Sika iş Başında
No:10/2011
Temel Perde Su Yalıtımı
Konut Projesinde Su Yalıtımı Uygulamaları
İstanbul, Türkiye
Temel Perde Su Yalıtımı
: Sika® Igolflex® 203
Bürüt Beton Yüzey Sıva Astarı : Sika® Primer-10
Polimer Modifiye Tamir Harcı : Sika® Monotop® 612
Çimento esaslı su yalıtım mlz. : Sika® TopSeal 107
İstanbul’da Tuzla Maksem Konut inşaatında yaklaşık
18.750m2 temel perde yüzey alanının su yalıtımının
yapılması işidir.
Projenin Gereksinimleri :
Toplam 11.000 m2 lik alanda, yer altı suyuna karşı
zemine uygun bir malzeme talep edilmiştir. Ürünün
bitüm çimento esaslı olması, kolay uygulanabilmesi,
yeraltı sularına dayanıklı olması sebebi ile tercih
edilmiştir.
Sika Çözümleri :
▲
®
®
Sika Igolflex 203:
(Toplam 18.750m2 temel perde alanı)
®
▲ Sika Primer 10
®
®
▲ Sika Monotop 612
®
▲ SikaTop -Seal 107
Proje Katılımcıları :
İşveren : Maksem İnşaat
Yüklenici : Maksem İnşaat
Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.,
Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve
Ist.Deri Org.San.Böl. 2.Yol
nakliye
J-7 Parsel Aydınlı Orhanlı
Mevki,Tuzla-IST.
Tel: 0216 581 06 00
Fax: 0216 581 06 99
konusundaki
mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar,
her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya
başvurarak temin edebilecekleri yerel
Ürün Bilgi Föyünün son baskısını
dikkate almalıdır.
©Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri/2011
Projenin Tanımı :
Download

SSS iiikkk aaa iiişşş BBB aaa şşş ııınnn ddd