CURRICULUM VITAE
PERSONAL INFORMATION
Full Name: Ebru Esendemirli
Phones: +90 232 411 5331 (office)
E-mail: [email protected]
EDUCATION (DEGREES)
Ph.D. (Accounting / Finance), 2006 - 2011 University of Celal Bayar, Manisa, Turkey

Doctorate ’s Thesis: “Bağımsız Denetim Kalitesi ile İlgili Yeni Yaklaşımlar ve İzmir İlinde
Yeminli Mali Müşavirlere Yönelik Bir Araştırma”
M.A. Student (International Business Admisnistration), 2000-2003 University of Dokuz Eylül, İzmir,
Turkey

Master’s Thesis: “Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi Algıları
Üzerine Bir Araştırma ve Bodrum İlçesi Örneği ”
B.A. (Business Administration), 1990 - 1994- University of Dokuz Eylül, İzmir, Turkey
Senior High School Graduate, 1983 – 1990 American Collegiate Institute, İzmir – Turkey
EMPLOYMENTS (POSITIONS)
YASAR UNIVERSITY, Izmir, Turkey (http://www.yasar.edu.tr) / http://www.yasar.com.tr)
Finance, Banking and Insurance (Vocational School); Department Head – 09/2007 – 09/2014
Department of International Trade and Finance; Accounting & Finance - Assistant Professor;
02/2012 Vocational School, Vice Director – 12/2008 - 09/2013
AKBANK, (http://www.akbank.com)
Commercial Loans Executive 2000 – 2004
KENTBANK
Commercial Loans Executive 1998 - 2000
ZIRAATBANK (http://www.ziraat.com)
Capital Markets Dealer
1995-1998
PUBLICATIONS

Oztürkoğlu, Y. & Esendemir E. ERP Software Selection with using IFS and GRA Methods, Journal
of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Vol. 5 No. 5, p. 363-370, May 2014.

Esendemirli E., A Comparative Analysis of Disclosures in Annual Reports Journal of Modern
Accounting and Auditing, Volume 10, No:4, p. 414-424, 2014.

Esendemirli E. & Saygili A.T., Transparency & Disclosure: Public Company Reporting and
Corporate Inputs (Book Chapter), Corporate Governance: an International Perspective, Springer,
ISBN: 978–3–642–45166-9. p. 117-140, April 2014.

Esendemirli, E., Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol ve YMM’lere Yönelik Bir Çalışma World of
Accounting Science, Volume 15, Issue 2 p. 111- 143, 2013.

Esendemir, E., Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Finansal Raporlama Sistemlerine Etkileri,
Journal of Yaşar University, Volume 7, No. 25 p.4268-4281, 2012.

Esendemir, E., Finansal Bilginin Güvenilirliği ile İlgili Bağımsız Denetimin Amacı ve Bağımsız
Denetim Süreci ile İlgili Son Gelişmeler Journal of Yaşar University, Volume 6, No. 23 p.38903903, 2011.

Esendemir, E., Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye’deki Düzenlemeler Çerçevesinde
Bağımsız Denetim Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Celal Bayar University Journal of
Social Sciences, Volume 9, No 2, p. 646-667, 2011.
CONFERENCES

Esendemirli E., Yeginboy Y., TMS 37 Kapsamındaki Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu
Varlıklar ile Şirket Karlılıkları İlişkisi – Borsa İstanbul’da İşlem gören Şirketlere Yönelik Bir
Uygulama, 4th International IFRS Symposium in Turkish Geography, October 18-19 2014,
İstanbul.

Esendemirli E., Yeğinboy Y., Comparative Analysis of Efficiency Measurement of Banks in the
Turkish Banking System, International Conference on Eurasian Economies, July 1-3 2014, Skopje.

Esendemirli E., Annual Reports: A Bridge between Past and Future, 10th Annual International
Accounting Conference, October 25-26 2013, İstanbul.

Esendemirli E., Demirkan S., Kurumsal Yönetim Anlayışının Finansal Raporlamaya Etkileri: Halka
Açık Şirketlerin Derecelendirme Raporları Analizi, 32nd Symposium of Turkish Accounting
Education, April 24-28 2013.

Esendemir, E., Hanssen G., Novel Technologies of Immersive – 3 D Education Methods, Learning
for the Future 2012; e-Learning, Nov. 14-16, 2012, İstanbul. (Poster Presentation Accepted)

Esendemir E., Gümüşoğlu S., Bütünleşik Üretim Süreçlerinin ERP Destekli Muhasebe Bilgi
Sistemlerine Etkisi 1st International Symposium on Accounting and Finance, 31 May – 2 June
2012, Gaziantep.
ACADEMIC VISITS
10-15.05.2010
University of Szent Istwan, Erasmus Teaching Exchange Prog., Visiting lecturer
PROJECTS
13-26.05.2012 Green Logistics: Trends and Applications for a Sustainable Life-Style. Project
Coordinator: Assist. Prof. Ebru Esendemir (http://greenlog-ip.yasar.edu.tr/GL_infosheet.htm)
COURSES
Academic
Year
Term
Course Name
Theory
Number
of
Students
Principles of Accounting
3
120
International Banking
3
20
Enterprise Resource Planning
3
15
International Corporate Governance
3
35
Principles of Accounting
3
55
Banking Services and Operations
3
45
International Banking Operations
3
20
International Corporate Governance
3
50
International Banking
3
20
Financial Statements Analysis
3
25
Principles of Accounting
3
75
Turkish Accounting System
3
15
Financial Statements Analysis
3
21
Enterprise Resource Planning
3
15
Spring
2013-2014
Fall
Spring
2012-2013
Fall
PROFESSIONAL CERTIFICATES
Certified Public Accountant under Turkish Laws
MEMBERSHIPS
TURMOB
Download

currıculum vıtae