OZNAMY
Farské oznamy:
1. Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je
jeden deň. Obsah: prosba za jednotu kresťanov alebo o duchovné povolania.
2. Spovedanie pred prvým piatkom bude ako obvykle.
3. Večeradlo bude v sobotu 7.6.2014 o 17.30 hod..
4. Ak sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastníme spevu Veni, Creator,
môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
5. V piatok 13.6.2014 o 10.00 hod. v Košiciach v Dóme sv. Alžbety prijme z rúk
diecézneho biskupa tunajší farník Martin Tuleja sviatosť posvätného stavu –
diakonát. Prosíme preňho o modlitby.
6. Animátorky z Uz. Šalgova pozývajú všetky dievčatá (od ukončeného 5. roč.
po ukončený 9. roč. ZŠ) na letnú DIEVČENSKÚ NOCOVAČKU, ktorá bude
8.-11.7.2014. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prihláškach, ktoré nájdete
v kostole.
Obecné oznamy (OcÚ):
1. Oznamujeme občanom, že sa v okrajových častiach našej obce v súčasnej dobe
rozširujú „ČIERNE SKLÁDKY“. Upozorňujeme tých občanov, ktorí takýmto
spôsobom nelegálne na tieto skládky vozia (nad ihriskom, čakarity, ku Toryse, za
záhradami v Surdoku) objemový odpad, že sa dopúšťajú podľa VZN č. 2/2011
priestupku podľa § 11 zákona o odpadoch. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do výšky 166,- €. Starosta obce môže pri porušení tohto VZN právnickej
osobe alebo osobe oprávnenej na podnikanie udeliť pokutu až do výšky 6638,- €.
Možnosti v našej obci na likvidáciu takého odpadu sú a je potrebné ich využívať.
Takýto odpad sa môže uložiť do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú každý
pracovný deň prístupné pri garážach obecného úradu od 7.30 hod. do 16.00 hod..
Biologický odpad je možné uložiť na kompostovisko na PD, je možné využiť aj regionálnu skládku odpadov, ktorá je v našom katastrálnom území.
2. V sobotu 24.5.2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Volieb sa v našej obci zúčastnilo 10,3 % voličov. Výsledky volieb nájdete na internetovej stránke
obce.
3. Pozývame všetkých občanov na stavanie mája s folklórnou skupinou ŇARŠANKA uprostred našej dediny v sobotu 7.6.2014 o 19.30 hod..
4. VSD, a.s. oznamuje občanom, že dňa 5.6. 2014 od 8.10 hod. do 15.30 hod. bude
prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto – úsek od č. d. 49 po č. d. 79
a v dňoch 10. a 11. 62014 od 8.10 hod. do 18.30 hod. pre odberné miesto – úsek
od č. d. 1 po č. d. 24, úsek od č. d. 35 po č. d. 39, úsek od č. d. 260 po č. d. 310,
úsek od č. d. 361 po č. d. 365, č. d. 318, 398, 312, 362, 404, 412, 415, 417, 426.
5. V sobotu 21.6.2014 o 10.00 hod. pred OcÚ Ražňany firma SAGI uskutoční výkup
zberového papiera: noviny, časopisy, knihy bez obalov zviazané v balíkoch.
6. V sobotu 28.6.2014 sa budú konať každoročné oslavy pod názvom Čerešňobranie, na ktoré vás srdečne pozývame. Budeme radi, ak na toto stretnutie pozvete
svoje rodiny a blízkych, ktorí pochádzajú z našej obce, ale bydlisko majú v inej obci.
IČO VYDAVATEĽA: 35 508 566, sídlo vydavateľa: Ražňany 238, 082 61 Ražňany 238
22,23
VI. 1.6., 8.6.2014
Deväťdesiatročná pani napísala týchto 45 ponaučení, ktoré jej uštedril
život:
1.
2.
3.
4.
Život nie je spravodlivý, ale je stále dobrý.
Keď si na pochybách alebo v neistote, urob iba ďalší krôčik.
Život je príliš krátky na to, aby sme mrhali čas nenávisťou ku komukoľvek.
Tvoja práca sa o teba nepostará, keď budeš chorý. Tvoji priatelia a rodina
áno. Udržuj s nimi kontakt.
5. Vyplať svoje kreditné karty každý mesiac.
6. Nemusíš vyhrať každý spor. Súhlas s nesúhlasom.
7. Plač s niekým. Je to omnoho hojivejšie, než plakať osamote.
8. Je v poriadku dostať zlosť na Boha. On to vezme.
9. Začni šetriť na dôchodok od prvej výplaty.
10. Keď prídeš na čokoládu, odpor je márny.
11. Uzmier sa s minulosťou. Tak ti nebude kaziť prítomnosť.
12. Je v poriadku dovoliť svojim deťom aby ťa videli plakať.
13. Neporovnávaj svoj život s inými. Nemáš predstavu o tom, čím všetkým museli
prejsť.
14. Ak vzťah musí byť tajný, nemali by ste v ňom byť.
15. Všetko sa môže zmeniť behom mrknutia oka. Ale nebojte sa, Boh nikdy nemrká.
16. Zhlboka sa nadýchni. Upokojuje to myseľ.
17. Zbav sa všetkého, čo nie je užitočné, krásne alebo radostné.
18. Čo ťa nezabije, to ťa posilní.
19. Nikdy nie je neskoro na to, mať šťastné detstvo. Ale to druhé záleží iba na tebe
a na nikom inom.
20. Keď príde k tomu, ísť za tým, čo v živote miluješ, neber „nie“ ako odpoveď.
21. Rozsvieť sviečky, natiahni pekné prestieradlo, obleč si zvodné šaty. Nešetri si to
na slávnostné príležitosti. Dnešok je slávnosť.
22. Prípravy preháňaj, ale potom choď s prúdom.
23. Buď výstredný teraz. Nečakaj na starosť, aby si si obliekol purpur.
24. Najdôležitejší pohlavný orgán je mozog.
25. Nikto nemôže za tvoje šťastie okrem teba.
26. Zarámuj každé tzv. nešťastie týmito slovami „bude to mať nejaký význam
o päť rokov?“
27. Stále zvoľ život.
Pokračovanie na tretej strane
Liturgický prehľad od 2.6.2014 do 8.6.2014
2.6. (po)
féria
Ražňany
4.6. (st)
féria
Ražňany
5.6. (št)
sv. Bonifác,
biskup
a mučeník
Ražňany
† Mária
Poďakovanie za 65 r. života
Štefana s prosbou o BP
pre rod.
Poďakovanie za 33 r. života
Boženy
Z a BP pre rod. Fabiánovú a
Žebrovú
Za zosnulých rod. Kováčovej
Z a BP pre bohuznámu sestru
6.6. (pia)
féria
Ražňany
Za žijúcich a zosnulých
členov ružencového bratstva
7.6. (so)
féria
Ražňany
8.6. (ne)
Nedeľa zoslania
Ducha Svätého
Ražňany
Za zosnulých rod. Perecárovej
a Kollárovej
Za krakovských pútnikov
Za veriacich
18.30
18.30
8.00
18.30
18.30
8.00
11.00
Lektori
2.6. (po)
4.6. (st)
6.6. (pia)
8.6. (ne)
9.6. (po)
11.6. (st)
13.6. (pia)
15.6. (ne)
8.6. (ne)
15.6. (ne)
6.6. (pia)
13.6. (pia)
Lucia Solárová
Katarína Tulejová
Katarína Kolková
Mária Nagyová
Karolína Telesnická
Gabriela Nagyová
Zuzana Štefančíková Daniela Floriánová Martin Štefančík
Kamil Golodžej
Pavol Solár
Eva Semanová
Veronika Jusková
Laura Hudáková
Jakub Repaský
Alica Hudáková
Zuzana Gubčíková
Anna Miščíková
Vincent Novotný
Veronika Juricová
Eva Novotná
Lucia Zborovjanová
Katarína Karnišová
Lívia Horňáková
Obetné dary
Magdaléna Kožušková
Mária Jusková
Vincent Novotný
Eva Novotná
Anton Dzurík
Mária Dzuríková
Jozef Horňák
Mária Horňáková
Upratovanie kostola
č. d.: 323, 324, 327, 330
č. d.: 331, 332, 333, 334
2
Liturgický prehľad od 9.6.2014 do 15.6.2014
9.6. (po)
Svätodušný
pondelok
Ražňany
† Cecília, Juraj, Mária, Ján
Z a BP pre Jána a jeho rod.
11.6. (st)
sv. Barnabáš,
apoštol
Ražňany
† Ján, Mária, Ján
Z a BP pre rod. Juskovú a
Kotianovú
12.6. (št)
féria
Ražňany
13.6. (pia)
sv. Anton
Paduánsky, kňaz
a učiteľ Cirkvi
Ražňany
14.6. (so)
féria
Ražňany
15.6. (ne)
Jedenásta nedeľa
cez rok – Nedeľa
Najsvätejšej
Trojice
Ražňany
Za zosnulých rod.
Štofaníkovej a Palečkovej
Z a BP pre rod. Solárovú,
Zborayovú, Štefanikovú,
Gubčíkovú a Ružovú
18.30
18.30
8.00
18.30
Z a BP pre Danielu
Za zosnulých bohuznámych
rodín
Poďakovanie za 60 r. života
Stanislava s prosbou o BP pre
jeho rodinu
18.30
Poďakovanie za 90 r. života
Margity s prosbou o BP pre
jej rodinu
11.00
8.00
Dokončenie z prvej strany
28. Odpusť každému všetko.
29. Čo si myslia o tebe ostatní ľudia, to ťa nemusí zaujímať.
30. Čas lieči takmer všetko. Daj času čas.
31. Nech je situácia aká chce, dobrá alebo zlá, zmení sa.
32. Neberte sa tak vážne. Nikto iný to tiež nerobí.
33. Verte na zázraky.
34. Boh ťa miluje, pretože je Bohom, nie preto, čo si urobil, alebo neurobil.
35. Nebilancuj život. Ukáž sa a rob väčšinu z neho teraz.
36. Starnutie poráža jedinú možnosť – zomrieť mladý.
37. Tvoje deti dostanú iba jedno detstvo.
38. Všetko, na čom nakoniec skutočne záleží, je, že si skutočne miloval.
39. Dostaň sa von každý deň. Zázraky čakajú všade.
40. Keď my všetci nahádžeme naše problémy na hromadu a uvidíme ešte
niekoho, že má problémy, mali by sme si tie svoje vziať naspäť.
41. Závisť je mrhaním času. Už máš všetko, čo potrebuješ.
42. To najlepšie iba príde ...
43. Bez ohľadu na to, ako sa cítiš, vstaň, obleč sa a ukáž sa.
44. Dávaj.
45. Život je spojený s ohýbaním sa , ale je to stále dar.
Nech niečo z toho sa stane aj pre nás ponaučením, to vyprosuje
duchovný otec Pavol
Název souboru:
Adresář:
Šablona:
Zvon 22.23
C:\Users\jozko\Documents
C:\Users\jozko\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Normal.d
otm
Název:
Deň matiek
Předmět:
Autor:
Ekonomika
Klíčová slova:
Komentáře:
Datum vytvoření:
28. 5. 2014 9:33:00
Číslo revize:
12
Poslední uložení:
29. 5. 2014 8:39:00
Uložil:
OcuEK
Celková doba úprav: 149 min.
Poslední tisk:
29. 5. 2014 14:02:00
Jako poslední úplný tisk
Počet stránek:
5
1 210 (přibližně)
Počet slov:
Počet znaků:
6 900 (přibližně)
Download

formát PDF