Çatı Su Yalıtımı
Sika iş Başında
No:02/2011
İçecek Üretim Tesisinde
Çatı Su Yalıtımı Uygulamaları
Bursa, Türkiye
Çatı Su Yalıtımı : Sikaplan® -12 G
PVC esaslı,Polyester Taşıyıcılı, Su
Yalıtım Membranı
Projenin İhtiyaçları :
Mekanik sabitlemeli net olarak 9.700 m2 alanlı
hafif metal çatı üzerinde 17 yıl önce uygulanmış
Sarnafil PVC su yalıtım örtüsü bulunmakta olup
bu süre zarfında örtü su yalıtım özelliğini
kaybetmemiştir.Ancak özellikle köşe birleşim
noktalarında örtü mekanik olarak deforme olmuş
ve bu nedenle yenilenme ihtiyacı doğmuştur.
Sika Çözümleri :
Mevcut su yalıtım örtüsü kaldırılmadan, ayırıcı
bir katman vasıtasıyla 1.2 mm kalınlıkta, PVC
esaslı polyester donatılı, UV dayanımlı çatı su
yalıtım membranı Sikaplan®-12G,
mekanik
olarak yüzeye sabitlenmek suretiyle uygulama
gerçekleştirilmiştir. Toplam su yalıtım örtüsü
uygulama alanı yaklaşık 11.500 m2 olmuştur.
Proje Katılımcıları :
İşveren: Coca-Cola
Yetkili Uygulayıcı: İdeal Yapı
Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.,
Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve
Ist.Deri Org.San.Böl. 2.Yol
nakliye
J-7 Parsel Aydınlı Orhanlı
Mevki,Tuzla-IST.
Tel: 0216 581 06 00
Fax: 0216 581 06 99
konusundaki
mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar,
her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya
başvurarak temin edebilecekleri yerel
Ürün Bilgi Föyünün son baskısını
dikkate almalıdır.
©Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri/2011
Projenin Tanımı :
Coca-Cola Bursa Tesisi Depo Binası Çatısı Su
Yalıtımı Uygulaması
Download

Dökümanı indir pdf