2015 YILI İÇİN OLUŞTURULACAK "SAVCILIK VE CEZA MAHKEMELERİ " BİLİRKİŞİ LİSTESİNE KABUL EDİLMEYENLERE AİT LİSTE
ADI SOYADI
Ali DENİZ
Arif Neşet CANER
Beyhan YILMAZ
Cemal Emre DOĞAN
Cüneyt TÜNLER
Eda HÜKÜL
Emrah DERTLİ
Eylem AKÖZEK
Gökben ÖVER
Gökçer ADIGÜZEL
Gülperi AYDEMİR
Güven ÖZÇELİKER
Halil İbrahim PEKDEMİR
Hilal ŞENOL
İlker KORKUT
İsmail EMREM
İsmail TOPAZ
Kubilay BALDEMİR
Kubilay BALDEMİR
Mehmet GELEN
Metin BİNİŞ
Muhammet ZORLU
Muzaffer GÖKSU
BAŞVURDUĞU ALAN
RED NEDENİ
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 6/c-8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
Kriminal/ Sahtecilik/ Grafoloji/Balistik
6/c-8/e Md.)
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
SMMM
iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe
aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması
(Yönetmeliğin 6/d Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
Aktüerya
(Yönetmeliğin 6/c-8/e Md.)
Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar
Akademisyen
Komisyona bir dilekçeyle başvurur. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler
değerlendirmeye alınmaz. (Yönetmeliğin 7. Md)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
Tercüman- İngilizce
(Yönetmeliğin 8/d Md.)
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
Tercüman- İngilizce
iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe
aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması
(Yönetmeliğin 6/d Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
Tercüman- İngilizce
6/c-8/e Md.), Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 8/d Md.)
Tercüman-Arapça, Osmanlıca
Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
Gümrük Müşavirliği
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
Marka-Patent- Tasarım
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar
Bankacı
Komisyona bir dilekçeyle başvurur. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler
değerlendirmeye alınmaz. (Yönetmeliğin 7. Md)
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
Mali Müşavir
iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe
aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması
(Yönetmeliğin 6/d Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
İnşaat Mühendisliği
(Yönetmeliğin 6/c-8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
Memur/Öğretmen/ Öğretim Görevlileri 6/c-8/e Md.), Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
İş Güvenliği ve İş Kazası
6/c-8/e Md.), Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 8/d Md.)
Tercüman- İngilizce
Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Tekstil/Deri/Tekstil Mühendisliği
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
6/c-8/e Md.), Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
Memur/Öğretmen/Öğretim Görevlileri
6/c-8/e Md.)
Uzmanlık alanında 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
İş ve Sosyal Güvenlik
(Yönetmeliğin 6/c-8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
Özel Eğitim-Çocuk Gelişim-İşitme
6/c-8/e Md.), Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
Engellilik
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
Kimya Mühendisi/ Kimyager
6/c-8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
Bilgisayar İşletmeni
6/c-8/e Md.)
Bilgisayar Programcısı
Rıza EGELİ
Tercüman-Farsça
Rıza EGELİ
Tercüman- İngilizce
Semra KAPTAN
Tercüman- İngilizce
Serkan DUMAN
Fotoğrafçılık
Serkan DUMAN
Bilgisayar İşletmeni
Suat KUMBASAR
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri Uzm
Timur ADIYAMAN
Marka-Patent- Tasarım
Yelda ERANTGİL
İç Mimar
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe
aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunması
(Yönetmeliğin 6/d Md.)
.. 12. maddenin (e) bendi gereğince çıkarılanlar bir daha listeye yazılamaz. (Yönetmeliğin
14. Md)
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe
aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunması
(Yönetmeliğin 6/d Md.)
.. 12. maddenin (e) bendi gereğince çıkarılanlar bir daha listeye yazılamaz. (Yönetmeliğin
14. Md)
Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
6/c-8/e Md.), Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge (Yönetmeliğin
6/c-8/e Md.) Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 6/c-8/e Md.
Uzmanlık Alanında ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 6/c-8/d ve 8/e Md.)
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık Mesleki Deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 6/c-8/e Md.
Download

ADI SOYADI BAŞVURDUĞU ALAN RED NEDENİ Ali DENİZ Tekstil