SPONSORLUK PAKETLERİ
Soroptimists Educate to Lead
Fresh Ideas Empowering Women
“Kadınları Güçlendiren Yeni Fikirler”
HILTON ISTANBUL BOSPHORUS CONVENTION &
EXHIBITION CENTER, İSTANBUL, TÜRKİYE
www.si-istanbul2015.org
İÇİNDEKİLER
04
07
Davet
Mektupları
Kongrenin
Önemi
06
08
Tema
Soroptimist
International
Soroptimists Educate to Lead
Fresh Ideas Empowering Women
“Kadınları Güçlendiren Yeni Fikirler”
HILTON ISTANBUL BOSPHORUS CONVENTION &
EXHIBITION CENTER, İSTANBUL, TÜRKİYE
10
13
16
32
Türkiye
Soroptimist
Kulüpleri
Federasyonu
Program
Kongrenin
Hedef Kitlesi,
Neden
Sponsorluk?
Fuar Alanı
Planı
12
14
20
Organizasyon
Komitesi
Kongre
Merkezi
Sponsorluk
Paketleri
Ann Garvie
SI International Başkanı 2013-2015
Doğu ve Batı; tarih, kültür ve medeniyetin en güzel şehrinde
buluşuyor. Bu yıl 20.’si düzenlenecek olan Uluslararası Soroptimist
Federasyonu Kongresi’nin; Soroptimistler için dört yıllık 2011–
2015 döneminin zirvesi olmasının yanı sıra dünyanın dört bir
yanından 1.000’in üzerinde saygın kadın aktivistin bir araya
geleceği gerçek bir küresel buluşma olacağı konusunda bizlerle
hem fikir olacağınıza eminiz.
Kongre, dünyada dört coğrafi bölgeye yayılmış Soroptimist
Federasyonlarına üye Soroptimistlerin yerel ve ulusal ölçekte
gerçekleştirdikleri başarılarını değerlendirme ve kutlama
niteliğinde olacak.
Türkiye’de başlattığımız sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde
ihtiyaçları tespit ettiğimizde; kadınlar ve kız çocuklarının, hayatın
her alanında desteğe ihtiyaç duymaya devam ettiğini gördük.
Ne yazık ki, toplumların ve kültürlerin tüm kesimlerine yayılmış
olan bu ihtiyaç global düzeyde de en öncelikli sorunlardan biridir.
Bu açıdan, yapacağınız katkılar dünyadaki tüm Soroptimistlerin
kendilerini adadıkları bu yola dikkat çekmeye devam etmemizi
sağlayacak.
Bu kongreye destek olmak, değerli bir sosyal sorumluluk hareketi
olmakla beraber, sizler için bu güçlü küresel ağa şirketinizi,
markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtabileceğiniz
uluslararası bir zemin sunacak. Bize direkt olarak katkı sağlayacak
sponsorluğunuz, global anlamda da değişimi başlatmamıza ve
yaymamıza olanak sağlayacak.
Uluslararası Soroptimist Kongresi’ne katkıda bulunarak güçlü bir
küresel kadın hareketinin sesine destek vermenizi bekliyoruz.
Emine ERDEM
2015 Uluslararası Soroptimist Kongresi Başkanı
Dünyanın üye sayısı en fazla kadın kuruluşlarının başında
gelen Uluslararası Soroptimist Federasyonu’nun 20. Uluslararası
Kongresi’ni 9-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında İstanbul’da Hilton
İstanbul Bosphorus Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecek
olması, kadın sorunlarına ilgi duyan tüm paydaşlar açısından büyük
bir fırsat penceresidir. Birleşmiş Milletler Pekin Deklarasyonu’nun
20. yıldönümünde bu çapta bir organizasyonu gerçekleştirecek
olmak, kadın sorunlarına dair bir hassasiyet ve irade ortaya
koymak bakımından büyük bir önem arz etmektedir.
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, İstanbul’da ikinci kez
düzenlenecek olan kongreye ev sahipliği yapmanın gururunu
taşımaktadır. İstanbul, tarihsel ve stratejik konumunun getirdiği
temsil değerleriyle, giderek küresel bir şehir olma hüviyetine
yeniden kavuşmaktadır. İş dünyası ve sivil toplumun önderliğinde
dünyanın en can alıcı kadın sorunlarına yeni yaklaşımlar getirmeyi
düşündüğümüz kongremiz, elbette ki kadınları güçlendirecek bir
liderlik vizyonu ortaya koyacaktır.
Dünyanın dört bir tarafından 1.500 delegemizi beklediğimiz
bu kongre, Soroptimistlerin en büyük küresel toplantılarından
biri olacak şekilde hazırlandı. Bir iş ve meslek kadınları kuruluşu
olan Soroptimist Federasyonu’nun üyeleri, kamusal hayatları ve
aktivist faaliyetleri ile toplumlarının seçkin kadınlarıdır. Alanlarında
uzman konuşmacılar liderliğinde “kadınları güçlendirecek yeni
fikirlerin” tartışılacağı kongrenin enerjisinin dünya kamuoyuna
yansıyacağından eminiz.
Sponsorlarımızın kongremize vereceği her türlü destek,
kendilerinin kurumsal duruşları ve sosyal sorumluluk faaliyetleri
açısından verimli, imajları açısından yenileyici olacaktır. Kongre
oturumları ile sosyal ve kültürel faaliyetler boyunca, sponsorlar
geniş bir sosyal kategoriden katılımcılara erişmek için benzersiz
fırsatlar bulacaktır. Stratejik bir medya ve tanıtım yönetimine sahip
olan kongre komitemiz, destekçilerimizin organizasyonumuzdan
maksimum faydayı sağlaması için sürekli bir koordinasyon
sağlayacaktır.
Örnek bir liderlik sergileyerek kadın sorunlarında dünya
gündemine yön verebilmek adına, sizleri 20. Uluslararası
Soroptimist Kongresi’ne davet ediyor ve tüm dünyada kadınların
özgürleşme mücadelesinde güçlü bir mesaj vermek için
desteklerinizi bekliyoruz.
www.si-istanbul2015.org
5
Fresh Ideas Empowering Women
“Kadınları Güçlendiren Yeni Fikirler”
Kadınların güçlendirilmesi, Birleşmiş Milletlerin Milenyum
Kalkınma Hedefleri’nin çerçevesi içerisinde önemli bir önceliğe
sahiptir. Kadın problemlerinin çözümü, sosyal altyapıda müthiş
dönüşümleri tetiklediği için öncelikli hedeflerin başında
gelmektedir. Kongre temasıyla ilgili faaliyetlerde yeni fikirler
ve çözümler ileri sürülecektir. Kadınların küresel sesi olan
Soroptimistlerin yaklaşımı, yerel uygulama ile küresel dönüşümün
sağlanmasıdır. Kongrede küresel vizyonlardan yerel misyonlara
kadar birçok yeni fikir sunulacaktır.
Kongrenin Önemi
Soroptimist International (SI), dünyadaki en eski ve en seçkin
kadın organizasyonlarından biri olmanın yanında 3.000 kulüp
ağıyla en çok üyeliğe sahip organizasyondur. SI üyeleri, kadınların
ve genç kızların yaşamlarının iyileştirilmesi konusunda küresel
bir farkındalık oluşturmakla birlikte yerelde de etkin projeler
yürütmektedirler.
Dört yılda bir düzenlenen bu büyük kongrenin İstanbul’da yapılacak
olması, Türkiye için büyük bir prestij kaynağıdır. Dünya çapındaki
seçkin profesyonellerin ağırlanmasına ek olarak Türkiye’nin kadın
sorunlarıyla ilgili hassaslığı vurgulanacak ve bunun sonucunda
bir toplumsal farkındalık misyonu elde edilecektir.
www.si-istanbul2015.org
7
SOROPTIMIST INTERNATIONAL HAKKINDA
Soroptimist International, 1921 yılında kurulmuş, küresel olarak kadınların ve genç kızların yaşamlarını
iyileştirmek üzerine çalışan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. Kadınları ve genç kızları eğitmek,
güçlendirmek ve onlara fırsatlar sunmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası seviyelerde çalışan, 129 ülkede
faaliyet gösteren, yaklaşık 3.000 kulüple 80.000’in üzerinde üyenin oluşturduğu bir ağdır. Küresel etkiyi
ölçen son yıllık raporumuz, 3.727 projeden 110.000 kadının ve genç kızın yararlandığını göstermektedir.
Soroptimist, Latince anlamı kız kardeş olan soror ve Latince anlamı iyi niyet olan optima kelimelerinden
türemiştir. Soroptimist kelimesi, belki de en iyi şekilde ‘kadınlar için en iyisi’ olarak yorumlanabilir.
Soroptimist International’ın tarihi hakkında;
1921 – İlk Soroptimist kulübü Oakland, Kaliforniya’da kuruldu.
1948 – Soroptimist International, UNESCO’dan Danışmanlık statüsü kazandı.
1950 – Soroptimist International, ECOSOC’dan Kategori C Danışmanlık statüsü kazandı. (Birleşmiş
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi)
1966 – UNICEF, Çocuklara yönelik hizmet projelerinden ötürü Soroptimist International’a danışmanlık
statüsü verdi.
1984 – SI, ECOSOC’dan Kategori 1 Danışmanlık statüsü (şimdi Genel Danışmanlık statüsü) kazandı.
Soroptimistler, ilk Soroptimist kulübünün kuruluşundan günümüze kadar yaşamlarının her aşamasında
“kadınlar için en iyisi” nin elde edilmesi için uğraşmaya devam etmektedirler.
VİZYON
Soroptimist International, kadın ve genç kızların, bireysel ve toplu olarak potansiyellerine ulaştıkları,
arzularını gerçekleştirdikleri ve dünya çapında barışçı toplulukların meydana getirilmesinde eşit söz
haklarının olduğu bir dünyayı hedeflemektedir.
MİSYON
Soroptimistler, küresel üyeler ve uluslararası ortaklıklar ağı aracılığıyla kadınların ve genç kızların
yaşamlarını dönüştürecek eylemlere ilham kaynağı olmakta ve bu doğrultuda fırsatlar yaratmaktadır.
Soroptimist International, dünyanın dört bir yanındaki tüm önemli BM merkezlerinde aktiftir. BM
Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin (ECOSOC) Genel Danışmanlık statüsüne ve tüm önemli BM
merkezlerinde kalıcı SI temsilcileri ağına sahiptir.
www.soroptimistinternational.org
www.si-istanbul2015.org
9
TÜRKİYE SOROPTIMIST KULÜPLERİ FEDERASYONU HAKKINDA
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Soroptimist International’ın Avrupa Federasyonu’nun
Türkiye temsilcisi olarak 1948 yılında kurulmuştur. 1948 yılından bu yana da Soroptimist International’ın
Türkiye’deki uluslararası amaçları çerçevesinde çalışmaktadır.
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Türkiye’nin 19 şehrinde, 40 kulübe bağlı 1.000’in üzerindeki
üyesi ile kamu yararına çalışan bir kuruluştur.
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarihi hakkında;
1948 - Türkiye’deki ilk Soroptimist kulübü olan İstanbul Soroptimist Kulübü, yazar Müfide Ferit Tek
tarafından kuruldu.
1953 - İstanbul ve Ankara kulüplerinin birleşmesiyle “Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu” kuruldu.
TÜRKİYE’DE ODAKLANILAN MİSYON
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Soroptimist International’ın uluslararası hedeflerini
gerçekleştirmek üzere, faaliyet alanı olarak aşağıda belirtilen konulara odaklanmaktadır;
• Eğitime daha iyi erişim sağlama.
• Kadınları ekonomik bakımdan güçlendirme ve sürdürülebilir istihdama erişimlerini sağlama.
• Kadınlara ve genç kızlara yönelik şiddeti çözüme kavuşturma ve kadınları çatışmaların çözümüne
dahil etme.
• Kadınlar ve genç kızlar için gıda güvenliğini garanti etme ve üst düzey sağlık standartlarına erişim
sağlama.
• İklim değişikliğinin ve doğal afetlerin kadınlar ve genç kızlar üzerindeki etkilerini azaltıp onların özel
ihtiyaçlarını karşılarken çevresel sürdürülebilirliklerini de iyileştirme.
PROJELER;
•
•
•
•
•
•
•
•
Balat Kültür Evi Projesi
Evdegül Projesi
Elin Işığı Projesi
Dağdibi Köyü Projesi
Van-Mardin Halıcılık Projesi
Bizim Ev-Okuma Odaları Projesi
Sadun Katipoğlu Burs Projesi
Değişim Atolyesi Projesi
www.si-istanbul2015.org
11
ORGANİZASYON KOMİTESİ
PROGRAM
1.
GÜN
Ann Garvie
SI International
Başkanı 2013-2015
Patricia Carruthers
SI Saymanı 2011-2015
Ulla Madsen
SI E Başkanı 2013-2015
2.
GÜN
Emine Perviz Erdem
SI Kongresi Başkanı
Yasemin Ozes
SI Kongresi Saymanı
Inci Erdem Artan
Lokal Komite
Program Direktörü
Güliz Çınar
Lokal Komite Sosyal
Program Koordinatörü
11 Temmuz
2015
Esra Disperati
Lokal Komite
Sekreteri
4.
GÜN
Beril Atakul
Lokal Komite
İletişim Sorumlusu
10 Temmuz
2015
Anne Simon
SI Kongresi Program
Direktörü
3.
GÜN
Lale Kaplan
Lokal Komite Başkanı
9 Temmuz
2015
12 Temmuz
2015
Aktivite
Konum
09:00 - 19:30
KAYIT
CONVENTION ÜST KAT SALONU
17:00 - 19:15
AÇILIŞ
SEREMONİSİ
CONVENTION ÜST KAT SALONU
FUAYE
19:30 - 21:30
DOSTLUK GECESİ
BAHÇE & HAVUZBAŞI
09:00 - 09:25
AÇILIŞ KONUŞMASI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
09:30 - 10:25
DAVETLİ
KONUŞMACI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
10:30 - 11:15
KAHVE ARASI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
FUAYE
11:15 - 12:30
DAVETLİ
KONUŞMACI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 16:15
WORKSHOP
CONVENTION ÜST KAT SALONU
FUAYE
ŞADIRVAN A - B,
BALO SALONU 1 - 2 - 3
19:00
SOSYAL PROGRAM
09:00 - 09:20
AÇILIŞ KONUŞMASI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
09:20 - 10:25
DAVETLİ
KONUŞMACI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
10:30 - 11:15
KAHVE ARASI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
FUAYE
11:15 - 12:30
DAVETLİ
KONUŞMACI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
12:30 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 16:15
WORKSHOP
CONVENTION ÜST KAT SALONU
FUAYE
ŞADIRVAN A - B,
BALO SALONU 1 - 2 - 3
19:00
KONGRE YEMEĞİ
RUMELİ TERAS (ICEC)
09:00 - 10:45
TUTANAKLAR ve
DEĞERLENDİRME
CONVENTION ÜST KAT SALONU
10:50 - 11:30
KAHVE ARASI
CONVENTION ÜST KAT SALONU
FUAYE
11:30 - 12:25
12:25 - 14:00
DAVETLİ
KONUŞMACI
KAPANIŞ
SEREMONİSİ
CONVENTION ÜST KAT SALONU
CONVENTION ÜST KAT SALONU
www.si-istanbul2015.org
13
KONGRE
MERKEZİ
HILTON ISTANBUL BOSPHORUS
CONVENTION & EXHIBITION CENTER
NASIL GİDİLİR ?
Otelin yanında bulunan ve üzeri kapalı yaya yolu ile
bağlanan Kongre ve Sergi Merkezi, toplantı, sergi, konser
ve kongreler için idealdir. Müzik sistemi yüksek tavanlı
odayı doldururken halı zemin akustiği yumuşatır.
Askeri Müze ve
Kültür Merkezi
Muhsin Ertuğrul
Sahnesi
ICC
ICEC
İstanbul Kongre
Merkezi
Harbiye
İstanbul Kongre Vadisi
İstanbul Kongre Vadisi
Radyo
Evi
HILTON
15000 oda kapasiteli
bölgeye 15 dk şehir
merkezinden servis
otobüsleri ile ulaşım
Cumhuriyet Caddesi
İstanbul Bosphorus Kongre Ve
Sergi Merkezi
6000 oda kapasiteli
bölgeye 10 dk yürüme
mesafesi
İnönü Stadı
Ceylan Inter
Continental
Askeri
Müze
ü
ön
İn
d
Ca
si
de
ICEC
Taksim Meydanı
si
de
İstanbul Teknik
Üniversitesi
d
Ca
yu
şsu
ü
üm
si
b
a
Tarl
Taksim
Metro
İstasyonu
san
Kabataş
İskelesi
Me
cli
s-i
Me
bu
si
Cadd
e
İst
lviler
d
l Ca
ikla
Sırase
Harbiye
Anfitiyatro
Ca
d
G
i
des
Bezm-i Alem
Valide Camii
de
si
e
add
aşı C
15000 oda kapasiteli bölgeye 15 dk şehir
merkezinden servis otobüsleri ile ulaşım.
6000 oda kapasiteli bölgeye
10 dk yürüme mesafesi.
İSTANBUL KONGRE VADİSİ
Şehrin iş ve kültür merkezindedir.
Şehir içi ve şehirler arası ulaşım ağlarına kolay erişim
Uluslararası Atatürk Havalimanı’na 23 km uzaklıkta
Sirkeci Tren İstasyonu’na 5 km uzaklıkta
Taksim-Şişli hattında yer alan Harbiye otobüs durağına 100 m uzaklıkta
Taksim Metro İstasyonu’na 500 m uzaklıkta
Yüksek kalitede ve dinleyiciler için uygun teknik imkânlar mevcuttur.
www.si-istanbul2015.org
15
BÖLGEYE GÖRE KÜRESEL SPONSORLUK HARCAMASI
KONGRENİN HEDEF KİTLESİ
Tüm dünyadaki Soroptimist Derneklerinden Delegeler
Delegelerin misafirleri
Çeşitli sektörlerden profesyoneller
Üst düzey kuruluşlardan temsilciler
NEDEN SPONSORLUK?
$ 14.5
5.5%
*IEG küresel sponsorluk harcama raporu 2014’e göre
IEG, 2013 yılında küresel boyutta yüzde 4,1’lik büyüme ile 55,3 milyar dolara ulaşacak
sponsorluk harcaması gelişimi tahmin etmiştir. Ancak 2013 yılı için dünya çapında
öngörülen harcama, yüzde 4,1’in altında kalarak yüzde 3,9 oranında artmıştır.
MİLYAR
2.8%
AVRUPA
$ 19.9
5%
MİLYAR
KUZEY AMERİKA
2.6%
$ 12.6
$4
MİLYAR
ASYA PASİFİK
MİLYAR
TOPLAM KÜRESEL SPONSORLUK HARCAMASI
MERKEZ / GÜNEY
AMERİKA
$ 2.3
MİLYAR
TÜM DİĞER
ÜLKELER
$48.6
$51.1
$53.1
$55.3
$
$
$
$
2010
2011
2012
YILDAN YILA BÜYÜME %si
MİLYAR
*IEG ailesi şirketi GroupM tarafından hazırlanan Sponsorluk Harcama Raporu –
WPP Group plc’nin küresel medya yatırım yönetimi operasyonu.
TÜRKİYE’DE SPONSORLUK HAKKINDA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMAYA GÖRE:
4.1%
5.1%
$
5.1%
MİLYAR
MİLYAR
MİLYAR
MİLYAR
3.9%
$46.3
4.5%
2013
2014*
öngörülen
“Sponsorluk topluma bir katkı aracıdır” diyenlerin oranı %43’dür.
43%
YILLIK İLAN, PAZARLAMA/PROMOSYON VE
KÜRESEL SPONSORLUK GELİŞİMİ
5,1%
6,2%
5,1%
4,1%
2011
İLAN
2012
“Fiyatı yüksek olsa da sponsor bir şirketten ürün satın alırım” diyenlerin oranı
2013
PAZARLAMA PROMOSYONU
82%
4,4%
4,6%
4,5%
3,3%
3,8%
3,7%
4,6%
3,9%
“Sponsorluk şirket seçimimi etkiliyor” diyenlerin oranı %82’dir.
2014
53%
%53’dür.
projected
SPONSORLUK
** Sabancı Üniversitesi, Yönetici Gelişimi Bölümü’nden Dr. Cüneyt EVIRGEN tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarından
alıntıdır.
Bu kademeli gelişim, pazarlama iletişimlerine rakip bir ortamda markalara dikkat çekme, destekleme
ve bağlılık duygusu oluşturma mücadelesinde sponsorluğun hala etkili bir yanıt olduğunu
göstermektedir.
www.si-istanbul2015.org
17
20. ULUSLARARASI SOROPTIMISTANBUL KONGRESİ’NE NEDEN
SPONSOR OLMALISINIZ?
1. Tüm dünyadan kadın ve kız çocuklarının sorunlarına yönelik en son araştırma ve müzakerelerin
parçası olan lider kurumlar arasında yer almak
2. Farklı sektörlerden üst düzey yönetici ve karar vericilerle yeni iş birlikleri yaratmak
3. Kadının toplumdaki rolü konusunda ana sorunları ele alan uzmanlarla tanışma ve sosyal
sorumluluk projeleri geliştirme fırsatları yakalamak
4. Tüm dünyadan başarılı kadın konuşmacıların yer aldığı uluslararası bir kongrenin destekçisi olmak
5. Seçkin kadınlardan oluşan bir kitleye ürün ve hizmetlerinizi yakından tanıtma fırsatı yakalamak
6. Marka imajı yaratma ve konferansta yakalanabilecek sayısız imkândan faydalanmak
7. Marka farkındalığınızı artırmak
8. Sistemli medya stratejisi ile marka iletişiminizi desteklemek
ANA
SPONSORLUK
HER BÜTÇE VE İHTİYACA
UYGUN SPONSORLUK
Ağ oluşturma fırsatlarını müthiş bir şekilde keşfetmek ve değerlendirmekle birlikte kongrede her
sponsorun güçlü bir şekilde mevcut olmasını sağlayan geniş sponsorluk yelpazesi imkanları
mevcuttur.
N
AL
TI
Ş
G
Ü
M
Ü
Z
N
•
•
O
BR
•
•
A
•
ANA SPONSORLUK
ALTIN SPONSORLUK
GÜMÜŞ SPONSORLUK
BRONZ SPONSORLUK
KONGRE YEMEĞİ SPONSORLUĞU
DOSTLUK GECESİ SPONSORLUĞU
OTURUM SPONSORLUĞU
DAVETLİ KONUŞMACI SPONSORLUĞU
ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORLUĞU
KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU
KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU
NOT DEFTERİ VE KALEM SPONSORLUĞU
YAKA KARTI VE İPİ SPONSORLUĞU
İÇME SUYU SPONSORLUĞU
SERGİ ALANI SPONSORLUĞU
INTERNET KÖŞESİ VE DİJİTAL MERKEZ
SPONSORLUĞU
YÖNLENDİRME VE BİLGİ PANOLARI
SPONSORLUĞU
WEB SİTESİ BANNER SPONSORLUĞU
BROŞÜR/BİLDİRİ KİTAPÇIĞI/PROGRAM
KİTAPÇIĞI İLAN
MEDYA SPONSORLUĞU
SERGİ STANDI
AN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sadece 1 şirkete “Ana Sponsorluk” verilecektir. Ana Sponsora sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu kongre öncesinde hazırlanacak olan tüm materyallerde (broşür, el ilanı, program,
yaka kartı, kongre çantası, not defteri, yönlendirmeler vs.) kullanılacaktır.
• Kongre merkezi ana girişinde firma logosuna yer verilecektir.
• Firma tüm basın bülteni gönderimlerinde “Ana Sponsor” olarak duyurulacaktır.
• E-Bülten gönderimlerinde firma logosuna yer verilecektir.
• Firmanın logosu kongreden önce gazete ve dergilere verilecek ilanlarda
• yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu “Ana Sponsor” olarak yer alacak ve firmanın web sayfasına
yönlendirme linki yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• 35 m2 lik sergi alanı tahsis edilecektir.
• Firma kurum sözcüsüne kongre açılışında konuşma yapma fırsatı verilecektir.
• Kongre çantasına firma tanıtım broşürü yerleştirme hakkı. (Max. 22 sayfa)
• Program kitapçığı arka kapak ya da arka kapak içinde firmanın tam sayfa ilanına yer verilecektir.
• Kongre özeti CD/DVD’sine firmanın bir sunumunu ekleme hakkı.
Kongre Katılım Hakkı
Firma tarafından belirlenecek 6 kişi için kongreye ücretsiz katılım (Kongre Yemeği dahil) sağlanacaktır.
Firma çalışanı 20 kişi erken kayıt ücreti kapsamında indirimli olarak kongreye kayıt olabilecektir.
Teşekkür Plaketi
• Kongre bitiminde firmaya “Ana Sponsor” olarak “Teşekkür Plaketi” sunulacaktır.
www.si-istanbul2015.org
21
GÜMÜŞ
SPONSORLUK
4 Şirkete Gümüş Sponsorluk verilecektir. Gümüş Sponsorluğa sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu kongre öncesinde hazırlanacak olan tüm materyallerde (broşür, el ilanı, program,
yaka kartı, kongre çantası, not defteri, yönlendirmeler vs.) kullanılacaktır.
• Kongre merkezi ana girişinde firma logosuna yer verilecektir.
• Firma tüm basın bülteni gönderimlerinde “Gümüş Sponsor” olarak duyurulacaktır.
• E-Bülten gönderimlerinde firma logosuna yer verilecektir.
• Firmanın logosu kongreden önce gazete ve dergilere verilecek ilanlarda yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu “Gümüş Sponsor” olarak yer alacak ve firmanın web
sayfasına yönlendirme linki yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
ALTIN
SPONSORLUK
2 Şirkete Altın Sponsorluk verilecektir. Altın Sponsorluğa sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Tanıtım Fırsatı
• 15 m2 lik sergi alanı tahsis edilecektir.
• Kongre çantasına tek yaprak firma tanıtım broşürü yerleştirme hakkı. (A4 veya benzeri ebatta, 1 Sayfa)
• Program kitapçığı içinde firmanın 1/2 sayfa ilanına yer verilecektir.
• Kongre özeti CD/DVD’sine firmanın bir sunumunu ekleme hakkı.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu kongre öncesinde hazırlanacak olan tüm materyallerde (broşür, el ilanı, program,
yaka kartı, kongre çantası, not defteri, yönlendirmeler vs.) kullanılacaktır.
• Kongre merkezi ana girişinde firma logosuna yer verilecektir.
• Firma tüm basın bülteni gönderimlerinde “Altın Sponsor” olarak duyurulacaktır.
• E-Bülten gönderimlerinde firma logosuna yer verilecektir.
• Firmanın logosu kongreden önce gazete ve dergilere verilecek ilanlarda yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu “Altın Sponsor” olarak yer alacak ve firmanın web sayfasına
yönlendirme linki yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 4 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• 20 m2 lik sergi alanı tahsis edilecektir.
• Kongre çantasına firma tanıtım broşürü yerleştirme hakkı. (Max. 22 sayfa)
• Program kitapçığında firmanın yarım sayfa ilanına yer verilecektir.
• Kongre özeti CD/DVD’sine firmanın bir sunumunu ekleme hakkı.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu kongre öncesinde hazırlanacak olan tüm materyallerde (broşür, el ilanı, program,
yaka kartı, kongre çantası, not defteri, yönlendirmeler vs.) kullanılacaktır.
• Kongre merkezi ana girişinde firma logosuna yer verilecektir.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu “Bronz Sponsor” olarak yer alacak ve firmanın web sayfasına
yönlendirme linki yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 5 kişi için kongreye ücretsiz katılım (Kongre Yemeği dahil) sağlanacaktır.
Teşekkür Plaketi
• Kongre bitiminde firmaya “Altın Sponsor” olarak “Teşekkür Plaketi” sunulacaktır.
Teşekkür Plaketi
• Kongre bitiminde firmaya “Gümüş Sponsor” olarak “Teşekkür Plaketi” sunulacaktır.
BRONZ
SPONSORLUK
4 Şirkete Bronz Sponsorluk verilecektir. Bronz Sponsorluğa sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Tanıtım Fırsatı
• 8 m2 lik sergi alanı tahsis edilecektir.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 3 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
Teşekkür Plaketi
• Kongre bitiminde “Bronz Sponsor” olarak “Teşekkür Plaketi” sunulacaktır.
www.si-istanbul2015.org
23
DİĞER SPONSORLUK OLANAKLARI
KONGRE YEMEĞİ
SPONSORLUĞU
Kongre Yemeği Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu Kongre Yemeği alanında kullanılacak görsel materyallerde yer alacaktır.
• Firmanın logosu kongre programında yer alacaktır.
• Kongre Yemeği yönlendirmelerinde firma logosuna yer verilecektir.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• Kongre Yemeği alanında firmanın karşılama / sergi masasına yer verilecektir.
• Firma, organizasyon komitesinin onayladığı reklam malzemelerini dağıtma hakkına sahip olacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 3 kişi için kongreye ücretsiz katılım (Kongre Yemeği dahil) sağlanacaktır.
Dostluk Gecesİ
SPONSORLUĞU
Dostluk Gecesi Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu Dostluk Gecesi alanında kullanılacak görsel materyallerde yer alacaktır.
• Firmanın logosu kongre programında yer alacaktır.
• Dostluk Gecesi yönlendirmelerinde firma logosuna yer verilecektir.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme
linki yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
OTURUM
SPONSORLUĞU
Oturum Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu oturum boyunca gösterilecektir.
• Firmanın logosu oturum öncesi toplantı salonu ekranlarında gösterilecektir.
• Sponsor olunan oturumun yönlendirmelerinde firma logosuna yer verilecektir.
• Firmanın logosu kongre programında yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• Firma, organizasyon komitesinin onayladığı reklam malzemelerini dağıtma hakkına sahip olacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• Dostluk Gecesi alanında firmanın karşılama / sergi masasına yer verilecektir.
• Firma, organizasyon komitesinin onayladığı reklam malzemelerini dağıtma hakkına sahip
olacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 3 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
www.si-istanbul2015.org
25
KAHVE MOLASI
SPONSORLUĞU
Kahve Arası Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu Kahve Arasında kullanılacak görsel materyallerde yer alacaktır.
• Etkinlik öncesi ekranlarda firma logosuna yer verilecektir.
• Firmanın logosu kongre programında yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
DAVETLİ KONUŞMACI
SPONSORLUĞU
Davetli Konuşmacı Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu davetli konuşmacının konuşması boyunca gösterilecektir.
• Firmanın logosu davetli konuşmacının konuşması öncesi toplantı salonu ekranlarında gösterilecektir.
• Sponsor olunan davetli konuşmacının konuşma yapacağı salon yönlendirmelerinde firma logosuna
yer verilecektir.
• Firmanın logosu kongre programında yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 2 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
ÖĞLE YEMEĞİ
SPONSORLUĞU
Öğle Yemeği Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu Öğle Yemeğinde kullanılacak görsel materyallerde yer alacaktır.
• Etkinlik öncesi ekranlarda firma logosuna yer verilecektir.
• Firmanın logosu kongre programında yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• Firma, organizasyon komitesinin onayladığı reklam malzemelerini dağıtma hakkına sahip olacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 2 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• Firma, organizasyon komitesinin onayladığı reklam malzemelerini dağıtma hakkına sahip olacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 2 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
KONGRE ÇANTASI
SPONSORLUĞU
Kongre Çantası Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu kongre çantasının ön yüzünde yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• Kongre çantasına firma hakkında bir tanıtım broşürü yerleştirme hakkı. (Max. 8 sayfa)
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
NOT DEFTERİ VE KALEM
SPONSORLUĞU
Not Defteri ve Kalem Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu not defterinin ön yüzünde yer alacaktır.
• Firmanın logosu kalem üzerinde yer alacaktır.
• Firmanın logosu “hizmetidir” ibaresiyle beraber not defterinin arka yüzünde yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
www.si-istanbul2015.org
27
YAKA KARTI VE İPİ
SPONSORLUĞU
SERGİ ALANI
SPONSORLUĞU
Yaka Kartı ve İpi Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Sergi Alanı Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu yaka kartının ön yüzünde ve ipinde yer alacaktır.
• Firmanın logosu “hizmetidir” ibaresiyle beraber yaka kartı arka yüzünde yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Sergi Alanında firma logo ve görsellerine yer verilecektir.
• Sergi Alanı yönlendirmelerinde firma logosuna yer verilecektir.
• Zemine Sergi Alanını gösteren firmanın logolu yapışkan görseller yerleştirilecektir.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• Sergi Alanında firmanın karşılama / sergi masasına yer verilecektir.
İÇME SUYU
SPONSORLUĞU
İçme Suyu Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın logosu su şişesi etiketleri, içme suyu istasyonları ve kağıt bardaklar üzerinde yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
İNTERNET KÖŞESİ /
DİJİTAL MERKEZ SPONSORLUĞU
İnternet Köşesi ve Dijital Merkez Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• İnternet Köşesinde firma logo ve görsellerine yer verilecektir.
• İnternet Köşesi yönlendirmelerinde firma logosuna yer verilecektir.
• Zemine Internet Köşesini gösteren firmanın logolu yapışkan görseller yerleştirilecektir.
• Firma logosu bilgisayar ekranlarında arka plan ve ekran koruyucu olarak yer alacak; tarayıcı açılış
sayfası olarak da firma web sayfasına yer verilecektir.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Firma Tanıtım Fırsatı
• İnternet Köşesi alanında firmanın karşılama / sergi masasına yer verilecektir.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
www.si-istanbul2015.org
29
YÖNLENDİRME VE
BİLGİLENDİRME PANOLARI SPONSORLUĞU
MEDYA
SPONSORLUĞU
Yönlendirme ve Bilgilendirme Panoları Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Medya Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firma logosu yönlendirme ve bilgilendirme panolarında yer alacaktır.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Kongre alanındaki tüm görsel alanlarda firmanın uygun ebat ve ölçülerde logosuna yer verilecektir.
• Firmanın logosu kongre öncesinde hazırlanacak olan tüm materyallerde “Medya Sponsoru” olarak
(broşür, el ilanı, program, yaka kartı, kongre çantası, not defteri, yönlendirmeler vs.) yer verilecektir.
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firmanın logosu kongreden önce gazete ve dergilere verilecek ilanlarda yer alacaktır.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
Kongre Katılım Hakkı
• Firma tarafından belirlenecek 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım sağlanacaktır.
WEB SİTESİ BANNER
SPONSORLUĞU
Teşekkür Plaketi
• Kongre bitiminde “Medya Sponsoru” olarak “Teşekkür Plaketi” sunulacaktır.
Web Sitesi Banner Sponsorluğuna sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Kongrenin web sitesinde firmanın logosu yer alacak ve firmanın web sayfasına yönlendirme linki
yerleştirilecektir.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
BROŞÜR / BİLDİRİ KİTAPÇIĞI / PROGRAM KİTAPÇIĞI İLAN
SPONSORLUĞU
İlan verme isteyen firmalara sunulacak imkanlar aşağıdaki gibidir:
Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
• Firmanın tercihine göre kongre broşürü, bildiri kitapçığı ya da program kitapçığında tam sayfa, ½ sayfa
ve ¼ sayfa ilanı yer alacaktır.
• Firma adı kongre katılımcı listesinde yer alacaktır.
www.si-istanbul2015.org
31
STAND PLANI
HILTON ISTANBUL BOSPHORUS CONVENTION & EXHIBITION CENTER
ALT KAT
Masa 15 Masa16
Masa17
Kahve Arası & Büfe
Masa 18 Masa19 Masa 20
Masa 21 Masa 22 Masa 23 Masa 24
Masa
14
Info 1
Masa
13
Info 2
Masa
12
Bronz
Sponsor
1
Gümüş
Sponsor
Altın
Sponsor
Gümüş
Sponsor
1
1
2
Info 3
Bronz
Sponsor
2
Info 4
Kahve
Arası
&
Büfe
Masa
11
Masa
Masa
25
10
Info 12 Info 11
Masa
Altın
Sponsor
9
Masa
2
Info 10 Info 9
8
Masa
26
Ana
Sponsor
Kahve Arası & Öğle Yemeği Arası
Masa
27
Masa
Masa
Masa
Masa
Masa
Masa
28
7
29
6
5
Info 8
Masa
4
Info 7
Bronz
Sponsor
4
Gümüş
Sponsor
Altın
Sponsor
Gümüş
Sponsor
4
3
3
Bronz
Sponsor
3
Info 5
30
Masa
Info 6
31
Masa
Masa
32
3
Masa
2
Kahve Arası
& Büfe
Masa
1
GİRİŞ
Kahve Arası & Büfe
Soroptimist
SI Türkiye
International Federasyonu
GİRİŞ
GİRİŞ
ETKİNLİK YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI
Adres : Mustafa Kemal Mah. 2132. Sokak No:2 Çankaya, Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 219 57 00
Fax : +90 312 219 57 01
Web : www.zed.com.tr E-mail : [email protected]
İLETİŞİM
Proje Koordinatörü:
Emre Bahçekapılı
Tel : +90 212 352 60 60
E-mail : [email protected]
Sponsorlukla İlgili Sorular için:
Mert Şimşek ve Begüm Gözüyeşil
Tel : +90 212 352 60 60
Faks : +90 212 352 60 30
E-mail : [email protected] Gsm : +90 533 966 60 61
[email protected] Gsm : +90 533 966 60 11
www.si-istanbul2015.org
Download

Soroptimists Educate to Lead - Soroptimist 20th International