Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa
SNP 7, 066 01 HUMENNÉ
www.humennesokolej.rimkat.sk
Farár: Mgr. Oliver Székely
057 / 77 22 329
Kaplán: Mgr. Tomáš Tupta
Kancelária: pondelok, stredu, piatok 16:00 - 17:00; mail: [email protected]
................................................................................................................................................................
September 2014
Z pracovného stola Vášho duchovného
15. septembra 2014 vyvrcholí rok
venovaný Sedembolestnej Panne Márii
zverením sa Slovenska Božej Matke.
Čo to znamená niekomu sa zveriť?
Zveriť sa môžem tomu, koho poznáme,
komu dôverujeme, koho nám niekto
dôveryhodný odporučí. Dokonca aj
tomu, kto nám ponúka riešenie,
záchranu, hoci to môže byť celkom
neznámy človek.
Môžeme sa teda zveriť Panne Márii?
Áno, lebo ju poznáme zo Svätého písma, z učenia Cirkvi, z osobne skúsenosti.
Môžeme sa jej zveriť, lebo jej dôverujeme. Neraz sme ju prosili o pomoc, neraz sme
sa k nej utiekali a nikdy sme neboli sklamaní. Môžeme sa jej zveriť, lebo nám ju
odporučil Ježiš – ten, ktorému úplne dôverujeme a milujeme.
Kým nadíde tento úkon zverenia sa Matke Božej poznávajme ju, vytvárajme si
s ňou osobný vzťah, učme sa jej dôverovať a skúsme sa jej každý deň osobne
odovzdávať. Odovzdávajme sa jej akoukoľvek mariánskou modlitbou. Buď je to
Zdravas Mária alebo Pod tvoju ochranu alebo Velebí moja duša Pána alebo
akákoľvek iná modlitba, ktorú máte radi.
Zverenie sa Panne Márii vnímajme predovšetkým ako vďačnosť matke nášho
milovaného Ježiša za to, ako obetavo a vytrvalo spolupracovala s ním na diele
vykúpenia. Vnímajme to ako zverenie sa dobrému učiteľovi, ktorý nás najlepšie
naučí, ako milovať Ježiša. Zverenie sa Panne Márii vnímajme ako výzvu byť
plodnými ako ona. S Máriou prinášajme život ľuďom, s ktorými žijeme. Prinášajme
Ježišov život, Boží život.
Zverenie sa znamená spojenie dvoch milujúcich sŕdc – Máriinho a nášho.
Do zverenia sa Panne Márii máme ešte pár dní. Zverte jej svoje rodiny, manželov,
manželky, deti, vnúčatá, súrodencov, chorých, opustených, blúdiacich,
zatracovaných, nech si nás všetkých pritiahne k sebe, aby sme s ňou mohli byť bližšie
pri Ježišovi, Ona je totiž u Ježiša doma. V nebi.
2. september - začiatok nového školského roka 2014 / 2015
- rodičia, nezabudnite nahlásiť svoje deti na hodiny náboženstva
- kresťan - katolík, má spoznávať pravdy svojej viery, katechizmus.
7. september – Traja Košickí mučeníci
- sv. Marek Križin (ostrihomský kanonik), sv. Štefan Pongrác a sv.
Melichar Grodecki (jezuiti) boli umučení 7. 9. 1619 v Košiciach.
- za svätých boli vyhlásení pápežom Jánom Pavlom II. dňa
2. júla 1995 na košickom letisku.
- k ich úcte sú zasvätené kostoly v Košiciach aj v Humennom.
8. a 12. september – Narodenie a Meno Panny Márie
„V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu.
Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca“ (sv. Bernard).
14. september – Povýšenie Svätého Kríža
Sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, našla v roku 326
v Jeruzaleme Ježišov kríž.
„Kríž je veľká a drahocenná vec. Veľká, lebo cezeň vzniklo veľa
dobrého. Drahocenná, je Božím utrpením a i trofejou.“ (Ondrej Krétsky)
15. september
- Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii
- sv. omšu o 10:30 slúži J. Em. Kardinál Jozef Tomko.
- na národnú púť putujeme aj z našej farnosti. Okrem
Šaštína navštívime aj pútnické miesto Marianku.
- viac na www.bazilika.sk
- v Jasenove o 8:30 sv. omša s následným požehnaním
obnovenej zvonice v obci
21. september - po sv. omši zbierka na Rádio Lumen
- 7.4.1993 - prvé štvorhodinové vysielanie ešte ako Rádio Mária.
- september 1996 - osemnásťhodinový program od piatej ráno.
- september 1997 - začiatok vysielania aj v noci.
Nezabudnite podporiť Rádio Lumen modlitbou aj hmotnou
podporou. Viac na www.lumen.sk
Rádio Lumen – Malé rádio s veľkým posolstvom.
27. – 29. september – celoslovenské večeradlo mariánskeho kňazského hnutia
vo farnosti Sv. Kríža v Snine.
Info: časopis Máriina doba; www.farasnina.sk; p. Mochorovská 0907 275 767
28. september (nedeľa) – celodenná poklona v našej farnosti
- Pod Sokolejom od 14 hod. do 18 hod.
- Jasenov od 10 hod do 11 hod.; Hažín od 9:15 do 10:30.
Nech je zvelebený Ježiš, v Oltárnej sviatosti, od tohto času až naveky!
1. sv. prijímanie.
- rodičia, svoje deti nahláste do 21. septembra v sakrestii kostola.
- k prvému sv. prijímanie je potrebná pravidelná účasť (dieťa, rodič) na
žiackych sv. omšiach a na katechézach (streda) a samozrejme aj v nedeľu.
Rodičia, buďte povzbudivým príkladom vo viere pre svoje deti. Ďakujeme.
Program sv. omší v školskom roku:
Sokolej: - streda - žiacka sv. omša za účasti detí, žiakov
a prvoprijímajúcich detí (rodič, príbuzný). Po sv. omši
farská katechéza k 1. sv. prijímaniu.
- piatok - mládežnícka sv. omša za účasti mladých
a adeptov na birmovku.
- prvý piatok v mesiaci – vyloženie Sviatosti oltárnej
od 17 hod. k tichej adorácii až do sv. omše.
Jasenov: - pondelok - sv. omša s mladými a
birmovancami a následné stretnutie po sv. omši.
- piatok - žiacka sv. omša prvoprijímajúcich detí (rodič,
príbuzný) a žiakov. Po nej stretnutie.
Hažín: - utorok - sv. omša s prvoprijímajúcimi deťmi
(rodič), žiakmi aj s birmovancami. Vo sv. omši príhovor
k deťom a po nej stretnutie s birmovancami.
Prvé stretnutia birmovancov
- Pod Sokolejom - 5. septembra na sv. omši o 18:00
- Jasenov - 5. septembra o 17:30 pred sv. omšou v sakrestii kostola.
- Hažín – 9. septembra na sv. omši o 18 hod.
Účasť je nutná!! Dôležitá je vaša každodenná snaha, úsilie a vôľa
o posväcovanie seba, svojho života s následným rozhodnutím: Ježiš je môj Pán.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Matej ŠUĽOV & Zuzana FEDORKOVÁ ♥ 6. september – Pod Sokolejom 15:00
Mgr. Peter BUGYI & Mgr. Katarína ANDREANINOVÁ ♥ 6. september –Pod Sokolejom 16:00
JUDr. Julián KMEŤ & Klaudia JANKOVSKÁ ♥ 27. september – Pod Sokolejom 15:00
MUDr. Adam BUTKOVSKÝ & MUDr. Miroslava ŽIDOVÁ ♥ 27. september – Sokolej 16:00
VITRÁŽE
– návrh umeleckého prevedenia vitráží, ako ho môžete vidieť na nástenke, je
v štádiu ďalších konzultácií. V októbri bude schválené konečné stvárnenie
vitráží. Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť pri riešení tohto projektu.
Doteraz si štyria adoptovali okná a spolu s ostatnými darcami máme 3.120€. Vďaka.
Spovedanie
pred
prvým piatkom
v septembri
Sokolej
Jasenov
Hažín n. Cirochou
––
16:00 - 18:00
––
po 1.9.
16:00 - 18:00
––
––
st 3.9.
––
––
17:00 - 18:00
štv 3.9.
Pod Sokolejom spovedáme každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
Rozpis svätých omší na mesiac September 2014
Pod Sokolejom
1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00
8:00
23. nedeľa
10:00
cez rok A
18:00
8.9. Po 18:00
9.9. Ut
6:30
10.9. St
18:00
6:30
11.9. Št
18:00
12.9. Pi
13.9. So 18:00
8:00
Povýšenie
Svätého
10:00
Kríža
18:00
Sedembolestná 8:00
Panna Mária 10:00
6:30
16.9. Ut
17.9. St
18:00
18.9. Št
6:30
18:00
19.9. Pi
20.9. So 18:00
8:00
25. nedeľa
10:00
cez rok A
18:00
22.9. Po 18:00
6:30
23.9. Ut
24.9. St
18:00
6:30
25.9. Št
26.9. Pia 18:00
27.9. So 18:00
Po
Ut
St
Št
Pi
So
+ Michal Vasiľ
+ Štefan, Mária Šaffovci
pož. rod. Jána Firdu
+ Ján, Anna, Ján, Alžbeta
+ Jozef, Berta Majickí
za ruženc. bratstvo
Hažín n.Cirochou
Jasenov
18:00 + Michal, Mária, Michal
a Mária Gavaľa
7:00 pož. Aleny Behúnovej
18:00 + Štefan Almaši (výr.)
7:00 +Rozália,Tomáš, Štefan M.
9:00
pož. Juraja Harvana
18:00 vlastný úmysel
17:00 pož. rod. Jozefa
Jakuba
za farnosť
pož. MartinaPeterMichalMária
pož.Lucia,Andrea,Patrick
pož. Zuzany Benejovej
pož. Michaely
pož. Petra Baníka
pož. Petra Račka (40r.)
pož.Mária Bartolomej Sl.
pož.Magdalény Andrejčík
za farnosť
80: Božena Firdová
pož.rod.JanyLichvanovej
+ Jolana Harakaľ
9:00 pož. Pavla Zgabura
10:30 pož. rod. Mareka
Ferjaka
17:00 pož. Petra Šuľáka
18:00 pož. Petra Kohúta
7:00 pož. Dominiky, Adela
Molokáč
17:00 + Ján, Margita Sninskí
18:00 + Ján, Zuzana Bažík
7:30 pož. Márie Janušovej
10:30 pož.Juliany Kalaninovej 9:00 +JozefHelenaNovota
8:30 za bohuznámu rodinu
10:30 + Pavol Bažík
+JánZuzanaAnnaJozefM.
pož. rod. Juščíkovej
pož. rod. Pavol Horňanský
7:00 + Jozef Behún
18:00
pož. Anny Vellovej
17:00 25: Pavol, Mária Rarog
+ Ján, Pavlína Potockí
7:30
pož.PeterAlenaNemergut
za farnosť
pož. rod. Dušana Ducka 10:30 pož. rod. Jany Lenger
9:00
pož. Ján, Mária Orlej
17:00 pož. Michala s rod.
pož. Jakuba B.
18:00
pož. rod. Moniky I.
7:00 + Anna, Gregor,
+ Beáta Čabáková
pož. Andrey s rod.
Margita, Štefan Horvát 18:00
+ Michal Forint (výročná) 17:00 pož. Andrej,Anna Harčarikovci
pož.MichalMonikaKlaudiaM
+ Paulína
Valkovičová (výr.)
+ Ján, Jozef Šplina
pož. Jolany Mišenko
+ Štefan, Mária
Čabák
+ Ján, Alžbeta
a Michal Štiblarik
7:30 + Michal,Mária,Jolana,Michal K.
8:00 za farnosť
26. nedeľa
cez rok A
29.9.
30.9.
Po
Ut
10:00
18:00
18:00
6:30
pož. Michaely Hrebeňák 9:00 + Michal Horvát
10:30 pož. Kataríny Bažík
pož.Michal,MichaelaVasiľ
18:00 + Mária, Michal, Mária
pož. Tomáš Srna
pož. Martina
Makara 18:00 + Martina Michalko
Stála Matka bolestivá vedľa kríža ľútostivá,
keď na ňom Syn milý pnel.
Ach, tej Matke prežalostnej, zarmútenej a bolestnej
sedmorý meč v duši tkvel. (JKS 172)
Download

Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa