Sanat Tarihi Bölümü
Eğitim – Öğretim Programı
I.YARIYIL
II.YARIYIL
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2
TÜD 101 Türk Dili I
(2-0)2
YAD 101 Yabancı Dil I
(2-0)2
SAT 1001 Batı Sanatına Giriş I
(3-0)3
SAT 1003 Doğu Sanatına Giriş I
(3-0)3
SAT 1007 Sanat Tarihinde
(4-0)4
Terminoloji ve Yöntem
TDE 1087 Osmanlıca I
(3-0)3
TRH 1083 Kültür Tarihi I
(2-0)2
Toplam 21
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II
TÜD 102 Türk Dili II
YAD 102 Yabancı Dil II
SAT 1002 Batı Sanatına Giriş II
SAT 1004 Doğu Sanatına Giriş II
SAT 1008 Teknik Resim ve Rölöve
TDE 1088 Osmanlıca II
TRH 1084 Kültür Tarihi II
III. YARIYIL
IV.YARIYIL
SAT 2001 İslam Sanatı
SAT 2009 Avrupa'da Ortaçağ ve
Rönesans Sanatı
SAT 2011 Bizans Mimarisi I
TDE 2087 Osmanlıca III
SAT 2079 Mitoloji I
…. …. Mesleki Seçmeli
(3-0)3
(3-0)3
(3-0)3
(2-0)2
(2-0)2
2
Toplam 15
AİT 202 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. III (Nutuk)
(2-0)2
SAT 2002 Anadolu Selçuklu
(3-0)3
ve Beylikler Dönemi Sanatı
SAT 2010 Avrupa'da Barok Sanat
(3-0)3
SAT 2012 Bizans Mimarisi II
(3-0)3
TDE 2088 Osmanlıca IV
(2-0)2
SAT 2080 Mitoloji II
(2-0)2
…. …. Mesleki Seçmeli
2
Toplam 17
VI.YARIYIL
V. YARIYIL
SAT 3007 Osmanlı Mimarisi I
SAT 3009 18-19. Yüzyıl Avrupa Sanatı
TDE 3087 Osmanlıca V
…. …. Mesleki Seçmeli
…. …. Genel Seçmeli
(3-0)3
(3-0)3
(2-0)2
7
2
Toplam 17
VII. YARIYIL
SAT 4005 Çağdaş Sanat I
SAT 4009 Osmanlı El Sanatları I
…. …. Mesleki Seçmeli
…. …. Genel Seçmeli
(2-0)2
(2-0)2
(2-0)2
(3-0)3
(3-0)3
(2-4)4
(3-0)3
(2-0)2
Toplam 21
(2-0)2
(3-0)3
10
2
Toplam 17
SAT 3008 Osmanlı Mimarisi II
SAT 3010 Batı Sanatında Modern Akımlar
TDE 3088 Osmanlıca VI
…. …. Mesleki Seçmeli
…. …. Genel Seçmeli
(3-0)3
(3-0)3
(2-0)2
7
2
Toplam 17
VIII.YARIYIL
SAT 4008 Çağdaş Sanat II
SAT 4010 Osmanlı El Sanatları II
…. ….
Mesleki Seçmeli
…. ….
Genel Seçmeli
(2-0)2
(3-0)3
10
2
Toplam 17
(OZ: Ortak Zorunlu ; MZ: Mesleki Zorunlu; MS
Mesleki Seçmeli; GS : Genel Seçmeli)
Tel
: (224) 2941880
Fax : (224) 2941899
e-mail: [email protected]
Web : http://fened.uludag.edu.tr
İLETİŞİM
Toplam kredi: 142
Download

Sanat Tarihi