BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI
VI. SINIF
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI INTERN PROGRAMI
Dekan
Dekan Yardımcıları
Baş Koordinatörler
Dönem Koordinatörleri
Program Sorumlusu
DİSİPLİN/BÖLÜM
Aile Hekimliği
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Prof. Dr. Selçuk Keser
Doç. Dr. Nejat Demircan
Doç. Dr. Nejat Demircan
Prof. Dr. Ülkü Özmen
Doç. Dr. İnan İlker Arıkan
Yrd.Doç. Dr. Murat Songür
Yrd Doç Dr Günter Dilsiz
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç. Dr. Nejat Demircan
Doç. Dr. Erol Aktunc
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Semra Demir
Akca
Yrd Doç Dr Günter Dilsiz
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI INTERN PROGRAMI
Ders kodu
T036001
T036002
T036003
T036004
T036005
T036006
T036007
T036008
T036009
T036010
T036011
T036012
T036013
Dersin konusu
Öğretim üyesi
Aile Hekiminin
Görev Tanım Ve
ilkeleri
Dünyada ve
Türkiye’de Aile
Hekimliginin
Gelisimi
Doç. Dr.
Erol Aktunç
Aile Hekimliği
Finansman
Modelleri
PeriyodikSaglık
Muayenesi,Birinci
Basamakta Tanı
& Tarama
Testleri
Sağlığın
İyileştirilmesi
İletisimin
Temelleriİletisim
Becerilerinin
Gelistirilmesi
Hasta-hekim
görüşmesi, Hasta
eğitimi
Zor durumlarla
başa çıkma
Kanıta dayalı tıp
uygulaması
Akılcı ilaç
kullanımı
Kronik hastalık
takibi
Boğaz ağrısına
yaklaşım
Poliklinik
Uygulaması
T036014
Seminer
T036015
Makale Saati
T036016
Vaka Tartışması
T036017
Teorik
Pratik
Toplam
ASM gözlem
eğitim ve ASM
raporu sunum
Yrd. Doç..Dr.
Ayse
Semra Demir
Akca
Doç. Dr. Nejat
Demircan
Yrd. Doç. Dr.
Günter Dilsiz
Doç. Dr.
Erol Aktunç
Yrd. Doç..Dr.
Ayse
Semra Demir
Akca
Doç. Dr. Nejat
Demircan
Yrd. Doç. Dr.
Günter Dilsiz
Doç. Dr.
Erol Aktunç
Yrd. Doç..Dr.
Ayse
Semra Demir
Akca
Doç. Dr. Nejat
Demircan
Yrd. Doç. Dr.
Günter Dilsiz
Tüm öğretim
üyeleri
Tüm öğretim
üyeleri
Tüm öğretim
üyeleri
Tüm öğretim
üyeleri
Tüm öğretim
üyeleri
12
34
46
Teorik
saat
Pratik
saat
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
-
18
-
2
-
2
-
2
-
10
ZKÜ Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği A.D.
Dönem 6 Staj Ders Programı
08:00-10:50
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-13:50
14:00-15:00
15:00-17:00
Pazartesi
Poliklinik
Ders
Öğlen arası
Ders
Ders
Poliklinik
Ders: 12 saat
Seminer: 2 saat
Makale: 2 saat
Vaka tartışması: 2 saat
Poliklinik uygulaması: 18 saat
ASM gözlem eğitim: 8 saat
ASM rapor sunumu: 2 saat
Salı
Poliklinik
Ders
Öğlen arası
Seminer
Seminer
Poliklinik
Çarşamba
Poliklinik
Ders
Öğlen arası
Makale
Makale
Poliklinik
Perşembe
Aile sağlık
Aile sağlık
Aile sağlık
Aile sağlık
Aile sağlık
Aile sağlık
Download

Aile Hekimliği - Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik Bölümü