MESTO MICHALOVCE
ATLETICKÝ KLUB AC MICHALOVCE
DOM MATICE SLOVENSKEJ V MICHALOVCIACH
PROPOZÍCIE
XXII. ROČNÍK BEHU O ŠTÍT MESTA MICHALOVCE
* DETSKÝ BEH IVANA PŠENKA *
Ovocie a zelenina Balogová
streda 26.11.2014,
štart o 16 00 hod.
Michalovce, Námestie osloboditeľov
Usporiadateľ:
KATEGÓRIE DOSPELÝCH:
Atletický klub Michalovce
pod patronátom Mestského úradu v Michalovciach a Domu Matice slovenskej v Michalovciach.
A Muži absolútne poradie bez rozdielu veku
B Muži nad 40 rokov
1974 – 1965
16.00 hod
10 veľkých okruhov
Spoluorganizátor:
C Muži nad 50 rokov
1964 – 1955
16.00 hod
10 veľkých okruhov
Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach, Gymnázium Pavla Horova.
D Muži nad 60 rokov
od 1954
Mediálny partner:
www.michalovskespravy.sk
16.00 hod
10 veľkých okruhov
16.00 hod
10 veľkých okruhov
F Ženy nad 35 rokov
16.00 hod
10 veľkých okruhov
Streda 26. novembra 2014 od 13.00 hod., štart hlavnej kategórie o 16.00 hod.
od 1979
malý okruh – 500 m
veľký okruh – 1.000 m
Vyhlasovanie výsledkov:
Prihlášky:
Detské a juniorské kategórie – online na http://behame.michalovskespravy.sk alebo zaslať mailom
do 25.11.2014 Mgr. Lívii Kalaninovej
Kategórie dospelých – online na http://behame.michalovskespravy.sk alebo v deň pretekov priamo
pri prezentácii.
Prezentácia:
Mestské kultúrne stredisko 12.00 – 15.30 hod.
GPS súradnice: 48°45'25.0"N 21°55'04.6"E
Štartovné:
pre kategórie dospelých 6,- €.
Trať:
10 veľkých okruhov
E Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku
Dĺžka okruhov:
Termín:
16.00 hod
Detské kategórie: do 15 minút po ukončení príslušnej kategórie.
Dospelí:
do 60 minút po ukončení pretekov.
Ceny a odmeny:
V žiackych a dorasteneckých kategóriách za 1. – 3. miesto diplom a medaila.
Finančné odmeny:
Bežia sa okruhy po Námestí osloboditeľov, povrch asfalt a kamenná dlažba.
Štart a cieľ pred budovou Mestského úradu v Michalovciach.
Šatne:
VIII. Základná škola na Ul. kpt. Nálepku.
GPS súradnice: 48°45'16.9"N 21°55'11.0"E
Informácie:
Mgr. Lívia Kalaninová, mobil: 0917 650 912, e-mail: [email protected]
Predpis:
Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.
Muži A - absolútne poradie:
1. miesto 35€
2.miesto 30€
3.miesto 27€
ženy E - absolútne poradie:
1. miesto 30€
2.miesto 27€
3.miesto 25€
Muži B – len bežci SVK:
1. miesto 27€
2.miesto 24€
3.miesto 22€
Muži C – len bežci SVK:
1. miesto 24€
2.miesto 22€
3.miesto 20€
Muži D – len bežci SVK:
1. miesto 22€
2.miesto 20€
3.miesto 18€
Ženy F – len bežkyne SVK:
1. miesto 25€
2.miesto 23€
3.miesto 20€
Prvých 5 bežcov a 3 bežkyne z mesta Michalovce - vecné odmeny.
KATEGÓRIE - DETSKÝ BEH IVANA PŠENKA:
Najmladšie žiačky r.nar. 2003 a mladšie štart: 13.00 – 13.05
dĺžka trate: 1 malý okruh
Najmladší žiaci
2003 a mladší
13.10 – 13.15
1 malý okruh
Mladšie žiačky
2001 - 2002
13.00 – 13.05
1 malý okruh
Mladší žiaci
2001 - 2002
13.20 – 13.25
1 malý okruh
Staršie žiačky
1999 - 2000
13.30 – 13.40
2 malé okruhy
Starší žiaci
1999 - 2000
13.45 – 14.00
3 malé okruhy
Dorastenky
1997 - 1998
14.10 hod.
2 veľké okruhy
Dorastenci
1997 - 1998
14.10 hod.
3 veľké okruhy
Juniorky
1995 - 1996
14.10 hod.
3 veľké okruhy
Juniori
1995 - 1996
14.10 hod.
4 veľké okruhy
Protesty:
Hlavnému rozhodcovi do 10 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 4 €.
Traťový rekord:
Bohdan Krupa - 0:31:52 (1996)
Výsledkové listiny: Budú zverejnené na stránkach beh.sk a ac-michalovce.sk
Upozornenie:
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady, usporiadateľ neručí
za spôsobené škody a straty. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl štartujú v sprievode
pedagogického dozoru. V prípade skracovania vytýčených okruhov bude bežec diskvalifikovaný
(trať je monitorovaná mestským kamerovým systémom).
PhDr. Vladimír Hirjak v.r.
predseda AC
MUDr. Benjamín Bančej v.r.
riaditeľ pretekov
Mgr. Lívia Kalaninová v.r.
tajomník pretekov
Download

hod. - Beh.szm.sk