Download

6. Otec arcibiskup určil posvätné miesta Košickej