T.C.
ANKARA VETiTidi
75.
Qankaya Yrl Anadolu LisesiMiidiirltif,ii
AL - 9. Srnrf/ A $ubesi(ALANI YOK)SrnrfListesi
Srmf Oiretmeni: SUHEYLA SONGUR
SrnrfBagkam:
Smrf Miidiir Yrd: LEYLA I$IKLI
Srmf BagkanYrd:
S.No
1
2
OErenciNo
3009
3019
3023
3029
5
6
3038
3045
30s3
3060
3086
10
11
t2
13
t4
15
L7
18
19
2L
3088
3095
3102
3111
3120
3L29
3145
3152
3159
3161
3167
23
24
25
26
27
28
3182
30
31
3235
32
3254
Adr
TUNCAY
CEM
Sovadr
AKDAL
Cinsiyeti
Erkek
CEM
BOMN DENIZ
ENESBUMK
GAMZE
ELiF
NURCAN
IREN
ALEYNA
PEK
ALPEMRE
TUGBAHII.AL
IBMHIM EGE
AHMETARDA
BUSRA
CIBIR
BAKIR
POt.AT
KOCYILMM
USLUER
KULECI
OKSUZ
BOZKURT
VA
AKTEPE
KIRER
ERDOGDU
TEKIN
UZUNOGLU
Erkek
Erkek
Erkek
Ktz
KZ
CAN
SUDEELIF
ABDULLAH
AYUN
AUNDANERIS
YILDIZ
AKSOY
EROL
ALDOGAN
SEKERCT
OZTURK
OZDAL
Erkek
TUNCAY
ARDA
FETIYEBEYZANUR
BEYZA
MIRAY
BURAK
3190
3197
3204
321t
3219
3226
ZEHMSENA
II.AYDA
ECEBERIL
3247
Krz Of,renciSayrsr
6p-o*ut
:
19
YILMAz
Ktz
Krz
Krz
Erkek
Krz
Erkek
Ktz
Krz
Erkek
Krz
Erkek
Erkek
OZDEMIR
ERCORUMLU
YILDIZ
Krz
ERKUT
GUNGOR
AYAZ
AKYUZ
Krz
Krz
Erkek $frenci Sayrsr :
13
Ktz
Krz
Ktz
Krz
Toplam OgrenciSayrsr:
05.09.2014 18:39:47
32
T.C.
ANKARA VALiLiGi
Qankaya75.Yrl Anadolu LisesiMiidtirliilii
AL - 9. Srnrf/ B $ubesi(ALANI YOK)SrnrfListesi
Srmf O[retmeni: gERiFESEDA ERDOCAN
SrnrfBagkam:
SrnrfMiidiir Yrd: LEYLA IgIKLI
SrnrfBagkanYrd:
S.No
nci No
3OO3
Adr
MEHMET
VEFA
NIOGI-
302s
ECE
DOGAGULSUN
DALYAMAN
ERTII.AV
Krz
3027
3061
FARUKSARP
12
3096
DENIZ
TURKER
KIZ
t4
3113
3t22
BURAK
Erkek
Ktz
3130
ZEYNEPDOGA
SINEM
AYFERFEYZA
Vtz
3138
3L46
TEKIN
BAKIR
HANGUL
YURTSEVER
IN
19
31s3
BERK
Ko9ANER
Eikak--
22
3T76
ALPER
SULEYMAN
AHMET
15
16
17
Cinsi
Ktz
Ktz
Kz
3198
3212
3220
3228
3236
AHMET
R
AKT
Erkek
HASAN
31
324t
32
3248
3255
METEALP
FERHAN
OGUZDORUK
YILIK
YILDIRIM
OZKUL
AKDOGANLI
Erkek
Erkek
Ktz
Erkek
33
Krz Olrenci Sayrsr
6ffolrul
:
19
ErkekO$renciSayrsr :
14
ToplamOfirenciSayrsr:
05.09.2014 18:39:47
33
T.C.
ANKARA VAtiLiGi
Qankaya75.Yil Anadolu LisesiMiidiirltii"ii
AL - 9. Srnrf/ C gubesi(ALANI YOK)SrnrfListesi
Srmf O$retmeni: HAYAL ULUSOY
Srnrf Bagkanr:
Smrf Mi.idiir Yrd: LEYLA IgIKLI
SrnrfBagkanYrd:
S.fo
1
(
3OO4
C-st"ett
EMETULIAH
AYUN
KOYM
3021
KAYA
KAYKISIZ
307t
10
11
3082
3090
BENGISU
DAMLA
SENA
15
3119
HAWA CEMRE
16
3123
L7
3132
12
21
22
23
24
25
26
27
30re
3L70
3177
3184
3192
3199
3206
3213
K
9OLAK
Krz
YILMM
Krz
EKIN
Erkek
TUGBASENA
SENANAz
BARI.AS
3229
3237
EYLULDIISRA
Krz Oirenci Sayrsr
6f*olrul
219
Erkek O$renciSayrsr :
14
Toplam OfirenciSayrsr:
05.09.2014 18:39:47
33
T.C.
ANKARAVAtitici
Qankaya 75. Yil Anadolu Lisesi Mtidtirlii[ii
AL - 9. Srnrf / D $ubesi (ALANI YOK) Srnrf Listesi
SrnrfOgretmeni:HANiFE ZuLAL ERDOCAN
Srnrf Bagkam:
Smf MiidiirYrd: LEYLAI$IKLI
SrnrfBagkanYrd:
S.No
1
2
3
4
5
(ifrenct No
3005
3012
3022
3036
3041
3048
3056
3064
3083
8
9
10
11
3098
3106
13
L4
3116
3125
16
L7
18
19
3140
3r44
3148
3155
3162
27
22
1
3t78
3186
27
28
29
32L4
3222
3230
30
31
32
3238
3246
32s0
3257
Krz Olrenci Sayrsr
6Po*ut
Sovadr
GOML
Cinsiveti
Krz
BEYZA
AYSESELEN
iqMAiLOIfiAY
GIZEM
EROLARDA
SOLMAZ
YILDIRIM
KAPUSUZ
EROL
Ktz
Krz
Erkek
DOGU
EUFAzE
BOL
OZCAN
TEKINER
SINDEL
GUVENDIK
9AHINKAYA
EETINER
EATAV
Erkek
Ktz
Erkek
Krz
Ktz
TUNC
ECEM
BENSU
DUYGU
SII.A
EGE
MACITALP
3091
t2
ear
UMUT
ZEYNEP
:
Krz
Krz
Krz
Erkek
Erkek
YAGIZ
PEUN
SAMED
MELrSGOKGEN
ZEYNEPBENGISU
METEHAN
FEYZANUR
AYSU
TEKCAN
TOPBAS
ERCAN
AKYUZ
Erkek
AKYUREK
TORAMAN
Ktz
YUSUFMERT
ENDER
DENIZ
VELIOGLU
GOZ
FIDAN
Erkek
Erkek
TUANA
NiSANYAGMUR
EGEKEMAL
YILDIRIM
19
CAYMAz
GERMEN
Erkek OsrenciSayrsr :
14
Krz
Erkek
Ktz
Erkek
Ktz
Ktz
Erkek
Toplam OgrenciSayrsr:
05.09.2014 18:39:47
33
T.C.
ANKARA VAtilidi
Qankaya75.Yil Anadolu LisesiMiidtirltilii
AL - 9. Srnrf/ E $ubesi(ALANI YOK)SrnrfListesi
SrmfOsretmeni:YA$ARI(AMLJRANCAN
Srmf Bagkam:
SmrfMtidiir Yrd: LEYLAIgIKLI
SrnrfBagkanYrd:
S.No
1
No
QFTgnci
3006
2
3OL4
4
3031
3042
3057
5
4dr
BIRSU
Sovadr
ARIKAN
,.
Cinsiveti
Ktz
SELIN
ZEYNEP
YAREN
ERTUGRUL
OMER
HEUN
10
3092
11
L2
13
14
3099
3109
3tL7
3126
1s
3134
16
L7
18
1
20
2t
22
23
24
3141
3t49
3156
26
27
3210
3215
30
31
32
3231
3?4,4
3251
3258
3L72
3179
3187
3194
3201
BERFINSU
SEDATNEZIH
MBIA
YAVAS
Ktz
NECMETTIN
BAHADIR
FATMAFUNDA
NEZIHEBEMY
BATUHAN
GEDIK
OzDEMiR
TORUNOGLU
CEREN
AYDOGAN
EDANUR
TURKOGLU
Krz
Krz
KIz
Krz OsrenciSayrsr
6p-oIrut
05.09.2014 18:39:47
T.C.
ANKARAVAririGi
Qankaya 75. Yrl Anadolu Lisesi Miidiirltiiii
AL - 9. Srnrf/ F $ubesi(ALANI YOK) SrnrfListesi
SrrufOgretmeni:BURCUBA$OCLU
SrmfMtidtir Yrd: LEYLAIgIKLI
''T"
Srmf Bagkaru:
SrnrfBagkanYrd:
*
?ffi;"'t
Erkek
DOGASMDET
303s
FATMAASUDE
SELIN
GULER
AKYURT
BEYZA
UNSU
3085
ASLIHAN
ERDEM
t2
3110
13
3118
BURAK
YARENILGIN
TULGA
15
3135
BORA
3150
SIMAY
3043
CAN
uLUe
2F
3188
3195
26
27
3209
HAFIZKUTSAL
AYSEGUL
ALEYNA
YUSUFENES
CEREN
ze
3224
yusuF
3202
6ff#okul
_
Krz
Erkek
Krz
ACAR
STTKI
Krz
OZER
UNSAL
Erkek
KAMKU9
Erkek
Erkek
ozeELiK
-ilSFIN-AR-_--
d[f-
05.09.2014 18:39:47
T.C.
ANKARAVAririGi
Qankaya 75. Yrl Anadolu Lisesi Miidiirliiiii
AL - 9.Srnrf/ G $ubesi(ALANI YOK) SrnrfListesi
Srmf O$retmeni: FATMA ER
SrnrfBagkam:
Srmf Miidiir Yrd: LEYLA IgIKLI
SrnrfBagkanYrd:
3018
3030
3044
3046
3047
ABDULI.AH
KAGAN
PEUN
BERIL
TUANA
8
3o4e
ATABERK
CAU9KAN
11
12
13
L4
15
16
3059
MEUSA
UMUT
II.AYDA
ERGANi
ATLI
BALTA
KAMKULOGLU
18
19
20
2L
22
23
24
26
3068
3074
ALEYNA
3094
3101
3112
3128
3151
3166
3174
3181
3189
28
3203
3218
3233
32
3253
2/
TERCAN
GOKBAYRAK
DEMiR
OZDEN
KAYNAR
Krz O$renciSayrsr
ffo*ut
BEGUM
BATUHAN
ESMASUMEYYE
BERKE
Erkek
Ktz
Ktz
-E
rer
Ktz
Erkek
Krz
Erkek
Krz
SU
ALi FUAT
DESTINA
TAN
Erkek
I$IKU
ERDUR
OKTENAY
OZERTURK
ER
SERTIAS
DILMAN
Ktz
Krz
Erkek
KIZ
Erkek
Ktz
Erkek
KIz
EUFBEREEM
FIRAT
ILERISOY
SIMSEK
Erkek
Erkek
Xrz
BUMK
EELEBI
Erkek
:18
ErkekOsrenciSayrsr z 14
ToplamOErenciSayrsr:
05.09.2014 18:39:47
32
Download

Ne hos zamanlardi : anlati pdf free