Formulár na odstúpenie od zmluvy
Komu: Mgr. Dana Sýkorová, Trnavská 180/B, 900 27 Bernolákovo (internetový obchod
www.nanozky.sk)
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar............................................
Dátum prijatia tovaru:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Číslo faktúry:
Číslo účtu, na ktorý vrátiť peniaze:
Podpis spotrebiteľa:
Dátum:
Download

Formulár na odstúpenie od zmluvy Komu: Mgr. Dana