YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2014 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan
Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………………………….
407.000 TL
(1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde …………………
212.000 TL
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi
işlemlerinde ……………………………………………………………………………………………..
407.000 TL
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
O
• Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde ……
407.000 TL
SM
M
M
(8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde ……………………
811.000 TL
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
A
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi
İşlemlerinde ……………………………………………………………………………………………….
106.000 TL
(15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b
maddesinde yer alan)
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………
(19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci
maddesinde yer alan)
407.000 TL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2013 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan
Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………………………….
392.000 TL
(1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde …………………
204.000 TL
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
O
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi
işlemlerinde ……………………………………………………………………………………………..
392.000 TL
SM
M
M
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde ……
392.000 TL
(8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
A
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde ……………………
780.000 TL
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi
İşlemlerinde ……………………………………………………………………………………………….
102.000 TL
(15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b
maddesinde yer alan)
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………
(19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci
maddesinde yer alan)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
392.000 TL
(2012 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan
Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde
(1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
364.000 TL
189.000 TL
364.000 TL
• Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde
(8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
364.000 TL
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
724.000 TL
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi
İşlemlerinde
(15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
95.000 TL
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde
(19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
364.000 TL
A
SM
M
M
O
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi
işlemlerinde
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE
TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2011 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan
Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde
(1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
330.000 TL
171.000 TL
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi
işlemlerinde
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
330.000 TL
• Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde
(8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü
330.000 TL
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
657.000 TL
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi
İadesi İşlemlerinde
(15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
86.000 TL
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde
(19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
330.000 TL
A
SM
M
M
O
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2
maddesinde yer alan)
(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
Download

ASMMMO