ČASOVÝ HARMONOGRAM SEKCE: PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Téma: “Právo duševního vlastnictví”
Termín: čtvrtek 15. 5. 2014
Místo konání: PF UP, budova A, Rotunda
14:00–15:30 jednání v sekci
Moderátor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Michal Černý, Ph.D.
1. Susan Farran, PhD., Faculty of Business and Law Northumbria University
„The challenges of developing appropriate intellectual property regimes in least developed countries: examples from
the Pacific region“
2. JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, LL.M., MBA, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
„Význam doménových jmen pro podnikání v EU“
3. JUDr. Zuzana Císařová, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze,
advokátka
„Vybraná judikatura SDEU k otázkám zpřístupňování chráněného obsahu na Internetu “
4. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., UPJŠ Košice
„(Bez)problémové určovanie právomoci súdov pri zásahoch do práv duševného vlastníctva“
15:30–16:00 coffee break
16:00–17:30 jednání v sekci
Moderátor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Michal Černý, Ph.D.
5. JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M., Masarykova univerzita, Právnická fakulta
„Připravovaná reforma známkového práva v Evropské unii“
6. Mgr. Barbora Králičková, PhD., Ústav štátu a práva SAV
„Aktuálne otázky práva duševného vlastníctva na Slovensku“
7. Mgr. Rudolf Leška, LL.M., ALAI a Rudolf Leška, advokát
„„Rozmnoženina pro osobní potřebu“
8. Mgr. Ivo Heger, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
„Nech sa páči, ponúknite sa“ – Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátního zariadenia na práva k předmětem duševného vlastníctva“
ČASOVÝ HARMONOGRAM SEKCE: PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Téma: “Právo duševního vlastnictví”
Termín: pátek 16. 5. 2014
Místo konání: PF UP, budova B, Aula
9:00–10:30 jednání v sekci
Moderátor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Petr Prchal
1. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta
„Tříkrokový test a test proporcionality aneb o slepici a vejci“
2. JUDr. Tomáš Klinka, Úrad priemyselného vlastníctva SR
„Zákon o priemyselnom vlastníctve - kodifikačné otázniky ??““
3. JUDr. Mgr. Petr Košík, Univerzita Karlova, Právnická fakulta
„Soudní příslušnost a rozhodné právo ve sporech z průmyslových práv s mezinárodním prvkem. Srovnání EU a Japonska“
4. Mgr. Richard Bednárik, Ústav práva duševného vlastnictví, Trnavská univerzita, Právnická fakulta
„Kniha a digitálné prostredie“
10:30–11:00 coffee break
11:00–12:30 jednání v sekci
Moderátor: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Petr Prchal
5. JUDr. Silvia Lattová, Masarykova Univerzita, Právnická fakulta
„České a slovenské autorské právo v 21. storočí - blízke či vzdialené?“
6. Mgr. Radomír Adámek, Mgr. Petr Ševčík, PF UP, Ministerstvo spravedlnosti
„Audiovizuální a jiné záznamy a přenosy z jednání v soudní síni „
7. Mgr. Norbert Adamov, PhD., PF UK Bratislava
„Performance a nekonvenčné výtvory ako predmet právnej ochrany?“
8. JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
„Private copying levies: hľadanie riešenia“
9. Mgr. Michal Černý, Ph.D., PF UP
„K některým otázkám neformálního uznání tradičních statků“
Download

Sekce práva duševního vlastnictví