İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA FAKÜLTESİ
MAKİNA ELEMANLARI I – MAK 341
DÖNEM PROJESİ
KAVRAMA PROJESİ
Öğrencilerin;
Numaraları
Ad ve Soyadları
Hidrolik emniyet kavraması
Kavramanın iletmesi gereken moment :
………...……....
Nm
İstenenler :
1. Kavramanın gerekli tüm hesapları.
2. Kavramayı tam olarak gösterecek bütün gerekli görünüşler. (Gerekli yerlerde kesit, kısmi
kesit alınacaktır.)
Teslim Tarihi: Final Sınavı
Notlar:
1. Proje ödevi gruplar halinde yapılacaktır. Gruplar en az 2, en çok 3 kişiden oluşacaktır. Değişik
şubelerden de gruplar oluşturmak mümkündür.
2. Kavramalar, projenin yürütülmesi ve teslimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler Makina Elemanları panolarında ve
web.itu.edu.tr/temizv web sayfasında mevcuttur. Bu sayfa proje tesliminde kapak olarak
kullanılacaktır.
3. Proje vize şartı değildir.
Download

dönem ödevi - İstanbul Teknik Üniversitesi