Gün Işığı
(EN 410)
Isı Geçirgenlik Katsayısı
U değeri W/m²K
(EN 673)
Güneş Enerjisi
(EN 410)
Geçirgenlik
%
Dışa
Yansıtma
%
İçe
Yansıtma
%
Direkt
Geçirgenlik
%
Dışa
Yansıtma
%
Soğurma
%
Toplam
Geçirgenlik
%
Gölgeleme
Katsayısı
Kuru Hava
Argon
6 mm TRC Coolplus 50/33 T
+16 mm AB+
6 mm TRC Helio Clear
49
29
26
28
34
38
33
0,38
1,3
1,1
6 mm TRC Coolplus 62/44 T
+16 mm AB+
6 mm TRC Helio Clear
62
25
24
38
31
31
44
0,50
1,3
1,1
6 mm TRC Coolplus 60/43 T
+16 mm AB+
6 mm TRC Helio Clear
61
20
16
39
29
32
43
0,49
1,4
1,2
MÜŞTERİ TEKNİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16.01.2014
Download

6 mm TRC Coolplus 50/33 T +16 mm AB+ 6 mm TRC