MAK 535 CRN:14749 KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ
2014/2015 Güz Yarıyılı
Öğretim Üyesi:
Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ, Makina Fakültesi, 412 No.lı oda
Tel: 2931300 – 2481, E-mail: [email protected]
Öğrenci Görüşme Saatleri: Pazartesi 09:30-11:30, Salı: 13:30:15:30 Çarşamba: 09:3011:30 Cuma 09:30-11:30
Ders Saatleri:
Perşembe 13:30-16:30, A501
Ön Koşul Dersleri: Yok
Ders İçeriği:
Sistematik Konstrüksiyon dersinde Mamul Geliştirme esnasında takip edilmesi gereken
adımlar anlatılmaktadır. Konu Başlıkları: Sistematik Konstrüksiyon nedir? Mamul fikrinin
oluşması. Ödev Analizi.Fonksiyonel Sentez veya Tasarım. Çözüm Arama Yöntemleri.
Değerlendirme, Fayda Değer analizi. Mamul Planlaması. Şekillendirme. Detaylandırma
Ders Kitabı:
 "Sistematik Konstruksiyon", L.Ulukan, I.T.U. Yayınları,1990.
Diğer Kaynaklar:
1. Konstruktionslehre ", G.Pahl and W. Beitz, Springer Verlag
2. "Entwickeln und Konstruiren mit System", E.Gerhard, Expert V.,1998.
3. "Engineering Design", G.Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, K.H. Grote, Springer Verlag,
Third.Edition, 2007
4. Engineering Design, Vladimir HUBKA, Heurista, Zurich, 1992.
5. The Practice of Machine Design, Yotaro HATAMURA, Yoshio YAMAMOTO,
Clarendon Press, Oxford, 1999.
6. Handbook of Mechanical Engineering, Heinrich DUBBEL, Ed. W. BEITZ and K.H.
KÜTTNER, Springer-Verlag, London, 1994. (Part E)
7. Engineering Design, George E. DIETER, Linda C . SchmidtMcGraw-Hill, New
York, 2009.
8. The Mechanical Design Process, David G. ULLMAN, McGraw-Hill, New York, 1992.
9. Machine Design Fundamentals, Joseph E. SHIGLEY, Charles R. MISCHKE,
McGraw-Hill, New York, 1989.
10. N. Cross, Engineering Design Methods, John Wiley & Sons, 2005
11. P. Naefe, Einführung in das Methodische Konstruieren, GWV Fachverlage GmbH,
2009
Dersin Amacı:
1. Konstrüksiyon faaliyetinde sistematik takip etme yeteneği kazandırmak.
2. Mamul Geliştirme ve Planlaması ile ilgili metodolojiyi kazandırmak
3. Lisans eğitiminde kazanılmış Mühendislik bilgilerinin kullanılarak, sistemli
konstrüksiyon faaliyetinde bulunma ve düzenli, anlaşılır bir şekilde ifade edilebilmesi
Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler:
1. Konstrüksiyon faaliyetinde sistematik takip etme yeteneği
2. Mamul Geliştirme ve Planlaması ile ilgili metodoloji
3. Çözüm Arama Yöntemleri
4. Mamul Geliştirme ve Projelendirme
Haftalık Ders Programı:
Hafta
Konular
Giriş, Sistematik Konstrüksiyon Nedir?
1
Mamul Fikrinin Oluşması
2
Ödevin Tanımı ve Analizi
3
Fonksiyonel Sentez ve Tasarım
4
Çözüm Arama Yöntemleri
5
Değerlendirme
6
Fayda-Değer Analizi, Mamul Planlaması
7
8
YILİÇİ SINAVI
Proje sunumları
9
10 Şekillendirme, niceliksel konstrüksiyon
11 İmalata Uygun Şekillendirme Esasları
12 İmalata Uygun Şekillendirme Esasları, detaylandırma
13 Projelendirme esasları, proje yönetimi
14 Yarışma
Başarı Değerlendirme:
Ara Sınavlar 1 adet
%25
Proje
1 adet
%25
(Grup ödevi olarak uygulamalı bir proje verilecektir. Son hafta yarışma
yapılacaktır.)
Kısa Sınav
4 adet
%10
Final Sınavı
1 adet
%40
Diğer:
Dersle ilgili tüm duyurular 412 No.lı odanın yanındaki panoda ve
http://web.itu.edu.tr/~temizv web sayfasında yapılacaktır.
Download

Ders Uygulama Belgesi