 18 , 2014
First 100
registrations
Reduced
Only Conference Registration (Must
Stay at the
Green Park
Hotel)
Early Normal Registration
Late Registration
Student
Registration
On Site Registration
DEADLINE
JUNE 18st
2014
JULY 18th
2014
JULY 18th
2014
September
10th
2014
JULY 18th
2014
No
Deadline
Registration
335 €
240 €
375 €
420 €
195 €
470 €
Fee
REGISTRATION PACKAGE INCLUDES LUNCH AND TWO COFFEE BREAKS EVERYDAY
FOR FOUR DAYS; BESIDES, THERE WILL BE MANY OTHER EXTRAS, ABSTRACTPROCEEDING BOOK, TICKETS, GIFTS, SOUVENIERS IN THE CONGRESS BAG
WHICH INCLUDES THE CONGRESS PACKAGE
EVE FESTIVAL
ALL CONGRESS DELEGATES CAN ENTER THE FESTIVAL PART OF THE EVENT. FESTIVAL ATTENDANTS CANNOT ENTER THE CONGRESS AREA! POSTER SESSIONS,
FILM FESTIVAL, MUSIC FESTIVAL, BOOK FESTIVAL WILL BE PERFORMED AT THE
SHARED AREAS OF THE CONGRESS AND FESTIVAL EVENTS. THERE WILL ALSO BE
FREE SCIENTIFIC LECTURES FOR THE PUBLIC DURING THE EVE FESTIVAL (see:
www.evefestival.org) APART FROM THE CONGRESS LECTURES. CONGRESS DELEGATES CAN ENTER THESE LECTURES, PUBLIC CANNOT ENTER THE CONGRESS LECTURES!
21
NORMAL HOTEL AND ACCOMMODATION PRICES AT THE
INTERNATIONAL GREEN PARK CONVENTION CENTER AND FIVE
STAR HOTEL FOR THREE NIGHTS AND FOUR DAYS
EVERY GROUP HAS DIFFERENT DISCOUNTED PRICES–
EARLY REGISTRATIONS HAVE THE GREATEST DISCOUNTS
H-GST
Special
Guest
Honory
Guest
R-ONLY-C
Reduced Only
Conference
Price until
JULY 18th
(reduced price
if stayed at
Green Park)
F-100
First 100
Registrations
% 10 discount
EARLY-R
Normal
Conference
Price
Early
Registration
LATE-R
Normal
Conference
Price
Late
Registration
Until July 18th
July 18th
September 10th
ON-SITE-R
STD
On Site
Registration
Student
before
18th July
th
Until June 18
LIGHT GREEN
TURQUOISE
DARK GREEN
ORANGE
RED
BLUE
PURPLE
GRAY
ROOM/ #
People
3 nights
4 days
3 nights
4 days
3 nights
4 days
3 nights
4 days
3 nights
4 days
3 nights
4 days
3 nights
4 days
Single bed
& breakfast
345 €
425 €
395 €
425 €
425 €
455 € 345 €
Double bed
& breakfast
405 €
490 €
460 €
490 €
490 €
520 € 405 €
480 €
560 €
530 €
560 €
560 €
585 € 480 €
20 €
25 €
25 €
25 €
30 €
30 €
20 €
10 €/
three
tickets
10 €/ two
tickets
10 €/
three tickets
10 €/two
tickets
10 €/two
tickets
10 € /
two tickets
10 €/
two
tickets
Three people in one
room
Open
Buffet
DINNER
TICKETS
Drink
Ticket
Supplied
from us
WATER WILL BE FREE THROUGHOUT THE WHOLE CONFERENCE (SU ÜCRETSİZ OLACAKTIR)
1 ticket buys tea-coffee-pop 2 tickets buy a glass of alcoholic beverage (beer, gin, vodka, wine)
22
IF YOU BUY REGISTRATION TO THE CONGRESS + HOTEL STAYING
ALL TOGETHER IN ONE PURCHASE
THERE IS A BETTER DISCOUNT FOR THE FULL REGISTRATION PACKAGES
First 100 registrations
Reduced
Only Conference Registration
(must stay
at The
Green Park
Hotel)
Early
Normal
Registration
Late Registration
Student
Registration
On Site Registration
AFTER JULY
18th
ORANGE
DARKGREEN
RED
BLUE
GRAY
VIOLETPURPLE
DEAD
LINE
June 18th
JULY 18th
2014
JULY 18th
2014
SEPTEMBER 10th
2014
JULY 18th
2014
No
Deadline
Registration
335 €
240 € 375 € 420 € 195 € 470 €
Fee
FULL DISCOUNT CONGRESS PACKAGES WITH THE GREEN PARK 5 STAR HOTEL STAYING
for THREE NIGHTS-FOUR DAYS IF PURCHASED TOGETHER IN ADVANCE
+++++
SINGLE
(335+395 =
(240 +425=
(375 + 425=
(420 + 425=
(195 +345=
(470+455=
730)
665)
800)
845)
540)
925)
PACKAGE
A
700 €
640 €
765 €
800 €
520 €
850 €
(5 % extra discount)
(5 % extra
discount)
(5 % extra
discount)
(5 % extra
discount)
(5 % extra
ultradiscount)
(10 % extra
ultradiscount)
(335 + 460 =
(240 + 490 =
(375 + 490=
(420 + 490 =
(195 +405=
(470+520=
795)
730)
865)
910)
600)
990)
760 €
700 €
+++++
DOUBLE
PACKAGE
B
+++++
THREE
PEOPLE
PACKAGE
C
830 €
845 €
550 €
855 €
(5 % extra discount)
(5 % extra
discount)
(5 % extra
discount)
PACKAGE H
(8 % extra
discount)
(10 % extra
ultradiscount)
(15 % extra
ultradiscount)
(335 + 530 =
(240 + 490 =
(375 + 560=
(420 + 560 =
(195 +480=
(470+585=
865)
730)
935)
980)
675)
1055)
785 €
670 €
850 €
(10 % extra
ultradiscount)
(10 % extra
ultradiscount)
862 €
595 €
865 €
(12 % extra
ultradiscount)
(12 % extra
ultradiscount)
(20 % extra
ultradiscount)
(10 % extra
ultradiscount)
23
HOW TO REGISTER
STEP 1-PLEASE READ THE REGIST- STEP 3-PLEASE CONTACT US
RATION BROCHURE AND THE INFORMATION IN IT VERY CARE- PLEASE CONTACT THE FOLLOWING MAILS
FULLY!
TO BE SURE THAT YOU WILL BE AMONG
THE FIRST 100 REGISTRANTS:
Please cc your application to all of the maSTEP 2-PLEASE DOWNLOAD THE ils:
REGISTRATION FORM FROM OUR
WEB SITES (THE FORM IS GIVEN IN
[email protected]
THIS BROCHURE, AS WELL):
[email protected]
www.sexologycongress2014.com
www.evefestival.org
www.sexologycongress2014.org
[email protected]
STEP 4- PLEASE FILL IN THE REGIST- STEP 5- PLEASE CHOSE YOUR METRATION FORM AND
HOD OF PAYMENT AND MAKE THE
PLEASE CHOSE THE COLOR CATEGORY PAYMENT VIA;
(FROM TABLE-2) OF YOUR APPLICATION FROM THE TABLES IN THE  BANK TRANSFER
REGISTRATION BROCHURE AND NOTE  PAY PAL CREDIT CARD SYSTEM
IT IN THE REGISTRATION FORM.
(on the web site)

PTT POSTAL ORDER (For Turkish
Please send the filled registration
Applicants Only)
form to us:

CREDIT CARD (will be opened in
June-2014, but please prefer to
[email protected]
pay with PAY PAL)
[email protected]
STEP 6- PLEASE SEND THE COPY (OR
[email protected]
ELECTRONIC COPY) OF YOUR RECEIPT
TO US TO COMPLETE THE REGISTRATION.
ASEHERT-CİSEATED BANK ACCOUNTS
TURKISH LIRA (TL) ACCOUNT :
T.C. İŞ BANK
Transfer to:
CİNSEL SAGLIK EGİTİM ARAŞTIRMA VE
TEDAVİ DERNEGİ (CİSEATED-ASEHERT)
account (the name of the Association
on the bank receipt should be writtenMutlaka Dernek Hesabına transfer yapıldığı dekontta görülmeli)
EUROS (€) ACCOUNT:
T.C. İŞ BANK
Transfer to:
CİNSEL SAGLIK EGİTİM ARAŞTIRMA VE
TEDAVİ DERNEGİ (CİSEATED-ASEHERT)
account (the name of the Association
on the bank receipt should be writtenMutlaka Dernek Hesabına transfer yapıldığı dekontta görülmeli)
24
TL-TL-TL- BANK: KIZILTOPRAK-KADIKÖYİstanbul İŞ BANKASI-TL-TL-TL
(Turkish Liras) ACCOUNT NO:
1071-0774692
(Turkish Liras) IBAN
TR59 0006 4000 0011 0710 7746 92
€€€-BANK: KIZILTOPRAK-KADIKÖY-İstanbul İŞ
BANKASI-€€€
(EUROS) ACCOUNT NO:
1071-0578043
(EUROS) IBAN
TR55 0006 4000 0021 0710 5780 43
TURKISH DELEGATES CAN ALSO MAKE THE PAYMENT VIA
POSTAL SERVICE (PTT)
USING THE FOLLOWING POSTAL NUMBERS
(PTT POSTA ÇEKİ NUMARASI)
09496995 OR
11212767 (CİSEATED)
FOR THE REDUCED HOTEL STAYING PRICES PLEASE REFER TO TABLE 5
WHEN YOU PAY FOR THE REGISTRATION FEE + GREEN PARK HOTEL STAYING, THERE ARE ALSO ADDITIONAL DISCOUNTS FROM 10 % TO 20 % OF
THE TOTAL PRICE !
REGISTRATION PACKAGE INCLUDES THE LUNCHES AND 2 DRINK TICKETS
FOR 2 COFFEE BREAKS FOR EACH DAY, THE ABSTRACT-PROCEEDING BOOK,
THE PROGRAM AND OTHER SOUVENIERS, SURPRISE GIFTS
25
REGISTRATION FORM
FIRST INTERNATIONAL ANATOLIAN CONGRESS-İSTANBUL-2014 REGISTRATION FORM
To Register Please Fill in This Form and Send it to Both of the E-mails Below:
[email protected] and [email protected] (Tel: 0532 668 6892, Elif Can Gürsoy)
LAST NAME - FIRST NAME
(Soyad-İsim)
T.C. Kimlik No (For only Turkish Applicants):
TITLE
(Dr., Prof., Doç., Assc. Prof., Student)
University-InstitutionEmployment
(Üniversite-Kurum-Çalıştığı Yer)
E-MAIL:
E-mail-1
E-mail-2
TELEPHONE:
Normal Telephone
Cellular
The COLOR Category of Application
from the Registration Brochure
ADRESS:
Amount of Registration Fee
Turkish Liras (TL)
Euros (€)
Dollars ($)
Bank Transfer
PAY PAL
Credit Card
First 100 Registrations until June18th,
2014 are 10 % discounted
Amount of Green Park Hotel Accommodation (OPTIONAL)
(Green Park Otel Kalışı)
TOTAL AMOUNT
Method of PayPTT (postal)
ment, please insert XXX
POSTA ÇEKİ NUMARASI
(PTT-POSTAL ORDER):
09496995
11212767 (CİSEATED)
TURKISH LIRA (TL) ACCOUNT : T.C. İŞ BANK
BANK: KIZILTOPRAK-KADIKÖY-İstanbul İŞ BANKASI
Transfer to:
CİNSEL SAGLIK EGİTİM ARAŞTIRMA VE TEDAVİ DERNEGİ
(CİSEATED-ASEHERT) account (the name of the Association
on the bank receipt should be written-Mutlaka Dernek
Hesabına transfer yapıldığı dekontta görülmeli)
(Turkish Liras) ACCOUNT NO:
1071-0774692
(Turkish Liras) IBAN
TR59 0006 4000 0011 0710 7746 92
EUROS (€) ACCOUNT: T.C. İŞ BANK
BANK: KIZILTOPRAK-KADIKÖY-İstanbul İŞ BANKASI
Transfer to:
CİNSEL SAGLIK EGİTİM ARAŞTIRMA VE TEDAVİ DERNEGİ
(CİSEATED-ASEHERT) account (the name of the Association
on the bank receipt should be written- Mutlaka Dernek
Hesabına transfer yapıldığı dekontta görülmeli)
(EUROS) ACCOUNT NO:
NOTES (NOTLAR):
1071-0578043
(EUROS) IBAN
TR55 0006 4000 0021 0710 5780 43
Download

the Above Figure to Download the Travel Guide to the Green Park