Badger Meter Slovakia s.r.o.
Račianska 109/B
83102 Bratislava ( Slovakia)
Tel. +421-(0)2-44638301,02
Fax +421-(0)2-44638303
www.badgermeter.sk
[email protected]
iSonic 3000
Prietokomer voľnej hladiny s ultrazvukovými senzormi EchoPod DL-10
Charakteristika
Ultrazvukový prietokomer iSonic 3000 je určený pre
meranie
a záznam
prietoku
voľných
hladín
prostredníctvom otvorených žlabov, priepadov a pod.
K vyhodnocovacej jednotke je možné pripojiť 4 ľubovoľné
meracie senzory s výstupom 4-20 mA.
V typickej zostave sa zariadenie skladá z 1 - 4
ultrazvukových senzorov výšky hladiny EchoPod DL-10
a elektronickej vyhodnocovacej jednotky.
Popis senzora EchoPod DL-10
Senzor EchoPod DL-10 môže byť inštalovaný upevnením do držiaka s 1“
otvorom s uchytením plastovou maticou s 1“ vnútorným závitom. Napájaný
je dvojvodičovou 4-20 mA slučkou z vyhodnocovacej jednotky. Senzor
meria výšku hladiny do 1,25 m s nízkou mŕtvou zónou ( 5 cm) a malou
šírkou ultrazvukového lúča ( 2°). Odolné PVDF puzdro ho predurčuje k
meraniam v nádržiach a kanáloch odpadových vôd. Počas merania sú zo senzora vysielané krátke ultrazvukové signály, ktoré sa
odrážajú od povrchu hladiny. Po odfiltrovaní šumov a teplotnej kompenzácii je čas návratu impulzov konvertovaný do hodnôt vzdialeností
a zaslaný do vyhodnocovacej jednotky ako analógová veličina.
Popis vyhodnocovača iSonic 3000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okamžitý prietok je počítavaný cez Q/h prevodové tabuľky. Celkovo je možné použit 4 tabuľky, pričom každá môže obsahovať
max 100 bodov. Q/h tabuľky sú nahrané v pamäti FLASH procesora, ktorá je nezávislá na napájaní.
ISONIC 3000 je v prevedení IP67 v robustnej hliníkovej skrinke určenej pre montáž na stenu alebo do rozvádzača.
Predný panel prístroja je osadený podsvieteným displejom LCD, který má 4 riadky po 20 znakov.
Ovládanie sa vykonáva troma pogumovanými tlačidlami.
ISONIC 3000 je napájaný zo siete AC 230 V. Dovolený rozsah napätí od 80V do 250V striedavé.
Je možné aj napájanie z externého akumulátora 12V, v tomto prípade je možné nastaviť interval merania, pričom medzi
meraniami ISONIC 3000 prechádza do režimu spánku pre šetrenie kapacity akumulátora.
Užívateľ sa pripája na ISONIC 3000 cez USB rozhranie IP67.
iSONIC 3000 USB rozhranie disponuje vlastnosťou Externý Disk s možnosťou pripojenia na notebook, tablet alebo mobilný
telefón. Všetky údaje sú v tvare textových súborov a vo formáte *.csv, vhodnom pre EXCEL.
Pre vyhodnocovaciu jednotku je možné nastaviť ľubovoľný jazyk editovaním textového súboru lang.txt.
ISONIC 3000 má kapacitu 4GB pre záznamy prietokov, ktorá postačuje na niekoľko rokov záznamov pri intervale záznamu
prietokov 10 sekúnd.
Denné záznamy pretečených množstiev je možné prezerať aj na displeji vyhodnocovací jednotky.
ISONIC 3000 disponuje 4x analógovými vstupmi 4..20mA pre pripojenie meracích senzorov, má 4x Analógový výstup 4..20mA
pre zaradenie ISONIC 3000 do iných systémov a impulzné výstupy: 2x Optický impulzný výstup, 2x Relé impulzný výstup.
Rozhranie MODBUS RS485 / RS422 v základnej verzii.
Voliteľné doplnky: Ethernet, MBUS, GSM 3G modem.
iSonic 3000_tech
Rozmnožovanie textov alebo ich použitie je možné iba s písomným súhlasom Badger Meter Slovakia s.r.o..
Zneužitie textov, obrázkov a loga spoločnosti je zakázané.
Badger Meter Slovakia s.r.o.
Račianska 109/B
83102 Bratislava ( Slovakia)
Tel. +421-(0)2-44638301,02
Fax +421-(0)2-44638303
www.badgermeter.sk
[email protected]
Technické údaje:
Elektronika iSonic 3000
Skrinka
Rozsah teplôt
LCD display
Podsvietenie
Predné tlačidlá
Napájanie AC
Napájanie DC
RTC batéria
Vstupy pre snímače
Pripojenie snímačov
Rozlíšenie
Max chyba
Prúdové výstupy
Prepäťová ochrana
Impulzné výstupy
Funkcie
Ochrana
MODBUS Interface
Oddelenie
USB rozhranie
Konektor
Procesor
Hliník,180 x 180 x 80 mm, IP67
-25 .. 45°C
70 x 20 mm alfanumerický,4 riadky, 20 znakov na riadok
LED biela, automaticky sa vypína pri nepoužívaní
3x IP67, UP/+; Down / -; Enter
AC 85..230V / 50 .. 60Hz
Spotreba: 5.0 VA
Poistky: electronická + Sklenená trubičková
Externe: Akumulátor 12V
Spotreba:
V stave merania: max 150mA bez snímačov +50 mA /
pre sensor 4..20mA / 24V
V stave spánok: max 2mA
Pre napájanie kalendáru a hodín
Lítiová CR2430, kapacita: 10 rokov
4x anlogový vstup 0..20mA
- aktívne 3-vodičové s napájaním 24V
- Pasívne 2-vodičové 24V / 4..20mA
4x 16bit sigma / delta ADC prevodník
+/- 2 bit
4x 0..20 mA, rozlíšenie12 bit DAC, max. 12V
33 V Unipolar Transil 1kA
2x Opto , max 35V / 50 mA, 2 x spínacie relé 200 V / 500
mA
1. Impulzy pretečeného množstva
2. ALARM stavy
Varistor 250V AC
RS485, RS422
Galvanicky oddelené
USB 1.0, USB 2.0, USB Mass Storage
USB typ B, krytie IP67
ATMEL AT32UC3B0, Flash 256256 kB, RAM 32 kB,
3.3V
Senzor EchoPod DL-10
Rozsah
Presnosť
Rozlíšenie
Šírka lúča
Mŕtva zóna
Napájacie napätie
Odpor slučky
Výkon
Výstup signálu
Poruchový prúd
Nastavenie
Teplotná kompenzácia
Teplota okolia
Procesná teplota
Tlak
Puzdro
Materiál
Dĺžka kábla
Uchytenie
Montážny krúžok
Účel použitia
Certifikáty
Schválenie typu pre meranie prietoku s voľnou hladinou TSK 144/13-021
iSonic 3000_tech
Rozmnožovanie textov alebo ich použitie je možné iba s písomným súhlasom Badger Meter Slovakia s.r.o..
Zneužitie textov, obrázkov a loga spoločnosti je zakázané.
1,25 m
3 mm
0,5 mm
5 cm ( uhol 2°)
5 cm
24 VDC v prúdovej slučke
400 Ohm max.
0,5 W
4-20 mA, dvojvodičový
4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA
alebo posledná hodnota
WebCal pre PC Windows
Automaticky
-35 až 60°C
-7 až 60°C
2 MPa
Typ 6P, ponoriteľné, odolné voči
korózii
Santoprene, PVDF, polyuretan
1,2 m
1“ G závit
Viton
Všeobecný
CE, cFMus
Download

iSonic 3000 - Badgermeter