TEKN K DE ERLER TABLOSU
ÜRÜN
THAL POL KARBONAT LEVHALAR
I ık
Isı
Gölgeleme
Geçirgenlik geçirgenlik Katsayısı
(LT) %
(SF) %
(SC) %
3,9
4 mm * 2 duvarlı
effaf
Bronz
Opal
80
79
0,91
63
75
0,86
50
66
0,76
3,6
6 mm * 2 duvarlı
effaf
Bronz
Opal
82
81
0,93
60
72
0,83
50
66
0,76
3,3
8 mm * 2 duvarlı
effaf
Bronz
Opal
82
80
0,92
65
75
0,86
50
65
0,75
1,54
8 mm * 3 duvarlı
effaf
Bronz
Opal
82
80
0,92
65
75
0,86
50
65
0,75
3,00
10 mm * 2 duvarlı
effaf
Bronz
Opal
81
80
0,92
65
75
0,86
50
64
0,74
2,70
10 mm * 3 duvarlı
effaf
Bronz
Opal
74
75
0,86
65
72
0,83
52
62
0,71
2,50
10 mm * 4 duvarlı
effaf
Bronz
Opal
76
71
0,82
47
50
0,57
50
55
0,63
2,55
16 mm * 4 duvarlı
effaf
Bronz
Opal
Isı Yalıtımı
(U de eri )
W/m2 K
70
63
0,95
44
47
53
50
0,8
0,75
! "# #$
%%% &'( )
( )
*
+&,'- !./ !
GA PLAST ÜRÜNLER
TEKN K TABLOSU
2100 * 6000 mm
!!
""
# $ "%
$"&
'' '
4
5
!
6
7 DUVARLI
! "# #$
%%% &'( )
( )
*
+&,'- !./ !
(
) ( *
Download

! C D b !Ç!Ä9ITw T{Ç Ç Web: C TEKNİK DEĞERLER TABLOSU