2014
Deniz Ticareti
2013 İstatistikleri
Deniz Taşıtları, Denizyolu Taşıma
Ve Teşvik İstatistikleri
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
T.C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
DENİZ TİCARETİ
2013
İSTATİSTİKLERİ
Deniz Taşıtları, Denizyolu Taşıma,
Teşvik ve Gemi Sanayi İstatistikleri
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
İÇİNDEKİLER
DENİZ TİCARETİ FİLO İSTATİSTİKLERİ ................................................................................................... 1
1.1.Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin Yıllık Gelişimi ............................................ 2
1.2. Türk Ticaret Filosu Genel Yaş Ortalamasının Yıllık Gelişimi ....................................................................................... 3
150 GT’ dan Büyük Gemiler ..................................................................................................................................................... 3
1.3. Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin Sicil Limanlarına Göre Yıllık Gelişimi ....... 3
1.4. Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin Sicil Limanlarına Göre Dağılımı–2013 ..... 4
1.5. Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin DWT ve Adet Bazında Yıllık Gelişimi .................................................. 5
1.6. Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin Dağılımı .................................................................................................... 6
1.7. Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin Yıllık Gelişimi ........................................................................................... 7
1.8. Türk Ticaret Filosunun 10’lu Gemi Cins Grubuna Göre Dağılımı–2013 .................................................................... 8
1.9. Türk Ticaret Filosunun 30’lu Gemi Cins Grubuna Göre Dağılımı–2013 .................................................................... 9
1.10. Faal Durumdaki Türk Sahipli Filonun Yıllık Gelişimi ................................................................................................. 10
1.11. Dünya Deniz Ticaret Filosu........................................................................................................................................... 11
1.12. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Liman Başkanlığı Bazında Dağılımı-I ....................................................... 12
1.12. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Liman Başkanlığı Bazında Dağılımı-II ...................................................... 13
1.13. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Belediye Başkanlığı Bazında Dağılımı-I .................................................. 14
1.13. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Belediye Başkanlığı Bazında Dağılımı-II ................................................. 15
1.14. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Gemi Cinsleri Bazında Dağılımı-I ............................................................. 16
1.14. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Gemi Cinsleri Bazında Dağılımı-II ............................................................ 17
DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ ................................................................................................... 18
2.1. TOPLAM ELLEÇLEME İSTATİSTİKLERİ .................................................................................................................... 19
2.1.1.Limanlarımızda Elleçlenen Toplam Yükün Yıllık Gelişimi .................................................................................... 19
2.1.2. Kargo Tipleri Bazında Toplam Elleçleme Dağılımı .............................................................................................. 20
2.1.3. Limanlarımızda Elleçlenen Toplam Konteynerin Yıllık Gelişimi ......................................................................... 21
2.1.4. En Fazla Yük Elleçlenen 10 Liman Başkanlığı ..................................................................................................... 22
2.1.5. En Fazla Konteyner Elleçlenen 10 Liman Başkanlığı .......................................................................................... 23
2.1.6. En Fazla Yük Elleçlenen 10 Liman Tesisi ............................................................................................................. 24
2.1.7. En Fazla Konteyner Elleçlenen 10 Liman Tesisi .................................................................................................. 24
2.1.8. En Fazla Yük Elleçlenen 10 İlimiz .......................................................................................................................... 25
2.1.9. En Fazla Konteyner Elleçlenen 10 İlimiz ............................................................................................................... 26
2.1.10. Liman Başkanlıkları Bazında Toplam Elleçleme Dağılımı-I ............................................................................. 27
2.1.10. Liman Başkanlıkları Bazında Toplam Elleçleme Dağılımı-II ............................................................................ 28
(Ton) ....................................................................................................................................................................................... 28
2.1.11. Limanlarımızda Elleçlenen Yükün Cins Bazında Dağılımı-2013 ..................................................................... 29
2.2. DENİZYOLU DIŞ TİCARET ELLEÇLEME İSTATİSTİKLERİ .................................................................................... 44
2.2.1. İthalat ve İhracat Yüklerinin Yıllık Gelişimi ............................................................................................................ 44
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.2. İthalat ve İhracattaki Konteynerin Yıllık Gelişimi .................................................................................................. 45
2.2.3. Konteyner Türleri Bazında Konteyner İhracatının Yıllık Gelişimi ....................................................................... 46
2.2.4. Konteyner Türleri Bazında Konteyner İthalatının Yıllık Gelişimi ........................................................................ 47
2.2.5. İhracatın Aylık Gelişimi ............................................................................................................................................. 48
2.2.6. İthalatın Aylık Gelişimi .............................................................................................................................................. 49
2.2.7. Yıllar İtibariyle En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke ................................................................................................. 50
2.2.8. Yıllar İtibariyle En Fazla İthalat Yapılan 10 Ülke .................................................................................................. 51
2.2.9. En Fazla İhracat Yapılan 10 Yük Cinsi .................................................................................................................. 52
2.2.10. En Fazla İthalat Yapılan 10 Yük Cinsi ................................................................................................................. 53
2.2.12. İhracattaki Taşıma Sistemlerinin Yıllık Gelişimi ................................................................................................. 58
2.2.13. İthalattaki Taşıma Sistemlerinin Yıllık Gelişimi ................................................................................................... 59
2.2.14. İhracat Yüklerini Taşıyan Araçların Bayraklarına Göre Yıllık Gelişimi (%) .................................................... 60
2.2.15. İthalat Yüklerini Taşıyan Araçların Bayraklarına Göre Yıllık Gelişimi (%) ...................................................... 61
2.2.16. İhracat Miktarının Taşıma Sistemlerine Göre Aylık Gelişimi–2013 ................................................................. 62
2.2.17. İthalat Miktarının Taşıma Sistemlerine Göre Aylık Gelişimi – 2013 ................................................................ 63
2.3. DENİZYOLU TRANSİT ELLEÇLEME İSTATİSTİKLERİ ............................................................................................ 64
2.3.1. Transit Yüklerin Yıllık Gelişimi ................................................................................................................................. 64
2.3.2. Transit Yüklerin Aylık Gelişimi–2013...................................................................................................................... 65
2.3.3. Transit Konteyner Taşımaları .................................................................................................................................. 66
2.4. KABOTAJ HATTI ELLEÇLEME İSTATİSTİKLERİ ...................................................................................................... 67
2.4.1. Kabotaj Yüklerinin Yıllık Gelişimi ............................................................................................................................ 67
2.4.2. Kabotaj Yüklerinin Aylık Gelişimi-2013 .................................................................................................................. 68
2.4.3. Kabotajda Elleçlenen Konteynerin Yıllık Gelişimi................................................................................................. 69
2.4.4. Kabotajda Taşınan Yolcunun ve Adet X Mil’in Yıllık Gelişimi............................................................................. 70
2.4.5. Kabotaj Hattında Taşınan Araç Miktarı ve Araç X Mil’in Yıllık Gelişimi ............................................................ 71
2.5. KRUVAZİYER GEMİ VE YOLCU İSTATİSTİKLERİ ................................................................................................... 72
2.5.1. Limanlarımıza Uğrayan Kruvaziyer Gemi ve Yolcu Sayılarının Yıllık Gelişimi ................................................ 72
2.5.2. Limanlarımıza Uğrayan Kruvaziyer Gemi ve Yolcu Sayılarının Yıllık Grafiksel Gelişimi ve Dağılımı .......... 73
2.6. RO-RO ARAÇ TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ .................................................................................................................... 74
2.6.1. Yurt Dışı Bağlantılı Düzenli Hatlarda Taşınan Aracın Yıllık Gelişimi ................................................................ 74
2.6.2. Taşınan Toplam Araç İstatistikleri (Adet) .............................................................................................................. 75
2.6.3 Ro-Ro Gemileri ile Taşınan Toplam Araç İstatistikleri* ........................................................................................ 76
2.6.4. Taşınan Araçların Cins Bazında Dağılımı ............................................................................................................. 77
2.6.5. Taşınan Araçların Ülkeler Bazında Dağılımı ......................................................................................................... 78
2.7. LİMANLARIMIZDA İŞLEM GÖREN GEMİ İSTATİSTİKLERİ .................................................................................... 79
2.7.1. Sefer Türlerine Göre Limanlarımızda İşlem Gören Gemi Sayısı (2013)-I ........................................................ 79
2.7.1. Sefer Türlerine Göre Limanlarımızda İşlem Gören Gemi Sayısı (2013)-II ....................................................... 80
2.7.3. Limanlarımızda İşlem Gören Gemi Sayısının Yıllık Gelişimi .............................................................................. 81
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
DÂHİLİ TAŞIMACILIK TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ ..................................................................................... 82
3.1. ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Uygulamasında Verilen Teşvik Miktarlarının Yıllık Gelişimi ........................... 83
3.2. ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtının Yıllar İtibariyle Gemi Cinslerine Göre Yıllık Gelişimi .................................. 84
3.3. Düzenlenen Yakıt Alım Defter Sayısının Yıllık Gelişimi ......................................................................................... 85
3.4. ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtının Kamu - Özel Dağılımının Yıllık Gelişimi ....................................................... 86
GEMİ SANAYİ İSTATİSTİKLERİ ............................................................................................................... 87
4.1 Faaliyette Bulunan Tersaneler..................................................................................................................................... 88
4.2 Sektörel Kapasite Bilgileri............................................................................................................................................. 88
4.3 Yatırımdaki Tersaneler ................................................................................................................................................. 89
4.4 Sektörel İhracat ve İthalat Bilgileri ............................................................................................................................... 89
4.5 Tersanelerde İstihdam Durumu ................................................................................................................................... 90
4.6 Dünya Gemi Siparişleri ................................................................................................................................................. 90
4.7 Türk Tersanelerinin Sipariş Değişimleri ..................................................................................................................... 91
4.8 Kuru Havuzlar................................................................................................................................................................. 91
4.9 Yüzer Havuzlar............................................................................................................................................................... 92
4.10 Türkiye’de Gemi Geri Dönüşümü.............................................................................................................................. 92
AÇIKLAMALAR ......................................................................................................................................... 93
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
ÖNSÖZ
Globalleşen ve bilişimin son hızla geliştiği dünyada, bilginin hızlı bir şekilde yayılması kaçınılmaz bir
hal almıştır. Son çeyrek yüzyıla damgasını vuran, bilgi çağı olarak adlandırılmasına neden olan gelişmeler,
istatistiği ortak bir anlaşma dili haline getirmiştir.
Bu bağlamda, bilgi çağı kavramının oluşmasında istatistiğin rolü dikkate değerdir. Çünkü her türlü
ulusal ve uluslararası, sosyal, ekonomik ve diğer gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarıya
ulaşması güncel, güvenilir istatistiksel çalışmalara dayandırılmasına bağlıdır.
İstatistik; belirsizlik ortamında, araştırma, tahmin ve karar verme mekanizmaları geliştiren bir bilim
dalı olup, aynı zamanda diğer bilim dallarının da teknolojisi olarak kabul edilmektedir. Bu bakış açısı dikkate
alındığında, bilimsel çalışma olup da istatistiksel değerlendirmesinin olmayacağı hiçbir araştırma
düşünülemez.
Dünyada ve ülkemizde uluslararası ticaretin yaklaşık %90’ının denizyolu ile gerçekleştirildiği
düşünüldüğünde ülkemiz deniz ticaretine ilişkin verilerden istatistiksel değerlendirmeler sonucunda
oluşturulan deniz ticaret istatistikleri, denizcilik sektörü açısından dikkate değer bir öneme sahiptir.
Denizcilik sektörü açısından tartışılmaz bir öneme sahip olan deniz ticaret istatistiklerinin, kaliteli
veriler ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, uluslararası istatistikler ile karşılaştırılabilir formatta
ve yüksek güvenilirlik düzeyinde üretilmesi ve yayımlanmasının ülkemiz deniz ticaretine önemli katkı
sağlayacağı açıktır.
Bu kapsamda, ülkemiz deniz ticaretinin dünya deniz ticareti içerisindeki yerinin anlaşılması, deniz
ticaretinde ülkemizin yakalamış olduğu trendi deniz ticaretinin geçmişini, mevcut durumunu ve geleceğini
ortaya koyarak basitçe açıklayabilmesi, denizcilik alanında yapılacak yatırımlarda karar verme sürecinde
karar vericilerin elindeki önemli ve güvenilir bir kaynak olarak kullanılabilmesi için gerekli olanlardan birisi
güncel ve güvenilir istatistiklerdir.
Bu doğrultuda, Türk deniz ticaret filosu ve deniz taşımacılığının mevcut durumunun ortaya
konulması amacıyla yapılan bu çalışmanın Türk denizcilik sektörünün geleceğe yönelik hedeflerini
belirlemesinde faydalı olması dileğiyle…
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.BÖLÜM
DENİZ TİCARETİ FİLO İSTATİSTİKLERİ
1.1.Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin Yıllık
Gelişimi
TUGS
Yıl
(150 GT ve Üzeri Gemiler)
Toplam
MGS
Adet
GT
DWT
Adet
GT
DWT
Adet
GT
DWT
2003
446
3.299.581
5.145.251
702
1.813.833
2.481.596
1.148
5.113.414
7.626.847
2004
535
3.180.255
5.486.076
674
1.592.095
1.568.854
1.209
4.772.350
7.054.930
2005
677
4.412.902
6.753.346
702
815.637
849.944
1.379
5.228.539
7.603.290
2006
734
4.371.965
6.612.967
695
711.890
658.083
1.429
5.083.855
7.271.050
2007
807
4.406.072
6.758.218
744
788.915
511.523
1.551
5.194.987
7.269.741
2008
887
4.863.718
7.031.012
762
794.566
490.907
1.649
5.658.284
7.521.919
2009
940
5.313.832
7.674.388
782
825.344
476.200
1.722
6.139.176
8.150.588
2010
967
5.701.087
8.334.764
810
801.374
438.387
1.777
6.502.461
8.773.151
2011
987
6.049.591
8.950.157
845
1.043.036
808.779
1.832
7.092.628
9.758.936
2012
1.026
6.366.647
9.399.020
853
1.129.815
858.607
1.879
7.496.462
10.257.627
2013
1.019
5.788.366
8.377.285
890
1.261.125
841.703
1.909
7.049.491
9.218.988
ADET DAĞILIMI
Adet
1200
1000
800
600
400
200
0
TUGS
GT DAĞILIMI
Milyon GT
7
6
5
4
3
2
1
0
TUGS
MGS
DWT DAĞILIMI
Milyon DWT
Milyonlar
Milyonlar
MGS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TUGS
MGS
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.2. Türk Ticaret Filosu Genel Yaş Ortalamasının Yıllık Gelişimi
150 GT’ dan Büyük Gemiler
Yıl Ortalama Ya
Yıl
ş
Ortalama Yaş
2003
24
19
2004
23
20
2005
21
21
2006
22
2007
21
2008
21
23
2009
21
24
2010
21
2011
21
2012
22
2013
23
ORTALAMA YAŞ
22
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.3. Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin Sicil
Limanlarına Göre Yıllık Gelişimi
Gemi Sicil
Limanı
Adet
(Tüm Gemiler)
DWT
GT
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Antalya
689
740
788
32.377
33.680
35.728
2.147
2.127
2.226
Bandırma
661
668
662
33.742
33.675
34.709
2.434
1.594
2.436
Mersin
704
753
745
20.356
22.866
21.625
5.737
5.760
4.161
Samsun
938
986
979
30.564
31.997
31.730
1.468
1.154
1.866
Trabzon
519
557
572
30.681
31.313
30.237
10.976
10.742
9.833
Çanakkale
471
552
573
10.765
9.104
9.186
2.703
1.128
1.128
İskenderun
324
350
337
18.499
18.570
17.893
276
276
276
İstanbul (Milli)
3.848
3.918
4.287
987.923
723.324
773.935
790.411
İstanbul (TUGS)
1.110
1.144
1.136
8.628.929
7.536.959
İzmir (Milli)
2.766
2.806
2.827
172.978
176.626
149.649
96.769
96.433
60.886
İzmir (TUGS)
246
261
277
555.984
562.191
618.185
774.225
773.317
843.667
Zonguldak
368
397
401
8.515
8.755
8.614
380
218
84
TOPLAM
1.071.275 1.234.217
5.521.063 5.833.062 5.200.341 8.179.052
12.644 13.132 13.584 7.423.447 7.833.114 7.392.116 9.799.491 10.295.613
9.253.932
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.4. Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin Sicil
Limanlarına Göre Dağılımı–2013
(Tüm Gemiler)
Adet Dağılımı
Diğer
12%
İzmir (Milli)
21%
İstanbul
(TUGS)
10%
Antalya Bandırma
5% Mersin
6%
5%
Samsun
7%
Trabzon
4%
İstanbul
(Milli)
30%
Diğer
3%
İzmir (Milli)
2%
GT Dağılımı
İzmir (TUGS)
8%
İstanbul
(Milli)
17%
İstanbul
(TUGS)
70%
İzmir (Milli)
1%
DWT
İzmir (TUGS)
9%
İstanbul
(TUGS)
82%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.5. Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin DWT ve Adet Bazında Yıllık Gelişimi
(150 GT ve Üzeri)
Yıllar
Gemi Cinsi (10’lu Grup)
2010
2011
2012
2013
Adet
DWT
Adet
DWT
Adet
DWT
Adet
DWT
500
1.745.054
496
1.753.636
489
1.823.586
473
1.744.129
106
4.189.277
115
4.987.983
115
5.164.647
109
4.511.037
Konteyner
70
831.687
70
913.936
72
977.278
72
951.800
Sıvı / Gaz Taşıyan Tankerler
223
1.879.333
221
1.973.704
214
2.160.427
213
1.876.860
Yolcu Gemileri
242
44.819
237
48.238
253
49.989
259
51.580
Hizmet Gemileri
77
47.150
80
61.541
89
65.544
95
67.576
Romorkörler
109
3.088
111
2.711
121
3.088
120
2.849
Deniz Araçları
153
2.586
162
5.548
164
1.364
178
1.147
Balıkçı Gemileri
209
27.915
216
8.759
218
8.757
222
9.058
Sportif Ve Eğlence Amaçlı
Tekneler Yatlar
88
2.242
124
2.882
144
2.947
168
2.953
1.777
8.773.151
1.832
9.758.936
Kuru Yük Gemileri (Genel
Kargo)
Dökme Yük Gemileri
TOPLAM
1.879 10.257.627 1.909
9.218.988
Adet Dağılımı
600
400
200
0
2011
2012
2013
DWT Dağılımı
Milyonlar
Milyon DWT
6
4
2
0
2011
2012
2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.6. Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin Dağılımı
(150 GT ve Üzeri, 10’lu Grup)
Adet Dağılımı
Diğer
17%
Dökme Yük
Gemileri
6%
Romorkörler
6%
Kuru Yük
Gemileri (G.K.)
25%
Yolcu Gemileri
14%
Deniz Araçları
9%
Balıkçı
Gemileri
12%
Sıvı / Gaz
Taşıyan
Tankerler
11%
DWT Dağılımı
Konteyner
10%
Kuru Yük
Gemileri (G.K.)
19%
Diğer
2%
Dökme Yük
Gemileri
49%
Sıvı / Gaz
Taşıyan
Tankerler
20%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.7. Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin Yıllık Gelişimi
(150 GT ve Üzeri)
Yıllar
Gemi Cinsi (30’lu Grup)
2010
2011
2012
2013
Adet
DWT
Adet
DWT
Adet
DWT
Adet
DWT
Kuru Yük Gemileri
422
1.514.872
416
1.523.871
411
1.576.972
400
1.487.121
Dökme Yük Gemileri
106
4.189.277
115
4.987.983
115
5.164.647
109
4.511.037
Konteyner Gemileri
42
620.959
44
718.463
46
763.534
43
731.797
Konteyner / Kuru yük Gemileri
27
204.467
26
195.473
26
213.744
29
220.003
Konteyner Ro-Ro
1
6.261
0
0
0
0
0
0
Ro-Ro Gemileri (Sadece Araç)
26
172.101
25
170.923
26
188.342
26
198.271
Ro-Ro / Yolcu Gemisi (Feri)
60
72.689
63
74.704
58
74.135
56
74.628
Tren Ferisi / Ro-Ro
4
7.566
8
8.326
8
8.326
7
7.926
Ham Petrol Tankerleri
Akaryakıt- İşlenmiş ÜrünTankerleri
Kimyevi Madde Tankerleri
2
303.167
2
303.167
2
303.167
2
303.167
88
679.264
89
798.304
86
942.019
91
872.259
99
847.795
94
813.684
93
857.481
84
640.822
LPG / LNG Tankerleri
6
25.888
7
34.568
7
35.029
7
35.029
Asfalt Tankerleri
1
2.770
1
2.770
1
2.770
1
2.770
Bitkisel Hayvansal Yağ Tankeri
1
518
1
518
1
518
1
518
Su Tankerleri
16
8.080
15
7.590
15
7.590
15
7.590
Yolcu Gemileri
88
9.582
90
9.617
93
9.437
102
12.100
Feribot (Yolcu-Araba-Kuru yük)
40
10.330
41
12.427
56
14.544
48
13.841
26
1.617
24
1.207
24
1.207
23
1.207
2
0
2
185
0
0
0
0
74
1.116
64
613
66
613
70
613,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Balıkçı Gemileri
209
27.915
216
8.759
218
8.757
222
9.058
Römorkörler
109
3.088
111
2.711
121
3.088
120
2.849
Hizmet Gemileri
80
59.001
86
74.643
90
77.397
94
82.280
Şehir Hatları Deniz OtobüsüSadece Yolcu
Şehir Hatları Deniz Otobüsü Yolcu/Araç
Yolcu Motorları
Eğlence Amaçlı Yolcu GemileriSadece Yolcu
Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri Yolcu / Araç
Bilimsel Araştırma Gemileri
6
0
5
0
7
0
12
0
Deniz Araçları
118
2.586
123
5.261
122
1.077
136
860
Yüzer Havuz / Vinç
36
0
40
287
43
287
43
287
Ticari Yat
57
2.100
66
2.100
72
2.046
79
2.116
Özel Yat
31
142
58
782
72
900
89
837,1
1.777
8.773.151
1.832
TOPLAM
9.758.936 1.879 10.257.627 1.909 9.218.988
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.8. Türk Ticaret Filosunun 10’lu Gemi Cins Grubuna Göre Dağılımı–2013
(1000 GT ve Üzeri)
Gemi Cinsi (10’lu Grup)
TUGS
MGS
Toplam
Adet
%
GT
%
DWT
%
Adet
%
GT
%
DWT
%
Adet
%
GT
%
DWT
%
279
49
1.362.712
24
1.489.139
18
24
25
58.477
6
81.799
11
303
46
1.421.189
22
1.570.939
18
85
15
2.285.728
41
3.983.596
49
20
21
395.191
39
527.441
73
105
16
2.680.919
41
4.511.037
51
Konteyner
68
12
698.557
13
904.172
11
3
3
37.094
4
46.398
6
71
11
735.651
11
950.570
11
Sıvı / Gaz Taşıyan Tankerler
100
18
1.009.831
18
1.749.076
21
9
9
113.929
11
59.271
8
109
16
1.123.760
17
1.808.346
20
Yolcu Gemileri
25
4
125.019
2
31.953
0
7
7
28.666
3
6.117
1
32
5
153.685
2
38.070
0
Hizmet Gemileri
8
1
76.084
1
38.699
0
0
0
0
0
0
0
8
1
76.084
1
38.699
0
Römorkörler
0
0
0
0
0
0
1
1
1.565
0
0
0
1
0
1.565
0
0
0
Deniz Araçları
3
1
23.832
0
0
0
30
32
364.982
36
0
0
33
5
388.814
6
0
0
Balıkçı Gemileri
1
0
1.407
0
569
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1.407
0
569
0
Sportif ve Eğlence Amaçlı
Tekneler Yatlar
0
0
0
0
0
0
1
1
4.701
0
1.540
0
1
0
4.701
0
1.540
0
569
100
5.583.170
100
8.197.204
100
95
100
1.004.605
100
722.566
100
664
100
Kuru Yük Gemileri (Genel
Kargo)
Dökme Yük Gemileri
TOPLAM
GT Dağılımı
Adet Dağılımı
Sıvı / Gaz
Taşıyan
Tankerler
16%
Konteyner
11%
Diğer
11%
Dökme
Yük
Gemileri
16%
Kuru Yük
Gemileri
(Genel
Kargo)
46%
Sıvı / Gaz
Taşıyan
Tankerler
17%
Konteyner
11%
Diğer
9%
Kuru Yük
Gemileri
(G.K.)
21%
Dökme Yük
Gemileri
41%
6.587.775 100 8.919.770 100
DWT Dağılımı
Sıvı / Gaz
Taşıyan
Tankerler
20%
Konteyner
11%
Kuru Yük
Gemileri
(Genel
Kargo)
18%
Dökme Yük
Gemileri
51%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.9. Türk Ticaret Filosunun 30’lu Gemi Cins Grubuna Göre Dağılımı–2013
Gemi Cinsi (30'lu Grup)
TUGS
(1000 GT ve Üzeri)
Toplam
MGS
Adet
GT
DWT
Adet
GT
DWT
Adet
GT
DWT
Kuru Yük Gemileri
223
806.904
1.239.842
21
54.934
80.058
244
861.838
1.319.900
Dökme Yük Gemileri
85
2.285.728 3.983.596
20
395.191
527.441
105
2.680.919
4.511.037
Konteyner Gemileri
41
545.269
687.755
2
35.374
44.042
43
580.643
731.797
Konteyner/ Kuru Yük Gemileri
27
153.288
216.417
1
1.720
2.356
28
155.008
218.773
Konteyner / RO-RO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RO-RO Gemisi(Sadece Araç )
19
456.450
194.565
0
0
0
19
456.450
194.565
RO-RO / Yolcu Gemisi (Ferry)
46
141.830
71.011
1
1.077
441
47
142.907
71.452
Tren Ferisi / RO-RO
1
15.195
6.266
6
9.835
1.660
7
25.030
7.926
Ham Petrol Tankeri
2
159.837
303.167
0
0
0
2
159.837
303.167
Akaryakıt - (İşlenmiş) Ürün
Tankeri
12
426.634
814.468
4
80.536
8.395
16
507.170
822.863
Kimyevi Madde Tankeri
78
385.455
590.174
4
31.493
48.106
82
416.948
638.280
LPG / LNG Tankeri
7
32.751
35.029
0
0
0
7
32.751
35.029
Asfalt Tankeri
0
0
0
1
1.900
2.770
1
1.900
2.770
Bitkisel / Hayvansal Yağ
Tankeri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Su Tankeri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yolcu Gemisi
10
41.539
3063,46
2
19.392
5.236
12
60.931
8.299
4
24.769
6.345
1
1.905
521
5
26.674
6.866
1
1.043
0
0
0
0
1
1.043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Balıkçı Gemileri
1
1.407
568,65
0
0
0
1
1.407
568,65
Römorkörler
0
0
0
1
1.565
0
1
1.565
0
Hizmet Gemileri
7
74.494
44.936
0
0
0
7
74.494
44.936
Bilimsel Araştırma Gemileri
2
6744
0
0
0
0
2
6744
0
Deniz Araçları
1
2.153
0
7
27.725
0
8
29.878
0
Yüzer Havuz / Vinç
2
21.679
0
23
337.257
0
25
358.935
0
Ticari Yat
0
0
0
1
4.701
1.540
1
4.701
1.540
Özel Yat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
1.004.605
722.566
664
6.587.775
8.919.770
Feribot (Yolcu / Araba / Kuru
Yük)
Şehir Hatları / Deniz
Otobüsü(Sadece Yolcu)
Şehir Hatları / Deniz
Otobüsü(Yolcu ve Araç)
Yolcu Motorları
Eğlence Amaçlı Yolcu
Gemileri (Sadece Yolcu)
Eğlence Amaçlı Yolcu
Gemileri (Sadece Araç)
TOPLAM
569
5.583.170 8.197.204
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.10. Faal Durumdaki Türk Sahipli Filonun Yıllık Gelişimi
Yıl
Ulusal Bayraktaki Filo
Dünya
TEUOrt.
Sırası Toplam DWTAdet
1000
1000
Yaş
(1000 GT ve Üzeri)
Toplam Filo
Yabancı Bayraktaki Filo
Toplam
Adet
DWT1000
TEU1000
Ort.
Yaş
Toplam
Adet
DWT1000
TEU1000
Ort.
Yaş
2003
17
437
7.338
58
18,4
132
1.575
20
19,3
569
8.912
78
18,6
2004
18
408
6.556
56
19,0
163
2.159
24
20,0
571
8.715
80
19,0
2005
20
420
6.427
53
18,0
237
2.725
24
22,0
657
9.152
77
20,0
2006
19
432
6.844
50
19,0
353
3.609
24
21,0
785
10.453
74
20,0
2007
19
446
6.464
50
19,0
424
4.650
36
21,0
870
11.115
87
20,0
2008
17
490
6.592
62
19,0
513
6.591
50
20,0
1003
13.183
113
19,0
2009
16
520
6.736
69
18,0
636
8.592
61
20,0
1.156
15.328
130
19,0
2010
15
560
7.246
70
17,5
665
9.954
66
18,6
1.225
18.671
136
18,1
2011
15
547
7.797
72
16,8
672
11.863
59
17,6
1.219
19.660
131
17,2
2012
15
523
8.479
76
16,5
642
14.093
60
16,2
1.165
22.572
136
16,3
2013
13
627
9.488
88
17,4
842
20.838
91
16,7
1.469
30.327
179
17,0
2014
13
599
8.580
91
17,7
890
21.846
101
17,2
1.489
30.427
192
17,4
Kaynak:ISL-Veriler her yıl için 1 Ocak itibariyle alınmıştır.
Milyon DWT
Türk Sahipli Filo DWT Gelişimi
35
30
25
20
15
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Türk Bayraklı
Sıra
Yabancı Bayraklı
Dünya Sırası
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.11. Dünya Deniz Ticaret Filosu
(1000 GT ve Üzeri – Ocak 2014)
Dünya Sıralaması (DWT)
Yabancı Bayrak
2013
2012
2011
2010
Ülkeler
Adet
1000 DWT
1000 TEU
Ort. Yaş
(Yıl)
Adet
1000 DWT
1000 TEU
Ort. Yaş
(Yıl)
Adet
1000 DWT
1000 TEU
Ort. Yaş
(Yıl)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
8
12
6
10
11
14
1
2
4
3
5
6
11
7
10
9
14
816
691
2.241
333
693
513
736
194
88
330
553
73.737
17.626
70.358
15.882
15.851
15.467
28.857
4.318
3.807
13.459
17.752
198
13
559
1.151
95
72
653
74
87
683
75
41742,0
12.6
12.4
12.8
17.8
15.3
8.6
23.1
16.3
12.8
13.6
3.173
3.414
2.329
3.478
902
1.048
558
836
756
572
483
208.463
217.745
114.086
111.095
67.575
41.938
22.567
43.319
43.725
27.677
23.312
1.267
1.388
776
4.760
567
243
204
157
858
788
965
11.1
7.1
12.4
9.0
10.0
13.8
16.2
13.8
10.6
9.5
11.8
3.989
4.105
4.570
3.811
1.595
1.561
1.294
1.030
844
902
1.036
282.200
235.370
184.444
126.976
83.425
57.405
51.424
47.637
47.532
41.136
41.064
1.465
1.401
1.336
5.911
662
315
857
232
945
1.471
1.040
11.5
8.0
12.4
9.3
13.4
14.3
11.9
15.6
11.2
10.7
12.8
12
13
7
8
424
25.633
412
7.1
265
8.005
59
41745,0
689
33.637
471
10.7
8.0
23.8
13
13
15
15
YUNANİSTAN
JAPONYA
ÇİN
ALMANYA
KORE
NORVEÇ
SİNGAPUR
A.B.D
TAYVAN
DANİMARKA
İTALYA
HONG KONG
(SAR)
TÜRKİYE
2013-2012
DWT
DEĞİŞİMİ
(%)
8.4
2.4
13.6
-3.1
4.7
-1.9
7.6
1.4
4.6
-2.5
-0.7
599
8.580
91
17.7
890
21.846
101
17.2
1.489
30.427
192
17.4
0.3
71.8
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
14
15
22
16
18
19
20
23
21
25
24
26
27
29
28
16
18
9
17
24
20
19
22
21
27
23
25
26
13
30
29
17
18
13
16
19
20
21
23
22
25
26
27
28
12
29
-
HİNDİSTAN
KANADA
İNGİLTERE
RUSYA
İRAN
S.ARABİSTAN
BELÇİKA
ENDONEZYA
MALEZYA
B.A.E
BREZİLYA
FRANSA
HOLLANDA
BERMUDA c)
UMMAN
VİETNAM
KUVEYT
400
113
243
1.009
132
42
53
1.297
231
38
68
125
637
4
724
28
13.355
2.393
15.748
…
13.974
1.004
6.801
4.944
3.945
727
4.980
10.828
6.641
263
1.985
3.349
5.390
6
5.800
3.856
385.820
30.548
416.368
…
23
9
162
68
97
6
1
153
17
1
17
195
212
28
25
5.178
256
5.434
…
12.6
30.2
10.8
27.1
15.3
21.3
11.0
24.8
15.4
14.6
22.4
12.7
9.2
151
291
305
476
73
84
116
122
98
388
44
153
242
40
31
70
40
21.428
2.639
24.067
…
9.121
21.569
15.011
16.416
14.243
13.518
8.633
2.460
6.362
12.513
10.001
6.633
3.549
8.253
6.918
1.111
3.011
1.110.672
65.874
1.176.546
…
10
415
81
52
14
1
27
4
3
51
3
391
59
0
6
191
13.443
645
14.088
…
11.6
41739,0
14.0
18.8
9.9
11.0
7.3
15.3
12.9
19.4
10.5
9.6
12.9
11.7
4.9
20.7
7.7
11.2
20.2
12.2
…
551
404
548
1.485
205
126
169
1.419
329
426
112
278
879
40
35
794
68
34.783
5.032
39.815
431
23.095
22.574
21.812
21.360
18.187
14.245
13.613
13.288
13.003
12.776
11.986
9.982
8.939
8.253
6.923
6.911
6.866
1.496.492
96.422
1.592.915
3.006
33
424
243
120
111
7
28
157
20
52
20
586
271
0
34
216
18.621
901
19.522
27
12.3
15.9
12.6
24.4
13.4
14.4
8.4
24.0
14.7
19.0
17.7
11.0
10.2
11.7
5.4
10.9
9.3
12.8
21.4
13.9
22.2
-1.5
2.1
-9.1
0.9
17.8
-4.2
-3.1
4.2
-1.7
24.8
5.0
9.8
5.7
13878.5
12.8
4.6
-0.4
4.9
9.2
4.6
-63.2
39.5
95.6
68.8
76.9
78.3
94.9
63.4
18.5
48.9
97.9
83.4
66.4
39.7
100.0
99.9
16.1
43.8
74.2
68.3
73.9
…
40.246
1.595.921
19.549
14.0
4.2
TOPLAM 30 ÜLKE
DİĞER
ALT TOPLAM
BİLİNMEYEN
TOPLAM DÜNYA FİLOSU
Ulusal Bayrak
9.7
10.0
11.4
15.3
23.1
16.5
…
Kontrol Edilen Toplam Filo
YABANCI
BAYRAK
DWT ORANI
(%)
73.9
92.5
61.9
87.5
81.0
73.1
43.9
90.9
92.0
67.3
56.8
Kaynak: ISL
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.12. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Liman Başkanlığı Bazında Dağılımı-I
(31.12.2013)
Tekne Boyu (Metre)
Liman Başkanlığı
12-19,99 20-29,99
30 Metre
ve Üzeri
Toplam
(Adet)
0-4,99
5-8,99
9-11,99
Alanya
629
267
118
17
0
0
1031
Aliağa
466
615
19
4
0
1
1.105
Amasra
145
248
9
3
0
0
405
Ambarlı
218
418
29
1
0
0
666
Anamur
141
46
2
0
0
0
189
Antalya
2.104
752
205
43
0
1
3.105
Antalya (Manavgat)
312
168
77
7
0
0
564
Ayancık
50
46
1
3
0
0
100
Ayvalık
418
728
80
20
0
0
1.246
Bandırma
169
184
17
4
2
1
377
Bartın
85
153
4
1
0
0
243
Bodrum
930
1.194
385
306
27
1
2.843
Botaş
320
144
5
1
0
0
470
Bozcaada
52
105
4
0
0
0
161
Cide
161
118
10
0
0
0
289
Çanakkale
256
908
31
12
0
0
1207
Çeşme
707
1.036
201
111
5
0
2.060
Datça
239
266
24
10
0
0
539
Dikili
172
261
11
1
0
0
445
Edremit
662
576
36
2
0
0
1.276
Enez
243
174
3
1
0
0
421
Erdek
295
292
6
0
0
0
593
Fatsa
70
137
8
2
0
0
217
Fethiye
817
401
124
71
2
0
1.415
Finike
562
173
16
18
0
0
769
Foça
354
588
73
30
1
0
1046
Gelibolu
97
184
3
0
0
0
284
Gemlik
422
197
25
12
0
0
656
Gerze
40
150
2
0
0
0
192
Giresun
238
297
6
0
0
0
541
Göcek
479
508
279
244
16
1
1.527
Gökçeada
30
52
3
1
0
0
86
Görele
71
159
0
0
0
0
230
Güllük
861
641
71
29
0
0
1.602
Hopa
169
168
2
1
0
0
340
İğneada
101
57
6
0
0
0
164
İnebolu
228
239
4
2
0
0
473
İskenderun
592
392
17
2
0
0
1003
İstanbul
438
3.218
982
655
62
46
5.401
2.269
3.070
261
113
10
1
5.724
56
96
7
0
0
0
159
İzmir
Karabiga
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.12. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Liman Başkanlığı Bazında Dağılımı-II
(31.12.2013)
Tekne Boyu (Metre)
Liman Başkanlığı
12-19,99 20-29,99
30 Metre
ve Üzeri
Toplam
(Adet)
0-4,99
5-8,99
9-11,99
Karadeniz Ereğlisi
134
217
7
1
0
0
359
Karasu
134
144
4
2
0
0
284
Kaş
146
243
90
85
0
0
564
Kefken
185
110
6
0
0
0
301
Kemer
398
175
52
20
0
0
645
Kocaeli
946
616
21
10
0
1
1.594
Kuşadası
1054
604
66
29
0
0
1.753
Marmara A.
200
173
8
3
0
0
384
Marmaris
1021
984
350
230
11
1
2.597
Mersin
806
503
56
16
4
0
1.385
Mersin (Karataş)
210
86
5
2
0
0
303
Mudanya
666
333
64
24
0
0
1087
Ordu
244
231
9
0
0
0
484
Pazar
312
313
4
0
0
0
629
Rize
728
436
3
0
0
0
1.167
Samsun
203
384
14
1
0
0
602
Silivri
701
711
63
13
0
0
1.488
Sinop
138
226
12
2
0
0
378
Sürmene
134
197
2
0
0
0
333
Şile
87
622
38
9
0
0
756
Taşucu
371
211
21
1
0
0
604
Tatvan
11
26
61
49
0
0
147
Tekirdağ
773
398
15
5
0
0
1.191
Tirebolu
100
131
4
1
0
0
236
Trabzon
681
595
13
4
0
1
1.294
Tuzla
371
836
157
69
4
5
1.442
Ünye
91
76
1
0
0
0
168
Vakfıkebir
160
124
5
0
0
0
289
Yalova
301
278
35
6
0
1
621
Zonguldak
227
350
5
3
0
0
585
28.201
29.759
4.357
2.312
144
61
64.834
TOPLAM
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.13. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Belediye Başkanlığı Bazında Dağılımı-I
(31.12.2013)
Tekne Boyu (Metre)
Belediye Başkanlığı
12-19,99 20-29,99
30 Metre
ve Üzeri
Toplam
(Adet)
0-4.99
5-8,99
9-11,99
Adana Büyükşehir
59
67
1
2
0
0
129
Ağın
0
24
0
0
0
0
24
Akpazar
1
7
0
0
0
0
8
Alaşehir
4
1
0
0
0
0
5
Almus
3
12
0
0
0
0
15
Andırın
1
0
0
0
0
0
1
Artvin
0
0
1
0
0
0
1
Avanos
3
3
9
0
0
0
15
Ayvacık
0
0
1
0
0
0
1
Bafa
0
51
0
0
0
0
51
Bafra
32
0
0
0
0
0
32
Battalgazi
1
30
0
0
0
0
31
Bayır
1
0
0
0
0
0
1
Beyşehir
20
572
8
0
0
0
600
Bozdoğan
6
23
1
0
0
0
30
Çamlık
39
72
0
3
0
0
114
Çatalca
11
0
0
0
0
0
11
Çay
4
0
0
0
0
0
4
Çayırhan
15
60
0
1
0
1
77
Çemişkezek
1
43
0
0
2
0
46
Çıldır Belediyesi
2
31
0
0
0
0
33
Çorum
5
6
0
0
0
0
11
Dalaman
4
3
0
0
0
0
7
Doğanca
77
1
0
0
0
0
78
Eğirdir
36
348
1
0
0
0
385
Eskişehir B.şehir
12
4
7
3
0
0
26
Gölbaşı
32
6
1
0
0
0
39
Gölhisar
11
0
0
0
0
0
11
Gölmarmara B.
67
12
0
0
0
0
79
Halfeti
1
11
9
3
0
0
24
İbecik
19
0
0
0
0
0
19
İçme
10
56
0
0
0
0
66
İznik
56
81
0
0
0
0
137
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.13. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Belediye Başkanlığı Bazında Dağılımı-II
(31.12.2013)
Tekne Boyu (Metre)
Belediye Başkanlığı
Toplam
(Adet)
5-8,99
9-11,99
Kahramanmaraş
3
5
3
0
0
0
11
Kahta
5
0
0
0
0
0
5
Karacabey
2
151
0
0
0
0
153
Karamanlı
10
26
0
0
0
0
36
Keban
4
11
2
0
0
0
17
Kemaliye
6
11
0
0
0
0
17
Kızıksa
11
83
5
0
0
0
99
Kocasinan
22
52
3
1
0
0
78
Kolay
50
7
0
1
0
0
58
Köprübaşı
4
56
0
1
0
0
61
Kütahya
10
28
0
0
0
0
38
Malkara
1
0
0
0
0
0
1
Melikgazi
0
2
0
0
0
0
2
Mustafapaşa
1
0
0
0
0
0
1
Nizip
0
0
0
0
0
1
1
Orhangazi
17
38
0
0
0
0
55
Oymapınar
2
1
0
7
0
0
10
Pertek
3
35
0
0
0
0
38
Pınarbaşı
2
8
0
0
0
0
10
Salur
0
47
0
0
0
0
47
Sarıgöl
4
4
0
0
0
0
8
Savcılı Büyükoba
1
69
0
0
0
0
70
Serdivan
3
1
0
0
0
0
4
Suşehri
2
0
0
1
0
0
3
Şebinkarahisar
0
7
0
0
0
0
7
Vezirköprü
25
5
1
2
0
0
33
Yahyalı
0
1
0
0
0
0
1
Yörükler
102
15
0
0
0
0
117
823
2.187
53
25
2
2
3.092
TOPLAM
12-19,99 20-29,99
30 Metre
ve Üzeri
0-4.99
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.14. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Gemi Cinsleri Bazında Dağılımı-I
(31.12.2013)
Tekne Boyu (Metre)
Kayıt
Yapılan
Başkanlık
Gemi Cinsi
Acente Botu
Amatör Balıkçı Teknesi
Arama Kurtarma Gemisi
Atık Toplama Gemisi
Balık Avlama
Balık Nakliye Gemisi
Barç
Bilimsel Araştırma / İnceleme Gemisi
Boru Döşeme Gemisi
Çekici Römorkörler
Dalgıç Gemisi
Deniz Ambulansı
Deniz Market Teknesi
Duba
Eğitim Gemisi
30
Toplam
91220- Metre
(Adet)
5-8,99
11,99 19,99 29,99
ve
Üzeri
0
1
1
0
954
4
0
0
0
0
0
1
22
0
2
5
0
9
13
9146
10
0
9
1
1
3
0
6
12
10
16
0
0
13
248
8
1
5
0
0
4
1
0
10
6
1
0
0
2
34
0
0
1
0
1
1
2
1
26
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
32
0
22
1
10
28
10383
22
4
15
1
2
8
4
29
99
19
0
0
0
0
0
1
1
1
32
1
0
1
0
0
24328
7
24
0
0
0
0
3
0
35
0
11
49
1
0
0
0
0
18723
67
27
0
2
0
0
0
1
136
3
116
17
0
1
0
2
0
2815
28
21
0
0
0
5
0
0
45
0
236
12
0
0
0
0
2
1521
16
3
0
0
0
2
0
0
20
0
0
1
0
0
0
0
0
93
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
0
1
0
5
0
0
0
0
0
364
111
2
1
1
2
2
47481
154
75
1
2
5
7
3
1
236
3
Spor ve eğlence amaçlı özel deniz taşıtları
979
51
2
0
0
0
1032
Spor ve eğlence amaçlı ticari deniz taşıtları
1441
32
1
0
0
0
1474
Su mavnası
Tarak gemisi
Tarama aracı
Ticari sürat teknesi
Ticari ve bilimsel araştırma maksatlı denizaltılar
Ticari yat
Yakıt mavnası
Yangın söndürme gemisi
Yolcu gemisi
Yolcu motoru
Yüzer havuz
Yüzer kreyn
Yüzer lokanta
0
0
0
350
1
5
0
0
0
8
0
0
0
0
1
0
972
0
171
0
2
1
280
0
0
4
1
0
0
216
0
427
0
1
0
347
0
0
0
0
0
0
1
0
192
0
0
1
226
0
0
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
4
0
1
1
2
1539
1
795
1
3
2
861
3
6
14
144
61
64.834
Enerji Üretim/Çevrim Deniz Aracı
Liman
Başkanlığı
04,99
Gezinti (Tenezzüh) Gemisi
Görev / Devriye gemisi
Jet bot
Kablo döşeme gemisi
Kılavuz botu
Liman römorkörleri
Mavna/ şat
Özel tekne
Özel yat
Palamar botu
Petrol tankeri/ akaryakıt tankeri
Petrol toplama gemisi
Ponton
Restoran gemisi
Sandal
Sergi/gösteri gemisi
Servis motoru
Sondaj platformu
TOPLAM
28.201 29.759 4.357 2.312
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
1.14. Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Teknelerin Gemi Cinsleri Bazında Dağılımı-II
(31.12.2013)
Tekne Boyu (Metre)
Kayıt Yapılan
Başkanlık
Gemi Cinsi
5-8,99
9-11,99
12-19,99
20-29,99
30 Metre
ve Üzeri
Acente Botu
1
0
0
0
0
0
1
Araba Ferisi
0
0
1
0
0
0
1
Atık Toplama Gemisi
2
2
0
0
0
0
4
379
1967
15
0
0
1
2362
Balık Nakliye Gemisi
3
17
0
1
0
0
21
Duba
0
0
0
0
0
1
1
Feribot (Yolcu+Araba+Kuru Yük)
0
0
0
0
2
0
2
Gezinti (Tenezzüh) Gemisi
1
9
7
4
0
0
21
Görev / Devriye Gemisi
1
1
0
0
0
0
2
Jet bot
1
2
0
0
0
0
3
389
144
6
1
0
0
540
Özel Yat
1
0
0
0
0
0
1
Servis Motoru
11
25
3
1
0
0
40
Spor ve Eğlence Amaçlı Özel Deniz
Taşıtları
23
2
0
0
0
0
25
Spor ve Eğlence Amaçlı Ticari
Deniz Taşıtları
7
1
9
0
0
0
17
Tarak Gemisi
1
0
0
0
0
0
1
Ticari Sürat Teknesi
1
3
0
0
0
0
4
Ticari Yat
0
0
1
0
0
0
1
Yolcu Gemisi
0
0
0
1
0
0
1
Yolcu Motoru
2
14
11
16
0
0
43
Balık Avlama
Belediye
Başkanlığı
Toplam
(Adet)
0 - 4,99
Özel Tekne
Yüzer Kreyn
TOPLAM
GENEL TOPLAM
0
0
0
1
0
0
1
823
2.187
53
25
2
2
3.092
29.024
31.946
4.410
2.337
146
63
67.926
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.BÖLÜM
DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1. TOPLAM ELLEÇLEME İSTATİSTİKLERİ
2.1.1.Limanlarımızda Elleçlenen Toplam Yükün Yıllık Gelişimi
(Ton)
Yıl
Yükleme*
Boşaltma**
Transit
Toplam Elleçleme
2003
60.374.184
118.315.371
11.217.198
189.906.753
2004
71.816.090
135.490.363
5.798.984
213.105.438
2005
69.114.453
138.261.923
5.649.218
213.025.594
2006
77.987.641
154.762.530
11.251.754
244.001.925
2007
85.354.516
171.657.360
34.561.755
291.573.631
2008
92.168.601
171.688.299
50.752.817
314.609.716
2009
92.076.130
159.347.990
58.012.586
309.436.706
2010
102.494.306
182.018.851
64.122.710
348.635.867
2011
103.033.885
195.933.688
64.379.150
363.346.723
2012
114.176.944
216.524.857
56.724.431
387.426.232
2013
115.630.332
*Kabotaj yükleme, ihracat
**Kabotaj boşaltma, ithalat
215.643.211
53.657.215
384.930.758
Toplam Elleçleme
Milyon Ton
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Yükleme*
Boşaltma**
Transit
Toplam Elleçleme Ayrıntılı Dağılımı-2013
Transit Yükleme
12%
Kabotaj Yükleme
7%
İhracat
23%
İthalat
49%
Transit Boşaltma
2%
Kabotaj Boşaltma
7%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.2. Kargo Tipleri Bazında Toplam Elleçleme Dağılımı
(Ton)
Konteyner
Katı Dökme
Yük
Genel
Kargo
Araç İçi
Taşınan
Yük
Katı Dökme
Yük, Genel
Kargo ve
Araç İçi Yük
Toplam
Elleçleme
72.228.491
34.598.747
-
-
-
106.278.201
213.105.438
2005
69.071.670
36.857.885
-
-
-
107.096.040
213.025.594
2006
80.847.217
41.815.705
-
-
-
121.339.004
244.001.925
2007
108.622.167
48.644.314
-
-
-
134.307.149
291.573.631
2008
121.486.988
52.530.084
-
-
-
140.592.644
314.609.716
2009
133.352.244
46.030.743
-
-
-
130.053.719
309.436.706
2010
134.474.303
61.175.130
-
-
-
152.986.434
348.635.867
2011
129.992.302
70.381.257
107.167.803
46.507.959
9.297.402
162.973.164
363.346.723
2012
132.700.887
79.310.916
107.119.426
60.258.235
8.036.768
175.414.429
387.426.232
2013
122.560.729
84.656.192
103.655.819
66.093.252
7.964.766
177.713.837
384.930.758
Yıl
Sıvı Dökme
Yük
2004
Kargo Tipleri Bazında Toplam Elleçleme
Milyon Ton
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004
Sıvı Dökme Yük
2005
2006
Konteyner
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Katı Dökme Yük, Genel Kargo ve Araç İçi Yük
Kargo Tipleri Dağılımı-2013
Konteyner
22%
Katı Dökme Yük
27%
Genel Kargo
17%
Sıvı Dökme Yük
32%
Araç İçi Taşınan Yük
2%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.3. Limanlarımızda Elleçlenen Toplam Konteynerin Yıllık Gelişimi
(TEU)
Toplam
Elleçleme
Yıl
Yükleme*
Boşaltma**
Transit
2003
1.273.566
1.219.184
-
2.492.750
2004
1.513.985
1.423.582
176.288
3.113.855
2005
1.596.505
1.541.282
174.421
3.312.208
2006
1.824.391
1.848.741
184.921
3.858.052
2007
2.185.359
2.251.170
145.739
4.582.267
2008
2.461.165
2.514.851
115.606
5.091.621
2009
2.202.442
2.189.458
12.542
4.404.442
2010
2.410.865
2.458.351
874.239
5.743.455
2011
2.845.227
2.921.108
757.171
6.523.506
2012
3.116.027
3.178.001
898.368
7.192.396
2013
3.440.242
3.469.876
989.815
7.899.933
*Kabotaj yükleme, ihracat dahildir.
**Kabotaj boşaltma, ithalat dahildir.
Milyon TEU
Konteyner Elleçleme
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Yükleme*
Boşaltma**
Transit
Konteyner Elleçleme Ayrıntılı Dağılımı-2013
Kabotaj
Yükleme;Transit Yükleme;
495.039
274.588
İthalat;
3.199.969
İhracat;
3.165.653
Transit
Boşaltma;
494.776
Kabotaj
Boşaltma;
269.908
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.4. En Fazla Yük Elleçlenen 10 Liman Başkanlığı
(Ton)
2012
2013
Sıra
Liman
Başkanlığı
Toplam
Elleçleme
(Ton)
1
İZMİT
2
BOTAŞ
56.085.928
3
AMBARLI
40.797.116
4
ALİAĞA
40.014.873
5
MERSİN
32.325.970
6
İSKENDERUN
31.242.252
7
TEKİRDAĞ
16.124.897
8
GEMLİK
12.465.179
9
İZMİR
11.096.292
Toplam
Elleçleme
İçindeki (%)
Oran
Önceki
Yıla Göre
% Artış
15,87
14,57
10,60
10,40
8,40
8,12
4,19
3,24
2,88
-0,60
-8,39
3,17
-7,30
5,14
8,78
-18,39
-9,10
16,25
61.088.671
Toplam
Elleçleme
(Ton)
İZMİT
61.458.478
BOTAŞ
61.225.832
ALİAĞA
43.167.047
AMBARLI
39.544.364
MERSİN
30.746.922
İSKENDERUN
28.719.919
TEKİRDAĞ
19.758.745
GEMLİK
13.712.317
Toplam
Elleçleme
İçindeki (%)
Oran
İZMİR
9.545.331
15,86
15,80
11,14
10,21
7,94
7,41
5,10
3,54
2,46
KARADENİZ
EREĞLİSİ
9.068.892
2,34
-1,68
316.947.847
81,81
19,04
4,01
70.478.385
18,19
100,00
-0,64
387.426.232
100,00
KARADENİZ
EREĞLİ
10.386.586
2,70
14,53
TOPLAM
311.627.764
80,96
DİĞER LİMANLAR
TOPLAM
ELLEÇLEME
73.302.994
384.930.758
10
Liman
Başkanlığı
İlk On Liman Yük Elleçleme % Dağılımı-2013
AMBARLI
11%
ALİAĞA
10%
MERSİN
8%
İSKENDERUN
8%
BOTAŞ
15%
GEMLİK
3%
İZMİR
3%
TEKİRDAĞ
4%
İZMİT
16%
DİĞER LİMANLAR
19%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.5. En Fazla Konteyner Elleçlenen 10 Liman Başkanlığı
(TEU)
2013
Sıra
Liman
Başkanlığı
Toplam
Elleçleme
(TEU)
2012
Toplam
Elleçleme
İçindeki (%)
Oran
Önceki
Yıla Göre
% Artış
9,73
9,29
28,18
-1,75
-2,47
12,68
20,56
77,89
-10,47
22,19
Liman
Başkanlığı
Toplam
Elleçleme
(TEU)
Toplam
Elleçleme
İçindeki (%)
Oran
SAMSUN
33.362
42,00
17,31
10,22
8,65
8,47
5,90
2,74
1,87
1,80
0,42
28.742
42,04
17,39
9,67
9,54
8,76
5,75
2,49
2,21
1,16
0,40
TOPLAM
7.851.619
99,39
9,80
7.150.604
99,42
DİĞER LİMANLAR
TOPLAM
ELLEÇLEME
48.315
0,61
15,61
41.793
0,58
7.899.933
100,00
9,84
7.192.396
100,00
1
AMBARLI
2
MERSİN
3
İZMİT
807.757
4
İZMİR
683.607
5
GEMLİK
669.305
6
ALİAĞA
466.009
7
ANTALYA
216.221
8
İSKENDERUN
148.016
9
İSTANBUL
142.079
10
3.318.128
1.367.134
AMBARLI
3.023.960
MERSİN
1.250.873
İZMİR
695.798
GEMLİK
686.245
İZMİT
630.152
ALİAĞA
413.573
ANTALYA
179.351
İSTANBUL
158.702
İSKENDERUN
TRABZON
83.207
İlk On Liman KonteynerElleçlemesi % Dağılımı-2013
İSTANBUL
İSKENDERUN 2%
DİĞER LİMANLAR
ANTALYA 2%
1%
3%
GEMLİK
8%
ALİAĞA
6%
AMBARLI
42%
İZMİR
9%
İZMİT
10%
MERSİN
17%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.6. En Fazla Yük Elleçlenen 10 Liman Tesisi
(Ton)
2013
Sıra
Liman Tesisi
BOTAŞ BTC HAYDAR
ALİYEV DENİZ
TERMİNALİ
MERSİN
ULUSLARARASI
LİMANI
KOCAELİ TÜPRAŞ
TERMİNALİ
ALİAĞA TÜPRAŞ
TERMİNALİ
AMBARLI KUMPORT
TERMİNALİ
İSKENDERUN İSDEMİR
LİMANI
İZMİR TCDD
ALSANCAK LİMANI
BOTAŞ CEYHAN
İSKELESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
ERDEMİR LİMANI
9
AMBARLI MARPORT
BATI TERMİNALİ
TOPLAM
10
DİĞER LİMAN TESİSLERİ
TOPLAM ELLEÇLEME
2012
Toplam
Elleçleme
Toplam
Elleçleme
İçindeki
(%) Oran
Önceki Yıla
Göre %
Değişim
Toplam
Elleçleme
Toplam
Elleçleme
İçindeki
(%) Oran
32.772.580
8,51
2,11
BOTAŞ BTC HAYDAR
ALİYEV DENİZ TERMİNALİ
32.095.805
8,28
25.322.347
6,58
-1,46
MERSİN ULUSLARARASI
LİMANI
25.697.088
6,63
17.095.670
4,44
-9,55
KOCAELİ TÜPRAŞ
TERMİNALİ
18.901.144
4,88
15.021.896
3,90
-7,14
BOTAŞ CEYHAN İSKELESİ
16.553.960
4,27
14.184.591
3,68
10,56
ALİAĞA TÜPRAŞ TERMİNALİ
16.176.658
4,18
12.830.054
3,31
12.665.359
3,27
11.070.459
2,86
9.545.187
2,46
8.846.949
2,28
164.382.663
223.043.569
387.426.232
42,43
57,57
100,00
12.315.351
3,20
-2,76
11.095.658
2,88
16,24
10.557.943
2,74
-36,22
10.115.564
2,63
14,34
9.026.116
2,34
7,82
157.507.716
227.423.042
384.930.758
40,92
59,08
100,00
-4,18
1,96
-0,64
Liman Tesisi
AMBARLI KUMPORT
TERMİNALİ
İSKENDERUN İSDEMİR
LİMANI
TEKİRDAĞ MARMARA
EREĞLİSİ OPET TERMİNALİ
İZMİR TCDD ALSANCAK
LİMANI
KDZ. EREĞLİ ERDEMİR
LİMANI
TOPLAM
DİĞER LİMAN TESİSLERİ
TOPLAM ELLEÇLEME
2.1.7. En Fazla Konteyner Elleçlenen 10 Liman Tesisi
(TEU)
2013
Sıra
Liman Tesisi
2012
Toplam
Elleçleme
(TEU)
Toplam
Elleçleme
İçindeki
(%) Oran
Önceki Yıla
Göre %
Değişim
Liman Tesisi
Toplam
Elleçleme
(TEU)
Toplam
Elleçleme
İçindeki (%)
Oran
1
AMBARLI MARPORT
TERMİNALLERİ
1.685.504
21,34
8,49
AMBARLI MARPORT
TERMİNALLERİ
1.553.670
21,60
2
MERSİN ULUSLARARASI
LİMANI
1.364.378
17,27
9,32
MERSİN ULUSLARARASI
LİMANI
1.248.106
17,35
3
AMBARLI KUMPORT
TERMİNALİ
1.276.313
16,16
19,19
AMBARLI KUMPORT
TERMİNALİ
1.070.814
14,89
4
İZMİR TCDD ALSANCAK
LİMANI
683.430
8,65
-1,77
İZMİR TCDD ALSANCAK
LİMANI
695.726
9,67
5
KOCAELİ EVYAP LİMANI
454.551
5,75
16,05
AMBARLI MARDAŞ
TERMİNALİ
399.106
5,55
6
AMBARLI MARDAŞ
TERMİNALİ
353.523
4,48
-11,42
KOCAELİ EVYAP LİMANI
391.688
5,45
7
GEMLİK GEMPORT
LİMANI
331.604
4,20
-10,63
GEMLİK GEMPORT LİMANI
371.062
5,16
8
KOCAELİ YILPORT
TERMİNALİ
305.059
3,86
32,56
ALİAĞA AKDENİZ KİMYA
NEMPORT LİMANI
273.867
3,81
9
ALİAĞA AKDENİZ KİMYA
NEMPORT LİMANI
253.826
3,21
-7,32
KOCAELİ YILPORT
TERMİNALİ
230.133
3,20
10
ANTALYA ORTADOĞU
LİMANI
216.215
2,74
20,62
GEMLİK BORUSAN LİMANI
184.649
2,57
TOPLAM
6.924.404
87,65
7,88
TOPLAM
6.418.820
89,24
DİĞER LİMAN TESİSLERİ
975.530
12,35
26,11
DİĞER LİMAN TESİSLERİ
773.577
10,76
TOPLAM ELLEÇLEME
7.899.933
100,00
9,84
TOPLAM ELLEÇLEME
7.192.396
100,00
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.8. En Fazla Yük Elleçlenen 10 İlimiz
(Ton)
2013
2012
İl
Toplam
Elleçleme
(Ton)
Toplam
Elleçleme
İçindeki
(%) Oran
Önceki Yıla
Göre %
Değişim
Toplam
Elleçleme
(Ton)
Toplam
Elleçleme
İçindeki (%)
Oran
1
KOCAELİ
61.088.671
15,87
-0,60
KOCAELİ
2
ADANA
61.458.318
15,86
-5,11
ADANA
54.842.540
14,25
3
İZMİR
52.630.143
13,67
57.795.467
14,92
-2,72
İZMİR
54.104.044
13,96
4
İSTANBUL
51.117.846
13,28
4,83
İSTANBUL
48.764.598
12,59
5
MERSİN
32.800.425
8,52
5,35
HATAY
32.150.284
8,30
6
HATAY
32.485.640
8,44
1,04
MERSİN
31.134.779
8,04
7
TEKİRDAĞ
18.413.423
4,78
-12,52
TEKİRDAĞ
21.049.267
5,43
8
ZONGULDAK
16.928.734
4,40
8,62
ZONGULDAK
15.585.821
4,02
9
ÇANAKKALE
14.414.812
3,74
2,01
ÇANAKKALE
14.131.161
3,65
10
BURSA
BURSA
Sıra
İl
12.589.202
3,27
-8,75
13.796.327
3,56
TOPLAM
347.311.436
90,23
-0,76
TOPLAM
349.970.066
90,33
DİĞER İLLER
37.619.322
9,77
0,44
DİĞER İLLER
37.456.166
9,67
-0,64
TOPLAM
ELLEÇLEME
387.426.232
100,00
TOPLAM ELLEÇLEME
384.930.758
100,00
İlk On İl Yük Elleçlemesi % Dağılımı-2013
BURSA
3%
ÇANAKKALE
ZONGULDAK 4%
DİĞER İLLER
10%
KOCAELİ
16%
4%
ADANA
15%
TEKİRDAĞ
5%
HATAY
8%
İZMİR
14%
MERSİN
8%
İSTANBUL
13%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.9. En Fazla Konteyner Elleçlenen 10 İlimiz
(TEU)
2013
Sıra
İl
2012
Toplam
Elleçleme
Toplam
Elleçleme
İçindeki
(%) Oran
Önceki Yıla
Göre %
Değişim
3.460.207
43,80
8,72
Toplam
Elleçleme
Toplam
Elleçleme
İçindeki (%)
Oran
İSTANBUL
3.182.662
44,25
1.250.873
17,39
1.109.372
15,42
İl
1
İSTANBUL
2
MERSİN
1.367.161
17,31
9,30
MERSİN
3
İZMİR
1.149.617
14,55
3,63
İZMİR
4
KOCAELİ
807.757
10,22
28,18
BURSA
686.245
9,54
5
BURSA
669.304
8,47
-2,47
KOCAELİ
630.152
8,76
6
ANTALYA
216.221
2,74
5,85
ANTALYA
179.351
2,49
7
HATAY
148.016
1,87
77,89
HATAY
83.207
1,16
8
SAMSUN
33.362
0,42
22,19
TRABZON
28.742
0,40
9
BALIKESİR
23.404
0,30
141,43
SAMSUN
27.303
0,38
10
TRABZON
BALIKESİR
21.258
0,27
-26,04
TOPLAM
7.896.308
99,95
9,86
DİĞER
3.625
0,05
TOPLAM
ELLEÇLEME
7.899.933
100,00
9.694
0,13
TOPLAM
7.187.601
99,93
-24,40
DİĞER
4.796
0,07
9,84
TOPLAM
ELLEÇLEME
7.192.396
100,00
İlk On İl Konteyner Elleçlemesi % Dağılımı-2013
HATAY
ANTALYA 1%
2%
BURSA
9%
KOCAELİ
10%
DİĞER
2%
İSTANBUL
44%
İZMİR
15%
MERSİN
17%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.10. Liman Başkanlıkları Bazında Toplam Elleçleme Dağılımı-I
(Ton)
Yükleme
LİMAN BAŞKANLIĞI
ALANYA
ALİAĞA
AMASRA
AMBARLI
ANAMUR
ANTALYA
AYANCIK
AYVALIK
BANDIRMA
BARTIN
BODRUM
BOTAŞ(CEYHAN)
BOZCAADA
CİDE
ÇANAKKALE
ÇEŞME
DATÇA
DİKİLİ
EDREMİT
ENEZ
ERDEK
FATSA
FETHİYE
FİNİKE
FOÇA
GEMLİK
GERZE
GİRESUN
GÖCEK
GÖKÇEADA
GÖRELE
GÜLLÜK
HOPA
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
İthalat İhracat
Kabotaj
Transit
Elleçleme
0
11.135.082
0
9.028.894
0
4.649.718
0
202
911.946
550.851
0
2.947.822
0
0
1.835.999
506.004
0
286.221
0
0
0
72.382
0
0
0
4.785.358
0
170.350
0
0
0
4.344.862
124.998
0
2.807.820
128.090
1.382.640
0
106.352
0
0
618.099
363.291
0
2.158.302
0
0
1.985.120
0
0
118.933
0
0
0
0
0
0
0
889.514
0
0
0
0
0
160.166
169.823
0
3.750
0
6.257.854
0
0
0
0
0
0
0
40.575.101
0
0
0
0
0
1.564
0
0
0
0
0
0
0
10.915
0
0
0
0
0
0
927
0
13.946.652
128.090
16.669.388
0
4.756.070
0
202
1.530.045
914.142
0
45.681.225
0
0
3.821.119
506.004
0
406.718
0
0
0
72.382
0
0
0
5.685.787
0
170.350
0
0
0
4.505.028
295.748
0
23.998.647
0
12.848.159
0
1.546.206
0
20.022
3.434.061
517.450
0
10.201.487
0
0
590.763
439.829
0
140.923
0
0
0
145.109
0
0
0
5.845.004
0
70.450
6.697
0
0
18.363
428.726
0
2.066.096
0
4.935.122
180
1.168.972
0
0
162.942
347.353
615
87.823
34
0
47.176
25.454
0
50
0
0
26.700
52.205
0
0
0
923.174
0
9.825
100.980
0
0
2.950
131.765
0
3.478
0
6.344.447
0
0
0
0
0
0
0
115.393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.214
0
0
0
0
0
0
17.784
0
26.068.221
0
24.127.728
180
2.715.178
0
20.022
3.597.003
864.803
615
10.404.703
34
0
637.939
465.283
0
140.973
0
0
26.700
197.314
0
0
0
6.779.392
0
80.275
107.677
0
0
21.313
578.275
0
35.133.729
0
21.877.053
0
6.195.924
0
20.224
4.346.007
1.068.301
0
13.149.309
0
0
2.426.762
945.833
0
427.144
0
0
0
217.491
0
0
0
10.630.362
0
240.800
6.697
0
0
4.363.225
553.724
0
4.873.916
128.090
6.317.762
180
1.275.324
0
0
781.041
710.644
615
2.246.125
34
0
2.032.296
25.454
0
118.983
0
0
26.700
52.205
0
0
0
1.812.688
0
9.825
100.980
0
0
163.116
301.588
0
7.228
0
12.602.301
0
0
0
0
0
0
0
40.690.494
0
0
0
0
0
1.564
0
0
0
0
0
0
0
22.129
0
0
0
0
0
0
18.711
0
40.014.873
128.090
40.797.116
180
7.471.248
0
20.224
5.127.048
1.778.945
615
56.085.928
34
0
4.459.058
971.287
0
547.691
0
0
26.700
269.696
0
0
0
12.465.179
0
250.625
107.677
0
0
4.526.341
874.023
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.10. Liman Başkanlıkları Bazında Toplam Elleçleme Dağılımı-II
(Ton)
Yükleme
LİMAN BAŞKANLIĞI
İĞNEADA
İNEBOLU
İSKENDERUN
İSTANBUL
İZMİR
KARABİGA
KARADENİZ EREĞLİ
KARASU
KAŞ
KEFKEN
KEMER
KOCAELİ
KUŞADASI
MARMARA A.
MARMARİS
MERSİN
MUDANYA
ORDU
PAZAR
RİZE
SAMSUN
SİLİVRİ
SİNOP
SÜRMENE
ŞİLE
TAŞUCU
TEKİRDAĞ
TİREBOLU
TRABZON
TUZLA
ÜNYE
VAKFIKEBİR
YALOVA
ZONGULDAK
TOPLAM
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Boşaltma
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Toplam
Boşaltma
İthalat İhracat
Kabotaj
Transit
Elleçleme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.705
256.215
0
264.920
61.358
230
0
61.588
70.063
256.445
0
326.508
6.410.470 2.677.724
34.497
9.122.691
21.293.394
767.576
58.591
22.119.561 27.703.864 3.445.300
93.088
31.242.252
666.489
46.528
0
713.017
1.139.214
2.710.045
0
3.849.259
1.805.703
2.756.573
0
4.562.276
5.300.412
181.758
2.019
5.484.189
5.117.537
491.249
3.317
5.612.103
10.417.949
673.007
5.336
11.096.292
1.852.844 1.222.945
0
3.075.789
6.044.420
835.511
0
6.879.931
7.897.264
2.058.456
0
9.955.720
660.593
802.978
0
1.463.571
7.064.991
1.858.024
0
8.923.015
7.725.584
2.661.002
0
10.386.586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.313.225 4.519.315
7.591
16.840.131 40.407.182 3.841.275
83
44.248.540 52.720.407 8.360.590
7.674
61.088.671
0
0
0
0
0
1.874
0
1.874
0
1.874
0
1.874
676.561
1.609.587
0
2.286.148
0
7.356
0
7.356
676.561
1.616.943
0
2.293.504
822
0
0
822
4.839
22.247
0
27.086
5.661
22.247
0
27.908
11.949.003 427.289
32.516
12.408.808 18.858.211
970.497
88.454
19.917.162 30.807.214 1.397.786
120.970
32.325.970
31.228
83.190
0
114.418
0
9.605
0
9.605
31.228
92.795
0
124.023
6.500
0
0
6.500
21.282
24.450
0
45.732
27.782
24.450
0
52.232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.451
1.200
0
271.651
47.951
819.379
0
867.330
318.402
820.579
0
1.138.981
966.440
898.894
0
1.865.334
6.298.324
1.388.555
0
7.686.879
7.264.764
2.287.449
0
9.552.213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330.827
19.550
0
350.377
119.245
4.653
0
123.898
450.072
24.203
0
474.275
4.036.355
827.795
2.797
4.866.947
10.694.164
479.767
84.019
11.257.950 14.730.519 1.307.562
86.816
16.124.897
0
5.650
0
5.650
59.816
456.847
0
516.663
59.816
462.497
0
522.313
294.463
215.553
0
510.016
1.997.127
685.618
0
2.682.745
2.291.590
901.171
0
3.192.761
1.558.398
393.351
904
1.952.653
2.001.399
1.804.402
0
3.805.801
3.559.797
2.197.753
904
5.758.454
252.200
703.478
0
955.678
174.282
145.345
0
319.627
426.482
848.823
0
1.275.305
0
0
0
0
0
6.650
0
6.650
0
6.650
0
6.650
0
95.952
0
95.952
472.015
368.400
0
840.415
472.015
464.352
0
936.367
617.315
199.240
0
816.555
5.652.968
72.625
0
5.725.593
6.270.283
271.865
0
6.542.148
89.553.990 26.076.342 46.930.435 162.560.767 187.781.615 27.861.596 6.726.780 222.369.991 277.335.605 53.937.938 53.657.215 384.930.758
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.1.11. Limanlarımızda Elleçlenen Yükün Cins Bazında Dağılımı-2013
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
ADİ METALLERDEN ZIRHLI VEYA TAKVİYELİ KASALAR, KUTULAR VE
KAPILAR
AĞAÇ PARÇACIKLARI VE YONGALARI
AĞAÇTAN YONGA LEVHA VE BENZERİ LEVHALAR, ETİKET YONGALI
LEVHALAR DAHİL (WAFERBOARD-WFB)
AHŞAP PALETLER, PALET SANDIKLARI VE DİĞER YÜK TABLALARI
AHŞAP PENCERE VE KAPILAR İLE BUNLARIN ÇERÇEVELERİ VE KAPI
EŞİKLERİ
AKRİLİK POLİMERLER (BİRİNCİL FORMLARDA)
AKRİLONİTRİL (ACN)
AKÜMÜLATÖRLER VE PARÇALARI
ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN VEYA DEMİRDEN DİĞER BAR VE ÇUBUKLAR
ALÇITAŞI
ALİFATİK HİDROKARBONLAR (ETİLEN, PROPİLEN, KLOROFORM, ETER
VB.)
ALKOL (METANOL, PROPANOL VB.)
ALUMİNYUM HİDROKSİT
ALUMİNYUM SULFAT
ALÜMİNYUM CEVHERİ (BOKSİT) VE KONSANTRELERİ
ALÜMİNYUM DÖKÜNTÜ, ARTIK VE HURDALARI
ALÜMİNYUM OKSİT
ALÜMİNYUMDAN TÜP, TEL, PROFİL, ÇUBUK, TOZ VE PULLAR İLE BORU VE
BAĞLANTI PARÇALARI
AMBALAJ KAĞIDI
AMONYUM BİLEŞİKLERİ (AMONYAK VB.)
AMONYUM NİTRAT
AMONYUM SÜLFAT
ANA METALLERDEN MENTEŞELER; KÜÇÜK TEKERLEKLER; NAKİL
VASITALARI İÇİN DİĞER DONANIM, TERTİBAT VB. EŞYA, OTOMATİK KAPI
KAP
ANDALUZİT, SİYANİT VE SİLİMANİT TOPRAKLARI
ANTİMON CEVHERİ VE KONSANTRESİ
ARMUT - TAZE
Boşaltma
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
3
0
0
0
0
0
71
0
14
Toplam
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
0
3
0
0
3
1.327.401
1.327.401
0
0
1.327.401
4.808
4.879
0
0
4.879
0
1
15
0
0
15
0
0
7.755
7.761
0
0
7.761
0
77.100
0
0
0
0
600
224.052
68
600
157.952
545
0
152.300
0
0
0
0
600
310.252
545
0
0
955
955
0
0
955
955
330.553
32.970
0
363.523
367.498
65.940
0
433.438
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
3
0
0
0
0
1.327.401
0
0
0
71
4.808
0
0
0
0
14
1
0
6
0
0
6
7.755
0
11.000
477
0
75.200
0
0
0
0
0
86.200
477
600
146.952
68
0
0
0
0
36.945
32.970
0
69.915
Toplam
Boşaltma
Toplam
Elleçleme
0
0
0
0
129.334
0
0
129.334
129.334
0
0
129.334
11.769
35.600
0
212.285
0
13.711
9.500
0
0
111.870
2.500
0
0
0
0
0
0
0
21.269
35.600
0
324.155
2.500
13.711
436.159
13.259
13.230
36.422
9.056
20.825
9.500
0
0
112.027
0
0
0
0
0
0
0
0
445.659
13.259
13.230
148.449
9.056
20.825
447.928
48.859
13.230
248.707
9.056
34.536
19.000
0
0
223.897
2.500
0
0
0
0
0
0
0
466.928
48.859
13.230
472.604
11.556
34.536
43
0
0
43
87.899
0
0
87.899
87.942
0
0
87.942
1
60.976
2.477
10.030
0
0
19.050
58.190
0
0
0
0
1
60.976
21.527
68.220
0
665.847
762.462
813.112
0
0
56.928
56.730
0
0
0
0
0
665.847
819.390
869.842
1
726.823
764.939
823.142
0
0
75.978
114.920
0
0
0
0
1
726.823
840.917
938.062
12
0
0
12
1.142
0
0
1.142
1.154
0
0
1.154
0
0
160
47.203
4.600
0
0
0
0
47.203
4.600
160
0
0
0
31.803
4.600
0
0
0
0
31.803
4.600
0
0
0
160
79.006
9.200
0
0
0
0
79.006
9.200
160
AROMATİK HİDROKARBONLAR (FENOL, VB.) (NAFTALİN, BENZEN HARİÇ)
5.100
0
0
5.100
0
0
0
0
5.100
0
0
5.100
ARPA
ASFALT
ASİT YAĞI
ASİTLİK ALKOLLER VE TÜREVLERİ
ASKERİ MALZEME
ATEŞE DAYANIKLI ÇİMENTOLAR; HARÇLAR; BETONLAR VE BENZERİ
KARIŞIMLAR ( ATEŞE DAYANIKLI PLASTİKLER, RAMMİNG VE GUNNİNG
KAR
2.860
5.000
7.050
0
3.070
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.860
45.000
7.050
0
3.070
288.033
254.038
277
27.159
13.029
0
39.916
0
0
0
0
0
0
0
0
288.033
293.954
277
27.159
13.029
290.893
259.038
7.327
27.159
16.099
0
79.916
0
0
0
0
0
0
0
0
290.893
338.954
7.327
27.159
16.099
54
0
0
54
0
0
0
0
54
0
0
54
19
0
0
19
0
0
0
0
19
0
0
19
249
11.163
2.880
0
0
2.500
0
0
0
249
11.163
5.380
1
715.473
589.918
0
0
7.326
0
0
0
1
715.473
597.244
250
726.636
592.798
0
0
9.826
0
0
0
250
726.636
602.624
AYAKKABI, MOBİLYA, YER DÖŞEMELERİ, KAROSER, CAM VEYA METAL
İÇİN KULLANILAN TEMİZLİK VE BAKIM AMAÇLI CİLALAR VE KREMLER
AYAKKABI, TERLİK, MES VE PANDUF
AYÇEKİRDEĞİ
AYÇİÇEK YAĞI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
B.Y.S. DİĞER TİCARİ OLMAYAN MALLAR (YARDIM MALZEMELERİ VB.)
B.Y.S. KETEN, HİNT KENEVİRİ, SAF KENEVİR VE DİĞER DOĞAL TEKSTİL
MALZEMELERİ
BAHARAT (SUMAK, KIRMIZI BİBER, PUL BİBER, KARABİBER, KİMYON VB.)
- İŞLENMİŞ
BAKIR CEVHERİ VE KONSANTRELERİ
BAKIRDAN TÜP,TEL, ÇUBUK, PROFİL, TOZ VE PULLAR İLE BORU VE
BAĞLANTI ELEMANLARI
BAKIRLI DEMİR PİRİTLERİ
BALIK UNU TOZLARI VE TOPAKLARI
BALIK YAĞLARI VE FRAKSİYONLARI
BARDAK, ŞİŞE, DAMACANA, KAVANOZ, ÇANAK VE TÜPLER İLE CAM TIPA
VE KAPAKLAR
BARİTİN (BARİT) (BARYUM SÜLFAT)
BASİT CÜRUF (THOMAS CÜRUFU)
BASKILI DEVRELER (PRİNTED CİRCUİT BOARD - PCB).
(ANAKARTLAR,EKRANKARTLARI VB.)
BAŞKA KATEGORİLERDE BULUNAMAYAN GRUPLANDIRILMIŞ DİĞER
MALLAR
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ AKARYAKITLAR
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ALÇI, ÇİMENTO, BETON VE SUNİ
TAŞTAN EŞYALAR
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DEMİR YA DA ÇELİKTEN BORULAR
VE BORU BAĞLANTI DONANIMLARI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MALLAR
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL
GÜBRELER
BATTANİYELER (ELEKTRİKLİ BATTANİYELER HARİÇ)
BEBEK BEZLERİ VB. HİJYENİK EŞYALAR
BEBEK GİYİM EŞYASI
BENTONİT
BENZOL (BENZEN)
BEYAZ ÇİMENTO
BEZELYE - TAZE
BIÇAKLAR (MAKİNELER İÇİN OLANLAR HARİÇ), MAKASLAR VE BUNLARIN
AĞIZLARI
BİR VEYA DAHA FAZLA TAŞIMA ŞEKLİNE GÖRE ÖZEL OLARAK
TASARLANMIŞ KONTEYNERLER
BİRA (MALTTAN YAPILMIŞ)
BİSKÜVİLER; GOFRETLER, KAĞIT HELVASI
BOR
BORİK ASİT
BRİKETLENMİŞ TAŞKÖMÜRÜ
BUĞDAY UNU
BUĞDAY VE MAHLUT (MESLİN)
BUHAR KAZANLARI VE YARDIMCI ÜNİTELERİ İLE BUNLARIN AKSAM VE
PARÇALARI
BÜTADİEN (SIVILAŞTIRILMIŞ)
BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
12.550
0
0
12.550
0
0
0
0
12.550
0
0
12.550
0
0
0
0
30.590
0
0
30.590
30.590
0
0
30.590
10
0
0
10
0
0
0
0
10
0
0
10
301.806
285.865
0
587.671
23.543
293.978
0
317.521
325.349
579.843
0
905.192
5
0
0
5
16.237
0
0
16.237
16.242
0
0
16.242
1.200
0
5.356
113.055
0
0
0
0
0
114.255
0
5.356
1.019
20.326
4.671
109.095
0
0
0
0
0
110.114
20.326
4.671
2.219
20.326
10.027
222.150
0
0
0
0
0
224.369
20.326
10.027
26
0
0
26
0
0
0
0
26
0
0
26
141.686
0
5.600
1.300
0
0
147.286
1.300
24.923
0
5.600
1.300
0
0
30.523
1.300
166.609
0
11.200
2.600
0
0
177.809
2.600
30
0
0
30
0
0
0
0
30
0
0
30
80.146
0
904
81.050
36.200
0
655
36.855
116.346
0
1.559
117.905
62.000
12.900
0
74.900
12.482
12.900
0
25.382
74.482
25.800
0
100.282
17.635
0
0
17.635
0
0
0
0
17.635
0
0
17.635
29.543
35
0
29.578
21.857
215
0
22.072
51.400
250
0
51.650
4.237
7.000
0
11.237
4.005
7.000
0
11.005
8.242
14.000
0
22.242
1.000
0
0
1.000
14.452
1.900
0
16.352
15.452
1.900
0
17.352
1
106
1
293.755
149.407
513.140
0
0
0
0
0
0
59.925
0
0
0
0
0
0
0
0
1
106
1
293.755
149.407
573.065
0
0
0
0
28.727
4.355
0
130.604
0
0
0
0
0
65.914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.727
4.355
65.914
130.604
1
106
1
322.482
153.762
513.140
130.604
0
0
0
0
0
125.839
0
0
0
0
0
0
0
0
1
106
1
322.482
153.762
638.979
130.604
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
4.056
0
0
4.056
25
0
0
25
4.081
0
0
4.081
228
15
2.340
72.633
472
275.261
300.741
0
0
0
0
30.500
0
1.700
0
0
0
0
0
0
2.797
228
15
2.340
72.633
30.972
275.261
305.238
0
0
0
0
692.411
25.665
3.951.877
0
0
0
0
35.076
0
1.700
0
0
0
0
0
0
6.405
0
0
0
0
727.487
25.665
3.959.982
228
15
2.340
72.633
692.883
300.926
4.252.618
0
0
0
0
65.576
0
3.400
0
0
0
0
0
0
9.202
228
15
2.340
72.633
758.459
300.926
4.265.220
1.399
45
0
1.444
7.215
345
0
7.560
8.614
390
0
9.004
9.000
7
0
0
0
0
9.000
7
3.598
18.850
0
0
0
0
3.598
18.850
12.598
18.857
0
0
0
0
12.598
18.857
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
0
0
166
17.277
22
2.981
59.100
6.300
0
3.950
0
0
0
0
0
0
0
0
59.100
6.300
166
21.227
22
2.981
1
6.283
0
198.059
0
309.323
59.100
8.200
0
1.502
0
0
0
0
0
0
0
0
59.101
14.483
0
199.561
0
309.323
1
6.283
166
215.336
22
312.304
118.200
14.500
0
5.452
0
0
0
0
0
0
0
0
118.201
20.783
166
220.788
22
312.304
3.298
0
0
3.298
0
0
0
0
3.298
0
0
3.298
5.250
351.904
3.500
53.495
0
0
8.750
405.399
11.210
1.285.715
3.357
55.806
0
0
14.567
1.341.521
16.460
1.637.619
6.857
109.301
0
0
23.317
1.746.920
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
16.950
2.600
0
19.550
714.576
3.709
0
718.285
731.526
6.309
0
737.835
BYS. TEKSTİL İPLİĞİ, KUMAŞLAR, HAZIR MAMULLER VE İLGİLİ ÜRÜNLER
269
0
0
269
0
0
0
0
269
0
0
269
BYS.DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLER
51
0
0
51
0
0
0
0
51
0
0
51
CAM ELYAFINDAN CAM TÜLÜ, ÖRTÜ, KEÇE, ŞİLTE, PANO VB. EŞYALAR
2.295
0
0
2.295
0
0
0
0
2.295
0
0
2.295
CAM ELYAFINDAN YAPILMIŞ FİTİLLER, İPLİKLER VE KIRPILMIŞ İPLİK
TELLERİ (CAM FİTİL DAHİL)
1.332
0
0
1.332
0
0
0
0
1.332
0
0
1.332
BYS. DİĞER DEMİR DIŞI METAL CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİ
BYS. DİĞER HAM MİNERALLER
BYS. DİĞER HAZIR GIDALAR
BYS. DİĞER KİMYASAL ÜRÜNLER VE MALZEMELER
BYS. DİĞER METAL ÜRÜNLERİ
BYS. DİĞER TAHILLAR
BYS. DİĞER TAZE MEYVELER VE SERT KABUKLU MEYVELER (ANANAS,
AVOKADO, MANGO VB. MEYVELER)
BYS. DİĞER TEMEL KİMYASAL ALKOLLER
BYS. DİĞER TEMEL KİMYASALLAR
BYS. HAM DERİ VE POSTLARDAN MAMUL EŞYALAR İLE İŞLENMİŞ
DERİLER
BYS. KEPEK, TAHIL YAN ÜRÜNLERİ VE DİĞER HAYVAN YEMLERİ, GIDA
ENDÜSTRİSİ ARTIKLARI
CAMDAN ELEKTRİK İZOLATÖRLERİ VE SERAMİK İZOLE EKİPMANLARI
40
0
0
40
0
0
0
0
40
0
0
40
CANLI BALIKLAR (SÜS BALIKLARI DAHİL)
CONDANSATE
CURUF (ÇELİKHANE VE YÜKSEK FIRINLARIN ATIĞI)
CURUF (DEMİR MADENLERİNDEN ARTA KALAN)
ÇAKIL
64
0
318.282
23.500
18.296
446
0
340.425
52.550
0
0
176.950
0
0
0
510
176.950
658.707
76.050
18.296
99
29.706
2.236
0
0
446
0
337.244
56.041
0
0
0
0
0
0
545
29.706
339.480
56.041
0
163
29.706
320.518
23.500
18.296
892
0
677.669
108.591
0
0
176.950
0
0
0
1.055
206.656
998.187
132.091
18.296
ÇAKIL TAŞI
ÇELİK KASNAK VE ŞERİT, DİĞER
ÇEŞİTLİ GIDA ÜRÜNLERİ VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ KOLİ İÇİNDE VEYA
GRUPLANMIŞ OLANLAR
ÇIKARTMALAR; TAKVİMLER - BASILI ORTAMDA
ÇİCEK VE MEYVE TOHUMLARI
ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN HAZIR YEMLER, KABA YONCA UNLARI VE
TOPAKLARI
ÇİKOLATA
ÇİMENTO ESASLI FAYANS SERAMİK VE DÖŞEME PLAĞI İÇİN
YAPIŞTIRICILAR
ÇİMENTO, BETON VEYA SUNİ TAŞTAN BORULAR, İNŞAAT AMAÇLI
PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
ÇİMENTO, BETON VEYA SUNİ TAŞTAN İNŞAAT AMAÇLI PREFABRİK YAPI
ELEMANLARI (BETOPEN DAHİL)
ÇİMENTO, BETON VEYA SUNİ TAŞTAN KAROLAR, DÖŞEME TAŞLARI,
TUĞLALAR VE BENZERİ ÜRÜNLER
ÇİNKO CEVHERİ VE KONSANTRESİ
ÇİNKO OKSİT VE PEROKSİT; TİTANYUM OKSİT
ÇİNKODAN TÜP, BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI
18.220
0
0
0
0
0
18.220
0
0
6.017
0
0
0
0
0
6.017
18.220
6.017
0
0
0
0
18.220
6.017
34
0
0
34
0
0
0
0
34
0
0
34
0
4
0
0
0
0
0
4
1
10.329
0
0
0
0
1
10.329
1
10.333
0
0
0
0
1
10.333
900
0
0
900
5.019
0
0
5.019
5.919
0
0
5.919
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
18.423
0
0
18.423
0
0
0
0
18.423
0
0
18.423
5.955
0
0
5.955
0
0
0
0
5.955
0
0
5.955
47
0
0
47
0
0
0
0
47
0
0
47
ÇİVİLİK TEL
ÇOK KATLI YALITIM CAMLARI; CAM AYNALAR
9.379
0
0
9.379
0
0
0
0
9.379
0
0
9.379
110.151
7.000
12
0
0
0
0
0
0
110.151
7.000
12
55.972
0
1.385
0
0
0
0
0
0
55.972
0
1.385
166.123
7.000
1.397
0
0
0
0
0
0
166.123
7.000
1.397
15
29
0
0
0
0
15
29
0
0
0
0
0
0
0
0
15
29
0
0
0
0
15
29
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
İhracat
DARI
Boşaltma
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Toplam
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
0
0
0
0
3.218
0
0
3.218
3.218
0
0
3.218
611.392
1.049.645
0
1.661.037
8.135.320
1.046.329
0
9.181.649
8.746.712
2.095.974
0
10.842.686
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN DİRSEKLER VE PROFİLLER
2.824
0
0
2.824
0
0
0
0
2.824
0
0
2.824
DEMİR VEYA ÇELİKTEN KÖPRÜLER VE KÖPRÜ AKSAMI
1.975
0
0
1.975
237
0
0
237
2.212
0
0
2.212
DEMİR VEYA ÇELİKTEN KULELER VE PİLONLAR
2.329
0
0
2.329
58
0
0
58
2.387
0
0
2.387
DEMİR VEYA ÇELİKTEN TRANSMİSYON ZİNCİRLERİ İE MAFSAL HALKALI
ZİNCİRLER İÇİN AKSAM VE PARÇALAR
0
0
0
0
15
0
0
15
15
0
0
15
DEMİR YA DA ÇELİKTEN DÖKME KALIPLAR
46
0
0
46
11.988
0
0
11.988
12.034
0
0
12.034
DEMİR-ÇELİK TELDEN HALATLAR
0
0
0
0
169
0
0
169
169
0
0
169
1.265.810
11.610
63
1.277.483
515.970
20.648
0
536.618
1.781.780
32.258
63
1.814.101
DEMİR, ÇELİK VEYA BAKIRDAN ELEKTRİKSİZ EV TİPİ YEMEK PİŞİRME
CİHAZLARI VE TABAK ISITMA OCAKLARI İLE BUNLARIN PARÇALARI
11
0
0
11
0
0
0
0
11
0
0
11
DEMİR, ÇELİK, BAKIR VEYA ALÜMİNYUMDAN AMBALAJ MALZEMELERİ,
TANK, KUTU, VARİL, FIÇI,MAVNA VB. MUHAFAZALAR
1.401
0
0
1.401
198
0
0
198
1.599
0
0
1.599
DEMİR/ÇELİKTEN PREFABRİK YAPILAR
4.019
0
0
4.019
4.491
0
0
4.491
8.510
0
0
8.510
34
0
0
34
3
0
0
3
37
0
0
37
DEMİR CEVHERİ VE KONSANTRELERİ
DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ
DENİZ TAŞITLARI İÇİN KIVILCIMLA ATEŞLEMELİ MOTORLAR VE
PARÇALARI
DERİ GİYİM EŞYASI
5
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
5
120
0
0
120
0
0
0
0
120
0
0
120
55.100
0
0
55.100
0
0
0
0
55.100
0
0
55.100
63
0
0
63
128
0
0
128
191
0
0
191
20.661
0
0
20.661
0
0
0
0
20.661
0
0
20.661
DİĞER BAŞKA YERDE BELİRTİLMEMİŞ DİĞER İMAL EDİLMİŞ MADDELER
87
0
0
87
0
0
0
0
87
0
0
87
DİĞER BİTKİSEL TOHUMLAR (DOMATES, BİBER VB.)
0
0
0
0
18.711
0
0
18.711
18.711
0
0
18.711
DİĞER BİTMİŞ VE YARI BİTMİŞ DEMİR DIŞI METAL ÜRÜNLERİ (MALLAR
HARİÇ)
0
0
0
0
23.031
0
0
23.031
23.031
0
0
23.031
875
0
927
1.802
113
0
905
1.018
988
0
1.832
2.820
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
4.707
0
0
4.707
56.047
0
0
56.047
60.754
0
0
60.754
DIŞ GİYİM EŞYASI (ŞAPKA, ELDİVEN VB. ÜRÜNLER DAHİL)
DİATOMİT
DİĞER AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ ( MOBİLYA HARİÇ)
DİĞER ALÇILAR
DİĞER BİTMİŞ YAPISAL KISIMLAR VE YAPILAR
DİĞER BOYAMA, TABAKLAMA VE RENKLENDİRME MADDELERİ
DİĞER CAMLAR
DİĞER CANLI HAYVANLAR
0
0
0
0
3.944
0
0
3.944
3.944
0
0
3.944
DİĞER ÇELİK DEMİR VE ÇELİK TEL ÜRÜNLERİ
17.694
50
0
17.744
11.686
50
0
11.736
29.380
100
0
29.480
DİĞER ÇELİK RAYLAR, DEMİRYOLU VE TRAMVAY YOLU YAPIM
MALZEMESİ
5.718
2.500
0
8.218
23.756
2.500
0
26.256
29.474
5.000
0
34.474
DİĞER ÇELİK TABLALAR VE LEVHALAR
3.556
0
0
3.556
34.677
0
0
34.677
38.233
0
0
38.233
DİĞER ÇİMENTOLAR
302.114
242.100
0
544.214
23.040
250.910
0
273.950
325.154
493.010
0
818.164
DİĞER DAMITILMIŞ YAKITLAR
219.188
5.500
0
224.688
65.567
5.500
0
71.067
284.755
11.000
0
295.755
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
DİĞER DÖKME VE DÖVME DEMİR VE ÇELİKLER
DİĞER ELEKTRİKLİ OLMAYAN MAKİNELER, CİHAZLAR, GEREÇLER VE
MOTORLAR VE BUNLARIN PARÇALARI
DİĞER EZİLMİŞ VEYA KIRILMIŞ TAŞ, ŞOSE, KATRANLI ŞOSE
DİĞER HAM ÇELİKLER
DİĞER HAM ŞEKERLER
DİĞER HAYVAN DERİLERİ - İŞLENMİŞ
DİĞER HAYVANSAL HAM VEYA RAFİNE EDİLMİŞ YAĞLAR (BALIK
YAĞLARI, BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İLE KOYUN, KEÇİ, DOMUZ VE KÜMES
HAYVAN
DİĞER HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLAR VE BUNLARDAN TÜRETİLEN
ÜRÜNLER
DİĞER İMAL EDİLMİŞ GÜBRELER
DİĞER İNORGANİK ASİTLER
DİĞER İŞLENMEMİŞ KAĞIT VE MUKAVVA
DİĞER İŞLENMEMİŞ PLASTİK MATERYALLER
DİĞER KABACA DÜZELTİLMİŞ, YARI DÜZELTİLMİŞ YA DA YONTULMUŞ
KERESTE
DİĞER KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ
DİĞER KİLLER
DİĞER KULLANILMIŞ İNŞAAT MALZEMELERİ, PANAYIR ARAÇLARI VE
TEÇHİZATLARI
DİĞER KUMLAR
DİĞER KURU BAKLAGİLLER
DİĞER MAMUL KAUÇUK ÜRÜNLER VE YARI MAMUL ÜRÜNLER
DİĞER ORTA PETROL YAĞLARI, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ
ORTA PETROL MÜSTAHZARLARI
İhracat
Kabotaj
Yükleme
1.649
7.026
Boşaltma
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
0
0
0
984
407.149
0
4.000
3
2.300
0
0
0
0
Toplam
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
3.368
5.017
0
0
5.017
26.374
31.947
0
2.437
34.384
18.931
17.287
0
0
423.780
17.287
4.000
3
4.600
0
0
0
0
0
0
0
428.380
17.287
4.000
3
0
17.380
17.380
0
0
17.380
0
0
67.174
67.174
0
0
67.174
53.605
0
0
0
0
0
0
0
75.035
8.296
0
0
22.930
8.296
20
490
114.890
0
0
0
0
0
0
0
137.820
8.296
20
490
0
641
104.775
105.207
0
641
105.848
7.395
35.656
0
0
7.395
35.656
0
0
14.790
69.056
0
0
14.790
69.056
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
1.649
3.368
0
0
8.010
24.921
0
1.453
0
0
0
0
409.449
0
4.000
3
16.631
17.287
0
0
2.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.380
0
0
0
0
0
67.174
1.500
0
20
490
61.285
0
0
0
0
0
0
0
62.785
0
20
490
21.430
8.296
0
0
1.073
0
0
1.073
104.134
0
0
7.395
33.400
0
0
7.395
33.400
0
0
Toplam
Boşaltma
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
8.699
0
0
8.699
1.635
0
0
1.635
10.334
0
0
10.334
12.350
85
0
0
0
0
0
0
0
12.350
85
0
0
3.803
1.744
6.418
0
0
0
0
0
6.418
3.803
1.744
12.350
3.888
1.744
6.418
0
0
0
0
0
18.768
3.888
1.744
0
0
0
0
21.842
0
0
21.842
21.842
0
0
21.842
DİĞER SICAK HADDELENMİŞ VEYA ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK ÜRÜNLERİ
4.667
0
0
4.667
6.468
0
0
6.468
11.135
0
0
11.135
DİĞER SOĞUK HADDELENMİŞ VEYA ŞEKİLLENDİRİLMİŞ DEMİRLER
2.499
0
0
2.499
1.045
0
0
1.045
3.544
0
0
3.544
DİĞER SÜLFİT VE SÜLFATLAR
DİĞER TAHIL SAPI, SAMAN VE TAHIL KABUĞU
DİĞER TANIMLANAMAYAN MALLAR
DİĞER TAZE SEBZELER
DİĞER HAYVANSAL HAM VEYA RAFİNE EDİLMİŞ YAĞLAR (BALIK
YAĞLARI, BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İLE KOYUN, KEÇİ, DOMUZ VE KÜMES
HAYVAN
DİĞER HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLAR VE BUNLARDAN TÜRETİLEN
ÜRÜNLER
DİĞER İMAL EDİLMİŞ GÜBRELER
DİĞER İNORGANİK ASİTLER
DİĞER İŞLEM GÖRMÜŞ (SAKLANMIŞ, KURUTULMUŞ, SUYU ALINMIŞ)
MEYVELER İLE MEYVE SULARI
DİĞER İŞLENMEMİŞ DEMİR DIŞI METALLER VE ALAŞIMLARI
DİĞER İŞLENMEMİŞ KAĞIT VE MUKAVVA
DİĞER İŞLENMEMİŞ PLASTİK MATERYALLER
DİĞER KABACA DÜZELTİLMİŞ, YARI DÜZELTİLMİŞ YA DA YONTULMUŞ
KERESTE
DİĞER KAĞIT VE KARTON ÜRÜNLER
DİĞER KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ
0
0
3.281
922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.281
922
19.032
2.933
11.295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.032
2.933
11.295
0
19.032
2.933
14.576
922
0
0
0
0
0
0
0
0
19.032
2.933
14.576
922
0
0
0
0
2.949
0
0
2.949
2.949
0
0
2.949
47
0
0
47
69.619
0
0
69.619
69.666
0
0
69.666
0
0
60.020
0
0
0
60.020
0
119.074
3.979
59.220
0
0
0
178.294
3.979
119.074
3.979
119.240
0
0
0
238.314
3.979
50
0
0
50
0
0
0
0
50
0
0
50
0
21
5
2.000
0
0
0
0
0
2.000
21
5
0
0
1.394
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
1.394
0
21
1.399
4.000
0
0
0
0
0
4.000
21
1.399
2
0
0
2
48.444
0
0
48.444
48.446
0
0
48.446
3
6
0
3.000
0
0
3
3.006
0
0
0
4.920
0
0
0
4.920
3
6
0
7.920
0
0
3
7.926
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
DİĞER KİLLER
DİĞER KULLANILMIŞ İNŞAAT MALZEMELERİ, PANAYIR ARAÇLARI VE
TEÇHİZATLARI
DİĞER KUMLAR
DİĞER KURU BAKLAGİLLER
DİĞER ORTA PETROL YAĞLARI, BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ
ORTA PETROL MÜSTAHZARLARI
Boşaltma
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
Toplam
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
67.083
283
36.450
0
36.733
0
30.350
0
30.350
283
66.800
0
4.799
40
0
4.839
639
40
0
679
5.438
80
0
5.518
5.950
150
2.600
0
0
0
8.550
150
27.500
6.293
6.900
0
0
0
34.400
6.293
33.450
6.443
9.500
0
0
0
42.950
6.443
13.375
5.700
0
19.075
66.018
5.700
0
71.718
79.393
11.400
0
90.793
DİĞER SICAK HADDELENMİŞ VEYA ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK ÜRÜNLERİ
6.978
0
0
6.978
199
0
0
199
7.177
0
0
7.177
DİĞER SOĞUK HADDELENMİŞ VEYA ŞEKİLLENDİRİLMİŞ DEMİRLER
1.150
0
0
1.150
0
0
0
0
1.150
0
0
1.150
DİĞER SÜLFİT VE SÜLFATLAR
DİĞER TAHIL SAPI, SAMAN VE TAHIL KABUĞU
DİĞER TANIMLANAMAYAN MALLAR
DİĞER TAZE SEBZELER
DİĞER TAZE, SOĞUTULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ ETLER (KURBAĞA
BACAĞI HARİÇ)
42
0
3.661
2.885
1.800
0
0
0
0
0
0
0
1.842
0
3.661
2.885
14.395
2.554
9.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.395
2.554
9.279
0
14.437
2.554
12.940
2.885
1.800
0
0
0
0
0
0
0
16.237
2.554
12.940
2.885
25
0
0
25
0
0
0
0
25
0
0
25
4
0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
4
5
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
5
0
21.018
1.219
0
0
0
285
19.600
0
0
0
0
0
21.018
1.504
19.600
603.020
0
31.519
0
0
0
285
18.200
0
0
0
0
603.020
0
31.804
18.200
603.020
21.018
32.738
0
0
0
570
37.800
0
0
0
0
603.020
21.018
33.308
37.800
20
0
0
20
0
0
0
0
20
0
0
20
19.200
0
0
19.200
15.834
0
0
15.834
35.034
0
0
35.034
108
35
10
0
0
0
0
0
0
108
35
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
35
10
0
0
0
0
0
0
108
35
10
DİĞER TEKSTİL MALZEMELERİNİN DÖKÜNTÜ, ARTIK VE PARÇALARI
DİĞER TIBBİ VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ; PARFÜMERİ VE TEMİZLEME
MALZEMELERİ
DİĞER TOMRUKLAR (KERESTELİKLER DAHİL)
DİĞER TURUNÇGİLLER
DİĞER YARI BİTMİŞ ÇELİK ÜRÜNLERİ
DİNAS TOPRAKLARI
DİŞLİLER VE DİŞLİ SİSTEMLERİ; BİLYALI VİDALAR; DİŞLİ KUTULARI VE
DİĞER HIZ DEĞİŞTİRİCİLER
DOĞAL BİTÜM, PETROL BİTÜMÜ, MİNERAL KATRAN VEYA ZİFT ESASLI,
BİTÜMLÜ KARIŞIMLAR
DOĞAL SÜNGER
DOĞAL TEKSTİL ELYAFI
DOKUMA KUMAŞLAR (SENTETİK İPLİKLERDEN OLANLAR DAHİL)
DOKUMA OLMAYAN KUMAŞ İLE BUNDAN YAPILAN ÜRÜNLER (GİYİM
EŞYASI HARİÇ)
DOLAMİT
DOMATES - TAZE
DOMUZ ETLERİ
DÖKME DEMİRDEN BORULAR, DİRSEKLER VE ÇUKUR PROFİLLER
DÖKME VEYA KALIP CAMDAN BLOKLAR, TUĞLALAR, KAROLAR VE
DİĞER EŞYALAR; KURŞUNLU LAMBALAR VE BENZERLERİ; BLOK, LEVHA
VEYA
DÖKÜM KUMLARI
DÖVÜLEBİLİR DÖKME DEMİRLER
ELEKTRİK , GAZ VE SIVI MİKTARINI ÖLÇMEYE VE KONTROL ETMEYE
ÖZGÜ ALET VE CİHAZLAR (KATOT IŞINLI OSİLOSKOPLAR VE KATOT IŞI
ELEKTRİK İLETKENLERİ (KABLOLAR,TELLER VB.)
ELEKTRİK İŞLERİNDE KULLANILAN KÖMÜR ELEKTROTLAR, GRAFİT VEYA
DİĞER KÖMÜRDEN DİĞER EŞYALAR - ARK OCAĞI İÇİN ELEKTROTLAR D
ELEKTRİK İZOLATÖRLERİ; ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLAR İÇİN İZOLE
BAĞLANTI PARÇALARI; ELEKTRİK İLETİM BORULARI
ELEKTRİK JENERATÖRLERİ VE DİĞER ÜRETEÇLER
ELEKTRİK MOTORLARI (ALTERNATİF AKIM AC, DOĞRU AKIM DC)
150
0
0
150
0
0
0
0
150
0
0
150
1.146
188.308
25
19.125
63.290
0
0
2.092
0
0
0
0
64.436
188.308
25
21.217
0
1.020
0
24.161
64.640
0
0
2.092
0
0
0
0
64.640
1.020
0
26.253
1.146
189.328
25
43.286
127.930
0
0
4.184
0
0
0
0
129.076
189.328
25
47.470
3
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.999
10.530
0
0
0
10.530
15.999
0
15.999
10.530
0
0
0
10.530
15.999
46
0
0
46
0
0
0
0
46
0
0
46
6.261
0
0
6.261
147
0
0
147
6.408
0
0
6.408
447
0
0
447
2.470
0
0
2.470
2.917
0
0
2.917
0
0
0
0
606
0
0
606
606
0
0
606
2.567
0
0
120
0
0
2.567
120
10.604
364
0
120
1.325
0
11.929
484
13.171
364
0
240
1.325
0
14.496
604
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
ELEKTRİKLİ AĞAÇ/PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI
ELEKTRİKLİ KALDIRMA VE TAŞIMA DONANIMLARI İLE ELEVATÖRLER VE
KONVEYÖRLER
ELEKTRİKLİ KOMPRESÖRLER VE VAKUM POMPALARI İLE BUNLRIN
AKSAM VE PARÇALARI
ELEKTRİKLİ OLMAYAN HER TÜRLÜ BASKÜL VE TERAZİLER İLE BUNLARIN
PARÇALARI.
ELEKTRİKLİ OLMAYAN LAMBA VE AYDINLATMA TEÇHİZATLARI
ELEKTRİKLİ OLMAYAN SANTRİFÜJLER, HAVA, SIVI VE KATI (BETON,
ÇİMENTO VS) POMPALARI VE BUNLARIN PARÇALARI
ELEKTROTLUK TEL
EMNİYET FİTİLLERİ; İNFİLAK FİTİLLERİ; KAPSÜLLER; ATEŞLEYİCİ
MADDELER; ELEKTRİKLİ İNFİLAK ETTİRİCİ MADDELER
ENDÜSTRİYEL AMAÇLAR İÇİN DİĞER KALKER TAŞLARI
ERİK - TAZE
ESTERLER (ETİL ASETAT VB.)
ETİBOR (BORAKS PENTAHİDRAT)
ETİL ALKOL (ETANOL)
ETİLEN-VİNİL ASETAT KOPOLİMERLERİ VE DİĞER ETİLEN POLİMERLERİ
(BİRİNCİL FORMLARDA) (POLİETİLEN HARİÇ)
ETİLEN, PROPİLEN, BÜTİLEN İLE DİĞER PETROL GAZLARI VEYA GAZLI
HİDROKARBONLAR
EV TİPİ ASPİRATÖR, VANTİLATÖR VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI
EV TİPİ BULAŞIK MAKİNESI
EV TİPİ BUZDOLAPLARI
EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESI
EV TİPİ FIRINLAR; OCAKLAR, PİŞİRME SACLARI, KAYNATMA HALKALARI,
IZGARALAR, KIZARTMA CİHAZLARI (MİKRO DALGALILAR DAHİL)
FABRİKA EKİPMANI, İSKELE MALZEMESİ
FAYANS
FELDİSPAT
FERRO KROM
FERRO MANGANEZ
FERRO SİLİKON
FERRO SİLİSYUM
FERRO SLİKO-MANGANEZ
FİLİTRELER (HAVA, YAĞ VE ARAÇ YAKITLARI İÇİN OLANLAR)
FİLMAŞİN DEMİR
FİLTRE VEYA ARITMA CİHAZLARI (SIVILAR İÇİN)
FLİNT TAŞI - İŞLENMİŞ
FLOAT CAM VE YÜZEYİ CİLALANMIŞ VEYA PARLATILMIŞ CAM, LEVHA
HALİNDE, BAŞKA İŞLEMDEN GEÇİRİLMEMİŞ, EMİCİ VEYA YANSITICI TA
FOSFATLI GÜBRELER
FOSFORİK ASİT
FOSFORLAR, FOSFATLAR VE POLİFOSFATLAR
FUEL OIL
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
3
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
325
0
0
325
325
0
0
325
68
0
0
68
0
0
0
0
68
0
0
68
30
0
0
30
0
0
0
0
30
0
0
30
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
677
0
0
677
1.503
0
0
1.503
2.180
0
0
2.180
2.306
0
0
2.306
1.100
0
0
1.100
3.406
0
0
3.406
0
0
0
0
155
0
0
155
155
0
0
155
3.360
230
0
326.490
31
28.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.610
230
0
326.490
31
0
0
4.968
0
23.446
28.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.250
0
4.968
0
23.446
3.360
230
4.968
326.490
23.477
56.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.860
230
4.968
326.490
23.477
0
0
0
0
24.388
0
0
24.388
24.388
0
0
24.388
30.315
0
0
30.315
12.944
0
0
12.944
43.259
0
0
43.259
122
30
59
13
0
0
0
0
0
0
0
0
122
30
59
13
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
210
30
59
13
0
0
0
0
0
0
0
0
210
30
59
13
960
0
0
960
0
0
0
0
960
0
0
960
53.874
37.732
4.031.128
8.100
0
0
0
0
31
86.197
344
1.300
0
43.727
115.700
0
9.310
0
500
16.371
0
42.190
0
0
475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.349
81.459
4.146.828
8.100
9.310
0
500
16.371
31
128.387
344
1.300
715.676
0
37.078
2.217
33.454
66.161
2.014
141.444
0
345.984
0
0
0
43.717
110.410
0
9.310
0
500
16.371
0
42.846
0
0
26.981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
742.657
43.717
147.488
2.217
42.764
66.161
2.514
157.815
0
388.830
0
0
769.550
37.732
4.068.206
10.317
33.454
66.161
2.014
141.444
31
432.181
344
1.300
0
87.444
226.110
0
18.620
0
1.000
32.742
0
85.036
0
0
27.456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
797.006
125.176
4.294.316
10.317
52.074
66.161
3.014
174.186
31
517.217
344
1.300
34.416
0
0
34.416
26.229
0
0
26.229
60.645
0
0
60.645
83.800
0
0
4.617.176
89.940
50.014
0
677.917
1.564
0
0
0
175.304
50.014
0
5.295.093
911.839
334.459
51.730
4.066.240
113.660
55.255
0
416.860
0
0
0
84.019
1.025.499
389.714
51.730
4.567.119
995.639
334.459
51.730
8.683.416
203.600
105.269
0
1.094.777
1.564
0
0
84.019
1.200.803
439.728
51.730
9.862.212
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
289.450
10.050
30.665
0
72.571
0
392.686
10.050
4.157.280
0
28.115
0
31.393
0
4.216.788
0
4.446.730
10.050
58.780
0
103.964
0
4.609.474
10.050
0
0
0
0
12.674
0
0
12.674
12.674
0
0
12.674
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
0
180
0
0
33.558
0
0
0
0
6.330
0
0
0
0
0
0
180
0
0
39.888
693
0
20.762
1.676
1.991
0
0
0
0
6.333
0
0
0
0
0
693
0
20.762
1.676
8.324
693
180
20.762
1.676
35.549
0
0
0
0
12.663
0
0
0
0
0
693
180
20.762
1.676
48.212
GRANİT, KUMTAŞI VE DİĞER SÜSLEME TAŞLARI VEYA YAPI TAŞLARI
1.465
1.900
0
3.365
13.965
4.700
0
18.665
15.430
6.600
0
22.030
GREYFURT VE POMELO
39.686
0
0
39.686
0
0
0
0
39.686
0
0
39.686
0
0
0
0
360
0
0
360
360
0
0
360
Yük Cinsi
GASS OİL
GAZ BETON (YTONG BLOK VB.)
GAZ VEYA SU GAZI JENERATÖRLERİ; SU İLE İŞLEYEN ASETİLEN
JENERATÖRLERİ VB. GAZ JENERATÖRLERİ, DAMITMA VEYA
REKTİFİYE TESİ
GAZ YAKITLI VEYA HEM GAZ HEM DİĞER YAKITLI, SIVI VEYA KATI
YAKITLI DİĞER EV ALETLERİ
GEMİ PERVANELERİ VE BUNLARIN KANATLARI
GIDA İŞLEME MAKİNELERİNİN AKSAM VE PARÇALARI
GLASİYEL ASETİKASİT (BUZLU ASETİKASİT)
GLİSERİN
GRANİT PARKE TAŞI
GÜNEŞLİKLER, TENTELER, DIŞ STORLAR, ÇADIRLAR, BRANDALAR VE
KAMP MALZEMELERİ İLE YELKENLER, VAPUR VEYA MAVNA ÖRTÜLERİ
HAFİF YAĞLAR
HALILAR VE DİĞER TEKSTİL YER KAPLAMALARI İLE DUVAR
KAPLAMALARI
HAM DERİ VE POSTLAR
HAM KÜKÜRT
HAM PETROL
HAM TUZ (KAYA, TUZLA VE DENİZ TUZLARI)
HAMUR MAYASI
HASIRLIK TEL
HAYVAN YEMİ (TOPİKA, PRİNA)
HEKZAN (HEXZAN)
HER TÜRLÜ ANTEN VE YANSITICILAR İLE BUNLARIN PARÇALARI;
RADYO ALICI VE VERİCİLERİ İLE RADAR CİHAZLARINA AİT PARÇALAR
HİDROLİK FREN SIVILARI; ANTİFRİZ KARIŞIMLARI VE HAZIR BUZ
ÇÖZÜCÜ SIVILAR
HİDROLİK VE PNÖMATİK GÜÇ MAKİNELERİ/MOTORLARI İLE BUNLARIN
PARÇALARI
HUBUBATIN İŞLENMESİNDEN ELDE EDİLEN KAVUZ VE DİĞER
ARTIKLAR
HURDA DEMİR
0
14.200
0
14.200
5.489
14.200
0
19.689
5.489
28.400
0
33.889
14
0
0
14
0
0
0
0
14
0
0
14
1
4.500
2.876.900
8.800
320
29
100.950
956
0
0
2.094.300
0
0
0
2.600
0
0
0
40.336.250
0
0
0
0
0
1
4.500
45.307.450
8.800
320
29
103.550
956
29
33.659
15.063.040
75.295
0
0
10.511
41.418
0
0
2.054.300
0
0
0
2.600
0
0
0
84.000
0
0
0
0
0
29
33.659
17.201.340
75.295
0
0
13.111
41.418
30
38.159
17.939.940
84.095
320
29
111.461
42.374
0
0
4.148.600
0
0
0
5.200
0
0
0
40.420.250
0
0
0
0
0
30
38.159
62.508.790
84.095
320
29
116.661
42.374
0
0
0
0
3
0
0
3
3
0
0
3
1.900
0
0
1.900
2.999
0
0
2.999
4.899
0
0
4.899
0
0
0
0
739
0
0
739
739
0
0
739
0
0
0
0
1.734
0
0
1.734
1.734
0
0
1.734
20.700
528.691
0
549.391
19.640.173
529.621
0
20.169.794
19.660.873
1.058.312
0
20.719.185
ISI DEĞİŞİKLİĞİ YOLUYLA MADDELERİN İŞLENMESİNİ SAĞLAYAN
MAKİNELER (SOĞUTMA KULELERİ, VAKUM-BUHAR TECHİZATLARI VB.)
22
0
0
22
2.237
0
0
2.237
2.259
0
0
2.259
İÇME SUYU,TABİİ MADEN SULARI VE GAZLI SULAR
İNCİR - TAZE
0
60
0
0
0
0
0
60
0
0
500
0
0
0
500
0
0
60
500
0
0
0
500
60
81.032
0
0
81.032
0
0
0
0
81.032
0
0
81.032
14.821
6.152.503
538.142
16
742
948.457
0
0
0
0
0
0
15.563
7.100.960
538.142
16
0
107.789
0
28.455
779
929.726
0
0
0
8.095
0
0
779
1.045.610
0
28.455
14.821
6.260.292
538.142
28.471
1.521
1.878.183
0
0
0
8.095
0
0
16.342
8.146.570
538.142
28.471
35.007
2.356
65
37.428
2.675.626
2.236
3.589
2.681.451
2.710.633
4.592
3.654
2.718.879
27.199
0
0
0
0
0
27.199
0
606.869
118.864
0
0
0
0
606.869
118.864
634.068
118.864
0
0
0
0
634.068
118.864
İNŞAAT AMAÇLI SIVA ALÇISI ÜRÜNLERİ (ALÇIPAN, KARTONPİYER VB.)
İNŞAAT AMAÇLI TUĞLALAR, BLOKLAR, KAROLAR
İNŞAAT DEMİRİ
İNŞAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ALÇILAR
İNŞAAT KERESTESİ (BEŞON, LATA , İNŞAAT KALIBI VB.)
İŞ MAKİNALARI (VİNÇLER, BEKO LODER, EKSKAVATÖR DAHİL) VE
PARÇALARI
İŞLENMEMİŞ ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI
İŞLENMEMİŞ ÇİNKO VE ÇİNKO ALAŞIMLARI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
32.814
0
91.100
28.000
0
3.250
0
0
0
60.814
0
94.350
0
85.429
502.871
26.750
0
0
0
0
0
26.750
85.429
502.871
32.814
85.429
593.971
54.750
0
3.250
0
0
0
87.564
85.429
597.221
İŞLENMEMİŞ DOĞAL POTASYUM TUZLARI (POTASYUM KLORİD DAHİL)
0
0
0
0
9.621
0
0
9.621
9.621
0
0
9.621
İŞLENMEMİŞ KURŞUN, VE KURŞUN ALAŞIMLARI (RAFİNE EDİLMİŞ)
İŞLENMEMİŞ ODUNLAR, YARILMIŞ DİREK VE KAZIKLAR DAHİL
İŞLENMİŞ MERMER (KIRILMIŞ MERMER DAHİL), TRAVERTEN VE SU
MERMERİ; BUNLARIN YAPAY OLARAK RENKLENDİRİLMİŞ GRANÜL VE
TOZLAR
İŞLENMİŞ TÜTÜN (SIGARA, PURO, PİPO,ENFİYE VE ÇİĞNEMEYE
MAHSUS TÜTÜNLER VB.)
İTİCİ TOZLAR VE MÜSTAHZAR PATLAYICI MADDELER (C4, BARUT VB.
MADDELER)
JET YAKITI (GAZYAĞI TİPİ) VE BEYAZ İSPİRTO (WHİTE SPİRİT)
JET YAKITI (BENZİN TİPİ)
KADİFE DOKUMALAR, HAVLU VEYA BORNOZLUK KUMAŞLAR İLE DİĞER
ÖZEL KUMAŞLAR
KAĞIT HAMURU
KAĞIT HAMURUNDA KULLANILACAK TOMRUKLAR VEYA ODUNLAR
KAĞIT TORBA VE ÇANTALAR, KESEKAĞITLARI
KAĞIT VE KARTON ÜRETİMİNDE KULLANILAN MAKİNELER VE BUNLARIN
PARÇALARI
KAHVE (İŞLENMİŞ)
KAKAO ÇEKİRDEĞİ
KALAMONİT
KALSİT
KALSİYUM KARPİT
KALYAK
KAMYON - TAŞIMA AMAÇLI (DOLU)
KAMYON TANKERİ - TAŞIMA AMAÇLI (DOLU)
KAMYONET - TAŞIMA AMAÇLI (DOLU)
KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER
KARPUZ
KARTON KUTU, KOLİ VE MUHAFAZALAR.
0
0
0
0
0
0
0
0
23.487
103.935
0
0
0
0
23.487
103.935
23.487
103.935
0
0
0
0
23.487
103.935
21.218
881.439
0
902.657
0
867.899
0
867.899
21.218
1.749.338
0
1.770.556
0
0
46
46
0
0
0
0
0
0
46
46
139
0
0
139
456
0
0
456
595
0
0
595
310
186.000
271.440
2.302.122
0
19.000
271.750
2.507.122
134.241
658.229
306.095
2.276.804
0
0
440.336
2.935.033
134.551
844.229
577.535
4.578.926
0
19.000
712.086
5.442.155
3
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
236
0
0
0
0
0
0
0
0
236
605.018
26.098
0
0
0
0
0
0
0
605.018
26.098
0
605.018
26.098
236
0
0
0
0
0
0
605.018
26.098
236
20
0
0
20
0
0
0
0
20
0
0
20
2
0
209.054
526.749
2.532
0
23.438
103
333
74.935
105
891
0
0
0
340.753
0
84.446
1.930
0
0
2.530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
209.054
867.502
2.532
84.446
25.368
103
333
77.465
105
891
0
15.237
0
0
0
0
1.470
0
8
181.237
0
0
0
0
0
351.305
0
88.879
1.520
0
0
2.530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.237
0
351.305
0
88.879
2.990
0
8
183.767
0
0
2
15.237
209.054
526.749
2.532
0
24.908
103
341
256.172
105
891
0
0
0
692.058
0
173.325
3.450
0
0
5.060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
15.237
209.054
1.218.807
2.532
173.325
28.358
103
341
261.232
105
891
11
0
0
11
0
0
0
0
11
0
0
11
Yük Cinsi
İŞLENMEMİŞ DİĞER İNŞA TAŞLARI VEYA ANITSAL TAŞLAR
İŞLENMEMİŞ DOĞAL AĞAÇ MANTARI VE ARTIKLARI
İŞLENMEMİŞ DOĞAL FOSFAT
KAŞIKLAR, ÇATALLAR, KEPÇELER, DELİKLİ KEPÇELER, SPATULALAR,
BALIK BIÇAKLARI, YAĞ BIÇAKLARI, ŞEKER MAŞALARI VE BENZERİ
KATOTLAR VE KATOT PARÇALARI; ELEKTROLİTİK BAKIRDAN
KATRANLAR (TAŞKÖMÜRÜ, LİNYİT VE TURBADAN DAMITILARAK ELDE
EDİLMİŞ); DİĞER MADEN KATRANLARI
KAUÇUK LASTİKLERE YENİDEN SIRT GEÇİRMEDE KULLANILAN
PROFİLER
KAUÇUK VE BUNDAN YAPILAN EŞYALAR, LEVHA, TABAKA,KOLONLAR,
ŞERİT, ÇUBUK VE PROFİLLER
KAUÇUKTAN TÜP, BORU VE HORTUMLAR
0
0
0
0
155.145
0
0
155.145
155.145
0
0
155.145
62.350
0
0
62.350
114.959
0
0
114.959
177.309
0
0
177.309
0
0
0
0
1.700
0
0
1.700
1.700
0
0
1.700
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1.758
0
0
1.758
1
0
0
1
1.759
0
0
1.759
KAVİSLENDİRİLMİŞ, KENARLARI İŞLENMİŞ, HAKKEDİLMİŞ, DELİNMİŞ,
EMAYE YAPILMIŞ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE İŞLENMİŞ, FAKAT BAŞKA
2.200
0
0
2.200
0
0
0
0
2.200
0
0
2.200
KAYAĞANTAŞI (ARDUVAZ)
KAYISI - KURU
KAYISI - TAZE
2.500
239
3.005
0
0
0
0
0
0
2.500
239
3.005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
239
3.005
0
0
0
0
0
0
2.500
239
3.005
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
KEPEK
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
954
0
0
2.074
469.330
0
0
469.330
470.284
1.120
0
471.404
KERESTEDEN MADEN OCAĞI DESTEK DİREĞİ
0
0
0
0
26.461
0
0
26.461
26.461
0
0
26.461
KESME ÇİÇEK VE ÇİÇEK GONCALARI
16
0
0
16
0
0
0
0
16
0
0
16
KETONLAR (ASETON VB.)
1.000
0
0
1.000
3.501
0
0
3.501
4.501
0
0
4.501
KİL
22.004
0
0
391.540
329.050
396.486
0
725.536
351.054
766.022
0
1.117.076
KİRAZ - TAZE
1.675
0
0
1.675
0
0
0
0
1.675
0
0
1.675
113.218
0
0
136.883
0
24.755
0
24.755
113.218
48.420
0
161.638
0
0
0
0
2.200
0
0
2.200
2.200
0
0
2.200
943
0
0
943
4.807
0
0
4.807
5.750
0
0
5.750
2.136.827
0
0
2.248.044
49.380
106.531
0
155.911
2.186.207
217.748
0
2.403.955
88
0
0
88
0
0
0
0
88
0
0
88
6.350
0
0
465.337
8.101.936
538.335
0
8.640.271
8.108.286
997.322
0
9.105.608
42.000
KİREÇ
KİREÇTAŞI
KİREMİTLER, BACA ŞAPKALARI, BORULARI, MİMARİ DÜZENLEME VE
İNŞAAT İŞİNDE KULLANILAN DİĞER SERAMİK EŞYALAR
KLINKER
KLİMALAR
KOK VE YARI KOK KÖMÜRÜ
KOK VE YARI KOK LİNYİT
KOLİ VE KÜÇÜK PAKETLER
KOMPOZE (KARMA) GÜBRELER
KOMPRESÖRLER VE VAKUM POMPALARI İLE BUNLRIN AKSAM VE
PARÇALARI
KONSERVE SEBZELER
0
0
0
21.000
0
21.000
0
21.000
0
42.000
0
869
0
0
869
0
0
0
0
869
0
0
869
40.120
0
0
76.590
126.095
37.663
0
163.758
166.215
74.133
0
240.348
32
0
0
32
925
0
0
925
957
0
0
957
24
0
0
24
0
0
0
0
24
0
0
24
246.183
0
5.372
371.961
1.618.647
277.235
6.491
1.902.373
1.864.830
397.641
11.863
2.274.334
KONTEYNER (20 LİK DOLU)
18.127.271
0
2.844.860
22.536.407
10.278.247
1.395.142
2.613.432
14.286.821
28.405.518
2.959.418
5.458.292
36.823.228
KONTEYNER (40 LIK BOŞ)
1.355.171
0
25.174
1.519.842
1.300.147
263.015
33.039
1.596.201
2.655.318
402.512
58.213
3.116.043
KONTEYNER (40 LIK DOLU)
15.638.729
0
3.408.656
19.853.874
17.358.513
1.157.215
3.810.481
22.326.209
32.997.242
1.963.704
7.219.137
42.180.083
KONTEYNER (20 LİK BOŞ)
KONTEYNER (40 TAN BÜYÜK-BOŞ)
912
0
10
1.767
47.209
844
0
48.053
48.121
1.689
10
49.820
88.462
0
648
92.336
112.568
4.158
3.622
120.348
201.030
7.384
4.270
212.684
KOSTİK SODA (SODYUM HİDROKSİT) - SIVI
19.199
0
0
19.199
421.343
0
0
421.343
440.542
0
0
440.542
KOSTİK SODA (SODYUM HİDROKSİT) (SODA, KOSTİK, SUDKOSTİK VB.) KATI
231.820
0
0
231.820
57.048
2.450
0
59.498
288.868
2.450
0
291.318
KONTEYNER (40 TAN BÜYÜK-DOLU)
KOYUN, KUZU, KEÇİ, OĞLAK DERİSİ - İŞLENMİŞ
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
KÖK VE YUMRULU SEBZELER - TAZE (HAVUÇ HARİÇ)
122
0
0
122
0
0
0
0
122
0
0
122
KÖMÜR VEYA KAYA KESİCİLERİ (HAVÖZLER) VE TÜNEL AÇMA
MAKİNELERİ; DİĞER DELME VE SONDAJ MAKİNELERİ
100
0
0
100
3.476
0
1.024
4.500
3.576
0
1.024
4.600
KÖŞEBENT DEMİRLER
54.646
0
0
62.816
4.045
7.851
0
11.896
58.691
16.021
0
74.712
KROM CEVHERİ VE KONSANTRESİ
702.950
0
0
821.239
148.584
122.814
0
271.398
851.534
241.103
0
1.092.637
KUM
20.620
0
0
30.170
42.479
1.564.691
0
1.607.170
63.099
1.574.241
0
1.637.340
KURŞUN CEVHERİ VE KONSANTRESİ
12.146
0
0
12.146
2.848
0
0
2.848
14.994
0
0
14.994
0
0
0
0
11.769
0
0
11.769
11.769
0
0
11.769
KURŞUN, KALAY VE ÇİNKO ARTIK VE HURDALARI
KURŞUNDAN TÜP, ÇUBUK, PROFİL, TEL, SAC, LEVHA, YAPRAK, ŞERİT,
TOZ VE PULLAR İLE BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI
KURŞUNSUZ BENZİN
KUŞ YEMİ
0
0
0
0
8.440
1.469
0
9.909
8.440
1.469
0
9.909
2.393.785
0
0
3.072.773
59.051
670.260
0
729.311
2.452.836
1.349.248
0
3.802.084
0
0
0
0
2.724
0
0
2.724
2.724
0
0
2.724
KUVARS (KUVARSİT)
78.312
0
0
95.052
0
8.700
0
8.700
78.312
25.440
0
103.752
KÜSPE (OİL-CAKE)
75.850
0
0
80.350
1.624.675
3.250
0
1.627.925
1.700.525
7.750
0
1.708.275
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
KÜTÜK DEMİR (SÜREKLİ DÖKÜM KÜTÜKLER DAHİL)
LAMA DEMİRİ (SICAK HADDE)
LAMBA VE AYDINLATMA ARAÇLARININ CAM PARÇALARI; IŞIKLI
LEVHALAR, İSİM TABELALARI VE BENZERLERİ
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
1.427.353
0
0
1.855.890
3.432.736
434.227
0
3.866.963
4.860.089
862.764
0
5.722.853
34.960
0
0
34.960
0
0
0
0
34.960
0
0
34.960
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
LİMON
127.534
0
0
127.534
0
0
0
0
127.534
0
0
127.534
LİNYİT
0
0
0
0
10.793
0
0
10.793
10.793
0
0
10.793
LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ)
0
0
0
0
4.271.215
0
0
4.271.215
4.271.215
0
0
4.271.215
LOKUM
LPG (SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI)
MAKARALAR VE PARÇALARI
MAKİNE VE MOTOR YAĞI
MALT
5
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
5
152.170
0
0
268.320
3.224.110
118.495
0
3.342.605
3.376.280
234.645
0
3.610.925
0
0
0
0
19
0
0
19
19
0
0
19
5.318
0
0
40.398
592.489
32.080
0
624.569
597.807
67.160
0
664.967
0
0
0
0
13.005
0
0
13.005
13.005
0
0
13.005
206.020
0
0
206.020
0
0
0
0
206.020
0
0
206.020
MANGANEZ CEVHERİ VE KONSANTRELERİ
69.626
0
0
122.546
12.866
58.854
0
71.720
82.492
111.774
0
194.266
MANYEZİT
197.496
0
0
197.496
0
0
0
0
197.496
0
0
197.496
MARGARİN YAĞI
3.393
0
0
3.393
0
0
0
0
3.393
0
0
3.393
MDF
76.789
0
0
76.789
229.080
0
0
229.080
305.869
0
0
305.869
MANDALİNA (SATSUMA DAHİL)
MELAS (ŞEKER PEKMEZİ)
0
0
0
0
315.904
0
0
315.904
315.904
0
0
315.904
1.495
0
0
1.495
144.548
0
0
144.548
146.043
0
0
146.043
115
0
0
115
287
0
0
287
402
0
0
402
336.283
0
0
594.103
6.904
257.670
0
264.574
343.187
515.490
0
858.677
77
0
0
77
0
0
0
0
77
0
0
77
536
0
0
536
0
0
0
0
536
0
0
536
45
0
0
45
2.316
0
0
2.316
2.361
0
0
2.361
3.005
0
0
108.185
0
97.238
0
97.238
3.005
202.418
0
205.423
3.300
0
0
3.300
0
0
0
0
3.300
0
0
3.300
2
0
0
2
19
0
0
19
21
0
0
21
MISIR - TAHIL
213.420
0
0
270.749
1.895.252
59.929
1.424
1.956.605
2.108.672
117.258
1.424
2.227.354
MISIR ÖZÜ YAĞI
33.400
0
0
33.400
45.188
0
0
45.188
78.588
0
0
78.588
MISIR UNU
5.250
0
0
5.250
0
0
0
0
5.250
0
0
5.250
MİDYE KABUĞU
6.900
0
0
6.900
0
0
0
0
6.900
0
0
6.900
MOBİLYALAR (SANDALYE, TABURELER, KANEPELER VE BAZALAR
DAHİL)
3.149
0
0
3.149
0
0
0
0
3.149
0
0
3.149
0
0
0
0
50.004
0
0
50.004
50.004
0
0
50.004
628.770
0
0
3.779.810
9.155.569
3.232.328
0
12.387.897
9.784.339
6.383.368
0
16.167.707
35
0
0
130.020
0
123.235
0
123.235
35
253.220
0
253.255
635.964
0
0
673.114
0
32.060
0
32.060
635.964
69.210
0
705.174
0
0
0
0
298.849
0
0
298.849
298.849
0
0
298.849
NAFTA (PETROL ÜRÜNÜ)
49.750
0
0
92.930
1.424.407
34.858
0
1.459.265
1.474.157
78.038
0
1.552.195
NEBATİ YAĞ
2.620
0
0
2.620
1.000
0
0
1.000
3.620
0
0
3.620
MERCİMEK
MERKEZİ ISITMA KAZANLARI VE BÖLÜMLERİ
MERMER VE DİĞ.KALKERLİ SÜSLEME TAŞ. VEYA YAPI TAŞ. ( ONİKS
DAHİL)
METAL İŞLEME İÇİN ELEKTRİKLİ TORNA VE FREZE TEZGAHLARI
METAL İŞLEMEDE KULLANILAN MAKİNELİ ALETLERİN AKSESUARLARI VE
PARÇALARI
METAL KAPILAR, PENCERELER, BUNLARIN ÇERÇEVELERİ VE KAPILAR
İÇİN EŞİKLER
METALLERİN TEKRAR ELDE EDİLMESİNE UYGUN OLMAYAN KÜL VE
CURUF
METALURJİDE KULLANILAN MAKİNELERİN AKSAM VE PARÇALARI;
HADDE SİLİNDİRLERİ VE BUNLARIN PARÇALARI
METALÜRJİDE VEYA METAL DÖKÜMHANELERİNDE KULLANILAN TAV
OCAKLARI, DÖKÜM POTALARI, KÜLÇE KALIP VE DÖKÜM MAKİNELERİ;
METAL
MONOASİTLER VE TÜREVLERİ
MOTORİN
MOZAİK
MUCUR (MICIR)
MUZ - TAZE
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
NİKEL CEVHERİ VE KONSANTRELERİ
NİŞASTA İMALATINDAN ELDE EDİLEN ARTIKLAR VE BENZERİ ARTIKLAR
(GLÜTENLER DAHİL)
NİTRİK ASİT VE SÜLFONİTRİK ASİT
NOHUT
NÜKLEER REAKTÖR VE PARÇALARI
ODUN HAMURUNUN İMALİNDEN ARTA KALAN SÜLFİTLİ LESİVLER
(YÜKSEK YAĞLAR HARİÇ)
ODUN KÖMÜRÜ
OLUKLU KAĞIT VE MUKAVVALAR (RULO VEYA TABAKA HALİNDE)
ORGANİK ASİTLER (FORMİK ASİT, SİTRİK ASİT VB.)
PALETLER VE DİĞER TAŞIMA MALZEMELERİ, BOŞ
PALM YAĞI
PAMUK LİNTERİ
PAMUK TOHUMLARI
PANCAR KÜSPESİ, BAGAS (SUYU ÇIKARILMIŞ ŞEKER KAMIŞI POSASI)
VE ŞEKER İMALATINDA ORTAYA ÇIKAN DİĞER ARTIKLAR
PANOLAR VE DİĞER LEVHALAR (ELEKTRİKSEL ANAHTARLARLA VEYA
KORUMA CİHAZLARI İLE DONATILMIŞ )
PARAXYLEN (PARAKSİLEN, P-KSİLEN)
PARKE PANOLAR, BETON İNŞAATLAR İÇİN KAPLAMA TAHTALARI VE
PADAVRA TAHTALARI
PASLANMAZ ÇELİKTEN DİRSEK, PROFİLER
PATATES
PERKARBONATLAR (POTASYUM KARBONAT DAHİL)
PERLİT MADENİ
PETROL GAZLARI
PETROL KOKU
PETROL ZİFTİ
PİK DEMİR
PİRİNÇ - KABUKLU (ÇELTİK)
PİRİNÇ (KABUĞU ALINMIŞ)
PLASTİK BOYALAR
PLASTİKLERDEN KUTU, KASA, SANDIK VE BENZERİ EŞYALAR
PLASTİKTEN BANYO KÜVETLERİ, LAVABOLAR, BİDE VE ALAFRANGA
TUVALETLERİN OTURAK VE KAPAKLARI, SİFON DEPOLARI VB. HİJYENİK
E
PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR
PLASTİKTEN KAPI, PENCERE VE BUNLARIN ÇERÇEVELERİ İLE
PERVAZLAR VE KAPI EŞİKLERİ; PANJURLAR, STORLAR VE BENZERİ
EŞYA İLE
Boşaltma
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
113.900
0
0
0
0
0
0
3.261
0
0
0
0
0
0
8
0
29
30.757
110
4.761
Toplam
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
0
0
113.900
0
0
113.900
0
6.073
6.073
0
0
6.073
0
0
0
0
0
0
1.567
79.734
185
1.567
82.995
185
0
0
0
0
0
0
1.567
82.995
185
5.877
0
0
5.877
5.877
0
0
5.877
1.943
0
3.752
188
723.130
0
25.155
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
3.752
188
727.130
0
25.155
1.943
8
3.752
217
753.887
110
29.916
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
8
3.752
217
761.887
110
29.916
87.070
0
0
87.070
87.070
0
0
87.070
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
113.900
0
0
0
6.073
0
0
0
0
0
3.261
0
1.567
79.734
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
29
34.757
110
4.761
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
33.600
0
0
97.490
76.964
61.587
0
138.551
110.564
125.477
0
236.041
392
0
0
392
0
0
0
0
392
0
0
392
3.476
3.681
3.025
214.720
5.000
4.000
0
165
2.100
20.000
249
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.476
3.681
3.025
220.720
5.000
10.600
0
865
2.100
20.000
249
7
4.009
0
0
54.970
0
885.895
3.008
1.032.091
132.534
1.252
0
0
0
0
0
6.182
0
2.200
0
3.862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.009
0
0
61.152
0
888.095
3.008
1.035.953
132.534
1.252
0
0
7.485
3.681
3.025
269.690
5.000
889.895
3.008
1.032.256
134.634
21.252
249
7
0
0
0
12.182
0
8.800
0
4.562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.485
3.681
3.025
281.872
5.000
898.695
3.008
1.036.818
134.634
21.252
249
7
1.525
0
0
1.525
0
0
0
0
1.525
0
0
1.525
21
0
0
21
18.426
0
0
18.426
18.447
0
0
18.447
3
0
0
3
2.986
0
0
2.986
2.989
0
0
2.989
PLASTİKTEN KENDİNDEN YAPIŞKANLI LEVHALAR, PLAKALAR, BANTLAR,
ŞERİTLER, FİLMLER, FOLYOLAR VE DİĞER YASSI ŞEKİLLER, GENİŞL
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
PLASTİKTEN MOBİLYA, KAROSER VB. İÇİN BAĞLANTI ELEMANLARI;
KÜÇÜK HEYKELLER VE DİĞER SÜS EŞYALARI
0
0
0
0
4
0
0
4
4
0
0
4
PLASTİKTEN PLAKALAR, LEVHALAR, FİLMLER, FOLYO VE ŞERİTLER
8
0
0
8
0
0
0
0
8
0
0
8
PLASTİKTEN SARNIÇ, TANK, FIÇI VE BENZERİ KAPLAR
PLASTİKTEN SOFRA EŞYASI, MUTFAK EŞYASI, DİĞER EV EŞYASI VE
TUVALET EŞYASI
PLASTİKTEN YER, DUVAR VEYA TAVAN KAPLAMALARI (RULO VEYA
KARE ŞEKLİNDE)
336
0
0
336
0
0
0
0
336
0
0
336
170
0
0
170
0
0
0
0
170
0
0
170
954
0
0
954
0
0
0
0
954
0
0
954
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
POLİETİLEN (BİRİNCİL FORMDA) (ETİLEN POLİMERLERİ)
2.540
0
0
2.540
0
0
0
0
2.540
0
0
2.540
POLİPROPİLEN; BİRİNCİL FORMLARDA
4.449
0
0
4.449
0
0
0
0
4.449
0
0
4.449
POLİVİNİL KLORÜR (PVC); BİRİNCİL FORMLARDA
35.462
0
0
35.462
0
0
0
0
35.462
0
0
35.462
POLYESTERLER; BİRİNCİL FORMLARDA
22
0
0
22
9.028
0
0
9.028
9.050
0
0
9.050
POMZA TAŞI
69.350
0
0
69.350
0
0
0
0
69.350
0
0
69.350
PONZA KUMU VE ÇAKILI
87.750
0
0
87.750
2
0
0
2
87.752
0
0
87.752
PORTAKAL
80.723
0
0
80.723
0
0
0
0
80.723
0
0
80.723
6.416.458
0
0
9.071.940
9.439
2.641.313
0
2.650.752
6.425.897
5.296.795
0
11.722.692
1.066
0
0
1.066
212.421
0
0
212.421
213.487
0
0
213.487
0
0
0
0
7.235
0
0
7.235
7.235
0
0
7.235
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
2.500
1.234.878
0
0
1.285.183
461.550
47.535
984
510.069
1.696.428
97.840
984
1.795.252
820
0
0
820
33.807
0
0
33.807
34.627
0
0
34.627
PROPİLEN VEYA DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ; BİRİNCİL
FORMLARDA (POLİPROPİLEN HARİÇ)
0
0
0
0
1.500
0
0
1.500
1.500
0
0
1.500
RAFİNE EDİLMEMİŞ BAKIR; ELEKTROLİTİK RAFİNE İÇİN BAKIR ANOTLARI
0
0
0
0
3.203
0
0
3.203
3.203
0
0
3.203
RAFİNE EDİLMEMİŞ KÜKÜRT
0
0
0
0
32.532
0
0
32.532
32.532
0
0
32.532
PORTLAND ÇİMENTO
POTASLI GÜBRELER (POTASYUM KLORÜR DAHİL)
POTASYUM NİTRAT
PRINA (ZEYTİN KÜSPESİ) (HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANILANLAR
HARİÇ)
PROFİL DEMİR/BORU
PROPAN VEYA BÜTAN (SIVILAŞTIRILMIŞ)
RAFİNE EDİLMİŞ İŞLENMEMİŞ BAKIR; BAKIRIN SERTLEŞTİRME
ALAŞIMLARI (MASTER ALLOY)
0
0
0
0
3.245
0
0
3.245
3.245
0
0
3.245
8.800
0
0
8.800
62.975
0
0
62.975
71.775
0
0
71.775
RAFİNE ŞEKER
5.000
0
34.100
39.100
36.140
0
0
36.140
41.140
0
34.100
75.240
RAFİNE TUZ
14.514
0
0
14.514
10.000
0
0
10.000
24.514
0
0
24.514
0
0
0
0
125.840
0
0
125.840
125.840
0
0
125.840
6.010
0
0
6.010
532.695
0
0
532.695
538.705
0
0
538.705
0
0
0
0
56
0
0
56
56
0
0
56
1.626.154
0
0
3.124.082
5.392.187
1.494.764
0
6.886.951
7.018.341
2.992.692
0
10.011.033
8.699
0
0
8.699
60.672
0
0
60.672
69.371
0
0
69.371
54
0
0
54
0
0
0
0
54
0
0
54
SABUNLAR, DETERJANLAR VE YIKAMA ÜRÜNLERİ
4.832
0
0
4.832
1.000
0
0
1.000
5.832
0
0
5.832
SAC LEVHALAR
74.239
0
0
114.085
579.792
44.662
3.544
627.998
654.031
84.508
3.544
742.083
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
20.252
0
0
20.252
0
0
0
0
20.252
0
0
20.252
26
0
0
26
0
0
0
0
26
0
0
26
1.804
0
0
1.804
40.424
0
0
40.424
42.228
0
0
42.228
0
0
0
0
2.966
0
0
2.966
2.966
0
0
2.966
RAFİNE EDİLMİŞ KÜKÜRT
RASPA KUMU
RAY DEMİR
RULMANLAR VE PARCALARI
RULO SAC
RÜZGAR KULESİ
SABİT PROJEKSİYON CİHAZLARI
SAÇ VE EL KURUTMA CİHAZLARI, ELEKTRİKLİ SAÇ ŞEKİLLENDİRME
GEREÇLERİ, ELEKTRİKLİ ÜTÜLER, PRES ÜTÜLER, BUHARLI ÜTÜLER
SALATALIK - TAZE
SALÇA
SAMAN VE OT (BALYA YADA DİĞER)
SANAYİ AMAÇLI YAĞLI ALKOLLER
SANAYİ ELMASLARI; DOĞAL KORİNDON; DOĞAL SEYLAN TAŞI VE DİĞER
DOĞAL AŞINDIRICILAR
422
0
0
422
0
0
0
0
422
0
0
422
SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESI
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
SANAYİ TİPİ FIRINLAR; OCAKLAR, PİŞİRME SACLARI, KAYNATMA
HALKALARI, IZGARALAR, KIZARTMA CİHAZLARI (MİKRO DALGALILAR
DAH
54
0
0
54
0
0
0
0
54
0
0
54
SANAYİİ TİPİ BUZDOLABLARI
30
0
0
30
0
0
0
0
30
0
0
30
SENTETİK BOYALAR
298
0
0
298
0
0
0
0
298
0
0
298
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Toplam
İthalat
İhracat
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
SENTETİK KAUÇUK
SENTETİK VERNİKLER
SEPİOLİTE
0
2
3.210
0
0
0
0
0
0
0
2
3.210
4.554
0
0
0
0
0
0
0
0
4.554
0
0
4.554
2
3.210
0
0
0
0
0
0
4.554
2
3.210
SERAMİK İNŞAAT TUĞLALARI, DÖŞEME BLOKLARI, DESTEK VEYA DOLGU
KAROLARI İLE KALDIRIM TAŞLARI VE BENZERİ SERAMİK EŞYALAR
45.635
0
0
45.635
0
0
0
0
45.635
0
0
45.635
8.112
0
0
8.112
0
0
0
0
8.112
0
0
8.112
6
0
0
6
0
0
0
0
6
0
0
6
5.429
0
0
5.429
0
0
0
0
5.429
0
0
5.429
0
0
0
0
1.471
0
0
1.471
1.471
0
0
1.471
29.507
0
0
29.507
7.792
0
0
7.792
37.299
0
0
37.299
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
2.356
0
31.928
914.144
34.190
13.618
41.220
0
4
76
14.998
49.790
0
0
201.780
3.878
0
6.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.771
477.520
31.928
916.594
34.190
13.618
53.120
0
4
76
14.998
49.790
0
38.500
206.860
3.878
0
6.750
607.916
1.990.658
1.497
145.363
32.292
0
1.443.289
5.375
0
131
136.282
140.069
501
615.122
0
0
5.000
4.268
14.415
470.774
0
0
0
0
11.900
0
0
0
0
0
0
38.524
4.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
622.331
2.461.432
1.497
145.363
32.292
0
1.455.189
5.375
0
131
136.282
140.069
501
653.646
4.080
0
5.000
4.268
610.272
1.990.658
33.425
1.059.507
66.482
13.618
1.484.509
5.375
4
207
151.280
189.859
501
615.122
201.780
3.878
5.000
11.018
28.830
948.294
0
2.450
0
0
23.800
0
0
0
0
0
0
77.024
9.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
639.102
2.938.952
33.425
1.061.957
66.482
13.618
1.508.309
5.375
4
207
151.280
189.859
501
692.146
210.940
3.878
5.000
11.018
0
0
0
0
8.409
0
0
8.409
8.409
0
0
8.409
3.469
0
0
9.469
8.019
6.000
0
14.019
11.488
12.000
0
23.488
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1.307
0
0
0
0
0
1.307
0
0
70.200
0
0
0
0
0
70.200
1.307
70.200
0
0
0
0
1.307
70.200
SERAMİK SIHHİ ÜRÜNLER
SERAMİK, EMAYE VE CAM SANAYİİNDE KULLANILAN MÜSTAHZAR
PİGMENTLER, MATLAŞTIRICILAR, BOYALAR, CAM HALİNE GELEBİLEN
TERKİPL
SERAMİK, PORSELEN VE ÇİNİDEN MUTFAK, SOFRA EŞYASI, DİĞER EV VE
TUVALET EŞYALARI İLE SÜS EŞYALARI (BİBLO VE HEYKELCİKLER
SICAK HADDEDEN GEÇİRİLMİŞ BARLAR ( PASLANMAZ ÇELİK VE SÜRAT
ÇELİĞİNDEN BAŞKA ÇELİKTEN)
SICAK HADDELENMİŞ VE DÖVÜLMÜŞ BARLAR VE PROFİLLER
(PASLANMAZ ÇELİKTEN)
SİCİM, HALAT, AĞLAR, FİLELER, KORDONLAR VE İPLİKLER (JÜT İPLİĞİ,
SENTETİK İPLİKLER DAHİL)
SİLİS KUMU
SLAB
SODYUM BİKARBONAT (KARBONAT)
SODYUM KARBONAT (ÇAMAŞIR SODASI)
SODYUM SÜLFAT (DİSODYUM SÜLFAT)
SOĞAN
SOYA FASÜLYESİ
SOYA YAĞI
SPORTİF AMAÇLI SİLAHLAR İLE AKSAM VE PARÇALARI
SPORTİF MÜHİMMAT (AV FİŞEKLERİ VB. DAHİL)
STİREN MONOMER
SUNTA
SUSAM TOHUMU
SÜLFİRİK ASİT (OLEUM)
SÜPER BENZİN
ŞEFTALİ - TAZE
ŞEKER KAMIŞI
ŞEKER PANCARI
ŞEKER PANCARI TOHUMU VE HAYVAN YEMİ BİTKİLERİNİN TOHUMU
TABİİ KALSİYUM FOSFATLAR (ÖĞÜTÜLMÜŞ VE ÖĞÜTÜLMEMİŞ)
TABLO, FOTOĞRAF, AYNA VEYA BENZER OBJELER İÇİN AHŞAP
ÇERÇEVELER VE DİĞER AHŞAP EŞYALAR
TADLANDIRILMIŞ VEYA AROMALANDIRILMIŞ SULAR VE GAZOZLAR
TAHTA PREFABRİK BİNALAR
TAHTA, MANTAR, SERT KAUÇUK, SERT PLASTİK VEYA BENZERİ SERT
MALZEMELERİ İŞLEMEDE KULLANILAN MAKİNALAR
TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN EL ALETLERİ
TAŞ, SERAMİK, BETON VE BENZERİ MİNERAL MALZEMELER İLE SOĞUK
CAM İŞLEMEDE KULLANILAN MAKİNELİ ALETLER
TAŞKÖMÜRÜ (BRİKETLENMEMİŞ)
TAZE PASTANE ÜRÜNLERİ VE TAZE KEKLER
0
0
0
0
3.090
0
10
3.100
3.090
0
10
3.100
29
0
0
29
0
0
0
0
29
0
0
29
140
0
0
140
2.113
0
0
2.113
2.253
0
0
2.253
105.048
1
0
0
0
0
379.601
1
21.424.028
0
211.102
0
0
0
21.635.130
0
21.529.076
1
485.655
0
0
0
22.014.731
1
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Yük Cinsi
TAZE VEYA DONDURULMUŞ BALIKLAR
TEK TEK KAPLANMIŞ LİFLERDEN OLUŞAN FİBER OPTİK KABLOLAR
TEKNİK AMAÇLI TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE TEKSTİL EŞYALAR
TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ İŞLEMEDE KULLANILAN MAKİNALAR
İLE BUNLARIN PARÇALARI (EV DİKİŞ MAKİNALARI DAHİL)
TEL DEMİRİ (TELLİK ÇUBUK)
TEMİZLEME, DOLDURMA, PAKETLEME VEYA AMBALAJLAMA
MAKİNELERİ
TESTERE TALAŞI, ODUN DÖKÜNTÜ VE KIRINTILARI
TIR - TAŞIMA AMAÇLI (DOLU)
TIR TANKERİ - TAŞIMA AMAÇLI (DOLU)
TOLUEN (TOLUOL)
TOMAR HALİNDE TUVALET KAĞITLARI VE KAĞITTAN YÜZ HAVLULARI,
KAĞIT HAVLU, PEÇETE VE MENDİLLER; SELÜLOZ VATKA VE SELÜLOZ
EL
TOPRAK, TAŞ, CEVHER VE DİĞER MİNERAL MADDELERİ TASNİF
ETMEYE, AYIRMAYA, ÖĞÜTMEYE, KARIŞTIRMAYA VE BENZERİ
İŞLEMLERE ÖZGÜ
TRANSFORMATÖRLER VE PARÇALARI
TUFAL
TUTKALLAR VE JELATİNLER
TUVALET KAĞITLARI VE KAĞITTAN YÜZ HAVLULARI, KAĞIT HAVLU,
PEÇETE VE MENDİLLER İLE EVLERDE KULLANILAN KAĞIT ÜRÜNLERİ
TÜRBİNLER VE PARÇALARI
UÇUCU YAĞLAR; KOKU VEREN MADDE KARIŞIMLARI
ÜRE GÜBRESİ
ÜZÜM - KURU
ÜZÜM - TAZE
ÜZÜM ŞIRASI
VİNİL ASETAT VEYA DİĞER VİNİL ESTERLERİN POLİMERLERİ VE
DİĞER VİNİL POLİMERLER (BİRİNCİL FORMLARDA)
VİNİL KLORÜR VEYA DİĞER HALOJENLİ OLEFİNLERİN POLİMERLERİ
(BİRİNCİL FORMLARDA) (PVC HARİÇ)
YABANCI OT İLAÇLARI
YAĞLI BOYALAR
YAĞLI TOHUM VEYA MEYVELERİN UNLARI, HARDALDAN ELDE
EDİLENLER HARİÇ
YAKACAK ODUN
YALANCI SAFRAN, ŞALGAM, KOLZA/REP VE HARDAL TOHUMLARI
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE ELEKTRİKLİ OLMAYAN HER
TÜRLÜ SIVI VE TOZ ATMA YADA PÜSKÜRTME CİHAZLARI VE
BUNLARIN PARÇALA
YANMIŞ DEMİR PİRİT
YARI BİTMİŞ HADDELENMİŞ ÇELİK ÜRÜNLERİ (FİLİZLER,ÇELİK
ÇUBUKLAR,LEVHA ÇUBUKLARI, SAÇLAR)
YENİDEN ERİTME İÇİN KULLANILACAK DİĞER DEMİR VE ÇELİK ATIĞI
YÜK VAGONLARI - TAŞIMA AMAÇLI (DOLU)
ZEYTİN
ZEYTİN YAĞI
ZIMPARA
ZİFT (YÜKSEK SICAKLIKTA TAŞKÖMÜRÜ KATRANININ DAMITILMASI
İLE ELDE EDİLEN YAĞLAR VE DİĞER ÜRÜNLER; ZİFT VE ZİFT KOKU)
TOPLAM
Boşaltma
Toplam
İhracat
Kabotaj
Yükleme
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
İthalat
Kabotaj
Boşaltma
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
2.035
59
5.974
0
0
0
0
0
0
2.035
59
5.974
32.409
0
0
0
0
0
0
0
0
32.409
0
0
Toplam
İthalat
İhracat
34.444
59
5.974
6
0
0
6
0
0
0
0
4.093
0
0
4.093
4.100
0
0
21
0
0
21
0
0
0
0
4.068.864
6.232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.068.864
6.632
0
289.811
3.827.719
3.890
18.215
0
0
0
0
317
0
0
317
0
859
0
0
6.504
35.542
233.164
0
0
0
0
0
0
3
1.291
0
192
0
137.972
22
18.266
0
Toplam
Kabotaj
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
0
0
0
0
0
0
34.444
59
5.974
6
0
0
6
4.100
8.193
0
0
8.193
0
21
0
0
21
0
65
0
0
289.811
3.827.784
3.890
18.215
289.811
7.896.583
10.122
18.215
0
0
400
0
0
65
0
0
289.811
7.896.648
10.522
18.215
0
0
0
317
0
0
317
38
4.520
0
4.558
897
10.165
0
11.062
37.300
324.429
3
2.159
0
0
1.758
82.705
0
416
0
0
4.333
82.705
0
37.701
233.164
0
3.516
173.970
0
416
0
3
41.633
407.134
3
0
1.291
0
0
0
0
1.291
0
0
1.291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192
0
477.614
22
18.266
0
9.125
1.660
1.730.135
0
0
1.540
0
0
263.521
0
0
0
3.810
0
0
0
0
0
12.935
1.660
1.993.656
0
0
1.540
9.317
1.660
1.868.107
22
18.266
1.540
0
0
603.163
0
0
0
3.810
0
0
0
0
0
13.127
1.660
2.471.270
22
18.266
1.540
0
0
0
0
11.678
0
0
11.678
11.678
0
0
11.678
750
0
0
750
0
0
0
0
750
0
0
750
9
119
0
0
0
0
9
119
0
0
0
0
0
0
0
0
9
119
0
0
0
0
9
119
0
0
0
0
8.704
0
0
8.704
8.704
0
0
8.704
0
0
0
0
0
0
0
0
84.296
112.277
0
0
0
0
84.296
112.277
84.296
112.277
0
0
0
0
84.296
112.277
113
0
0
113
0
0
0
0
113
0
0
113
0
0
0
1.910
201.691
4.406
0
206.097
201.691
6.316
0
208.007
13.353
0
0
13.353
157.550
0
0
157.550
170.903
0
0
170.903
0
0
0
0
7.700
0
0
7.700
7.700
0
0
7.700
25.268
39
13.978
4.100
0
0
0
0
0
0
0
0
26.133
39
13.978
4.100
1.796
0
0
0
865
0
0
0
0
0
0
0
2.661
0
0
0
27.064
39
13.978
4.100
1.730
0
0
0
0
0
0
0
28.794
39
13.978
4.100
0
0
0
0
6.246
0
0
6.246
6.246
0
0
6.246
89.553.990
0
46.930.435
162.560.767
187.781.615
27.861.596
6.726.780
222.369.991
277.335.605
53.937.938
53.657.215
384.930.758
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2. DENİZYOLU DIŞ TİCARET ELLEÇLEME İSTATİSTİKLERİ
2.2.1. İthalat ve İhracat Yüklerinin Yıllık Gelişimi
(Ton)
İhracat
Yıl
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
İthalat
Toplam Dış Ticaret Elleçlemesi
Toplam
Elleçleme
İçindeki
%' si
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Toplam
Elleçleme
İçindeki
%' si
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Toplam
Elleçleme
İçindeki %'
si
2003
12.816.745 33.237.787 46.054.532
24,30%
30.864.219
72.566.763
103.430.982
54,50%
43.680.964 105.804.550 149.485.514
78,70%
2004
12.665.413 42.453.148 55.118.561
25,90%
29.240.528
91.802.850
121.043.378
56,80%
41.905.941 134.255.998 176.161.939
82,70%
2005
11.297.612 43.196.613 54.494.224
25,60%
31.577.200
94.591.907
126.169.107
59,20%
42.874.812 137.788.520 180.663.331
84,80%
2006
9.821.582
53.490.396 63.311.978
25,90%
32.794.143 106.612.163 139.406.306
57,10%
42.615.725 160.102.559 202.718.284
83,10%
2007
9.804.237
58.856.033 68.660.270
23,50%
27.187.904 126.211.445 153.399.349
52,60%
36.992.141 185.067.478 222.059.619
76,20%
2008
10.654.742 62.590.435 73.245.177
23,30%
21.151.227 130.402.523 151.553.750
48,20%
31.805.969 192.992.958 224.798.927
71,50%
2009
9.578.520
64.191.743 73.770.263
23,80%
20.387.046 119.475.045 139.862.090
45,20%
29.965.566 183.666.788 213.632.353
69,00%
2010
11.614.918 72.318.470 83.933.388
24,10%
28.872.219 133.716.509 162.588.728
46,60%
40.487.137 206.034.979 246.522.116
70,70%
2011
12.273.915 69.502.777 81.776.692
22,51%
30.120.033 143.426.365 173.546.398
47,76%
42.393.948 212.929.142 255.323.090
70,27%
2012
12.235.897 79.071.589 91.307.486
23,57%
26.476.350 165.998.578 192.474.928
49,68%
38.712.247 245.070.167 283.782.414
73,25%
2013
11.660.647 77.893.343 89.553.990
23,26%
22.949.887 164.831.728 187.781.615
48,78%
34.610.534 242.725.071 277.335.605
72,05%
Milyon Ton
100
İhracat
Milyon Ton
İthalat
200
80
Dış Ticaret Yük Elleçlemesi
300
250
150
200
60
100
150
40
100
50
20
50
0
0
Türk Bayraklı
Milyon Ton
Yabancı Bayraklı
Türk Bayraklı
0
Yabancı Bayraklı
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Türk Bayraklı
Yabancı Bayraklı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.2. İthalat ve İhracattaki Konteynerin Yıllık Gelişimi
(TEU)
İhracat
İthalat
Toplam
Elleçleme
İçindeki %'
si
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
1.262.059 1.490.293
47,90%
205.442
199.892
1.387.879 1.587.770
47,20%
2006
195.558
1.613.875 1.809.433
2007
241.801
2008
261.601
2009
Toplam
Toplam
Toplam
Elleçleme
İçindeki %'
si
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Toplam
Elleçleme
İçindeki %' si
1.204.125
1.409.567
45,30%
433.676
2.466.184
2.899.860
93,20%
182.513
1.349.183
1.531.696
45,50%
382.404
2.737.061
3.119.466
92,70%
46,90%
187.672
1.652.977
1.840.649
47,70%
383.230
3.266.852
3.650.082
94,70%
1.909.367 2.151.168
47,20%
235.378
1.988.566
2.223.944
48,80%
477.179
3.897.933
4.375.112
96,00%
2.116.388 2.377.989
46,70%
260.822
2.174.297
2.435.119
47,80%
522.423
4.290.685
4.813.107
94,50%
292.059
1.840.054 2.132.113
48,40%
285.820
1.831.943
2.117.762
48,10%
577.879
3.671.996
4.249.875
96,50%
2010
311.288
1.995.299 2.306.587
40,20%
334.465
2.019.839
2.354.304
41,00%
645.753
4.015.138
4.660.891
81,20%
2011
325.995
2.364.894 2.690.889
41,25%
349.366
2.420.823
2.770.190
42,46%
675.361
4.785.717
5.461.078
83,71%
2012
323.513
2.555.608 2.879.121
40,03%
374.088
2.568.473
2.942.562
40,91%
697.602
5.124.082
5.821.683
80,94%
2013
309.393
2.856.260 3.165.653
40,07%
363.677
2.836.292
3.199.969
40,51%
673.070
5.692.552
6.365.622
80,58%
Yıl
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
2004
228.234
2005
Milyon TEU
Toplam
İhracat
Milyon TEU
İthalat
Milyon TEU
3,5
3,5
7,0
3,0
3,0
6,0
2,5
2,5
5,0
2,0
2,0
4,0
1,5
1,5
3,0
1,0
1,0
2,0
0,5
0,5
1,0
0,0
0,0
0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Türk Bayraklı
Yabancı Bayraklı
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Türk Bayraklı
Yabancı Bayraklı
Dış Ticaret Konteyner Elleçlemesi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Türk Bayraklı
Yabancı Bayraklı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.3. Konteyner Türleri Bazında Konteyner İhracatının Yıllık Gelişimi
2007
Konteyner Türü
2009
2010
2011
2012
2013
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
20 LİK BOŞ
130.738
313.263
105.847
240.775
92.716
209.435
82.499
231.528
108.879
326.081
78.781
200.513
97.757
246.183
40 LIK BOŞ
368.938
767.560
414.632
876.190
346.796
722.666
448.482
913.500
546.196
1.146.923
560.390
1.155.366
643.842
1.355.171
40 TAN BÜYÜK-BOŞ
0
0
0
0
0
0
167
300
150
325
263
523
432
912
20 İLE 40 ARASI-BOŞ
0
0
0
0
216
447
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM BOŞ
KONTEYNER
499.676
1.080.823
520.479
1.116.965
439.728
932.548
531.148
1.145.328
655.225
1.473.329
639.434
1.356.402
742.031
1.602.266
20 LİK DOLU
668.478
12.168.668
704.504
12.927.276
672.687
12.925.837
726.483
14.503.844
797.421
15.855.062
862.350
17.471.363
913.505
18.127.271
40 LIK DOLU
983.014
9.849.035
1.152.824
11.375.748
1.019.616
10.311.767
1.048.806
10.782.859
1.237.504
12.675.328
1.376.678
14.364.968
1.502.870
15.638.729
40 TAN BÜYÜK-DOLU
0
0
0
0
7
71
151
1.442
738
6.888
659
6.612
7.247
88.462
20 İLE 40 ARASI-DOLU
0
0
182
2.400
75
908
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM DOLU
KONTEYNER
1.651.492
22.017.703
1.857.510
24.305.424
1.692.385
23.238.583
1.775.440
25.288.145
2.035.663
28.537.278
2.239.687
31.842.943
2.423.622
33.854.462
GENEL TOPLAM
2.151.168
23.098.526
2.377.989
25.422.389
2.132.113
24.171.131
2.306.587
26.433.473
2.690.888
30.010.607
2.879.121
33.199.345
3.165.653
35.456.728
Milyon TEU
Milyon Ton
Toplam Konteyner İhracatının Yıllık Gelişimi-TEU
3,5
Milyonlar
Milyonlar
2008
3,0
2,5
Toplam Konteyner İhracatının Yıllık Gelişimi-Ton
40
35
30
25
2,0
20
1,5
15
1,0
10
0,5
5
0,0
0
2004
2005
2006
TOPLAM BOŞ KONTEYNER
2007
2008
2009
TOPLAM DOLU KONTEYNER
2010
2011
2012
2013
2004
2005
2006
TOPLAM BOŞ KONTEYNER
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLAM DOLU KONTEYNER
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.4. Konteyner Türleri Bazında Konteyner İthalatının Yıllık Gelişimi
2007
KONTEYNER TÜRÜ
2009
2010
2011
2012
2013
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
TEU
TON
20 LİK BOŞ
255.867
592.356
275.733
619.397
301.978
652.686
377.899
1.128.178
401.829
1.193.315
463.758
1.777.926
490.293
1.618.647
40 LIK BOŞ
240.554
521.337
323.390
655.244
297.616
639.050
346.906
735.398
420.740
1.711.017
533.026
1.592.575
561.778
1.300.147
40 TAN BÜYÜK-BOŞ
0
0
0
0
27
54
65
4.948
130
276
511
75.887
1055,25
47.209
20 İLE 40 ARASI-BOŞ
0
0
0
0
5
12
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM BOŞ
KONTEYNER
496.421
1.113.693
599.123
1.274.641
599.626
1.291.802
724.870
1.868.524
822.699
2.904.608
997.295
3.446.388
1.053.126
2.966.003
20 LİK DOLU
579.133
10.201.530
574.423
9.987.623
449.554
7.909.032
449.846
8.768.546
530.127
9.854.616
500.278
10.517.946
553.795
10.278.247
40 LIK DOLU
1.148.370
12.080.755
1.261.562
13.393.404
1.068.308
11.477.132
1.179.396
12.512.661
1.416.652
15.642.095
1.444.242
15.900.855
1.585.184
17.358.513
40 TAN BÜYÜK-DOLU
0
0
0
0
54
96
191
1.451
711
7.981
747
5.839
7863,75
112.568
20 İLE 40 ARASI-DOLU
20
260
11
158
221
2.412
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM DOLU
KONTEYNER
1.727.523
22.282.545
1.835.996
23.381.185
1.518.137
19.388.672
1.629.433
21.282.658
1.947.490
25.504.692
1.945.267
26.424.640
2.146.843
27.749.328
GENEL TOPLAM
2.223.944
23.396.239
2.435.119
24.655.826
2.117.762
20.680.474
2.354.304
23.151.182
2.770.189
28.409.300
2.942.562
29.871.028
3.199.969
30.715.331
Milyon TEU
Toplam Konteyner İthalatının Yıllık Gelişimi-TEU
3,5
Milyon Ton
Milyonlar
Milyonlar
2008
3,0
35
30
2,5
25
2,0
20
1,5
15
1,0
10
0,5
5
0,0
0
2004
2005
2006
TOPLAM BOŞ KONTEYNER
2007
2008
2009
TOPLAM DOLU KONTEYNER
2010
2011
2012
2013
Toplam Konteyner İthalatının Yıllık Gelişimi-Ton
2004
2005
2006
TOPLAM BOŞ KONTEYNER
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLAM DOLU KONTEYNER
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.5. İhracatın Aylık Gelişimi
(Ton)
Türk Bayraklı
Yabancı Bayraklı
Toplam İhracat
Aylar
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
OCAK
730.577
863.553
1.166.325
889.240
923.433
3.864.747
4.909.001
5.778.038
5.675.687
5.990.982
4.595.324
5.772.554
6.944.363
6.564.927
6.914.415
ŞUBAT
703.123
825.541
1.004.563
986.908
854.106
4.093.693
5.095.568
4.995.314
5.673.700
5.824.238
4.796.816
5.921.109
5.999.877
6.660.608
6.678.344
MART
857.542
978.869
1.060.172
1.044.601
1.046.030
4.998.709
6.140.459
5.686.827
7.011.039
7.454.976
5.856.251
7.119.328
6.746.999
8.055.640
8.501.006
NİSAN
788.513
979.920
912.392
980.972
926.454
5.122.858
6.299.923
6.033.479
6.280.446
6.762.051
5.911.371
7.279.843
6.945.871
7.261.418
7.688.505
MAYIS
907.098
998.656
1.109.734
1.257.592
1.073.364
5.004.759
7.117.451
5.968.773
7.367.327
7.251.643
5.911.857
8.116.107
7.078.507
8.624.919
8.325.007
HAZIRAN
922.807
994.732
1.040.254
1.072.650
1.058.788
5.725.061
6.038.529
5.502.488
6.916.664
6.836.528
6.647.868
7.033.261
6.542.742
7.989.314
7.895.316
TEMMUZ
946.206
996.267
1.024.815
1.051.287
918.104
5.868.300
6.763.348
5.691.640
6.591.648
6.797.995
6.814.506
7.759.615
6.716.455
7.642.935
7.716.099
AĞUSTOS
799.879
882.450
971.983
921.339
870.184
5.751.717
5.782.369
6.305.437
6.362.075
6.048.953
6.551.596
6.664.819
7.277.420
7.283.414
6.919.137
EYLÜL
656.057
1.012.933
898.106
944.399
983.762
5.705.096
5.937.282
5.221.381
6.920.204
6.097.247
6.361.153
6.950.215
6.119.487
7.864.603
7.081.009
EKIM
807.355
957.219
1.231.296
1.041.242
870.120
6.240.850
6.180.825
6.454.227
6.687.122
6.163.225
7.048.205
7.138.044
7.685.523
7.728.364
7.033.345
KASIM
763.211
1.026.063
926.900
1.062.487
1.131.534
5.946.788
5.553.159
5.465.899
6.761.477
6.514.429
6.709.999
6.579.222
6.392.799
7.823.964
7.645.963
ARALIK
696.152
1.098.715
927.375
983.180
1.004.768
5.869.165
6.500.556
6.399.274
6.824.200
6.151.076
6.565.317
7.599.271
7.326.649
7.807.380
7.155.844
9.578.520 11.614.918 12.273.915 12.235.897 11.660.647 64.191.743
72.318.470
69.502.777 79.071.589 77.893.343
73.770.263
83.933.388 81.776.692 91.307.486 89.553.990
TOPLAM
Milyon Ton
9,0
İhracat
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
2009
2010
2011
2012
2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.6. İthalatın Aylık Gelişimi
(Ton)
Türk Bayraklı
Yabancı Bayraklı
Toplam İthalat
Aylar
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
OCAK
1.183.864
2.186.211
2.243.839
2.257.491
1.821.347
8.076.732
9.376.548
12.285.506
11.913.671
12.690.375
9.260.596
11.562.759
14.529.345
14.171.162
14.511.722
ŞUBAT
1.194.017
1.723.264
2.077.894
1.875.800
1.865.869
7.688.831
8.683.512
10.342.083
12.172.613
12.485.796
8.882.848
10.406.776
12.419.977
14.048.413
14.351.665
MART
1.386.863
2.503.276
2.208.984
2.580.443
1.628.403
8.031.141
11.112.282
11.335.347
14.012.522
14.038.305
9.418.004
13.615.558
13.544.331
16.592.965
15.666.708
NISAN
1.483.402
2.453.381
2.515.982
2.645.402
1.964.221
8.976.526
10.446.722
13.497.631
15.287.171
14.153.228
10.459.928
12.900.103
16.013.613
17.932.573
16.117.449
MAYIS
1.573.792
2.638.125
2.421.483
2.506.423
1.968.550
10.748.402
11.681.664
10.882.795
15.139.238
13.524.876
12.322.194
14.319.789
13.304.278
17.645.661
15.493.426
HAZIRAN
1.879.393
2.726.211
2.578.179
3.126.949
1.948.737
10.792.785
10.790.229
11.185.730
13.138.302
13.334.616
12.672.178
13.516.440
13.763.909
16.265.251
15.283.353
TEMMUZ
1.855.563
2.721.131
2.709.498
2.218.386
2.052.176
11.093.122
12.672.432
12.335.064
13.711.232
14.064.722
12.948.685
15.393.563
15.044.562
15.929.618
16.116.898
AĞUSTOS
2.068.890
2.274.118
1.744.197
2.045.534
1.634.111
11.753.557
12.943.674
11.995.187
14.096.982
15.011.457
13.822.447
15.217.792
13.739.384
16.142.516
16.645.568
EYLÜL
2.191.718
2.498.819
3.018.961
1.833.054
1.993.387
10.186.280
10.341.426
12.124.013
14.748.053
15.409.237
12.377.998
12.840.245
15.142.974
16.581.107
17.402.624
EKIM
1.808.264
2.461.653
2.559.045
1.806.115
2.040.236
10.414.982
12.514.027
11.980.705
14.658.567
13.334.043
12.223.245
14.975.680
14.539.750
16.464.682
15.374.279
KASIM
2.110.282
2.506.592
2.433.945
1.814.308
2.083.335
10.748.656
11.106.903
12.049.001
12.853.996
12.804.859
12.858.938
13.613.495
14.482.946
14.668.304
14.888.194
ARALIK
1.650.998
2.179.438
3.608.026
1.766.445
1.949.515
10.964.032
12.047.090
13.413.303
14.266.231
13.980.214
12.615.030
14.226.528
17.021.329
16.032.676
15.929.729
TOPLAM
20.387.046
28.872.219
30.120.033 26.476.350 22.949.887 119.475.046
133.716.509
143.426.365
165.998.578
164.831.728 139.862.090 162.588.728 173.546.398 192.474.928 187.781.615
Milyon Ton
20
İthalat
18
16
14
12
10
8
2009
2010
2011
2012
2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.7. Yıllar İtibariyle En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke
(Ton)
2009
2010
Ülke
İhracat
11.552.422
10.666.529
Toplam
İhracat
İçindeki
%'si
15,66%
14,46%
İtalya
Mısır
Suriye
3.577.032
4,85%
İspanya
3.542.272
4,80%
Sıra
No
Ülke
İhracat
1
2
İtalya
Mısır
3
4
2011
2012
Ülke
İhracat
13.698.394
11.154.634
Toplam
İhracat
İçindeki
%'si
16,32%
13,29%
İtalya
Mısır
11.653.353
9.226.526
Toplam
İhracat
İçindeki
%'si
14,25%
11,28%
A.B.D.
4.303.190
5,13%
Rusya Fed.
4.447.865
5,44%
İsrail
3.566.999
4,25%
İspanya
3.942.120
4,82%
2013
Ülke
İhracat
9.751.715
9.254.393
Toplam
İhracat
İçindeki
%'si
10,68%
10,14%
İtalya
Mısır
11.221.798
9.992.898
Toplam
İhracat
İçindeki
%'si
12,53%
11,16%
5.937.017
6,50%
İspanya
5.611.098
6,27%
4.981.829
5,46%
Yunanistan
5.528.514
6,17%
5.025.623
5,61%
4.630.530
5,17%
Ülke
İhracat
Mısır
İtalya
Rusya
Fed.
İspanya
5
İsrail
3.052.699
4,14%
Suriye
3.559.800
4,24%
Belçika
3.914.056
4,79%
Yunanistan
4.895.037
5,36%
6
Libya
B.Arap
Emir.
A.B.D.
Rusya
Fed.
2.995.279
4,06%
3.397.714
4,05%
A.B.D.
3.645.438
4,46%
A.B.D.
4.530.996
4,96%
2.674.541
3,63%
3.114.470
3,71%
Yunanistan
3.363.561
4,11%
Belçika
4.010.824
4,39%
İsrail
4.312.343
4,82%
2.659.128
3,60%
Libya
Rusya
Fed.
Belçika
Rusya
Fed.
Libya
3.072.117
3,66%
3.348.250
4,09%
İsrail
3.898.822
4,27%
A.B.D.
3.437.647
3,84%
2.584.118
3,50%
İspanya
3.004.663
3,58%
İsrail
B.Arap
Emir.
2.744.041
3,36%
Malta
3.510.216
3,84%
Malta
3.096.197
3,46%
Belçika
2.364.542
3,21%
B.Arap
Emrlikl.
2.694.402
3,21%
Suriye
2.615.377
3,20%
Suudi
Arabistan
2.755.014
5,15%
Çin
3.077.032
3,44%
45.668.562
61,91%
51.566.383
61,44%
48.900.587
59,80%
53.525.863
58,62%
55.933.680
62,46%
7
8
9
10
Toplam
Milyon Ton
16
İhracat
En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke %
Dağılımı-2013
14
Çin; 3,44%
12
A.B.D.; 3,84%
Malta; 3,46%
10
İtalya; 12,53%
İsrail; 4,82%
8
6
Mısır; 11,16%
Libya; 5,17%
4
Rusya Fed.;
5,61%
2
0
2009
Mısır
2010
İtalya
2011
Rusya Fed.
2012
İspanya
2013
Yunanistan;
6,17%
İspanya; 6,27%
Belçika
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.8. Yıllar İtibariyle En Fazla İthalat Yapılan 10 Ülke
(Ton)
2009
2011
2012
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki
%'si
31.563.040
22,57%
18.283.051
11.270.744
10.083.133
5.412.476
13,07%
8,06%
7,21%
3,87%
Rusya
Fed.
Ukrayna
Mısır
A.B.D.
İtalya
5.055.731
3,61%
Romanya
5.615.591
3,45%
Romanya
6.456.870
3,72%
Romanya 4.589.801
Belçika
4.534.869
Yunanistan 3.998.648
Kolombiya 2.797.779
Toplam
97.589.272
3,28%
3,24%
2,86%
2,00%
69,78%
Belçika
Cezayir
Brezilya
Yunanistan
5.604.178
4.626.250
3.980.638
3.362.770
111.161.917
3,45%
2,85%
2,45%
2,07%
68,37%
Belçika
Kolombiya
Yunanistan
Brezilya
5.722.489
5.185.227
4.377.139
4.376.383
115.753.527
3,30%
2,98%
2,52%
2,52%
66,67%
Sıra
No
Ülke
2
3
4
5
Rusya
Fed.
Ukrayna
Mısır
A.B.D.
İtalya
6
Cezayir
1
7
8
9
10
2010
Milyon Ton
35
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki
%'si
Ülke
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki
%'si
31.227.619
19,21%
Rusya Fed.
27.612.351
15,90%
18.185.824
17.319.834
11.842.425
9.396.788
11,19%
10,65%
7,28%
5,78%
Mısır
Ukrayna
A.B.D.
İtalya
20.297.245
17.471.931
14.057.304
10.196.588
11,69%
10,07%
8,10%
5,87%
Rusya
Fed.
Ukrayna
A.B.D.
Mısır
İtalya
Ülke
2013
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki
%'si
31.626.596
16,43%
17.036.426
17.021.987
16.589.593
9.637.553
8,85%
8,84%
8,62%
5,01%
Rusya
Fed.
Ukrayna
A.B.D.
Mısır
İtalya
Kolombiya
7.318.796
3,80%
Yunanistan
Belçika
Romanya
Brezilya
6.559.797
5.603.765
5.345.770
4.987.478
121.727.761
3,41%
2,91%
2,78%
2,59%
63,24%
Ülke
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki
%'si
29.508.433
15,71%
19.183.020
15.647.392
12.302.168
8.718.126
10,22%
8,33%
6,55%
4,64%
Yunanistan
8.595.522
4,58%
Kolombiya
İsrail
Belçika
İran
7.701.034
5.778.414
5.547.076
5.424.120
118.405.305
4,10%
3,08%
2,95%
2,89%
63,05%
Ülke
En Fazla İthalat Yapılan 10 Ülke %
Dağılımı-2013
İthalat
30
Rusya; 15,71%
25
Ukrayna; 10,22%
İran; 2,89%
20
Belçika; 2,95%
15
İsrail; 3,08%
A.B.D.; 8,33%
10
Kolombiya; 4,10%
5
Yunanistan; 4,58%
İtalya; 4,64%
0
2009
Rusya Fed.
2010
Ukrayna
2011
Mısır
2012
A.B.D.
Mısır; 6,55%
2013
İtalya
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.9. En Fazla İhracat Yapılan 10 Yük Cinsi
(Ton)
2009
Sıra
No
Yük Cinsi
2010
İhracat
Toplam
İhracat
İçindeki
(%) Oranı
Yük Cinsi
2011
İhracat
Toplam
İhracat
İçindeki
(%) Oranı
Yük Cinsi
2012
İhracat
Toplam
İhracat
İçindeki
(%) Oranı
Yük Cinsi
2013
İhracat
Toplam
İhracat
İçindeki
(%) Oranı
Yük Cinsi
İhracat
Toplam
İhracat
İçindeki
(%) Oranı
1
Portland
Çimento
9.593.793
13,00%
Portland
Çimento
9.277.534
11,05%
Portland
Çimento
6.214.560
7,60%
Fuel Oil
7.392.328
8,10%
Portland
Çimento
6.416.458
7,16%
2
İnşaat
Demiri
8.268.681
11,21%
Fuel Oil
5.938.849
7,08%
İnşaat
Demiri
5.642.945
6,90%
Portland
Çimento
6.690.998
7,33%
İnşaat
Demiri
6.152.503
6,87%
3
Klinker
3.632.384
4,92%
İnşaat Demiri
5.581.702
6,65%
Fuel Oil
5.294.876
6,47%
İnşaat
Demiri
6.404.676
7,01%
Fuel Oil
4.617.176
5,16%
4
Fuel oil
3.481.185
4,72%
Feldispat
3.674.359
4,38%
Feldispat
3.843.605
4,70%
Feldispat
3.974.243
4,35%
Feldispat
4.031.128
4,50%
5
Feldispat
2.759.568
3,74%
Kütük Demir
3.227.967
3,85%
Kurşunsuz
Benzin
2.316.644
2,83%
Klinker
2.903.466
3,18%
Ham Petrol
2.876.900
3,21%
6
Ham Petrol
2.439.000
3,31%
Ham Petrol
3.099.402
3,69%
Kütük Demir
2.251.024
2,75%
Ham Petrol
2.811.400
3,08%
Kurşunsuz
Benzin
2.393.785
2,67%
7
Kurşunsuz
Benzin
2.241.890
3,04%
Klinker
2.695.085
3,21%
Klinker
2.249.015
2,75%
Kütük
Demir
2.565.094
2,81%
Klinker
2.136.827
2,39%
8
Kütük
Demir
1.838.467
2,49%
2.447.512
2,92%
Rulo Sac
1.675.334
2,05%
2.486.636
2,72%
Rulo Sac
1.626.154
1,82%
9
Profil
Demir/Boru
1.318.230
1,79%
1.999.310
2,38%
Profil
Demir/Boru
1.272.684
1,56%
1.758.529
1,93%
Kütük
Demir
1.427.353
1,59%
10
Rulo Sac
1.286.934
1,74%
1.263.691
1,51%
Demir- Çelik
Ürünleri
1.142.358
1,40%
1.264.701
1,39%
Demir- Çelik
Ürünleri
1.265.810
1,41%
36.860.131
49,97%
39.205.411
46,71%
31.903.045
39,01%
38.252.071
41,89%
32.944.094
36,79%
Toplam
Milyon Ton
12
Kurşunsuz
benzin
Buğday ve
mahlut
(meslin)
Profil
Demir/Boru
En Fazla İhracat Yapılan 5 Yük Cinsi
Kurşunsuz
Benzin
DemirÇelik
Ürünleri
Profil
Demir/Boru
En Fazla İhracat Yapılan Yükün % Dağılımı2013
10
Feldispat;
4,50%
8
Fuel Oil; 5,16%
6
Ham Petrol;
3,21%
Kurşunsuz
Benzin; 2,67%
Klinker; 2,39%
4
İnşaat Demiri;
6,87%
2
0
2009
Fuel Oil
Feldispat
2010
2011
Portland Çimento
Klinker
2012
İnşaat Demiri
2013
Portland
Çimento;
7,16%
Rulo Sac;
1,82%
Kütük Demir;
Demir- Çelik1,59%
Ürünleri;
1,41%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.10. En Fazla İthalat Yapılan 10 Yük Cinsi
(Ton)
2009
Sıra
No
Yük Cinsi
2010
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki
(%) Oranı
Yük Cinsi
2011
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki (%)
Oranı
Yük Cinsi
2012
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki (%)
Oranı
Yük Cinsi
2013
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki
(%) Oranı
Yük Cinsi
İthalat
Toplam
İthalat
İçindeki
(%) Oranı
1
Taşkömürü
18.071.568
12,92%
Hurda
Demir
19.393.515
11,93%
Hurda
Demir
21.220.559
12,22%
Taşkömürü
23.259.939
12,08%
Taşkömürü
21.424.028
11,41%
2
Hurda
Demir
15.656.632
11,19%
Taşkömürü
18.818.338
11,57%
Taşkömürü
17.624.341
10,16%
Hurda
Demir
22.279.386
11,58%
Hurda
Demir
19.640.173
10,46%
3
Ham Petrol
12.573.409
8,99%
Ham Petrol
14.936.959
9,18%
Ham Petrol
14.835.965
8,54%
Ham Petrol
16.582.057
8,62%
Ham Petrol
15.063.040
8,02%
7.445.616
4,58%
Motorin
8.124.162
4,68%
Motorin
8.840.851
4,59%
Motorin
9.155.569
4,88%
4
Motorin
7.681.163
5,49%
Demir
cevheri
5
Demir
Cevheri
6.145.500
4,39%
Motorin
6.846.193
4,21%
Kok ve Yarı
Kok
Kömürü
6.942.008
4,00%
Kok ve Yarı
Kok
Kömürü
7.466.020
3,88%
Demir
Cevheri
8.135.320
4,33%
6
Fuel Oil
4.760.612
3,40%
LNG
5.819.788
3,58%
Demir
Cevheri
6.321.600
3,64%
Demir
Cevheri
7.420.144
3,86%
Kok ve Yarı
Kok
Kömürü
8.101.936
4,31%
7
Rulo Sac
4.388.817
3,14%
Fuel Oil
5.737.740
3,53%
Fuel Oil
4.996.321
2,87%
Fuel Oil
6.441.908
3,35%
Rulo Sac
5.392.187
2,87%
8
LNG
4.196.135
3,00%
Rulo Sac
5.364.676
3,30%
Rulo Sac
4.916.667
2,83%
LNG
5.556.086
2,89%
LNG
4.271.215
2,27%
4.383.961
2,70%
Buğday ve
Mahlut
4.729.282
2,72%
Rulo Sac
5.451.473
2,83%
Gass Oil
4.157.280
2,21%
4.029.272
2,48%
LNG
4.610.703
2,65%
Buğday ve
Mahlut
4.091.307
2,13%
Fuel Oil
4.066.240
2,17%
9
Gass Oil
3.729.604
2,67%
Kok ve Yarı
Kok Kömürü
10
Buğday ve
mahlut
3.461.451
2,47%
Gass Oil
89.589.146
59,11%
Toplam
Milyon Ton
25
80.664.891
57,67%
En Fazla İthalat Yapılan 5 Yük Cinsi
92.776.058
57,05%
107.389.171
55,79%
99.406.988
52,94%
En Fazla İthalat Yapılan Yükün % Dağılımı2013
Gass Oil; 2,21%Fuel Oil; 2,17% Taşkömürü;
20
LNG ; 2,27%
Rulo Sac; 2,87%
15
10
Kok ve Yarı Kok
Kömürü; 4,31%
5
11,41%
Hurda Demir;
10,46%
Demir Cevheri;
4,33%
Ham Petrol;
Motorin; 4,88%
8,02%
0
2009
Taşkömürü
Motorin
2010
2011
Hurda Demir
Demir Cevheri
2012
Ham Petrol
2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.11. İhracat, İthalat ve Transit Taşımalarının Ülkeler Bazında Dağılımı–2013
(Ton)
Yükleme
Boşaltma
İhracat
Ülke
İthalat
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
174.225
3.263.422
3.437.647
3.266.004
ALMANYA
0
496.963
496.963
ANGOLA
1.270
127.499
128.769
A.B.D.
Toplam
İthalat-İhracat
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
6.703.651
982.359
14.665.033
15.647.392
191.133
98.830
595.793
48.316
1.549.708
1.598.024
0
128.769
8.051
27.339
35.390
Transit
Elleçleme
19.085.039
3.457.137
22.542.176
2.046.671
2.094.987
111.022
2.206.009
154.838
164.159
0
164.159
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
15.838.525
1.156.584
17.928.455
12.192
1.610.216
48.316
0
35.390
9.321
ANTIQUA
0
0
0
0
0
0
319
319
0
319
0
319
319
0
319
ARJANTİN
0
0
0
1.805
1.805
0
915.593
915.593
3.406
918.999
0
915.593
915.593
5.211
920.804
ARNAVUTLUK
29.399
109.715
139.114
0
139.114
52.592
78.819
131.411
0
131.411
81.991
188.534
270.525
0
270.525
AVUSTRALYA
0
3.483
3.483
0
3.483
0
718.856
718.856
0
718.856
0
722.339
722.339
0
722.339
AZERBAYCAN
0
98.717
98.717
0
98.717
0
0
0
85.024
85.024
0
98.717
98.717
85.024
183.741
B.ARAP
EMRLİKL.
146.000
2.094.074
2.240.074
301.427
2.541.501
0
301.163
301.163
3.108
304.271
146.000
2.395.237
2.541.237
304.535
2.845.772
BAHAMALAR
0
0
0
0
0
0
218
218
0
218
0
218
218
0
218
BAHREYN
0
6.611
6.611
0
6.611
0
0
0
0
0
0
6.611
6.611
0
6.611
BANGLADEŞ
0
107.250
107.250
0
107.250
0
0
0
0
0
0
107.250
107.250
0
107.250
BELÇİKA
33.262
3.037.474
3.070.736
140.774
3.211.510
45.324
5.501.752
5.547.076
406.709
5.953.785
78.586
8.539.226
8.617.812
547.483
9.165.295
BENİN
0
175.959
175.959
0
175.959
0
0
0
0
0
0
175.959
175.959
0
175.959
BREZİLYA
0
732.400
732.400
34.423
766.823
4.000
3.094.109
3.098.109
11.823
3.109.932
4.000
3.826.509
3.830.509
46.246
3.876.755
BRUNEİ ADL.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BULGARİSTAN
172.085
346.096
518.181
613.623
1.131.804
788.126
2.223.348
3.011.474
555.753
3.567.227
960.211
2.569.444
3.529.655
1.169.376
4.699.031
CEBELİTARIK
0
339.100
339.100
0
339.100
0
93.737
93.737
0
93.737
0
432.837
432.837
0
432.837
CEZAYİR
132.123
469.622
601.745
74.754
676.499
50.406
3.647.463
3.697.869
3.803
3.701.672
182.529
4.117.085
4.299.614
78.557
4.378.171
CHILE
COTE
D'IVOIRE
ÇİN
0
101.662
101.662
0
101.662
0
0
0
0
0
0
101.662
101.662
0
101.662
0
5.332
5.332
0
5.332
0
12.198
12.198
0
12.198
0
17.530
17.530
0
17.530
164.200
2.912.832
3.077.032
415.135
3.492.167
0
2.698.509
2.698.509
883.477
3.581.986
164.200
5.611.341
5.775.541
1.298.612
7.074.153
DANİMARKA
0
17.012
17.012
0
17.012
0
584.765
584.765
0
584.765
0
601.777
601.777
0
601.777
DİĞER
0
42.203
42.203
0
42.203
0
197.415
197.415
0
197.415
0
239.618
239.618
0
239.618
DJIBOUTI
DOMİNİK
CUM.
EKVATOR
0
329.363
329.363
3.148
332.511
39
1.040
1.079
0
1.079
39
330.403
330.442
3.148
333.590
15.300
168.962
184.262
0
184.262
0
73
73
0
73
15.300
169.035
184.335
0
184.335
0
30.405
30.405
0
30.405
0
177.823
177.823
0
177.823
0
208.228
208.228
0
208.228
EKVATOR
GİNESİ
0
451.062
451.062
0
451.062
0
0
0
0
0
0
451.062
451.062
0
451.062
ENDONEZYA
0
59.800
59.800
3.871.000
3.930.800
28.248
675.771
704.019
31
704.050
28.248
735.571
763.819
3.871.031
4.634.850
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
İhracat
Ülke
ERİTRE
Boşaltma
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
0
27
Toplam
İthalat
Toplam
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
27
0
İthalat-İhracat
Toplam
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
0
0
0
0
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
27
0
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
0
27
27
Transit
Elleçleme
0
27
ESTONYA
0
325
325
0
325
19.281
646.599
665.880
0
665.880
19.281
646.924
666.205
0
666.205
FAS
79.261
395.367
474.628
108.394
583.022
29.299
755.402
784.701
4.374
789.075
108.560
1.150.769
1.259.329
112.768
1.372.097
FİLİPİNLER
0
1.935
1.935
0
1.935
0
0
0
0
0
0
1.935
1.935
0
1.935
FİNLANDİYA
0
38.490
38.490
0
38.490
0
1.307.950
1.307.950
0
1.307.950
0
1.346.440
1.346.440
0
1.346.440
FRANSA
518.284
1.032.328
1.550.612
2.492.674
4.043.286
809.751
1.497.338
2.307.089
2.909
2.309.998
1.328.035
2.529.666
3.857.701
2.495.583
6.353.284
GABON
0
60.034
60.034
0
60.034
0
51.826
51.826
0
51.826
0
111.860
111.860
0
111.860
GAMBİYA
0
5.886
5.886
0
5.886
0
0
0
0
0
0
5.886
5.886
0
5.886
GANA
14.155
251.172
265.327
2.931
268.258
0
0
0
0
0
14.155
251.172
265.327
2.931
268.258
GİNE
8.745
205.635
214.380
0
214.380
0
0
0
0
0
8.745
205.635
214.380
0
214.380
GUATEMALA
0
1.997
1.997
0
1.997
0
57.562
57.562
0
57.562
0
59.559
59.559
0
59.559
GUYANA
GÜNEY
AFRİKA
GÜNEY
KIBRIS
GÜNEY KORE
0
0
0
0
0
0
8.008
8.008
0
8.008
0
8.008
8.008
0
8.008
0
141.952
141.952
22.561
164.513
113.543
2.969.770
3.083.313
0
3.083.313
113.543
3.111.722
3.225.265
22.561
3.247.826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277.850
277.850
305.118
582.968
0
744.017
744.017
29.106
773.123
0
1.021.867
1.021.867
334.224
1.356.091
GÜRCİSTAN
452.084
561.689
1.013.773
1.312.185
2.325.958
654.217
1.037.363
1.691.580
257.886
1.949.466
1.106.301
1.599.052
2.705.353
1.570.071
4.275.424
HIRVATİSTAN
13.070
159.776
172.846
340.000
512.846
234.056
1.257.350
1.491.406
0
1.491.406
247.126
1.417.126
1.664.252
340.000
2.004.252
HİNDİSTAN
15.050
201.506
216.556
1.113.009
1.329.565
10.873
1.682.357
1.693.230
57.531
1.750.761
25.923
1.883.863
1.909.786
1.170.540
3.080.326
HOLLANDA
HOLLANDA
ANTILL.
HONDURAS
23.300
987.349
1.010.649
302.675
1.313.324
53.739
2.219.937
2.273.676
166.087
2.439.763
77.039
3.207.286
3.284.325
468.762
3.753.087
0
69.000
69.000
0
69.000
0
0
0
0
0
0
69.000
69.000
0
69.000
0
0
0
0
0
0
6.490
6.490
0
6.490
0
6.490
6.490
0
6.490
HONG KONG
0
32.330
32.330
0
32.330
0
137.900
137.900
0
137.900
0
170.230
170.230
0
170.230
IRAK
0
52.454
52.454
0
52.454
0
1.508.213
1.508.213
0
1.508.213
0
1.560.667
1.560.667
0
1.560.667
İNGİLTERE
27.600
1.527.180
1.554.780
475.175
2.029.955
58.669
4.491.830
4.550.499
1.348
4.551.847
86.269
6.019.010
6.105.279
476.523
6.581.802
İRAN
0
33.700
33.700
0
33.700
125.551
5.298.569
5.424.120
0
5.424.120
125.551
5.332.269
5.457.820
0
5.457.820
İRLANDA
0
7.375
7.375
0
7.375
0
168
168
7
175
0
7.543
7.543
7
7.550
İSPANYA
825.990
4.785.108
5.611.098
1.670.594
7.281.692
210.061
2.599.474
2.809.535
164.612
2.974.147
1.036.051
7.384.582
8.420.633
1.835.206
10.255.839
İSRAİL
539.045
3.773.298
4.312.343
157.337
4.469.680
351.438
5.426.976
5.778.414
14.168
5.792.582
890.483
9.200.274
10.090.757
171.505
10.262.262
İSVEÇ
0
388.411
388.411
0
388.411
0
519.815
519.815
0
519.815
0
908.226
908.226
0
908.226
İTALYA
4.135.058
7.086.740
11.221.798
21.142.354
32.364.152
3.381.595
5.336.531
8.718.126
248.339
8.966.465
7.516.653
12.423.271
19.939.924
21.390.693
41.330.617
İZLANDA
0
49.412
49.412
0
49.412
0
0
0
0
0
0
49.412
49.412
0
49.412
JAMAİKA
0
41.250
41.250
0
41.250
0
4.924
4.924
0
4.924
0
46.174
46.174
0
46.174
JAPONYA
0
25.018
25.018
0
25.018
0
305.038
305.038
2.258
307.296
0
330.056
330.056
2.258
332.314
KAMERUN
0
280.687
280.687
0
280.687
0
23.100
23.100
0
23.100
0
303.787
303.787
0
303.787
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
Boşaltma
İhracat
Ülke
Toplam
İthalat
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Transit
Yükleme
KANADA
0
216.955
216.955
166.686
Toplam
Yükleme
İthalat-İhracat
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Transit
Boşaltma
383.641
34.569
1.798.359
1.832.928
3.026
Toplam
Boşaltma
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
1.835.954
34.569
2.015.314
2.049.883
Transit
Elleçleme
169.712
2.219.595
KATAR
0
5.160
5.160
0
5.160
0
814.640
814.640
0
814.640
0
819.800
819.800
0
819.800
KAZAKİSTAN
0
7.330
7.330
927
8.257
0
22.240
22.240
3.344
25.584
0
29.570
29.570
4.271
33.841
KENYA
0
31.322
31.322
6.112
37.434
0
0
0
0
0
0
31.322
31.322
6.112
37.434
KIBRIS(KKTC)
250.654
926.038
1.176.692
11.303
1.187.995
14.566
236.895
251.461
719
252.180
265.220
1.162.933
1.428.153
12.022
1.440.175
KOLOMBİYA
9.500
3.552
13.052
0
13.052
0
7.701.034
7.701.034
0
7.701.034
9.500
7.704.586
7.714.086
0
7.714.086
KONGO
0
312.248
312.248
0
312.248
70.840
5.304
76.144
0
76.144
70.840
317.552
388.392
0
388.392
KOSTARİKA
0
33.000
33.000
0
33.000
0
67.755
67.755
0
67.755
0
100.755
100.755
0
100.755
KUVEYT
0
54.886
54.886
6.400
61.286
9.185
176.226
185.411
0
185.411
9.185
231.112
240.297
6.400
246.697
LETONYA
0
29.539
29.539
0
29.539
10.201
624.971
635.172
0
635.172
10.201
654.510
664.711
0
664.711
LİBERYA
0
205.900
205.900
0
205.900
2.415
4.456
6.871
0
6.871
2.415
210.356
212.771
0
212.771
LİBYA
598.141
4.032.389
4.630.530
123.412
4.753.942
659.259
695.248
1.354.507
1.370
1.355.877
1.257.400
4.727.637
5.985.037
124.782
6.109.819
LİTVANYA
0
996
996
8.798
9.794
32.015
272.866
304.881
0
304.881
32.015
273.862
305.877
8.798
314.675
LÜBNAN
91.198
2.104.114
2.195.312
12.503
2.207.815
237.747
1.729.247
1.966.994
2.647
1.969.641
328.945
3.833.361
4.162.306
15.150
4.177.456
MADAGASKAR
0
225
225
0
225
0
1.380
1.380
0
1.380
0
1.605
1.605
0
1.605
MALEZYA
0
46.766
46.766
60.061
106.827
0
1.943.189
1.943.189
618.819
2.562.008
0
1.989.955
1.989.955
678.880
2.668.835
MALTA
17.898
3.078.299
3.096.197
1.078
3.097.275
21.473
1.921.338
1.942.811
319.310
2.262.121
39.371
4.999.637
5.039.008
320.388
5.359.396
MEKSİKA
0
15.065
15.065
4.003
19.068
0
231.925
231.925
0
231.925
0
246.990
246.990
4.003
250.993
MISIR
546.425
9.446.473
9.992.898
824.900
10.817.798
3.394.622
8.907.546
12.302.168
545.686
12.847.854
3.941.047
18.354.019
22.295.066
1.370.586
23.665.652
MOLDOVYA
655
6.760
7.415
0
7.415
0
88.652
88.652
0
88.652
655
95.412
96.067
0
96.067
MONTENEGRO
0
3.687
3.687
0
3.687
5.270
30.443
35.713
0
35.713
5.270
34.130
39.400
0
39.400
MORİTANYA
11.003
214.622
225.625
0
225.625
0
28
28
0
28
11.003
214.650
225.653
0
225.653
MOZAMBİK
0
10.317
10.317
0
10.317
0
810.136
810.136
0
810.136
0
820.453
820.453
0
820.453
MYANMAR
0
2.874
2.874
0
2.874
0
0
0
0
0
0
2.874
2.874
0
2.874
NİJERYA
1.441
137.678
139.119
852
139.971
0
1.483.153
1.483.153
0
1.483.153
1.441
1.620.831
1.622.272
852
1.623.124
NORVEÇ
0
36.623
36.623
0
36.623
3.480
2.262.602
2.266.082
0
2.266.082
3.480
2.299.225
2.302.705
0
2.302.705
OMAN
0
195.597
195.597
0
195.597
0
33.356
33.356
0
33.356
0
228.953
228.953
0
228.953
PAKİSTAN
0
270
270
0
270
0
44.869
44.869
22.691
67.560
0
45.139
45.139
22.691
67.830
PANAMA
26.500
128.801
155.301
0
155.301
0
8.508
8.508
0
8.508
26.500
137.309
163.809
0
163.809
PERU
0
334.225
334.225
80.000
414.225
0
0
0
0
0
0
334.225
334.225
80.000
414.225
POLONYA
0
197.723
197.723
0
197.723
3.467
256.914
260.381
0
260.381
3.467
454.637
458.104
0
458.104
PORTEKİZ
7.965
858.973
866.938
1.142.651
2.009.589
21.209
253.361
274.570
70.983
345.553
29.174
1.112.334
1.141.508
1.213.634
2.355.142
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
(Ton)
Yükleme
İhracat
Ülke
PORTO RİKO
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
0
38.000
Boşaltma
Toplam
Transit
Yükleme
Toplam
Yükleme
38.000
0
38.000
İthalat
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
0
62.083
Toplam
Toplam
Transit
Boşaltma
Toplam
Boşaltma
62.083
0
62.083
İthalat-İhracat
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
0
100.083
100.083
Transit
Elleçleme
0
100.083
REUNION
0
1.232
1.232
0
1.232
0
0
0
0
0
0
1.232
1.232
0
1.232
ROMANYA
319.294
1.074.317
1.393.611
292.754
1.686.365
1.078.629
3.319.670
4.398.299
287.603
4.685.902
1.397.923
4.393.987
5.791.910
580.357
6.372.267
RUSYA FED.
703.417
4.322.206
5.025.623
1.173.390
6.199.013
3.235.617
26.272.816
29.508.433
846.297
30.354.730
3.939.034
30.595.022
34.534.056
2.019.687
36.553.743
SENEGAL
657
122.339
122.996
0
122.996
0
8.335
8.335
0
8.335
657
130.674
131.331
0
131.331
SERBIA
0
0
0
0
0
0
2.622
2.622
0
2.622
0
2.622
2.622
0
2.622
SEYŞELLER
0
0
0
0
0
0
1.257
1.257
0
1.257
0
1.257
1.257
0
1.257
SIERRA LEONE
0
164.300
164.300
0
164.300
0
0
0
0
0
0
164.300
164.300
0
164.300
SİNGAPUR
26.610
331.994
358.604
60.246
418.850
0
444.815
444.815
3.204
448.019
26.610
776.809
803.419
63.450
866.869
SLOVENYA
120.813
51.122
171.935
6.602
178.537
10.053
81.568
91.621
8.159
99.780
130.866
132.690
263.556
14.761
278.317
SOMALİ
0
26.987
26.987
0
26.987
0
0
0
0
0
0
26.987
26.987
0
26.987
SRI LANKA
0
0
0
25.729
25.729
0
16.037
16.037
0
16.037
0
16.037
16.037
25.729
41.766
SUDAN
2.052
74.354
76.406
0
76.406
501
8.525
9.026
0
9.026
2.553
82.879
85.432
0
85.432
SURİYE
1.196
672.265
673.461
35.769
709.230
0
273.443
273.443
602
274.045
1.196
945.708
946.904
36.371
983.275
SUUDİ
ARABİSTAN
238.693
1.657.140
1.895.833
116.135
2.011.968
0
507.840
507.840
11.428
519.268
238.693
2.164.980
2.403.673
127.563
2.531.236
TANZANYA
0
10.412
10.412
0
10.412
0
96
96
10.364
10.460
0
10.508
10.508
10.364
20.872
TAYLAND
0
120.000
120.000
2.090.000
2.210.000
0
10.148
10.148
0
10.148
0
130.148
130.148
2.090.000
2.220.148
TAYVAN
0
0
0
554.000
554.000
0
14.768
14.768
265
15.033
0
14.768
14.768
554.265
569.033
TOGO
0
290.833
290.833
0
290.833
0
97.650
97.650
0
97.650
0
388.483
388.483
0
388.483
TRİNİDAD
TOBACCO
0
3.075
3.075
0
3.075
0
0
0
0
0
0
3.075
3.075
0
3.075
TUNUS
187.951
430.139
618.090
390.275
1.008.365
55.277
363.433
418.710
4.351
423.061
243.228
793.572
1.036.800
394.626
1.431.426
TÜRKMENİSTAN
1.900
209.930
211.830
127
211.957
0
60.789
60.789
0
60.789
1.900
270.719
272.619
127
272.746
UKRAYNA
506.293
1.501.140
2.007.433
189.987
2.197.420
5.004.550
14.178.470
19.183.020
312.977
19.495.997
5.510.843
15.679.610
21.190.453
502.964
21.693.417
URUGUAY
0
69.960
69.960
4.595
74.555
0
415.741
415.741
0
415.741
0
485.701
485.701
4.595
490.296
ÜRDÜN
14.800
243.456
258.256
0
258.256
13.845
164.921
178.766
0
178.766
28.645
408.377
437.022
0
437.022
VENEZUELLA
0
33.564
33.564
0
33.564
102.712
1.243.914
1.346.626
0
1.346.626
102.712
1.277.478
1.380.190
0
1.380.190
VİETNAM
0
142
142
353.000
353.142
0
1.800
1.800
0
1.800
0
1.942
1.942
353.000
354.942
VİRGİN
ADL(U.S.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YEMEN
50.135
641.166
691.301
0
691.301
0
68.117
68.117
0
68.117
50.135
709.283
759.418
0
759.418
YUNANİSTAN
405.950
5.122.564
5.528.514
922.210
6.450.724
868.851
7.726.671
8.595.522
547.851
9.143.373
1.274.801
12.849.235
14.124.036
1.470.061
15.594.097
TOPLAM
11.660.647 77.893.343 89.553.990 46.930.435 136.484.425 22.949.887 164.831.728 187.781.615 6.726.780 194.508.395 34.610.534 242.725.071 277.335.605 53.657.215 330.992.820
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.12. İhracattaki Taşıma Sistemlerinin Yıllık Gelişimi
Taşıma Sistemi (%)
Yıl
Deniz Yolu
Kara Yolu
Hava Yolu
Diğer (1)
2003
80,5
18,2
0,2
1,1
2004
77,5
28,0
0,2
1,4
2005
73,7
24,4
0,3
1,6
2006
76,1
21,5
0,2
2,2
2007
75,5
21,0
1,7
1,9
2008
75,6
20,8
1,7
1,9
2009
71,6
25,2
1,9
1,4
2010
73,9
24,3
0,7
1,0
2011
73,6
24,2
1,0
1,2
2012
75,7
22,5
1,0
0,8
2013
74,2
24,2
1,0
0,5
(1) Demiryolu, posta, boru hattı ile yapılan taşımalar ve elektrik enerjisi, kendinden hareketli vasıtalar
Kaynak: TUİK
%
İhracat
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Deniz Yolu
Kara Yolu
Diğer
İhracat-2013
Deniz Yolu
74%
Diğer (1)
1%
Kara Yolu
24%
Hava Yolu
1%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.13. İthalattaki Taşıma Sistemlerinin Yıllık Gelişimi
Taşıma Sistemi (%)
Yıl
Deniz Yolu
Kara Yolu
Hava Yolu
Diğer (1)
2003
91,1
6,7
0,1
2,1
2004
92,3
5,0
0,1
2,6
2005
92,5
4,9
0,1
2,4
2006
93,4
4,8
0,1
1,8
2007
92,7
5,1
0,2
2,0
2008
93,2
4,6
0,1
2,1
2009
93,6
4,5
0,1
1,9
2010
92,7
5,0
0,1
2,2
2011
93,1
4,4
0,1
2,5
2012
93,4
3,9
0,1
2,6
2013
93,4
4,0
0,1
2,5
(1) Demiryolu, posta, boru hattı ile yapılan taşımalar ve elektrik enerjisi, kendinden hareketli vasıtalar
Kaynak: TÜİK
%
İthalat
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003 2004
Deniz Yolu
2005 2006
Kara Yolu
2007 2008
Diğer
2009
2010
2011
2012
2013
İthalat-2013
Deniz Yolu
93%
Diğer (1)
3%
Kara Yolu
4%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.14. İhracat Yüklerini Taşıyan Araçların Bayraklarına Göre Yıllık Gelişimi (%)
Deniz Yolu
Yıl
Kara Yolu
Tümü
Hava Yolu
Türk
Yabancı
Türk
Yabancı
Türk
Yabancı
Türk
Yabancı
2003
33,6
66,4
89,8
10,2
72,0
28,0
44,1
55,9
2004
28,1
71,9
88,3
11,7
49,8
50,2
41,1
58,9
2005
25,7
74,3
89,3
10,7
49,6
50,4
40,6
59,4
2006
19,9
80,1
88,7
11,3
58,7
41,3
33,6
66,4
2007
19,8
80,2
86,8
13,2
73,9
26,1
33,9
66,1
2008
18,6
81,4
89,2
10,8
62,6
37,4
33,1
66,9
2009
18,5
81,5
87,1
12,9
86,4
13,6
35,7
64,3
2010
20,7
79,3
88,1
11,9
18,5
81,5
37,2
62,8
2011
20,3
79,7
88,3
11,7
8,8
91,2
37,0
63,0
2012
20,4
79,6
87,8
12,2
20,4
79,6
35,7
64,3
2013
21,2
78,8
88,4
11,6
22,8
77,2
37,6
62,4
Kaynak: TÜİK
Denizyolu İhracat Yüklerini Taşıyan Araçların Bayraklarına Göre
Dağılımı
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
Türk
%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yabancı
İhracat Yüklerini Taşıyan Araçların Bayraklarına Göre Dağılımı
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
Türk
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yabancı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.15. İthalat Yüklerini Taşıyan Araçların Bayraklarına Göre Yıllık Gelişimi (%)
Deniz Yolu
Yıl
Kara Yolu
Tümü
Hava Yolu
Türk
Yabancı
Türk
Yabancı
Türk
Yabancı
Türk
Yabancı
2003
30,2
69,8
64,5
35,5
64,1
35,9
33,6
66,4
2004
26,3
73,7
76,1
23,9
63,3
36,7
28,9
71,1
2005
25,1
74,9
79,4
20,6
60,0
40,0
27,9
72,1
2006
25,2
74,8
80,2
19,8
65,7
34,3
27,9
72,1
2007
21,3
78,7
72,9
27,1
42,3
57,7
24,1
75,9
2008
19,9
80,1
81,6
18,4
58,3
41,7
22,8
77,2
2009
20,0
80,0
78,2
21,8
57,8
42,2
22,7
77,3
2010
24,6
75,4
72,1
27,9
60,8
39,2
27,8
72,2
2011
21,1
78,9
67,1
32,9
65,4
34,6
24,1
75,9
2012
17,7
82,3
67,3
32,7
69,3
30,7
20,8
79,2
2013
15,2
84,8
65,0
35,0
71,0
29,0
18,6
81,4
Kaynak: TÜİK
%
Denizyolu İthalat Yüklerini Taşıyan Araçların Bayraklarına Göre
Dağılımı
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
Türk
%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yabancı
İthalat Yüklerini Taşıyan Araçların Bayraklarına Göre Dağılımı
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
Türk
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yabancı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.16. İhracat Miktarının Taşıma Sistemlerine Göre Aylık Gelişimi–2013
İhracat Miktarı - 2013 (1000 $)
Aylar
Deniz Yolu
Demir Yolu
Kara Yolu
Hava Yolu
Diğer
Toplam
OCAK
6.232.865
77.733
4.053.221
1.074.386
43.787
11.481.992
ŞUBAT
6.831.599
71.971
4.103.377
1.196.568
183.162
12.386.678
MART
7.379.658
102.797
4.434.263
1.184.776
21.146
13.122.641
NISAN
6.924.943
87.873
4.280.058
1.100.638
75.898
12.469.410
MAYIS
7.342.008
76.432
4.573.633
1.177.976
107.128
13.277.176
HAZIRAN
6.593.010
65.113
4.402.486
1.182.031
149.943
12.392.583
TEMMUZ
7.002.842
66.555
4.733.756
1.130.990
125.883
13.060.025
AĞUSTOS
5.794.819
64.597
4.116.161
917.521
223.379
11.116.477
EYLÜL
6.958.139
84.602
4.702.278
1.167.085
144.820
13.056.924
EKIM
6.560.822
98.017
4.382.234
952.880
62.292
12.056.245
KASIM
7.738.835
84.304
5.289.132
1.041.006
46.992
14.200.269
ARALIK
7.589.327
76.547
4.625.358
805.018
95.568
13.191.818
TOPLAM
82.948.869
956.539
53.695.956
12.930.875
1.279.999
151.812.239
Kaynak: TÜİK
Yollara Göre İhracat-2013
Milyonlar
Milyar $
8
6
4
2
0
Deniz Yolu
Kara Yolu
Hava Yolu
Diğer*
Yollara Göre İhracat Dağılımı-2013
Demir Yolu
1%
Kara Yolu
35%
Deniz Yolu
55%
Hava Yolu
8%
Diğer
1%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.2.17. İthalat Miktarının Taşıma Sistemlerine Göre Aylık Gelişimi – 2013
İthalat Miktarı - 2013 (1000 $)
Aylar
Deniz Yolu
Demir Yolu
Kara Yolu
Hava Yolu
Diğer
Toplam
OCAK
10.162.250
219.344
3.002.810
2.036.622
3.381.303
17.465.188
ŞUBAT
10.265.974
211.866
3.221.608
2.339.032
3.356.629
17.786.589
MART
11.438.629
199.461
3.540.753
2.508.245
2.872.267
20.677.451
NISAN
12.025.067
153.596
3.571.942
3.939.829
3.134.708
19.272.715
MAYIS
12.669.177
149.338
3.560.509
3.640.653
3.225.624
21.749.552
HAZIRAN
11.378.649
126.696
3.284.216
3.546.118
2.676.678
20.437.306
TEMMUZ
13.081.490
129.016
3.663.458
3.110.284
2.983.621
20.835.066
AĞUSTOS
10.683.639
94.847
2.657.220
1.878.483
2.884.175
18.828.209
EYLÜL
12.175.661
110.261
3.402.095
1.801.542
3.131.198
19.924.449
EKIM
11.275.850
88.860
3.055.792
2.236.068
2.826.794
18.787.194
KASIM
12.004.583
123.940
3.500.575
2.538.244
3.236.177
20.986.467
ARALIK
12.767.005
166.104
3.594.713
3.019.148
3.590.389
23.137.359
TOPLAM
139.927.972
1.773.327
40.055.689
32.594.269
37.299.565
251.650.823
Kaynak: TÜİK
Yollara Göre İthalat-2013
Milyonlar
Milyar $
14
12
10
8
6
4
2
0
Deniz Yolu
Diğer*
Kara Yolu
Hava Yolu
Yollara Göre İthalat Dağılımı-2013
Demir Yolu
Kara Yolu
1%
16%
Deniz Yolu
55%
Hava Yolu
13%
Diğer
15%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.3. DENİZYOLU TRANSİT ELLEÇLEME İSTATİSTİKLERİ
2.3.1. Transit Yüklerin Yıllık Gelişimi
(Ton)
Yıl
Transit
Yükleme*
Transit
Boşaltma*
Toplam
Transit
Toplam
Elleçleme
Toplam Elleçleme
İçindeki % si
2003
-
-
11.217.198
189.906.753
5,91%
2004
-
-
5.491.810
211.535.099
2,60%
2005
-
-
5.621.659
214.353.527
2,62%
2006
-
-
11.144.059
243.592.527
4,57%
2007
-
-
28.486.106
286.274.353
9,95%
2008
50.044.510
708.307
50.752.817
314.603.062
16,13%
2009
57.735.381
277.205
58.012.586
309.436.706
18,75%
2010
58.767.061
5.355.649
64.122.710
348.635.867
18,39%
2011
58.603.055
5.776.095
64.379.150
363.346.723
17,72%
2012
50.767.011
5.957.420
56.724.431
387.426.232
14,64%
2013
46.930.435
6.726.780
53.657.215
384.930.758
13,94%
*2008 yılında Transit Yükler, Transit Yükleme ve Transit Boşaltma ve Transit İşlemsiz olarak 3 kategoriye ayrılmıştır.
Milyon Ton
Transit Elleçleme
70
60
50
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
Toplam Elleçleme İçinde Transit Payı
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.3.2. Transit Yüklerin Aylık Gelişimi–2013
(Ton)
Aylar
Transit
Yükleme
Transit
Boşaltma
Toplam Transit
Elleçleme
Toplam
Elleçleme
Toplam Elleçleme
İçindeki % si
OCAK
3.882.524
561.940
4.444.464
29.715.096
14,96%
ŞUBAT
3.611.757
487.387
4.099.144
29.063.724
14,10%
MART
4.143.098
574.844
4.717.942
33.193.980
14,21%
NISAN
4.324.035
535.537
4.859.572
33.216.796
14,63%
MAYIS
4.306.905
638.543
4.945.448
33.738.127
14,66%
HAZIRAN
3.843.258
558.728
4.401.986
32.112.538
13,71%
TEMMUZ
3.794.792
673.184
4.467.976
33.083.261
13,51%
AĞUSTOS
3.860.191
615.392
4.475.583
32.694.823
13,69%
EYLÜL
3.494.169
528.982
4.023.151
33.008.925
12,19%
EKIM
3.387.758
556.489
3.944.247
31.216.665
12,64%
KASIM
4.322.200
493.020
4.815.220
31.633.869
15,22%
ARALIK
3.959.748
502.734
4.462.482
32.252.954
13,84%
TOPLAM
46.930.435
6.726.780
53.657.215
384.930.758
13,94%
Milyon Ton
Transit Elleçleme
5
4
3
2
1
0
Transit Yükleme
Transit Boşaltma
Toplam Elleçleme İçindeki Transit Payı
%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.3.3. Transit Konteyner Taşımaları
Transit Elleçleme
Yıl
Transitin Toplam Konteyner
Elleçleme İçindeki % si
Toplam Elleçleme
Adet
TEU
Ton
Adet
TEU
Ton
Adet
TEU
Ton
2004
117.744
176.288
1.884.413
2.107.019
3.113.855
34.598.747
5,59%
5,66%
5,45%
2005
115.493
174.421
1.857.209
2.391.081
3.312.208
36.857.885
4,83%
5,27%
5,04%
2006
120.233
184.921
1.937.065
2.660.181
3.858.052
45.938.206
4,52%
4,79%
4,22%
2007
99.201
145.739
1.733.498
3.145.865
4.582.268
48.644.314
3,15%
3,18%
3,56%
2008
75.211
115.606
1.203.829
3.429.929
5.091.621
52.530.084
2,19%
2,27%
2,29%
2009
7.451
12.542
134.486
2.991.935
4.404.442
46.030.743
0,25%
0,28%
0,29%
2010
590.531
874.239
9.859.808
3.891.404
5.743.455
61.175.130
15,18%
15,22%
16,12%
2011
514.014
757.171
9.071.262
4.379.527
6.523.506
70.381.257
11,74%
11,61%
12,89%
2012
589.019
898.368
11.482.912
4.794.927
7.192.396
79.311.373
12,28%
12,49%
14,48%
2013
651.027
989.815
12.751.785
5.258.193
7.899.933
84.656.192
12,38%
12,53%
15,06%
(TEU)
Transit Konteyner Elleçleme
Bin TEU
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(Ton)
Milyon Ton
Transit Konteyner Elleçleme
14
12
10
8
6
4
2
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.4. KABOTAJ HATTI ELLEÇLEME İSTATİSTİKLERİ
2.4.1. Kabotaj Yüklerinin Yıllık Gelişimi
(Ton)
Yıl
Kabotaj
Yükleme
Kabotaj
Boşaltma
Toplam
Kabotaj
Toplam
Elleçleme
Toplam
Elleçleme
İçindeki % si
2003
14.319.652
14.884.389
29.204.041
189.906.753
15,38%
2004
14.922.573
14.958.778
29.881.351
211.535.099
14,13%
2005
14.145.672
13.922.865
28.068.537
214.353.527
13,09%
2006
15.473.067
15.133.337
30.606.404
243.592.527
12,56%
2007
17.724.009
18.004.619
35.728.628
286.274.353
12,48%
2008
18.923.148
20.136.037
39.059.185
314.603.062
12,42%
2009
18.305.867
19.485.900
37.791.767
309.436.706
12,21%
2010
18.560.918
19.430.123
37.991.041
348.635.867
10,90%
2011
21.257.193
22.387.290
43.644.483
363.346.723
12,01%
2012
22.869.458
24.049.929
46.919.387
387.426.232
12,11%
2013
26.076.342
27.861.596
53.937.938
384.930.758
14,01%
Milyon Ton
Kabotaj Hattı Elleçlemesi
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
Kabotaj Yükleme
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kabotaj Boşaltma
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.4.2. Kabotaj Yüklerinin Aylık Gelişimi-2013
(Ton)
Aylar
Kabotaj
Yükleme
Kabotaj
Boşaltma
Toplam
Kabotaj
Elleçleme
Toplam
Elleçleme
Toplam
Elleçleme
içindeki Kabotaj
% si
OCAK
1.914.542
1.929.953
3.844.495
29.715.096
12,94%
ŞUBAT
1.885.915
2.048.656
3.934.571
29.063.724
13,54%
MART
2.049.720
2.258.604
4.308.324
33.193.980
12,98%
NISAN
2.250.795
2.300.475
4.551.270
33.216.796
13,70%
MAYIS
2.323.194
2.651.052
4.974.246
33.738.127
14,74%
HAZIRAN
2.202.136
2.329.747
4.531.883
32.112.538
14,11%
TEMMUZ
2.381.162
2.401.126
4.782.288
33.083.261
14,46%
AĞUSTOS
2.318.432
2.336.103
4.654.535
32.694.823
14,24%
EYLÜL
2.166.542
2.335.599
4.502.141
33.008.925
13,64%
EKIM
2.180.464
2.684.330
4.864.794
31.216.665
15,58%
KASIM
2.116.556
2.167.936
4.284.492
31.633.869
13,54%
ARALIK
2.286.884
2.418.015
4.704.899
32.252.954
14,59%
TOPLAM
26.076.342
27.861.596
53.937.938
384.930.758
14,01%
Milyon Ton
Kabotaj Hattı Elleçlemesi
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Kabotaj Yükleme
Kabotaj Boşaltma
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.4.3. Kabotajda Elleçlenen Konteynerin Yıllık Gelişimi
(TEU)
Yıl
Kabotajın Toplam Konteyner
Elleçleme İçindeki % si
Toplam Elleçleme
Toplam Kabotaj
Adet
TEU
Ton
Adet
TEU
Ton
Adet
TEU
Ton
2004
23.706
37.708
339.601
2.107.019
3.113.855
34.598.747
1,13%
1,21%
0,98%
2005
12.821
18.322
146.686
2.391.081
3.312.208
36.857.885
0,54%
0,55%
0,40%
2006
15.983
23.050
100.525
2.660.181
3.858.052
45.938.206
0,60%
0,60%
0,22%
2007
41.997
61.417
416.051
3.145.865
4.582.268
48.644.314
1,33%
1,34%
0,86%
2008
117.879
162.908
1.248.040
3.429.929
5.091.621
52.530.084
3,44%
3,20%
2,38%
2009
100.998
142.025
1.044.653
2.991.935
4.404.442
46.030.743
3,38%
3,22%
2,27%
2010
152.096
208.325
1.730.667
3.891.404
5.743.455
61.175.130
3,91%
3,63%
2,83%
2011
215.942
305.256
2.890.088
4.379.527
6.523.506
70.381.257
4,93%
4,68%
4,11%
2012
342.604
472.345
4.758.088
4.794.927
7.192.396
79.311.373
7,15%
6,57%
6,00%
2013
201.184
274.588
2.634.739
5.258.193
7.899.933
84.656.192
3,83%
3,48%
3,11%
Kabotaj Hattı Konteyner Elleçlemesi
Bin TEU
500
400
300
200
100
0
2004
Bin Ton
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kabotaj Hattı Konteyner Elleçlemesi
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.4.4. Kabotajda Taşınan Yolcunun ve Adet X Mil’in Yıllık Gelişimi
Yıl
Yolcu (Adet)
2003
99.825.813
550.524.602
2004
112.816.094
621.484.444
2005
122.661.230
670.751.087
2006
135.348.554
752.889.731
2007
149.824.929
842.975.355
2008
151.645.639
2009
159.194.370
886.609.389
2010
155.172.103
850.532.610
2011
156.968.095
848.418.350
2012
159.076.921
787.572.051
2013
164.433.679
900.319.547
Milyon Adet
2003–2013 Artış
65%
Yolcu x Mil
847.917.253
2003-2013 Artış
63%
Kabotaj Hattı Taşınan Yolcu
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Yolcu X Mil
Milyon Adet X
Mil
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.4.5. Kabotaj Hattında Taşınan Araç Miktarı ve Araç X Mil’in Yıllık Gelişimi
Yıl
Araç
(Adet)
Araç
(Adet X Mil)
2003
6.219.645
35.880.927
2004
6.900.922
40.835.592
2005
6.961.643
42.294.836
2006
7.773.689
51.978.669
2007
8.161.999
59.942.527
2008
8.866.797
2009
9.315.772
82.580.396
2010
9.400.735
83.607.444
2011
10.402.917
83.283.519
2012
10.710.645
77.785.568
2013
11.318.561
85.096.902
2003–2013 Artış
2003-2013 Artış
82.950.808
82%
137%
Kabotaj Hattı Taşınan Araç
Milyon Adet
12
10
8
6
4
2
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Araç X Mil
Milyon Adet X Mil
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.5. KRUVAZİYER GEMİ VE YOLCU İSTATİSTİKLERİ
2.5.1. Limanlarımıza Uğrayan Kruvaziyer Gemi ve Yolcu Sayılarının Yıllık Gelişimi
(Adet)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Liman Adı
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
Gemi
Yolcu
ALANYA
63
30737
106
56139
100
70190
114
80440
124
93937
84
57.000
73
50285
2
1.071
19
22.324
22
25.743
53
40.843
ANAMUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
351
1
63
0
0
ANTALYA
92
48.012
63
51.049
40
30.424
32
13.015
34
15.680
41
25.057
23
12.549
41
103.859
64
127.250
55
159.430
64
163.575
BARTIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
957
10
941
4
555
2
208
9
882
15
2071
BODRUM
63
15.416
79
33.231
55
8.921
66
10.478
63
9.892
126
52.862
87
38.414
89
31.700
82
46.031
131
52.832
114
28.546
ÇANAKKALE
23
3.629
25
4.191
33
7.460
24
5.008
23
5.207
31
8.776
33
8.712
17
7.670
23
4.371
25
4.184
36
7.467
ÇEŞME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1.819
1
817
16
9.247
1
89
25
4.787
54
62.741
DATCA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
207
3
1.041
3
778
0
0
0
0
0
0
DİKİLİ
25
16.661
23
6.405
19
4.444
23
3.990
13
2.631
29
10.424
13
6.592
26
15.401
34
17.485
24
4.865
21
7.655
FETHİYE
22
2.532
21
3.682
7
3.157
67
3.566
4
948
13
4.217
8
2.615
5
879
5
1975
11
1969
4
1067
GÖCEK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1.121
10
1.532
16
2.274
7
1.216
6
1.038
2
252
GÜLLÜK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
2.747
5
1.172
1
279
3
1692
7
1079
7
476
İSKENDERUN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
819
2
1.884
1
106
5
1308
0
0
0
0
İSTANBUL
199
200.079
141
114.390
202
176.768
306
273.553
340
422.896
404
489.544
313
476.541
342
508.246
420
627.897
382
596.027
381
689.417
İZMİR
5
3.271
33
75.934
39
66.285
105
184.797
122
287.357
133
318.451
129
315.454
159
378.266
262
493.533
288
552.764
190
486.493
KAŞ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
600
4
1.341
8
1.317
3
507
7
1.018
3
1.152
KEMER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
0
0
6
602
0
0
0
0
0
0
KUŞADASI
337
225.330
348
221.417
441
301.105
471
368.696
613
466.677
601
518.872
506
462.746
517
493.911
568
662.456
464
564.317
428
577.685
MARMARİS
51
32.977
74
74.753
97
83.094
83
65.265
64
60.039
70
101.874
74
81.472
84
146.531
84
170.021
88
110.279
112
152.685
MERSİN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
941
3
1.583
1
106
3
416
2
774
3
1381
MUDANYA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
482
4
1.309
1
224
5
922
0
0
2
414
SAMSUN
0
0
1
257
3
1.364
9
2.661
8
186
5
596
9
1.524
4
825
3
208
7
1190
12
1281
SİNOP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
3.136
14
7.861
7
7.098
9
4.088
10
3.708
16
7.460
TAŞUCU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
3
440
2
201
4
805
4
709
0
0
TRABZON
7
3.204
13
3.816
12
4.351
17
4.845
13
2.950
15
4.813
18
7.369
14
7.952
13
6.267
18
8.015
24
8.115
TUZLA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
TOPLAM
887
581.848
927
645.264
1.048
757.563
1.317
1.016.314
1.421
1.368.400
1.612
1.605.372
1.345
1.484.194
1.368
1.719.098
1.623
2.191.420
1.587
2.095.673
1.572
2.240.776
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.5.2. Limanlarımıza Uğrayan Kruvaziyer Gemi ve Yolcu Sayılarının Yıllık Grafiksel Gelişimi ve Dağılımı
Adet
Milyon Adet
Kruvaziyer Gemi Sayısı
Milyonlar
1.800
1.600
1.400
Kruvaziyer Yolcu Sayısı
2,5
2,0
1.200
1,5
1.000
800
1,0
600
400
0,5
200
0,0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Limanlarımıza Gelen Kruvaziyer Gemi
Dağılımı-2013
İSTANBUL
25%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Limanlarmıza Gelen Kruvaziyer Yolcu
Dağılımı-2013
İZMİR
12%
İSTANBUL
31%
MARMARİS
7%
ANTALYA
4%
KUŞADASI
28%
İZMİR
22%
KUŞADASI
26%
DİĞER
24%
MARMARİS
7%
DİĞER
7%
ANTALYA
7%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.6. RO-RO ARAÇ TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ
2.6.1. Yurt Dışı Bağlantılı Düzenli Hatlarda Taşınan Aracın Yıllık Gelişimi
(Adet)
HATLAR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PENDİK/HAYDARPAŞA TRİESTE
107.135
112.602
107.640
119.088
160.203
149.062
111.401
116.815
139.270
121.742
167.201
AMBARLI-TRIESTE
32.591
37.888
33.333
38.954
41.085
39.998
30.372
27.179
18.017
15.618
7.595
ÇEŞME - TRİESTE
27.559
28.280
29.591
30.889
36.717
30.039
24.808
37.627
43.058
44.106
45.764
SAMSUN - NOVOROSSİYSK
14.582
21.090
26.781
27.120
29.598
21.148
9.280
15.145
10.742
7.670
14.682
ZONGULDAK - SKODOVSK
8.739
9.153
15.629
19.147
27.099
23.632
20.476
9.036
8.722
4.447
8.001
TRABZON - SOCHİ
5.372
5.032
3.648
742
0
0
0
5.078
637
533
269
TAŞUCU - GİRNE
1.609
3.512
3.403
6.574
7.180
10.150
7.066
36.071
36.316
34.596
34.170
MERSİN - MAGUSA
13.404
33.241
38.768
35.560
33.393
32.305
31.032
19.107
18.275
18.126
21.871
MERSİN - TRİESTE
9.354
13.112
15.985
13.488
12.938
23.766
19.966
28.571
37.093
39.748
34.848
TEKİRDAĞ - TOULEN
0
0
0
0
0
0
12.019
9.269
0
0
0
MERSİN - İSKENDERİYE
0
0
0
0
0
0
0
889
253
791
644
PENDİK/HAYDARPAŞA MARSİLYA
0
0
0
0
0
0
0
7.480
2.130
0
0
SAMSUN-KAVKAZ
0
0
0
0
0
0
0
6
1.383
1.236
895
TEKİRDAĞ-TRIESTE
0
0
0
0
0
0
0
1.039
0
0
1466
AMBARLI-TOULEN
0
0
0
0
0
0
0
0
25.063
37.505
14.893
İSKENDERUN-PORT SAID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.673
6.146
SAMSUN-GELİNCİK
0
0
0
0
0
0
0
0
5.675
7.789
3.634
SAMSUN-TUAPSE
0
0
0
0
0
0
0
2.143
995
2.901
2.964
TAŞUCU-TRİPOLİ
0
0
0
0
0
0
0
0
433
4.060
8.450
HAYDARPAŞA-ILYICHEVSKY
0
0
0
0
0
0
0
0
6.899
11.528
18.343
ZONGULDAK-SEVASTOPOL
0
0
0
0
0
0
0
0
351
5.323
4.477
TAŞUCU-TARTOUS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.868
5.437
TUZLA-CONSTANTA
0
0
0
0
0
0
0
0
467
10.883
0
ZONGULDAK-YEVPATORIA
(EVPATORI)
0
0
0
0
0
0
0
10.537
14.818
20.679
27.007
ZONGULDAK-ODESSA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZONGULDAK-ILYICHEVSKY
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
MERSİN-DAMIETTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.071
İSKENDERUN-HAIFA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194
DERİNCE-POTİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
647
220.345
263.910
274.778
291.562
348.213
330.100
266.420
325.992
370.597
403.822
439.671
TOPLAM
Binler
Bin Adet
Taşınan Araç
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
Hatlar Bazında Araç Dağılımı-2013
DİĞER
33%
PENDİK/HAYDARPAŞ
A - TRİESTE
38%
AMBARLI-TOULEN
3%
TAŞUCU - GİRNE
8%
MERSİN - TRİESTE
8%
ÇEŞME - TRİESTE
10%
2.6.2. Taşınan Toplam Araç İstatistikleri (Adet)
Gelen
Giden
Toplam
2008
488.515
978.215
1.466.730
2009
386.411
742.213
1.128.624
2010
641.417
876.566
1.517.983
2011
786.515
969.189
1.755.704
2012
822.377
957.230
1.779.607
2013
977.183
1.086.519
2.063.702
Binler
Bin Adet
Yıl
Taşınan Toplam Araç
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.6.3 Ro-Ro Gemileri ile Taşınan Toplam Araç İstatistikleri*
2012
Hatlar
2013
Ro Ro Gelen
Gemi
Toplam Araç
Ro Ro Gelen
Gemi
Toplam Araç
PENDİK/HAYDARPAŞA - TRİESTE
334
121.742
466
167.201
AMBARLI-TRIESTE
205
15.618
110
7.595
ÇEŞME - TRİESTE
174
44.106
155
45.764
SAMSUN - NOVOROSSİYSK
122
7.670
177
14.682
ZONGULDAK - SKODOVSK
58
4.447
99
8.001
TRABZON - SOCHİ
69
518
58
228
TAŞUCU - GİRNE
528
34.168
385
34.153
MERSİN - MAGUSA
297
14.669
302
18.901
MERSİN - TRİESTE
102
39.748
103
34.848
MERSİN - İSKENDERİYE
10
790
7
638
SAMSUN-KAVKAZ
32
1.236
32
895
TEKİRDAĞ-TRIESTE
0
0
39
1.466
118
37.505
48
14.893
İSKENDERUN-PORT SAID
32
5.673
31
6.146
SAMSUN-GELİNCİK
176
7.789
78
3.634
SAMSUN-TUAPSE
127
2.901
108
2.964
TAŞUCU-TRİPOLİ
44
2.283
131
8.292
HAYDARPAŞA-ILYICHEVSKY
101
11.528
123
18.343
ZONGULDAK-SEVASTOPOL
65
5.323
60
4.477
TAŞUCU-TARTOUS
52
8.801
69
5.437
TUZLA-CONSTANTA
99
10.883
0
0
ZONGULDAK-YEVPATORIA (EVPATORI
165
20.679
214
27.007
ZONGULDAK-ILYICHEVSKY
0
0
2
2
MERSİN-DAMIETTA
0
0
37
7.071
İSKENDERUN-HAIFA
0
0
29
3.194
DERİNCE-POTİ
0
0
5
646
2.910
398.077
2.868
436.478
AMBARLI-TOULEN
TOPLAM ARAÇ
* Yalnızca Ro-Ro gemi cinsleriyle taşınan araç miktarını göstermektedir.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.6.4. Taşınan Araçların Cins Bazında Dağılımı
(Adet)
Araç Cinsi
OTOMOBİL - SATIŞ
AMAÇLI
TIR - TAŞIMA AMAÇLI
(DOLU)
OTOMOBİL - TAŞIMA
AMAÇLI
TIR - TAŞIMA AMAÇLI
(BOŞ)
TREYLER - TAŞIMA
AMAÇLI
VİNÇLİ TAŞITLAR
(KURTARICILAR VB.) KULLANIM AMAÇLI
ÇEKİCİ - TAŞIMA
AMAÇLI
KAMYON - TAŞIMA
AMAÇLI (DOLU)
KAMYON - TAŞIMA
AMAÇLI (BOŞ)
KAMYONET - SATIŞ
AMAÇLI
DİĞER
TOPLAM
2009
Gelen
Giden
2010
Toplam
Gelen
Giden
2011
Toplam
Gelen
Giden
2012
Toplam
Gelen
Giden
2013
Toplam
Gelen
Giden
Toplam
231.937 597.133
829.070
423.554 688.644 1.112.198 523.084 738.783 1.261.867 523.139 713.370 1.236.509 681.229
808.975
1.490.204
107.526 115.898
223.424
136.834 143.457
280.291
167.563 166.484
334.047
170.781 179.209
349.990
164.118
185.829
349.947
16.391
13.023
29.414
50.382
33.375
83.757
56.092
48.176
104.268
61.263
41.989
103.252
60.402
40.674
101.076
21.385
124
21.509
21.658
100
21.758
14.312
187
14.499
18.293
259
18.552
20.538
929
21.467
27
1
28
734
591
1.325
6.312
3.080
9.392
9.524
6.777
16.301
37.923
38.484
76.407
256
245
501
341
0
341
6.333
2.791
9.124
401
2.024
2.425
581
90
671
44
26
70
1.234
52
1.286
3.637
22
3.659
2.288
338
2.626
1.983
491
2.474
135
3.591
3.726
113
3.395
3.508
61
3.458
3.519
1715
4.936
6.651
216
2.385
2.601
3.981
265
4.246
3.498
236
3.734
3.119
252
3.371
3.791
898
4.689
2.517
611
3.128
1
15
16
14
27
41
2.748
39
2.787
2.630
61
2.691
99
45
144
4.728
11.892
16.620
3.055
6.689
9.744
3.254
5.917
9.171
7.577
8.006
15.583
822.377 957.230 1.779.607
386.411 742.213 1.128.624 641.417 876.566 1.517.983 786.515 969.189 1.755.704 822.377 957.230 1.779.607 977.183 1.086.519 2.063.702
Taşınan Araçların Cinslerine Göre Dağılımı-2013
OTOMOBİL - SATIŞ
AMAÇLI
72%
TIR - TAŞIMA
AMAÇLI (DOLU)
17%
OTOMOBİL TAŞIMA AMAÇLI
5%
DİĞER
6%
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.6.5. Taşınan Araçların Ülkeler Bazında Dağılımı
(Adet)
2009
Ülke
İTALYA
SLOVENYA
FRANSA
BELÇİKA
İSPANYA
YUNANİSTAN
UKRAYNA
KIBRIS(KKTC)
GÜNEY KORE
CEZAYİR
A.B.D.
İNGİLTERE
İSRAİL
RUSYA FED.
JAPONYA
ÇİN
FAS
DİĞER
TOPLAM
2011
2012
2013
Giden
250.786
54.850
78.759
169.617
31.918
22.713
24.592
26.148
0
24.953
9.917
9.617
14.867
6.756
0
0
2.528
14.192
Toplam
362.582
97.296
92.703
202.235
80.734
56.971
36.988
51.129
23.281
24.953
10.889
16.963
15.082
16.514
7.299
1.954
3.839
27.212
Gelen
154.638
87.718
31.594
72.110
82.381
64.491
10.660
26.550
36.191
0
612
15.469
45
12.211
19.161
4.099
4.390
19.097
Giden
324.258
63.398
99.879
116.962
63.034
9.728
49.193
28.642
0
35.792
19.279
8.544
28.200
10.585
0
0
4.082
14.990
Toplam
478.896
151.116
131.473
189.072
145.415
74.219
59.853
55.192
36.191
35.792
19.891
24.013
28.245
22.796
19.161
4.099
8.472
34.087
Gelen
194.828
122.381
43.010
80.252
86.819
88.086
15.150
26.622
43.250
0
1.638
20.046
203
11.939
12.618
11.457
3.164
25.052
Giden
383.918
67.440
118.440
75.844
61.732
15.257
70.784
28.218
0
34.575
32.114
9.123
24.791
8.664
32
0
7.529
30.728
Toplam
578.746
189.821
161.450
156.096
148.551
103.343
85.934
54.840
43.250
34.575
33.752
29.169
24.994
20.603
12.650
11.457
10.693
55.780
Gelen
175.024
145.923
29.415
67.973
77.509
107.325
19.226
26.442
68.449
0
700
8.212
87
13.519
7.020
8.677
1.314
65.562
Giden
377.302
58.313
103.711
47.027
92.669
11.692
73.836
27.518
0
33.051
12.862
7.182
18.107
9.781
0
0
6.124
78.055
Toplam
552.326
204.236
133.126
115.000
170.178
119.017
93.062
53.960
68.449
33.051
13.562
15.394
18.194
23.300
7.020
8.677
7.438
143.617
Gelen
205.335
164.761
22.181
112.918
72.054
88.597
26.669
28.211
55.110
235
2.279
25.846
1.823
12.183
22.984
7.805
17.198
110.994
Giden
402.165
85.158
115.011
91.501
76.150
12.829
62.280
28.064
0
31.163
16
12.310
30.611
22.624
0
0
8.922
107.715
Toplam
607.500
249.919
137.192
204.419
148.204
101.426
88.949
56.275
55.110
31.398
2.295
38.156
32.434
34.807
22.984
7.805
26.120
218.709
386.411
742.213
1.128.624
641.417
876.566
1.517.983
786.515
969.189
1.755.704
822.377
957.230
1.779.607
977.183
1.086.519
2.063.702
Ülkelere Göre Taşınan Araç Gelişimi
Bin Adet
Binler
2010
Gelen
111.796
42.446
13.944
32.618
48.816
34.258
12.396
24.981
23.281
0
972
7.346
215
9.758
7.299
1.954
1.311
13.020
Taşınan Araçların Ülkelere Göre Dağılımı-2013
1.000
SLOVENYA
12%
800
600
FRANSA
7%
BELÇİKA
10%
İSPANYA
7%
YUNANİSTAN
5%
UKRAYNA
4%
KIBRIS(KKTC)
3%
400
İTALYA
29%
200
DİĞER
23%
0
2009
SLOVENYA
2010
2011
FRANSA
BELÇİKA
2012
DİĞER
2013
İTALYA
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.7. LİMANLARIMIZDA İŞLEM GÖREN GEMİ İSTATİSTİKLERİ
2.7.1. Sefer Türlerine Göre Limanlarımızda İşlem Gören Gemi Sayısı (2013)-I
Uluslararası Sefer
Liman
Başkanlığı
Türk Bayraklı
Kabotaj Seferi
Yabancı Bayraklı
Transit Aktarma*
Toplam
Toplam
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
AMASRA
0
0
0
0
0
0
138
83.179
0
0
138
83.179
AMBARLI
838
12.228.493
2069
54.714.220
2907
66.942.713
2104
6.140.791
563
15.122.248
5574
88.205.752
AYANCIK
0
0
0
0
0
0
26
1.840
0
0
26
1.840
BARTIN
78
170.974
254
810.198
332
981.172
279
391.867
16
67.877
627
1.440.916
CİDE
0
0
0
0
0
0
33
4.321
0
0
33
4.321
FATSA
6
13.304
63
169.646
69
182.950
84
41.602
1
3.057
154
227.609
GERZE
0
0
0
0
0
0
133
16.194
0
0
133
16.194
GİRESUN
4
4.088
78
200.044
82
204.132
84
25.303
0
0
166
229.435
GÖRELE
0
0
0
0
0
0
21
4.106
0
0
21
4.106
HOPA
135
91.881
138
445.566
273
537.447
149
157.484
0
0
422
694.932
İĞNEADA
0
0
0
0
0
0
210
4.474
1
1.408
211
5.882
İNEBOLU
16
32.106
14
33.652
30
65.758
212
196.850
4
21.004
246
283.612
KARADENİZ
EREĞLİSİ
205
1.966.699
415
4.542.228
620
6.508.927
410
669.444
27
94.969
1.057
7.273.339
KARASU
0
0
0
0
0
0
37
2.241
0
0
37
2.241
KEFKEN
0
0
0
0
0
0
61
3.899
0
0
61
3.899
ORDU
7
20.759
7
21.836
14
42.595
52
12.165
0
0
66
54.760
PAZAR
0
0
0
0
0
0
58
12.779
0
0
58
12.779
RİZE
19
41.687
41
314.072
60
355.759
350
524.038
1
8.407
411
888.204
SİNOP
0
0
11
179.764
11
179.764
100
19.614
11
150.712
122
350.090
SÜRMENE
1
358
2
3.346
3
3.704
96
16.325
2
3.817
101
23.846
ŞİLE
0
0
0
0
0
0
84
7.923
0
0
84
7.923
TİREBOLU
5
21.931
59
113.327
64
135.258
125
366.664
0
0
189
501.922
ÜNYE
26
70.004
129
385.224
155
455.228
391
518.339
3
9.819
549
983.386
VAKFIKEBİR
0
0
0
0
0
0
112
28.147
0
0
112
28.147
ZONGULDAK
297
2.768.638
371
5.203.626
668
7.972.264
170
157.070
0
0
838
8.129.334
ALANYA
4
1.696
69
2.089.902
73
2.091.598
30
2.474
1
33.933
104
2.128.006
ALİAĞA
528
4.235.561
3152
42.566.812
3.680
46.802.373
1.171
3.360.320
86
1.665.452
4.937
51.828.145
ANAMUR
1
2.033
1
11.136
2
13.169
64
14.268
1
2.367
67
29.804
AYVALIK
782
260.567
0
0
782
260.567
77
4.632
0
0
859
265.199
BANDIRMA
153
444.587
677
3.673.652
830
4.118.239
850
715.016
8
78.011
1688
4.911.266
BODRUM
1.033
312.134
676
1.116.111
1.709
1.428.244
292
10.076
3
214.493
2.004
1.652.814
*Transit Aktarma: Transit yüklerin yabancı bayraklı gemiler tarafından alınarak bir aktarma limanında toplanmasıdır.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.7.1. Sefer Türlerine Göre Limanlarımızda İşlem Gören Gemi Sayısı (2013)-II
Uluslararası Sefer
Liman
Başkanlığı
Türk Bayraklı
Kabotaj Seferi
Yabancı Bayraklı
Transit Aktarma*
Toplam
Toplam
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
Gemi
Sayıs
Gros Ton
Gemi
Sayısı
Gros Ton
BOTAŞ
101
1.435.980
939
37.682.390
1.040
39.118.370
106
1.393.502
9
258.171
1.155
40.770.043
BOZCAADA
1
2.765
10
110.121
11
112.886
174
61.630
2
43.420
187
217.936
ÇEŞME
1.068
4.425.563
524
1.316.138
1.592
5.741.701
261
45.874
4
128.604
1.857
5.916.179
DATÇA
0
0
4
1.750
4
1.750
44
1.689
0
0
48
3.439
DİKİLİ
31
98.133
127
526.188
158
624.321
73
34.499
11
240.289
242
899.109
EDREMİT
0
0
0
0
0
0
257
18.112
0
0
257
18.112
ENEZ
0
0
0
0
0
0
116
12.423
0
0
116
12.423
ERDEK
0
0
0
0
0
0
50
23.912
0
0
50
23.912
FETHİYE
56
61.187
142
101.380
198
162.567
355
10.119
2
41.221
555
213.907
FİNİKE
1
4.236
0
0
1
4.236
23
332
0
0
24
4.568
FOÇA
0
0
0
0
0
0
108
9.124
0
0
108
9.124
GELİBOLU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEMLİK
446
2.365.491
1.660
25.911.702
2.106
28.277.193
1.054
3.366.335
583
14.856.887
3.743
46.500.415
GÖCEK
0
0
3
14.580
3
14.580
94
80.412
4
3.944
101
98.936
GÖKÇEADA
1
477
0
0
1
477
145
23.785
0
0
146
24.262
GÜLLÜK
88
929.643
334
2.228.508
422
3.158.151
345
101.760
10
22.996
777
3.282.907
İSKENDERU
N
393
3.072.565
2.139
28.356.672
2.532
31.429.237
1.120
1.058.055
29
398.035
3.681
32.885.327
İZMİT
1.400
7.570.743
5.564
80.939.096
6.964
88.509.839
2.881
8.162.236
776
16.594.543
10.621
113.266.618
KARABİGA
52
235.895
494
5.619.928
546
5.855.823
935
1.289.779
18
160.690
1.499
7.306.292
KAŞ
445
51.139
30
11.221
475
62.360
8
54
2
42.726
485
105.140
KEMER
0
0
0
0
0
0
25
122
0
0
25
122
KUŞADASI
365
65.050
511
21.851.895
876
21.916.945
51
5.439
31
648.134
958
22.570.518
MARMARA
A.
7
10.787
102
455.273
109
466.060
1.476
1.073.676
5
36.750
1.590
1.576.486
MARMARİS
395
165.162
275
4.623.977
670
4.789.139
187
37.611
16
681.569
873
5.508.319
MUDANYA
13
23.250
3
31.020
16
54.270
93
82.186
0
0
109
136.456
SİLİVRİ
0
0
0
0
0
0
97
19.547
1
2.244
98
21.791
TAŞUCU
43
23.435
712
3.125.286
755
3.148.721
142
40.291
2
5.446
899
3.194.458
TEKİRDAĞ
185
1.638.145
962
14.127.711
1.147
15.765.856
676
1.275.595
37
384.307
1.860
17.425.758
TURGUT
REİS LİMAN
BAŞKANLIĞI
421
56.080
46
2.078
467
58.158
33
329
0
0
500
58.487
TUZLA
625
11.659.030
900
10.018.895
1.525
21.677.925
2.131
2.200.045
117
1.026.445
3.773
24.904.415
YALOVA
25
138.924
278
3.600.969
303
3.739.893
588
631.581
41
498.420
932
4.869.894
TRABZON
116
738.452
669
2.768.117
785
3.506.569
349
405.535
2
7.233
1.136
3.919.336
SAMSUN
340
1.738.107
1.655
8.597.997
1.995
10.336.104
574
814.000
14
67.711
2.583
11.217.815
İSTANBUL
83
286.774
1.123
31.862.094
1.206
32.148.868
2.209
3.226.781
268
4.678.442
3.683
40.054.091
ANTALYA
61
276.785
728
10.830.661
789
11.107.446
494
1.288.711
29
1.097.035
1.312
13.493.192
İZMİR
293
3.128.505
1.633
39.316.099
1.926
42.444.604
371
1.047.228
198
4.753.915
2.495
48.245.747
ÇANAKKALE
23
92.424
208
2.163.947
231
2.256.371
1.224
1.289.789
26
217.482
1.481
3.763.642
MERSİN
541
6.251.525
3.253
52.122.954
3.794
58.374.479
1.206
1.104.019
76
1.545.015
5.076
61.023.513
TOPLAM
11.757
69.233.754
33.254
504.913.008
45.011
574.146.762
28.078
43.749.559
3.041
65.919.247
76.130
683.815.568
*Transit Aktarma: Transit yüklerin yabancı bayraklı gemiler tarafından alınarak bir aktarma limanında toplanmasıdır.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
2.7.3. Limanlarımızda İşlem Gören Gemi Sayısının Yıllık Gelişimi
2007
Aylar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
Türk
Bayraklı
Yabancı
Bayraklı
Toplam
OCAK
3.471
2.434
5.905
3.552
2.474
6.026
3.560
2.175
5.735
3.230
2.357
5.587
3.106
2.883
5.989
3.014
2.624
5.638
3.077
2.645
5.722
ŞUBAT
2.846
2.408
5.254
3.036
2.484
5.520
2.914
2.071
4.985
2.480
2.370
4.850
2.426
2.457
4.883
2.449
2.232
4.681
2.646
2.527
5.173
MART
3.830
2.637
6.467
3.833
2.924
6.757
3.795
2.426
6.221
3.410
2.893
6.303
3.129
2.976
6.105
3.150
2.848
5.998
3.400
2.941
6.341
NİSAN
3.467
2.700
6.167
3.607
3.133
6.740
3.948
2.620
6.568
2.865
3.003
5.868
2.771
3.175
5.946
2.890
2.969
5.859
3.126
3.044
6.170
MAYIS
3.791
3.196
6.987
4.008
3.547
7.555
3.710
3.025
6.735
3.183
3.462
6.645
3.087
3.389
6.476
3.156
3.517
6.673
3.432
3.253
6.685
HAZİRAN
3.626
3.206
6.832
3.979
3.471
7.450
3.795
3.249
7.044
3.055
3.398
6.453
2.971
3.393
6.364
3.162
3.536
6.698
3.378
3.199
6.577
TEMMUZ
3.964
3.307
7.271
4.269
3.619
7.888
4.386
3.431
7.817
3.431
3.571
7.002
3.360
3.683
7.043
3.498
3.621
7.119
3.718
3.242
6.960
AĞUSTOS
4.221
3.431
7.652
4.297
3.439
7.736
4.214
3.507
7.721
3.347
3.530
6.877
3.617
3.570
7.187
3.776
3.542
7.318
3.778
3.274
7.052
EYLÜL
3.990
3.221
7.211
4.079
3.149
7.228
4.108
3.296
7.404
3.359
3.297
6.656
3.784
3.220
7.004
3.727
3.627
7.354
3.816
3.241
7.057
EKİM
3.869
3.165
7.034
3.796
3.029
6.825
4.031
3.348
7.379
2.945
3.306
6.251
3.156
3.350
6.506
3.449
3.298
6.747
3.305
3.184
6.489
KASIM
3.351
2.630
5.981
3.511
2.338
5.849
3.768
2.718
6.486
2.972
2.827
5.799
3.150
2.875
6.025
3.261
2.995
6.256
3.243
2.908
6.151
ARALIK
3.134
2.785
5.919
3.303
2.225
5.528
3.584
2.765
6.349
2.783
3.041
5.824
2.677
2.929
5.606
2.801
2.733
5.534
2.916
2.837
5.753
43.560
35.120
78.680
45.270
35.832
81.102
45.813
34.631
80.444
37.060
37.055
74.115
37.234
37.900
75.134
38.333
37.542
75.875
39.835
36.295
76.130
TOPLAM
Binler
Bin Adet
İşlem Gören Gemi Sayısının Aylara Göre Dağılımı- 2013
Limanlarımızda İşlem Gören Gemi Sayıları
MAYIS
9%
8
7
HAZİRAN
9%
TEMMUZ
9%
AĞUSTOS
9%
NİSAN
8%
6
5
EYLÜL
9%
MART
8%
4
EKİM
9%
3
ŞUBAT
7%
2
1
OCAK
7%
0
Türk Bayraklı
ARALIK
8%
KASIM
8%
Yabancı Bayraklı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
3.BÖLÜM
DÂHİLİ TAŞIMACILIK TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
3.1. ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Uygulamasında Verilen Teşvik Miktarlarının Yıllık Gelişimi
2008
Gemi Cinsleri
Teşvik
Toplam
Miktarı
İçindeki
(Milyon
(%)'si
TL)
2009
2010
2011
2012
2013
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Teşvik
Miktarı
(Milyon
TL)
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Teşvik
Miktarı
(Milyon
TL)
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Teşvik
Miktarı
(Milyon
TL)
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki Yıla
Göre
Değişim
(%)'si
Teşvik
Miktarı
(Milyon
TL)
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Teşvik
Miktarı
(Milyon
TL)
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Balıkçı
Gemileri
87
28
5
105
31
21
129
30
22
137
30
6
155
28
14
148
24
-5
Römorkörler ve
Hizmet
Gemileri
23
8
19
25
7
8
32
8
27
45
8
39
65
12
47
68
11
4
Ticari Yatlar
7
2
-1
6
2
-5
9
2
46
15
2
62
19
3
25
24
4
27
Yolcu Gemileri
ve Feribotlar
143
46
9
151
44
6
188
44
25
212
44
13
223
40
6
267
44
19
Tankerler
24
8
18
27
8
10
33
8
22
33
8
2
41
7
24
46
8
12
Dökme ve
Kuru Yük
Gemileri
24
8
19
27
8
15
35
8
28
42
8
20
49
9
17
58
10
19
308
100
10
342
100
11
426
100
24
484
100
14
554
100
15
612
100
10
TOPLAM
Milyon TL
Verilen Teşvik Miktarı
Verilen Teşvik Dağılımı-2013
Tankerler
8%
700
Dökme ve Kuru Yük
Gemileri
9%
600
Balıkçı Gemileri
24%
500
Yolcu Gemileri ve
Feribotlar
44%
400
300
200
Römorkörler ve
Hizmet Gemileri
11%
Ticari Yatlar
4%
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
3.2. ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtının Yıllar İtibariyle Gemi Cinslerine Göre Yıllık Gelişimi
(Metrik Ton)
2008
Yakıt
Toplam
Miktarı İçindeki
(MTON) (%)'si
Gemi Cinsleri
2009
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Yakıt
Miktarı
(MTON)
Toplam
İçindeki
(%)'si
2010
Önceki
Yakıt
Yıla Göre
Miktarı
Değişim
(MTON)
(%)'si
2011
2012
2013
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Yakıt
Miktarı
(MTON)
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Yakıt
Miktarı
(MTON)
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Yakıt
Miktarı
(MTON)
Toplam
İçindeki
(%)'si
Önceki
Yıla Göre
Değişim
(%)'si
Balıkçı gemileri
79.095
26
-3
86.893
28
10
88.129
27
1
89.027
27
1
91.776
25
3
78.677
22
-14
Römorkörler ve
Hizmet Gemileri
21.268
7
9
21.184
7
0
21.973
7
4
28.917
7
32
39.911
11
38
36.066
10
-10
Ticari Yatlar
6.207
2
-11
5.341
2
-14
6.442
2
21
9.974
2
55
12.058
3
21
12.856
4
7
Yolcu Gemileri ve
Feribotlar
133.995
44
-1
127.366
41
-5
129.230
40
1
138.087
40
7
137.343
38
-1
141.568
40
3
Tankerler
40.644
13
13
43.503
14
7
46.382
14
7
46.874
14
1
49.675
14
6
48.652
14
-2
Dökme ve Kuru Yük
Gemileri
25.072
8
15
26.361
8
5
28.596
9
8
32.523
9
14
33.971
9
4
35.788
10
5
TOPLAM
306.282
100
2
310.648
100
1
320.751
100
3
345.402
100
8
364.734
100
6
353.606
100
-3
Metrik Ton
Verilen Yakıt Miktarı
Verilen Yakıt Dağılımı-2013
Tankerler
14%
400.000
350.000
Dökme ve Kuru Yük
Gemileri
10%
Balıkçı gemileri
22%
300.000
250.000
200.000
Yolcu Gemileri ve
Feribotlar
40%
150.000
100.000
Römorkörler ve
Hizmet Gemileri
10%
Ticari Yatlar
4%
50.000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
3.3. Düzenlenen Yakıt Alım Defter Sayısının Yıllık Gelişimi
(Adet)
Düzenlenen Yakıt Alım Defteri
Gemi Cinsleri
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.194
3.783
3.999
4.130
4.121
4.817
5.358
5.513
5.714
341
605
651
742
727
805
896
931
966
654
695
705
725
674
716
1.107
1.234
1.263
822
745
769
732
720
833
665
511
508
Tankerler
207
234
225
201
196
202
198
213
196
Dökme ve Kuru Yük Gemileri
203
261
289
261
242
258
293
285
305
5.421
6.323
6.638
6.791
6.680
7.631
8.517
8.687
8.952
Balıkçı Gemileri
Römorkörler ve Hizmet Gemileri
Ticari Yatlar
4.875
Yolcu Gemileri ve Feribotlar
TOPLAM
Adet
4.875
Düzenlenen Yakıt Alım Defteri Dağılımı-2013
Düzenlenen Yakıt Alım Defteri
Dökme ve Kuru Yük
Gemileri
Tankerler 3%
2%
Yolcu Gemileri ve
Feribotlar
6%
9.000
8.000
7.000
Ticari Yatlar
14%
6.000
5.000
Balıkçı Gemileri
64%
4.000
Römorkörler ve
Hizmet Gemileri
11%
3.000
2.000
1.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
3.4. ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtının Kamu - Özel Dağılımının Yıllık Gelişimi
2008
Kamu-Özel
KAMU
ÖZEL
2010
2011
2012
2013
Verilen
Verilen
Verilen
Verilen
Verilen
Verilen
Teşvik
Teşvik
Teşvik
Teşvik
Teşvik
Teşvik
Yakıt
Yakıt
Yakıt
Yakıt
Yakıt
Yakıt
Miktarı (TL)
Miktarı (TL)
Miktarı (TL)
Miktarı (TL)
Miktarı (TL)
Miktarı (TL)
(MTON)
(MTON)
(MTON)
(MTON)
(MTON)
(MTON)
MİKTAR
99.576
109.589.903
96.184
114.812.091
93.518
136.704.770
65.533
100.640.937
35.423
57.935.038
35.732
67.391.960
%
33
36
31
34
29
32
19
21
10
10
10
11
MİKTAR 206.706 199.050.771 214.464 227.661.882 227.233 289.624.908 279.869 383.668.243 329.311 496.849.562 317.874 545.145.710
%
TOPLAM
Metrik Ton
2009
67
64
69
66
71
68
81
79
90
90
90
89
306.282 308.640.674 310.648 342.473.973 320.751 426.329.678 345.402 484.309.180 364.734 554.784.600 353.606 612.537.670
ÖTV'siz Yakıt Kamu-Özel Dağılımı
Milyon TL
Milyonlar
400.000
350.000
300.000
250.000
Verilen Teşvik Kamu-Özel Dağılımı
700
600
500
400
200.000
300
150.000
200
100.000
100
50.000
0
KAMU
0
2004 2005
ÖZEL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2004
ÖZEL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
KAMU
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
4.BÖLÜM
GEMİ SANAYİ İSTATİSTİKLERİ
87
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
4.1 Faaliyette Bulunan Tersaneler
Günümüzde 72 adet tersane faaliyetini sürdürmektedir.
Yalova
Tersaneler
Bölgesi
Tuzla
Tersaneler
Bölgesi
KASTAMONU
İSTANBUL
ZONGULD (1)
(26) SAKARY AK (9)
SAMSUN
İZMİA (1)
(1)
YALOVA T (6)
ÇANAKKALE
(22)
(2)
Aliağa
Gemi
Geri
Dönüşüm
Bölgesi(2
1)
ORDU
(1)
TRABZO
N (1)
ADANA
(1)
HATA
Y (1)
4.2 Sektörel Kapasite Bilgileri
72 adet tersanemiz; 3,61 Milyon DWT’luk kurulu kapasiteye sahiptir.
88
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
4.3 Yatırımdaki Tersaneler
Yatırım aşamasında bulunan tersane sayısı 2013 yılı
sonu itibariyle 49 adettir.
İSTANBUL-5
SİNOP-1
KASTAMONU-3
ZONGULDAK-2
SAMSUN-8
ORDU-1
ÇANAKKALE-6
YALOVA-17
BALIKESİR-2
TRBZON-1
ADANA-1
MERSİN-1
4.4 Sektörel İhracat ve İthalat Bilgileri
2013 yılında 1,14 milyar $’lık ihracat gerçekleştirilirken 0,90 milyar $ ithalat yapılmıştır.
89
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
4.5 Tersanelerde İstihdam Durumu
4.6 Dünya Gemi Siparişleri
90
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
4.7 Türk Tersanelerinin Sipariş Değişimleri
4.8 Kuru Havuzlar
91
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
4.9 Yüzer Havuzlar
4.10 Türkiye’de Gemi Geri Dönüşümü
92
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR

Filo İstatistikleri(Türk Sahipli Filo İstatistikleri Hariç): Gemi Sicil Bilgi Sistemi ile elektronik ortamda
tutulan verilerden derlenmektedir.

Türk Sahipli Filo İstatistikleri:Institute of ShippingEconomicsandLogistics (ISL) tarafından tutulan 1000 GT
ve üzeri Türk Sahipli Filo bilgilerinden derlenen istatistiklerdir. Bakanlığımız tarafından tutulan Türk Bayraklı
Filo İstatistikleri ile farklılık gösterebilmektedir.

Denizyolu Taşıma İstatistikleri: Liman Yönetim Bilgi Sistemi(LYBS) üzerinden elektronik ortamda
Limanlarımıza uğrayan gemilere verilen Liman Çıkış Belgeleri (LÇB) kayıtlarından derlenmektedir.

Kabotaj Hattı Düzenli Taşıma İstatistikleri: Hat izin yönetmeliği kapsamında 60 günlük LÇB ile kabotajda
düzenli hatlarda taşımacılık yapan firmalar tarafından tutularak Kabotaj Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden
elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilen verilerden derlenmektedir.

Ülkeler Bazında Denizyolu Taşıma İstatistiklerinde Ülke Bilgisi: Limanlarımızdan ayrılan bir geminin
gittiği limanın ait olduğu ülkeyi ifade etmektedir. Bu nedenle Limanlarımızdan ayrılan bir gemi ile bir ülkeye
götürülen bir yük tekrar denizyolu ya da başka bir taşıma modu ile farklı bir ülkeye götürülebilmektedir. Bu
nedenle burada verilen ülke bilgisine ait denizyolu taşıma istatistikleri Türkiye ile o ülke arasında yapılan
denizyolu dış ticareti miktarını her zaman ifade etmeyebilir.

Ayrıntılı Bilgi, Görüş ve Önerileriniz İçin: www.denizticareti.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
93
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
Download

Deniz Ticareti 2013 İstatistikleri