2015 YILI İÇİN OLUŞTURULACAK "HUKUK MAHKEMELERİ " BİLİRKİŞİ LİSTESİNE KABUL EDİLMEYENLERE AİT LİSTE
ADI SOYADI
BAŞVURDUĞU ALAN
RED NEDENİ
Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin her yıl 31 Ekim tarihine kadar Komisyona bir
dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler
değerlendirmeye alınmaz. (Yönetmeliğin 8/1. Md)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.)
Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda
olanlar için meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son 1ay içerisinde alınmış oda faaliyet
belgesi veya oda kayıt belgesi (Yönetmeliğin 9/ç Md.)
Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlet'e karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya
kaçakçıklık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak (Yönetmeliğin
7/c Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.)
Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin her yıl 31 Ekim tarihine kadar Komisyona bir
dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler
değerlendirmeye alınmaz. (Yönetmeliğin 8/1. Md)
Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlet'e karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya
kaçakçıklık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak (Yönetmeliğin
7/c Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda
olanlar için meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son 1ay içerisinde alınmış oda faaliyet
belgesi veya oda kayıt belgesi (Yönetmeliğin9/çMd.)
Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlet'e karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya
kaçakçıklık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak (Yönetmeliğin
7/c Md.)
Ahmet SİVRİKAYA
Öğretmen/ Öğrenim Görevlisi
Ali DENİZ
Tekstil/Deri/Tekstil Mühendisliği
Arif Neşet CANER
Kriminal/ Sahtecilik/ Grafoloji/Balistik
Ayfer ŞAHİN
Endüstri Mühendisi
Beyhan YILMAZ
SMMM
Cemal Emre DOĞAN
Aktüerya
Cüneyt TÜNLER
Akademisyen
Çağlar AKINCI
Aktüerya- İş ve Sosyal Güvenlik
Ebru DURMAZGÜLER
İnsan Kaynakları
Eda HÜKÜL
Tercüman- İngilizce
Egemen TUNALI
Bilgisayar Mühendisliği
Emrah DERTLİ
Tercüman- İngilizce
Emre YAVAŞ
İş ve Sosyal Güvenlik
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
Emre YAVAŞ
Vergi Uzmanı/Vergi Denetçisi/Vergi
Müfettişi
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
Emre YAVAŞ
Bağımsız Denetçi
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
Emre YAVAŞ
İnsan Kaynakları
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7-g Md.)
Emre YAVAŞ
İktisat-İşletme
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
Emre YAVAŞ
İdarî İş Müfettişi
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
Eylem AKÖZEK
Tercüman-İngilizce
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Uzmanlık Alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler olmadığından
(Yönetmeliğin 9/c Md.)
Feridun ÖZTÜRK
İş Güvenliği ve İş Kazası
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
Tercüman- Arapça- Osmanlıca
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.)
Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler
olmadığından(Yönetmeliğin 9/c Md.)
Gül YAVAŞ
Bağımsız Denetçi
Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda
olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için
uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin
alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak (Yönetmeliğin 7/ğ Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Gülperi AYDEMİR
Marka ve Patent Vekili
Güven ÖZÇELİKER
Bankacılık
Halide ATAŞ
Özel Hukuk
Halil İbrahim PEKDEMİR
SMMM
Hilal ŞENOL
İnşaat Mühendisliği
İbrahim BAŞARAN
Kriminal/Sahtecilik/Grafoloji/ Balistik
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
İsmail EMREM
İş Güvenliği ve İş Kazası
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
İsmail TOPAZ
Tercüman-İngilizce
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.)
Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname,
sertifika gibi belgeler olmadığından (Yönetmeliğin 9/c Md.)
Gökben ÖVER
Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi (Yönetmeliğin
9/c Md.)
Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin her yıl 31 Ekim tarihine kadar Komisyona bir
dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler
değerlendirmeye alınmaz. (Yönetmeliğin 8/1. Md)
Komisyon'un yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek (Yönetmeliğin
7/e Md.)
Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlet'e karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya
kaçakçıklık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak (Yönetmeliğin
7/c Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda
olanlar için meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son 1ay içerisinde alınmış oda faaliyet
belgesi veya oda kayıt belgesi (Yönetmeliğin9/çMd.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Kemal YÜKSEL
Gemi Kaptanlığı-Gemi Mühendisliği
Kubilay BALDEMİR
Memur/Öğretmen /Öğretim Görevlisi
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7-g Md.)
Kubilay BALDEMİR
Bilgisayar Programcısı
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7-g Md.)
Mehmet AKİSTANBULLU
Emlak Danışmanı
Mehmet GELEN
İş ve Sosyal Güvenlik
Metin BİNİŞ
Memur/Öğretmen/Öğretim Görevlisi
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7-g Md.)
Murat ERSOYDAN
Sigorta
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.)
Müfide BELCE
Tekstil-Deri
Uzmanlık Alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olmak (Yönetmeliğin 9/d Md.)
Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz
olmak (Yönetmeliğin 7/g Md.)
İş ve Sosyal Güvenlik/Maliye
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlet'e karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya
kaçakçıklık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak (Yönetmeliğin
7/c Md.)
Nefise ARIÇ
Uzmanlık alanında 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.)
Uzmanlık alanında 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi (Yönetmeliğin
9/ç Md.)
Rıza EGELİ
Tercüman-Farsça
Rıza EGELİ
Tercüman- İngilizce
Semra KAPTAN
Tercüman-İngilizce
Serkan DUMAN
Bilgisayar İşletmeni
Serkan DUMAN
Fotoğrafçılık
Suat KUMBASAR
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri Uzmanı
Süreyya SAKINÇ
Yeminli Malî Müşavir
Şaban ÇAMLIBEL
Hukuk
Timur ADIYAMAN
Marka-Patent -Tasarım
Tuğçe PAKÖZLÜ
Tercüman- İngilizce
Türkan KARAHAN
İnsan Kaynakları
Yelda ERANTGİL
İç Mimar
Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlet'e karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya
kaçakçıklık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak (Yönetmeliğin
7/c Md.)
Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak (Yönetmeliğin
7/d Md.)
Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlet'e karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya
kaçakçıklık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak (Yönetmeliğin
7/c Md.)
Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak (Yönetmeliğin
7/d Md.)
Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz
olmak (Yönetmeliğin 7-g Md.)
Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler olmadığından
(Yönetmeliğin 9/c Md.)
Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi (Yönetmeliğin
9/c Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak (Yönetmeliğin 7-g Md.)
Uzmanlık alanında 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Komisyon'un yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek (Yönetmeliğin
7/e Md.)
Komisyon'un yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek (Yönetmeliğin
7/e Md.)
Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgeler olmadığından
(Yönetmeliğin 9/c Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7-b Md.)
Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi (Yönetmeliğin
9/c Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Uzmanlık alanında 3 Yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge olmadığından
(Yönetmeliğin 7/b Md.)
Download

Hukuk Mahkemeleri Red Edilenlerin Listesi