Yenidoğan Bebeğin
Fizik İncelemesi
Prof. Dr. Filiz Bakar
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Yenidoğan Bilim Dalı
Vital Bulgular

Vücut ısısı


Solunum sayısı


40-60/dk
Nabız


Rektal, oral, aksiller
100-180/dk
Kan basıncı
Ölçümler





Baş çevresi
Boy
Vücut ağırlığı
Persentil
 AGA
 SGA
 LGA
Gebelik yaşı belirlenmesi
 Preterm
 Geç preterm
 Term
 Postterm
AGA
SGA
LGA
Genel görünüm



Aktivite
Deri rengi
Konjenital anomali
Deri Muayenesi
Renk
Pletora



Polisitemi
Aşırı oksijen verilmiş veya aşırı ısıtılmış
bebek
Eritema neonatarum
Solukluk




Anemi
Doğum asfiksisi
Şok
Patent duktus arteriosus
Sarılık

Bilirubin düzeyi >5 mg/dL
Siyanoz

Santral siyanoz



Periferik siyanoz



Dudak ve dil dahil deri siyanotik
Konjenital kalp, akciğer hastalığı
Deri siyanotik, dil ve dudaklar pembe
Methemoglobinemi
Akrosiyanoz

Sadece eller ve ayaklar siyanotik
Ekimoz
Harlequin belirtisi
Kutis marmorata
Verniks kazeoza
Mekonyum boyanması
Lanugo
Deride soyulma
İktiyozis
Albinizm
Nevüsler
Salmon lekeleri (‘leylek ısırığı’)
Maküler hemanjiom
Porto şarabı lekesi (Nevüs
flameus)
Mongol lekeleri
Mongol lekeleri
Erken hemanjiom
Konjenital hemanjiom
Çilek hemanjiom (Maküler
hemanjiom)
Melanositik nevüs
Cafe Au Lait lekesi
Raşlar
Milia
Sebasöz hiperplazi
Toksik eritem
Toksik eritem
Neonatal püstüler melanozis
Peteşi
Skin tag (et beni)
Seboreik dermatit
Baş Muayenesi



Başın genel şekli
Kesi, morarma
Mikrosefali, makrosefali
Baş çevresi
Ön ve arka fontaneller


Ön fontanel 9-12 ay arası, arka fontanel 2-4 ay arası kapanır.
Büyük ön fontanel






Kabarık ön fontanel




Kafaiçi basınç artışı
Menenjit
Hidrosefali
Deprese ön fontanel


Hipotiroidi
Osteogenezis imperfekta
Hipofosfatazya
Kromozomal anomaliler
SGA bebekler
Dehidratasyon
Küçük ön fontanel



Hipertiroidi
Mikrosefali
Kraniosinostoz
Molding
Kaput suksadeneum
Sefal hematom
Boyun




Sternokleidomastoid kas palpasyonu
(hematom)
Tiroid palpasyonu
Tiroglossal kist
Kısa boyun



Turner sendromu
Noonan sendromu
Klippel-Feil sendromu
Klavikula kırığı
Yüz


Genel görünüm
Anomaliler
Fasiyal paralizi
Gözler
Göz kapağında ödem
Diskonjuge göz hareketleri
Dakriyosistosel
Dakrostenoz
Subkonjonktival hemoraji
Konjonktivit
Konjenital glokom
Konjenital katarakt
Kulaklar
Normal kulak
Preaurikuler skin tag
Ear pit
Kulak anomalileri
Kulak anomalileri
Hipoplastik kulak
Düşük kulak
Burun



Koanal atrezi
Burun kanadı solunumu
Burun akıntısı
Pozisyonel nazal deformite
Ağız
Epstein incileri
Bifid uvula
Yarık dudak
Yarık damak
Yarık dudak-damak
Ankiloglossi
Makroglossi
Ranula
Monilyazis
Natal diş
Mikrognatti
Göğüs incelemesi

Gözlem




Simetri
Anomali
Solunum sıkıntısı (takipne, retraksiyon, inleme)
Oskültasyon
Göğüs şekli
Fazla göğüs ucu
Skin tag
Belirgin ksifoid
Pektus ekskavatum
İnterkostal retraksiyon
Subkostal retraksiyon
Kalp incelemesi

Oskültasyon


Nabız palpasyonu



Kalp hızı (120-160/dk), ritm, kalp seslerinin
kalitesi, üfürüm
Dolgun nabız (PDA)
Nabız alınamaması (Aort koarktasyonu)
Konjestif kalp yetmezliği bulguları
Karın incelemesi



Gözlem
Oskültasyon
Palpasyon
Diastazis rekti
Linea nigra
Umbilikal herni
Omfalosel
Gastroşizis
Umbilikal kord
Normal umbilikal kord
Arter, ven
Mekonyum boyalı umbilikal
kord
Normal kord
Umbilikal herni
Periumbilikal eritem
Omfalit
Umbilikal kord hematomu
Wharton jel kisti
Genital sistem

Neden önemli?


Ambigus genitalya varsa acil değerlendirme
gerekir
Penil anomali varsa sünnetden önce
değerlendirilmeli
Normal erkek genital
Sünnet derisi varyantı
Hipospadias
Epispadias
Kordi
Perdeli penis
Gömülmüş penis
Penil torsiyon
Hidrosel
İnguinal herni
Akut testiküler torsiyon
İnmemiş testis
Ambigus genitalya
Normal kız genital
Normal kız genital
Vajinal kitle
Anüs ve rektum


Anal atrezi araştırılmalı
Mekonyum ilk 48 saatte olmalı
Ekstremiteler
Normal el çizgisi
Simian çizgisi
Polidaktili
Sindaktili
Polisindaktili
Klinodaktili
Parmak hipoplazisi
Başparmak aplazisi
Üstüste binmiş parmaklar
Pozisyonel deformite
Club feet
Ayak ödemi
Sırt ve omurga
Sakral saç
Sakral dimple (gamze)
Sakral dimple
Sakral skin tag
Kelebek işareti
Meningomyelosel
Kalça incelemesi

Doğuştan kalça çıkığı





İnsidans: 1/800
Sıklıkla tek taraflı ve solda
Dorsalde deri katlantılarında asimetri
Etkilenmiş bacakta kısalma
Ortolani ve Barlow manevraları
Makat prezentasyon
Deri katlantıları
Galeazzi belirtisi
Anormal kalça abduksiyonu
Nörolojik inceleme

Kas tonusu



Refleksler








Hipotoni
Hipertoni
Arama
Yakalama
Emme
Taban kavrama
Moro
Kranial sinirler
Hareket
Periferik sinirler


Erb-Duchenne
Klumpke
Nörolojik inceleme

Nörolojik bozuklukların genel belirtileri










Kafa içi basınç artışı bulguları
Hipotoni veya hipertoni
İrritabilite veya hipereksitabilite
Emme ve yutma reflekslerinde zayıflama
Yüzeysel, düzensiz solunum
Apne
Apati
Nöbet geçirme
Reflekslerin yokluğu, azalması veya aşırı olması
Asimetrik refleksler
Hipotoni
Fasiyal sinir paralizisi
Fasiyal sinir paralizisi
Asimetrik ağlama
Erb palsi
Postür
Head Lag
Baş Kontrolu
Ventral süspansiyon
Vertikal Süspansiyon
Derin tendon refleksleri
Plantar refleks
Arama refleksi
Moro refleksi
Spinal refleks
Adımlama refleksi
Yakalama refleksi
Download

yenidoğan fizik inceleme