HATAY AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
KOD
YÖN.PL.02
YAY.TRH
01/08/2011
REV.TRH
REV.NO
TARİH
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİ VEREN
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
El Hijyeninin Önemi, Endikasyonları ,
El Hijyeni Sağlama Yöntemleri, Eldiven
Kullanımı, Alkol Bazlı El
Antiseptiklerinin Kullanımı Ve
Kullanım Özellikleri
İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri, İş
Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
M.S.Ü de Tıbbı Atıkların Ayrıştırılması,
Ekipmanların Temizliği/M.S.Ü İşleyişi,
Talimatları Ve Kullanılan Formları
İletişim, Empati Ve Beden Dilinin
Kullanımı, Hastalara Karşı Tutum Ve
Davranışlar
Tıbbi Atık Yönetimi, Tıbbı Atıkların
Toplanması, Taşınması, Toplama
Ekipmanlarının Dezenfeksiyonu,
Depolama Alanlarının Temizliği Ve
Dezenfeksiyonu
Dt. Özlem
PARLAKGÜMÜŞ
Diş Hekimi
Mehmet KARAGÖZ
İş Sağlığı ve Güv.
Uzmanı
Ebru ERDAL
M.S.Ü.sor.ve
Enfeksiyon Kont.
Hem.
OCAK
2014
EĞİTİM
D
İ I
Ç Ş
X
OCAK
2014
OCAK
2014
SAYFA NO
X
X
PLANLI
PLANSIZ
EĞİTİM YERİ
TÜRÜ
AÇIKLAMA
KATILANLAR
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
X
M.S.Ü
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
Yaşar ARAS
Psikolog
ŞUBAT
2014
X
Nalan KILIÇ
Çevre Mühendisi
ŞUBAT
2014
X
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Özlem
PARLAKGÜMÜŞ
Çalışan Hakları ve
Güvenliği Sor.
MART
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
Koruyucu Ekipman Kullanımı
Ebru ERDAL
M.S.Ü.sor.ve
Enfeksiyon Kont.
Hem.
MART
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
HATAY AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
KOD
YÖN.PL.02
YAY.TRH
01/08/2011
REV.TRH
REV.NO
SAYFA NO
Ela Evin TAŞAN
Hasta Hakları
Sorumlusu
MART
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
Ebru ERDAL
Kalite Yönetim
Direktörü
MART
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Vücut
Sıvıları İle Temas Durumunda
Yapılması Gerekenler Ve Korunma
Yöntemleri
Ebru ERDAL
M.S.Ü.sor.ve
Enfeksiyon
Kont.Hem.
NİSAN
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
Merkezimizin Temizlik Talimatları,
Riskli Birimlerin Temizliği, Kan ve
Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılması
Gereken Temizlik ve Temizlikte
Kullanılan Malzemelerin Kullanım
Özellikleri
Ebru ERDAL
M.S.Ü.sor.ve
Enfeksiyon
Kont.Hem.
NİSAN
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
Ela Evin TAŞAN
Hasta Hakları
Sorumlusu
MAYIS
2014
Atıf KILIÇ
Radyoloji Sorumlusu
MAYIS
2014
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hizmet Kalite Standartları Eğitimi ve
Dokümantasyon İşlem Basamakları
İletişim Becerileri, Beden Dili Ve Öfke
Kontrolü
Radyasyon Güvenliği ve Kişisel
Koruyucu Ekipman Kullanımı
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
X
X
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
RADYOLOJİ
BİRİMİ
EĞİTİM SALONU
HATAY AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
KOD
YÖN.PL.02
YAY.TRH
Beyaz Kod-Mavi Kod Acil Çağrı
Sistemlerinin Uygulanması
Bilgi Güvenliği ve MHRS
Kardiyopulmoner Resüsitasyon(CPR)
Uygulanması
Kişilerarası İletişim Eğitimi (Zor
İnsanlarla Başa Çıkma, Hasta ve Hasta
Yakınına Davranış, Empati Kurma)
Hasta Hak ve Sorumlulukları
Güvenlik Raporlama Sistemi
Beyaz Kod-Mavi Kod Acil Çağrı
Sistemlerinin Uygulanması
Farmakovijilans Eğitimi, Advers Etki
Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması,
Kullanım Özellikleri Ve Simgeleri
01/08/2011
REV.TRH
REV.NO
SAYFA NO
Dt. Özlem
PARLAKGÜMÜŞ
Diş Hekimi
MAYIS
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
Cemile Coşkun
YILMAZ
Bilgi İşlem Sor.
MAYIS
2014
X
X
BİLGİ İŞLEM
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
X
SAĞLIK
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
Dr. Fuat
TURUNÇ
MAYIS
2014
Ela Evin TAŞAN
Hasta Hakları
Sorumlusu
HAZİRAN
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
HAZİRAN
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
EYLÜL
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
EYLÜL
2014
X
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
BİRİM BAZINDA
YAPILACAKTIR.
EYLÜL
2014
X
X
SAĞLIK
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
EYLÜL
2014
X
X
TEMİZLİK
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
Ela Evin TAŞAN
Hasta Hakları
Sorumlusu
Dt. Özlem
PARLAKGÜMÜŞ
Diş Hekimi
Dt. Özlem
PARLAKGÜMÜŞ
Diş Hekimi
Ecz. Emine
SAKMAN
Ecz. Emine
SAKMAN
X
HATAY AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
KOD
YÖN.PL.02
YAY.TRH
01/08/2011
Çalışanlar Arası İletişim Özellikleri Ve
Hastalara Yaklaşım
Ela Evin TAŞAN
Hasta Hakları
Sorumlusu
Akılcı Antibiyotik Kullanımı Ve
Antibiyotik Profilaksi Rehberi
Kullanımı
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Sivil
Savunma
M.S.Ü Cihaz Bakımları Kontrolleri Ve
Aletlerin Bakımı
M.S.Ü. De Bowie-Dick Testi, Kimyasal
Ve Biyolojik İndikatör Kullanımı
,Paketleme Ve Aletlerin Transferi
Hasta Onamları Alınması
El Hijyeninin Önemi Endikasyonları , El
Hijyeni Sağlama Yöntemleri, Eldiven
Kullanımı, Alkol Bazlı El
Antiseptiklerinin Kullanımı Ve
Kullanım Özellikleri
İndikatör Yönetimi
REV.TRH
REV.NO
SAYFA NO
EKİM 2014
X
X
BİLGİ İŞLEM,
GÜVENLİK
VE TEMİZLİK
PERSONELİ
Dt. Özlem
PARLAKGÜMÜŞ
Diş Hekimi
EKİM 2014
X
X
DİŞ
HEKİMLERİ
EĞİTİM SALONU
Mehmet GÜRZ
Sivil Savunma
Uzmanı
KASIM
2014
X
TÜM
PERSONEL
EĞİTİM SALONU
Ebru ERDAL
M.S.Ü.sor.ve
Enfeksiyon
Kont.Hem
Ebru ERDAL
M.S.Ü. Sor.Ve
Enfeksiyon
Kont.Hem
Dt Ayşe
MISTIKOĞLU
Diş Hekimi
Ebru ERDAL
M.S.Ü.Sor. Ve
Enfeksiyon
Kont.Hem
Dt Ayşe
MISTIKOĞLU
Diş Hekimi
X
EĞİTİM SALONU
KASIM
2014
X
X
M.S.Ü
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
KASIM
2014
X
X
M.S.Ü
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
ARALIK
2014
X
X
DİŞ
HEKİMLERİ
EĞİTİM SALONU
ARALIK
2014
X
X
TEMİZLİK
PERSONELİ
EĞİTİM SALONU
ARALIK
2014
X
X
DİŞ
HEKİMLERİ
EĞİTİM SALONU
HATAY AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI EĞİTİM PLANI
KOD
YÖN.PL.02
YAY.TRH
01/08/2011
REV.TRH
REV.NO
SAYFA NO
Download

Bu formata: - Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi