®
s.r.o.
PRESERVED & LARD PRODUCTS
TARTÓSÍTOTT TERMÉKEK ÉS ZSÍR
®
s.r.o.
ZOZNAM VÝROBKOV
Bravčové vo vlastnej šťave 410g........................................................................................1
Pražská šunka 400g..........................................................................................................21
Bravčové na paprike 410g..................................................................................................2
Domáca sekaná 400g........................................................................................................22
Bravčové na kapuste 400g.................................................................................................3
Rebierka na kapuste 750g................................................................................................23
Klobásová zmes 400g.........................................................................................................4
Rajcupa zabíjačková polievka 800g...............................................................................24
Bravčový guľáš 400g...........................................................................................................5
Pečeňová paštéta 280g......................................................................................................25
Luncheon meat 400g..........................................................................................................6
Pečeňovka s olivami 280g...............................................................................................26
Hovädzie vo vlastnej šťave 410g.......................................................................................7
Údená šunka 800g..............................................................................................................8
Údená šunka 400g..............................................................................................................9
Údená krkovička 400g.....................................................................................................10
Údené karé 400g................................................................................................................11
Domáca tlačenka 400g.....................................................................................................12
Jaternice 400g.....................................................................................................................13
Srdcia na slaninke 400g...................................................................................................14
Bôčiková nátierka 280g....................................................................................................27
Pálivá paštéta 280g........................................................................................................... 28
Škvarková pomazánka 280g...........................................................................................29
Hrianka 280g.................................................................................................................... 30
Domáca masť škvarená 400g..........................................................................................31
Domáca masť škvarená 900g..........................................................................................32
Domáca masť škvarená 2000g.......................................................................................33
Zabíjačková kapusta 400g...............................................................................................15
Domáca masť so škvarkami 400g................................................................................ 34
Šošovica s klobásou 400g................................................................................................16
Domáca masť so škvarkami 900g.................................................................................35
Párky s fazuľou 280g.........................................................................................................17
Domáca masť so škvarkami a cibuľou 400g...............................................................36
Párky s fazuľou 400g.........................................................................................................18
Domáca masť s mäsom a cibuľou 400g........................................................................37
Šarišská zmes s hráškom a kápiou 280g.......................................................................19
Domáca masť s cibuľou 400g.........................................................................................38
Šarišská zmes s hráškom a kápiou 400g..................................................................... 20
Masť z mangalice 400g.....................................................................................................39
®
s.r.o.
INDEX OF PRODUCTS
Pork Chops In Its Own Sauce 410g.................................................................................1
Prague Ham 400g.............................................................................................................21
Paprika Pork 410g...............................................................................................................2
Homemade Meatloaf 400g.............................................................................................22
Pork Chops w/ Sauerkraut 400g......................................................................................3
Pork Ribs w/ Sauerkraut 750g........................................................................................23
Sausage Blend 400g.............................................................................................................4
Rajcupa Pork Feast Soup 800g.......................................................................................24
Pork Goulash 400g.............................................................................................................5
Pork Liver Pâté 280g.........................................................................................................25
Luncheon Meat 400g..........................................................................................................6
Pork Liver Pâté w/ Olives 280g.......................................................................................26
Beef Chops In Its Own Sauce 410g.................................................................................7
Smoked Ham 800g.............................................................................................................8
Smoked Ham 400g.............................................................................................................9
Smoked Pork Neck 400g.................................................................................................10
Smoked Loin 400g............................................................................................................11
Homemade Pork Brawn 400g........................................................................................12
Homemade Black Pudding Sausage 400g...................................................................13
Pork heart w/ Smoked Bacon 400g...............................................................................14
Pork Belly Pâté 280g.........................................................................................................27
Hot Pâté 280g.................................................................................................................... 28
Pork Scratchings Spread 280g........................................................................................29
Toast Pâté 280g................................................................................................................. 30
Homemade Pork Lard 400g...........................................................................................31
Homemade Pork Lard 900g...........................................................................................32
Homemade Pork Lard 2000g.........................................................................................33
Pork Feast Sauerkraut 400g............................................................................................15
Homemade Pork Lard w/ Scratchings 400g.............................................................. 34
Lentil-Stew w/ Sausage 400g...........................................................................................16
Homemade Pork Lard w/ Scratchings 900g...............................................................35
Beans w/ Frankfurter Chunks 280g.............................................................................17
Homemade Pork Lard w/ Scratchings And Onion 400g........................................36
Beans w/ Frankfurter Chunks 400g.............................................................................18
Homemade Pork Lard w/ Ground Meat And Onion 400g....................................37
Saris Terrine w/ Peas And Capia Pepper 280g...........................................................19
Homemade Lard w/ Onion 400g..................................................................................38
Saris Terrine w/ Peas And Capia Pepper 400g.......................................................... 20
Mangalitsa Pork Lard 400g.............................................................................................39
®
s.r.o.
INDEXE TERMÉKEK
Sertéshús saját levében 410g..............................................................................................1
Prágai sonka 400g.............................................................................................................21
Sertéspaprikás 410g............................................................................................................2
Házi vagdalt hús 400g......................................................................................................22
Sertéshús káposztaágyon 400g........................................................................................3
Sertésborda káposztaágyon 750g..................................................................................23
Kolbász keverék 400g.........................................................................................................4
Katlanos 800g.....................................................................................................................24
Sertés gulyás 400g...............................................................................................................5
Sertésmájpástétom 280g..................................................................................................25
Löncshús 400g.....................................................................................................................6
Sertésmájpástétom olivabogyóval 280g.......................................................................26
Marha vagdalt saját levében 410g....................................................................................7
Füstölt sonka 800g..............................................................................................................8
Füstölt sonka 400g..............................................................................................................9
Füstölt tarja 400g...............................................................................................................10
Füstölt karaj 400g..............................................................................................................11
Házi disznósajt 400g.........................................................................................................12
Házi hurka 400g................................................................................................................13
Sertésszív füstöltszalonnával 400g................................................................................14
Sertés oldalas húskrém 280g...........................................................................................27
Csípős pástétom 280g..................................................................................................... 28
Töpörtyűkrém 280g.........................................................................................................29
Szendvicskrém 280g........................................................................................................ 30
Olvasztott házi disznózsír 400g.....................................................................................31
Olvasztott házi disznózsír 900g.....................................................................................32
Olvasztott házi disznózsír 2000g...................................................................................33
Disznótoros káposzta 400g.............................................................................................15
Házi disznózsír töpörtyűvel 400g................................................................................ 34
Lencsefőzelék kolbásszal 400g.......................................................................................16
Házi disznózsír töpörtyűvel 900g.................................................................................35
Babos virsli 280g................................................................................................................17
Zsír töpörtyűvel és hagymával 400g............................................................................36
Babos virsli 400g...............................................................................................................18
Darálthús hagymás zsírban 400g..................................................................................37
Sárosi húskeverék borsóval és kápiával 280g..............................................................19
Zsír és hagymával 400g...................................................................................................38
Sárosi húskeverék borsóval és kápiával 400g............................................................. 20
Mangalica zsír 400g..........................................................................................................39
kčov
Se
K Okru
Jahod ová
Šidlovec
Chrasť
®
s.r.o.
Vo
dn
á
18
hliak
Okruhliak Okru
v
kčo
Se
68
Ju
Borovic
ová
Limbov
á
Jedľ ová
Poľná
Ľubotic
ká
Šeba
stovs
ká
vka
Ba
rd
ejo
vs
ká
Kapušian
ska
Domašská
Kalinč
iakova
Ku ihri
sku
Kláštorské
ez
Hvi
Dilon
go
Sek
čov
Československých letcov
Šalgovická
Ku Bánovcu
Zadné kamence
Winkleruvky
p
HURKA s.r.o.
Na Tablách 1 / 080 06 Prešov (Google Maps)
Boršoš
Bánove
cký
po
to
k
dn
a
Vod
áren
ská
068001
B
Ha
p áko
va
Tek
eľ
ova
ká
rlats
Viho
Halagoše
Gagarinov
a
Vyšné Ergytalky
án
ov
ec
ký
068015
S
Predné kamence
k
oto
ska
Sibír
žs
ká
Šebastovská
068015
Sek
čo
v
Du
klia
nsk
a
68
a
átk
Kr
Ľubotice
Pod hájom
Mestský
cintorín
Vyšná Šebastová
018202
Sekčov
odná
Vých
k
Kováčs a
68
va
iko a
fár
Ša
Pr
Hlavná
Poľná
Makarenkova
va
Hajno
18
Prešov
Sídlisko 2
Pod
K alváriou
O
kr
u
Školská
Na Tablách
Byko B
š ykoš
dS
kalk
ou
K Surdoku
Jazde
cká
18
18
á
Levočsk
Korabinského
Pod hájom
Jazdecká
Vr
an
ov
sk
K Sur
dok
u
Bajkals
ká
Šmeralova
av
ku
018202
Jána Kostru
ska
Nižnian
tokom
Za po
ysa
18
a
kov
fári
Ša
selá
Ve
SPŠ
Strojnícka
18
žná
018253
Ľubotice
ká
vs
ejo
rd
a
B
Gymnázium
a ZŠ
sv. Mikuláša
Wolkerova
ottu
Jána B
ká
Levočs
018202 Herlian
ska
Cintorínsk
a
á
Sab inovsk
Sídlisko 3
ov
Sekč
Mu
rá
rs
ka
dova
Kotrá
Janouškova
Narcisová
Mudroňova
Levočská
68
T o r y sa
á
sk
voč
Le
a
Wolkerov
o
nskéh
Kome
546
Chmeľová
Slanská
GašSlanská
tan
ová
Strážnická
ZŠ Ľubotice
068015
18
Kapustnice
18 Levočská
1 rnsonova
DBjö
Čapajevova
Lipová
ká
novs
Sabi
a
ížn
Kr
K
400
ká
vs
ejo
rd
Ba
Mateja Murgaša
K Su rdoku
Tatranská
va
Bezručo
Šibená hora
á
Mlynsk
546
ov
kč
Se
Sabinovská
kého
Jesens
K Surdoku
Mladosť
ova
Mičurin
Prešov - západ
Slan
ská
Domašská
ká
ans
Tatr
D1
sto
18
ká
Strážnick
á
18
Šarišské lúky
ová
Ruž
FC
Tatran
Slanská
18
á
Letn
D1
Nižná Šebastová
Sl
an
s
žná
á
tná
Kve
ná
Západ
Pažica
Agátov
á
ká
Sabinov
s
ská
ov
bin
Sa
18
Šeb a
68
ríž
na
018202
Topoľová
018200
Šidlovec
68
Po
18
Družstevná
Družstevná
393
68
d
riš
Rybá
rska
Dúbrava
Bajkals ká
a
rys
To
Nižná Šebastová
Včelársk
a
kladná
škola
eralova
018197
ská
šov
e
r
P
Nov
á
Ryb
ársk
a
a
ov
dík
B en
a
rys
To
á
vsk
bra
Dú
lská
jka
Ba
68
Fintická
Že
lez
nič
ná
Sekč
ov
Kapušany
u
eň
ram
Kp
Trnkov
á
Tably
Lúč
na
018200
Jarná
543011
018200
Belianska
391
Jánošíkova
sa
ory
Vo
dn
á
Mesovo
Okruhliak
543001
Po
toč
ná
Ši
á
ravsk
Dúb
om
omín
vská Pod k
Šidlo
á
sk
ov
dl
Potočná
á
rn
ve
Se
Javo
rinská
D úbra
vsk
á
om
dub
Pod
vá
ko
Bu
Sln
ečn
á
Brezová
i
cam
vini
Pod
Org
ován ová
068001
☎ (+421) 0917 103 103 (expedícia / objednávky)
☎ (+421) 0917 105 106 (odbyt)
Nižné Ergytalky
[email protected]
Teriakovce
www.Hurka.sk
068004
068003
á
Košick
Ruská Nová Ves
Po
®
s.r.o.
410g
18
❄
PLU
0 - 28 °C 200
BRAVČOVÉ
VO VLASTNEJ ŠŤAVE
PORK CHOPS
IN ITS OWN SAUCE
SERTÉSHÚS
SAJÁT LEVÉBEN
bravčové mäso 80%
bravčové kože
soľ - koreniny
obsah tuku max. 40%
pork meat 80%
pork rinds
salt - seasoning
fat max. 40%
sertéshús 80%
sertés bőrök
só - fűszerek
zsírtartalom max. 40%
1
®
s.r.o.
410g
18
BRAVČOVÉ
NA PAPRIKE
PAPRIKA
PORK
bravčové mäso 80%
bravčové kože - paprika 10%
soľ - koreniny
obsah tuku max. 40%
pork meat 80%
pork rinds - pepper 10%
salt - seasoning
fat max. 40%
❄
PLU
0 - 28 °C 201
SERTÉSPAPRIKÁS
sertéshús 80%
sertés bőrök - paprika 10%
só - fűszerek
zsírtartalom max. 40%
2
®
s.r.o.
400g
18
❄
PLU
0 - 28 °C 130
BRAVČOVÉ
NA KAPUSTE
PORK CHOPS
W/ SAUERKRAUT
SERTÉSHÚS
KÁPOSZTAÁGYON
bravčové mäso 45%
kyslá kapusta 45%
bravčové kože 10%
soľ - koreniny
pork meat 45%
sauerkraut 45%
pork rinds 10%
salt - seasoning
sertéshús 45%
savanyú káposzta 45%
sertés bőrök 10%
só - fűszerek
3
®
s.r.o.
400g
18
KLOBÁSOVÁ
ZMES
SAUSAGE
BLEND
KOLBÁSZ
KEVERÉK
bravčové mäso 70%
hovädzie mäso 10%
bravčové kože
soľ - koreniny
obsah tuku max. 30%
pork meat 70%
beef 10%
pork rinds
salt - seasoning
fat max. 30%
sertéshús 70%
marhahús 10%
sertés bőrök
só - fűszerek
zsírtartalom max. 30%
❄
PLU
0 - 28 °C 196
4
®
s.r.o.
400g
18
BRAVČOVÝ
GUĽÁŠ
PORK
GOULASH
SERTÉS
GULYÁS
bravčové mäso 70%
bravčové kože 13%
vývar 10%
cibuľa 3%
soľ - koreniny
pork meat 70%
pork rinds 13%
broth 10%
onion 3%
salt - seasoning
sertés hús 70%
sertés bőrök 13%
sertéshúslé 10%
hagyma 3%
só - fűszerek
❄
PLU
0 - 28 °C 133
5
®
s.r.o.
400g
18
LUNCHEON
MEAT
LUNCHEON
MEAT
bravčové mäso 60%
hovädzie mäso 10%
bravčové kože
voda - soľ - koreniny
obsah tuku max. 30%
pork meat 60%
beef 10%
pork rinds
water - salt - seasoning
fat max. 30%
❄
PLU
0 - 28 °C 195
LÖNCSHÚS
sertéshús 60%
marhahús 10%
sertés bőrök
víz - só - fűszerek
zsírtartalom max. 30%
6
®
s.r.o.
410g
18
❄
PLU
0 - 28 °C 197
HOVÄDZIE
VO VLASTNEJ ŠŤAVE
BEEF CHOPS
IN ITS OWN SAUCE
MARHA VAGDALT
SAJÁT LEVÉBEN
hovädzie mäso 80%
bravčové kože
soľ - koreniny
obsah tuku max. 30%
beef 80%
pork rinds
salt - seasoning
fat max. 30%
marhahús 80%
sertés bőrök
só - fűszerek
zsírtartalom max. 30%
7
®
s.r.o.
800g
9
ÚDENÁ
ŠUNKA
SMOKED
HAM
FÜSTÖLT
SONKA
údené bravčové mäso 90%
bravčové kože
soľ 2%
smoked pork meat 90%
pork rinds
salt 2%
füstölt sertéshús 90%
sertés bőrök
só 2%
❄
PLU
0 - 28 °C 204
8
®
s.r.o.
400g
18
ÚDENÁ
ŠUNKA
SMOKED
HAM
FÜSTÖLT
SONKA
údené bravčové mäso 90%
bravčové kože - soľ 2%
smoked pork meat 90%
pork rinds
salt 2%
füstölt sertéshús 90%
sertés bőrök
só 2%
❄
PLU
0 - 28 °C 203
9
®
s.r.o.
400g
18
ÚDENÁ
KRKOVIČKA
SMOKED
PORK NECK
FÜSTÖLT
TARJA
údené bravčovémäso 90%
bravčové kože
soľ 2%
smoked pork meat 90%
pork rinds
salt 2%
füstölt sertéshús 90%
sertés bőrök
só 2%
❄
PLU
0 - 28 °C 187
10
®
s.r.o.
400g
18
ÚDENÉ
KARÉ
SMOKED
LOIN
FÜSTÖLT
KARAJ
údené bravčové mäso 90%
bravčové kože
soľ 2%
smoked pork meat 90%
pork rinds
salt 2%
füstölt sertéshús 90%
sertés bőrök
só 2%
❄
PLU
0 - 28 °C 188
11
®
s.r.o.
400g
18
❄
PLU
< 10 °C 194
DOMÁCA
TLAČENKA
HOMEMADE
PORK BRAWN
HÁZI
DISZNÓSAJT
obsah pevného podielu 50%
vývar - bravčové mäso
bravčové kože - vnútornosti
čierne korenie
soľ - cesnak
solid content 50%
pork broth - pork rinds
pork offal - black pepper
salt - garlic
szilárdanyag - tartalom 50%
sertéshúslé - sertésbőrök
belsőségek - fekete bors
só - fokhagyma
12
®
s.r.o.
400g
18
JATERNICE
bravčové mäso 70%
vnútornosti
varené krúpy
cibuľa
soľ - koreniny
HOMEMADE BLACK
PUDDING SAUSAGE
HÁZI
HURKA
pork meat 70%
pork offal - cooked groats
onion
salt - seasoning
sertéshús 70%
belsőségek - főtt dara
hagyma
só - fűszerek
❄
PLU
0 - 28 °C 136
13
®
s.r.o.
400g
18
❄
PLU
0 - 28 °C 142
SRDCIA
NA SLANINKE
PORK HEART
W/ SMOKED BACON
SERTÉSSZÍV
FÜSTÖLTSZALONNÁVAL
bravčové srdcia 70%
údená slanina 12%
bravčové kože - soľ
koreniny
pork heart 70%
smoked bacon 12%
pork rinds
salt - seasoning
sertésszív 70%
füstölt szalonna 12%
sertés bőrök
só - fűszerek
14
®
s.r.o.
400g
18
❄
PLU
0 - 28 °C 184
ZABÍJAČKOVÁ
KAPUSTA
PORK FEAST
SAUERKRAUT
DISZNÓTOROS
KÁPOSZTA
bravčové mäso 30%
vnútornosti 25%
bravčové kože 10%
k yslá kapusta 35%
soľ - koreniny
pork meat 30%
offal 25%
pork rinds 10%
sauerkraut 35%
salt - seasoning
sertéshús 30%
belsőségek 25%
sertés bőrök 10%
savanyú káposzta 35%
só - fűszerek
15
®
s.r.o.
400g
18
❄
PLU
0 - 28 °C 322
ŠOŠOVICA
S KLOBÁSOU
LENTIL-STEW
W/ SAUSAGE
LENCSEFŐZELÉK
KOLBÁSSZAL
domáca klobása 50%
šošovica 25%
cibuľa 5% - balsamico
soľ - zmes korenín
homemade sausage 50%
lentils 25%
onions 5% - balsamico
salt - seasoning
házikolbász 50%
lencse 25%
hagyma 5% - balsamico
só - fűszerkeverék
16
®
s.r.o.
280g
27
❄
PLU
0 - 28 °C 131
PÁRKY
S FAZUĽOU
BEANS
W/ FRANKFURTER CHUNKS
BABOS
VIRSLI
bratislavské párky 30%
fazuľa- paradajky
paradajkový pretlak
cibuľa - soľ
korenie - cukor
frankfurter 30%
beans - tomato
onion
tomato paste
salt - seasoning - sugar
pozsonyi virsli 30%
bab - paradicsom - hagyma
paradicsom püré
só - fűszer - cukor
17
®
s.r.o.
400g
18
❄
PLU
0 - 28 °C 132
PÁRKY
S FAZUĽOU
BEANS
W/ FRANKFURTER CHUNKS
BABOS
VIRSLI
bratislavské párky 30%
fazuľa - paradajky
cibuľa- paradajkový pretlak
soľ - korenie - cukor
frankfurter 30%
beans - tomato
onion - tomato paste
salt - seasoning - sugar
pozsonyi virsli 30%
bab - paradicsom
hagyma - paradicsom püré
só - fűszer - cukor
18
®
s.r.o.
280g
27
❄
PLU
0 - 28 °C 134
ŠARIŠSKÁ ZMES
S HRÁŠKOM A KÁPIOU
SARIS TERRINE
W/ PEAS AND CAPIA PEPPER
SÁROSI HÚSKEVERÉK
BORSÓVAL ÉS KÁPIÁVAL
bravčové mäso 75%
bravčové kože 10%
hrášok 6%
kápia 8%
soľ - koreniny
pork meat 75%
pork rinds 10%
peas 6%
capia pepper 8%
salt - seasoning
sertéshús 75%
sertés bőrök 10%
borsó 6%
kápia 8%
só - fűszerek
19
®
s.r.o.
400g
18
❄
PLU
0 - 28 °C 135
ŠARIŠSKÁ ZMES
S HRÁŠKOM A KÁPIOU
SARIS TERRINE
W/ PEAS AND CAPIA PEPPER
SÁROSI HÚSKEVERÉK
BORSÓVAL ÉS KÁPIÁVAL
bravčové mäso 75%
bravčové kože 10%
hrášok 6%
kápia 8%
soľ - koreniny
pork meat 75%
pork rinds 10%
peas 6%
capia pepper 8%
salt - seasoning
sertéshús 75%
sertés bőrök 10%
borsó 6%
kápia 8%
só - fűszerek
20
®
s.r.o.
400g
18
PRAŽSKÁ
ŠUNKA
PRAGUE
HAM
PRÁGAI
SONKA
bravčové mäso 80%
soľ - koreniny
pork meat 80%
salt - seasoning
sertéshús 80%
só - fűszerek
❄
PLU
< 10 °C 186
21
®
s.r.o.
400g
18
❄
PLU
< 10 °C 185
DOMÁCA
SEKANÁ
HOMEMADE
MEATLOAF
HÁZI
VAGDALT HÚS
bravčové mäso 60%
hovädzie mäso 16%
zemiakový škrob
soľ - koreniny
pork meat 60%
beef 16%
potato starch
salt - seasoning
sertéshús 60%
marhahús 16%
burgonyakeményítő
só - fűszerek
22
®
s.r.o.
750g
9
❄
PLU
0 - 28 °C 137
REBIERKA
NA KAPUSTE
PORK RIBS
W/ SAUERKRAUT
SERTÉSBORDA
KÁPOSZTAÁGYON
bravčové rebrá 55%
kyslá kapusta 25%
bravčové kože 15%
soľ - koreniny
pork ribs 55%
sourkraut 25%
pork rinds 15%
salt - seasoning
sertésborda 55%
savanyúkáposzta 25%
sertés bőrök 15%
só - fűszerek
23
®
s.r.o.
800g
9
RAJCUPA
ZABÍJAČKOVÁ
POLIEVKA
klobásová zmes 40% - krúpy 30%
kapusta kyslá 10% - vývar
cesnak - soľ - zmes korenín
RAJCUPA
PORK FEAST SOUP
sausage blend 40% - grits 30%
sour cabbage 10% - broth
garlic - salt - seasoning blend
❄
PLU
< 10 °C 189
KATLANOS
kolbászkeverék 40% - dara 30%
savanyúkáposzta 10% - húslé
fokhagyma - só - fűszerkeverék
24
®
s.r.o.
280g
27
PEČEŇOVÁ
PAŠTÉTA
PORK LIVER
PÂTÉ
bravčová pečeň 26%
bravčové mäso - kože
bravčová slanina - vajcia - soľ
koreniny - obsah tuku max. 30%
pork liver 26%
pork meat - rinds
pork bacon - eggs - salt
seasoning - fat max. 30%
❄
PLU
0 - 28 °C 198
SERTÉSMÁJPÁSTÉTOM
sertésmáj 26%
sertéshús - bőrök
sertés szalonna - tojás - só
fűszerek - zsírtartalom max. 30%
25
®
s.r.o.
280g
27
❄
PLU
0 - 28 °C 304
PEČEŇOVKA
S OLIVAMI
PORK LIVER PÂTÉ
W/ OLIVES
SERTÉSMÁJPÁSTÉTOM
OLIVABOGYÓVAL
bravčová pečeň 50%
bravčové mäso 25%
olivy 2% - soľ - zmes korenín
muškátový orech - zázvor
pork liver 50%
pork meat 25%
olives 2% - salt - seasoning blend
nutmeg - ginger
sertésmáj 50%
sertéshús 25%
olivabogyó 2% - só - fűszerkeverék
szerecsendió - gyömbér
26
®
s.r.o.
280g
27
❄
PLU
0 - 28 °C 199
BÔČIKOVÁ
NÁTIERKA
PORK BELLY
PÂTÉ
SERTÉS OLDALAS
HÚSKRÉM
údené mäso 35% - bravčové kože
slanina - paradajkový pretlak
vajcia - soľ - koreniny
obsah tuku max. 35%
smoked meat 35% - pork rinds
bacon - tomato paste
eggs - salt - seasoning
fat max. 35%
füstölt hús 35% - sertés bőrök
szalonna - paradicsompüré
tojás - só - fűszerek
zsírtartalom max. 35%
27
®
s.r.o.
280g
27
❄
PLU
0 - 28 °C 202
PÁLIVÁ
PAŠTÉTA
HOT
PÂTÉ
CSÍPŐS
PÁSTÉTOM
bravčové mäso 50% - škvarky 10%
bravčové kože - paradajkový pretlak
vajcia - feferóny - horčica
koreniny - soľ
obsah tuku max. 35%
pork meat 50% - scratchings 10%
pork rinds - tomato paste
eggs - hot peppers - mustard
seasoning - salt
fat max. 35%
sertéshús 50% - töpörtyű 10%
sertés bőrök - paradicsompüré
tojás - pepperoni paprika - mustár
fűszerek - só
zsírtartalom max. 35%
28
®
s.r.o.
280g
27
ŠKVARKOVÁ
POMAZÁNKA
PORK SCRATCHINGS
SPREAD
škvarky - vajcia - uhorky
kapia - feferóny - soľ - horčica
cibuľa - koreniny
scratchings - eggs - cucumber
capia pepper - pepperoni pepper - salt
mustart - onion - seasoning
❄
PLU
< 10 °C 192
TÖPÖRTYŰKRÉM
töpörtyű - tojás - uborka
kápia - pfefferoni paprika - só - mustár
hagyma - fűszerek
29
®
s.r.o.
280g
27
HRIANKA
lalok 45%
bravčová pečeň 10%
bravčové mäso 10%
soľ - zmes korenín
TOAST
PÂTÉ
jowl 45%
pork liver 10%
pork meat 10%
salt - seasoning blend
❄
PLU
0 - 28 °C 319
SZENDVICSKRÉM
toka 45%
sertés máj 10%
sertéshús 10%
só - fűszerkeverék
30
®
s.r.o.
400g
❄
PLU
< 10 °C 42
DOMÁCA MASŤ
ŠKVARENÁ
HOMEMADE
PORK LARD
OLVASZTOTT
HÁZI DISZNÓZSÍR
bravčová slanina
plstné sadlo
rendered pork fat
pure pork grease
sertés szalonna
tiszta háj
31
®
s.r.o.
900g
❄
PLU
< 10 °C 41
DOMÁCA MASŤ
ŠKVARENÁ
HOMEMADE
PORK LARD
OLVASZTOTT
HÁZI DISZNÓZSÍR
bravčová slanina
plstné sadlo
rendered pork fat
pure pork grease
sertés szalonna
tiszta háj
32
®
s.r.o.
2000g
❄
PLU
< 10 °C 40
DOMÁCA MASŤ
ŠKVARENÁ
HOMEMADE
PORK LARD
OLVASZTOTT
HÁZI DISZNÓZSÍR
bravčová slanina
plstné sadlo
rendered pork fat
pure pork grease
sertés szalonna
tiszta háj
33
®
s.r.o.
400g
❄
PLU
< 10 °C 44
DOMÁCA MASŤ
SO ŠKVARKAMI
HOMEMADE PORK LARD
W/ SCRATCHINGS
HÁZI DISZNÓZSÍR
TÖPÖRTYŰVEL
bravčová slanina
plstné sadlo
škvarky
rendered pork fat
pure pork grease
scratchings
sertés szalonna
tiszta háj
töpörtyű
34
®
s.r.o.
900g
❄
PLU
< 10 °C 43
DOMÁCA MASŤ
SO ŠKVARKAMI
HOMEMADE PORK LARD
W/ SCRATCHINGS
HÁZI DISZNÓZSÍR
TÖPÖRTYŰVEL
bravčová slanina
plstné sadlo
škvarky
rendered pork fat
pure pork grease
scratchings
sertés szalonna
tiszta háj
töpörtyű
35
®
s.r.o.
400g
❄
PLU
< 15 °C 46
DOMÁCA MASŤ
SO ŠKVARKAMI
A CIBUĽOU
bravčová chrbtováslanina vyškvarená
škvarky - cibuľa
soľ - korenie
HOMEMADE PORK LARD
W/ SCRATCHINGS AND ONION
ZSÍR TÖPÖRTYŰVEL
ÉS HAGYMÁVAL
rendered back bacon
scratchings - onion
salt - seasoning
olvasztott sertés hátszalonna
töpörtyű - hagyma
só - fűszerek
36
®
s.r.o.
400g
❄
PLU
< 15 °C 45
DOMÁCA MASŤ
S MÄSOM A CIBUĽOU
HOMEMADE PORK LARD
W/ GROUND MEAT AND ONION
DARÁLTHÚS
HAGYMÁS ZSÍRBAN
bravčová chrbtová - slanina vyškvarená
bravčové mäso
cibuľa - soľ - korenie
rendered back bacon
pork meat
onion - salt - seasoning
olvasztott sertés hátszalonna
sertéshús
hagyma - só - fűszerek
37
®
s.r.o.
400g
❄
PLU
< 15 °C 78
DOMÁCA MASŤ
S CIBUĽOU
HOMEMADE LARD
W/ ONION
ZSÍR ÉS
HAGYMÁVAL
bravčová chrbtová slanina vyškvarená
cibuľa - soľ
korenie
rendered back bacon
onion
salt - seasoning
olvasztott sertés hátszalonna
hagyma
só - fűszerek
38
®
s.r.o.
400g
❄
PLU
< 10 °C 86
MASŤ
Z MANGALICE
MANGALITSA
PORK LARD
MANGALICA
ZSÍR
vyškvarená slanina z mangalice
plstné sadlo
rendered mangalitsa bacon
pure grease
olvasztott mangalica szalonna
tiszta háj
39
Download

preserved & lard products tartósított termékek és zsír