RAPOR
HAKKINDA
Sürdürülebilirlik
performansımızı
olumlu ve olumsuz
tüm sonuçlarıyla
açıkladığımız
raporlama
uygulamamızı
paydaşlarımızın
değişen beklentileri
ışığında her geçen
yıl geliştirmeyi
taahhüt ediyoruz.
OPET Petrolcülük Anonim Şirketi’nin
01.01.2012—31.12.2013 tarihleri arasında
sergilediği sürdü­rülebilirlik performansının
bir temsilini paydaşlarına sunmak amacıyla
hazırladığımız bu raporla performans gelişimimizi
takip edilebilir kılarken, şeffaflık ve hesap
verebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda bir uygulamayı
daha hayata geçirmiş bulunuyoruz. 2010-2011
yılları performans sonuçlarımızı ortaya koyarak
iki yıllık bir raporlama döngüsü tercih ettiğimiz
bir önceki raporlama uygulamamızla aynı şekilde
iki yıllık bir dönemi kapsayan bir uygulamayı
gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
İlk iki raporlama uygulamamızda yaptığımız üzere,
bu raporumuzda da sürdürülebilirlik raporlamasında
dün­ya genelinde kabul görmüş bir standart olan
Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Re­porting
Initiative - GRI) G3 Raporlama Çerçevesi ilkelerini
rehber olarak kullandık.
2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau
Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına
uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda
ALTIN
MADALYA
EN İYI
EN ÇOK GELIŞIM
İLK YÜZ GÖSTEREN RAPOR
RAPOR
raporumuzu sınırlı dış denetime tabi tuttuğumuz
uygulamamızla, raporlama seviyemizi iyileştirme
taahhüdümüzü gerçekleştirmiş ve uygulama
seviyemizi B+’ya yükselttik. Raporumuzun bir diğer
referans noktası ise bağlı olduğumuz Koç Holding’in
imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin İlerleme Raporu ilkeleri oldu.
İlk raporlama uygulamamız kapsamında
tüm departman temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik Çalıştayları
nihayetinde belirlediğimiz önceliklerimiz bu raporun
da içeriğini belirlerken; bu dönem paydaşlarımızın
beklentileri ve sektörel gelişmeler ışığında rapor
yapımızı yeniden gözden geçirdik ve sürdürülebilirlik
performansımızı önceki raporlardan farklı olarak 5
başlık altında topladık: Sürdürülebilir Değer Zinciri,
Müşteri Memnuniyeti, Çevre Yönetimi, Çalışan
Hakları ve Çalışma Hayatı ve Toplumsal Kalkınma.
Sürdürülebilirlik performansımızı olumlu ve
olumsuz tüm sonuçlarıyla açıkladığımız raporlama
uygulamamızı paydaşlarımızın değişen beklentileri
ışığında her geçen yıl geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
Okumakta olduğunuz bu rapor, LACP (League of American Communication Professionals - Amerikan
İletişim Profesyonelleri Birliği) tarafından 2014 LACP Spotlight Awards yarışması kapsamında üç ödüle
layık görülmüştür. Sonuçlara http://www.lacp.com/2014spotlight/awards-global-communicationscompetition-the-opet-petrolculuk-as-sustainability-report.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
sürdürülebilirlik raporu
2012/2013
RAPORUN KAPSAMI ve BAĞLAYICILIĞI
Raporumuz OPET Petrolcülük Anonim Şirketi’nin 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleşen Türkiye operasyon­larını
kapsamaktadır. Kapsamlılık ilkesi gereğince raporumuzda iştiraklerimizin ve bizimle beraber çalışan taşeron
firmaların operasyonlarını finans göstergeleriyle sınırlı tutarak, yalnızca OPET A.Ş.’ye ait sosyal, ekonomik ve
çevresel performansını bağlayıcı kabul etmiş bulunmaktayız. Raporlama çalışmalarımız kapsamında bu alanlara
ait öncelliklilerini tespit ettiğimiz konular raporumuzun içeriğini belirlemektedir.
OPET Sürdürülebilirlik Raporu çevresel etkileri asgari düzeye indirmek amacıyla sınırlı sayıda basılmış olup, raporun
PDF versiyonu www.opet.com.tr adresinde paydaşlarımızın gö­rüşlerine sunulmuştur. Paydaş geribildirimleri
ışığında her dönem geliş­tirmeyi taahhüt ettiğimiz raporlama uygulamamızı önümüzdeki dönemlerde de aynı
yöntemle geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz.
Tüm paydaşlarımız sürdürülebilirlik performansımız ve raporlama uygulamamız için bü­yük önem arz
eden öneri, şikâyet ve her türlü geri bildirimleri için bize [email protected] e-posta
adresinden ulaşabilirler.
sürdürülebilirlik raporu
2012/2013
İÇİNDEKİLER
2 SUNUŞ
2
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİKRET ÖZTÜRK’ÜN MESAJI
4
GENEL MÜDÜR CÜNEYT AĞCA ile RÖPORTAJ
6 21. YILINDA OPET
8 MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ, DEĞERLERİMİZ
9 ENLERİMİZ, TEKLERİMİZ, İLKLERİMİZ
10 OPET ve SUNPET İSTASYONLARI
11 SERMAYE YAPISI
12 OPET’TE YÖNETİŞİM
13 ORGANİZASYON YAPIMIZ
14 İÇ DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ
14 YÖNETİM SİSTEMLERİ
15 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ
18 YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
19 PAYDAŞLARIMIZ ve İLETİŞİM METOTLARIMIZ
20 SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
20 TEDARİK
21 TERMİNAL OPERASYONLARI
24 BAYİ OPERASYONLARI
26 BAYİ PERSONELİNE SAĞLANAN EĞİTİMLER
28 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
30 SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTASYONLAR
30 İSTASYON DENETİMLERİ
32 KUSURSUZLUK ELÇİLERİ
34 OPET’TE MÜŞTERİ SADAKAT UYGULAMALARI
36 OPET ÇAĞRI MERKEZİ
37 OPET MOBİL UYGULAMASI
37 OPET OTOMASYON SİSTEMLERİ
38 ÇEVRE YÖNETİMİ
38 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ YÖNETİMİ
44 ATIK YÖNETİMİ
44 Tesislerimizde Atık Su Deşarjı
46 ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI
46 ÇEVRE KONULU BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
47 ÇEVRE YATIRIMLARI
48 ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATI
48
RAKAMLARLA İNSAN KAYNAKLARI
PERFORMANSIMIZ
49
50
OPET’TE KARİYER
51
OPET’TE ÇALIŞANLARA YÖNELİK
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
ADiL ÜCRETLENDİRME
52 ÇALIŞAN KATILIMI
53 ÇALIŞMA HAYATI-ÖZEL HAYAT DENGESİ
54 SPORTİF BAŞARILAR
56 TOPLUMSAL KALKINMA
56
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURTEN ÖZTÜRK ile RÖPORTAJ
58 TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ
59 TEMİZ TUVALET KAMPANYASI
61 YEŞİL YOL PROJESİ
62 ÖRNEK KÖY PROJESİ
63 TARİHE SAYGI PROJESİ
66 BAĞIŞ ve SPONSORLUKLAR
64 2012/2013 ÖDÜLLERİ
68 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
74 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
75 GRI GÖSTERGELERİ TABLOSU
80 YASAL UYARI
80 KÜNYE
SUNUŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİKRET ÖZTÜRK’ÜN
MESAJI
“21. yılımızı
geride
bıraktığımız
bu raporlama
döneminde
1992’de ortaya
koyduğumuz
'Türkiye’nin
bir numaralı
akaryakıt
dağıtım şirketi
olmak' ve
'hizmet ve ürün
kalitesiyle
tüketicinin ilk
tercihi olmak'
hedefimiz
doğrultusunda
hızla
ilerlemeye
devam
ediyoruz.“
2
Küresel ölçekteki finansal krizin tüm dünyayı
olduğu gibi Türkiye’yi de ciddi bir şekilde
etkilediği bir dönemi başarıyla tamamlamanın
verdiği haklı gururu yaşıyoruz. Akaryakıt
dağıtım sektörü gibi, risk ve fırsatların en hızlı
biçimde değiştiği bir alanda sürdürülebilir
büyüme stratejimiz ile büyük bir sınav vermiş
bulunuyoruz. Genişleyen OPET ve Sunpet
istasyon ağlarımız, Türk Hava Yolları ve Fuchs
Petrolub AG ile ortaklıklarımızda elde ettiğimiz
yüksek performans ve diğer ticari etkinliklerimiz
sayesinde raporlama dönemi itibariyle Fortune
dergisi tarafından açıklanan “500 büyük şirket”
arasında 14,9 milyar TL’lik ciromuzla üçüncü
sıraya yükselmeyi başardık.
Değişen makroekonomik koşullara ve sektörel
atmosfere en hızlı bir şekilde yanıt vermek,
sektörümüzün getirdiği risk ve fırsatları en doğru
şekilde değerlendirmek bugüne kadar başarımızın
altındaki başlıca unsurlar oldu. Sürdürülebilir
büyümeye odaklanırken, orta ve uzun vadede
hem şirketimiz hem de iş ortaklarımız için en
olumlu iş sonuçlarını elde edebilmek ve alternatif
iş modelleri yaratabilmek en önemli yönetsel
sorumluluklarımızın başında geliyor. Bu sebeple
OPET olarak akaryakıt dağıtım ağımızda mülk
sahibi olarak yahut uzun dönemli kiralama
anlaşmalarıyla yol katetmeyi hedefliyoruz. Ancak
bu noktada istasyonlarımızın işletmesinin bu
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
konuda en bilgili ve deneyimli değerli bayilerimiz
tarafından sürdürülmesinin en doğru iş modeli
olduğuna inanıyoruz.
Kuruluşumuzun 21., Koç Topluluğu ile ortaklığımızın
ise 11. yılını kutladığımız bu dönemde ticari
faaliyetlerimizle olduğu kadar toplumsal kalkınmayı
hedef alan sosyal sorumluluk uygulamalarımızla
da fark yaratmaya devam ettik. Markamızın en
önemli farklılık noktasını ve bu sebeple hizmet
açısından başlıca rekabet avantajımızı oluşturan
Temiz Tuvalet Kampanyası’na bu dönemde de hız
kesmeden devam ettik. Başlangıcından itibaren
kamuya açık tuvaletler için yazısız bir standart
haline gelen projemiz, 2012 yılında OPET ve Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğiyle resmi bir
standart haline dönüştü.
Uzun soluklu KSS projelerimizden Tarihe Saygı
Projesi, Örnek Köy Projesi ve Yeşil Yol Projesi
kapsamındaki uygulamalarımıza devam ederken,
2013 yıl sonu itibariyle 4 büyük uygulamamıza bir
beşincisini ekleyerek “Trafik Dedektifleri Projesi”ni
hayata geçirdik. Ülkemizin en önemli halk sağlığı
sorunlarından birini teşkil eden trafik kazalarına
ilişkin toplumsal bir bilinç yaratmayı amaçladığımız
proje ile 3-17 yaş arasındaki toplam 1,5 milyon
çocuk ve gence trafik bilinci aşılamayı ve güvenli
trafik kültürünün oluşturulmasına yardımcı olmayı
hedefliyoruz.
Sürdürülebilir büyümeye odaklanırken, orta ve uzun vadede hem şirketimiz hem
de iş ortaklarımız için en olumlu iş sonuçlarını elde edebilmek ve alternatif iş modelleri
yaratabilmek en önemli yönetsel sorumluluklarımızın başında geliyor.
Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) 8 yıldır düzenlediği
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) araştırmasında
üst üste 8. kez akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyeti
en yüksek marka seçildik. Bu başarımızla ayrıca KalDer
tarafından 2012 yılında Üstün Hİzmet Ödülü’ne, 2013
yılında ise Üstün Başarı Ödülü’ne
layık görüldük.
#1
Sadakat Kapsamında
En İyi Müşteri
Hizmetleri
Loyalty Awards
Gerek hizmet kalitemiz, gerekse toplumsal fayda
sağlayan projelerimiz ile başta müşterilerimiz
olmak üzere tüm paydaşlarımız tarafından takdir
görmeye devam ettik.
Yine raporlama döneminde, 2011
yılında başlattığımız Kusursuza Yolculuk
konseptiyle İngiltere’nin en prestijli ödül
organizasyonlarından olan The Loyalty
Awards’da ödül aldık. Müşteri memnuniyeti
çalışmalarımız ile organizasyonda “Sadakat
Kapsamında En İyi Müşteri Hizmetleri”
kategorisinde çeşitli ülkelerden başvuru yapan
130 şirket arasından birincilik ödülüne layık
görüldük.
Bu dönem üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz ve
kurum kültürümüzün önemli unsurlarından
biri haline gelen sürdürülebilirlik raporlama
uygulamasını paydaşlarımıza taahüdümüz
doğrultusunda bir seviye yukarı taşıdık. Yine
Küresel Raporlama Girişimi’nin raporlama
ilkelerinden yararlandığımız uygulamamızda
ilk defa rapor içeriğimizi dış denetime tabi
tutarak uygulama seviyemizi B+’ya yükselttik.
Önümüzdeki dönemde yeni raporlama standardı
olan G4 ilkeleri dahilinde hareket etmeyi;
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz
doğrultusundaki uygulamalarımızı bir adım
öteye taşımayı taahhüt ediyoruz.
#3
500 Büyük
Şirket Arasında
2012 Fortune
Ekonomi Dergisi
8.
kez
Sürdürülen Başarı &
Üstün Başarı Ödülü
(8 yıl üst üste elde ettiği birincilikleri için)
KalDer
Çalışanlarımıza, bayilerimize, müşterilerimize ve tüm
paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım.
21yıl
Saygılarımla,
Fikret Öztürk
OPET Yönetim Kurulu Başkanı
Raporlama dönemimizde
kuruluşumuzun 21.
yılını kutluyoruz.
11yıl
Koç Topluluğu ile
ortaklığımız 11 yıldır
başarı ile devam ediyor.
SUNUŞ
3
SUNUŞ
RÖPORTAJ CÜNEYT AĞCA
GENEL MÜDÜR
20. yılını geride bırakırken OPET’in akaryakıt
sektörü ve Türkiye ekonomisindeki yeri ile
sürdürülebilirlik stratejisi arasındaki ilişkiyi
nasıl tanımlarsınız?
Cüneyt Ağca: 21 yıl akaryakıt sektörü için kısa
bir süre. Bu sektöre 21 yıl önce girip 2. büyük
akaryakıt dağıtım şirketi olmayı başarmamız
öncelikle istikrarlı büyüme stratejimizin sonucudur.
Geride bıraktığımız dönemde bu stratejimizin
temelini istasyon ağının küçük şehirlerden büyük
şehirlere doğru yaygınlaştırılması ve istasyon
ve tesis yatırımlarının doğru lokasyonlarda
gerçekleştirilmesi oluşturdu. Dinamik bir sektörde
yer almamız ise büyümemizdeki bir diğer önemli
faktör oldu. Serbest piyasaya geçiş ve intifa
sözleşmelerinin 5 yıl ile sınırlanmasının ardından
doğru ve etkili kararlarla rekabet avantajı elde
ettik. Bugünkü sektörel konumumuzun bir başka
ayağını ise kurum kültürümüzün bir parçası olan
Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri oluşturdu.
Projelerimizi aynı zamanda kurumsal
stratejimizin bir parçası olarak kabul ettik,
dönemlik toplumsal katkılar yapmak yerine
devam eden projeler gerçekleştirmenin
önemine inandık.
OPET’in bugün geldiği nokta geçmişte
şirketçe belirlenen hedeflere ne kadar
tekabül ediyor?
C.A.: OPET belirli
büyüme hedefleriyle
kuruldu. İlk 10 yıl
içerisinde büyüme
ile birlikte %8-9
aralığında bir
pazar payına ulaşıldı. 2002 yılında gerçekleşen Koç
Holding ortaklığı ve beraberindeki finansal ivmeyle
büyük şehirlerde yatırımların hayata geçirilmesi daha da
kolaylaştı. Ortaklık hayata geçirildiği sırada sektörde 4.
sıradaydık. Hedefler sırası ile 3., 2. ve 1. olmaktı. İkinciliği
2012 yıl sonu itibariyle elde ettik. Şu anda hedeflediğimiz
noktadayız.
Kısa, orta ve uzun vadedeki sürdürülebilirlik
hedefleriniz nelerdir?
C.A.: Sürekli yeni koşulların oluştuğu dinamik bir
sektördeyiz. Yakın zamanda bayi anlaşmaları 5 yıl ile
sınırlandırıldı. Bu duruma ilişkin olarak geliştirdiğimiz
uzun vadeli strateji ile istasyon satın alımlarına
başladık. Böylelikle beş yılda bir gerçekleşecek
sözleşme yenilemelerinde istasyon kaybetme riskini
bertaraf etmeyi hedefliyoruz. Maliyeti yüksek, pratik
zorluklardan ötürü görece uzun bir zaman alacak, ancak
işimizin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım.
Sosyal sorumluluk politika ve uygulamalarının
OPET’in sürdürülebilirlik stratejisindeki yeri
nedir?
C.A.: Kurum kültürümüzün bir parçası olan sosyal
sorumluluk uygulamalarına tüketicilerimiz de en
az bizim kadar önem veriyor. Bu kapsamda neler
geliştirebiliriz sorusu üzerine etraflıca düşünüyor, bu
konuya rakiplerimizden daha çok özen gösteriyoruz.
Sadece proje yapmanın değil, takibinin ve devamlılığının
sağlanmasının da önemine inanıyoruz. Fiziki
iyileştirmelerin yanı sıra toplumsal bilincin gelişmesi
adına adımlar atıyoruz. Örneğin Temiz Tuvalet
Kampanyası’nı sadece istasyonları ziyaret eden
müşteriler memnun kalsın diye değil, topluma temiz
tuvalet ve hijyen konularının önemini gösterebilmek
adına gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz bunu nasıl
başardığımızı, daha da önemlisi nasıl sürdürdüğümüzü
soruyorlar. Tüm paydaşlarımız arasında, OPET bir şeyi
yaparsa en iyisini yapar algısı hakim. Sorumlu bir firma
olarak hareket ediyor, kurumsal itibarımızı bu değerler
üzerinde inşa ediyoruz.
OPET’in sürdürülebilirlik stratejisinin
belirlenişinde paydaşlarının üstlendiği doğrudan
ve dolaylı roller nelerdir?
C.A.: Müşterilerimiz en önemli paydaşlarımızdır. Dolayısıyla
müşteri memnuniyeti en öncelikli stratejik hedefimizi
teşkil ediyor. Müşteri memnuniyetinin sağlandığı başlıca
alanlar ise bayilerimiz. Bizimle ortak düşünce, anlayış
4
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Müşterilerimiz en önemli paydaşlarımızdır. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti en
öncelikli stratejik hedefimizi teşkil ediyor.
ve stratejiyi paylaşan bir bayi portföyü sahibiyiz.
İş ilişkilerinde sergilediğimiz çözüm odaklı
tutumumuz OPET’i tedarikçilerin tercih ettiği bir
iş ortağı kılıyor. Kalite standartlarımızı karşılayan
tedarikçilerle uzun soluklu ilişkiler kurma hedefiyle
hareket ediyoruz. OPET’in kurum kültürünü
benimseyen bir iş gücüyle birlikte hareket ediyor,
çalışanlarımızın gerçekleştirdiği istasyon ziyaretleri
gibi uygulamalarla paydaşlarımız arasındaki iletişimi
sürekli olarak geliştiriyoruz. Paydaş beklentileri
arasında bir denge sağlayarak tüm paydaş ağımızın
memnuniyetini sağlamaya gayret ediyor, iş
hedeflerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz.
İklim değişikliğinin OPET’in faaliyetleri
açısından getirdiği risk ve fırsatlar
nelerdir?
C.A.: İklim değişikliğine karşı kanun yapıcı
merciler tarafından alınan çevresel önlemler,
işimizi de yakından ilgilendiren çevre mevzuatı
ile bu konudaki yasa ve düzenlemeler aracılığıyla
gerçekleştiriliyor. Yasa ve yönetmeliklerin ortaya
koyduğu standartların ötesinde OPET standartları
oluşturarak hem çevrenin korunmasına ilişkin
taahhüdümüzü yerine getiriyor, hem de olası
düzenleme değişikliklerine ilişkin olarak kendimizi
hazırlıyoruz. Örneğin Türkiye’de motorin kükürt
oranı 10 ppm olarak belirlenirken, OPET olarak
5 ppm üzerinde yakıt ithal etmiyoruz. Kanuni
bir zorunluluk olmamasına rağmen önümüzdeki
yaz dönemi itibariyle motorine %2 oranında
biyodizel eklemeyi planlıyor ve bunun gibi bir
dizi uygulamada, koyduğumuz katı kurallar
çerçevesinde hareket ediyoruz.
İklim ve çevre konularında arayışlarımız var.
Önümüzdeki dönemde Mersin Terminali’nde
güneş enerjisi üzerine bir yatırım planlıyoruz,
fizibilite aşamasını geçmiş durumdayız. Tesisin
elektrik ihtiyacının %15’ini karşılayacak bir
santral planlıyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlara
göre projeyi ilerleyen dönemlerde işletmenin tüm
elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak şekilde
genişletebileceğiz. Bu durumda Türkiye’de bir ilki
gerçekleştireceğiz.
Güncel makroekonomik koşulların OPET
faaliyetleri üzerindeki etkileri nelerdir?
C.A.: 2001 ve 2008 yıllarındaki krizler ile ciddi
bir tüketim daralması deneyimledik. 2008’den
“Sürekli
olarak geliştirdiğimiz
hizmet kalitemizle her geçen gün daha fazla
tüketicinin birinci tercihi olmak yolunda önemli adımlar attık.”
sonra, özellikle son iki yıl içerisinde sektörümüz
önemli fiyat dalgalanmalarına maruz kaldı. Bu
koşullarda tüketicinin hissedeceği anlamda bir
fiyat farklılığı yaratmamaya özen gösterdik.
Sürekli olarak geliştirdiğimiz hizmet kalitemizle
ise her geçen gün daha fazla tüketicinin birinci
tercihi olmak yolunda önemli adımlar attık. Tüm
bu makroekonomik koşullar dahilinde büyüme
trendimizi muhafaza etmemiz doğru kararlar
aldığımızı gösteriyor.
“İş ilişkilerinde
sergilediğimiz
çözüm odaklı
tutumumuz
OPET’i
tedarikçilerin
tercih ettiği
bir iş ortağı
kılıyor.”
Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen
sürdürülebilirlik raporlama uygulamasının
OPET’in kurum kültürüne kazandırdıkları
neler oldu?
C.A.: Raporlama, sürdürülebilirlik alanında
gerçekleştirdiğimiz uygulamaların yazılı bir
kanıtı. Hem işimizi hem de toplumsal sorunlara
yönelik olan tutumumuzu yansıtıyor. Bu
anlamda gerek çalışanlarımıza gerekse diğer
paydaşlarımıza yeni bir bakış açısı öneriyor.
GRI kriterlerini esas almamız eksiklerimizi ve
iyi yaptıklarımızı görmemize, farklı alanlarda
hedefler belirlememize ve bu hedefleri takip
edebilmemize yardımcı oluyor.
BAYİ OPERASYONLARI
SUNUŞ
5
SUNUŞ
21. YILINDA
OPET
1992
1993
1994
1995
1996
1997
OPET
Petrolcülük A.Ş.
kuruldu.
İstasyon sayısı
130’a ulaştı.
OPET markalı
madeni yağlar
piyasaya
sürüldü.
Londra Ofisi
kuruldu.
Aliağa Terminali
devreye girdi.
Akaryakıt
ithalatına
başlandı.
400 istasyonla
yüzde 5 pazar
payına ulaşıldı.
Körfez Terminali
devreye girdi.
21. YILINDA
OPET
OPET olarak, 1992 yılındaki kuruluşumuzdan
bugüne, ilklerin, enlerin ve teklerin şirketi
olmayı başarırken, 21. yılımızda genç,
dinamik ve başarılı bir akaryakıt şirketi olarak
faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fahri Müfettiş
uygulaması
başladı.
Yeşil Yol Projesi
başladı.
Örnek Köy
Projesi başladı.
Tarihe Saygı
Projesi başladı.
98 oktan
kurşunsuz
benzin ve
çevreci motorin
Ultra Eurodiesel
piyasaya
sürüldü.
OPET Kart ve
Çağrı Merkezi
sistemi kuruldu.
Marmara
Terminali açıldı.
Yakıt Kart
uygulamasına
başlandı.
Türkiye’nin ilk
ve tek ekolojik
istasyonu OPET
Maslak açıldı.
6
Otobilim sistemi
devreye girdi.
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Türkiye Müşteri
Memnuniyeti
Endeksi’nde
akaryakıt
sektörünün lideri
OPET seçildi.
Türkiye Müşteri
Memnuniyeti
Endeksi’nde
akaryakıt
sektörünün lideri
2. kez OPET
seçildi.
Türkiye Müşteri
Memnuniyeti
Endeksi’nde
akaryakıt
sektörünün lideri
3. kez OPET
seçildi.
1998
1999
2000
2001
2002
Mersin Terminali
devreye girdi.
Türkiye’nin en büyük
akaryakıt ithalatçısı
konumuna gelindi.
Temiz Tuvalet
Kampanyası
başladı.
İstasyon sayısı
650’ye ulaştı.
Koç Holding
ile yüzde 50
ortaklık anlaşması
imzalandı.
Ücretsiz müşteri
hattı hizmete girdi.
Otobil faaliyete
geçirildi.
Gerek finansal başarılarımız gerekse sosyal, çevresel ve yaygın
ekonomik alanlardaki yükselen performansımız ile sektörümüzde
fark yaratmaya devam ederken, Kusursuza Yolculuk adını
verdiğimiz çalışmalarımız ile müşteri memnuniyetinde rakip
tanımayan bir firma haline gelmiş bulunuyoruz.
Sürdürülebilirliğimizin temel taşları olan vizyon, misyon
ve değerlerimize uygun olarak hareket etmeyi en büyük
Full Force satışa
sunuldu.
OPET’in ikinci
dağıtım şirketi
SUNPET kuruldu.
sorumluluğumuz olarak kabul ederken, tecrübe ve
değerler bütünümüz ışığında yönetim anlayışımızı
şekillendiriyoruz. Çalışanlarımızın, tüketicilerimizin,
bayilerimizin, yerel toplulukların ve değer zincirimizi
oluşturan tüm paydaşlarımızın faaliyetlerimiz üzerindeki
etkisini artırmaya devam ediyor, hedeflerimizin sadece
onların bize olan güven ve katkılarıyla gerçekleşebileceği
bilinciyle hareket ediyoruz.
2012 2013
2009
2010
2011
Singapur Ofisi kuruldu.
TCDD ile Temizlik
Rayında kampanyası
başlatıldı.
Kusursuza Yolculuk
programı başladı.
OPET Fuchs Madeni
Yağ A.Ş. kuruldu.
Trafik Dedektifleri
Projesi başladı.
Ultra Force piyasaya
sürüldü.
OPET’in karakteri
OPEDO doğdu.
OPET World Card
hayata geçti.
OPET, TMME’de 7.
kez lider seçilirken
KalDer tarafından,
beklentilerini
en üst seviyede
karşılayarak
sürdürülebilir kılan
markalara verilen
'Üstün Hizmet
Ödülü’nün de
sahibi oldu.
Türkiye Müşteri
Memnuniyeti
Endeksi’nde
akaryakıt
sektörünün lideri
8. kez OPET
seçildi.
OPET, İSO’nun 1000
büyük kuruluş listesine ilk
kez girdi.
Temiz Tuvalet
Kampanyası'nın alt
açılımlarından biri olan
"Sevmek Korumaktır"
Projesi hayata geçirildi.
Türkiye Müşteri
Memnuniyeti Endeksi’nde
akaryakıt sektörünün
lideri 4. kez OPET seçildi.
THY OPET Havacılık
Yakıtları A.Ş. kuruldu.
Türkiye Müşteri
Memnuniyeti
Endeksi’nde akaryakıt
sektörünün lideri 5. kez
OPET seçildi.
OPET, GRI onaylı
ilk sürdürülebilirlik
raporunu yayınladı.
Türkiye Müşteri
Memnuniyeti
Endeksi’nde akaryakıt
sektörünün lideri 6.
kez OPET seçildi.
OPET, GRI onaylı
2. sürdürülebilirlik
raporunu
yayınladı.
SUNUŞ
7
SUNUŞ
VİZYONUMUZ
• Sektörde, Türkiye’nin bir numaralı akaryakıt dağıtım
şirketi olmak
• Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi
olarak sürekliliği sağlamak
• Ülkemizde eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi
değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum
oluşmasına katkıda bulunmak
MİSYONUMUZ
Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde;
• Bireye ve topluma saygılı,
• Hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı,
• Sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak
OPET müşterileri, çalışanları ve hissedarlarının
beklentilerini en üst seviyede karşılamak
DEĞERLERİMİZ
• Müşteri odaklı
• Takım çalışmasına
inanan
• Dürüst ve şeffaf
• Yenilikçi
• Yaratıcı
8
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
• Çalışanlarını sürekli
geliştiren
• Çevreye ve topluma
duyarlı
• Dinamik
ENLERİMİZ
Sektörün en büyük
depolama tesis
kapasitesi
Türkiye ve
Avrupa’da
satışı en yüksek
akaryakıt bayi:
Maslak OPET
Akaryakıt dağıtım
sektöründe
bayi iletişimi
en güçlü şirket
Sosyal sorumluluk
projeleri ile
ülkesine en
çok değer katan
akaryakıt
dağıtım şirketi
Sektörde en yeni
teknoloji ve hizmetleri
sunan akaryakıt
dağıtım şirketi
Dünyanın en büyük
bağımsız madeni yağ
şirketi Fuchs ile ortaklığı
olan marka
Tuvaletleri ve ortak
kullanım alanları en
temiz akaryakıt dağıtım
markası
2011’in en
çok konuşulan
akaryakıt
markası OPET
Akaryakıt şirketleri
arasında en
teknolojik altyapıya
sahip çağrı merkezi
“En Samimi Markalar
2011 ve 2012”
araştırması sonuçlarına
göre akaryakıt dağıtım
sektöründe tüketici
nezdinde en samimi
marka
KALDER TMME’ye göre 8
yıldan bu yana müşteri
memnuniyetinde
lider olan ve ‘Üstün
Hizmet Ödülü’ alan tek
akaryakıt dağıtım şirketi
Sektörde çok sayıda
faydayı bir arada
sunan tek entegre
kredi kartı olan
OPET World Card
TEKLERİMİZ
Sektörde son 11 yıldır
pazar payını istikrarlı
bir biçimde artıran tek
akaryakıt dağıtım şirketi
Ülkemizde rafinerisi
Tüpraş’ın ortağı
olan tek akaryakıt
dağıtım şirketi
THY-OPET
ortaklığıyla, THY’nin
Türkiye’deki tek jet
yakıtı tedarikçisi
İLKLERİMİZ
98
OPET, sektörde 98
oktan kurşunsuz
benzini Türkiye’ye
ilk kez getirdi.
Sektörde ilk
kez Ultra Euro
Diesel motorini
Avrupa’dan önce
Türk tüketicisinin
kullanımına sundu.
Müşterilerinin alışveriş
alışkanlıklarını yakından
takip eden ve bugün
6,5 milyon kişiye ulaşan
OPET Kart akaryakıt
dağıtım sektöründe bir
ilki gerçekleştirdi.
OPET, bir Türk şirketi
olarak sürdürülebilirlik
raporu ile akaryakıt
dağıtım sektöründe
GRI onaylı rapor
yayınlayan ilk şirket
oldu.
SUNUŞ
9
SUNUŞ
OPET ve SUNPET İSTASYONLARI
Kırklareli
9
4
İstanbul
113
28 5
Tekirdağ
Edirne
4
19
3
4
8
10
Sakarya
2 1
11
7
12
5
18
2
45
4
16
2
2
Kırşehir
3
2
Nevşehir
6
41
12
6
7
10
43
1
Burdur
8
Aksaray
Isparta
Niğde
9
10
3
Karaman
7
54
8
Adana
7
Antalya
4
7
Konya
11
6
3
Kırıkkale
61
15
Muğla
27
Yozgat
Ankara
3
18
4
1
Afyon
13
21
2
Ankara
11
Denizli
Aydın
5
9
Çankırı
12 2
Eskişehir
Uşak
14
Çorum
Bolu
1
Kütahya
Manisa
4
3
2
3
14
Bilecik
29
25
İzmir
16
Bursa
Balıkesir
3
3
1
Karabük
7 1 2
1
Düzce
Yalova
Çanakkale
Zonguldak
6
3
Kocaeli
Sinop
Kastamonu
Bartın
24
25
Mersin
30
18
Yıllara Göre İstasyon Sayıları (OPET + Sunpet)
Üç Büyük Şehirdeki İstasyon Sayıları (OPET)
114
İstanbul
Ankara
113
110
İzmir
1.356
1.325
57
52
51
61
50
45
1.271
2011
10
2012
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
2013
2011
2012
2013
bayi sayısı
bayi sayısı
Samsun
17
Artvin
4
Trabzon
Ordu
Amasya
6
6 3
9
3
Giresun
8
Tokat
8
2
1
Gümüşhane
1
10
3
2
2
3
2
Bayburt
Erzurum
5
Elazığ
Malatya
6
9
1
10
1
5
6
3
Batman
2
5
6
Gaziantep
25
12
3
Diyarbakır
1
Van
5
Siirt
1
2
2
Hakkari
1
Şırnak
3
Şanlıurfa
Hatay
2
Muş
Mardin
10
2
1
9
Adıyaman
10
1
Bitlis
Kahramanmaraş
10
Iğdır
Ağrı
1
Bingöl
1
20
4
1
Tunceli
Kayseri
1
Kars
Erzincan
Sivas
2
Rize
1
2
Ardahan
1
1
4
8
6
5
Akaryakıt Sektörü Pazar Payları (%)
Beyaz Ürün
% 10
% 40
Sermaye Yapısı
Diğer Koç
Grubu
Şirketleri
Tüpraş
2002 itibariyle Koç
Siyah Ürün
Topluluğu’nun %50’sine
ortak olmasıyla beraber
bugünkü ortaklık
26,01
yapısına kavuşan
16,55
16,30
15,40
17,90
13,68
18,59
13,55
OPET Petrolcülük A.Ş.
19,11
%100 Yerli
Sermaye ile faaliyet
13,40
göstermektedir.
Raporlama döneminde
sermaye yapımızda
% 50*
2009
2010
2011
2012
2013
Öztürk Ailesi
önemli bir değişiklik
* % 45,49 Öztürk Yatırım ve Turizm A.Ş.
% 04,51 Güvenok Turizm San. ve Tic. A.Ş.
gerçekleşmemiştir.
SUNUŞ
11
OPET’TE YÖNETİŞİM
OPET’TE
YÖNETİŞİM
Soldan sağa
Ali Tarık Uzun - Cüneyt Ağca (Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür) - Ekrem Ekmenci Erol Memioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) - Ömer M. Koç (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Mustafa V. Koç (Yönetim Kurulu Üyesi) - Nurten Öztürk (Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi) Semahat Arsel - Rahmi M. Koç - Fikret Öztürk (Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı) Filiz ÖZTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi) - Bülent Bulgurlu - Ali Y. Koç (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fotoğrafta Olmayan Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri
Ufuk Öztürk - A. Şafak Öztürk*
* 31 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu üye yapısını yansıtmaktadır.
12
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
OPET olarak akaryakıt sektöründeki hedeflerimizin güçlü ve etkin bir organizasyon
yapısı ve sürdürülebilir bir yönetişim modeli ile gerçekleşebileceğini öngörüyoruz.
OPET olarak akaryakıt sektöründeki
hedeflerimizin güçlü ve etkin bir organizasyon
yapısı ve sürdürülebilir bir yönetişim modeli
ile gerçekleşebileceğini öngörür, sosyal,
çevresel ve yaygın ekonomik başarımızın ticari
performansımıza eşlik ettiği başarılı süreçler
gerçekleştirmeyi hedefleriz. Kusursuza Yolculuk
hedefimiz doğrultusunda tüm organizasyon
yapımızı etkin denetim süreçlerine tabi tutarken,
21 yıllık sektör deneyimimiz ve uzman insan
kaynağımız ile işimize ve sektörümüze yönelik
risk haritalandırmaları gerçekleştiririz. Hizmet
ve ürün kalitemizi sürekli geliştirecek kalite
yönetim sistemlerini takip ederken, stratejik
planlama araçlarımız ile kısa, orta ve uzun vadeli
iş hedeflerimizi belirler, sürdürülebilirlik yönetimi
anlayışımız ile bu hedefleri çevreye, topluma
ve yasalara saygılı bir şekilde gerçekleştiririz.
Tüm bu iş süreçlerimizi gerçekleştirirken iç ve
dış paydaşlarımızın şirket faaliyetleri üzerindeki
etkisini artıracak iletişim kanalları yaratır,
onların öneri ve beklentilerine yanıt verebilecek
uygulamalara imza atarız.
Organizasyon Yapımız
OPET Petrolcülük A.Ş.’nin genel sevk ve
idaresinden sorumlu olan Genel Müdür, şirketin
satış, finans, insan kaynakları ve diğer tüm
operasyonel süreçlerinin yönetiminin yanı
sıra sürdürülebilirlik alanlarında elde edilen
performanstan Yönetim Kurulu ve Yönetim
Kurulu Başkanı’na karşı sorumludur. Sosyal,
çevresel ve yaygın ekonomik eksenlerden
oluşan sürdürülebilirlik alanlarının yönetimi
Genel Müdür’e doğrudan bağlı departmanlar
arasında uzmanlık alanlarına göre bölüştürülür.
Şirket kademeleri arasında oluşturulan çift yönlü
denetim mekanizmaları ile şirketin bu alanlardaki
performansı sürekli olarak ölçülürken, periyodik
olarak gerçekleştirilen raporlama, sunum, iç ve
dış denetim gibi muhtelif uygulamalarla şirket
genelinde etkin bir iletişim sağlanır. Yıllar içerisinde
büyüyen operasyonel tecrübemiz ışığında
tasarlanan etkin organizasyon yapısı dahilinde
şeffaf ve ölçülebilir süreçler gerçekleştirilir.
Raporlama döneminde organizasyon yapımızda
önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.
Kusursuza
Yolculuk hedefimiz
doğrultusunda
tüm organizasyon
yapımızı etkin
denetim süreçlerine
tabi tutarken,
21 yıllık sektör
deneyimimiz
ve uzman insan
kaynağımız
ile işimize ve
sektörümüze
yönelik risk
haritalandırmaları
gerçekleştiririz.
YÖNETİM
KURULU
organizasyon yapımız
HUKUK ve
RESMİ İŞLER
DİREKTÖRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜR
İç Denetim
Müdürlüğü
GMY
SATIŞ
• OPET Satış
• Sunpet Satış
• Yatırımlar
• TEY, Deniz ve Kamu
Satışları
• Bayi İletişim
• CRM
• Teknoloji, Otomasyon
ve Mühendislik
• Satış Destek ve
Planlama
• Market Geliştirme
GMY
MALİ ve İDARİ
• Grup Şirketleri
Muhasebe
• Finans
• Satın alma
• Bütçe, Raporlama ve
Analiz
• Bilgi Teknolojileri ve
Otomasyon
• Sevkiyat ve Risk
Kontrol
• Genel Güvenlik ve
Ofis İdare
GMY
Pazarlama ve
İletişim
• Marka
• Ürün Geliştirme
• İş Geliştirme
• Satış Geliştirme
• Kurumsal İletişim
• CRM
TERMİNALLER
DİREKTÖRLÜĞÜ
• Terminaller Teknik
ve İş Geliştirme
• Proje ve Yatırımlar
• Laboratuar Teknik
• Özel Projeler
• Marmara Terminal
• Körfez Terminal
• Aliağa Terminal
• Mersin Terminal
• Giresun Terminal
İKMAL
DİREKTÖRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları
ve Yönetim
Sistemleri Grup
Müdürlüğü
• İkmal
• Fiyatlandırma
• Gemi İşletme
Ankara Temsil
Müdürlüğü
OPET’TE YÖNETİŞİM
13
OPET’TE YÖNETİŞİM
Kurumsal, sektörel ve ekonomik analizleri gerçekleştirir, asgari 5 yıllık
stratejik planlar belirleyerek yükselen bir hedef ve gerçekleşme eğrisi yaratmaya
gayret sarf ederiz.
İç Denetim ve Risk Yönetimi
Koç Topluluğu’nun bir parçası olarak,
faaliyetlerimizi sürdürürken sektör deneyimimizin
ve paydaş beklentilerimizin yanı sıra Koç Holding’in
birikiminden yararlanır ve sorumlu bir şekilde
hareket ederiz. Kurumsal, sektörel ve ekonomik
analizleri gerçekleştirir, asgari 5 yıllık stratejik
planlar belirleyerek yükselen bir hedef ve
gerçekleşme eğrisi yaratmaya gayret sarf ederiz.
Makroekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler
ve iklim değişikliği gibi çok belirleyeni olan bir
sektörde faaliyet göstermenin getirdiği risk ve
fırsatları en etkin bir şekilde değerlendirmeye
gayret gösterir, oluşturduğumuz kısa, orta ve
uzun vadeli planlarla akaryakıt sektöründeki
liderlik hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilir
uygulamalar hayata geçiririz.
Mali ve operasyonel risk denetimini başta İç
Denetim birimimizin gerçekleştirdiği Risk Odaklı
Denetimler ve Sürekli Denetimler olmak üzere,
departmanlarımızın kendi iç kontrolleri, Koç Holding
tarafından yürütülen denetimler ve bağımsız
üçüncü kuruluşlar tarafınca yapılan denetimlerden
oluşan çok taraflı bir denetim mekanizması
ile yürütürüz. Departmanlarca ortaya konulan
hedeflerin ulaşılabilirliği, sağlanan bilgilerin
güvenilirliği, şirket kaynak kullanımının etkinlik
ve verimliliği ile varlıkların kayıp ve hırsızlıklara
karşı korunurluğunun tespit edildiği denetim
süreçlerimizin temelini Yönetim Sistemi
Politikamız, misyon ve vizyonumuz, İç Denetim
Yönetmeliğimiz ve Koç Holding tarafından
hazırlanan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama
Prensipleri oluşturur.
Tüm süreçlerini Uluslararası İç Denetim
Standartları ve etik ku­ralları olan dürüstlük,
objektiflik, gizlilik ve yetkinlik ilkeleri
çerçevesinde yürüten İç Denetim birimimiz,
sağladığı denetimlerin yanı sıra düzeltici
uygulamalar gerçekleştirerek, OPET’e ait iş
süreçlerinin kanun ve düzenlemeler ile OPET ve
Koç Topluluğu’nun politika, plan ve prosedürlere
uygunluğunu güvence altına alır. Raporlama
döneminde OPET Petrolcülük A.Ş. bünyesindeki
tüm birimler İç Denetim birimimiz tarafından
denetlemiş olup, yolsuzluk ve suistimal riski
göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen
bu denetimler ile şirketin tüm departmanları
yolsuzluk riski hususunda gözden geçirilmiş
bulunmaktadır. Denetimler sonucunda raporlama
döneminde gerçekleşen bir yolsuzluk vakası
tespit edilmemiştir.
Yönetim Sistemleri
OPET olarak, nihai hedefimiz olan Kusursuz
Hizmet doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizde
rekabet avantajı yaratacak Kalite Yönetim
Sistemleri dahilinde hareket etmekteyiz.
Akaryakıt sektörünün önde gelen aktörlerinden
biri olarak küresel ölçekteki firmalar ile rekabet
etmekte, bu sebeple uluslararası bağlamda
kabul gören metodo­lojileri, sektörümüze
özgü kalite sistem ve standartlarını ve 21
yıllık iş tecrübemiz sonucunda ortaya çıkan
iş yapış biçimimizi biraraya getirdiğimiz
Yönetim Sistemleri oluşturur, sağladığımız
paralel denetimlerle kalite alanındaki
sürdürülebilirliğimizi güvence altına alırız.
Gerek merkez ofisimizde, gerekse
terminallerimizde başvurduğumuz uluslararası
standartlar ve iç ve dış denetimlerimize ek olarak
Merkez ofisimizde uluslararası
standartlar ve iç ve dış denetimlerimize ek olarak
sürdürdüğümüz online performans takibi ile
tüm iş süreçlerimizi sürekli gözetim altında tutuyoruz.
14
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Kalite Yönetim Sistemimize
ilişkin daha detaylı
bilgiye aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz:
http://opet.com.tr/tr/
Icerik.aspx?cat=1&id=54
İş hedeflerimizi belirlerken ülke ekonomisi üzerinde pozitif bir ekonomik tesir ve
çevre üzerinde asgari seviyede etki yaratacak bir yaklaşım dahilinde hareket ederiz.
sürdürdüğümüz online performans takibi ile tüm
iş süreçlerimizi sürekli gözetim altında tutarken,
insan kaynaklı hataları asgari seviyeye indirir,
daha etkin operasyonlarla daha verimli süreçlerin
gerçekleşmesini sağlar, hizmet ve ürün kalitemizi
sürekli olarak yükseltiriz. Teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederken, OPET operasyonlarında
verim ve etkinlik sağlayacak yeni uygulamaları iş
süreçlerimize entegre ederiz.
Sürdürülebilirlik Yönetimi
OPET olarak Türkiye’nin tamamına yayılan
operasyon coğrafyamızda geniş bir sosyal,
çevresel ve yaygın ekonomik etki alanı oluşturur,
bu sebeple sürdürülebilir bir iş modeli ile
hareket etmenin içinde yaşadığımız toplumun
sürdürülebilir kalkınması ile doğrudan ilişkisini
kabul ederiz. Ticari başarının ancak sürdürülebilir
kalkınma içerisinde gerçekleşeceğini kabul
eden bir kurumsal vatandaşlık anlayışıyla
finansal performansımızı diğer sürdürülebilirlik
alanlarındaki performansımızla beraber
değerlendirir, iş hedeflerimizi belirlerken
ülke ekonomisi üzerinde pozitif bir ekonomik
tesir ve çevre üzerinde asgari seviyede etki
yaratacak bir yaklaşım dahilinde hareket ederiz.
Faaliyetlerimizin etkilediği ve faaliyetlerimiz
üzerinde etki sahibi olan tüm birey ve
kurumlar olarak adlandırabileceğimiz paydaş
ağımızın beklentileri ışığında oluşturduğumuz
sürdürülebilirlik yönetimi modelimiz
ile toplumsal gelişime katkıda bulunan
operasyonları hayata geçiririz.
Sürdürülebilirlik yönetimi modelimiz uyarınca tüm
sürdürülebilirlik alanlarındaki performansımızı
ticari faaliyetlerimizde olduğu gibi departmanlar
arasında uzmanlıklara göre gerçekleştirdiğimiz bir
iş bölümü ile sağlar, şirket kademeleri arasındaki
denetim ve raporlama uygulamalarıyla başarılı
sonuçlar almayı hedefleriz. Bu doğrultuda,
sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik konulardaki
sürdürülebilirlik performansımız öncelikle Yönetim
Kurulu’nun gözetiminde ve Genel Müdür’ün
sorumluluğundadır. Sağlık, emniyet ve çevre
konularındaki performansımız Mühendislik
ve SEÇ-G Müdürlüğü’nün ve Ter­minaller Grup
Müdürlüğü’nün, çalışanlarımızla ilgili konuların
yönetimi doğrudan Genel Müdür’e raporlama yapan
İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün, sosyal sorumluluk
projeleri­mizin ve toplumsal faaliyetlerimizin
yönetimi Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün, ürün
İş etiğimizi
çalışma önceliği olarak görüyor, görev ve
sorumluluklarımızı yerine getirirken müşteri odaklı
davranışları benimsiyoruz.
ve hizmet kalitesine ilişkin sorumluluğumuz ise tüm
OPET birimlerinin sorumluluğu altın­dadır.
OPET değerleri ışığında hayata geçirdiğimiz
sürdürülebilirlik uygulamalarımızın ancak kurum
kültürümüzü benimsemiş paydaşlar ile hayata
geçeceğini bilir, kurum kültürümüzün yaygınlaşması
amacıyla tüm değer zincirimize yönelik çeşitli
bilinçlendirici faaliyetler gerçekleştirirken,
uygulamalarımıza aktif ve gönüllü katılımlarını
sağlayacak iletişim mecraları yaratırız. 21 yıllık
sürdürülebilirlik tecrübemiz ile oluşan kurum kültürümüz
ve Koç Topluluğu’nun kurumsal değerleri ile hareket
ederken, iş dünyasında kabul görmüş uluslararası ilkelere
riayet ederiz. Bu doğrultuda, Koç Topluluğu’nun taraf
olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nce
belirlenen insan hakları, çalışma standartları, çevre ve
yolsuzlukla mücadele ilkelerini sürdürülebilirlik yönetimi
anlayışımızın temel yapı taşları olarak değerlendiririz.
OPET’TE YÖNETİŞİM
15
OPET’TE YÖNETİŞİM
Kurumsal kimliğimizin en önemli parçalarından bir haline gelen ve gerek sektörümüze
gerekse sektörümüz dışındaki teşebbüs ve kamu kuruluşlarına örnek teşkil eden sosyal
sorumluluk anlayışımız ile toplumsal kalkınma için itici güç olabilecek muhtelif konularda
öncü uygulamaları hayata geçiririz.
hem işyerinde hem de özel hayatlarında mutlu ve
başarılı bir hayat sürdürebilmeleri için üzerimize
düşen görevleri yerine getiririz.
Verimli enerji
kullanımına ilişkin son teknolojileri
takip ediyoruz ve doğru altyapı yatırımları gerçekleştirerek
faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji tüketimini
asgari düzeye indirmeyi hedefliyoruz.
Sürdürülebilirlik Yönetimi anlayışımızın en önemli
halkalarından OPET’te çalışan hakları ve çalışma
hayatı konularını İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün
öncülüğünde, sağlıklı, emniyetli ve adil bir işyeri
sunmak ilkesiyle ele alırız. İş etiğimizi çalışma
önceliği olarak gören, görev ve sorumluluklarını
yerine getirirken müşteri odaklı davranışları
benimseyen, topluma ve çevreye duyarlı, genç
ve dinamik bir insan kaynakları profili oluşturmak
için ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik
uygulamalarıyla hem OPET’i potansiyel
çalışanlarımız için cazip bir işyeri haline getirmeye
gayret eder, hem de mevcut çalışanlarımızın
bağlılıklarını güçlendirecek adımlar atarız.
Çalışanlarımıza insan onuruna yakışır ve adil bir
ücretlendirme sistemi sunarken, onların inisiyatif
alabildikleri bir kariyer planlaması oluşturur,
kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olarak
İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın
önemini her geçen gün daha çok hissettirdiği
günümüz dünyasında akaryakıt sektörünün
en önemli aktörlerinden biri olarak üzerimize
düşen sorumluluğu kabul eder, çevresel ayak
izimizi asgari seviyeye düşürecek sürdürülebilir
operasyonlar hayata geçirirken, çevre bilincinin
kurum içerisinde ve toplum genelinde yerleşmesini
amaçlayan sosyal sorumluluk uygulamaları
gerçekleştiririz. Etkin emisyon, enerji ve atık
yönetimi uygulamalarıyla sektörümüzde ve
ekonomide ciddi bir rekabet avantajı yakalarken,
çevre yasa ve yönetmelikleriyle uyumlu süreçler
gerçekleştirir ve paydaşlarımızın bu konudaki
beklentilerine yanıt veririz.
Bugün kurumsal kimliğimizin en önemli
parçalarından biri haline gelen ve gerek
sektörümüze gerekse sektörümüz dışındaki
teşebbüs ve kamu kuruluşlarına örnek teşkil
eden sosyal sorumluluk anlayışımız ile toplumsal
kalkınma için itici güç olabilecek muhtelif
konularda öncü uygulamaları hayata geçiririz.
Toplumsal sorunların çözümü için paydaş
beklentileri ışığında ve yine paydaşlarımızın aktif
ve gönüllü katılımlarıyla hayata geçirdiğimiz
projelerle, fiziki iyileştirme ve hayırseverlik
uygulamalarının ötesinde, toplumsal bir bilincin
yerleşmesini hedefleyen ve gelecek kuşakların
refahını gözeten sosyal sorumluluk ve sponsorluk
uygulamalarına imza atarız.
İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın
önemini her geçen gün daha çok hissettirdiği
günümüz dünyasında üzerimize düşen
sorumluluğu kabul eder, çevresel ayak izimizi
asgari seviyeye düşürecek sürdürülebilir
operasyonlar hayata geçirirken, çevre
bilincinin kurum içerisinde ve toplum genelinde
yerleşmesini amaçlayan sosyal sorumluluk
uygulamaları gerçekleştiririz.
16
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Marmara Terminali,
çevre ve doğal
kaynak korunmasına
ilişkin projeleri
yakın takip ederek
hayata geçirilmesi
konusunda
çalışmalarını
sürdürmektedir.
OPET Marmara Terminali
OPET’TE YÖNETİŞİM
17
OPET’TE YÖNETİŞİM
YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
Kuruluşumuzun vizyonu ve misyonu doğrultusunda
Müşteri ihtiyaç ve
beklentilerine uygun
ürünleri, çevreye ve
insan sağlığına uygun
olarak üretmeyi
Hissedarlarımızın
beklentilerini
karşılamaya yönelik
kaynaklarımızı etkin
yönetmeyi
Faaliyette
bulunduğumuz tüm
alanlarda, tam müşteri
memnuniyeti sağlamayı
Yönetim sistemimizi
sürekli iyileştirerek
hedeflerimize ulaşmayı
Çevre, İş Sağlığı ve
Güvenliği konusunda
ilgili kanun ve
yönetmeliklere
uymayı
Takım ruhunu
geliştirmek ve yetkin
insan kaynağına sahip
olmak için etkin insan
kaynakları uygulamaları
sağlamayı ve bu
doğrultuda eğitim
desteği vermeyi
Çevre kirliliğini
önlemeyi ve prosesten
kaynaklanan atıkları
en aza indirmeyi
Tehlikeleri ve riskleri en
aza indirerek yaralanma
ve meslek hastalığından
korunmayı
taahhüt ediyoruz
18
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Toplam Kalite
Felsefesini esas
alarak, hedef pazarlarda
büyüme gerçekleştirmeyi
Sahip olunan Kalite,
Çevre Yönetim Sistemi,
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi
gerekliliklerini
ilgili standartlara uygun
olarak yürütmeyi ve
sürekli iyileştirmeyi
OPET değerlerine,
çevreye ve topluma
saygı bilincinde ülke
ekonomisine katkıda
bulunmayı
Paydaşlarımız ve İletİşİm Metotlarımız
OPET olarak, faaliyetlerimiz üzerinde doğrudan ya da dolaylı
etki sahibi olan ve faaliyetlerimizden et­kilenen tüm özel ve
tüzel kişilikleri paydaş ağımızın birer parçası sayar, her bir
paydaş grubu için en doğru iletişim mecrasını oluşturarak etkin
ve şeffaf bir haber ve karar alma mekanizması oluşturulması
Medya
Basın Bültenleri, Basın
Toplantıları, Reklamlar,
Kilometre Dergisi, OPET
Web Sayfası, Lansmanlar,
Kurumsal Raporlamalar,
Organizasyonlar, Yüz
Yüze Görüşmeler, Yerel
ve Ulusal Yazılı ve Görsel
Basın, Röportajlar, Sosyal
Medya Hesapları
İş Ortakları
Bayi Toplantıları,
Bayi Eğitimleri, Bayi
Portalı, Kilometre
Dergisi, Sirküler, Bayi
Şikâyet Mektupları,
Yazışmalar, Saha
Ziyaret ve Denetimleri,
Bayi Memnuniyeti
Anketleri, Web Raporları,
Yakıt Satış Raporları,
Organizasyonlar, SMS,
Basılı Dokümantasyon,
Basın Bültenleri, Sirküler
Finansal
Aktörler
Finansal Raporlar,
Kurumsal Raporlar, Web,
Muhtelif Toplantılar,
Finansal Denetimler,
Genel Kurul Toplantıları,
Kredi Kuruluşları ile Yüz
Yüze Yapılan Görüşmeler
Yatırımcılar
Finansal Sonuçlar,
Kârlılık Raporları, Satış
Raporları, Cari Raporlar,
Yönetim Kurulu
Toplantıları, Yatırım
Toplantıları ve Diğer
Şirket İçi Toplantılar,
Şirket içi Raporlamalar,
E-mail, Web, Yazılı
ve Görsel Basın,
Yıllık Değerlendirme
Toplantıları
TEDARİKÇİLER
Yüz Yüze Görüşmeler,
Mühendislik Toplantıları
ve Diğer Toplantılar,
Web Sitesi, Basılı
Dokümantasyon,
Eğitimler, Performans
Değerlendirmeleri,
İhaleler, Geri Bildirim
Toplantıları, Kurumsal
Raporlamalar, Sosyal
Sorumluluk Projeleri
Kapsamındaki Görüşmeler
Hükümet ve
Düzenleyici
Kurumlar
EPDK Aylık
Raporlamalar,
Denetimler, Bildirim
Yükümlülüklerimiz,
Rekabet Kurumu,
Kurumsal Raporlamalar,
Basılı Duyurular, Toplantı
ve Ziyaretler, Resmi
Yazışmalar
amacı doğrultusunda çaba sarf ederiz. Her bir paydaş grubunun
nitelikleri ve iş süreçlerimizle arasındaki etki ilişkisine göre
belirlediğimiz iletişim sıklığı hedeflerimiz doğrultusunda iletişim
mekanizmalarımızın düzenli bir şekilde işlemesi için çaba sarf eder,
geliştirici uygulamalara imza atarız.
Kanaat
Önderleri
Medya, Sosyal
Sorumluluk Projeleri
Dahilindeki Yüz Yüze
Görüşmeler, SSP’ler
Dahilindeki Yüzyüze
Görüşmeler, Sosyal
Medya, Web, Kurumsal
Raporlamalar, Basın
Duyuruları ve Haberleri
Eğitim
Kurumları
Okullarda Temiz
Tuvalet Kampanyası ve
Eğitimleri, Sponsorluklar,
Akademik İşbirlikleri,
Kariyer Günleri, Meslek
Tanıtım Toplantıları, Koç
Kariyer, Meslek Lisesi
Memleket Meselesi,
Gelişim Toplantıları,
Paneller, Web
Müşteriler
Web Sitesi, Reklamlar,
Kampanyalar, Eğitimler,
Sosyal Sorumluluk
Kampanyaları,
Müşteri Memnuniyeti
Araştırmaları, KalDer
Araştırmaları, Yazılı ve
Görsel Basın İlanları,
Web Satış Raporları,
Çağrı Merkezi, Kiosklar,
Fullmesaj, Sponsorluklar,
Müşteri Algı Araştırmaları,
OPET Kart
Sivil Toplum
Örgütleri
İnternet, Yazılı
ve Görsel Medya,
Ortak Projeler,
Proje Toplantıları,
Sponsorluklar, Web Sitesi,
Basılı Dokümantasyonlar,
Kurumsal Raporlamalar
Uluslararası
Organizasyonlar
Web Sitesi, Basılı
Dokümantasyon, Web,
TMME, KALDER ve
Michigan Üniversitesi
ile İşbirliği, Kurumsal
Raporlamalar, Ödül
Başvuruları, İkmal
Operasyonları
Öneri Günleri,
İletişim Toplantıları,
Yıllık Değerlendirme
Toplantıları
Oryantasyon Eğitimleri,
Ofis Sirküleri, Kilometre
Dergisi, Aktivite Grupları,
Eğitimler, Web Sayfası,
E-mail, Organizasyonlar,
Bayi Toplantıları, Şirket
İçi Portal, Kurumsal
Raporlamalar, Basılı
Dokümantasyon,
Multivizyon Gösterileri,
Sunumlar, Çalışan
Memnuniyeti Anketleri
Yerel Halk
Bölgesel, Ulusal ve
Yerel Kampanyalar,
Eğitimler, Sosyal
Sorumluluk Projeleri,
Yazılı ve Görsel Medya,
Yerel Toplantılar,
Broşürler, Reklamlar
Rakipler
EPDK Sektör Bilgileri,
Ürün Bilgileri, İstasyon
Bilgileri, Kampanya
Bilgileri, Web, Basılı
Dokümantasyon,
TMME’nin Anket
Çalışmaları, KALDER,
Ader ve Petder Altında
Yürütülen Projeler,
Kurumsal Raporlamalar,
Yazılı ve Görsel Basın
Çalışanlar
KURUMSAL
ÜYELİKLER
Akdeniz
İhracatçı
Birlikleri, Aliağa
Ticaret Odası, Çorlu Ticaret ve
Sanayi Odası, Deniz Temiz Derneği,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Gemi
Yakıt İkmalcileri Derneği, Giresun
Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul
Tekstil ve Konf. İhracatçı Birlikleri,
IMMIB (İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birlikleri), İstanbul Sanayi
Odası, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi
Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Körfez
Petrol Ürünleri Derneği, Körfez Ticaret
Odası, Kurumsal İletişimciler Derneği,
Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye
Personel Yönetimi Derneği, Petrol
Sanayi Derneği, Türk Sanayicileri ve
İş Adamları Derneği, Türkiye Halkla
İlişkiler Derneği, Türkiye Kalite
Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Reklamverenler Derneği
OPET’TE YÖNETİŞİM
19
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
DEĞER ZİNCİRİ
Raporlama dönemi
olan 2012 ve 2013
yılları içerisinde
Potansiyel Tedarikçi
Listesi’nden
Aday Tedarikçi
Listesi’ne 25 adet,
Aday Tedarikçi
Listesi’nden Onaylı
Tedarikçi Listesi’ne
22 adet firma
geçmiştir. 2013
sonu itibariyle
499 aday, 353
onaylı tedarikçimiz
bulunmaktadır.
OPET olarak Kusursuza Yolculuk hedefimizin
değer zincirimizin tüm halkalarında hayata
geçireceğimiz sürdürülebilir operasyonlar
ile gerçekleşeceğini kabul eder, tedarik
süreçlerimizden bayilerimizle ilişkilerimize,
sürdürülebilir terminal operasyonlarından
denetim mekanizmalarımıza, sorumlu ve artı
değer yaratan süreçler gerçekleştiririz. Türkiye
akaryakıt sektörünün başat aktörlerinden
biri olarak faaliyetlerimizin ekonomik ve
stratejik öneminin bilinciyle hareket eder, iş
devamlılığımızı güvence altına alacak yaklaşım
ve uygulamaları hayata geçiririz.
TEDARİK
OPET’te hizmet ve ürün satın alımları, ikmal
ve tedarik olarak adlandırdığımız farklı
süreçler dahilinde gerçekleştirilir. En geniş
anlamıyla akaryakıt ürünleri temini olarak
tanımlayabileceğimiz ikmal süreçleri, Genel
Müdür’e doğrudan bağlı olarak çalışan İkmal
Departmanı tarafından gerçekleştirilirken, geri
kalan satın alımlar, mali ve idari işlerden sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı’mıza bağlı Satın Alma
Birimi ve uzmanlıklarına göre diğer birimlerimiz
arasında paylaştırılır.
Tedarik süreçlerimizi mevcut tedarikçilerle
ilişkilerimizi güçlendirme ve potansiyel
tedarikçiler belirleyerek dinamik bir tedarik
zinciri operasyonu oluşturma ilkeleri esasıyla
yönetiriz. OPET’in kurum değerlerini benimseyen
ve hizmet ve ürün standartlarını yerine
getirebilen tedarikçilerle çalışır, başta denetim
mekanizmamız olmak üzere gerçekleştirdiğimiz
çeşitli iletişim uygulamalarıyla tedarikçilerimizin
gelişimini, tedarik operasyonlarımızın ise
sürdürülebilirliğini güvence altına alırız.
OPET Terminalleri’nin
Depolama Kapasiteleri
Marmara Terminali
721.000 m3
Mersin Terminali
240.000 m3
Aliağa Terminali
54.506 m3
Körfez Terminali
37.165 m3
Giresun Terminali
43.130 m3
Antalya Terminali
19.392 m3
Sadece akaryakıt sektörünün değil, ekonominin
en büyük aktörlerinden biri olarak, yerel tedarik
politikasının ülke ekonomisi üzerindeki doğrudan ve
dolaylı etkisini kabul eder, mümkün olan tüm ürün ve
hizmet kalemlerini Türkiye’de ikamet eden, üretim
yapan ve hizmet veren yerel ya da ulusal firmalar
aracılığıyla ediniriz.
Tedarikçi portföyümüzü oluştururken 3 aşamalı bir
süreç yönetimi gerçekleştiririz. Tedarikçi havuzumuzda
yer almak için Satın Alma Departmanı’mıza başvuran
firmalarla birlikte, sektörel/ulusal yayın takibi, fuar
ziyaretleri, sektörel kıyaslamalar (benchmarking)
gibi yöntemlerle yaptığımız incelemeler sonucu
belirlediğimiz firmalardan olumlu bulunanları mevcut
tedarik zincirimize alternatif olabilecek Potansiyel
Tedarikçi Listemize ekleriz. Bu uygulamanın ardından
potansiyel tedarikçilerden OPET standartlarını
karşılayan, gerekli yeterlilikleri sağlayan ve akabinde
ilk kez çalışılan tedarikçileri Aday Tedarikçi Listemize
alırız. Gerçekleştirdiğimiz ek tedarikçi uygulamaları
ile uzun vadeli çalışabileceğimiz tedarikçileri
belirler ve Onaylı Tedarikçi Listesi’ni oluştururuz.
Mevcut tedarikçilerimizin de tabi olduğu tedarikçi
değerlendirmeleriyle hem onaylı tedarikçilerimizin
sürdürülebilirliğini sağlar, hem de ürün ve hizmet
gereksinimlerinde alternatif tedarikçilerin varlığıyla
hızlı hareket etme fırsatını yakalarız.
OPET terminallerinde uzun yıllardır yaptığımız çalışmaların sorunsuz ilerlemesinde kurumsal ve disiplinli
çalışma şeklinin büyük rol oynadığını düşünmekteyiz. Terminallerde tamamladığımız ve çalışmaları
süren muhtelif projelerin başarılı sonuçlanmasında işverenin büyük sorumlulukları bulunmaktadır.
OPET, sektörümüzde iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere birçok firmanın göz ardı ettiği konuya
hak ettiği önemi vermekte ve bu yönüyle akaryakıt dağıtım sektöründe örnek teşkil etmektedir.
Derya Toprak
OPET Tedarikçisi, Mega Endüstri
20
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Tedarik süreçlerimizi mevcut tedarikçilerle ilişkilerimizi güçlendirme ve
potansiyel tedarikçiler belirleyerek dinamik bir tedarik zinciri operasyonu
oluşturma ilkeleri esasıyla yönetiriz.
Terminalierimiz
deniz yolu bağlantıları ile bize
sektörümüzde büyük bir rekabet avantajı sağlamanın yanı sıra
Türkiye’de oluşabilecek akaryakıt darlığı sorununa yaratacakları çözüm
ile stratejik bir önem taşımaktadırlar.
İstasyon ve terminallerimizde
yürüttüğümüz operasyonların
yerel topluluklar üzerinde
yarattığı etkinin takibini, faaliyet
coğrafyamızda yaşayan tüm
paydaşlarımızın kullanımına
sunduğumuz iletişim kanalları
aracılığıyla gerçekleştiririz.
Operasyon başlangıçlarında
tehlikeli maddelerin dağıtımının
ve satışının yapıldığı terminal
ve istasyonlarımızın yer alacağı
lokasyonları çevrede bulunan önemli
Tedarikçi denetimlerinin bir bölümünü
tedarikçilerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve
ilişkilerimizi güçlendirmek için planladığımız tesis
ziyaretleri ile gerçekleştiririz. Ziyaretlerde teknik
yeterliliklerinin yanı sıra, kalite yönetim sistemleri
çerçevesinde çevre, çalışma koşulları ve işçi sağlığı
konularında kontroller gerçekleştiririz. Raporlama
dönemi içerisinde 16 tedarikçi ziyareti gerçekleştirmiş
bulunmaktayız. Bir diğer denetim uygulamamızda ilgili
firmalardan talep ettiğimiz yönetim sistemi ve çevre
dokümanlarını değerlendirir, gerek kalite belgeleri
edinme çalışmalarını gerekse teknik ve çevresel
etki analizleri gerçekleştiririz. Raporlama dönemi
içerisinde bu kapsamda değerlendirmiş olduğumuz
tedarikçilerimizin %90’ına yakını ISO 9000 ve TSE
belgelerine sahiptir.
Raporlama
döneminde
gerçekleştirilen
tedariklerin %90’ı
yerel tedarikçilerden
temin edilmiştir.
bina, okul, hastane ve dini ibadet
alanlarını göz önünde bulundurarak
seçer, operasyonlarımız esnasında
halkın sağlık ve güvenliğini emniyet
altına alacak bir yönetim yaklaşımı
ve uygulamalar bütünüyle hareket
ederiz. Yasal düzenlemelere tam
uyumluluk ilkesiyle yürüttüğümüz
TERMİNAL OPERASYONLARI
Türkiye genelindeki dağıtım operasyonlarımızın
merkezi konumundaki 5 terminalimiz, geniş depolama
kapasiteleri ve her birinde bulunan deniz yolu
bağlantıları ile bize sektörümüzde büyük bir rekabet
avantajı sağlamaktadır.
operasyonlar, gerek tesis
kurulum aşamalarında gerekse
faaliyetlerimiz esnasında muhtelif
kamu kuruluşlarınca denetlenirken,
OPET kalite standartları
çerçevesinde iç denetime tabi
tutulmaktadırlar.
Türkiye
genelindeki
5
terminalimiz
ve merkez ofisimiz ISO 14001:2004,
ISO
9001:2008
belgelerine
sahip
ve
ISO
olmakla
14064-1
birlikte
terminallerimiz, bu sistemlere ek olarak
OHSAS 18001:2007 belgesine sahiptir.
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
21
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
Tedarikçilerimizin %90’ına yakını ISO 9000 ve TSE belgelerine sahiptir.
Ayrıca Türkiye’de oluşabilecek akaryakıt darlığı
sorununa yaratacakları çözüm ile stratejik
bir önem taşımaktadırlar.* Bu sebeple gerek
terminallerimizin çevresel etkilerinin yönetimi,
gerekse terminal çalışanlarımızın sağlıklı ve
emniyetli bir ortamda çalışmalarına olanak
tanıyan uygulamalarla terminallerimizin ve ülke
ekonomimizin sürdürülebilirliği için çaba gösterir,
doğru güvenlik uygulamalarıyla iş devamlılığımızı
güvence altına alırız.
Terminallerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak
amacıyla yürüttüğümüz süreçlerde uluslararası
nitelikteki standart ve yönetim sistemlerine
başvurur, bu standartların gerektirdiği denetimleri
şirket bünyesinde ve bağımsız denetim kuruluşları
aracılığıyla sağlayarak, olası risk ve uyumsuzlukları
belirler ve her bir terminalimiz için doğru stratejik
hedefleri belirleriz. Raporlama dönemi içerisinde
OPET Yönetim Sistemleri Denetçileri tarafından
merkez ofisimiz ve 5 terminalimizin ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ile terminallerimizin OHSAS 18001 İş Sağlığı
Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında denetimleri
gerçekleştirilirken, tüm tesislerimizin 2. Ara Kontrol
Denetimleri akredite bir kuruluş olan Bureau
Veritas’ın dış denetimi ile gerçekleştirilmiştir.
Terminallerde bulunan laboratuvarların iç
denetimleri Ekim ayında, takip denetimleri ise
Aralık ayında tamamlanırken, TS EN ISO/IEC 17025
Akreditasyon Yenileme denetimi Türkak tarafından
Şubat 2013’te gerçekleştirilmiştir.
Terminallerimizde 365 gün yoğun bir faaliyet
gösterirken yerel halkla iyi ilişkiler kurmak adına
iletişim kanalları yaratır, yarattığımız istihdam
olanakları ve diğer uygulamalarla sosyo-ekonomik
gelişimlerine yardımcı olur, çevresel etkilerimizi
giderici çalışmalar gerçekleştiririz.
OPET ile çalışıyor olmaktan son
derece memnunuz. OPET’in hem
yerli sermaye olması hem de
marka olarak ticari alanın dışında
tarihe, çevreye ve kültüre olan
hassasiyetleri bizim için ayrı bir
önem taşıyor.
Emekli Tümgeneral
Salih Güloğlu
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürürü
Gerek yöneticilerimizin yaptığı yüz yüze görüşmeler,
gerekse yerel yönetimler aracılığıyla kurduğumuz
iletişim kanallarıyla yöre halkının beklenti, öneri
ve şikâyetlerini dinler, gerekli adımları en kısa
süre içerisinde gerçekleştirerek kendilerine dönüş
yaparız. Terminallerimiz çevresindeki okullara
elektronik ekipman, malzeme, kırtasiye ve inşaat
işleri ile ilgili destek verirken, sağladığımız öğrenim
bursları ile destek oluruz.
Raporlama döneminde yerli halkın haklarının ihlaline
ilişkin bir vaka yaşanmamıştır.
Yerel halkın yanı sıra terminallerimizin etki
alanındaki diğer paydaşlarımız olan tanker
şoförleri ve tesislerimize giriş çıkış yapan diğer
3. parti temsilcileri için de iletişim uygulamaları
gerçekleştiririz. Çalışanlarımıza sunduğumuz
açık öneri sistemi bu diğer paydaşlarımızın da
kullanabilecekleri bir iletişim kanalı olup, kendilerine
aynı zamanda faaliyetlerimize ilişkin teknik eğitimler
verilmekte, SEÇ-G toplantılarımızda yer almaktadırlar.
* Yasa gereği, akaryakıt dağıtım firmaları kriz ve afet dönemlerinde ülkenin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere "ulusal stok" tutmakla
mükelleftir.
Raporlama döneminde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin terminaller
bünyesinde kurulumu uygulaması kapsamında her terminal için ayrı olarak
hazırlanan süreçlerimiz, terminallerle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda ortak
hale getirilmiştir. Süreçlerin sadeleştirilmesi çalışması sırasında performans
göstergelerinin etkinliği de gözden geçirilerek süreçlerle birlikte iyileştirilmiş,
böylece Süreç Yönetim Sistemimiz daha yalın bir hale getirilmiştir.
22
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Terminallerimizde 365 gün yoğun bir faaliyet gösterirken yerel halkla iyi ilişkiler
kurmak adına iletişim kanalları yaratırız.
Terminallerimiz üzerinden yürüttüğümüz bir diğer
süreç lojistik operasyonlarımızdır. Lojistik ağımızın
güvenliğini sağlamak ve görev alan personelin
emniyetli iş süreçleri gerçekleştirmelerini garanti
altına almak amacıyla:
•
Sevkiyat noktalarında istiap haddi kontrolü
yapıla­rak araçların uyması gereken boyut
kuralları kontrol edilmekte olup, şoförler
eğitimlerle iş güvenliği konu­larında sürekli
bilinçlendirilmektedir.
•
Doluma girecek araçların belirlenen güvenlik
standart­larına sahip olması gerekmekte olup,
istenen şartları taşımayan araçlar tesislere
alınmamaktadır.
•
OPET Marmara Terminali; açıldığı günden bu yana
bölge istihdamına direkt ve dolaylı olarak sürekli
katkısını sürdürmektedir. Ayrıca hem istihdam
kapasitesiyle hem de yatırımlarıyla bölge ticaretine
hareketlilik getirmiştir. Eğitim konusundaki katkıları
da göz ardı edilemez öneme sahiptir. Bölge okullarına
sağladığı maddi ve manevi desteğin yanı sıra
Marmaraereğlisi’nde açılan OPET Anadolu Lisesi
bölgemizin güzide okullarından birisi haline gelmiştir.
Şirketimiz çevrede sosyal sorumluluk projeleri ve
sosyal duyarlılığıyla diğer şirketlerden öne çıkmaktadır.
Tanker şoförlerinin sahip olması gereken
yeterlilikler kontrol edilmekte olup, şoförler
eğitimlerle iş güvenliği konularında sürekli
bilinçlendirilmektedir.
Deniz Elibol
Marmara Terminali
Adblue Operatörü
Terminallerimizin
etki alanındaki paydaşlarımızdan
tanker şoförleri ve tesislerimize giriş çıkış yapan diğer 3. parti
temsilcileri için iletişim uygulamaları gerçekleştiriyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
23
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
Akaryakıt sektöründeki rekabet avantajımızın başlıca unsurunu oluşturan
sürdürülebilir bayi operasyonlarının temelinde bayilerimizle kurduğumuz
şeffaf ve güçlü ilişki yer almaktadır.
Akaryakıt satış
operasyonlarımız
başta olmak
üzere tüm ticari,
sosyal ve çevresel
süreçlerimize
aktif bir şekilde
katkı sağlayan
bayilerimizin görüş,
öneri ve şikâyetleri
doğrultusunda
süreçlerimizi
iyileştirir, olası
şikâyetlerinin
sayısını azaltırken
şikâyet hallerinde
sorun çözme
hızımızı artırmayı
hedefleriz.
24
Bayi operasyonları
Akaryakıt sektöründeki rekabet avantajımızın
başlıca unsurunu oluşturan sürdürülebilir
bayi operasyonlarının temelinde bayilerimizle
kurduğumuz şeffaf ve güçlü ilişki yer almaktadır.
Kusursuz Hizmet süreçlerimizin en son ve
müşterilerimize en yakın ayağını oluşturan
bayilerimiz ile etkili ve çift taraflı bir iletişim
kurabilmek adına yıllar içinde geliştirdiğimiz
mecraları kullanır, teknolojik gelişmeleri takip
ederek iletişim araçlarımızı sürekli geliştiririz.
Akaryakıt satış operasyonlarımız başta
olmak üzere tüm ticari, sosyal ve çevresel
süreçlerimize aktif bir şekilde katkı sağlayan
bayilerimizin görüş, öneri ve şikâyetleri
doğrultusunda süreçlerimizi iyileştirir, olası
şikâyetlerinin sayısını azaltırken şikâyet
hallerinde sorun çözme hızımızı artırmayı
hedefleriz. Bayi şikâyetlerinin tüm departmanlar
tarafından sahiplenilerek yakından takip
edilmesi ve sorun yaratan ve tekrar eden bayi
şikâyetlerinin oluşmaması amacıyla konunun
2014 yılı içerisinde tüm departman yöneticileri
hedef kartlarına hedef olarak verilmesi
planlanmaktadır.
Yıllara Göre Bayi Şikâyetleri Sayısı
70
67
60
44
28
16
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bayi Şikâyetlerinin Çözümlendiği Gün Sayısı*
19,85
6,91
7,10
6,86
6,50
2009
2010
2011
6,00
6,91
2008
2012
2013
Bayi Hizmet Değerlendirme Programı ile
tüm bayilerimizi kendi mıntıkaları dahilinde
ağırlıklı ortalamalar göz önünde bulundurularak
notlandırırız. İlk üçe giren bayilerimizi
ödüllendirirken son üçte yer alan bayiler için
gerekli yaptırımlara karar veririz. Gizli müşteri
sonuç raporu, SEÇ-G sonuç raporu ve akaryakıt
satış başarı oranı alanlarındaki bayi performans
sonuçları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz
Bayi Teşvik Programı ile başarılı bayilerimizi
belirler ve yurt dışı seyahatleri ile ödüllendiririz.
Merkez ofis çalışanlarımızı sahaya indirmeyi ve
farklı bir bakış açısıyla sahadaki aksaklıkların
tespit edilmesini amaçlayan bir proje olan Gezgin
Projesi ile raporlama döneminde 15 Mayıs – 25
Temmuz 2012 tarihleri arasında 595 personel ile
877 istasyon ziyaret edilmiştir.
* Raporlama döneminde departmanların yerinde inceleme ve
araştırma yapması gereken konuların yoğunluğu itibariyle
Bayi Şikayetlerinin Çözümlendiği Gün Sayısı’nda önceki
yıllara göre bir artış gerçekleşmiştir. Yine 2012 yılı içerisinde
gerçekleştirilen ISO denetimleri kapsamında, bayi şikayetlerinde
aynı konuların tekrarlanmaması için ilgili departmanların kökneden analizleri gerçekleştirmeleri talep edilmiş, ilgili analizler
ortalamanın yükselmesine neden olmuştur.
Bayilerle iletişim politikamızın ve bu doğrultuda
gerçekleştirdiğimiz uygulamaların başlıca
girdisini her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz
Bayi Memnuniyeti Araştırması oluşturur. Yüz
yüze görüşme esasına dayanarak bayilerimizin
memnuniyet ve bağlılıklarını ölçümlediğimiz
ve dönem içerisinde hayata geçirdiğimiz
2013 yılında Bayi Memnuniyeti’nde en yüksek
puan alarak memnuniyet yaratan ilk 5 konu;
Güvenilir Bir Marka olmak, Saha Müdürlerine
Ulaşım Kolaylığı, Ürün ve Hizmet Kalitesi, Yenilikçi
Bir Marka Olmak, Uygulamaları ile Takip Edilen
Bir Marka Olmak şeklinde gerçekleşmiştir. Bu
konularla ilgili olarak 2014 yılında memnuniyet
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
uygulamaların bayi memnuniyeti üzerindeki
etkisini saptadığımız araştırmalar ile güçlü ve
zayıf yönlerimizi belirlerken, bir sonraki dönem
için oluşturacağımız stratejiyi planlar ve iletişim
araçlarımızı güçlendirme yöntemlerini belirleriz.
Her yıl görüştüğümüz bayi sayısını artırdığımız
uygulama kapsamında raporlama döneminde
781 bayimizle anket çalışması yaparken,
bayi memnuniyet puanımız 2012 yılında 82,
2013 yılında ise 2 puan artarak 84 olarak
gerçekleşmiştir.
Memnuniyeti düşük olan konuların da memnuniyet puanlarının yükseltilmesi ve
projeler geliştirerek memnuniyetin arttırılması amacıyla tüm yöneticilerimizin hedef
kartlarına hedef olarak verilmesi planlanmaktadır.
puanlarının düşürülmeden korunabilmesi ve
memnuniyeti düşük olan konuların da memnuniyet
puanlarının yükseltilmesi ve projeler geliştirerek
memnuniyetin artırılması amacıyla tüm
yöneticilerimizin hedef kartlarına hedef olarak
verilmesi planlanmaktadır.
Bayilerimizin hizmet tanımlarımıza, bildirim
ve duyurularımıza ulaşabildikleri, ürün siparişi
gerçekleştirip akaryakıt stok mutabakatlarını
yapabildikleri ve kendileriyle gerçekleştirdiğimiz
ticari operasyonları daha hızlı, etkin ve şeffaf bir
biçimde yürütebilmelerine olanak sağlayan Bayi
Portalımız, bayilerle aramızdaki en önemli iletişim
mecralarından birini oluşturmaktadır.
bayi.opet.com.tr adresinden, her bayimizin
kendisine tanımlanmış olan şifre ile ulaşabildikleri
sistemde, bayilerimiz sadece kendi istasyonlarına
ait bilgileri görüntüleyebilmekte, bu sayede
bayi bilgi güvenliği korunmaktadır. Raporlama
dönemi itibariyle tüm bayilerimiz portaldan
faydalanmaktadır.
2012 yılında bayi portalı üzerinden “online
akaryakıt sipariş süreci” geliştirilerek canlı
kullanıma alınmıştır. 2013 yılında 55 bayimiz bu
sisteme katılmış ve elektronik imza kullanarak
güvenli bir şekilde akaryakıt siparişlerini bayi
portalı sistemimiz üzerinden verebilmişlerdir.
Bu sistem sayesinde bayilerimize daha güvenli
akaryakıt sipariş talep süreci ortamı oluşturulmuş
ve kısa sürede online yapıda sipariş verebilme
olanağı sağlanmıştır. 2014 yılında ise 150
bayimizin sisteme katılması hedeflenmektedir.
Ayrıca kullanımı artırmak adına Mobil imza
uygulamasının da yine 2014 yılında devreye
alınması planlanmaktadır.
Bayi Memnuniyet Puanı (100 üzerinden)
2012 yılında
Bayi Portalı üzerinden “online akaryakıt sipariş
süreci” geliştirilerek canlı kullanıma alınmıştır.
Bayilerimizle aramızdaki bir diğer iletişim mecrası
e-posta ve faks yoluyla ilettiğimiz Sirküler’dir.
Geleneksel iletişim metodumuz olan ve bayi
portalımız üzerinden de ulaşılabilen sirküler ile
sektöre ve şirketimize dair bayilerimizi ilgilendiren
tüm uygulamaların, kampanyaların ve yasa ve
mevzuat değişikliklerinin iletişimini sağlarız. Bir başka
iletişim kanalımız olan SMS yöntemi ile ise, başta acil
durumlar ve pompa fiyatlarındaki değişiklikler olmak
üzere yüksek önem arz eden konuların bildirimini
sağlar, hızlı ve efektif bir iletişim kurarız.
2008 yılında merkez ofisimizde 40 bayimiz ile
başlayan Bayi Portalı eğitimi 2009 yılında 9 farklı
merkezde ve çeşitli illerde verilmeye devam etmiştir.
Bayi Memnuniyeti
84
% 21
Çok Memnun
83
83
82
82
81
%4
Hiç Memnun
Değil
2008
% 63
Memnun
2009
2010
2011
2012
2013
% 12
Az Memnun
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
25
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
Bayi personeline sağlanan eğitimlerle sektörel yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri
sürekli takip ederek öncü uygulamalarla hizmet kalitemizi sürekli artırırız.
Bayi Portal Kullanım Süresi
% 26
Bayi Portal Kullanım Sıklığı (%)
% 20
3 Yıl
40
4 Yıl
29
21
% 17
% 37
10
1 Yıl / Yıldan Az
2 Yıl
Hergün
2011 yılı Eylül ayında tüm bayilere portal kullanımı
ve EPDK Mutabakatına ilişkin eğitimler verilerek,
2011 yılından itibaren portal üzerinden EPDK
mutabakatına ilişkin olarak eşleştirme yapan
kullanıcı sayısı %100 olarak devam etmektedir.
2013 yılında Bayi portalı üzerinden bayilerimizle
ilk defa anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Ankete 1.400 bayimizden %95 katılım oranı
ile 1.289 bayimiz katılım göstermiştir. Portal
üzerinden yapılan ankette bayilerimize bayi portalı
ile ilgili memnuniyetleri ile ilgili sorular sorulmuş
ve sistemle ilgili önerileri istenmiştir.
OPET ailesine katıldığım 2002 yılından bugüne kadar
geçen zamanda OPET‘in her geçen yıl, bir önceki yıla
göre daha da büyüdüğüne, ama bu büyümenin ilk
kuruluş günündeki heyecanını hiç azaltmadığına şahit
oldum. Bu dönemde yapmış olduğu Tarihe Saygı, Yeşil
Yol ve Temiz Tuvalet Kampanyası gibi sosyal sorumluluk
projeleriyle ve istasyonlarına gösterdiği özenle müşteri
memnuniyetini ön planda tutan, üst üste Türkiye’nin en
sevilen akaryakıt şirketi olan bu kurumun bayisi olmaktan
gurur duyuyorum. Kanımca müşteri memnuniyetinin
sürekli artmasında akaryakıt denetim araçlarının
müşteriler tarafından istasyonlarımızda görülmesi ve
gizli müşterilerin istasyonlarımızda yapmış olduğu
kontrollerin ve fahri müfettişlerin denetim sonuçlarının
bizimle paylaşılması önemli rol oynamaktadır.
A. Fettah Doğan
OPET Bayisi, Doğancan Akaryakıt
26
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Haftada
Birkaç
Kez
Haftada
Bir
Ayda
Bir
Anket sonuçlarından yola çıkılarak bayi
portalı üzerinde bulunan ve memnuniyeti
düşük konularla ilgili önlem alınabilmesi ve
bayilerimizden gelen önerilerin değerlendirilerek
hayata geçirilebilmesi için 2014 yılında
ilgili bölüm müdürlerine bayi portalı ile ilgili
proje geliştirmeleri hedef olarak verilmesi
planlanmaktadır.
Bayilerimizin aylık haketmiş oldukları prim
tutarları ile Otobil ve Yakıt Kart komisyon
tutarlarının bayi portalı üzerinden bayilerimizin
ulaşabilmesi için 2013 yılında proje
gerçekleştirilerek canlı sisteme alınmıştır.
Bayi Personeline
Sağlanan Eğitimler
Sektörel yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri
sürekli takip ederek öncü uygulamalarla
hizmet kalitemizi sürekli artırır, bunu
yaparken bayilerimize, istasyon yöneticileri ve
personeline eğitimler sağlayarak yeniliklerimizi
yakından takip edebilmelerini ve sahada
uygulayabilmelerini sağlarız. Hizmet Geliştirme
Personelimiz ve Eğitim Ekiplerimiz, bu
doğrultuda yaygın hizmet ağımızı yıl içerisinde
çeşitli defalar ziyaret ederek yerinde hizmet
denetimleri gerçekleştirirken, aynı zamanda
istasyon personeline eğitimler sağlamaktadırlar.
Raporlama dönemi içerisinde 2 tur olarak
düzenlenen eğitimlerimiz ile ilgili gerçekleşmeler
Bayi Eğitimi Tablosu’ndaki gibidir.
Ayrıca istasyonlarımızda görsel uygulama ve
denetimin yanında anlık eğitimleri gerçekleştiren
ve istasyon personelinin bilgilerinin güncel
kalmasını sağlayan Hizmet Geliştirme
Her mıntıkaya eğitimler için yılda iki kez uğranırken, istasyon personeli ortalama 2,5
saatlik eğitimler almakta ve eğitimlerin hemen ardından sınava tabi tutulmaktadırlar.
Bayi Eğitimi 2012
2013
916
1.373
Eğitime Katılan Toplam
Personel Sayısı
5.478
4.872
Eğitime Katılan Pompa
Görevlisi Sayısı
4.272
3.827
329
269
Eğitime Katılan
İstasyon Sayısı
Sarf Edilen İş Günü
Ekiplerimizin sayısının 2013 yılı itibariyle ziyaret
etkinliğini ve sıklığını arttırabilmek amacıyla 14’ten
16’ya yükseltilmesi hedefimizi gerçekleştirmiş
bulunmaktayız.
İstasyon yöneticilerine ve bayilerimize yönelik
olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim uygulamaları
kapsamında, raporlama döneminde OPET ve Sektör
Hakkında Bilgiler, Yönetim Becerileri, İletişim,
Takım Kurma, Liderlik Yaklaşımları, Delegasyon,
Karar Verme Teknikleri, Çalışan Memnuniyeti, Aktif
Yöneticilik, İstasyon Personeli Görev Tanımları,
OPET Hizmet Standartları, OPET Ürünleri, OPET
Worldcard, Online İşlem Merkezi, OPET Sosyal
Sorumluluk Projeleri ana başlıklarında eğitimler
düzenlemiş bulunmaktayız. Yönetici Eğitim
Seminerleri en az iki yılda bir kez yapılmak kaydıyla
tam günlük eğitimler olarak gerçekleşmektedir.
Her mıntıkaya eğitimler için yılda iki kez
uğranırken, istasyon personeli ortalama 2,5 saatlik
eğitimler almakta ve eğitimlerin hemen ardından
sınava tabi tutulmaktadırlar. Sınav neticesinde
belirlenen puanları karşılayan çalışanlar
sertifikalandırılmaktadır. Raporlama döneminde 15
mıntıkayı kapsayan 10 Yönetici Eğitim Semineri
düzenlenmiştir. 10 iş günü süren seminerlere 369
istasyondan 474 istasyon yöneticisi katılmıştır.
08.03.2012 tarihinde
Çorlu Trakya Bölgesi’nde düzenlenen Yönetici
Eğitim Semineri, 15 mıntıkayı kapsayan 10 seminerden biri oldu.
Gizli Müşteri uygulaması sonuçlarının eğitimden
önceki durumu ile eğitim sonraki durumu
karşılaştırır, Eğitim Etkinlik Raporu oluşturarak
eğitimlerin biçim ve içeriğine dair yenilikler
gerçekleştiririz. Yine tüm istasyonlarımızda kurulu
halde bulunan kiosklardaki eğitim bölümü ile
hem personelin bilgilerini güncel tutmayı hem de
personelin kendilerini deneyebilecekleri sınavları
yapabilmelerini sağlarız. İstasyon müdürleri ve
bayilerin, personellerinin eğitim geçmişlerini ve
sınavlarını inceleyebildikleri kiosklar, aynı zamanda
personelin günlük işlerinin hatırlatıldığı bir iletişim
kanalı görevi sağlamaktadır.
Bayi Memnuniyeti’nde en yüksek puan alan konular (2013)
bayi
memnuniyeti
1 Güvenilir Bir Marka Olmak
2 Saha Müdürlerine Ulaşım Kolaylığı
3 Ürün ve Hizmet Kalitesi
4 Yenilikçi Bir Marka Olmak
5 Uygulamaları ile Takip Edilen
Bir Marka Olmak
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
27
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
Kusursuz Hizmet hedefimizin temelini müşterilerimize
sunduğumuz hizmet ve ürün kalitesini sürekli geliştirerek
gerek sektörümüz gerekse diğer kurum ve kuruluşlar için örnek
teşkil edecek uygulamalara imza atma ilkemiz oluşturur. Bu
doğrultuda hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile son 8 yıldır
üst üste TMME araştırmasında müşteriler tarafından en çok
tercih edilen akaryakıt markası olurken, KalDer tarafından
verilen “Üstün Hizmet Ödülü”nün sahibi olduk. Kusursuza
Yolculuk konseptimiz 20 yıllık hizmet tecrübemiz ile sektör
adına ilk olma niteliğindeki bir dizi faaliyetin birleşimiyle
oluşturduğumuz müşteri memnuniyeti uygulamalarını
tanımlamaktadır.
8. TMME Liderliğimize
KalDer’den Üstün
Başarı Ödülü
Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) 8 yıldır düzenlediği Türkiye
Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) araştırmasında üst üste 8. kez
akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyeti en yüksek marka seçildik.
2011’deki 81 olarak gerçekleşen memnuniyet endeksi puanımızı
korurken, bu başarımızla ayrıca KalDer tarafından müşteri beklentilerini
en üst seviyede karşılayarak sürdürülebilir kılan markalara verilen
“Üstün Hizmet Ödülü” ve “Üstün Başarı Ödülü”nün de sahibi olduk.
İş dünyasının performansını
değerlendiren Uluslararası Stevie
Ödülleri’nde enerji kategorisinde
Yılın Şirketi ödülüne layık
bulunduk. Enerji Kategorisi’nde
50 ülke, 3.300 aday arasından
“Yılın Şirketi” olarak ilk üçe
girerken, başarımızı uluslararası
arenada da kanıtlamış
olduk.
Avrupa’dan 3.500 markanın
katıldığı iş dünyasının Oscar’ı
kabul edilen European
Business Awards 2012’de,
OPET olarak “National
Champion” (Ülke Şampiyonu)
unvanını kazandık.
Kusursuz Hizmet’e
The Loyalty
Awards’dan
Ödül
2011 yılında başlattığımız Kusursuza Yolculuk konseptiyle İngiltere’nin
en prestijli ödül organizasyonlarından olan The Loyalty Awards’da
ödül aldık. Konsept altında yürüttüğümüz müşteri memnuniyeti
çalışmalarımız ile organizasyonda “Sadakat Kapsamında En İyi Müşteri
Hizmetleri” kategorisinde çeşitli ülkelerden başvuru yapan 130 şirket
arasından birincilik ödülüne layık görüldük.
28
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Kusursuz Hizmet
hedefimizin temelini
müşterilerimize
sunduğumuz hizmet
ve ürün kalitesini
sürekli geliştirerek
gerek sektörümüz
gerekse diğer kurum
ve kuruluşlar için
örnek teşkil edecek
uygulamalara
imza atma ilkemiz
oluşturur.
OPET Genel Merkez
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ
29
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
OPET olarak Kusursuz Hizmet anlayışımız doğrultusunda hizmet ve ürün kalitemizi
sürekli geliştirecek uygulamalara imza atarız.
BAKIM PROGRAMI
PERFORMANSI
2011 
2012 
2013 
%99
%96
%98
BAYİ
MEMNUNİYET
PUANI
95
2012  98
2013  96
2011 
SÜRDÜRÜLEBİLİR
İSTASYONLAR
Türkiye geneline yayılan 914 istasyonluk geniş
hizmet ağımızı etkin bir şekilde yönetebilmek
iş önceliklerimiz arasında gelmektedir. Bu
doğrultuda öncelikle istasyonlarımız ve
çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alır,
istasyon çalışanlarının sağlıklı ve emniyetli
bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri
amacıyla tüm istasyonlarımızda OPET
standartlarının gerçekleştirilmesini sağlar ve
çevresel etkimizi minimize edecek uygulamalara
imza atarız. Gerçekleştirdiğimiz periyodik
bakımlar ve ürün kontrollerinin yanı sıra istasyon
personeline sağladığımız eğitimlerle Kusursuz
Hizmet hedefimiz doğrultusundaki gereklilikleri
yerine getiririz.
Herhangi bir bölgeye yatırım yapar ya da
sonlandırırken il ve ilçe bazındaki network
planlamalarımıza göre hareket ederiz. İlgili
bölgelerdeki nüfus yoğunluğu, sanayi ağı ve
diğer OPET istasyonlarının mevcudiyetine
referansla belirlediğimiz planlamalar
uyarınca yatırım bütçelerini belirler, işimizin
sürdürülebilirliğini güvence altına alacak
uygulamalara imza atarız.
İstasyon Denetimleri
OPET olarak Kusursuz Hizmet anlayışımız
doğrultusunda istasyon denetimlerimiz
için paydaş katılımlı bir yöntem izler, farklı
geribildirimlerden oluşan veri tabanımız dahilinde
en doğru iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirir,
hizmet ve ürün kalitemizi sürekli geliştirecek
uygulamalara imza atarız.
Yolculuğumuz sırasında yakıt almak için ziyaret
ettiğimiz Bafra Petrol OPET istasyonunun güleryüzlü
hizmeti, misafirperver ve samimi yaklaşımından dolayı
teşekkürlerimizi özellikle belirtiyoruz. Çalışanların özverili
ve anlayışlı tutumu ve aldığımız hizmet OPET’i tercih
etmemizin haklı sebebini bize bir kez daha hatırlattı.
Kaliteli hizmetiniz başarıyla sürsün.
Kader Tunçoğlu
OPET Müşterisi
30
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EPKD süreci
(2013)
4.593
numune
(1.402 istasyon)
SEÇ-G Denetimi
(2013)
15.645
yangın söndürme cihazı
(2.687 istasyon)
Gizli müşteriler, hizmet geliştirme ekipleri, ka­lite
kontrol ekipleri, saha denetim uzmanları, saha ve
bölge müdürleri, merkez personel, Kusursuzluk
Elçileri ve müşterilerimiz istasyonlarımızın sürekli
denetimlerini sağlayarak hizmet geliştirme
faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadırlar.
İstasyon denetimlerine ilişkin asli personelimiz olan
hizmet geliştirme ekiplerimiz tüm istasyonlarımızı
düzenli periyotlarla ziyaret ederek, personel
davranışlarının ve istasyon görünümünün OPET
standartlarına uygunluğunu tespit etmekte ve
denetim sonuçlarını anında OPET Merkez'e ileterek
kararlaştırılan düzeltme faaliyetlerine ilişkin
istasyonlarımızla aramızdaki bağı sağlamaktadırlar.
2012 yılında, 14 Hizmet Geliştirme Personelimiz
14.917 defa istasyon ziyareti gerçekleştirirken,
2013 yılı denetim sayısı 16 Hizmet Geliştirme
Personeli ile hedefimiz olarak belirlenen 15.000
ziyaretin üstüne çıkmış bulunmaktayız. Bir diğer
denetim uygulamamız olan ve bağımsız bir kuruluş
personeli aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz Gizli
Müşteri Programı kapsamında ise istasyonlarımız her
yıl 3 dönemde 4 gündüz, 1 gece olmak üzere 5 kez
ziyaret edilmektedir.
Mühendislik ve SEÇ-G departmanına bağlı Kalite
Kontrol Ekiplerimiz ise yılda 3 kez SEÇ-G, 6 kez
ise ürün denetimi gerçekleştirirken, ayrıca EPDK
kapsamında numune alma ve müşteri şikâyetlerini
müteakip numune alma faaliyetlerini de yürütürler.
OPET marker, su ve kesafet kontrolünün
yapıldığı ürün denetimlerini habersiz bir şekilde
gerçekleştirirken, EPDK’nın belirlediği Denetim
Yönetmeliği kapsamında her bayimizden ayrıca
numune alır ve raporlamalarını gerçekleştiririz.
Müşterilerimizden gelen ürün ile ilgili şikâyetlerin
tümünde şikâyete konu olan istasyon 3 gün içinde
denetlenmek zorundadır.
Tüm istasyonlarımızda her yıl gerçekleştirdiğimiz periyodik bakım programı ile
istasyonlarımıza giriş çıkış yapan tüm paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir ortam
yaratırken, kaliteli ürün ve kesintisiz hizmet taahhüdümüzü yerine getiririz.
Müşterilerimize Geri Dönüş Hızımız* (gün)
Bölgelere Göre İstasyon Sayıları (2013)
*Ürün Şikâyetlerinde
Marmara
Çukurova
168
161
3,95
Antalya
Trakya
92
1,43
1,56
101
1,59
Doğu
Ege
123
147
2010
2011
2012
2013
Orta Anadolu
146
Bununla beraber müşteri numunesi ve istasyon
numunesi gezici birimlerimiz veya Kalite Kontrol
Ekiplerimiz tarafından alınarak laboratuvara
taşınmakta ve müşterilere en kısa süre içerisinde
yanıt verilmektedir.
Raporlama döneminde Kalite Kontrol Ekiplerimiz
7.445 istasyonun 29.285 tankında Şirket marker'ı
kontrolü, 692 istasyonda 16.875 akaryakıt dağıtım
pompa tabancasına ölçek kontrolü gerçekleştirmiştir.
Ürün şikâyetlerinde Müşteri Şikâyetleri Ekiplerimizce
yerine getirilen, gelen ihbar ve şikâyetlerin 3 gün
içerisinde “niteliğine uygun denetim yapılması”
süreci, 2013 yılında ortalama 1,59 gün olarak
gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 3.039 adet şikâyet
cevaplanmıştır.
Tüm istasyonlarımızda her yıl
gerçekleştirdiğimiz periyodik bakım programı
ile istasyonlarımıza giriş çıkış yapan tüm
paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir
ortam yaratırken, kaliteli ürün ve kesintisiz
hizmet taahhüdümüzü yerine getirir, bakım
performansımızı bayilerimizin değerlendirmesine
sunarak her yıl daha etkin uygulamaları hayata
geçirmeyi hedefleriz. İstasyon koruyucu alt
yapı bakımı ve tank temizliği, gaz detektör
sistemi bakımı ve kalibrasyonu, kurumsal kimlik
bakımı ve diğer aşamalardan oluşan periyodik
bakımlar ile istasyon demirbaş teçhizatının
sürdürülebilirliğini sağlarken doğru OPET
kurumsal görünümü ile istasyonlarımızın
çekiciliğini artırırız.
Çok uzun yıllardır, özellikle temizliği sebebiyle yakıt ihtiyaçlarımı OPET’ten karşılamayı tercih
ederim. Bir sabah saat 07.15 civarında, otoparkıma akşam bıraktığım aracım elektrik arızasından
dolayı çalışmadı. Aracımı iterek zar zor Kızıltoprak OPET istasyonuna getirmeyi başardım. Sabah saat
10.00’da Beylikdüzü’nde benim ve şirketim için çok önemli olan bir toplantıya yetişmem gerektiğinin
stresi ile çare arayışı içerisindeydim. Bu sırada istasyon vardiya amiri yanıma gelerek merak etmemem
gerektiğini, hemen bir elektrikçiye ulaşacağını ve buraya getirteceğini söyledi. Sabah saati olmasına
ve istasyonun yoğunluğuna rağmen benim problemimle ilgilenerek, misafir çayından da ikram etti.
Gerçekten, 15-20 dakika içerisinde bir tamirci yanımıza geldi ve aracımdaki problemi çözdü. Görevleri
olmamasına rağmen göstermiş oldukları bu yardımseverlik için teşekkür ediyorum. OPET’i diğer
akaryakıt firmalarından ayıran en önemli özelliğin sadece ürünlerinde ve temizliğinde olmadığını,
çalışanlarınızın da özenle seçilen kişiler olduğunu gördüm. Daha güzel bir ülkede yaşayabilmemiz için
verdiğiniz bütün uğraşılarınız için teşekkür ederim. Zafer İvriz
OPET Müşterisi
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
31
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Kusursuzluk Elçileri olarak adlandırdığımız gönüllü müşteri destek uygulaması, bugün
sadece sektörümüzde değil, aynı zamanda tüm Türkiye’de fark yaratan paydaş katılımı
uygulamalarının başında gelmektedir.
2013 yılı itibariyle
sayıları 7.400’ü bulan Kusursuzluk
Elçileri’mizin değerlendirmelerini etkin bir şekilde
iletebilmelerini sağlamak amacıyla en etkili ve teknolojik
iletişim mecralarından yararlanmaktayız.
Raporlama
döneminde Bolu,
Samsun, Gaziantep,
Tekirdağ, Konya,
Kayseri, Antalya
ve İstanbul’da
gerçekleştirdiğimiz
8 Kusursuzluk Elçisi
toplantısına top­lam
718 elçimiz katılım
göstermiştir.
32
KUSURSUZLUK ELÇİLERİ
Uygulamanın başlangıç tarihi olan 2000
yılında OPET Fahri Müfettişleri (OFM) olarak
adlandırdığımız, 2011 yılında ise isimlerini
Kusursuza Yolculuk hedefimiz doğrultusunda
Kusursuzluk Elçileri’ne dönüştürdüğümüz
gönüllü müşteri destek uygulamamız bugün
sadece sektörümüzde değil, aynı zamanda
tüm Türkiye’de fark yaratan paydaş katılımı
uygulamalarının başında gelmektedir.
İstasyonlarda sunduğumuz hizmetlerimiz ve
sosyal sorumluluk uygulamalarımız başta olmak
üzere, tüm OPET operasyonlarına ve OPET’in
proje alanlarına ilişkin geri bildirim yapan
ve bunu gönüllülük esasıyla gerçekleştiren
elçilerimiz iyileştirme çalışmalarımız ve
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği konularında en
büyük destekçilerimiz konumundadır.
Kusursuz Hizmet amacımız doğrultusunda
istasyon personelinin kişisel görünümünü,
müşteriye davranışını, istasyonun genel
temizliğini ve düzeni­ni incelemekte, görüş ve
önerilerini bizimle paylaşan, sosyal sorumluluk
uygulamalarımızı yerinde gözlemleyerek olası
aksaklıkları tarafımıza bildiren Kusursuzluk
Elçilerimiz, sağladıkları sürekli denetimlerle
operasyonel, sosyal ve çevresel performansımızı
değerlendir­memiz için gerekli bilgiyi sağlayan
başlıca paydaşlarımız arasında yer almaktadır.
2013 yılı itibariyle sayıları 7.400’ü bulan
Kusursuzluk Elçileri’mizin değerlendirmelerini
Tüm OPET operasyonlarına ve OPET’in proje alanlarına ilişkin geri bildirim
yapan ve bunu gönüllülük esasıyla gerçekleştiren elçilerimiz iyileştirme
çalışmalarımız ve faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği konularında en büyük
destekçilerimiz konumundadır.
Rakamlarla Kusursuzluk Elçilerimiz
7.400
7.000
Kusursuzluk
elçileri
5.865
Kusursuzluk Elçisi Sayısı
3.482
Denetim Yapan Kusursuzluk Elçisi Sayısı
Gerçekleştirilen Denetim Sayısı
1.681
1.301
851
2011
775
2012
etkin bir şekilde iletebilmelerini sağlamak
amacıyla en etkili ve teknolojik iletişim
mecralarından yararlanmaktayız. İstasyonlarda
yer alan kiosklar, websitemiz, Online İşlem
Merkezi, iPhone-Android telefonlara uyumlu
mobil aplikasyonlar, e-posta gibi kanallar ve Çağrı
Merkezi dahilinde oluşturulan kendilerine özel
hat aracılığıyla değerlendirmelerini aldığımız
elçilerimizin aktardığı veriler SAP programına
işlenmekte ve Çağrı Merkezi’nin veri tabanına
iletilmektedir. İlgili analizlerin ardından saha
yöneticilerine aktarılan bilgiler sonucunda hizmet
standartları başta olmak üzere oluşabilecek tüm
olumsuzluklara anında müdahale edilebilmektedir.
OPET Kusursuzluk Elçileri Gönüllülük Yönetim
Sistemi, kuruma ve hedeflere özgü olarak
oluşturulmuş bir sistemdir. Gönüllülük esasına
dayanması sebebiyle sivil toplum alanında yapılan
gönüllülük çalışmaları ile paralellikler içeren bir
yapıya sahip olan programda, gönüllülerin katkı
sağladığı tüm proje ve çalışmalarda gönüllülerin
deneyimleyeceği süreçler kuruma özgü olarak
adım adım planlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Kurucu üyesi Nurten Öztürk’ün
proje lideri olduğu OPET Gönüllülük çalışmaları
OPET üst yönetiminin de sahiplendiği ve yakından
izlediği bir dizi uygulamadan oluşmaktadır.
522
2013
Gönüllülük Yönetimi Sistemi’nde, programın
geleceğine yönelik ortak bir vizyon çerçevesinde
hareket edilmektedir. Bu sebeple Stratejik
Planlama çalışmaları sonrasında üst yönetim
ile yapılan vizyon ve hedefler toplantıları
gerçekleştirilmekte; Kusursuzluk Elçileri
Program Sorumluları, Sosyal Sorumluluk Projeleri
Uygulayıcıları, ilgili diğer kurum içi paydaşlar ile
toplantılar düzenlenmekte; yapılan çalışmalar
ve elde edilen bulgular ışığında hazırlanacak
Stratejik Plan Taslağı ilgili tarafların görüşleri
alınarak, yönetim kurulunun nihai kararını
takiben uygulamaya alınmaktadır.
Geri bildirim
edindiğimiz
dolaylı iletişim
mecralarının yanı
sıra Kusursuzluk
Elçileri’miz ile
her yıl toplantılar
düzenlemekte,
görüş ve önerileri
doğrultusunda
faaliyetlerimize yön
vermekteyiz.
Kendimi OPET ailesinin asli üyelerinden birisi olarak
görüyorum. Sürekli iletişim içindeyiz. Bir Türkçe
öğretmeni olarak tebrik kartının neredeyse unutulduğu
günümüzde, yılbaşında OPET’ten aldığım el yazısı ile
yazılmış tebrik kartı kişiye verdikleri değerin ne kadar
da güzel bir göstergesi. Fahri Müfettiş olarak her zaman
diliminde ve her koşulda OPET’i en iyi şekilde temsil
etmeye çalışıyorum.
Muhittin Coşkun
OPET Kusursuzluk Elçisi
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
33
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Her ay 1 milyondan fazla OPET müşterisi, OPET istasyonlarındaki akaryakıt
alımlarında Parolu kart kullanarak kendilerine sunduğumuz olanaklardan
yararlanmaktadırlar.
YILLARA GÖRE
OPET WORLD CARD
SAYISI
123.618
451.607
550.182
2011
2012
2013
% ARTIŞ ORANI
2011—2012
%256,0
%21,8 2012—2013
OPET’TE MÜŞTERİ SADAKAT
UYGULAMALARI
Kusursuza Yolculuk hedefimizin önemli bir
ayağını gerçekleştirdiğimiz müşteri sadakat
ve bağlılık uygulamaları oluşturur. 2005
yılından beri sürdürmekte olduğumuz OPET Kart uygulaması, OPET müşterilerine yakıt
alımlarında Paropuan ve çeşitli ekstra avantajlar
sunmaktadır. OPET Kart uygulamamıza ek
olarak, müşterilerimiz alışverişlerinde diğer Paro
Kartları kullanabilmektedirler. Bu doğrultuda
her ay 1 milyondan fazla OPET müşterisi, OPET
istasyonlarındaki akaryakıt alımlarında Parolu kart
kullanarak kendilerine sunduğumuz olanaklardan
yararlanmaktadırlar. Bir diğer müşteri sadakat
uygulamamız olan, 2011 yılında Yapı Kredi Bankası
işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz OPET World
Card hizmeti ile müşterilerimize ilave akaryakıt
faydasının yanı sıra birçok farklı sektörde çeşitli
avantajlar sunmayı amaçladık. OPET World Card
sahibi müşterilerimizin sayısı 2011 yılısonunda
123.618 olarak gerçekleşirken, 2012 yıl sonu
itibariyle %265’lik bir artışla 451.607, 2013
yıl sonunda ise %21,8 artarak 550.182 olarak
gerçekleşmiştir.
2008 yılında bir pazarlama uygulaması olarak
hayata geçirdiğimiz, zaman içerisinde bir
sadakat programına dönüşen Minibüs Kulübü
uygulamamız ile ise ticari müşterilerimiz çeşitli
oranlarda indirimlerden ve diğer fırsatlardan
yararlanabilmektedirler. Yakıt Güvence Sistemi
(YGS) adını verdiğimiz ve Fiat, Ford, Alfa Romeo
ve Trakmak markalı araçlara sunduğumuz,
akaryakıt kaynaklı sorunlara karşı tüketicilerimizin
araçlarını güvence altına alan programımız
dahilinde müşterilerimiz sahip oldukları YGS
Kartlarla aynı zamanda OPET Kart avantajlarından
OPET Kart
uygulaması, OPET
müşterilerine yakıt alımlarında
Paropuan ve çeşitli ekstra avantajlar
sun­maktadır.
OPET World Card ilave
akaryakıt faydasının yanı sıra
birçok farklı sektörde çeşitli
avantajlar sunuyor.
yararlanabilmektedirler. 2013 yıl sonu itibariyle
275.000 araç sistemden yararlanmaktadır.
Raporlama döneminde hayata geçirdiğimiz bir diğer
müşteri memnuniyeti uygulamamız ise
www.opet.com.tr adresinden müşterilerimizin
hizmetine sunduğumuz OPET Online İşlem
Merkezi’dir. Sistem ile müşterilerimiz kampanyalar
ve OPET istasyon lokasyonları hakkında bilgi
edinebilmekte, rota planlama ve online yakıt alımının
yanı sıra bir dizi hizmetten yararlanabilmektedirler.
Müşteri Bilgi Güvenliği
Müşterilerimizle yapılan sözleşmeler gereği gizlilik maddesine uygun yazılı tüm dokümanlar ve
bilgiler kullanıcılara özel alanlarda muhafaza edilmektedir. Çağrı Merkezi ses kayıtları, anlaşmalı Çağrı
Merkezi Sistemi üzerinde muhafaza edilmektedir. HUY (Hukuka uygunluk) sistemi ile müş­terilerimizin
sözleşmelerinde yer alan satış şartları bilgileri sadece ilgili kişilerin giriş yapabildiği alanlarda
muhafaza edilmektedir. Müşteri dosyalarımız arşiv departmanın kontrolü altında terminallerde ya da
ilgili güvenlik depolarında saklanmaktadır. Raporlama döneminde müşteri bilgi güvenliği ihlaline dair
tarafımıza ulaşan bir şikâyet bulunmamaktadır.
34
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Otobil Akaryakıt Bilgi Sistemi hizmetimiz ile kurumlar akaryakıt giderlerini tam
anlamıyla kontrol altına almaktadır.
Otobil
2000 yılında uygulamaya koyduğumuz ve kullanıcı sayısının her yıl istikrarlı bir şekilde
artış gösterdiği Otobil Akaryakıt Bilgi Sistemi hizmetimiz ile kurumlar akaryakıt giderlerini
tam anlamıyla kontrol altına almaktadır. Hizmet ağımızın genelinde bulunan oto­
masyon
sistemli istasyonlardan para öde­meden ve fatura almadan yakıt alabilmekte, akaryakıt dolum
bilgileri kendilerine elektronik ortamda ulaştırılmaktadır. Müşteri şikâyetlerine dönüş ve çözüm
sürelerimizi “toplam kalite hedef süresi” çerçevesinde sürekli olarak iyileştirdiğimiz ve yine tüketici
beklentileri ışığında çözümler üreterek müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere çıkardığımız
uygulama kapsamında, raporlama dönemi itibariyle 2012 yılında 250.000’in üzerinde, 2013 yılında
ise 300.000 üzerinde araç Otobil hizmetimizden yararlanmaktadır.
Yakıt Kart
Bir diğer otomasyonlu yakıt alım sistemimiz olan Yakıt Kart ile kurumsal müşterilerimiz Otobil
sisteminde olduğu gibi akaryakıt alımlarını kontrol altına alarak müşteri portalı üze­rinden kart
tüketim takiplerini, il, istasyon ve tarih bazında kontrol edebilmektedirler. Firmaların tedarikçi
ve çalışanlarına ait araçların akaryakıt tüketimlerini yönetebildikleri sistemden raporlama dönemi
itibariyle 2012 yılında 450, 2013 yılında ise 560 müşterimiz yararlanmaktadır.
Ön Ödemeli Yakıt Kart
li
ön ödeme
yakıtkart
Otomasyon sistemlerimizi kullanıcı talepleri ışığında sürekli geliştirirken, yine müşterilerimizin
talepleri doğrultusunda yeni uygulamaları da hayata geçirmekteyiz. Bu doğrultuda
tasarladığımız otomasyon sistemlerimizden bir diğeri Ön Ödemeli Yakıt Kart uygulamamızdır.
Raporlama dönemi itibariyle 2012 yılında 20 üzerinde, 2013 yılında ise 95 müşterimizin
kullanıcısı olduğu sistem dahilinde OPET istasyonlarından nakit değeri taşıyan kartlar ile akaryakıt
alımı yapılabilmekte ve belirli dönem aralıklarında toplu fatura düzenlenmektedir.
Otobilim
Bireysel Otobil uygulamamız olarak tanımlayabileceğimiz Otobilim uygulamamız ile
müşterilerimiz bireysel kullanıcı ünitesi olarak çalışan ve yakıt cinsine özel programlanmış
anahtarlıklar ile nakit ya da kredi kartını fiziki olarak kullan­madan ve araçtan inmeden akaryakıt
alımı gerçekleştirebilmektedirler. Tüketici talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bir başka
uygulama olan Otobilim hizmetimizden raporlama döneminde 2012 yılında 50.000, 2013 yılında
ise 52.000’in üzerinde müşterimiz yararlanmıştır.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
35
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Müşterilerimiz ile haftanın 7 günü 24 saat hızlı ve verimli bir iletişim kurabilmek
amacıyla hizmet veren OPET Çağrı Merkezi, 2013 yılı sonu itibariyle 69 kişilik ekibi ve
destek birimleri ile müşterilerimizin öneri ve şikâyetlerini dinlemektedir.
OPET Çağrı Merkezi
OPET Çağrı
Merkezi
SERTİFİKALARI
Çağrı Merkezi Toplam Çağrı Adedi
Müşterilerimiz ile haftanın 7 günü 24 saat
hızlı ve verimli bir iletişim kurabilmek amacıyla
hizmet veren OPET Çağrı Merkezi, 2013
yılı sonu itibariyle 69 kişilik (5 takım lideri
ve 1 süpervizör dahil edilmemiştir) ekibi ve
destek birimleri ile müşterilerimizin öneri ve
şikâyetlerini dinlemekte, ilgili OPET birimleriyle
iletişim sağlayarak sorun giderme ve iyileştirme
faaliyetlerine aracılık etmektedirler. Bir önceki
dönemde koyduğumuz Çağrı Mer­kezi hedefleri
arasında %99 memnuniyet oranını korumak,
çağrı karşılama oranını %95’in üzerinde tutmak
ve yeni çağrı merkezi yazılımını tamamlamak yer
alırken; memnuniyet oranını 2012 yılında %99,
2013 yılında %99, çağrı karşılama oranımızı 2012
yılında %96,01, 2013 yılında %96,39 olarak
gerçekleştirmiş ve yeni çağrı merkezi yazılımını
tamamlamış bulunuyoruz.
ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi
ISO 10002:2004
Müşteri Şikâyetleri
Yönetimi
EN 15838 Çağrı
Merkezi Standardı
ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sistemi
Çağrı Merkezi Toplam Görüşme Süreleri (dakika)
16.694,05
2010
2011
2012
2013
331.445
2011
Raporlama döneminde aldığımız çağrıların
%76,39’u bilgi, %11,15’i öneri ve talep, %6,76’sı
memnuniyet ve teşekkür, %5,63’ü şikâyet,
%0,06'sı ise diğer şeklinde gerçekleşmiştir.
Önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında
gelen çağrıların %90’ını 30 saniye içerisinde
96,60
96,01
96,39
2012
2013
19.783,23
2012
2013
Raporlama döneminde
OPET Çağrı Merkezi'nde %99 memnuniyet
oranını korumak, çağrı karşılama oranını %95’in üzerinde tutmak
ve yeni çağrı merkezi yazılımını tamamlamak hedeflerimizi gerçekleştirdik.
36
445.412
Çağrı Karşılama Oranı (%)
28.620
17.783,22
443.572
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
2011
OPET Çağrı Merkezi’nde;
selamlama şekli, Türkçeyi
doğru kullanma, üslup, nezaket,
iletişim ve yaklaşım tarzı,
bekletme koşullarına uyum,
aktif dinleme, müşteri odaklı
hizmet sunumu ve sahiplenme,
çağrı yönetimi, müşteriden kök
neden alma, doğru ve güncel
bilgi paylaşımı, müşteri gizliliği
kurallarına uyum gibi etkili
kalite değerlendirme kriterlerini
gözetir, müşterilerimizden
gelen geri bildirimler ile
uygulamamızın sürekli gelişimini
güvence altına alırız.
iPhone, iPad ve Android tabanlı cihaz sahibi müşterilerimiz için geliştirdiğimiz
OPET Mobil Uygulaması ile müşterilerimizin daha etkili hizmet alabilmelerini ve OPET
faaliyetleri hakkında daha hızlı bilgi sahibi olmalarını hedefledik.
Müşteri talepleri ve gelişen sektör
ihtiyaçları doğrultusunda hayata
geçirdiğimiz bir başka projede; 2007
yılından bu yana beraber çalıştığımız
Alman Lojistik firması DKV ile, DKV Kart
uygulamasının ardından DKV Online
sisteme geçmiş bulunmaktayız. Kart
sahiplerinin OPET istasyonlarından
nakit ödeme yapmaksızın akaryakıt
alışverişi yapabildiği uluslararası
işbirliğimiz kapsamında, yapılan
geliştirme ile DKV kendi sistemleri
üzerinden kart limitlendirme, kart
yakıt alımına açma/kapama işlemlerini
kendi kontrollerinde yapılmasını
sağlayabilmektedir.
Otobil, Otobilim ve Yakıt Kart Satış Performansları (adet)
449.675
2011
2012
2013
364.363
290.372
105.259
90.255 93.598
4.275
Otobil
Yakıt Kart
4.364
4.238
Bireysel Otobilim
Online
İşlem Merkezi ile
müşterilerimiz kampanyalar
hakkında bilgi edinebilmektedir.
karşılamak, çağrı cevaplama kapsama süremizi 3
güne indirmek ve verimlilik ölçme yöntemlerimizi
geliştirmek yer almaktadır.
OPET Mobil Uygulaması
iPhone, iPad ve Android tabanlı cihaz sahibi
müşterilerimiz için geliştirdiğimiz OPET Mobil
Uygulaması ile müşterilerimizin daha etkili
hizmet alabilmelerini ve OPET faaliyetleri
hakkında daha hızlı bilgi sahibi olmalarını
hedefledik. Mobil uygulama ile müşterilerimiz
en yakın OPET istasyonu ve OPET Kart’a özel
kampanyalar hakkında ilgi sahibi oldukları gibi
görüş, öneri ve şikâyetlerini bize en hızlı şekilde
ulaştırabilmektedirler.
OPET Otomasyon Sistemleri
Müşteri memnuniyeti misyonumuz ve müşteri
odaklı iş yapış biçimimiz ışığında tasarladığımız,
teknolojik yeniliklere ve sektörel beklentilere cevap
veren OPET Otomasyon Sistemleri ile bireysel ve
kurumsal müşterilerimiz 4 farklı satış kanalında
hizmet alabilmektedirler. Müşteri bilgi güvenliğinin
en güncel teknoloji ile en yüksek seviyede sağlandığı
ve müşterilerimizin 7 gün 24 saat yararlanabildikleri
hizmetler ile gerek bireysel gerekse kurumsal
müşterilerimiz yakıt harcamalarını kontrol altına
alabilmekte, internet ortamında erişim sağlayabildikleri
satış raporları, limitlendirme, raporlama, cihaz
başvurusu ve fatura bilgisi gibi olanaklarla araç ve
filoları üzerinde tam kontrol sağlayabilmektedirler.
Otomasyon Sistemindeki Kurumsal Müşterilerin Artış Oranları*
*Yıl Bazında
Otobil
Yakıt Kart
Ön Ödemeli Kart
TOPLAM
2011
5.954
290
10
6.254
2012
8.672
450
22
9.144
2013
12.494
554
95
13.143
Otomasyon
Sistemlerimiz hakkında
detaylı bilgiye kurumsal
web sayfamızdaki
Otobil, Bireysel
Otobil ve Yakıt Kart sekmelerinden
ulaşabilirsiniz www.opet.com.tr
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
37
Çevre YÖNetİmİ
Çevre
YÖNetİmİ
SEÇ-G, Sağlık
Emniyet ve
Çevreye saygı
göstererek hiçbir
kazanın olmaması
için gösterdiğimiz
çalışmaların
tümüdür.
Akaryakıt sektörünün önde gelen
aktörlerinden biri olarak sağlık, emniyet,
çevre ve güvenlik uygulamalarımızın işimizin
sürdürülebilirliği üzerindeki etkisini kabul eder,
ofis, tesis ve istasyonlarımızda en doğru SEÇ-G
yaklaşımını hayata geçiririz. Çalışanlarımız,
tüketicilerimiz, bayilerimiz ve en geniş paydaş
zincirimiz için kazaları ortadan kaldıran
ve emniyetli bir hizmet ağı oluştururken,
çevresel etkimizi azaltacak projeler geliştirir,
karbon ayak izimizi asgari düzeye indirecek
uygulamalara imza atarız.
uygulamalarından bağımsız düşünülemeyeceği
işimiz gereği, bu dört alandaki faaliyetlerimizi
entegre bir şekilde yürütür, bütünleşik bir
performans takibi gerçekleştiririz.
Başta sağladığımız eğitimler ve SEÇ-G
yatırımları olmak üzere, kurum kültürümüzün en
önemli bileşenlerinden çevresel yaklaşımımızı
paydaş ağımıza yaymaya özen gösterir, bağlı
olduğumuz Koç Topluluğu’nun çevre vizyon ve
misyonunu tüm süreçlerimizde gözetiriz.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ YÖNETİMİ
Hem küresel hem de yerel bağlamda etkisini
her geçen gün daha fazla hissettiren iklim
değişikliği konusunda enerji dağıtan bir firma
olarak üzerimize düşen sorumluluğu benimser,
doğru emisyon, enerji ve atık yönetimi
politikalarıyla doğal yaşamı ve paydaşlarımızı
koruma altına alırız. Doğru bir çevresel
yaklaşımın doğru sağlık, emniyet ve güvenlik
OPET olarak, iklim değişikliği konusunda
sektörümüzün ve şirketimizin üzerine düşen
görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Bu
doğrultuda faaliyetlerimizden kaynaklanan
çevresel etkiyi en aza indirmek, bunu yaparken
de hem diğer kurumlara hem de topluma örnek
teşkil edecek uygulamaları hayata geçirmek
hedefiyle hareket ederiz.
SEÇ-G Politikamız Uyarınca
Doğal kaynakları
korumayı ve en verimli
şekilde kullanmayı
Yasal düzenlemelere,
Çevre, İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) ile ilgili
kanun/mevzuat ve diğer
yükümlülüklere uymayı
Bilimsel araştırmalar ile
teknolojik gelişmeleri
takip ederek çevresel
kirlenmeyi önlemeyi
ve çevresel performansı
sürekli olarak geliştirmeyi
Olası çevresel etkileri
tasarım aşamasından
ömür çevrimi sonuna
kadar kontrol altında
tutmayı, zararları
azaltmayı
Sağlıklı, güvenli bir
ortam yaratmayı ve
bu ortamın sürekliliğini
sağlamayı
Üretim, hizmet alımı
ve sunumu sırasında
SEÇ-G boyutunu göz
önünde bulundurmayı,
kontrol altında tutmayı
Faaliyetlerimizden
kaynaklanabilecek
tehlikeleri ve olası
iş kazalarını proaktif
yaklaşım ile kaynağında
ortadan kaldırmayı veya
en az düzeye indirmeyi
hedefler ve taahhüt ederiz
38
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
OPET olarak,
iklim değişikliği
konusunda
faaliyetlerimizden
kaynaklanan
çevresel etkiyi en aza
indirmek hedefiyle
hareket ederiz.
OPET Marmara Terminali
Çevre YÖNetİmİ
39
Çevre YÖNetİmİ
Emisyon Yönetimi yaklaşımımız doğrultusunda çevre kanun ve düzenlemelerine
harfiyen riayet eder, tüm tesislerimizde periyodik emisyon ölçümleri gerçekleştirir ve
emisyon raporları hazırlarız.
Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Emisyon Değerleri (ton CO2e)*
10.292
9.516
8.120
7.848
6.698
5.952
4.507
3.594
3.564
3.613
2010
2011
2012
Yeşili koruyan ve bu konuda toplumsal bir bilincin
oluşmasını amaçlayan toplumsal uygulamalarımızın
yanı sıra doğru bir emisyon yönetimi yaklaşımı
gerçekleştirir, en etkili uygulamaları hayata geçiririz.
Verimli enerji kullanımına ilişkin son teknolojileri
takip eder, doğru altyapı yatırımları gerçekleştirerek
faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji tüketimini
asgari düzeye indirmeyi hedefleriz. Verimli
enerji kullanımının hem ticari hem de çevresel
sürdürülebilirliğimiz üzerindeki pozitif etkisini
kabul eder, bu doğrultuda enerji tasarrufu
sağlayan üretim araçlarını kullanır, enerji yönetimi
yaklaşımımızı kurum geneline yaymak için eğitimler
ve yatırımlar gerçekleştirir, tüketicilerimizin enerji
Çevre konusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere
uymakta ve çevre mevzuatını takip ederek gereklerini
uygulamakta, çevre kirliliğini önlemek amacıyla ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş
olarak tüm lokasyonlarımızda atıklarımızı türlerine
göre ayrıştırarak toplamakta ve yetkilendirilmiş
kuruluşlar aracılığıyla geri dönüşümünü veya
bertarafını sağlamaktayız. Bu sayede çevreye ve
topluma saygı bilincinde ülke ekonomisine katkıda
bulunmaktayız.
Songül Öncel
Gelişim ve Yönetim Sistemleri Müdürü
40
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
4.202
3.646
Doğrudan
Dolaylı
Toplam
* Rapor kapsamında yer
alan ve Bağımsız Denetim
Raporu’nda detaylandırılan
karbon emisyon verileri
uluslararası bağımsız
bir denetim kuruluşu
tarafından yeterli güvence
ile onaylanmıştır.
2013
verimliliği elde edeceği ürün ve hizmetleri sunmaya
gayret ederiz.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği’nin bir gereği olarak, 01.01.2014
tarihinden itibaren Uçucu Organik Bileşiklerin
(UOB) emisyonlarına sınırlama getirilmiştir. Bu
doğrultuda, petrol ve gaz endüstrisinde depolama
ve dağıtım esnasında UOB’nin geri kazanımı için
kullanılan Buhar Geri Kazanım Ünitesi (BGKÜ)
kurulumu projelerine bir önceki dönemde
terminallerimizden teknik veri toplayarak başladık.
Raporlama döneminde ise UOB’nin kontrolsüz
şekilde atmosfere verilmesini önleyebilmek
için tüm terminallerimizde dolum adalarının
alttan dolum sistemine uygun hale getirilmesi
çalışmalarına başladık. Aynı dönem içerisinde
Marmara Terminali’nde 2 adet dolum adasına
ait çalışmalar tamamlanırken, gaz geri dönüşüm
devresi kurulumu ile ilgili çalışmalara başlattık.
Bu çalışmalar sonucunda 2012 yılında 1.396 ton
CO2e ve 2013 yılında 272 ton CO2e olmak üzere
raporlama döneminde toplam 1.668 ton CO2e
azaltım elde etmiş bulunmaktayız.
Emisyon Yönetimi yaklaşımımız doğrultusunda
çevre kanun ve düzenlemelerine harfiyen riayet
eder, tüm tesislerimizde periyodik emisyon
ölçümleri gerçekleştirir ve emisyon raporları
hazırlarız. Bu bağlamda raporlama döneminde
tüm tesislerimizde ölçüm gerçekleştirirken, hiçbir
tesisimizde ortaya çıkan değerlerde uygunsuzluğa
rastlanmamıştır.
Sera Gazı Emisyonu Doğrulama uygulamasına ISO 14064 standardı
doğrultusunda devam edilmektedir.
Tüm bu çalışmalarla birlikte Sera Gazı Emisyonu
Doğrulama uygulamasına ISO 14064 standardı
doğrultusunda devam edilmektedir.
•
•
Mersin Terminali tarafından; Çevre Kanunu’nca
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki
Yönetmelik gereği 2012 yılında başlatılan ve
2013 yılında raporlanan yeni emisyon raporu
hazırlanmıştır. Sonuçlar tüm kademelerde sınır
değerler içinde bulunmaktadır. Bununla birlikte
2013 yılı içerisinde 5 yıllık hava emisyon
konulu çevre izni alınmıştır.
•
Körfez Terminali’nde; 18.07.2012 tarihinde
yapılan emisyon ölçümlerinin çevre izni
kapsamındaki teyit ölçümleri 2014 yılında
yapılacaktır.
•
Aliağa Terminali’nde 11.05.2012 —
10.07.2012 tarihinde yapılan ölçümlerde
toplam VOC debisi 30,10 kg/saat olarak
belirlenmiştir. Hava emisyon ölçümleri
yönetmeliklerle belirlenen periyotlarda tekrar
yaptırılacaktır.
•
Marmara Terminali; çevre izin ve lisansları
kapsamında emisyon ölçümlerine 23.01.2012
tarihinde başlanmış olup, bakanlık tarafından
yazılan eksiklik yazısına istinaden tesis dışı
ölçümlerinin (pasif örnekleme) tamamlanması
2013 yılı başında tamamlanmıştır.
Giresun Terminali’nde emisyon ölçümü
yapılarak 2012 yılı içerisinde raporlaması
tamamlanmıştır. İlgili değerlerde herhangi
bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Giresun
Terminali VOC değeri: 13,353 kg/saat’tir.
Doğrudan ve Dolaylı Enerji Kullanım Miktarları (GJ/Yıl)
112.444
Doğrudan
Dolaylı
Toplam
82.832
Çevresel etkimizi
azaltacak projeler
geliştirip, karbon
ayak izimizi asgari
düzeye indirecek
uygulamalara imza
atıyoruz.
58.164
53.092
31.491
29.187
29.612
26.673
2011
2012
23.905
2013
WWF Dünya Saati Kampanyası’na
Destek Verdik
Raporlama döneminde WWF Türkiye ‘Doğal Hayatı Koruma
Vakfı’nın düzenlediği Dünya Saati Kampanyası’na önceki yıllarda
olduğu gibi destek verdik. Küresel ısınmaya dikkat çekmek için
bireylerin ve kurumların 31 Mart 2012 ve 2013’te 20:30 – 21:30
saatleri arasında ışıklarını “yaşayan bir dünya” için kapattığı
kampanya dahilinde Genel Müdürlük binamızın aydınlatmalarını
söndürürken, web sitemizi kararttık ve çalışanlarımızı evlerinde bu
uygulamayı gerçekleştirmeleri yönünde teşvik ettik.
Çevre YÖNetİmİ
41
Çevre YÖNetİmİ
Verimli enerji kullanımına ilişkin son teknolojileri takip eder, doğru altyapı
yatırımları gerçekleştirerek faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji tüketimini asgari
düzeye indirmeyi hedefleriz.
Giresun Terminalimizde de tüm
tesislerimizde olduğu gibi periyodik emisyon ölçümleri
gerçekleştirir ve emisyon raporları hazırlarız. Bu bağlamda raporlama
döneminde tüm tesislerimizde ölçüm gerçekleştirirken,
hiçbir tesisimizde ortaya çıkan değerlerde uygunsuzluğa rastlanmamıştır.
Elektrik Tüketim
(kWh)
Elleçlenen Ürün
(Ton)
Elleçlenen Ürün Başına Harcanan
Ortalama Enerji (kWh/ton)
2011
7.034.285
14.208.581
0,4951
2012
7.237.109
19.838.947
0,3648
2013
6.639.252
16.253.446
0,4085
Terminallerimizde 2011 yılında gerçekleşen elektrik
tüketim miktarı 7.034.285 kWh iken, raporlama
döneminde bu rakam %2,8 artış göstererek
toplam 7.237.109 kWh olarak gerçekleşmiştir.
Terminallerimizde elektrik tüketiminin artış
sebeplerinin başında terminallerden çıkan ürün
miktarlarının 2011 yılına oranla %12 oranında
Koç Topluluğu çevre yönetim
stratejisi ve uygulamaları
hakkında ayrıntılı bilgi için
http://www.koc.com.
tr/tr-tr/kurumsalsosyal-sorumluluk/
cevre-dostu-uygulamalar
adresini ziyaret edebilirsiniz.
42
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
artışı ve terminallerin kurulu gücündeki artışlar
gelmektedir. 2012 yılında “Elleçlenen Ürün Başına
Harcanan Ortalama Enerji” 0,3648 kWh/ton olarak
gerçekleşirken, bir önceki döneme göre %26’lık bir
iyileştirme sağlanmıştır.
2013 yılında gerçekleşen toplam elektrik tüketim
miktarı 2012 yılına göre %9,17’lik bir azalma
göstererek 6.639.252 kWh olarak gerçekleşmiştir.
“Elleçlenen Ürün Başına Harcanan Ortalama
Enerji” 2013 yılında 0,4085 kWh/ton olarak
gerçekleşirken, bir önceki döneme göre %11,98’lik
bir artış söz konusu olmuştur. Bu artıştaki temel
neden elektrik tüketimindeki azalışın elleçlenen
ürün miktarındaki azalışa kıyasla düşük bir oranda
gerçekleşmesidir.
Çalışanlarımız,
tüketicilerimiz,
bayilerimiz ve
en geniş paydaş
zincirimiz için
çevresel etkimizi
azaltacak projeler
geliştiriyoruz.
OPET Yenişehir Mehmetçik İstasyonu
Çevre YÖNetİmİ
43
Çevre YÖNetİmİ
OPET’te atık yönetimi anlayışının temelinde, doğal kaynak kullanımını
asgari düzeye indirerek faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların üretim
sürecinin başlangıcında minimum düzeye indirilmesi yer almaktadır.
Atık yönetimi
politika ve
uygulamaları için
her yıl önemli bir
bütçe ayırmakta ve
bu alandaki yatırım
ve çalışmalarımızın
devamlılığını
sağlamaktayız.
ATIK YÖNETİMİ
OPET’te atık yönetimi anlayışının temelinde,
doğal kaynak kullanımını asgari düzeye indirerek
faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların üretim
sürecinin başlangıcında minimum düzeye indirilmesi
yer almaktadır. Fabrika ve terminaller bünyesindeki
doğal kaynak ve atıkların yönetimi ve bayilerin
periyodik bakımlarından kaynaklı atıkların yönetimi
başlıkları altında sürdürdüğümüz atık yönetimi
politika ve uygulamaları için her yıl önemli bir bütçe
ayırmakta, bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızın
devamlılığını sağlamaktayız.
Raporlama döneminde Koç Holding’in tüm Topluluk
şirketlerinde başlattığı Geri Dönüşüm Projesi
kapsamında üretim süreçlerinden kaynaklanmayan
cam, kağıt, metal ve plastik atıkların geri dönüşüme
gönderilmesi uygulamasına başlanılmıştır. Uygulama
kapsamında, 2013 yılında bir önceki yıla ait değerin
yaklaşık 5 katı atık geri dönüşüme gönderilmiştir.
Fabrika ve Terminallerimizde Oluşan Atıklar (kg) ve Bertaraf Metotları
Tehlikesiz Atık
2011
2012
2013
2.016.954
290.120
1.050.850
0
0
0
Geri Dönüşüm / Geri Kazanım / Tekrar Kullanma
Tehlikeli Atık
814.592
1.319.359
96.000
Tehlikesiz Atık
131.784
79.001
0
6.320
0
0
0
0
0
Güvenli Depolama
Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık
Elleçlenen Ürün Başına Oluşan Atık Miktarı
Yıllar
Elleçlenen Ürün
(Ton)
Oluşan Atık Miktarı
(Kg)
Ortalama Atık
Oluşumu (Kg/Ton)
2011
14.208.581
2.076.773
0,15
2012
19.838.947
2013*
16.253.446
985.035 1.146.850
0,05
0,07
*2013 yılında atık miktarında 2012 yılına kıyasla oluşan artışın nedeni bu döneme denk
gelen periyodik bakım (tank temizliği vs.) uygulamalarıdır.
44
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Tesislerimizde Atık Su Deşarjı
OPET olarak endüstriyel ve evsel atık arıtma
tesisleriyle, terminallerimizdeki faaliyetlerimizden
kaynaklanan atık suların standartlara
uygunluğunu güvence altına alırız.
Gerİ Kazanım
Çalışmaları
Yakma
Tehlikeli Atık
OPET’e ait tüm terminallerde terminal
operasyonlarından kaynaklanan atık suların
tekrar kullanabilmeleri amacıyla geri dönüşüm
sistemi kurulmuştur. Bu sayede 2011 yılında
%25, 2012 yılında ise %17’lik genel su tasarrufu
sağlanmıştır. Deşarj suyunun yangın suyu,
saha yıkama suyu ve pig operasyonlarında
kullanılmasını sağlayarak 2010 yılında %45,2;
2011 yılında ise %51,5 oranında geri kazanım
sağlamıştır. Raporlama dönemi içerisinde terminal
operasyonlarımızda geri dönüştürülen ve yeniden
kullanılan suyun hacmi 2012 yılında 69.985 m3
ve 2013 yılında 79.054 m3 olmak üzere toplamda
149.039 olarak gerçekleşirken, toplamda
%54,26’lık bir geri kazanım oranı yakalanmıştır.
Raporlama döneminde
Marmara Terminali’nde
endüstriyel atık su arıtma
tesisimizden çıkan arıtılmış
suyu terminal operasyonlarında
tekrar kullanarak %60’lık
bir geri dönüşüm sağladık.
Dolum adalarından 2 tanesi
alttan dolum sistemine
çevirdiğimiz dönem içerisinde
terminalimizde çalışan 1
personelimiz enerji yöneticisi
sertifikasını almıştır. Terminal
ve çevre aydınlatmasında enerji
verimliliğinin sağlanabileceği
LED aydınlatma sistemi
kurulumu ile ilgili proje çalışması
gerçekleştirirken, bir başka
projede endüstriyel atık su
arıtma tesisinden çıkan arıtılmış
suyun yangın suyu tanklarına
beslenebilmesi için gerekli olan
ileri arıtma sisteminin kurulumu
ile ilgili çalışmayı gerçekleştirdik.
OPET, endüstriyel ve evsel atık arıtma tesisleriyle, terminallerimizdeki
faaliyetlerimizden kaynaklanan atık suların standartlara uygunluğunu
güvence altına alır.
Geri Dönüşüme Gönderilen Atık Miktarı (ton)
2012
2013
4,420
3,960
Kağıt Atık
33,000
40,595
Metal Atık
14,256
156,980
5,895
8,539
57,571
210,074
Evsel Cam Atık
Plastik Atık
Toplam
Toplam Su Tüketimi (m3)
Yıllar
Yeraltı
Atık Su
Şebeke
Suyu
Toplam
2011
6.000
0
60.007
66.007 0,0038
2012
6.000
0
51.684
57.684
0,0029
2013
6.000
0
76.393
82.393
0,0053
Atık suların analizlerini Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenli
olarak gerçekleştiririz.
Ortalama Toplam
Tüketim (m3/ton)
Tesislerimizden çıkan atık suların
deşarjı çevre düzenlemelerine
uygun bölgelere yapılmaktadır.
Buna göre Mersin Terminali’mizdeki
endüstriyel atık sular Karaduvar
Mahallesi kanalizasyon ortamına,
Giresun Terminali’mizdeki evsel
ve endüstriyel arıtma tesislerinde
arıtılan sular Yağlıdere Deresi’ne,
Körfez Terminali’mizdeki atık sular
Körfez Mevkii kanalizasyonuna, Aliağa
Terminali’mizdeki atık sular arıtma
işleminden sonra Hayıtlı Deresi’ne,
Marmara Terminali’mizdeki atık sular
Kamara Deresi’ne ve Madeni Yağ
Tesisi’mizdeki atık sular İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon
şebekesine deşarj edilmektedir.
Operasyonlarımızın daimi parçası olan bir diğer
atık yönetimi uygulamamızda ise, bayilerimizin
periyodik bakımlarından kaynaklanan atıkların
değerlendirilmesini sağladık. Raporlama
döneminde alt yapı bakımları kapsamında
istasyonlarımızda yapılan tank temizliği
esnasında 386.840 kg tank dibi atığı çekilmiş ve
lisanlı bertaraf tesislerine teslim edilerek imha
edilmesi sağlanmıştır.
Gerçekleştirdiğimiz geri kazanım çalışmaları ile
her geçen yıl azalttığımız atık su miktarımız,
2010’dan 2011’e %14, 2011’den 2012’ye
%26,6, 2012’den 2013’e %2 oranında azalmış
bulunmaktadır.
Tesislerimizde Yıllara Göre Su Geri Kazanım Oranları (%)
Terminallerlerimizdeki Atık Su Miktarı (m3)
174.447
Yıllar
Körfez
Terminali
Marmara
Terminali
Aliağa
Terminali
Giresun
Terminali
Mersin
Terminali
2011
100
65
48
52
0
2012
100
60
50 61
17 2013
100
60
58
79
46
138.739
2011
2012
135.942
2013
Elleçlenen Ürün Başına Oluşan Atık Su ve Geri Dönüştürülen Atık Su Miktarı
Yıllar
Elleçlenen
Ürün (Ton)
Oluşan Atık Su
Miktarı (m3)
Geri Dönüştürülen
Arıtılmış Su Miktarı (m3)
Geri Dönüşüm
Oranı (%)
Ortalama Atık Su
Oluşumu (m3/Ton)
2011
14.208.581,43
174.447,48
89.534,79
51,32
0,010
2012
19.838.946,88
138.739,00
69.985,00
50,44
0,006
2013
16.253.446,00
135.942,00
79.054,00
58,15
0,008
Çevre YÖNetİmİ
45
Çevre YÖNetİmİ
Sektörümüzün kendine has nitelikleri ve kurum kültürümüz gereği tüm
tesislerimizde gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz.
Raporlama dönemi
içerisinde
terminallerimiz
dahilinde herhangi
bir sızıntı vakası
yaşanmamıştır.
ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ
SAĞLAMA ÇALIŞMALARI
Sektörümüzün kendine has nitelikleri ve
kurum kültürümüz gereği tüm tesislerimizde
gerekli güvenlik tedbirlerini alır, ilgili yasa
ve düzenlemelere tam uyum sağlarken,
personelimize ve tesislerimize giriş çıkış yapan
diğer paydaşlarımıza sağlık, emniyet, çevre
ve güvenlik konulu eğitimler sağlarız. İşimizin
devamlılığının başlıca unsurlarından olan güvenlik
konusunda aldığımız sürekli tedbirlere ek olarak,
sektörel ve teknolojik yenlikleri takip eder, çevre
güvenliği hususunda yeni ve etkili uygulamalar
hayata geçiririz.
İş devamlılığımızı sağlamak amacıyla
tasarladığımız acil eylem planımız yangın, kara
ve denizde yaşanabilecek sızıntılar ve diğer acil
durumlara karşı hazırlanmıştır. Raporlama dönemi
içerisinde 2012 yılında Körfez Terminal’inde
12 yangın tatbikatı ve 2 deniz tatbikatı; Aliağa
Terminali’nde 12 yangın tatbikatı ve 3 acil
durumlar (sel, deprem, sabotaj gibi) tatbikatı;
Mersin Terminali’nde 12 yangın tatbikatı ve
1 deniz tatbikatı; Marmara Terminali’nde 15
yangın tatbikatı ve 2 deniz tatbikatı; Giresun
Terminali’nde 12 yangın tatbikatı, 2 deniz
tatbikatı ve 1 acil durum tatbikatı yapılmıştır.
2013 yılında Körfez Terminal’inde 1 Deniz
Kirliliği ile Mücadele, 1 ISPS, 2 İlk yardım ve 13
Yangın Tatbikatı; Aliağa Terminali’nde 12 yangın
tatbikatı; Mersin Terminali’nde 12 yangın, 3
deniz, 1 ISPS tatbikatı; Marmara Terminali’nde
13 yangın, 2 deniz ve 1 ISPS tatbikatı, Giresun
Terminali’nde 12 yangın, 1 deniz ve 1 ISPS Kod
tatbikatı yapılmıştır.
Çalışanlardan
oluşturulan Acil Durum Ekipleri,
gerekli durumlarda hemen müdahale için hazır
olmak üzere tatbikat gerçekleştirdi.
OPET Terminali’ndeki
tatbikatta yaklaşık 15 dakika süren
temsili yangına müdahale başarı ile tamamlandı.
Çevre Konulu
Bilgilendirme Çalışmaları
Nisan 2012’de gerçekleştirdiğimiz uygulamayla
tüm terminallerimizin teknik, emniyet ve
çevreden sorumlu mühendis kadrosuna, çevre
görevlilerine ve yönetim sistemleri uzmanlarına
çevre mevzuat eğitimi verildi. Ekim 2012’de
Tesislerimizde SEÇ-G Eğitimleri (adamxsaat)
Stajyer / Müteahhit
Daimi Personel
2.629
17.210
1.396
13.326
1.639
6.405
2011
46
2012
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
2013
2012 yılında OPET’in 125 adet çevre
yönetmeliğine dair yükümlülükleri
belirlenirken, bunların bildirim
ve denetim esasları sistematize
edildi. Aylık çevre denetim raporları
takip sistemi kurularak yasalara ve
düzenlemelere uyum performansımızın
artırılması hedeflendi. Bu doğrultuda,
raporlama döneminde Çevre
Mevzuatına uygunsuzluktan dolayı
alınan para cezası bulunmamaktadır.
Tüm terminallerimizin teknik, emniyet ve çevreden sorumlu mühendis
kadrosuna, çevre görevlilerine ve yönetim sistemleri uzmanlarına çevre mevzuat
eğitimi veriyoruz.
Çevre Yatırımları
Raporlama döneminde gerçekleştirdiğimiz çevre
koruma harcama ve yatırımları 5.978.731 TL
tutarında gerçekleşmiş olup, konu bazındaki
dağılımları aşağıdaki gibidir:
Kimyasal Giderleri
Toplam Atık Maliyet
685.434
%8
42.871
<%1
Personel Giderleri
1.813.610
Ölçüm Analiz
%20
134.849
%1
Belgelendirme
ve İzin
200.015
Çevre Yatırımları
5.978.731
%2
%65
Bakım ve Onarım
62.485
Marmara Terminali’nde terminal içi pig operasyonlarında
su kullanımını minimize etmek için hava ile pig
atabilecek sistem geliştirilmiştir. Bunun yanında
tesis içerisinde bulunan tanklarından birini arıtılmış
su tankı olarak belirlemiş, arıtılan suyun bu tankta
toplanması ve pig operasyonlarında tekrar kullanılması
sağlanmaktadır. Bunun yanında arıtılmış su deşarjını
tamamen önlemek için terminalde yeni fikir ve projeler
geliştirilmektedir. Bu sayede hem arıtılan suyun
tamamı terminal operasyonlarında kullanılabilecek
hem de doğal kaynakların korunması adına önemli
bir adım atılmış olacaktır. Bunun yanında terminal
aydınlatmalarında tasarruflu ampul kullanılmakta,
operasyonlarda kullanılan pompa motorları inverter
yardımı ile enerji tasarrufu sağlamaktadır. Siyah
ürünlerin ısıtılması için üretilen buhar, temiz ve
çevre bir enerji kaynağı olan LNG ile sağlanmaktadır.
Marmara
Terminali,
çevre
ve
doğal
kaynak
korunmasına ilişkin projeleri yakın takip ederek hayata
geçirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Danışmanlık
Eğitim
229.783
%3
<%1
gerçekleştirdiğimiz bir başka uygulamayla yine tüm
terminallerin teknik, emniyet ve çevreden sorumlu
mühendis kadrosu ile çevre görevlilerine ve
Yönetim Sistemleri uzmanlarına risk değerlendirme
eğitimi sağlandı.
2012 yılında, 719 çalışanımıza 1.979 adamxsaat
ve 2013 yılında 733 çalışanımıza 6.684
Yaşar Acaroğlu
Marmara Terminali Müdürü
adamxsaat olmak üzere raporlama döneminde
çalışanlarımıza toplamda 8.663 adamxsaat çevre
eğitimi verilmiştir. Aynı şekilde, 2012 yılında,
574 müteahhit personeline 1.475 adamxsaat ve
2013 yılında 483 müteahhit personeline 1.241
adamxsaat olmak üzere raporlama döneminde
toplamda müteahhit personeline 2.716
adamxsaat çevre eğitimi verilmiştir.
Marmara Terminali
“Tekirdağ’ın En Temiz Sanayi Tesisi”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde düzenlenen etkinlikte “Temiz Türkiyem” yarışmasında
dereceye giren tesis ve kuruluşlar belirlendi. Türkiye’nin en temiz
kentleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri ve köylerinin
belirlendiği yarışmada, Tekirdağ ili içerisinde faaliyet gösteren
kuruluşlar arasında Marmara Terminali “Tekirdağ’ın En Temiz Sanayi
Tesisi” olarak ödüllendirildi.
Çevre YÖNetİmİ
47
ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATI
ÇALIŞAN HAKLARI
ve ÇALIŞMA HAYATI
OPET’te 2013 yıl
sonu itibariyle
çalışan yaş
ortalaması 36’dır.
OPET olarak kurum kültürümüzü benimsemiş,
Kusursuza Yolculuk hedefimiz doğrultusunda
hareket eden, çevreye ve topluma duyarlı ve
aktif bir insan kaynakları yapısını hedefler, bu
amacımız doğrultusunda en doğru insan kaynakları
uygulamalarını hayata geçirmeye çalışırız.
Sunduğumuz eğitim ve gelişim olanakları ve
performans değerlendirmeleri ile çalışanlarımızın
mesleki ve bireysel gelişimlerine yardımcı olur,
onlar için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratır,
doğru iletişim kanalları oluşturarak OPET’in ticari ve
toplumsal faaliyetlerine aktif katılımlarını sağlarız.
Sektörümüzde elde ettiğimiz başarılı konumu Türkiye
geneline yayılan kusursuz hizmet ağımıza ve yüksek
özveri ile çalışan tüm çalışanlarımıza borçluyuz. Çalıştıkları
pozisyonun niteliklerine ve yetkinliklerine sahip, genç ve
dinamik insan kaynağımızın sürdürülebilirliğini sağlamak
amacıyla hayata geçirdiğimiz uygulamalarla OPET’i gerek
mevcut gerek potansiyel çalışanlarımız için tercih edilen
bir iş yeri haline getirmeye çabalar, çalışanlarımızın
sürekli gelişimini destekler ve çalışan bağlılığını artırarak
ilerlemeyi hedefleriz.
Rakamlarla İnsan Kaynakları Performansımız
Cinsiyete Göre Çalışan Dağılımı (Sayı-%)
146
Statülerine Göre Çalışan Dağılımı (Sayı-%)
Kadın
Erkek
% 17
Mavi Yaka
Beyaz Yaka
689
% 83
331
504
% 40
% 60
Bölgelere Göre Çalışan Dağılımı (Sayı-%)
Yaş Grubuna Göre Çalışan Dağılımı (Sayı)
Merkez (İstanbul)
Diğer Bölgeler
61
50+
161
40-49
342
493
% 39
% 61
Sözleşme Türüne Göre Çalışan Dağılımı (Sayı-%)
16
%2
407
31-39
18-30
206
Ortalama Kıdem (yıl)
7,8
Belirli Süreli
Belirsiz Süreli
Kadın
Erkek
7,3
6,9
7,0
6,8
6,5
819
% 98
2011
48
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
2012
2013
Tüm insan kaynakları süreçlerimizde cinsiyet, dil, din, etnik köken ve yaş
gibi farklılıklara saygı duyar, hiçbir şekilde ayrımcılık gözetilmemesini
garanti altına alırız.
OPET’te Kariyer
OPET’te her bir çalışan, OPET’te çalıştıkları süre
içinde mesleki ve kişisel gelişimleri yönünde
desteklenirken etkin performans değerlendirme
uygulamaları ve doğru eğitim ve gelişim süreçleri
ile kariyer gelişimleri de desteklenir. Tüm insan
kaynakları süreçlerimizde cinsiyet, dil, din, etnik
köken ve yaş gibi farklılıklara saygı duyar, hiçbir
şekilde ayrımcılık gözetilmemesini garanti altına
alırız. Süreçlerimizdeki açık pozisyonlara uygun
nitelikteki kişilerin istihdamını bu ayrımcılığı önleyici
ilkeler doğrultusunda gerçekleştirir, bünyemize yeni
katılan çalışanlarımızın işe alıştırma programı ve iş
başı eğitimleri ile şirket süreçlerinin tanıtılmasının,
pozisyonlarının gerektirdiği mesleki bilgi, tecrübe
ve kurum kültürümüzle tanışmalarını ve şirket
süreçlerine adaptasyonlarını sağlarız.
Dürüstlüğü ve şeffaflığı ilke edinen, görev ve
sorumluluklarını müşteri odaklı davranışlarla yürüten,
takım çalışmasını benimseyen, yenilikçi ve yaratıcı
fikirler üretirken kendini sürekli geliştiren ve gelişime
açık olan, kurum değerlerine sahip çıkan ve tüm
bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı
duyarlı hareket eden iç paydaşlarımızın, OPET’teki ilk
günlerinden itibaren mesleki ve bireysel gelişimlerine
eşlik ederiz. OPET’in bu değerlerini içselleştirmeleri
adına ailemize katıldıkları ilk günden itibaren gelişim
programlarıyla ve rol model olarak destekleriz.
Şirket içinde hayata geçirdiğimiz performans
değerlendirme ve eğitim uygulamalarının
yanı sıra çalışanlarımızı kişisel ve mesleki
yetkinliklerini artırabilecek fuar, kongre,
konferans, seminer ve benzeri organizasyonlara
katılımları yönünde teşvik ederiz. Bu doğrultuda
raporlama döneminde çalışanlarımızın Marka
Konferansı, İnsan Yönetimi Kongresi, İnsan
Kaynakları Teknolojileri Zirvesi, Eğitimciler
Zirvesi, Kalite Kongresi, Sürdürülebilir Markalar
Konferansı, İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı,
Müşteri Deneyimi Çalıştayı gibi kongre,
konferans ve çalıştaylara katılımlarını teşvik
etmiş bulunmaktayız.
2013 yıl sonu
itibariyle OPET’te
tam zamanlı
çalışanların sayısı
835 olup, yarı
zamanlı çalışan
bulunmamaktadır.
OPET’te tüm çalışanların gelişim planları
şirket stratejileri ve çalışanın görevinin
gerektirdiği teknik gereksinimler göz
önünde bulundurularak belirlenmektedir.
Beyaz yaka çalışanlarımızın tamamı düzenli
şekilde performans değerlendirmesine tabi
tutulmaktadır.
Kariyer planı gereği mesleki gelişimine katkı
sağlayacak ise, çalışanlarımızın lisansüstü
eğitimleri için belirli oranda maddi destek,
ön lisans mezunu çalışanlarımızın lisans
eğitimlerini tamamlamaları için de yönetim ve
zaman desteği sağlanarak, teşvik edilir.
Çalışan Başına Düşen Gelişim Saati
İstihdam Türüne Göre Toplam Eğitim Saati*
* (adamxsaat)
26,2
25,0
2013
25,0
2012
2011
12.064,0
9.970,0
2012
2013
2011
9.841,5
6.319,0
8.941,0
9.750,0
Beyaz Yaka
Mavi Yaka
OPET olarak, bağlı olduğumuz Koç Topluluğu’nun tarafı olduğu Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ve buradan
doğan sorumluluk ve yükümlülükleri kabul ederiz. Sözleşme’nin 4. ilkesi uyarınca kendi iş süreçlerimizde
ve birlikte çalıştığımız müteahhitlik ve taşeron firmalarının operasyonlarında zorla yahut angarya işçi
çalıştırılmasına izin vermez, bu riski taşıyan operasyonları gerçekleştirmeyiz. Yine Sözleşme’nin 5.
ilkesi uyarınca çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez, ilgili tedbirleri alırız. Raporlama döneminde bu
ilkelere ilişkin bir şikâyet alınmamıştır.
ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATI
49
ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATI
Sektörümüzün ve Türkiye ekonomisinin önde gelen oyuncularından biri olarak
finansal olarak sürdürülebilir, sektörel bağlamda rekabetçi
ve adil bir ücretlendirme politikası benimseriz.
Adil Ücretlendirme
Sektörümüzün ve Türkiye ekonomisinin önde
gelen oyuncularından biri olarak finansal olarak
sürdürülebilir, sektörel bağlamda rekabetçi ve adil
bir ücretlendirme politikası benimseriz. İşe alım
süreciyle başladığımız ayrımcılık önleyici yaklaşımımızı
ücretlendirme süreçlerimizde de sürdürür, “eşit
iş eşit ücret” olarak tanımladığımız yaklaşımımız
doğrultusunda, çalışanlarımızın ücretlerini iş
büyüklüklerine göre oluşturduğumuz iş kademeleri ve
bireysel performans sonuçlarına göre belirleriz.
Çalışanlarımızı kişisel ve
mesleki yetkinliklerini artırabilecek fuar, kongre,
konferans, seminer ve benzeri organizasyonlara katılımları
yönünde teşvik ettiğimiz gibi sık sık düzenlediğimiz iç iletişim etkinliklerinde
üst düzey yöneticilerimiz iş hayatına yönelik tecrübelerini paylaşıyor.
Raporlama
döneminde
şirketimizde
mesleki
hastalık vakası
yaşanmamıştır.
Sektördeki konumunu sürekli geliştiren ve büyüyen
bir firma olarak OPET üniversiteli adayların şirketimizi
ve faaliyetlerimizi tanımaları için muhtelif tanıtım
uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda,
raporlama döneminde iki farklı kariyer fuarına
katılınarak geleceğin OPET’lileri için tanıtım günleri
düzenlenmiştir. Her dönem gerçekleştirdiğimiz gibi
üniversiteli ve meslek liseli gençlerin, kendilerini iş
dünyasına ve OPET’teki olası kariyerlerine hazırlamayı
hedefleyerek staj olanakları sağlamaktayız. 2012
yılında 93, 2013 yılında ise 125 lise ve üniversite
öğrencisi OPET bünyesinde staj yapmıştır.
OPET’e iş başvurusunda bulunmak isteyen
potansiyel çalışanlarımız iş arama portallarında
ve kurumsal web sitemizde yayınlanan
ilanlarımızı takip ederek başvurularını
gerçekleştirebilmektedirler.
OPET’te 17 yıl önce Bayi İletişim Temsilcisi olarak işe
başlamıştım. Bugün ise Sunpet Güney Bölge Müdürlüğü
görevini yürütüyorum. OPET, çalışanlarına kariyer ve kişisel
gelişim anlamında önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları
iyi değerlendirdiğiniz ve özveri ile çalıştığınız sürece
emekleriniz de karşılıksız kalmıyor. Bu nedenle böyle bir
şirkette çalışmaktan gurur duyuyorum.
Mustafa Kaan Mutlucan
Sunpet Güney Bölge Müdürü
50
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Ücretlendirme süreçlerimizi gerçekleştirirken
tüm çalışanlarımız için uyguladığımız performans
değerlendirme sistemini başlıca kriterimiz olarak
alır, küresel olarak kabul görmüş bağımsız kuruluşlar
aracılığıyla aldığımız ücret araştırma rapor sonuçları
ve genel ekonomik dengeler ışığında nihai ücretleri
belirleriz. Üst yönetimde yer alan yöneticilerimizin
primlerini belirlerken benzer biçimde Koç Holding
tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda
bir performans değerlendirmesi gerçekleştirir,
performans sonuçlarını finansal, stratejik, teknolojik,
müşteri ve çalışan boyutları altında değerlendirir,
yıl sonunda ortaya çıkan performans puanları
neticesinde yöneticilerin ücretlerini ve primlerini
nihai olarak belirleriz.
Adil ücretlendirme politika ve uygulamalarımıza ek
olarak tüm çalışanlarımızın Grup Sağlık veya Vakıf
Sağlık Sigortası üzerinden özel sağlık sigortası, Koç
Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üyelik,
kıdem ödülleri, muhtelif tanıma ve onurlandırma
faaliyetleri, evlilik, doğum ve ölüm yardımları, şirket
ihtiyacına yönelik yer değiştirmelerde taşınma yardımı
ile çalışanlarımızın görev ve iş tanımına göre araç, cep
telefonu vb. ek haklardan yararlanmalarını sağlarız.
HİZMET SÜRESİ
MİN. İHBAR SÜRESİ
6 AY
6 AY — 1,5 YIL 1,5 YIL— 3 YIL >3 YIL
2 hafta
4 hafta
6 hafta
8 hafta
Operasyonel değişiklik nedeniyle çalışanlarımızın
başka bir göreve atanması halinde personel
yönetmeliği ve iş sözleşmelerinde
belirtilen esaslar
uygulanmaktadır.
İş Kanunu’na
göre iş sözleşmesinin
sonlandırılması durumunda
çalışanlarımıza tanınan minimum
İHBAR SÜRELERİ
Çalışanlarımızı işe alımdan başlayarak çalıştıkları süre boyunca periyodik sağlık
denetimlerine tabi tutar, her bir çalışanımıza sunduğumuz özel sağlık sigortası ile
bireysel sağlık kontrolleri gerçekleştirebilmelerini sağlarız.
OPET’te Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı
ve Güvenliği Uygulamaları
OPET olarak çalışanlarımızın işimizin
sürdürülebilirliğini sağlayan başlıca paydaşlarımız
olduğunu kabul eder, onlara güvenli bir çalışma
ortamı sunarken, kendilerinin ve ailelerinin sağlıklı
bir yaşam sürdürebilmeleri için eğitim ve gelişim
desteği veririz. İş sağlığı ve güvenliği politika
ve uygulamalarımızı oluştururken öncelikle
çalışanlarımızın önerilerini dikkate alır, yasal
gereklilikleri harfiyen yerine getirir ve uluslararası
sağlık ve güvenlik standartlarının zeminini
oluşturduğu bir yaklaşımı hayata geçiririz.
Çalışanlarımızı işe alımdan başlayarak çalıştıkları
süre boyunca periyodik sağlık denetimlerine
tabi tutar, her bir çalışanımıza sunduğumuz özel
sağlık sigortası ile bireysel sağlık kontrolleri
gerçekleştirebilmelerini sağlarız. Dileyen
çalışanlarımızın ailelerini de dahil edebildikleri
özel sağlık sigortasına ek olarak Koç Emekli ve
Yardım Sandığı Vakfı’na üye olan çalışanlarımız bu
program aracılığıyla ikinci bir sağlık sigortasından
faydalanabilmektedirler.
Tüm tesislerimizde uyguladığımız OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi gereği çalışanlarımızın iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerini alır, katkı
yapabilecekleri projelere çalışanlarımızı da dahil
ederek sistemlerimizi geliştiririz. İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulları ile çalışanlarımızın çalışma
koşullarına ilişkin düzenli olarak geribildirimde
bulunabilmelerini sağlarız. Raporlama dönemi
itibariyle OPET bünyesinde faal halde 6 İSG Kurulu
mevcut olup, bu kurullarda toplam 90 çalışanımız
ve 17 çalışan temsilcisi yer almaktadır.
Henüz Mayıs 2010 tarihinde işe başladığım için yeni
sayılabilecek bir tecrübeye sahibim. Bu anlamda
eğitimler hem kişisel hem de yaptığım iş olarak daha
donanımlı, daha bilinçli olmamı sağladı. Edindiğim
bilgilerin bana katkı sağlayacağını düşünüyorum. OPET
iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli düzenlemeleri
gerçekleştiriyor ve bir OPET çalışanı olarak böyle bir
işyerinde çalışmaktan güven duyuyorum.
Uğur Onur Akbaş
Körfez Terminali Çalışanı
İş sağlığı ve güvenliği adına yürüttüğümüz bu
çalışmaların yanı sıra çalışanlarımıza bu konuda
eğitimler sağlayarak, kurum kültürümüzün
yaygınlaşması için çaba gösteririz. Raporlama
döneminde iş sağlığı ve güvenliği hususunda 704
çalışanımıza toplam 13.326 saat eğitim sunmuş
bulunmaktayız.
30 Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uyum
çalışmaları kapsamında çalışanlarımıza bir
dizi eğitimler planladık. Ağustos 2012’de
gerçekleştirdiğimiz uygulamayla Terminal Grup
Müdürlüğü’ne, tüm Terminal Müdürlerine ve tüm
teknik, emniyet ve çevreden sorumlu mühendis
kadrosuna kanuna ilişkin eğitimler sağladık.
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Koç Topluluğu
çalışanlarının birikimlerini değerlendirebilmeleri, emeklilik yılları
için ek güvence yaratabilmeleri ve kendilerinin ve ailelerinin
grup sağlık sigortasından yararlanmalarını sağlayabilmeleri için
sunulan bir emeklilik fonu uygulamasıdır. 1967 yılından beri grup
çalışanlarının faal olarak yararlandıkları fonda 2013 yıl sonu itibariyle
tüm Koç Topluluğu şirketlerinden 53.277 aktif üye ve 308 emekli üye
bulunmaktadır. Çalışanların emekli olduklarında birikimlerini toplu olarak
alabildikleri veya hayat boyu emeklilik maaşı alarak değerlendirebildikleri
sistem dahilinde raporlama dönemi sonu itibariyle 827 OPET çalışanı aktif
üye olarak yer almaktadır.
ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATI
51
ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATI
Çalışanlarımızın karar alma, uygulamaya koyma ve iyileştirme aşamalarında
görüşlerinden azami ölçüde yararlanırız.
Raporlama
dönemi içerisinde
Terminallerimizde
görev alan tüm
operasyonel
çalışanlarımız için
“Kendimi, Eşimi
ve Çocuğumu
Keşfediyorum”
isimli seminer
düzenlenmiş olup,
5 Terminal’imizde
toplam 326
çalışanımızın
katılımı
sağlanmıştır.
Çalışan Destek Hizmetleri
2012 yılında hayata geçirdiğimiz
uygulamayla, çalışanlarımızın 7 gün 24
saat danışmanlık hizmeti alabilecekleri
bir firma aracılığıyla “OPET Çalışan Destek
Çalışan
Hattı”nı oluşturduk. Başlattığımız Çalışan
destek hattı
Destek Hizmetleri sayesinde çalışanlarımız,
telefonda ve yüz yüze psikolojik danışmanlık,
tıbbi ve genel bilgi hizmetleri ile hukuki ve
mali danışmanlık alabilmektedir. OPET’e özel
telefon numarası ile doğrudan veya internet sitesi aracılığıyla OPET’e ait kullanıcı adı
ve şifreyle alınabilen hizmetle, çalışanlarımız istedikleri her an konularında uzman
doktor, psikolog, hukuk uzmanı veya mali müşavir ile görüşebilmekte, iş ve özel
yaşantılarındaki zorluklara çözüm üretebilmektedirler.
2013 yılında Çalışan Destek Hattı hizmeti aldığımız firmanın katkılarıyla “Çalışan
Anne Olmak” konulu seminer düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra OPET’e özel bu
hat üzerinden çalışanlarımız ya da aile bireyleri için hastane ve doktor randevuları
alınarak çalışanlarımızın zamandan tasarruf etmeleri sağlanmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
verilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bilgilendirme Eğitimleri’ne yine Terminal Grup
Müdürlüğü Marmara Terminali ve Gelişim ve Yönetim
Sistemleri Müdürlüğü çalışanlarımızın katılımını
sağladık. Eğitimlerin ardından Terminal Grup
Müdürlüğü öncülüğünde mevzuat uyum çalışmaları
ve iş planları gerçekleştirirken 6331 Sayılı Kanun
kapsamında eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek
amacıyla SEÇ-mece adında bir ekip oluşturduk. Bu
ekip ilk olarak İSG konulu eğitim programları ve sınav
uygulamalarını gözden geçirerek tüm lokasyonlara
yayılımını sağlamıştır. Önümüzdeki raporlama
döneminde Risk Değerlendirme Çalışmalarımızı
6331 Sayılı Kanun kapsamında gözden geçirerek
terminallerimizde ve merkez ofisimizde iyileştirmeler
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Raporlama döneminde toplam 163 çalışanımızın,
bakanlıkça ilgili eğitimleri vermeye yetkili kılınmış
firmalar danışmanlığında düzenlediğimiz IMDG
Kod eğitimlerine katılımları sağlanmıştır. 2013 yılı
Eylül ayı’nda Merkez ofisimizde Marmara Depremi
Senaryosu ile tatbikat gerçekleştirilirken, tatbikat
sonucu tatbikat performansını ve iyileştirme
önerilerini kapsayan rapor alınmış ve iyileştirme
planları belirlenmiştir.
52
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Çalışan Katılımı
OPET’te sürdürülebilirlik anlayışımızın en temel
yapıtaşı olan ‘paydaşların OPET süreçlerine katılımı’
yaklaşımına çalışanlarımızdan başlayarak, tüm
diğer paydaşlarımız ile sürdürür, onların karar alma,
uygulamaya koyma ve iyileştirme aşamalarında
görüşlerinden azami ölçüde yararlanırız. Bu
doğrultuda hayata geçirdiğimiz iç iletişim
uygulamalarını yine çalışanlarımızın geri bildirimleri
ile sürekli geliştirir, gerek sektörümüzdeki gerekse
piyasadaki en yeni ve en etkin uygulamaları OPET’in
kurum kültürünü de göz önünde bulundurarak
süreçlerimize adapte ederiz.
Bu doğrultuda 2011 yıl sonu itibariyle uygulamaya
aldığımız opetliyiz.biz portalı, çalışanlarımızın başlıca
iletişim ve paylaşım platformu olma özelliğini
taşıyor. Geleneksel öneri toplama metodumuz
olan öneri formlarında olduğu gibi çalışanlarımızın
İş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili politika ve
uygulamalarımıza ilişkin
daha kapsamlı bilgiye
www.opet.com.tr
adresindeki SEÇ-G
sekmesinden ulaşabilirsiniz.
İletişim Toplantıları ve Yıllık Değerlendirme Toplantıları gibi uygulamalarla
çalışanlarımızla yöneticilerimizi biraraya getirerek şirket kademeleri arasında çift
yönlü bir bilgi akışının gerçekleşmesini sağlıyoruz.
öneri, fikir ve görüşlerini paylaşabildiği, farklı
olarak tüm diğer çalışanların bu önerileri görerek
yorum yapabildiği ve yine çalışanların kullandığı
oylama sistemi ile yaygın kanaat oluşturan öneri ve
iyileştirme alanlarının öne çıktığı portal ile en geniş
iç paydaş zincirimizin OPET süreçlerinin yönetimine
katkıda bulunmalarını amaçladık.
İletişim Toplantıları ve Yıllık Değerlendirme
Toplantıları gibi uygulamalarla çalışanlarımızla
yöneticilerimizi biraraya getirmeye, Şirket politika
ve stratejilerinin yayılımını sağlamaya devam
ederken, Kilometre dergimiz, şirket içi ekranlar,
ofis sirküleri ve kurumsal raporlamalar gibi
uygulamalarla şirket kademeleri arasında çift yönlü
bir bilgi akışının gerçekleşmesini sağlıyoruz.
Bunun yanı sıra 2013 yılı içerisinde Çalışan
Bağlılığını artırma hedefimiz ışığında 11 adet İK
projesi, yönetici ve çalışanlarımızdan toplam 86
kişinin katılımıyla devreye alınmıştır. Bunlardan
bir tanesi de Katılımlı Yönetim üzerine çalışan
proje ekibimizin yürüttüğü projedir. Proje
ekibimiz tarafından yıl içerisinde çalışanlarımızın
ve yöneticilerimizin katılımı ile 2 farklı çalıştay
organize ederek çalışanlarımızın şirket kararlarından
duyduğu heyecanın artırılması ve çalışanlarımızın
alınan kararlara katılımının artırılması
hedeflenmiştir.
Raporlama döneminde Şirket portalı üzerinden
ve geleneksel öneri metoduyla şirket genelinde
çalışanlar tarafından toplamda 226 öneri
yapılmış, bunlardan uygun bulunan 95 adet öneri
uygulamaya alınmıştır. Körfez Terminalimizde
görev alan bir çalışanımız tarafından sunulan
öneride tanker park sahasının daha emniyetli
bir biçimde kullanılabilmesi için giriş ve çıkış
kapılarının ayırılması önerilmiştir. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde öneri kabul edilerek
tanker sahası giriş ve çıkış kapıları ayırılmıştır.
Giresun Terminali çalışanlarımızdan gelen bir
öneride ise çalışanlarımız tarafından koruyucu
malzeme olarak kullanılan baretlerin ergonomik
açıdan daha uygun olan havalandırmalı baretler
ile değiştirilmesi olmuştur. Değerlendirilmeye
alınan öneri uygun bulunarak hayata geçirilmiştir.
Mersin Terminali’nde paylaşılan bir öneride ise, her
vardiyada görev alan en az bir personele forklift
eğitimi ve belgesinin sağlanmasına yer verilmiştir.
Öneri kabul edilmiş olup gerekli eğitimlerin
verilmesi sağlanmıştır.
15.06.2012 tarihinde
Samsun’da düzenlenen Yönetici Eğitim Semineri,
kurum kültürümüzün yaygınlaşması etkinliklerinden
bir tanesini oluşturdu.
Çalışma Hayatı – Özel Hayat Dengesi
Çalışanlarımızın sağlıklı ve mutlu bir özel hayat
sürdürebilmelerinin işyerinde gösterecekleri
performansa, bireysel gelişimlerinin ise mesleki
gelişimlerine pozitif etkisini kabul eder, çalışma
hayatları ve özel hayatları arasında denge
oluşturabilmeleri için gerekli koşulları yaratırız.
OPET olarak çalışanlarımızın işyeri dışında
geçirdikleri zamanı daha verimli kullanabilmeleri için
kurumsal destekte bulunur, çalışma arkadaşlarının
toplu olarak yer aldığı sosyal ve sportif aktivitelerle
desteklenen iş dışı etkinlikler düzenleyerek
aralarındaki sosyal bağı kuvvetlendirmeyi amaçlarız.
Raporlama dönemi içerisinde
toplam 135 çalışanımız İşe
Alıştırma Programı’na katılım
göstermiştir.
İŞE ALIŞTIRMA
PROGRAMI
Bu doğrultuda 2010 yılında hayata geçirdiğimiz
Sosyal Etkinlik Takımları (SET), çalışanlarımızın
gönüllü olarak katıldıkları ve liderlik yaptıkları
bir uygulamadır. Çalışanlarımız mevcut SET’lere
katılım gösterirlerken, yeni SET’ler oluşturmaları
yönünde teşvik edilir, bu sayede kurum genelinde
yaratıcılık, karşılıklı güven ve dostluk anlayışının
gelişimine katkıda bulunurlar. 2013 yılı sonu
itibariyle 228 çalışanımızın aktif katılımlarıyla
faaliyet gösteren Sosyal Etkinlik Takımları’nın
yanı sıra, çalışanlarımız OPET tarafından sunulan
çeşitli sportif imkânlardan yararlanabilmekte, yıl
içerisinde Holding içi ve iş dünyası tarafından
düzenlenen spor müsabakalarında OPET’i temsil
etmektedirler.
ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATI
53
ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA HAYATI
Birçok takımımız şirketler arası turnuvalara da katılarak çeşitli branşlarda
şirketimize kupa ve ödüller kazandırmıştır.
Voleybol
Basketbol
Türk Sanat Müziği Korosu Tenis
Aşçılık
BowlIng
Yelken
Ekstrem Sporlar
Fotoğrafçılık
Futbol
Yüzme
Doğa Sporları
Tiyatro
Dans
sosyal
etkinlik
takımları
(SET)
Sportif Başarılar
Tüm spor takımlarımız raporlama dönemi içerisinde
çalışmalarına devam etmiştir. Birçok takımımız da
Koç Topluluğu Spor Şenlikleri’nin yanı sıra şirketler
arası turnuvalara da katılarak çeşitli branşlarda
şirketimize kupa ve ödüller kazandırmıştır.
2012 yılı içerisinde 23. Koç Topluluğu Spor
Şenliği’nde Basketbol Takımımız birincilik, Yüzme
Erkek Takımımız ikincilik, Yüzme ve Bowling
Takımlarımız genel sıralamada ikincilik, Atletizm
Takımımız dördüncülük, Erkek Voleybol Takımımız
ve Veteran Futbol Takımlarımız da centilmenlik
kupası alarak, şirketimize 6 kupa kazandırmışlardır.
12 Nisan — 22 Haziran 2014
tarihinde gerçekleşen 25. Koç Topluluğu Spor
Şenliği Yelken Yarışları'nda OPET Yelken Takımı.
27 Nisan — 9 Haziran 2013 tarihleri arasında
24.’sü düzenlenen Koç Topluluğu Şirketleri
Spor Şenliği’ne Basketbol, Yüzme, Tenis, Futbol,
Voleybol, Atletizm, Yelken, Bowling ve 40 yaş
üstü Veteran Futbol branşlarında çalışanlarımız
müsabakalara katılmışlardır.
2013 yılı içerisinde Basketbol Takımımız
şampiyonluk kupası elde ederken, Yüzme
Takımımız da 11 şirketin katıldığı yüzme
yarışlarında erkeklerde ve genel klasmanda 22
altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya ile şampiyon
olmuştur. Voleybol (Erkek/Bayan) Takımlarımız
“En Centilmen” ödülüne layık görülürken, Atletizm
Takımımız da yarışlarda OPET’e 7 madalya
kazandırmıştır. OPET Takımları sergiledikleri büyük
başarılar sonucunda 36’sı altın madalya olmak
üzere toplam 53 madalyanın sahibi olmuştur.
2013 yılında OPET Basketbol
Takımı şampiyonluk kupası elde etti.
Yine 2013 yılı içerisinde OPET Basketbol Takımı
Business League’de de şampiyon olarak başarılarına
bir yenisini eklemiştir.
OPET Conversation Club
2013 yılında
Atletizm Takımımız yarışlarda OPET’e
7 madalya kazandırdı.
54
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
2012 yılının Kasım ayında
şirketimizde başlattığımız
uygulamayla çalışanlarımızın
İngilizce konuşma ve dinleme
becerilerini geliştirmek amacıyla
sürdürdüğümüz “Conversation
Club” programına raporlama dönemi
içerisinde 26 çalışanımız katılım
göstermiştir. Haftada 2 gün konuşma
ağırlıklı düzenlenen eğitimlere halen
devam edilmektedir.
Çalışanlarımızın
sağlıklı ve mutlu
bir özel hayat
sürdürebilmelerinin
işyerinde
gösterecekleri
performansa pozitif
etkisini kabul
ediyoruz.
OPET Marmara Terminali
ÇALIŞAN HAKLARI ve ÇALIŞMA SAĞLIĞI
55
TOPLUMSAL KALKINMA
RÖPORTAJ NURTEN ÖZTÜRK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OPET'in sosyal sorumluluk yolculuğu ne
zaman, hangi motivasyonlarla başladı?
Nurten Öztürk: OPET, kurulduğu ilk günden bu
yana sosyal sorumluluğa önem veren ve bu konuda
önemli çalışmalar yürüten bir firma. 2000 yılından
bu yana bilinçli toplum projelerimizle, toplumu
çevre, doğa, sağlık ve turizm gibi pek çok alanda
bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi amaçladık.
Projelerimizi kurgularken toplumsal sorunlardan
yola çıktık. Önce Temiz Tuvalet Kampanyası’nı
daha sonra da Yeşil Yol, Örnek Köy ve Tarihe Saygı
Projeleri’mizi uygulamaya aldık. Son olarak 2013
yıl sonu itibariyle trafik sorununa kalıcı bir çözüm
getirmek amacıyla paydaşlarımızla birlikte Trafik
Dedektifleri Projesi’ni hayata geçirdik.
Projelerinizin başarısının altında yatan
nedenler nelerdir?
N.Ö.: Her bir projemizde fiziki iyileştirmelerin
yanı sıra toplumsal bir bilincin yaratılması amacını
güdüyoruz. Eğitim ile öğrenilenler alışkanlık
haline gelmediği sürece kalıcı olmaz. Dolayısıyla
istikrarın sağlanması, denetim kanallarından
gelen bilgiler doğrultusunda uygulamaların
gözden geçirilmesi, gerekli hallerde yeniden
tasarlanması gerekiyor. 7000’i aşkın Kusursuzluk
Elçisi ve 63 kişilik Çağrı Merkezi’mizden gelen geri
bildirimlerin her biriyle yakından ilgileniyor, paydaş
iletişimimizi güçlendirecek mecralar yaratıyoruz.
Projelerin toplumun tüm kademeleri arasında
yaygınlaştırılması için üstün bir çaba sarfediyoruz.
OPET’in KSS projeleriyle müşteri tercihleri
arasında bir bağdan söz edebilir miyiz?
N.Ö.: Yaptığımız çalışmaların müşterilerimiz
tarafından takdirle izlendiğini ve bizi tercih
etmelerinde önemli bir neden olduğunu gördük.
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına dair
sıkça tartışılan bir konu da, bu projelerin şirketlere
ne ölçüde geri dönüş sağladığı; bir başka deyişle
müşterinin seçim yaparken, şirketlerin KSS
yaklaşımlarına ne ölçüde değer verdiği. Bilinçli
tüketici aynı ürün, hizmet kalitesi ve fiyat
aralığındaki seçenekler arasında KSS yapılanmasına
sahip şirketlere yöneliyor. Bizi tercih eden kitle,
akaryakıt aldığı şirketin aynı zamanda toplumsal
sorunlara duyarlı ve etkin çalışan bir kuruluş
olduğunu biliyor. Satın aldığı yakıtla tüketicimiz de bu
projelere destek vermiş oluyor. Böylelikle projelerimiz
paydaşlarımızla aramızdaki bağı güçlendiriyor.
Projeler özelinde işbirliği yaptığınız
paydaşlarınız kimlerdir?
N.Ö.: Projelerimizin sürdürülebilirliğini
paydaşlarımızın gönüllü katılım ve denetimleri
“OPET, kurulduğu ilk günden
bu yana sosyal sorumluluğa
önem veren ve bu konuda
önemli çalışmalar yürüten bir
firma. 2000 yılından bu yana
bilinçli toplum projelerimizle,
toplumu çevre, doğa, sağlık
ve turizm gibi pek çok
alanda bilinçlendirmeyi ve
bilgilendirmeyi amaçladık.“
56
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
“Toplumdan alınanı topluma geri ver” ilkesiyle düşünüyoruz. Kurumsal bir vatandaş
olarak hareket ediyor, ticari faaliyetlerimizle elde ettiğimiz başarıyı toplumsal kalkınma
uygulamalarına yansıtıyoruz.
ile güvence altına alıyoruz. Tüm projelerimizde
Kusursuzluk Elçilerimiz, çalışanlarımız,
bayilerimiz ve tüketicilerimizin desteği ile
yol alıyor; kamu kuruluşları, yerel yönetimler
ve sivil toplum kuruluşlarından muhtelif
kurumsal paydaşların projelerin içerisinde yer
almasına özen gösteriyoruz. Temiz Tuvalet
Kampanyası’nda Türk İnfeksiyon Vakfı, Kültür
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel
yönetimler ile; Yeşil Yol Projesi’nde Karayolları
Genel Müdürlüğü ve Tema Vakfı ile; Örnek Köy
ve Tarihe Saygı Projeleri’nde ise Kültür Bakanlığı
ve yerel yönetimler ile işbirliği gerçekleştirdik.
Son uygulamamız Trafik Dedektifleri Projesi
ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri
Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis
Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY)
ve Uluslarası Polis Birliği Türkiye işbirliğiyle
hayata geçirildi.
Projelerin sürdürülebilirliği üzerindeki diğer
etkenler neler oldu?
N.Ö.: Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi
kurgularken sadece ekonomik değil sosyal
ve çevresel etkilerini de göz önünde
bulundurduk. Dolayısıyla yol haritamızı her
adımımızın sonrasını da planlayarak oluşturduk.
Kurduğumuz takip ve denetim sistemi ile
çalışmaları sürekli kontrole tabi tutarak
devamlılıklarını sağladık. Paydaşlarımızın
tespit ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut
çalışmaları yeniden yapılandırdık. Her bir
projeyle kazandığımız tecrübeyi bir sonraki
uygulamamıza aktardık.
Projeler dahilinde gerçekleştirdiğiniz
toplumsal yatırımlarınızın ekonomik değeri
nedir?
N.Ö.: “Toplumdan alınanı topluma geri ver”
ilkesiyle düşünüyoruz. Kurumsal bir vatandaş
olarak hareket ediyor, ticari faaliyetlerimizle
elde ettiğimiz başarıyı toplumsal kalkınma
uygulamalarına yansıtıyoruz. Projelerimizin
ağırlıklarına ve önceliklerine göre bütçemiz her
yıl, 3 milyon USD ile 10 milyon USD arasında
değişiyor. Sadece Temiz Tuvalet Kampanyası
için başlangıç yılı olan 2000’den bu yana 100
milyon USD’lik bir harcama gerçekleştirmiş
bulunuyoruz.
“Her bir
projemizde fiziki
iyileştirmelerin yanı sıra toplumsal
bir bilincin yaratılması amacını güdüyoruz.“
Raporlama döneminde öne çıkan uygulamalar
neler oldu? Önümüzdeki döneme dair
hedefleriniz nelerdir?
N.Ö.: Temiz Tuvalet Kampanyası ile Mayıs 2012’de
Riyad’a, Nisan 2013’de ise Üsküp’e giderek temiz
tuvalet ve hijyen eğitimleri verdik; bu vesileyle
projemizi lk defa yurtdışına taşıdık. Projenin
bundan sonraki adımlarında Türkiye’de yaptığımız
çalışmaları sürdürülebilir kılmayı hedeflerken, yurtdışı
açılımlarımızı da sürdüreceğiz.
"Kurumsal sosyal
sorumluluk
projelerimizi
kurgularken
sadece ekonomik
değil sosyal ve
çevresel etkilerini
de göz önünde
bulundurduk."
Tarihe Saygı Projesi kapsamında Eceabat’ta OPET
Tarihe Saygı Ortaokulu’nu kurduk. Modern ve
depreme dayanıklı bir şekilde inşa ettiğimiz ve 16
derslikten oluşan okul 2012-2013 eğitim öğretim
yılında hizmet vermeye başladı. Örnek Köy Projesi
kapsamında Isparta İncesu köyünü Ekolojik Örnek
Köy’e dönüştürüyoruz, Kekova Kale Üçağız köyünde
altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Yeşil Yol Projesi
kapsamındaki ağaçlandırma ve çevre eğitimleri
uygulamalarımıza devam ettik. Kasım 2013’te
beşinci büyük toplumsal projemiz olan Trafik
Dedektifleri Projesi’ni hayata geçirdik. Yine önemli
bir toplumsal sorundan yola çıkarak kurguladığımız
proje ile güvenli trafik kültürünün çocuklar ve gençler
arasında yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki
üç yıl içerisinde Türkiye’nin tüm illerindeki okullarda
3-17 yaş arasındaki toplam 1,5 milyon çocuk ve gence
trafik bilinci aşılamayı hedefliyoruz.
TOPLUMSAL KALKINMA
57
TOPLUMSAL KALKINMA
TOPLUMSAL
KALKINMA
Enerjimiz
Gönülden
2013 sonu itibariyle
gerçekleştirmeyi
hedeflediğimiz
“Enerjimiz Gönülden”
programı dahilinde
OPET Kusursuzluk
Elçileri, bayilerimiz
ve çalışanlarımızın
başını çektiği paydaş
zincirimizin OPET’in
sürdürülebilirlik
uygulamalarına
katılımını geliştirecek
bir dizi teşvik ve
ödüllendirme faaliyetini
hayata geçirmeyi
planlıyoruz. Sayıları
her geçen gün artan ve
OPET’in sürdürülebilirlik
stratejisinin en önemli
ayağını oluşturan
gönüllü paydaşlarımızın
kurumsal olarak
tanınacağı program,
aynı zamanda
paydaşlarımızın
faaliyetlerimize daha
aktif bir şekilde yön
verebilmelerine olanak
tanıyan bir iletişim
mecrası olma özelliğini
taşımaktadır.
OPET olarak geride bıraktığımız 21 yılda
paydaşlarımız nezdinde kazandığımız itibarı
ticari başarımız ve beraberinde ulusal ekonomiye
yaptığımız doğrudan ve dolaylı pozitif ekonomik
etkinin yanı sıra OPET ismi ile özdeşleşen
uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk
projelerine ve sürdürülebilir bağış ve sponsorluk
uygulamalarımıza borçluyuz.
Her biri Türkiye çapında bilinirlik sahibi olan ve
sayıları raporlama döneminde 5’e yükselen temel
sosyal sorumluluk projelerimiz ile kültür, sanat ve
spora destek uygulamalarımızı gerçekleştirirken
çözüm odaklı ve uzun soluklu faaliyetler yürütüyor,
en geniş paydaş ağımızın gönüllü ve aktif katılımları
ile sürdürülebilir uygulamalara imza atıyoruz.
Sektörümüze, ekonominin diğer aktörlerine, sivil
topluma ve kamu kuruluşlarına örnek teşkil eden ve
sürdürülebilir nitelikleri sebebiyle “Yaşayan Projeler”
adını verdiğimiz uygulamalarla faaliyet coğrafyamıza
çevresel, sosyal ve yaygın ekonomik alanlarda
katkıda bulunmakla yetinmiyor, kurum kültürümüz
ışığında gerçekleştirdiğimiz eğitim ve iletişim
uygulamalarıyla toplumsal bir bilincin yerleşmesi için
gayret gösteriyoruz.
Toplumsal kalkınma politika, strateji ve
uygulamalarımızı “toplumdan alınanı topluma
geri ver” ilkemiz doğrultusunda gerçekleştirirken,
faaliyet coğrafyamızdaki toplumun beklentilerini,
ulusal düzeyde çözüme muhtaç sosyal, kültürel
ve ekonomik başlıkları ve küresel düzeydeki çevre
Trafik
Dedektifleri projesi
hakkında detaylı bilgiye
www.trafikdedektifleri.com
adresinden ulaşabilirsiniz.
ve iklim sorunlarını ele alıyoruz. Çalışanlarımız
ve bayilerimizin aktif katılımları ile projelerimizi
uygulamaya koyarken, Kusursuzluk Elçilerimiz
ve tüketicilerimizin başını çektiği denetim
uygulamalarıyla her bir uygulamamızın kalıcılığını
sağlıyoruz. Bu bölümde, Temiz Tuvalet Kampanyası,
Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi, Tarihe Saygı
Projesi ve Trafik Dedektifleri Projesi adını verdiğimiz
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarımıza ilişkin
raporlama dönemi uygulamalarımızın bir özetini
paydaşlarımızın görüşlerine sunuyoruz.
TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ
2013 yıl sonu itibariyle hayata geçirdiğimiz ve
devam eden 4 ana kurumsal sosyal sorumluluk
projemizin ardından 5. toplumsal kalkınma
uygulamamız olma özelliğini taşıyan Trafik
Dedektifleri Projesini hayata geçirdik.
Trafik Dedektifleri
Projesi ile üç yıl içerisinde Türkiye’nin
81 ilindeki okullarda 3-17 yaş arasındaki toplam 1,5
milyon çocuk ve gence trafik bilinci aşılamayı hedefliyoruz.
58
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Trafik Dedektifleri Projesi ile “güvenli trafik kültürü”nün oluşturulmasına
yardımcı olarak önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarına ilişkin toplumsal
bir bilinç yaratmayı hedefliyoruz.
Bu proje ile “güvenli trafik kültürü”nün oluşturulmasına
yardımcı olarak önemli bir halk sağlığı sorunu olan
trafik kazalarına ilişkin toplumsal bir bilinç yaratmayı
hedefledik. Çok paydaşlı bir proje olarak tasarladığımız
ve geleceğin sürücü adaylarının trafik kurallarını tam
anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere
dönüştürülmesi amaçlayan uygulama kapsamında, üç
yıl içerisinde Türkiye’nin 81 ilindeki okullarda 3-17 yaş
arasındaki toplam 1,5 milyon çocuk ve gence trafik
bilinci aşılamayı hedefliyoruz.
OPET, Türkiye’de sosyal sorumluluk projelerinin önemine
inanan ilk şirketlerdendir. Nitekim, Temiz Tuvalet
Kampanyası’nı 2000 yılında başlatmış, günümüze kadar
projeyi büyüterek sürdürmüş ve günümüzde de öneminden
ve güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeden devam eden
Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir
tanesi haline getirmiştir. 2005 yılında başlattığımız Örnek
Köy Projesi, Yeşil Yol Projesi ve 2006 yılında başlayan
Tarihe Saygı Projesi de tüm güncelliği ile devam etmektedir. OPET’in desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet
İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis
Eşleri Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği (PEKAY)
ve Uluslarası Polis Birliği (IPA) Türkiye ortaklığıyla
uygulamaya alınan proje ile her yıl dünyada 1,3
milyon, ülkemizde ise 4 bin kişinin hayatına mal olan
ve “yaşam hakkı”na yönelik en büyük tehditlerden
birini oluşturan trafik kazalarına dikkat çekmeyi
amaçlıyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerimiz; üzerinde doğup
büyüdüğümüz topraklara ve içinde yaşadığımız
toplumun sorunlarına duyarlılığımızı ifade ettiği
gibi, toplumu tanımak ve anlamak için de bulunmaz
olanaklar sunmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri ile
çalışanlarımızın OPET markasından gurur duymasını,
bayilerimizin bağlılığının gelişmesini ve müşterilerimizin
güven
duygularının
artmasını
sağlarken,
tüm
paydaşlarımızın toplumsal sorunlara olan duyarlılığını
artırmaktayız.
30 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen ve 2020 yılına
kadar ülkemizde trafik kazalarından kaynaklanan
ölümlerin %50 oranında azaltılmasını hedefleyen
“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”
kapsamında hazırlanan projede çocuk ve gençlere
trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk
koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit
kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği,
görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan
karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konularında
bilinçlendirme sağlanacaktır.
Trafik kurallarına uyumda mevcut toplumsal algının
dönüştürülmesini, trafik denetimlerinin gerekliliği
konusunda kamuoyu algısının güçlendirilmesini
ve trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülke haline
gelinmesini amaçladığımız proje hakkında detaylı
bilgiye www.trafikdedektifleri.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
TEMİZ TUVALET KAMPANYASI
2000 yılında hayata geçirdiğimiz, tuvalet temizliği ve
hijyeni konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmayı
amaçlayan, başta istasyonlarımız olmak üzere halka
açık tuvaletlerin ve muhtelif kamusal alanların sağlıklı
ve hijyenik bir niteliğe kavuşmasını hedeflediğimiz
Temiz Tuvalet Kampanyası bugün OPET dendiğinde
paydaşlarımızın aklına gelen başlıca uygulamalardan
biri halini almıştır. Projeyle geride bıraktığımız 12
yılda 37 kişilik eğitim ve denetim ekibimizle 6 milyon
OPET, sadece kâr amacı güdüp, ürün satarak sürdürülebilir
büyümenin mümkün olmadığına; içinde yaşadığı toplumun
çevresinin korunup, kültürünün gelişmesiyle, tarihine sahip
çıkılarak günümüz için dersler çıkarılması ve sorunlarının
çözülmesi ile büyüyerek gelişeceğine inanıyor. Bu sebeple
temiz ve sağlıklı bir çevre, eğitimli, bilinçli ve kültürüne
sahip çıkan bir toplum için üzerimize düşen sorumluluğu
yerine getiriyoruz.
Suat Eğilli
OPET Sosyal Sorumluluk
Projeleri Koordinatörü
kilometre yol kat edip Türkiye’nin her bölgesinde 7,5
milyonu aşkın kişiye eğitim verirken, okul, tren, köy
ve ilçe merkezleri ile muhtelif diğer alanlarda binlerce
tuvaletin OPET standartlarına göre yeniden inşasını
gerçekleştirdik.
Uygulamaya aldığımız günden bugüne kamuya açık
tuvaletler için yazısız bir standart haline gelen proje,
raporlama döneminde OPET ve Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) işbirliğiyle resmi bir standart haline
dönüştü.
TOPLUMSAL KALKINMA
59
TOPLUMSAL KALKINMA
Temiz Tuvalet Kampanyası kapsamındaki fiziki iyileştirme ve eğitim uygulamalarını
artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.
OPET’in Temiz Tuvalet Kampanyası
ile bize destek olması fikri,
öğretmenlerimiz ve velilerimizle
yaptığımız toplantılarda ortaya
çıktı. Bu, bizim için çok büyük
bir fırsat oldu. Öğrencilerimiz
bu bilgileri evde aileleriyle de
paylaşacaktır. Bu doğrultuda
önemli bir bilinç oluşturacağımıza
inanıyoruz.
Hamza Şahin
OPET, Temiz Tuvalet Kampanyası
kapsamında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de 5 bin
kişiye tuvalet temizliği ve hijyen eğitimi verdi.
OPET’in belirlediği tuvalet standartları
2012 yılında İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı
uygulamayla Resmi Gazete’deki yayının
ardından işyeri ve restoran tuvaletleri de dahil
olmak üzere tüm halka açık tuvaletlerde zorunlu
hale getirildi.
Raporlama döneminde uygulama alanını ilk defa
Türkiye dışına genişlettiğimiz Temiz Tuvalet
Kampanyası, 2012 yılında Suudi Arabistan’dan
alınan davetle Mekke, Medine, Cidde ve Riyad’daki
Türk okullarına taşındı. Bahsi geçen 4 şehirde
4.800 öğretmen ve öğrenciye temizlik ve hijyen
eğitimi sağlandı. 2013 yılında ise Balkanlardaki en
eski Türk Okullarından biri olan ve 1884 yılından
bu yana Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim
T.C. Riyad Büyükelçiliği
Eğitim Müşaviri
Okulu’ndan gelen talep üzerine 23 Nisan’da
Makedonya Üsküp’teki okulda 750 öğrenci ve 60
öğretmene temizlik ve hijyen eğitimi verildi. 2012
yılında Türkiye’de 50 noktada verdiğimiz eğitimlerle
1.101’i öğretmen, 17.683’ü öğrenci toplam 18.784
kişiye 119 saat eğitim verirken, 2013 yılında
Türkiye’nin 39 noktasında verdiğimiz eğitimlerle
1.933 öğretmen ve 14.689 öğrenciye 80 saat eğitim
sağlamayı başardık.
Temiz Tuvalet Kampanyası raporlama döneminde
ödüllerine yenilerini eklemeye devam etti. Kampanya,
10. Uluslararası Stevie Ödülleri’nde Sağlık, Güvenlik ve
Çevre Programı kategorisinde ödüle layık görülürken,
Radyo Evi Derneği (Radev) tarafından verilen “Yılın
Pozitif Örnek Projesi” ödülünü de kazandı.
SASKİ ile İşbirliği
Aralık 2011’deki imza töreninin ardından raporlama
döneminde uygulamaya aldığımız proje dahilinde Sakarya’daki
1. sınıf, ana okul, kreş öğretmen ve öğrencilerini kapsayan
eğitimlerle temiz tuvalet alışkanlığı, tasarruflu su kullanımı ve
hijyen bilincine ilişkin farkındalığı artırmayı hedefledik. Sakarya
Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerini
yürüten SASKİ Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz
proje ile raporlama döneminde 85 öğretmen ve 1.280 öğrenciye
eğitim vermiş bulunmaktayız.
60
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
2004 yılında başlattığımız Yeşil Yol Projesi bugün Türkiye’nin en uzun soluklu
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının başında gelmektedir.
Önümüzdeki raporlama döneminde Temiz Tuvalet
Kampanyası kapsamındaki fiziki iyileştirme
ve eğitim uygulamalarını artırarak sürdürmeyi
hedeflerken, proje kapsamındaki yurtdışı
uygulamalarına devam etmeyi hedefliyoruz.
YEŞİL YOL PROJESİ
Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkiyi
tazmin etmek ve toplum genelinde çevre bilincinin
yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 2004 yılında
başlattığımız Yeşil Yol Projesi bugün Türkiye’nin
en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamalarının başında gelmektedir. “Yeşili
koruyan yaşamı korur” ilkesiyle yola çıktığımız ve
faaliyet coğrafyamızın tamamında uygulamaya
koyduğumuz proje ile bir yandan istasyonlarımız
çevresinde bulunan 1,5 kilometrelik bölgeleri
ve muhtelif kamusal alanları yeşillendirirken,
sağladığımız eğitimler ve iletişim uygulamalarımız
ile yeşilin önemi konusunda toplumu
bilinçlendirmek için gayret gösterdik.
Bitki dikimi uygulamalarını, uygulama
gerçekleştirdiğimiz bölgelerin iklim ve toprak
spesifikasyonlarına göre gerçekleştirdiğimiz proje
dahilinde 2012 yılında 22.133; 2013 yılında ise
32.155 ağacın dikimini gerçekleştirdik. Projenin
başlangıcından bugüne geçen 9 yılda 696 istasyon
ile park, bulvar, turistik bölge ve okullarda toplam
590.252 adet bitki dikimi gerçekleştirdik. 2012
yılında 18.784 kişiye 119 saat çevre eğitimi
verirken, 2013 yılında 16.631 kişiye 80 saat
eğitim verdik.
“Yeşili kaybeden, yaşamı kaybeder” sloganıyla
hayata geçirdiğimiz Yeşil Yol Projesi, ülkemizdeki
yeşil alanların yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır.
Karayolları Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı’nın
da destekleri ile gerçekleştirdiğimiz ve 10 yıl
sürmesini hedeflediğimiz proje diğer tüm KSS
uygulamalarımız da olduğu gibi çalışanlarımızın
ve bayilerimizin gönüllü aktif katılımları
ve tüketicilerimizin gönüllü denetimleri ile
yaşayan bir proje niteliği kazanmaktadır.
Raporlama döneminde çalışanlarımız Yeşil
Yol Projesi’ne gönüllü katılım sağlarken,
Kusursuzluk Elçileri’miz gerçekleştirdikleri
denetimler ile projenin gelişimine katkı
sağlamaya devam ettiler.
Yeşil Yol Projesi
kapsamında
2012'de
22.133
2013'te
32.155
ağaç diktik.
Örnek Köy Projesi ile öncelikle köyün çehresi değişti ve güzelleşti. Eski halini hatırladıkça
düşünüyorum da köyümüz ne kadar kısa bir zamanda Avrupai bir kent görünümüne kavuştu. Yıkık
vaziyetteki köy kahvesi çağdaş görünüme kavuştu. Artık köy kahvehanesinde daha rahat, huzur
içerisinde dinleniyor, gelen misafirlerimizi gönül rahatlığı ile ağırlayabiliyoruz. Yapılan Kültür Evi
sayesinde yok olup gitmeye yüz tutmuş kültürümüz ve tarihi değerlerimiz yeniden gün ışığına çıktı
ve insanlığın hizmetine sunuldu. Bundan böyle kültürel değerlerimiz korunacak ve bizden sonraki
kuşaklara doğru bir şekilde aktarılabilecek.
Kapalı Sistem Sulama Projesi’nin hayata geçirilmesi ve Eko-Tarım uygulamaları sayesinde tüm
çiftçilerimiz bilinçlendi. Hangi toprağa ne ekeceklerini, nasıl gübre kullanacaklarını, ne zaman
sulayacaklarını çok daha iyi biliyorlar. Eko-Tarım uygulamaları sonrasında çiftçilerimiz daha çok
kazanacak. Daha çok kazanınca, daha insani şartlarda yaşamını sürdürecek, çocuklarına daha iyi
gelecek sunabilecektir.
Metin Uysal
İncesu Belediye Başkanı
TOPLUMSAL KALKINMA
61
TOPLUMSAL KALKINMA
Örnek Köy Projesi, her bir köyde gerçekleştirdiğimiz fiziki iyileştirme uygulamalarıyla
ilgili yerlerin coğrafi, tarihi ve kültürel potansiyelini gün ışığına çıkarıyor.
refahına katkıda bulunmayı ve sosyo-kültürel
gelişimlerine destek vermeyi hedefledik.
Her yıl bir köyün uygulama kapsamına alınmasını
hedeflediğimiz proje dahilinde bugüne kadar 6 köye
ulaştık. Raporlama döneminde çalışmalara devam
ettiğimiz Isparta İncesu ve Kekova Kale Üçağız
köylerinde çalışanlarımızın ve bölge halkının gönüllü
katılımları ile bir dizi uygulama gerçekleştirdik.
Ekolojik Örnek Köy’e
dönüştürdüğümüz Isparta İncesu’da fiziki iyileştirme
uygulamalarına devam ettik ve meslek edindirme kursları açtık.
Önümüzdeki
raporlama
döneminde Örnek
Köy Projesi
kapsamındaki
faaliyetlerimizi
Manisa Soma’daki
Darkale köyünde
sürdürmeyi
hedefliyoruz.
ÖRNEK KÖY PROJESİ
“Bilinçli toplum yaratma” ilkemiz doğrultusunda
2005 yılında başlattığımız Örnek Köy Projesi ile
uzak köylerin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel
bağlamlarda gelişimlerine katkıda bulunarak diğer
kırsal yerleşim birimleri için örnek teşkil edecek
yerler haline dönüşmelerini amaçladık. Her bir köyde
gerçekleştirdiğimiz fiziki iyileştirme uygulamalarıyla
ilgili yerlerin coğrafi, tarihi ve kültürel potansiyelini
gün ışığına çıkarırken, sağladığımız eğitimler ile
bu köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik
Ekolojik Örnek Köy’e dönüştürdüğümüz Isparta
İncesu’da ilk etapta Türkiye’nin belde (köy) ölçeğinde
yapılan ilk “arazi planlaması” ile tarım arazilerinin
toprak analizini gerçekleştirdik. Yapılan analizin
ışığında bölgede yetiştirilmeye uygun türdeki ürünleri
ve doğru sulama tekniklerini belirledik. Sulama
sistemini yenilerken bir yandan tarımsal üretimin
kalitesini artırmak için üreticilere eğitimler sağladık.
Tüm uygulama sahalarında gerçekleştirdiğimiz üzere
fiziki iyileştirme uygulamalarına devam ettik ve meslek
edindirme kursları açtık. Oluşturduğumuz kültür
merkezi ve satış stantları ile yöre halkının kültürel ve
ekonomik faaliyetlerine katkıda bulunduk.
Kekova Kale Üçağız’daki uygulamaları ise Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Demre Kaymakamlığı işbirliğiyle
sürdürdük. 45 Kusursuzluk Elçimizin ve 10 çalışanımızın
gönüllü katılımları ile köyde 3 günlük bir sorun
tespit çalışması gerçekleştirirken, paydaşlarımızın
çalışma sonucu hazırladıkları rapor ile köyün mevcut
problemlerine ilişkin bir aksiyon planını hayata
geçirdik. Çevre düzenlemesi ve peyzaj faaliyetlerinin
Alçıtepe köyü 1934 ve 1938 yıllarında Romanya’dan gelen göçmenlerden kurulmuştur. Daha önce Kirte
adında bir Rum köyü imiş. Mübadele ile 1925 yılında boşaltılmış olup yerine atalarımız gelip yerleşmiş.
O tarihten bu yana mütevazı bir şekilde devam eden yaşantımız 2006 yılında OPET’in Tarihe Saygı
Projesi kapsamında köyümüze gelişiyle değişti. Bu proje yaşantımızda oldukça köklü değişiklikler yaptı.
Köy meydanı düzenlemesi, meydana satış stantlarının koyulması ve üstelik bunların köy muhtarlığına
devredilmesi sonucu köyümüzde eko turizm bir anda canlanmış, köye bir hareket gelmiştir. Bu işlerden
gelir sağlayan kişiler kendileriyle birlikte en az 250 kişiyi doyurmaktadır. Ayrıca köyümüz şehitler
abidesi yolu üzerinde olduğundan günübirlikçi diye tabir ettiğimiz ziyaretçilere daha kaliteli hizmet
verebilmek için lokanta ve kahvehanelere çekidüzen verilmiş, oturma grupları, masalar, yemek servis
malzemeleri, Amerikan sevisler, tabak, su ve çay bardakları dağıtılmış, tüm evler boyanmıştır. OPET
sadece Alçıtepe köyüne değil bu proje ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli parkı sınırları içindeki tüm
köylere ayrım yapmaksızın aynı hassasiyeti göstererek tarihimize ne kadar sahip çıktıklarını bir kez
daha göstermişlerdir. Böylece yarımadada da gönüllerde birinci sıraya oturmuşlardır.
Necati Tutmaz
Alçıtepe Köyü Muhtarı
62
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Şubat 2006'da başlatılan Tarihe Saygı Projesi ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli
Parkı sınırları içinde büyük bir değişim gerçekleşiyor.
Eceabat Yalova Köyü’nde 4 yıl önce göreve başladığımda
dediler ki size OPET sponsor oldu. Taşıma ücretlerinizi
ve kursiyerlerinizin kursta kullanacağı malzemeleri
karşılayacak. Aldığım en güzel haberdi. Ben bütün
kış köye gidip gelirken yaşayacağım zorlukları,
kursiyerlerimin malzeme almakta çekeceği sıkıntıları
düşünürken bu haberle sevindik. Bu sayede sorunsuz ve
sonunda emeklerimizi topladığımız çok güzel bir çalışma
dönemi geçirdik. OPET’i sadece bir akaryakıt şirketi olarak
tanırken ülkesine fayda sağlayan çalışmalarını öğrendim. Arzu Sönmez Yunusoğlu
Yalova Köyü El Sanatları Öğretmeni
yanı sıra köyde bulunan tarihi kalenin yanında OPET
standartlarında bir tuvalet inşa ederken, temizliğini ve
bakımını da üstlendik. Bölge halkına temizlik ve hijyen
konularında eğitim sağlarken, İngilizce, pansiyonculuk
ve hizmet standartları konularında kursların açılmasını
sağladık. Her iki köydeki uygulamada 5 kadın ve
5 erkekten oluşan köy komiteleri oluşturarak, hem
projenin yöre halklarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek
niteliğe kavuşmasını sağladık, hem de projenin
kazanımlarının bizzat yerel topluluklar tarafından
denetlenmesini sağlayarak uygulamalarımızın
sürdürülebilirliğini güvence altına aldık.
TARİHE SAYGI PROJESİ
2006 yılında Gelibolu Yarımadası’nda başlattığımız ve
bölgenin tarihsel önemine yakışır bir şekilde rehabilite
edilmesini amaçladığımız Tarihe Saygı Projesi, diğer
üç kurumsal sosyal sorumluluk projemizin sentezi
niteliğindeki bir uygulamalar bütünüdür. Proje
kapsamında, geride bıraktığımız 6 yılda 1 ilçenin ve
7 köyün rehabilitasyonunu gerçekleştirirken, okullar
inşa ettik, temiz ve hijyenik tuvaletler kurduk, bölgedeki
köylerin tarihi ve turistik potansiyelini ortaya çıkaracak
fiziki dönüşüm uygulamalarına imza attık, bölge halkına
mesleki ve kişisel eğitimler sunduk ve tüm yarımadada
yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirdik.
Tüm diğer projelerimizde olduğu gibi paydaşlarımızın
önderlik ettiği denetim mekanizmaları oluştururken,
başta Kusursuzluk Elçilerimiz ve tüketicilerimiz olmak
üzere en geniş paydaş zincirimizin kontrol ve geri
bildirimleri ile projenin kalıcılığını garanti altına aldık.
Proje kapsamında 2012 yılı içerisinde OPET Tarihe
Saygı Ortaokulu’nu kurduk. Eceabat’ta bulunan ve
zaman içerisinde işlevselliğini yitiren Türközü İlköğretim
Okulu’nun yerine, modern ve depreme dayanıklı bir
şekilde inşa ettiğimiz ve 16 derslikten oluşan okul
2012-2013 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye
başladı. 2013 yılında, yine proje kapsamında Tarihe
Saygı Parkı’nın yenileme çalışmalarını tamamladık.
Raporlama döneminde proje kapsamında Bigalı,
Büyük Anafartalar, Beşyol, Kumköy, Yalova, Kilitbahir,
Küçük Anafartalar, Behramlı, Alçıtepe ve Yolağzı
köylerinde ikamet eden yerel halka el sanatları, giyim,
bilgisayar, temizlik ve hijyen eğitimleri sağladık.
Bölge ziyaretçilerine hizmet veren yöre çalışanlarına
odaklanan eğitimlere 436 kişi katıldı.
Önümüzdeki dönemde proje kapsamında inşa ettiğimiz
Akbaş Şehitliği’nin resmi açılışını gerçekleştirmeyi ve
yarımadada bulunan köylerde bakım onarım çalışmalarını
devam ettirmeyi planlıyoruz.
Çanakkale
Savaşı’nın tüm detaylarını
gözler önüne serecek şekilde donatılan Tarihe Saygı
Parkı’nda 2013 yılında yenileme çalışmaları yapıldı.
TOPLUMSAL KALKINMA
63
TOPLUMSAL KALKINMA
BAĞIŞ ve SPONSORLUKLAR
OPET olarak doğru alanlarda gerçekleştirdiğimiz uzun soluklu
ve çözüm odaklı bağış ve sponsorluk uygulamalarıyla eğitim,
spor, kültür ve sanata destek oluyor, KSS projelerimizde olduğu
gibi toplumun ihtiyaçlarından yola çıkıyoruz. Bu bölümde
raporlama döneminde gerçekleştirdiğimiz bağış ve sponsorluk
uygulamalarından öne çıkanları paydaşlarımıza sunuyoruz.
Milli Takımların
Enerji Sponsoru: OPET
OPET olarak spor alanında çözüm üreten
ve kalıcı sponsorluk uygulamalarına
imza atıyor, ülkemizin değerlerine
destek olmayı kurum kültürümüzün
bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda
hayata geçirdiğimiz uygulamayla, raporlama döneminde
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile imzaladığımız
anlaşmayla beraber A Milli ve tüm Milli Futbol takımlarının
resmi akaryakıt tedarikçisi olduk. İmzaladığımız sözleşme
doğrultusunda üç yıl boyunca tüm federasyon araçlarının
yakıtını sağlamayı taahhüt ettik.
İKSV Tiyatro Festivali’ne
Destek Vermeye
Devam Ettik
Kuruluşumuzdan bugüne geçen 21 yıllık
sürede gerçekleştirdiğimiz bağış ve sponsorluk
uygulamalarının tamamına şu adresten ulaşabilirsiniz:
http://opet.com.tr/tr/Icerik.
aspx?cat=83&id=16
Türkiye, Bachata
Dansıyla GuInness
Rekorlar Kitabı’na Girdi
Raporlama döneminde DANSKEYFİ
Dans Akademileri’nin düzenlediği rekor
denemesinin ana sponsoru olduk.
Şubat 2012’de düzenlenen etkinlikte 198
çift 5 dakika boyunca hatasız ve senkronize “En Kalabalık
Bachata Dansı Rekor Denemesi”gerçekleştirdi. OPET Dans
Kulübü üyelerinin de katıldığı rekor denemesi sonunda
Türkiye’nin adı bu kez de dansla ünlü rekorlar kitabına girdi.
Nasa: A Human
Adventure Sergisi
C
Kültür ve sanat alanındaki en uzun soluklu
sponsorluk uygulamalarımızdan olan
İKSV Tiyatro Festivali sponsorluğumuzu
raporlama döneminde de devam ettirdik.
2004’ten beri destek olduğumuz festivalin onsekizincisi
10 Mayıs – 5 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleşirken,
bu yılın festival ana teması “Özgürlükler-Sorgulamalar” oldu.
Bu yıl yurtdışından 5, Türkiye’den 40’a yakın tiyatro ve dans
topluluğunun, 100’ü aşkın gösterinin sahne aldığı festivale olan
desteğimizi ilerleyen yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyoruz.
Raporlama dönemindeki bir diğer
sponsorluk uygulamasında İstanbul
Marmara Forum Expo Center’da açılan
ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi
NASA’nın, insanoğlunun uzay merakını
ve araştırmalarını konu alan Nasa: A Human Adventure
Sergisi’nin ana sponsoru olduk. ABD dışında yapılan en
kapsamlı sergi olma özelliğini taşıyan ve 1,5 milyon kişi
tarafından ziyaret edilen sergide NASA koleksiyonuna ait
uzaya gitmiş gelmiş 100’den fazla parça ve uzay araçlarının
çok büyük bölümlerinin özel maketleri yer aldı.
Opedo, Marka İkonları
Yürüyüşü’ndeydi
Kalite Kongresi’ne
Sponsor Olduk
Türkiye'nin en büyük marka ve
pazarlama organizasyonlarından biri
olan Brand Week İstabul 2013, 11
Kasım 2013 tarihinde Kanyon AVM'de
düzenlenen "Marka İkonları Yürüyüşü"
ile başladı. OPET'in sponsorları arasında yer
aldğı etkinlik kapsamında marka maskotu Opedo yürüyüşe
katılarak tüketici ile yakın bir temas kurdu.
Kasım 2012 ve Kasım 2013’te
KalDer tarafından düzenlenen Kalite
Kongresi’nin resmi sponsoru olduk.
Türkiye’de kalite kültürünün artması
ve kalite yönetim yaklaşımının
yaygınlaşması amacıyla düzenlenen kongre, Ulusal
Kalite Ödülleri Töreni, Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi ve
Kalite Çalıştayları’na ev sahipliği yaptı.
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
18. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor. Tüm enerjimizle katkıda bulunmaktan mutluyuz.
64
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
CEO Golf Weekend
Turnuvası’na
Sponsor Olduk
2013’de Gençlerle
Buluşmaya Devam Ettik
Raporlama döneminde KoçSistem,
Capital ve Ekonomist dergileri
işbirliğiyle Antalya Belek’te düzenlenen
CEO Golf Weekend Turnuvası’na
sponsor olduk. 80 CEO’nun ve iş dünyasının önde
gelen isimlerinin katıldığı etkinlik Carya Golf Kulübü’nde
gerçekleştirildi.
Her yıl 185 üniversiteden 2 bin
üniversite öğrencisinin katılımıyla
düzenlenen YGA Zirvesi’ne (Young
Guru Academy) destek verdik. Zirve 23
Kasım 2013 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre
ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Elektronik müzik
fenomenlerinden Fransız DJ ve prodüktör David Guetta’nın
4 Mayıs 2013’te İstanbul Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen
konserinin ise ana sponsorluğunu üstlendik.
15. Üniversiteler Köyceğiz
Yaşar Sevim Plaj Hentbolu
Turnuvası Sponsorluğu
MARKA 2013 Konferansı
ve Pazarlama Zirvesi’ne
Destek
Temmuz 2012’de Türkiye Üniversite
Sporları Federasyonu ile Köyceğiz
Belediyesi tarafından 15. kez
düzenlenen hentbol turnuvasına sponsor
olduk. Turnuvaya 29’u üniversite takımı ile 2’si
Köyceğiz’den olmak üzere, 15 kadın ve 16 erkek takımı
katılım gösterdi.
19-20 Aralık 2013 tarihlerinde
gerçekleşen MARKA 2013
Konferansı’nın sponsorları arasında
yer aldık. 4-5 Aralık 2013 tarihlerinde
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen
‘Pazarlama Zirvesi’ne ise sponsor olarak destek verdik.
Dostluk ve Barış Rallisi
Sinop Buzhanesi’ni
Restore Ediyoruz
OPET olarak geride bıraktığımız yıllarda
motor sporlarına verdiğimiz desteği
raporlama döneminde de sürdürürdük
ve 28 Nisan – 15 Mayıs 2012 tarihleri
arasında gerçekleştirilen Allgau-Orient
Klasik Otomobil Rallisi’nin sponsoru
olduk. Almanya’nın Oberstaufen kasabasından
başlayıp Azerbaycan Bakü’de son bulan rallinin Türkiye
etabı 4.000 kilometre ile en uzun parkuru oluştururken,
yarışmacılar parkur boyunca OPET istasyonlarından hizmet
desteği aldılar. 20 ülkeden 111’i takım 655 yarışçının 355
araçla katıldığı ralli ile Türkiye’nin tanıtımına verdiğimiz
desteği sürdürdük.
OPET olarak kültürel miras alanlarının
yerel kalkınmada itici güç olabilmesi
ve bu alanların verimli kullanılabilmesi
adına uygulamalara imza atıyoruz.
Aralık 2012’deki imza töreniyle
başlattığımız ve T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Sinop Belediyesi işbirliğiyle hayata
geçireceğimiz proje ile Sinop Tarihi Buzhane Binası’nın
ülkemizdeki kültürel miras alanlarının yönetim merkezi
olarak kullanılmak üzere restorasyonunu hedefliyoruz.
Bakanlığın Avrupa Birliği ortaklığıyla yürüttüğü “Ortak
Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve DiyalogSinop Modeli” projesinin tamamlayıcı bir unsuru olma
özelliğini taşıyan restorasyon projesi, temelleri 1951 yılında
atılan ve 1954 yılında tamamlanan balık buzhanesinin,
mevcut su soğutma alt yapısı ile döneminin özelliklerini
yansıtan makinelerin korunacağı uygulamayla bir kültür
merkezi haline getirilmesini kapsıyor.
TOPLUMSAL KALKINMA
65
2012 ÖDÜLLERİ
En İyi Müşteri
Hizmetleri Ödülü
14,9 milyar gelirle
7. sıradan 3. sıraya
yükseldi.
The Loyalty Awards
(Best Customer Service
in a Loyalty Programme)
Fortune 500 (2011 verileri)
Üstün
Hizmet
Ödülü
KalDer
(Beklentileri en üst
seviyede karşılayarak
sürdürülebilir kılan
marka)
Türkiye’nin en büyük 3. şirketi
Capital ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’ (2011 verileri)
Türkİye’nİn
En İtİbarlı
Şİrketİ
OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk’e Tarihe
Saygı Projesi ve bölgeye yaptığı katkılar nedeniyle
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından teşekkür
plaketi takdim edilmiştir.
(Akaryakıt sektöründe)
GFK Türkiye
2013 ÖDÜLLERİ
#4
#6
Capital
Fortune 500
8. kez
Müşterisini En
Çok Memnun
Eden Marka
(Akaryakıt sektöründe)
Sürdürülen
Başarı & Üstün
Başarı Ödülü
Türkiye’nin
En Büyük Şirketi
(8 yıl üst üste elde ettiği
birincilikleri için)
KalDer
Yılın En Çok Konuşulan Akaryakıt Markası
(Akaryakıt sektöründe
2012 yılında)
Media Cat / Ipsos
Capital dergisinin düzenlediği ‘Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri’ anketinde OPET en
beğenilen ilk 20 firma arasında.
Türkiye’de iki yılda bir
düzenlenen ve dünyada
87 ülkenin markalarının
değerlendirildiği listeye giren
tek akaryakıt şirketi.
#3
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre
Programı Ödülü
“Temiz Tuvalet
Kampanyası”
Stevie Awards
Yılın
Şirketi
Stevie Awards
66
yenibiris.com
Superbrands 2012
en samİmİ
marka
Türkiye’nin En Beğenilen Akaryakıt Şirketi
Enerji kategorisinde ödül
kürsüsüne çıkan tek Türk
şirketi OPET oldu. 50
ülkeden 3300 başvuru
arasında yapılan seçimle
yılın şirketi olarak üçüncü
olan OPET, bronz ödül aldı.
(Akaryakıt sektöründe)
Türkiye’nin
Süper Markası
Media Cat’in Word Of Mouth Marketing (WOMM) ajansı Fikri Mühim ile birlikte yürüttüğü
araştırma kapsamında (2012)
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand
Finance’ın hazırladığı Türkiye’nin En Değerli Markaları
araştırmasına OPET 17. sıradan giriş yaptı.
Yükselen
İşveren
Markası
DPİD (Doğrudan
Pazarlama İletişimcileri
Derneği) tarafından
6.sı düzenlenen
Doğrudan Pazarlama
Ödülleri’nde OPET,
Veri Tabanına Bağlı
Sadakat Uygulamaları
kategorisinde “360
Derece Müşteri
Sadakat Uygulamalaarı”
projesiyle 2.lik
ödülü kazandı.
Sosyal Medyayı En İyi
Türkİye’nİn
En İtİbarlı
Şİrketİ
(Akaryakıt sektöründe)
GFK Türkiye
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Türkİye’nİn
En SEVİLEN
MARKASI
(Akaryakıt sektöründe)
Ipsos, Lovemark
Kullanan Marka #40
İngiliz araştırma şirketi Brandwatch ile
Ekonomist dergisinin ortak yürüttüğü
‘Sosyal Marka 100’ araştırması.
Uluslararası iş
dünyasının prestijli
organizasyonlarından
Stevie Awards’ta
Enerji kategorisinde
ödül kürsüsüne çıkan
tek Türk şirketi
OPET oldu. OPET, iki
ayrı dalda bronz ödül
kazandı.
Stevie Awards ödül töreni, 14 Ekim 2013'te Barselona'da düzenlendi.
67
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ1
2011
Satış Hacmi (Bin ton)
Satış Gelirleri
2012
2013
3.001
3.328
3.633
13.353
14.716
17.846
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
714
796
907
Faaliyet Kârı
361
393
418
-156
-26
-104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Finansman Geliri / (Gideri)
205
368
314
Vergiler
-35
-70
-59
Dönem Kârı
170
299
254
FAVÖK
534
585
622
57
46
100
1.222
949
1.367
446
521
749
Nakit ve Nakit Benzerleri ve Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Varlıklar
Dönen Varlıklar
228
205
318
1.953
1.721
2.534
Finansal Yatırımlar
258
316
387
Maddi Duran Varlıklar
527
628
694
477
411
387
Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
1.262
1.355
1.468
Toplam Varlıklar
3.215
3.076
4.002
Ticari Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Finansal Borçlar
694
487
635
184
196
299
868
695
1.085
1.746
1.378
2.019
269
302
499
67
62
73
336
364
572
Özkaynaklar
1.133
1.334
1.411
Toplam Kaynaklar
3.215
3.076
4.002
11.541
13.293
16.148
16,1
21,9
30,2
431,6
458,2
432,4
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Gelir
Devlete Yapılan Ödemeler
Doğrudan Ekonomik Etki
1
68
Milyon TL. Her yılın 12. ay sonuçları baz alınmıştır.
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Kaza Sıklık Oranı
1
Kaza Ağırlık Oranı2
Yaralanma Oranı
3
İşe Gelmeme Oranı
4
Kayıp Gün Sayısı
5
1
2
3
4
5
2011
2012
2013
0,488
0
0,592
0,000976
0
0
0,098
0
0
372,9
226,2
156,6
1.411,63
293,62
290,6
Kaza Sıklık Oranı = Toplam Kaza Sayısı / Toplam İnsan Saat Çalışma Sayısı x 1.000.000
Kaza Ağırlık Oranı =Kaza Nedeniyle Kayıp İş Günü Sayısı / Toplam Senelik Çalışma Saati x 1.000
Yaralanma Oranı =Yaralanma Sayısı / Toplam Senelik Çalışma Saati x 200.000
İşe Gelmeme Oranı =Hastalık ve İş Kazası Sebebiyle Kayıp İş Günü Sayısı / Toplam Senelik Çalışma Saati x 200.000
Kayıp Gün Sayısı = Kayıp İş Günü Sayısı x 200.000 / Toplam Senelik Çalışma Saati
ÇALIŞAN GÖSTERGELERİ
Cinsiyete Göre Çalışan Dağılımı
2011
2012
2013
Kadın
136 (%17)
142 (%17)
146 (%17)
Erkek
648 (%83)
681(%83)
689 (%83)
2011
2012
2013
Merkez
316 (%40)
322 (%39)
342 (%41)
Diğer Bölgeler
468 (%60)
501(%61)
493 (%59)
2011
2012
2013
Mavi Yaka
326 (%41)
336 (%41)
331 (%40)
Beyaz Yaka
458 (%59)
487(%59)
504 (%60)
Bölgelere Göre Çalışan Dağılımı
Statülerine Göre Çalışan Dağılımı
Yaş Grubuna Göre Çalışan Dağılımı
2011
2012
2013
18-30
225 (%29)
217(%27)
206 (%25)
31-39
343 (%44)
389 (%47)
407 (%49)
40-49
153 (%19)
157 (%19)
161 (%19)
63 (%8)
60 (%7)
61 (%7)
2011
2012
2013
Lise ve Altı
388 (%50)
412 (%50)
366 (%44)
Önlisans ve Lisans
355 (%45)
382 (%46)
419 (%50)
41 (%5)
29 (%4)
50 (%6)
2011
2012
2013
770 (%98)
809 (%98)
819 (%98)
14 (%2)
14 (%2)
16 (%2)
50+
Öğrenim Durumuna Göre Çalışan Dağılımı
Yüksek Lisans ve Üzeri
Sözleşme Türüne Göre Çalışan Dağılımı
Belirsiz Süreli
Belirli Süreli
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
69
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Çalışan Göstergeleri (devam)
Çalışan Devir Hızı Kırılımları
2011
2012
2013
İşe Başlayan Kadın Çalışanlar
9
17
23
İşten Ayrılan Kadın Çalışanlar
8
12
7
%4,87
%8,57
%4,96
İşe Başlayan Erkek Çalışanlar
73
79
59
İşten Ayrılan Erkek Çalışanlar
43
55
39
%5,60
%8,20
%5,66
İşe Başlayan Beyaz Yaka Çalışanlar
44
65
65
İşten Ayrılan Beyaz Yaka Çalışanlar
33
42
29
%6,81
%8,73
%5,88
İşe Başlayan Mavi Yaka Çalışanlar
38
31
17
İşten Ayrılan Mavi Yaka Çalışanlar
18
25
17
%5,07
%7,55
%5,04
Merkez Ofiste İşe Başlayan Çalışanlar
32
53
45
Merkez Ofiste İşten Ayrılan Çalışanlar
23
33
21
Merkez Ofis Çalışan Devir Oranları
%6,70
%10,18
%6,23
Diğer Bölgelerde İşe Başlayan Çalışanlar
50
43
37
Diğer Bölgelerde İşten Ayrılan Çalışanlar
28
34
25
Diğer Bölgeler Çalışan Devir Oranları
%4,80
%6,99
%5,07
30 Yaş Altı İşe Başlayan Çalışanlar
43
76
65
30 Yaş Altı İşten Ayrılan Çalışanlar
24
19
16
%8,30
%9,40
%7,2
30-50 Yaş Arası İşe Başlayan Çalışanlar
38
20
17
30-50 Yaş Arası İşten Ayrılan Çalışanlar
20
32
24
%3,50
%6,07
%4,36
50 Yaş Üstü İşe Başlayan Çalışanlar
1
0
0
50 Yaş Üstü İşten Ayrılan Çalışanlar
7
16
6
%10,40
%25,80
%10
4,7 yıl
6,7 yıl
5,9 yıl
%5,50
%7,70
%5,54
2011
2012
2013
Beyaz Yaka
%119,50
%159,48
%157
Mavi Yaka
%125,40
%122,27
%127
Kadın Çalışan Devir Oranları
Erkek Çalışan Devir Oranları
Beyaz Yaka Çalışan Devir Oranları
Mavi Yaka Çalışan Devir Oranları
30 Yaş Altı Çalışan Devir Oranları
30-50 Yaş Arası Çalışan Devir Oranları
50 Yaş Üstü Çalışan Devir Oranları
İşten Ayrılanların Ortalama Çalışma Süresi
Çalışan Devir Hızı (Genel)
OPET’teki En Düşük Ücretin Ülkedeki Asgari Ücrete Oranı 70
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Çalışan Göstergeleri (devam)
Orta Kademe Yöneticilerin
Yaşa Göre Dağılımı
Üst Kademe Yöneticilerin
Yaşa Göre Dağılımı
2011
2012
2013
30-50 yaş arası
%80
%50
%50
>50
%20
%50
%50
Üst Kademe Yöneticilerin
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
2011
2012
2013
30-50 yaş arası
%73
%81
%80,5
>50
%27
%19
%19,5
Orta Kademe Yöneticilerin
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
2011
2012
2013
Lisans
%70
%80
%80
Yüksek Lisans ve Üzeri
%30
%20
%20
Üst Kademe Yöneticilerin
Cinsiyete Göre Dağılımı
2011
2012
2013
Lisans
%82
%76
%77
Yüksek Lisans ve Üzeri
%18
%24
%23
Orta Kademe Yöneticilerin
Cinsiyete Göre Dağılımı
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Erkek
%100
%100
%100
Erkek
%79
%77
%76
Kadın
%0
%0
%0
Kadın
%21
%23
%24
ÇEVRE GÖSTERGELERİ
Doğrudan ve Dolaylı
Sera Gazı Emisyon Değerleri (ton CO2e)
Doğrudan ve Dolaylı
Enerji Kullanım Miktarları (GJ/Yıl)
2011
2012
Doğrudan
82.832
31.491
29.187
Dolaylı
29.612
26.673
23.905
112.444
58.164
53.092
Toplam
2013
2011
2012
2013
Doğrudan
5.952
4.494
4.202
Dolaylı
3.564
3.613
3.646
Toplam
9.516
8.107
7.848
Elleçlenen Ürün Başına Oluşan Atık Miktarı
Elleçlenen Ürün (Ton)
Oluşan Atık Miktarı (Kg)
Ortalama Atık Oluşumu (Kg/Ton)
2011
2012
2013
14.208.581
19.838.947
16.253.446
2.076.773
0,15
985.035 1.146.850
0,05
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
0,07
71
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Çevre Göstergeleri (devam)
Elleçlenen Ürün Başına Harcanan Ortalama Enerji
2011
2012
2013
Elleçlenen Ürün (Ton)
14.208.581
19.838.947
16.253.446
Harcanan Enerji (Kwh)
6.721.344,09
7.237.109,00
6.639.252,00
0,4700
0,3648
0,4085
Ortalama Enerji Tüketimi (Kwh/Ton)
Bertaraf Metotlarına Göre Tehlikeli Atıklar (kg)
Yakma
Geri Dönüşüm / Geri Kazanım / Tekrar Kullanma
Güvenli Depolama
2011
2012
2013
2.016.954
290.120
1.050,85
814.592
1319359
96
6.320
0
0
2011
2012
2013
0
0
131.784
79.001
0
0
Bertaraf Metotlarına Göre Tehlikesiz Atıklar (kg)
Yakma
Geri Dönüşüm / Geri Kazanım /Tekrar Kullanma
Güvenli Depolama
0 0 0 Toplam Su Tüketimi (m3)
2011
2012
Yeraltı
6.000
6.000
2013
6.000
Atık Su
0
0
0
Şebeke Suyu
72.909
51.684
76.393
Toplam
78.909
57.684
82.393
Ortalama Toplam Tüketim (m3/ton)
0,0056
0,0029
0,0012
2012
2013
Tesislerimizde Yıllara Göre Su Geri Kazanım Oranları (%)
2011
Körfez Terminali
100
100
100
Marmara Terminali
65
60
60
Aliağa Terminali
53
50
58
Giresun Terminali
52
61
79
0
17
46
Mersin Terminali
Elleçlenen Ürün Başına Oluşan Atık Su ve Geri Dönüştürülen Atık Su Miktarı 2011
Elleçlenen Ürün (Ton)
Oluşan Atıksu Miktarı (m3)
Geri Dönüştürülen Arıtılmış Su Miktarı (m )
3
2012
2013
14.208.581,43
19.838.946,88
16.253.446,00
174.447,48
138.739,00
135.942
89.534,79
69.985,00
79.054,00
Geri Dönüşüm Oranı (%)
51,32
50,44
58,15
Ortalama Atıksu Oluşumu (m3/Ton)
0,010
0,006
0,008
Tesislerimizde SEÇ-G Eğitimleri (adamxsaat) Daimi Personel
Stajyer / Müteahhit
Toplam
72
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
2011
2012
2013
17.210
6.405,5
13.326
2.629
1.639,5
1.396
19.839
8.045
14.722
olarak,RAPORU
ticari
BAĞIMSIZOPET
DENETİM
başarının ancak
sürdürülebilir
kalkınma içerisinde
gerçekleşeceğini
kabul eden bir
kurumsal vatandaşlık
anlayışıyla finansal
performansımızı
diğer sürdürülebilirlik
alanlarındaki
performansımızla
beraber
değerlendiriyoruz.
OPET Maslak Mehmetçik İstasyonu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
73
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
ISO 14064-1 ÖZET RAPOR
1.Giriş
7. Hesaplama Metodolojisi
OPET Petrolcülük A.Ş. faaliyetlerin kaynaklanan
2013 yılına ait sera gazı emisyonlarını ISO 140641:2006 standartına uygun olarak belirlenmiş,
hesaplanmış ve Bureau Veritas Belgelendirme
firmasına aracılığı ISO 14064-3 standartı baz
alınarak doğrulatılmıştır.
Hesaplama metodu seçilirken belirsizlikleri en aza
indirecek metodun seçilmesi esastır. Bu sebeple
öncelikle TIER 3: Teknolojiye göre faaliyet verisine
özel emisyon faktörleri kontrol edilir. TIER 3
değerlerine ulaşılamıyorsa, TIER 2: Sera gazına yol
açan emisyon kaynağının ulusal emisyon faktörleri
kullanılmalıdır. Ulusal kaynakların yeterli olmadığı
yerlerde TIER 1: IPCC Tanımlanan Uluslararası
kullanılan emisyon faktörleri kullanılmalıdır.
Bu rapor, OPET Petrolcülük A.Ş. 2013 yılı Sera Gazı
Raporu’ nun hazırlanması ve hesaplanması ile ilişkin
ilkeleri ve yöntemi tarifleyen bir özettir.
Doğrulama işlemi, IS0 14064-1 kriterlerinin yerine
getirililip getirilmediğinin bir doğrulama planı
çerçevesinde, belge inceleme ve saha ziyaretleri
faaliyetlerini içermektedir.
OPET Petrolcülük A.Ş. Sera gazı envanter
hesabı olarak 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories” de verilen faaliyet
verilerinin emisyon faktörleri ile çarpımı esas alınan
formüllere göre hesaplanmaktadır.
2. Amaç
8. Belirsizlik
ISO 14064-1 kriterlerinin yerine getirilip
getirilmediğinin ve sera gazı emisyonlarının
hesaplama yöntemi ve hesaplamalarının
doğrulanması.
Belirsizliklerin belirlenmesi ve yönetimi için
OPET.TA.441 nolu Ölçüm Belirlisizliği Talimatı
oluşturulmuştur.
9. Sorumluluk
3. Güven seviyesi
Sera gazı envanteri doğrulama faaliyeti %5 güven
seviyesi ile gerçekleştirilmiştir.
Envanterde belirtilen verilerin ve hesaplama
yöntemlerinin doğruluğundan OPET Petrolcülük A.Ş.
Genel Müdürü ve Gelişim ve Yönetim Sistemleri
Müdürü sorumludur.
4. Temel Yıl
Sera gazı envanterinde 2010 yılı temel yıl olarak
alınmıştır.
5. Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Organizasyon Sınırları
OPET Petrolcülük A.Ş. 01.01.2013 ve 31.12.2013
tarihleri arasında sera gazı envanterine Merkez ofisi
Mersin Terminal, Aliağa Terminal, Körfez Terminal,
Terminal, Giresun Terminal, Marmara Terminal, Ege
Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü,
Antalya Bölge Müdürlüğü, Doğu Bölge Müdürlüğü
faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları dahildir.
6. Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Faaliyet Sınırları
OPET Petrolcülük A.Ş emisyonları 3 gruba
ayrılmaktadır.
a-Doğrudan Emisyonlar
b-Enerji Dolaylı Emisyonlar
c-Diğer Dolaylı Emisyonlar
Envanter kapsamında doğrudan ve enerji dolaylı
emisyon kaynakları hesaplanmış, diger dolaylı
emisyonlar tanımlanmış, envanter hesabına dahil
edilmemiştir.
74
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
10. Görüş Beyanı
Uluslararası standartlar baz alınarak gerçekleştirilen
doğrulama denetimi sonuçlarına göre 2013 yılı
için Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanan OPET
Petrolcülük A.Ş. sera emisyon verilerinin makul
güven seviyesi aralığında doğrulanmıştır.
Semra CAN
Ürün Müdürü
GRI GÖSTERGELERİ TABLOSU
GRI GÖSTERGELERİ
TABLOSU
PROFİL GÖSTERGELERİ
GRI GÖSTERGESİ
1,1
1,2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2,10
3,1
BULUNDUĞU BÖLÜM
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret
Öztürk'ün Mesajı
Röportaj: Cüneyt Ağca, Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret
Öztürk'ün Mesajı
Röportaj: Cüneyt Ağca, Genel Müdür
İç Denetim ve Risk Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetimi
Künye
Kurumsal Websitesi
Organizasyon Yapımız
Kurumsal Websitesi
Künye
Rapor Hakkında
Raporun Kapsamı ve Bağlayıcılığı
Sermaye Yapısı
21. Yılında OPET
Rakamlarla İnsan Kaynakları
Performansımız
Finansal Performans Göstergeleri
Çalışan Göstergeleri
Organizasyon Yapımız
GRI Göstergeleri Tablosu
Raporlama Döneminde Kazanılan
Ödüller
Raporun Kapsamı ve Bağlayıcılığı
3,2
GRI Göstergeleri Tablosu
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
Raporun Kapsamı ve Bağlayıcılığı
Künye
Rapor Hakkında
Raporun Kapsamı ve Bağlayıcılığı
Raporun Kapsamı ve Bağlayıcılığı
Raporun Kapsamı ve Bağlayıcılığı
Yönetim Sistemleri
Rapor Hakkında
Rapor Hakkında
Raporun Kapsamı ve Bağlayıcılığı
Rapor Hakkında
GRI Göstergeleri Tablosu
Rapor Hakkında
ISO 14064-1 Özet Rapor
Organizasyon Yapımız
Organizasyon Yapımız
3,9
3,10
3,11
3,12
3,13
4,1
4,2
SAYFA
RAPORLAMA
DÜZEYİ
AÇIKLAMA
2–3
Tam
4–5
2–3
4–5
14
15–16
80
–
13
–
Tam
http://opet.com.tr/tr/Icerik.aspx?cat=10&id=10
http://opet.com.tr/tr/Icerik.aspx?cat=2&id=19;
http://opet.com.tr/tr/Icerik.aspx?cat=2&id=18;
http://opet.com.tr/tr/Icerik.aspx?cat=2&id=184
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
80
ön kapak içi
ön kapak içi
Tam
Tam
11
6–11
48
Tam
68
69
13
75
Mayıs 2012 ve Haziran 2012 tarihlerinde
gerçekleşen Yönetim Kurulu üye
değişikliklerinin ardından oluşan son
üye listesine http://opet.com.tr/tr/Icerik.
aspx?cat=1&id=12 adresinden ulaşabilirsiniz.
Tam
66
Tam
ön kapak içi
75
ön kapak içi
80
ön kapak içi
ön kapak içi
ön kapak içi
ön kapak içi
14–15
ön kapak içi
ön kapak içi
ön kapak içi
ön kapak içi
75–79
ön kapak içi
74
13
13
Tam
Bir önceki döneme ait raporun yayınlanma tarihi
Mart 2013'tür.
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
GRI GÖSTERGELERİ TABLOSU
75
GRI GÖSTERGELERİ TABLOSU
GRI Göstergeleri Tablosu (devam)
PROFİL GÖSTERGELERİ
GRI GÖSTERGESİ
BULUNDUĞU BÖLÜM
4,3
GRI Göstergeleri Tablosu
Paydaşlarımız ve İletişim Metotlarımız
Çalışan Katılımı
Adil Ücretlendirme
4,4
4,5
4,6
4,7
SAYFA
76
4,9
4,10
4,11
4,12
4,13
4,14
4,15
4,16
GRI Göstergeleri Tablosu
76
GRI Göstergeleri Tablosu
76
GRI Göstergeleri Tablosu
Kusursuzluk Elçileri
OPET’te Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı
ve Güvenliği Uygulamaları Çalışan Katılımı
4,17
Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye
bulunmamaktadır
19
52–53
50
–
Kurumsal Websitesi
18
Yönetim Sistemi Politikamız
6–11
21. Yılında OPET
38
SEÇ-G Politikamız
15–16
Sürdürülebilirlik Yönetimi
15–16
Sürdürülebilirlik Yönetimi
14
İç Denetim ve Risk Yönetimi
15–16
Sürdürülebilirlik Yönetimi
19
Paydaşlarımız ve İletişim Metotlarımız
ön kapak içi
Rapor Hakkında
19
Paydaşlarımız ve İletişim Metotlarımız
19
Paydaşlarımız ve İletişim Metotlarımız
19
Paydaşlarımız ve İletişim Metotlarımız
19
Paydaşlarımız ve İletişim Metotlarımız
4,8
AÇIKLAMA
76
RAPORLAMA
DÜZEYİ
Tam
Tam
Tam
Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize
Şirket tarafından borç verilmesi, kredi
kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi
çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu
değildir.
Yönetim Kurulu, ortaklık yapısını yansıtacak şekilde
oluşturulmuştur.
http://opet.com.tr/tr/Icerik.aspx?cat=1&id=12
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Sıklıkları çeşitlerine göre değişen çoklu sayıda
paydaş katılımı uygulamaları gerçekleştiririz. Anket,
araştırma ve uygulama gibi belli bir sistem ya da
sürecin parçası olan uygulamaları en az yıllık olarak
gerçekleştiririz. Kamuya yapılan açıklamalar çeyrek
yıl ya da yıllık olarak gerçekleştirilir. Bazı özel
durumlarda anlık iletişim araçlarını da kullanırız.
Diğer katılım uygulamaları ihtiyaç duyulduğunda
ana yönelik gerçekleştirilir.
Tam
32–33
Tam
51–52
52–53
YÖNETSEL YAKLAŞIM
GRI GÖSTERGESİ
BULUNDUĞU BÖLÜM
DMA EC
Finansal Performans Göstergeleri
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret
Öztürk'ün Mesajı
Genel Müdür Cüneyt Ağca'nın Mesajı
Sürdürülebilirlik Yönetimi
İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
GRI Göstergeleri Tablosu EC4
Çalışan Göstergeleri
Tedarik
Toplumsal Kalkınma
76
SAYFA
AÇIKLAMA
RAPORLAMA
DÜZEYİ
68
2–3
4–5
15–16
38–42
78
70
20–21
58–65
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Tam
GRI Göstergeleri Tablosu (devam)
YÖNETSEL YAKLAŞIM
GRI GÖSTERGESİ
DMA EN
DMA LA
DMA HR
DMA SO
DMA PR
BULUNDUĞU BÖLÜM
Sürdürülebilirlik Yönetimi
Atık Yönetimi
İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
Çevre Göstergeleri
GRI Göstergeleri Tablosu EN6, EN17,
EN25, EN26
Tesislerimizde Atık Su Deşarjı Çevre Güvenliğini Sağlama
Çalışmaları
Çevre Konulu Bilgilendirme
Çalışmaları
Çevre Yatırımları
Rakamlarla İnsan Kaynakları
Performansımız
Çalışan Göstergeleri
Adil Ücretlendirme
GRI Göstergeleri Tablosu LA4, LA9
OPET'te Kariyer
OPET’te Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı
ve Güvenliği Uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği Performans
Göstergeleri
Çalışan Destek Hizmetleri
Sürdürülebilirlik Yönetimi
Tedarik
Çevre Yatırımları
OPET'te Kariyer
GRI Göstergeleri Tablosu HR4, HR8,
LA4, LA9
Terminal Operasyonları
Terminal Operasyonları
İç Denetim ve Risk Yönetimi
GRI Göstergeleri Tablosu SO2, SO4,
SO7, SO8
Sürdürülebilir İstasyonlar
Terminal Operasyonları
Temiz Tuvalet Kampanyası
GRI Göstergeleri Tablosu PR3, PR9
Müşteri Bilgi Güvenliği
Müşteri Memnuniyeti
SAYFA
AÇIKLAMA
RAPORLAMA
DÜZEYİ
15–16
44–45
38–42
71–72
78
Tam
44–45
46
46-47
47
48
69–71
50
78-79
49
Tam
51–52
69
52
15–16
20–21
47
49
Tam
78–79
21–23
21–23
14
Tam
79
30–31
21–23
59–61
79
34
28–37
Tam
Performans Göstergelerİ
GRI GÖSTERGESİ
BULUNDUĞU BÖLÜM
EC1
Finansal Performans Göstergeleri
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret
Öztürk'ün Mesajı
Genel Müdür Cüneyt Ağca'nın Mesajı
Sürdürülebilirlik Yönetimi
İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
Adil Ücretlendirme
EC2
EC3
SAYFA
68
AÇIKLAMA
RAPORLAMA
DÜZEYİ
Tam
2–3
4–5
15–16
38–42
50
Tam
Kısmi
GRI GÖSTERGELERİ TABLOSU
77
GRI GÖSTERGELERİ TABLOSU
GRI Göstergeleri Tablosu (devam)
Performans Göstergelerİ
GRI GÖSTERGESİ
BULUNDUĞU BÖLÜM
EC4
GRI Göstergeleri Tablosu
EC5
EC6
EC8
Çalışan Göstergeleri
Tedarik
Toplumsal Kalkınma
İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
Çevre Göstergeleri
İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
Çevre Göstergeleri
İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
EN3
EN4
EN5
EN6
SAYFA
78
78
Atık Yönetimi
Çevre Göstergeleri
Atık Yönetimi
Çevre Göstergeleri
İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
Çevre Göstergeleri
45
72
45
72
40
71
EN17
GRI Göstergeleri Tablosu
78
EN18
EN21
İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
Tesislerimizde Atık Su Deşarjı Atık Yönetimi
Çevre Göstergeleri
Çevre Güvenliğini Sağlama
Çalışmaları
EN10
EN16
EN22
EN23
GRI Göstergeleri Tablosu
78
LA2
LA3
LA4
78
Kısmi
Kısmi
Tam
Madeni yağ ve Adblue üretim ve satış
operasyonlarımız 2011 yılı itibariyle Opet Fuchs
Madeni Yağ A.Ş.’ye devredildiğinden dolayı,
enerji verimliliği sağlayan veya yenilenebilir
enerji kullanan ürün sağlama girişimleri ve ilgili
tasarruflar bulunmamaktadır.
Tam
Tam
Tam
Tam
Dolaylı enerji kullanımı dışında kalan dolaylı sera
gazı emisyon miktarı hesaplanmamaktadır.
Tam
Tam
EN26
LA1
Tam
Tam
Tam
46
78
EN30
Tam
Tam
Tam
GRI Göstergeleri Tablosu
Çevre Konulu Bilgilendirme
Çalışmaları
Çevre Yatırımları
Rakamlarla İnsan Kaynakları
Performansımız
Çalışan Göstergeleri
Çalışan Göstergeleri
Adil Ücretlendirme
GRI Göstergeleri Tablosu
RAPORLAMA
DÜZEYİ
42
44–45
44–45
72
EN25
EN28
Raporlama döneminde 1.668.715 TL’si SGK teşviği
(SGK borcu olmayan işverenlere 5 puanlık indirim
- 5510 SK 81. Madde 01.10.2008), 19.544 TL’si
cari dönemde istifade edilen toplam Ar&Ge geliri
(Madeni yağ ürün geliştirme nedeniyle) olmak
üzere, devletten toplamda 1.688.259 TL’lik bir mali
destek alınmıştır.
70
20–21
58–65
41
71
41
71
42
GRI Göstergeleri Tablosu
EN8
AÇIKLAMA
Tam
Su deşarjı ve kaçaklarından önemli ölçüde etkilenen
su kaynakları ve diğer habitatlar bulunmamaktadır.
Çevre Kanunu gereği çevre izinleri alınmış bulunup,
ilgili deşarj kriterlerine tam uyum sağlanmaktadır.
Madeni yağ ve Adblue üretim ve satış
operasyonlarımız 2011 yılı itibariyle Opet Fuchs
Madeni Yağ A.Ş.’ye devredildiğinden dolayı, ürün ve
hizmetlerin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik
girişimler ve ilgili etki azaltımları bulunmamaktadır.
Tam
Tam
46-47
Tam
z
Tam
48
69
70
50
78
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
Tam
OPET'te sendikalı çalışan bulunmamaktadır.
Tam
Tam
Tam
GRI Göstergeleri Tablosu (devam)
Performans Göstergelerİ
GRI GÖSTERGESİ
BULUNDUĞU BÖLÜM
LA5
LA8
LA9
LA10
LA11
LA12
LA13
LA14
Adil Ücretlendirme
OPET’te Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı
ve Güvenliği Uygulamaları OPET’te Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı
ve Güvenliği Uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği Performans
Göstergeleri
Çalışan Destek Hizmetleri
GRI Göstergeleri Tablosu
OPET'te Kariyer
OPET'te Kariyer
OPET'te Kariyer
Çalışan Göstergeleri
Adil Ücretlendirme
HR4
GRI Göstergeleri Tablosu
79
HR6
HR7
OPET'te Kariyer
OPET'te Kariyer
49
49
HR8
GRI Göstergeleri Tablosu
79
HR9
SO1
SO2
SO4
Terminal Operasyonları
Terminal Operasyonları
İç Denetim ve Risk Yönetimi
İç Denetim ve Risk Yönetimi
LA6
LA7
SAYFA
RAPORLAMA
DÜZEYİ
AÇIKLAMA
50
Tam
51–52
Tam
51–52
Tam
69
52
79
49
49
49
71
50
OPET'te sendikalı çalışan bulunmamaktadır.
Raporlama döneminde ayrımcılıkla ilgili bir vaka
yaşanmamıştır.
GRI Göstergeleri Tablosu
79
SO6
GRI Göstergeleri Tablosu
79
SO7
GRI Göstergeleri Tablosu
79
SO8
GRI Göstergeleri Tablosu
79
PR3
GRI Göstergeleri Tablosu
79
PR5
PR8
Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Bilgi Güvenliği
PR9
GRI Göstergeleri Tablosu
Tüm güvenlik personelimiz insan haklarını da
kapsayan politika, prosedürler ve yasal zorunluluk
arz eden konularda eğitim almaktadırlar.
Tam
Tam
Kısmi
Tam
Tam
OPET lobicilik faaliyetlerine doğrudan katkıda
bulunmaz. Ancak kamu politikalarının belirlenmesi
ve geliştirilmesi konusunda aktif rol oynayan
sektörel kuruluşlarda yönetici düzeyinde temsil
edilir. İlgili kuruluşlar 4.13 numaralı göstergenin
içerisinde yer almaktadır.
OPET herhangi bir siyasi partiye bağış yapmaz ya
da yardımda bulunmaz.
Şirketimizce, yürürlükteki Ticaret Hukuku ve
Rekabet Hukuku ve ilgili mevzuata tam uyum
ile faaliyet gösterilmekte olup, konu hakkında
Şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.
Marka ihlali nedeni ile haksız rekabet yaratılmış
olması nedeni ile Şirketimiz tarafından açılmış 1
adet dava bulunmaktadır, dava devam etmektedir.
Şirketimizin diğer şirket tarafından yapılan marka
başvurusuna yaptığı itiraz üzerine aleyhimize
ikame edilmiş 1 adet dava vardır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
tarafından verilmiş bulunan ve davaları devam
etmekte olan 13.409.664.—TL tutarında idari para
cezası mevcuttur.
Tüm ürünlerimiz gerekli kalite ve güvenlik
standartlarını karşılamaktadır.
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
28–37
34
79
Tam
Tam
Tam
21–23
21–23
14
14
SO5
Tam
Tam
Tam
Kısmi
Tam
Tam
Tam
Ürün ve hizmetlerin temini ve kullanımı nedeniyle
alınmış para cezası bulunmamaktadır.
Tam
RAPOR HAKKINDA
79
RAPOR HAKKINDA
YASAL UYARI
sürdürülebilirlik
raporu
Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor) OPET Petrolcülük A.Ş.
(OPET) tarafından GRI (Global Reporting Initiative,
Küresel Raporlama Girişimi) ilkeleri kapsamında
hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan ve eksiksiz olma
vasfını taşımayan tüm bilgiler ve görüşler OPET
tarafından temin edilmiş ve bu raporun amacı için
bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu rapor sadece
bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir
yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Bu
raporda yer alan bilgiler OPET hisselerinin satımına
ait herhangi bir teklifi veya teklifin bir parçasını
veya bu tür bir satış sürecine davet teşkil etmez ve
bu raporun ya­yımlanması ile bu tür bir yasal ilişki
kurulmuş sayılmaz. Bu raporun hazırlanma zamanı
itibariyle yer alan tüm bilgiler ve ilişkili belgelerin
doğru olduğuna inanılmakta olup bilgiler iyi niyetli
açıklanmış ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır.
Ancak OPET bu bilgilere ilişkin olarak herhangi bir
beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
Buna uygun olarak OPET’in hiçbir şirketi veya onların
yönetim kurulu üyeleri, danışmanları veya çalışanları
bu rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi ya
da iletişim­den veya bu raporda yer alan bilgilere
dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir
kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp
ve zarardan sorumlu değildir.
KÜNYE
sürdürülebilirlik raporu
2012/2013
Raporla ilgili geri bildirimleriniz için
OPET Kurumsal İletişim
Ayşenur Aydın
Kurumsal İletişim Müdürü
Tümay Ergezen
Medya İlişkileri Koordinatörü
Raporlama Danışmanı
Tasarım
Kıymet-i Harbiye
www.kiymetiharbiye.com
[email protected]
Crosscom Kurumsal
www.crosscom.biz
[email protected]
Bu yayının basımında FSC sertifikalı kağıt
kullanılmıştır. Forest Stewardship Council
logosu, bu kağıdın elde edildiği ormanın,
sürdürülebilir bir biçimde yönetildiğinin ve
bunun bağımsız bir kurul tarafından denetlenip
onaylandığının işaretidir.
80
OPET Petrolcülük A.Ş. Merkez
Kısıklı Mah. Sarıgazi Cd. No:65
34696 Üsküdar / İstanbul
T: 0 216 522 90 00 F: 0 216 522 90 10
[email protected]
OPET 2012/2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
81
Download

1 - Opet