2014-2015 Öğretim Yılında
8. sınıfta okuyan öğrenciler,
Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav
sistemi olan TEOG ile
yerleştirileceklerdir.
• 2014 - 2015 eğitim - öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.
sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir
tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.
Ortak Değerlendirme Kapsamındaki
Dersler
• Türkçe
• Matematik
• Fen ve Teknoloji
• Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
•Yabancı Dil
• Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3
yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre
işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.
• Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar
tatil edilecek, ders yapılmayacak.
• Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.
• Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
• Sınavlarda A ve B diye iki kitapçık türü bulunacak.
• Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmayacak.
1.DÖNEM: 26-27 Kasım 2014
2.DÖNEM: 27-28 Nisan 2015
Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere
2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.
SINAV GÜNÜ
SAATİ
DERS
SINAV SÜRESİ
26 KASIM
ÇARŞAMBA
09.00
10.10
11.20
TÜRKÇE
MATEMATİK
DİN KÜLTÜRÜ
40 DAKİKA
40 DAKİKA
40 DAKİKA
27 KASIM
PERŞEMBE
09.00
10.10
11.20
FEN VE TEKNOLOJİ
İNKILAP TARİHİ
YABANCI DİL
40 DAKİKA
40 DAKİKA
40 DAKİKA
MAZARET SINAVI UYARISI!



Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak
sınava giremeyen öğrenciler için önceden
belirlenen bir hafta sonunda mazeret
sınavı yapılacak.
Mazeret
sınavı,
belirlenen
merkezlerinde yapılacak.
sınav
Mazeret sınavı 1.dönem 13-14 Aralık
tarihlerinde yapılacaktır.
SINAV SONUÇLARI NE
ZAMAN AÇIKLANACAK?
1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak.
2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.
8.SINIFLARIN
PARASIZ YATILILIK VE
BURSLULUK HAKKI
8. Sınıfta Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından
faydalanmayı arzu eden öğrenciler ek olarak
Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına (PYSB) tabii
tutulmayacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas
puanı ile bu hakkı kazanıp kazanmadığı belli
olacaktır.
TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU
SORULACAK VE SÜRELER NE KADAR
OLACAK?
8. SINIF KONULARINDAN;






Türkçe (20 soru: 40 Dakika)
Matematik (20 soru: 40 Dakika)
Fen ve Teknoloji (20 soru: 40 Dakika)
T.C. İnkılap Tarihi (20 soru: 40 Dakika)
Yabancı Dil (20 soru: 40 Dakika)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (20 Soru: 40 Dakika)
ORTAK SINAV HANGİ
KONULARI KAPSAYACAK?
Merkezi
sınavlarda
kapsam
birlikteliğinin
sağlanması
amacıyla,
öğretmenlerin
yıllık
ders
planı
uygulamalarında,
hazırlanan ders çizelgelerini dikkate almaları
istendi.
Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak
sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları
konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak
sınavda ise eğitim öğretim yılı başından
itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu
olacaklardır.
ORTAK SINAVLAR NEREDE
YAPILACAK?
Ortak sınavlara olağanüstü şartlar
dışında öğrenciler kendi okullarında
gireceklerdir.
Hastanede ve evde eğitim gören
öğrencilerin sınavı hastanede ve evde
yapılacaktır.
TEOG’DA DERSLERİN
AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN
STANDART PUAN KATSAYILARI
TÜRKÇE
TEOG
AĞIRLIKLI
PUAN
4
MATEMAT
FEN VE
İK
TEKNOLOJİ
4
4
DİN
SOSYAL YABANCI
KÜLTÜRÜ
BİLGİLER
DİL
2
2
2
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ


Orta ve ağır zihinsel engelli olarak eğitim alan
öğrenciler
ortak
sınav
yazılıları
için
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi il/ilçe sınav
komisyon kararı ile sınava alınmayacaklardır.
Sınav evrakları açılmadan tutanakla iade
edilecektir.
2015 TEOG’DE
PUANLAR NASIL
HESAPLANACAK?
2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL
HESAPLANACAK?
TEOG Ortak Sınav Puanı 700
Yerleştirme Esas Puanı 500
üzerinden değerlendirilecektir.
YIL SONU BAŞARI PUANI
(YBP) NEDİR?
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm
derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin
haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa
ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden
elde edilen puanı ifade eder.
Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı
100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK
SINAV PUANI NEDİR?
Ortak
Sınavlar
kapsamında,
sınavı
gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar
kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır.
Çarpımların toplamından elde edilen değerin
derslerin ağırlık katsayılarının toplamına
bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak
sınav puanı hesaplanacaktır.
Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.
www.kisiselbasari.com
ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME
PUANININ HESAPLANMASI (OYP)
•Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı
Puanlarının Toplamı ile
•8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG)
puanının toplamının
ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.
 6, 7 ve 8. sınıfların toplam yılsonu başarı puanı
300 puan (100+100+100: 300) üzerinden (%30)
 Ortak sınavların puanı 700 üzerinden
hesaplanacak (%70)
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (OYP) ise
bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden
hesaplanacaktır.
Kısacası 2015 TEOG’da OYP’yi
- Öğrencinin okul başarısı %30
- TEOG başarısı % 70 etkileyecek.
2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA
OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP
2
ÖRNEK:
6. Sınıf YBP:
98,000
7. Sınıf YBP:
100,000
8. Sınıf YBP:
95,000
8. Sınıf TEOG: 675,000 olan bir öğrencinin
OYP’si: 98+100+95+675=968
OYP= 968/2 = 484,000 olur.
EK PUAN NEDİR?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
gerçekleştirilen Uluslararası Bilim
Olimpiyat Sınavları ve Matematik Olimpiyat
Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal
elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil
etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları
yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen
oranda ek puan verilecektir.
EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ?
Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına
katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına;
 Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl
sonu başarı puanının %10’u
 Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl
sonu başarı puanının %9’u
 Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl
sonu başarı puanının %8’i
 Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı
puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.
HİÇBİR ZAFERE ÇİÇEKLİ YOLLARDAN
GİDİLMEMİŞTİR.
NAPOLEON BONAPARTE
“BAŞARIYA GİDEN YOL ÇOK
ÇALIŞMAKTAN DEĞİL, SİSTEMLİ
ÇALIŞMAKTAN GEÇER “
“ ANLAMANIN EN İYİ YOLU
TEKRAR ETMEKTİR.”
www.kisiselbasari.com
UNUTMAYIN...!
% 100 Öğrenilen bir bilginin;
20 dakika içinde %50’sini
60 dakika içinde %70’ini
24 saatte ise %80’ini
UNUTUYORUZ...
Sınavlarda nereden başlamalıyım?
Her şeyden önce sınavda, deneme sınavlarındaki alışkanlığınız neyse
oradan başlamanız önerilir. Bununla birlikte, sizin için puan olarak hangi
ders daha yüksek getiriye sahipse o dersten başlamalısınız.
Sorulara nasıl konsantre olabiliriz?
•Sınavda hangi soruya odaklanılır?
•Sınavda, sadece çözdüğünüz soruya odaklanırsınız.
•Bir önceki soru ya da bir sonraki soru sizi hiç ilgilendirmez.
•Çünkü sınavı birer soru birer soru yaparak kazanırsınız.
•Sınavı bir bütün olarak görmeyin. Her bir soru sadece bir sorudur.
•Kaç soru yapmanız gerekiyorsa sınavı o kadar parçaya bölün.
Konsantre olmanın anahtarı şimdide olmaktır. Şimdide değilseniz ya
geçmiştesinizdir ya da gelecektesinizdir. Bu nedenle sınavda soruları çözerken
kendi kendinize “Şimdi 10. sorudayım, şimdi 11. sorudayım” diye telkinde
bulunun. Bu sizi çözdüğünüz soruya etkin bir şekilde odaklayacak ve
konsantrasyon gücünüzü artıracaktır.
Sorulara nasıl konsantre olabiliriz?
Sınavda dikkatsizliklerin en temel sebebi, soruyu okurken gözün cevap şıklarına takılmasıdır.
Bu da, soruları gerektiği gibi anlamamızı engeller. Çünkü zihin konsantre olduğu zamanlarda
sadece bir noktaya sabitlenir. Hem soruya hem cevaba bakarasınız hem soruyu hem de cevabı
tam olarak anlayamazsınız.
sonra “Aa hayret, “değildir”i fark etmemişim, “çıkarılamaz” ifadesini atlamışım” gibi cümleler
söyleriz.
Şıkları sonuna kadar okuyun
Bilgiye dayalı sorularda, dikkatsizlik oranınızı en aza indiren en etkin
yöntem,okurken, cevaba elinizi ya da bir kâğıt parçasını kapatmaktır. O
zaman isteseniz de gözünüz cevaba kaymaz, soruyu tamamen okursunuz
ve en etkili bir şekilde anlarsınız.
Önemli bilgilerin altını çizin
Sorulardaki önemli bilgilerin altını çizerseniz görsel
dikkatinizden kaçan bilgiler dokunsal dikkatinizden
kaçmaz.
Bir sorudaki en önemli ifade nedir?
Bir sorudaki ön önemli ifade en son ifadedir. Soruda neyin
istendiği çoğunlukla en son ifadede belirtilir. Bu ifadeyi
balon içerisine alarak özel olarak dikkatinizi verin. Çünkü
beynimiz, çoğunlukla “değildir, çıkarılamaz” gibi
olumsuzlama ifadelerini olumlu algılamaya eğilimlidir. Ve
olumsuzlamalardan dolayı çok sayıda soru kaçırılır.
Problem sorularını nasıl okumalı?
Bu sorulardaki verileri mutlaka yanlardaki boşluklara yazın
ve çözerken bütün işlemlerinizi zihninizden değil, yazarak
yapın. Böylelikle işlem hatası yapmazsınız.
İki şıkka indirdim ama hangisi doğru?
Bilgi sorularında, iki şıkka indirdiğinizde, çoğunlukla ilk
aklınıza gelen doğrudur. Kesin, yüzde yüz emin olduğunuz
bir mantığa dayanmadan ilk aklınıza gelen şıkkı
değiştirmeyin veya gerekirse soruyu tekrar okuyun. Bunu
denemelerden de bilebilirsiniz.
Uzun paragraf sorularını nasıl okumalı?
Bu sorularda önce soru kökünü okuyun sonra bu bakış
açısıyla paragrafı okuyun. Ve özelikle bu sorularda
çeldiricilerin çok olduğunu bilerek soruları çözün.
A ve B şıklarına dikkat!!!
Özellikle çeldirici cevaplar bu sıklarda gizlidir bu nedenle
bu şıklarda daha dikkatli olun.
Hatırlayamadığımız soruları nasıl geçebiliriz?
Hatırlayamadığınız sorulara daha sonra dönmek için yanına
bir soru işareti koyun ve geçin. O soruyu sonra
hatırlayabilirsiniz. Ancak, o soruda zaman kaybederseniz
daha rahat yapabileceğiniz soruları kaçırabilirsiz!
Sorulara Önyargı ile yaklaşma!
Soruları çözerken sorunun ne istediği önemlidir.
Sorulara önce düz, basit bir mantıkla yaklaşın ve sorunun sizden ne istediğine
yoğunlaşın.
Sizin soruyu nasıl anlamak istediğiniz değil, sorunun sizden ne istediği önemlidir.
Sınavda nasıl dinlenelim?
Sınavda her bir bölümü bitirdikten sonra 5-10 saniye dinlenebilirsiniz. Ayrıca sınavın yarısında da
yine 20-30 saniye dinlenebilirsiniz.
Bu dinlenme sürelerinde;
Gözlerinizi kapatın ve gözlerinizi dinlendirin.
Derin nefes alın biraz içinizde tutun ve yavaşça verin.
Suyunuzdan için.
Kaşlarınızın üzerine masaj uygulayın.
Etrafınızdaki kişileri rahatsız etmeden gerinin. Streching, yani gerinme iyi bir rahatlama
yöntemidir.
Kendinize, “her şey iyi gidiyor” gibi pozitif telkinlerde bulunarak kontrolün elinizde olduğunu
hatırlayın.
Unutmayın, iyi dinlenirseniz daha konsantre ve rahat olursuz. Bu da size daha çok net yaptırır.
Genel Tavsiyeler
• Hiçbir soruya önyargıyla yaklaşmayın.
Tüm soruları okuyun ve çözmeye çalışın
• Soru köklerine dikkat edin “değildir”,
“olamaz”, “yanlıştır” gibi ifadeleri gözden
kaçırmayın
• Zor sorulara üzerinde fazla vakit
kaybetmeyin. Fakat bazen zor ve karmaşık
görünen soruların cevaplarının çok basit
olabileceğini de unutmayın.
• Bazı sorularda, soruda verilenlerden
cevaba gidemiyorsanız, şıkları kullanarak
cevaba ulaşmaya çalışın.
Genel Tavsiyeler
• Cevapları optik forma geçirmeyi, işlemi
bitirdikten hemen sonra yapın. Aksi durumda
‘KAYDIRMA’ yapabilirsiniz.
• Bütün şıkları okumadan cevabı
işaretlemeyin. Daha doğru bir cevap diğer
şıklarda olabilir.
•• Kısa sorular kolay, uzun sorular zordur
önyargısıyla soruya yaklaşmayın.
• Her testte cevaplayamayacağınız kadar zor
olan sorular bulunabilir. Bu tip soruların
moralinizi bozmasına izin vermeyin.
Download

TEOG Sınav Sistemi