YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BLM1612 DEVRE TEORİSİ, YILİÇİ SINAVI 1 ÇÖZÜMLERİ, 08.04.2014
Ad, Soyadı:
Numara:
Grup No:
İmza:
SORU 1: Aşağıdaki şekildeki devrede;
Soru 1
(20p)
Soru 2
(30p)
Soru 3
(20p)
Soru 4
(30p)
∑
(100p)
a-b Thevenin dönüşümü için
1. Çıkış açık devre yapılarak Vth
gerilimi bulunur.
2. Gerilim
kaynakları
kısa
devre, akım kaynakları açık devre
yapılarak Rth bulunur.
a) Thevenin eşdeğerini çizerek, RL direncine maksimum güç aktarabilmek için gerekli RL direnç değerini
hesaplayınız.
1) Vth için çıkış açık devre olduğundan 6Ω dan akım akmaz.
!
!
!
+
= !" => ! = !" ! ! = !"# => !! =
! ! = !".
! !"
!"
!
!" !"# !"ı! !"#!$ığı !ç!" !!" = ! = !"
2) Rth için
Rth=6+8||(4+4+2)=6+8||10=6+4.44=10.44 Ω
Thevenin eşdeğer devresi.
b) RL= 5Ω için direncin harcadığı gücü bulunuz.
RL ye maksimum güç aktarılması için RL=Rth=10.44 Ω olmalı.
Pmax= I2. RL=(8 / (10.44+10.44))2. 10.44 =1.53 W
SORU 2: Aşağıdaki OpAmplı devrede vout çıkış gerilimini R=R1=1kΩ ; Rf = R2 = 2kΩ ; v1=5v ; ve v2= 2sinωt için
hesaplayınız.
V1 ve v2 farklı frekanstaki kaynaklar olduğundan
süperpozisyon teoremi uygulanır.
V1=0 kısa devre; V2=2sinwt için
!"
!"
!!"#$ = −
−
!" + !"
!"
!
!"
!"
=−
−
!"#$%& = !"#$%&
!"
!"
V1=5v ; V2=0 için
!"
!"
!"
!"
!!"#$ = −
−
!" + !" == −
−
!
!"
!
!"
!"
= !"
Süperpozisyona göre sonuçlar toplanırsa
!!"# = !" + !"#$%&
Show all work to receive maximum credit. Establish voltage and current references as needed.
Aşağıda
verilen
devredeki
akım for
değerlerini
Çevre
(Mesh)the
analizi
elde ediniz. Denklem
1. SORU
Write 3:
a valid
matrix
equation
to solve
the current
through
6-:yöntemi
resistorkullanarak
(i 6)
sistemini
elde
edip
matris
formunda
gösteriniz.
Eşitliği
çözmeyiniz.
and the 4-: resistor (i 4) as drawn. You are
not required
to solve the matrix equation.
Name
________________________________________
Name
________________________________________
THE
CI TADEL
THE
CI TADEL
Mesh
akımları:
i1, SOUTH
i2,i3
THE
LI TARY
COLLEGE
CAROLI
THE
MIM
LIITARY
COLLEGE
OFOF
SOUTH
CAROLI
NANA
-3+4(i
)-6+2(i1-i3)=0
Department
of
Electrical
and
Engineering
1-i2Computer
i2
Department
of Electrical and Computer Engineering
4(i2-i1)+6i2+3(i2-i3)=0
i
1
ELEC
Electric
Circuit
Analysis
Exam
#1 Sample:
50 minutes
6+3(i3-i2)+4i3+2(i3-iExam
1)=0
ELEC
201201
Electric
Circuit
Analysis
I I
#1 Sample:
50 minutes
Bu eşitlikler düzenlenirse
N
N
t
N
N
t -2i )=9
dq dq
6i
-4i
i
p
0
v
0
in 0
v
i
˜
R
q
t
q
0
p
v
˜
i
1
2³ i 3dt c
¦abs abs0 ¦ v¦
n
i
p
i¦
v i ˜R
q t q 0 ³ i dt0 c
p v˜ i
¦
¦
n1 0
nn 1 0
dt
n
0
-4i
+12i
-3i
=0
dt
1
2
3
n 1
n 1
3
-2i
-3i
+9i
=-6
N
N
1
2
t
N
N
1 R2
R1 RR
dw dw
9
R−2
Rs R
Rn 1 R1 Rp 1¦R16Rn −4 tw
0w
0 t p³dtpc dt c
2!!
i
¦
3
p
R
R
w tw
p p dt
³0 0 Matriss formunda
¦
¦
p
n1
p
n
R
R
!
n
n
1
gösterilirse:
=
1
2
−4
13
−3
0
!
R1 R2
dt
n 1
n 1
−2 −3
9 !3
−6
Show all work to receive maximum credit. Establish voltage and current references as needed.
Show all
SORU
4: work to receive maximum credit. Establish voltage and current references as needed.
a) Aşağıda verilen devredeki dirençlerin absorbe ettikleri gücü hesaplayınız.
1. (a)
In the
circuit
below,
determine
power
absorbed
by the
4-k:
resistor.
1. (a)
In the
circuit
below,
determine
the the
power
absorbed
by the
4-k:
resistor.
2 k:
2 k:
4kΩ ve 5kΩ dirençler kısa devre olduğundan dolayı
üzerinden geçen akım sıfır, dolayısıyla P4kΩ=P5kΩ=0
!" !! !
!""
!
12 V
!
=
!
!"#
=
(
!"
)
!"""
=
!"
4
k:
!"#
12 V
!"#
4 k:
!
!
!"
!""
!!"# = !!!"# !"# = ( !"!! )! !""" =
!"
!
!
Determine
equivalent
resistance
of the
network
below
with
respect
to terminals
A-B.
b) Aşağıdaki
devredeki
A-B
terminallerine
göreofeşdeğer
direnç
değerini
bulunuz.
(b) (b)
Determine
the the
equivalent
resistance
the
network
below
with
respect
to terminals
A-B.
A A
5 :5 :
4 :4 :
B B
!!" = !||(! + ! + !| ! = !||!" =
8 :8 :
! ! !"
= !"
! + !"
7 :7 :
c) Bir devre elemanının pozitif terminal girişindeki yük (charge) değişimi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre
(c)
The
charge
entering
positive
terminal
of element
an element
is given
in the
figure
below.
The
charge
entering
the the
positive
terminal
an
is given
in the
figure
below.
t=5(c)
ve t=7
saniyeleri
arasında elemandan
geçen
akım of
değerini
hesaplayınız.
Estimate
current
through
element
between
5 and
7 seconds.
Estimate
the the
current
through
the the
element
between
t = 5t =and
t = 7t =seconds.
!=
≈
!"
!"
= ! !ğ!"
!"!!"#
!"!!"
=
!!"#
!"
= −!"
Download

BLM1612_Devre_Teorisi_Vize1