5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I) , (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE
YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE
2014 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI
GÖSTERİR CETVEL
2014
(I) SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN
2014 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL
KURULUŞUN ADI
CUMHURBAŞKANLIĞI
T CETVELİ
SIRA NO
T01b
T09
Panel
2
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
1
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
1
T19
Motorsiklet en az 600 cc.lik
5
T22
ANAYASA MAHKEMESİ
YARGITAY
DANIŞTAY
SAYIŞTAY
BAŞBAKANLIK
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
5
Binek Otomobil
20
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
2
T09
T10
T12
Panel
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
1
1
2
NEREDE KULLANILACAĞI
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
TBMM Genel Sekreterliği Merkez Hizmetleri-Milli Saraylar
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
TBMM Genel Sekreterliği Merkez Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Milli Saraylar Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Milli Saraylar Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Milli Saraylar Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
FİNANSMAN KAYNAĞI
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
1
Milli Saraylar Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T07
T02
T11a
T10
T11a
T02
T07
T02
T04
T05
T09
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Binek Otomobil
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Panel
1
6
2
1
2
4
1
10
4
4
1
Kurum Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başbakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başbakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başbakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başbakanlık Basımevi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Döner Sermaye
T02
Binek Otomobil
20
Binek Otomobil
15
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
15
T02
Binek Otomobil
15
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
15
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
2
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
2
Kurum Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T02
T08
T05
T05
T22
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
2
T05
T22
ADALET BAKANLIĞI
Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve Fiyatı
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince Belirlenir.)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliğince Belirlenir.)
T02
T11b
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
ADET
5
T21a
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TAŞITIN CİNSİ
Binek Otomobil
T02
T05
T05
T05
T07
T09
T09
T11a
T11b
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Panel
Panel
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
11
KBRN Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtdışı Hibe
Mobil Koordinasyon Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtdışı Hibe
20
1
Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Adli Teşkilat Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Adli Teşkilat Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Denetimli Serbestlik Yardım Merkezleri Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Denetimli Serbestlik Yardım Merkezleri Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Yüksek Seçim Kurulu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Adli Tıp Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Adli Tıp Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtdışı Hibe
Yurtiçi Hibe
50
10
85
1
1
95
1
50
15
T09
Panel
30
T18
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
20
T02
T02
T02
T02
T05
T07
2
3
3
21
5
1
T09
T12
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Panel
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
T08
Merkezi Yönetim Bütçesi
23
123
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
23
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
3
1
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
2
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
1
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T02
T03
T05
T09
T11a
T11b
T12
Binek Otomobil
Station-Wagon
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Panel
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
1
22
6
10
2
3
1
Genelkurmay
Genelkurmay
Genelkurmay
Genelkurmay
Genelkurmay
Genelkurmay
Genelkurmay
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Başkanlığı
Başkanlığı
Başkanlığı
Başkanlığı
Başkanlığı
Başkanlığı
Başkanlığı
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
1
Genelkurmay Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
2
Merkezi Yönetim Bütçesi
T03
Station-Wagon
40
Genelkurmay Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
(I) SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN
2014 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL
KURULUŞUN ADI
T CETVELİ
SIRA NO
T03
Station-Wagon
5
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
17
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
11
T09
Panel
24
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
14
T11b
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
22
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
4
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
4
T02
Binek Otomobil
5
T03
Station-Wagon
1
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
5
T07
1
1
Harita Genel K.lığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Döner Sermaye
T10
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
NEREDE KULLANILACAĞI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere (Çöp Kamyonu Hidrolik Sıkıştırmalı)
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere (Frigofrik)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere (Frigofirik Soğutucu Kamyon)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere (Çöp Sıkıştırma Aracı)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere (Vidanjör)
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Kayseri Asker Hastanesi (1), Erzincan Asker Hastanesi (1),
Adana Asker Hastanesi (1), Etimesgut Asker Hastanesi (1)
ve İzmir Asker Hastanesi (1) Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Gölcük Tersanesi K.lığı (1), İstanbul Tersanesi K.lığı (1),
As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı (1), Etimesgut Asker Hastanesi
(1) ve GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (1) Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
İstanbul Tersanesi K.lığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
1
Döner Sermaye
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
1
T20
Bisiklet
45
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve Fiyatı Maliye
Bakanlığınca Belirlenir.)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Panel
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
5
10
50
50
10
10
İstanbul Tersanesi K.lığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Gölcük Tersanesi K.lığı (12), İstanbul Tersanesi K.lığı (23)
ve 2'nci Ana Bkm.Mrk.K.lığı (10) Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Valilik Makam Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Valilik Makam Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Kaymakamlık Makam Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Kaymakamlık Makam Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Valilik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Valilik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
12
T09
Panel
16
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
23
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
8
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
6
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
8
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
15
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
4
4
T03
Station-Wagon
50
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
36
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
8
T09
Panel
11
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
5
T11b
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
1
T12
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
10
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
2
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
9
T22
T22
T22
T08
T01a
T01a
T02
T02
T02
T01a
T21a
T05
T08
T09
T10
T11a
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21
T11b
T22
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
ADET
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
T22
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TAŞITIN CİNSİ
T05
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
3
1
1
FİNANSMAN KAYNAĞI
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim Bütçesi
İl Özel İdare Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
İl Özel İdare Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
5
Valilik Makam Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
75
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
175
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
175
20
8
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
9
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T15
T02
T04
T05
T07
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Binek Otomobil
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
5
80
50
80
10
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
30
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T08
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
(I) SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN
2014 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL
KURULUŞUN ADI
T CETVELİ
SIRA NO
T09
T10
T11a
T11b
T12
TAŞITIN CİNSİ
Panel
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
ADET
600
50
60
10
35
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
7
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
6
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
1
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T17
Pick-up (Kamyonet) (Cenaze arabası yapılmak üzere)
5
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T18
T19
15
80
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
4
Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
1
1
190
Eğitim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Eğitim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ulaştırma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtdışı Hibe
Yurtdışı Hibe
Merkezi Yönetim Bütçesi
T09
T10
T12
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Motorsiklet en az 600 cc.lik
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Binek Otomobil
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Panel
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Motorsiklet en az 600 cc.lik
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Panel
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
1
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
5
20
2
15
2
2
28
2
2
1
1
1
Destek Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak
Destek Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak
Destek Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak
Destek Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Destek Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtdışı Hibe
Merkezi Yönetim
Yurtdışı Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtdışı Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
T22
T02
T12
T02
T08
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
T09
T12
T19
T02
T05
T07
T08
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
T01a
T01a
T01a
T04
T04
T05
T05
T05
T07
T07
T10
T11b
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
2
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
6
1
1
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
1
Destek Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
5
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
15
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
10
Dış Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
10
5
20
20
15
40
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Eğitim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Eğitim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Eğitim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Eğitim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Eğitim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
T02
T05
T09
T02
T05
T09
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
T05
T02
T02
T05
T07
T05
T07
T10
T12
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
1
50
20
100
150
100
2
1
1
1
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
1
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T02
T05
T07
T10
T12
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Ambulans (Arazi hizmetleri için)
Ambulans (Arazi hizmetleri için)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Ambulans (Arazi hizmetleri için)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Panel
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Panel
15
30
75
10
10
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Yurtiçi
Yurtiçi
Yurtiçi
Yurtiçi
Yurtiçi
T08
T22
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Ulaştırma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ulaştırma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ulaştırma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ulaştırma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Komutanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
140
5
140
3
6
3
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve Fiyatı Maliye
Bakanlığınca Belirlenir.)
Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve Fiyatı Maliye
Bakanlığınca Belirlenir.)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Panel
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Panel
T15
T15
T16
T16
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
FİNANSMAN KAYNAĞI
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
T13
T21b
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
NEREDE KULLANILACAĞI
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
T18
T21a
MALİYE BAKANLIĞI
5
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
Güvenlik
T15
T16
T02
T05
T07
T09
T02
T05
T09
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Hibe
Hibe
Hibe
Hibe
Hibe
10
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Döner Sermaye
200
500
50
100
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere (Yoğun Bakım Obez
Ambulansı)
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
81 Halk Sağlığı Müdürlüğüne Aşı, Enjektör, İlaç Dağıtımı ve
Soğuk Zincir Malzeme Sevkiyatında Kullanmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim Bütçesi
Döner Sermaye
5
200
75
4
4
4
12
12
15
8
Döner Sermaye
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim Bütçesi
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
5
T09
Panel
10
81 Halk Sağlığı Müdürlüğüne Aşı, Enjektör, İlaç Dağıtımı ve
Merkezi Yönetim Bütçesi
Soğuk Zincir Malzeme Sevkiyatında Kullanmak Üzere
T02
Binek Otomobil
5
Halk Sağlığı Müdürlükleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Döner Sermaye
(I) SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN
2014 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL
KURULUŞUN ADI
T CETVELİ
SIRA NO
T22
T02
5
NEREDE KULLANILACAĞI
FİNANSMAN KAYNAĞI
Halk Sağlığı Müdürlükleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Döner Sermaye
13
Halk Sağlığı Müdürlükleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
10
Halk Sağlığı Müdürlükleri Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
1
1
2
4
1
1
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Bakanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
T08
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
1
Bakanlığımız (Sinema Gn.Md.) Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T02
Binek Otomobil
1
Bakanlığımız (Ktp.Yay.Gn.Md.) Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T11a
T01a
T02
T02
T05
T12
T22
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Binek Otomobil
ADET
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
T22
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
TAŞITIN CİNSİ
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
1
5
Bakanlığımız (KVGM) Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T11a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
5
T02
Binek Otomobil
1
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
1
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
1
T12
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
1
T05
1
1
Bakanlık (İMİD) Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
T09
T12
T02
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Panel
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Binek Otomobil
Bakanlığımız (Ktp.Yay.Gn.Md.) Gezici Kütüphane Aracı Alımı
ve Yaptırılmasında Kullanılmak Üzere
Bakanlığımız (Telif Hak.Gn.Md.) Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Bakanlık (HİBE-Ktp.Yay.Gn.Md.) Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Bakanlık (HİBE-Ktp.Yay.Gn.Md.) Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Bakanlık (HİBE-Ktp.Yay.Gn.Md.) Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Bakanlık (İMİD) Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
2
1
2
Bakanlık (İMİD) Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bakanlık (İMİD) Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bakanlık (DÖSİM) Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Döner Sermaye
T02
Binek Otomobil
30
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
30
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
70
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yurtiçi Hibe
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
15
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yurtiçi Hibe
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
T07
T10
10
1
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
T08
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
1
T08
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
7
Bakanlık Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yurtiçi Hibe
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yurtiçi Hibe
T09
Panel
41
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Merkezi Yönetim Bütçesi
T08
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
10
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Merkezi Yönetim Bütçesi
T09
Panel
2
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
5
T11b
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
8
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
1
T02
Binek Otomobil
18
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
10
(2) Mersin, (1) Kastamonu, (1) İstanbul, (2) Erzurum, (2)
Hatay, (1) Gaziantep, (1) Rize İlinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
2
(1) Osmaniye, (1) Bingöl İlinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
T09
Panel
T08
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
5
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
4
T08
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
13
T09
Panel
26
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Döner Sermaye
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
21
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Döner Sermaye
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
32
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Döner Sermaye
T08
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
32
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Döner Sermaye
T10
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
11
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Döner Sermaye
T11a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
3
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Döner Sermaye
T11b
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
1
Ankara Merkez (1) Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
T20
Bisiklet
10
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Döner Sermaye
T22
T10
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
133
9
1
Bilgi Teknoloji Altyapısının Gel. Pro. (1) - Merkez
Taş.Modern. Pro.(SGB) (1)'de Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi (4) Muhtelif İşler Projesinde (1) Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Teşklatı Modernizasyon Projesinde (8)
Kullanılmak Üzere
Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesinde (1) Kullanılmak
Üzere
(6) Mersin, (1) İstanbul, (1) Erzurum, (2) Hatay, (1) Sinop,
(1) Tokat, (4) Çankırı (1) Kırklareli, (1) Kastamonu İlinde
Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
(1) Mersin, (2) Manisa, (2) Van, (2) Osmaniye, (1) Mardin,
(1) Samsun, (1) Trabzon, (1) Niğde, (1) Rize, (1) Konya,
Yurtiçi Hibe
(6) Elazığ, (2) Afyonkarahisar, (1) Sinop, (100) İstanbul, (2)
Sakarya, (4) Çankırı, (5) Kırklareli'de Kullanılmak Üzere.
Bitkisel Üretim ve Bitki hast.arş kap.des.projesi (1),
Ardahan Kars Artvin Projesi (3), Gökçeada Bozcada
Projesinde (1) Kullanılmak Üzere
Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi (2), Tarımsal Eğitim
ve Yayın Hizmetlerının Desteklenmesı Projesmde (2)
Kullanılmak Üzere
(3) Erzurum, (4) Ağrı, (1) Elazığ Su Ur, (1) Sinop, (2)
Bingol, (1) Rize, (1) Bolu İlinde Kullanılmak Üzere
(2) İstanbul, (2) Adana, (3) Mersin, (1) İzmir Karaburun,
(1) Ordu İlinde Devriye Gemisi Olarak Kullanılmak Üzere.
(1) Kayseri İlinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Döner Sermaye
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
(I) SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN
2014 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL
KURULUŞUN ADI
T CETVELİ
SIRA NO
T22
T22
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
T02
T02
T08
T09
T02
T08
T09
T02
T05
T07
T12
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Panel
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Panel
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
ADET
20
NEREDE KULLANILACAĞI
FİNANSMAN KAYNAĞI
MOBİL LABARATUVAR ARACI: Edirne (1), Erzurum (1),
Eskişehir (1), Hatay (1), Maraş (1), Diyarbakır (1), Kayseri
(1), Konya (1), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (1), Samsun Yurtiçi Hibe
(1), Urfa (1), Van (1), Adana (1), Aksaray (1), Ankara (1),
Antalya (1), Aydın (1), Çorum (1) İlinde Kullanılmak Üzere
3
Kontrol Teknesi Alım Projesinde (3) Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
2
5
Merkez Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bölge Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
1
Bölge Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
10
13
Bölge Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
İl Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
4
Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
AB Hibesi
5
28
10
10
3
Taşra
Bölge
Bölge
Bölge
Bölge
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak
Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak
Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak
Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
AB Hibesi
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
5
Bölge Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
T05
T07
T12
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
10
10
15
3
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim Bütçesi
T02
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Bölge Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bölge Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bölge Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bakanlık Merkez Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Bakanlık Merkez Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Bakanlık Merkez Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
T08
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞITIN CİNSİ
8
1
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
1
T02
Binek Otomobil
1
T08
T10
T15
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
1
1
1
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtdışı Hibe
Merkezi Yönetim Bütçesi
Bakanlık Taşra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Yurtiçi Hibe
Genel Müdürlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Genel Müdürlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Genel Müdürlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Döner Sermaye
(II) SAYILI CETVEL
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN
2014 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL
KURULUŞUN ADI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
T
CETVELİ
SIRA NO
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
T02
T07
T11a
T18
T02
T10
T05
T15
T05
T02
T07
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Binek Otomobil
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Binek Otomobil
Bisiklet
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
1
1
1
5
2
1
1
1
1
3
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
T13
T07
T05
T02
T02
T02
T05
T07
T11b
T02
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
T08
T07
T11b
T12
T05
T11a
T02
T11b
T10
T11a
T05
T09
T11a
T15
T22
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
T02
T07
T09
T22
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
T11b
T12
T09
T18
T02
T05
T15
T08
T10
T05
T12
T10
T11b
T11b
T02
T10
T11a
T20
T08
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
FİNANSMAN KAYNAĞI
Yükseköğretim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yükseköğretim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
T08
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
NEREDE KULLANILACAĞI
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
5
1
1
T02
T20
T02
T11b
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ADET
Binek Otomobil
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Binek Otomobil
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Binek Otomobil
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TAŞITIN CİNSİ
T02
T10
T05
T02
T11b
T11b
T11b
T11b
T02
T05
T07
T02
T10
T02
T11b
T02
T11a
T11a
T11a
T02
T11a
T11b
T18
T20
T07
T05
T07
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Panel
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Panel
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Panel
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Binek Otomobil
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Bisiklet
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Bisiklet
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
2
2
1
1
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Döner Sermaye
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Döner Sermaye
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Döner Sermaye
1
Rektörlük
Rektörlük
Rektörlük
Rektörlük
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
2
1
1
1
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
1
1
1
2
1
1
1
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Döner Sermaye
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
50
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Bütçesi
Bütçesi
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
1
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
1
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
T05
T15
T11b
T03
T20
T02
T20
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Station-Wagon
Bisiklet
Binek Otomobil
Bisiklet
1
1
1
1
3
2
1
T15
T10
T11a
T05
T11b
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
2
1
1
1
1
T14
T15
T11b
T20
T18
T03
T05
T07
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Bisiklet
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Station-Wagon
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Binek Otomobil
1
1
1
50
6
1
1
1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
T08
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
T22
T02
T07
T02
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
T13
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
T10
T11b
T05
T10
T15
T02
T10
T11a
T02
T05
T11b
T03
T05
T10
T07
T02
T05
T07
T05
T02
T02
T11b
T10
T11a
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
1
4
1
2
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
2
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Binek Otomobil
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Station-Wagon
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Hastane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Üzere
Üzere
Üzere
Üzere
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
1
T05
T12
T05
T02
T12
T02
T02
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
1
1
1
1
1
2
1
1
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
1
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
T02
T18
T10
T02
T12
T05
T02
T11b
T15
T11b
T12
T10
Binek Otomobil
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Binek Otomobil
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
T02
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
T22
T02
Binek Otomobil
Diğer Taşıtlar (Cinsi ve Fiyatı Maliye Bakanlığınca
Belirlenir.)
Binek Otomobil
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Binek Otomobil
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Bisiklet
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
1
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
T08
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
T04
T11b
T02
T02
T05
T02
T05
T10
T10
T11b
T02
T02
T05
T05
T10
T02
T05
T10
T02
T11b
T20
T02
T05
T02
T05
T07
T08
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Hizmetlerinde
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
Kullanılmak
1
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanmak Üzere
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK
KURUMU
TÜRK DİL KURUMU
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMA KURUMU
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR
KURUMU
T11a
T07
T05
T02
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
1
1
1
3
1
1
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Üniversite Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmetinde
Kullanılmak Üzere.
Türk Dil Kurumu Hizmetinde Kullanılmak Üzere
T05
T10
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi (Öz Gelir)
T02
Binek Otomobil
2
Kurum Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
T02
Binek Otomobil
10
T02
Binek Otomobil
2
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T11a
T11b
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
100
2
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T11a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
2
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
T09
Panel
1
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T05
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
3
T08
T14
T02
T02
T05
T07
T09
T02
T10
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Panel
Binek Otomobil
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
T04
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
T02
T05
T09
T12
T05
T07
T09
T11a
T15
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Panel
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Panel
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
T08
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
BAŞKANLIĞI
CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE
TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
100
6
50
10
20
4
30
1
3
1
7
100
20
65
2
10
10
60
50
3
T07
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
6
T11a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
1
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
4
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
1
T02
T04
T05
T07
T09
T10
Binek Otomobil
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Panel
Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
11
8
2
65
3
1
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Yeni Açılacak Yurt Müdürlükleri Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yeni Açılacak Yurt Müdürlükleri Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Yurtiçi Hibe
İl Müdürlükleri (Engelli Otobüs Alımı) Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Yurtiçi Hibe
Yurtiçi Hibe
Kurum Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Tiyatro Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere
Genel Müdürlükte Kullanılmak Üzere
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Fidanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Enstitü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Enstitü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Yurtdışı Program Koordinasyon Ofislerinde Kullanılmak
Üzere
Adalet Teşkilatı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Adalet Teşkilatı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Adalet Teşkilatı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Adalet Teşkilatı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
T13
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
11
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
3
Merkez ve Taşra Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
T02
T04
T05
1
1
1
T08
Binek Otomobil
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi
hizmetleri için)
T14
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
T15
Ambulans (Tıbbi Donanımlı)
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Yurtiçi Hibe
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Döner Sermaye
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Merkezi Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Başkanlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
12
Yatırım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
15
Yatırım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
10
Yatırım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi Yönetim Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi
(Öz
(Öz
(Öz
(Öz
Gelir)
Gelir)
Gelir)
Gelir)
(III) SAYILI CETVEL
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN
2014 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL
KURULUŞUN ADI
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMU
KAMU İHALE KURUMU
REKABET KURUMU
T
CETVELİ
SIRA NO
TAŞITIN CİNSİ
ADET
NEREDE KULLANILACAĞI
FİNANSMAN KAYNAĞI
T04
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
10
Saha Ölçümü Ve Denetim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Merkezi Yönetim Bütçesi (Öz Gelir)
T02
T02
T05
T02
T02
Binek Otomobil
Binek Otomobil
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
Binek Otomobil
Binek Otomobil
1
13
2
1
1
Başkanlık Makamı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Kurum Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Kurum Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Kurum Başkanlık Makamında Kullanılmak Üzere
Merkez Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Merkezi
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Bütçesi (Öz Gelir)
Bütçesi (Öz Gelir)
Bütçesi (Öz Gelir)
Bütçesi
Bütçesi
Download

26- T CETVELİ 2014